Skip to main content

Full text of "Epigrammatum anthologia palatina cum Planudeis et appendice nova epigrammatum veterum ex libris et marmoribus ductorum"

See other formats


f.N-. g'^ /' EPIGHAMMATUM ANTHOLOGIA PALATINA. VOLUMEN ThJHTIUM. 


I'AKISIIS. — KXCUDEISANT FIR>IHS-niJ)OT ET SOCII , VIA JACOB, 56. EPIGRAMMATUM 

ANTHOLOGIA PALATINA 

CUM PLANUDEIS ET APPENDICE NOVA 

1]PIGUAMMATUM VETERLM EX LIBRIS ET MARMORIBIJS 

DUCTORUM, 

ANiNOTATIONE LNEDITA BOISSONADII, 

CIIAHDONIS 1)E LA ROCHETTE, BOTHII, PARTIM INEDITA JACOB Sll, 

METRICA VERSIOiNE HUGONIS UROTII, ET APPARATIJ CRITICO 

INSTKUXIT 

ED. COUGNY. 

GR^CE ET LATINE. 

VOLUMEN TERTIUM, 

<:UM INDICIBUS EPIGRAMMATUM ET POETARUM. PARISIIS, 

EDITORIBUS FIRMIN-DIDOT ET SOGHS, 

INSTITUTI FRANCICI TYPOGRAPUIS, 

VI\ IVCOB. r>ti. 

M DGCG XG ANTHOLOGIA 

EPIGRAMMATUM GRiECORUM. 

APPENDIX NOVA 
CAPUT I. EllirPAMMATA 
ANABHMATIKA 

1. OP^EQI (?). 

2. OMHPOT? 

•l>oToi ava^, Swpdv to!. OjjiYjpo? xaAov I'Swxa 
TfiT'.v s'ruicppoff'jvai.;, cu S' ijjLol x}.^o<; aUv diraJ^otq. 

3. APIONOS (?). 

'EttI tw tou 'Apiovo; ava6ii(J.aTt ItzX Taivafw. 

AOavdcTtov iro a'sratGiv Apiova K'jxTvSo; uldv 
ix XiX£)vO\J -xsAayou; dwdev oj(^-r)aa TdSs. 

4. AAESnOTON. 

El; TO Ku>}'£)-t2wv ava8r,[Aa ev '0>.u(i.Tt{cf. 

Auto; lyw j^pucoO; ccpupT^latTo; eIjxi xolooad;. 
E^w)^71i; £iYi K'jd>£).i,8wv ysvea. 

5. AAAO. 

Nr, X aslaivav t»^v8' ISpuaaTO tti8' AYa[x.£[j.vt«)v 
l*r>'.),T,v(ov CTpaTi-fii; (r7)f;.a -rcAoiJ^oa^vrjC, 

6. AAAO. 

ZyjvC [x' ayaXix' Av£9"/)xav 0).U[x.TtCa> Ix XspovY^cou 
T£tyo; £).dvT£; ApdcTOu* iT:'7\^yit 8t MiATtdtSyj; ccpiv. EPIGRAMMATA 

DEDIGATOIUA \. ORPHEI (?). 

Argo navis sum, me deo dedicavit Jason, 
Islhmia, et Nemea coronatum pinu. 

2. HOMERI ? 

Phoebe rex, donum tibi Homerus pulcrum dedi 
ob tuos afflatus, tuque mihi gloriam sempiter- 

[nam praebeas. 

3. ARIONIS (•?). 

In Arionis dedicato apud Taenarum monumento. 

Immortalium ductu Ariona Cyclis filium 
e Siculo mari servavit hoc vehiculum. 

4. ANONYMUM. 

In Cypselidarum Olympicum votum. 

Ipse ego aureus malleo-fabricatus sum colossus. 
Pereat Cypselidarum genus. 

O. ALIUD. 

Navem nigram hancce slatuit hie Agamemnon, 
Graecorum exercitus monumentum navigantis. 

6. ALIUD. r 

[soneso oriundi 
Jovi me ornamentum dicavereOlympio illi qui e Cher- 
oppidum cepere Arati .-ducebat autem Miltiades illos. 3. ARIONIS (?). 

Hoc vectus Cyclei proles evasit Arion 

ex maris insidiis, dis ducibus, Siculi. ge 

5. ANONYMUM. 

Dc nave e lapidihus in Euboea posita ab 
Agamermione. 
Hsec est nigra ratis donum majoris Atridae, 

ANTHOLOGIA III. cum deditinventosclassisAchiva sinus, h. grotius. 

6. ALIUD. 

De donaino quodam Miltiadis. 

Hoc Cheronestiacse victores urbis Arati, 
sub duce Miltiade, donum posuere Tonanti. u g. 

i ANTHOLOGIiG GR^EG^ APPENDICIS 7. AAAO. 

l\0'j[cpaYdpai; av£6Y)]x£v Aio? Y['X]ai))ca)';ii8t. xoijpYi. 

8. AAAO. 

Nixavdp-r] [x' AvsGyixev £x-^66).a) loj(^£aCpY), 
xoupY) AaivoSixEO) toO Na^iou, e^o^oi; ai'X['X]£ti)v, 
A£i,vo{j.£V£0? Se xafftyvY^TY] , $pa^ou (?) 8' ci'koyoc, 

[a[7^v. 

9. AAAO. 

Na^i.0; E-JEpyd? \lz yivti Ay]tou? TudpE, BuI^£to 
itatc, 6'; irpcjTKJTo; t£u^£ liSou x£pa[;.ov. 

10. AAAO. 

IQeiocSIvy); [x' dv^6Yix£v 6 IldvTioc i^ E7:i8a[xvou, 
vixTjija? I'tctcoii; xaldv aywva Aid?. 

11. AAAO. 

Oyxac; V7]d? 6'8' isxlv A9Y)va?, 6'v ttote KaSjAO:; 
tXaoLTO, ^ouv 6' l£p£U(j£v, 6V I'xtkjev aCTU TO 07]6a?. 

12. AAAO. 

Mvd[i.aT' Airo'X'Xwvia; avaxeip-sSa, tocv Ivl irdvTw 

Toviw <l>ot6oi; wxi(j' axEpcexdii-a!;- 
ot ya<; T£pp.a6' sldvTji; A6av-C8o<; evSaSe Tauxa 

I'aTacjav auv QzoX^ sx Bpoviou SexdcTav. 

13. AAAO. 

HpaxASY)? T£|X£vt,(j(Ta KuGVipa i:a5'.cpa£(jCY), 
rir)puov£(o<; ayf'Xa; iP|8"EpuO£iav aywv , 
tai; |i' £8(X|ja(j<3£ tcoSo iracicpaEaaa Gsdl. 
T-^Se Se [xoi TEXvot iratS' EpijOovxa 8aii.ap, 
vu[j.q>oy£VY]? EpuOv)* T-^ ToS' I'Swxa -TT^Sov 
[/.va[/.dai)vov cpO.ia? cpvjyw utto cxispa. 7. ALIUD. 

Cuphagoras dicavit Jovis caesiis-oculis filiae. 

8 ALIUD. ^ , ^. 

[gaudenti, 

Nicandra me dedicavit longe-jaculanti clew sagittis- 

filia Dinodicis Naxii, egregia inter alias, 

Dinomenisque soror, Phraxique conjux sane. 

9. ALIUD. 

Naxius Evergus me Latonse soboli dedit, Byzae 
Alius, qui primus fabricavit ex lapide tegulam. 

10. ALIUD. 

Cleosthenes me dicavit Pontius ex Epidamno, 
cum vicisset equis in pulcro certamine Jovis. 

\i. ALIUD. 

[mus 
Oncae templum hocce est Minervae, quodolim Cad- 
fundavit, bovemque mactavit, quando condidit 

[urbeni Thebas. 

12. ALIUD. 

Monumenta ApoUoniae dicata sumus, quam in inari 

lonio PhcEbus condidit intonsus : 
qui terrae fines cum cepissent Abantidos, hie ista 

statuere cum Diis, e Thronio reportatam decu- 

[mam. 

13. ALIUD. 

[conspicuae, 
Hercules ^ ego templum feci Cythereae omnibus- 
Geryonis armenta-boum atque Erythiam agens, 
cujus me domuit amore omnibus-conspicua dea. 
Hie et mihi peperit filium Erythonta uxor, 
nympha-genita Erythe : cui hocce dedi solum 
monumentum amoris, fago sub umbrosa. 9. ALIUD. 

Sub Byzse statuis in Naxo. 

Naxius hoc Phoebo dedit et tibi, Delia, Byza, 

de patre, cujus opus tegula prima fuit. h. g. 

10. ALIUD. 

In Cleosfhenis donario. 

Ad mare sum geniti Cleiosthenis ex Epidamno 
donum, teste citis cum Jove vicit equis. h. g. 

11. ALIUD. 

In Minervs templo, quod consecravit Cadmus. 

Hoc Oncse templum Cadmus dedit ipse Minervse, 
mactavitque bovem,Theben cum condidit urbem. h.g. 12. ALIUD. 

hiscriptum scamno lapideo ab ApolloniaUs conse- 
cruto, in quo deorum, unagines erant. 

Urbs super lonios quae stans pulcherrima fluctus 
Phoebeum Phoebo condita nomen habet. 

Sub ditione sua fines quia fecit Abantum, 

hsec simul et decimam consecrat ex Thronio. h. g. 

13. ALIUD. 

OmnivagEe Veneri Alcides hsec arva dicavit, 
Geryonis vaccas Erytho dum pellit ab agro, 
quas dea mox insano ultrix furiavit amore. 
Ast ego, Nympharum soboles, hie msesta peremto 
Eurytioni Erythe genitrix, sub tegmine fagi, 
huncce dedi campum, monumentum et pignus amoris. 

BUHIERUS. CAPUT I. EPIGRAMxMATA DEDICATORTA. It. AAAO. 

'Ava6Yi[jt.a Aio\Lrfio'Ji. 

lo. AAAO. 

Ar^tj-w A9Y|Va(a)v a[v£Or,x£v £wv E]xalr,6£v 
AAxicppwv [6 Se t]6v8£ 8p(5[iov ttoCyicev [tXpioJTOV 
Atj [ArjTpcJ:; Ts /.'^P "■'' ['^*''] 

16. AAAO. 

A£^o, oiva^, KpoviSa Zsu 0'Xu[jltcu, xaXdv avalixa 
i};aw 6u[x.to Tot; Aax£8atu.ovioi;. 

17. AAAO- 

Hat Aio?, Extpav-o'J Ss^ai t65' Au-Ejxcps; (Xyalaa- 
col yao £-:r£uy^6u.£vo? toOt' £^£-:0.£(J5£ TpozTiOV. 

18. AAAO. 

[Ev6a8'] i.yi\L&^o-oq Apxa? EfjY^xaxo Hpaxl-r]i 
vixTjCa? TO 8' ay a Alt' Au.cpr/.T'j^vwv £v ii^O).oi? 
"Ea).yig' aO)>wSwv jj.£).ir£a xal i'kiyoui;, 

19. AAAO. 

Aao8(x*rji; o8£ ttettIo?" la 8' dcvlOrixr; AOY^va 
-xaTpC8' EC Eup'jjropov RuTipo'j alio t^aOEa;, 

:20. AAAO. 

1'6),aiw XTjO'JX!. t68' Apj(_{a, Euxlsoi; ulw, 

Ss^a'. ayaAji' Eucppwv, <I>o'i6', £it' dirvjixoGuvTi, 

i'; Tol; £XT,p'j^£V Tov W.uiLTzioL auTOC, dcytova, 
out' 'jTroaaA-jTit^wv, out' dvaSEiypiaT' £j(^(ov. 

21. GAAOY (?) 

t-laAY,; a£ TW a£8ouvT'. iS'e'-AEW 8t,1«.0'J 
o'iotoG'., TO'jTO 81; la6a)v dcpiGTEiov. 

2^2. AAESnOTON. 

E'jTcAiSa? xal Xp'J560£ai,i; Ta8£ spya TsT^EScav 
AoyEtoi, T£/vav eISotei; ex -JtpoTspcov. \t. ALRID. 

Donarium Diomedis. 

Tydides dedicavit pugna strenuus Diomedes, 
cum vicisset equis juxta latum Hellesponlum. 

]'6. ALIUD. , . , 

[onundus 
Populo Atheniensium dedicavit qui est Hecale- 
Alciphron : iste hocce curriculum fecit optimum 
Cererisque gratia et..... 

16, ALIUD. 

[signum 
Accipe, rex Saturnie, Jupiter Olympie, pulcrum 
propitio animo in Lacedaemonios. 

17, ALIUD. ^ 

[nequit donarium: 
Fill Jovis, Ecphanti accipe hocce quod-reprehendi- 
tibi enim votum-faciens hoc perfecit tropaeum. 

18, ALIUD. 

Hic Echembrotus Areas posuit Herculi, 
cuin-vicisset , hocce ornamentura, Amphictyonum 

[in certaminibus 
Graecis tibia-accinens carmina et elegos, 

19, ALIUD. 

[nervae 
Laodices hicce peplus : sua? autem dedicavit Mi- 
in patriam missum spatiosam Cypro ex divina. 

20, ALIUD. 

Hyblffio praeconi Archise, Euclis filio, hocce 
benevolens accipe ornamentura, Phoebe, propter 

[incolumitatem, 

Qui ter edixit Olympiae ipse certamen, [bus. 

tuba non accmente, neque fasciis colium tuenti- 

21. THALETIS(?) 

Thales me regenti Nilei populum 

dat, qui bis accepit hoc virtutis-praemium. 

22. ANONYMUM. 

Eutelidas et Chrysothemis haecce opera perfecere 
Argivi, artis scientes ex prioribus. 14. ALIUD. Do7iarinm Diomedis. 
i'ydides dedit hoc Diomedes,voce tremendus, 
cum vicisset equis Phryxei ad littora Ponti. h. g. 

16, ALIUD, 

Jnscriptum donnrio Lacedsernoniorum. 
Rex superum pulcrum. tibi quod datur, accipe munus, 
et Lacedtemoniis iiumine dexter ades. h. g. 

19, ALIUD. 

Jn donario quodam Laodices. 
Laodice peplum de Cypro misit, ut esset armigerse patria raunus in urbe dese. h. g. 

21. THALETIS (?). 

Poplum regenti Nilei Thales donum 
me dat, bis assecutus Grsecise palmam. 

DIOG, LAERT, DID. 
22. ANONYMUM. 

Sub effigie Theopompi, cujus filius erat Theopompiis 
luctator. 

Hoc opus Argivi fecerunt artis avitse 
ingenio, Eutelides Chrysothemisque simul. ii. a. ANTHOLOGIZE GR^C^ APPENDICTS 23. SIMQNIAOT. 
24. Tor Arror (?) 

El; "OpptJtirov. 

Oppiir';T:w Msyapst [isyal^cppovi tt,8' dtpCSriAov 
[jLV7i[i.a Oscav, cpaj^a ^zk(fi^i -TrsiOdji-svoi- 

04 8y) [/.axiffToui; [aev 6'pou? dtirsXtiaaTO Trarpa, 
-rtoXlav 8'j(jp.£V£wv yav a7t0T£[JLV0[X£va)v. 

ripw-ro; 8' E).).7^vwv Iv 01u[j.7ria sGTEcpavwOv] 
yuu.v6?, ^wvvu[;.£V(i)v xwv Trplv svl cTaSiw. 25. Tor AYTOr. 

A-^[jLOs ASvivaitov at, NeoirTOAsp.', elxdvi Tf,8£ 

TlfiYlff', £UVOlir)? £U(J£6(V)(; 6' £V£Xa. 

26. AAESnOTON. 

Kal yap iyw x).£t.vwv eIu.', m ^£V£, Isiil^avov o'ixwv, 
(jTuAl; £v Olvojxao'j irpiv ttot' eoucqc 8(j[i.oti;- 

vuv 8s Trapa KpovCSyiv xstjAai Ta8' iyjauax xa 8£(3[i.a 
Ti[xio<;' 0'j8' d/,0'/) 8ai(jaT0 cpl6^ [lz Ttupd;. 27. AAAO. 

EijButxo? Aoxpoc AdTuxlEou? TpU OXtiaTTv'' ivixtov 

£lx6va 8' £(5TV](J£V Tfjv8£ ^pOXOt; £<70pav. 

28. AAAO. 

Q8£ CTOC!; 6 n£Aa(Tyo; £ir' Al(p£iw Tuoxa Tcuxxa? 

Tov no)>'j8£ux£i.ov }(£p(jiv £cpav£ VOU-OV, 
ati.0? £xap'j/^6Yi vixacpdpo;- aAAa, Traxsp Zsu, 

xal Tcdcliv Apxa8{a xaXov aa£i,6£ x).£0(; 
xifxacov 8£ ^iXiTZTZoy, 8(; svOaSs zobq oltzo vacwv 

T£fj(japa? £'j6£ia •:rai8a; I'xlivs [xava. 

29. AAAO. 

Ap^dixsvoi irpwToi xziyjZzi'^/ ol'8' avsGrjXav 
^o'jIy]; xal 8T,ao'j Sdyaaci t:zi%6\lz\qi. 23. SIMONIDIS. 

Patria Corcyra, Philon nomen : sum autem Glauci 
filius, et vinco pugil duas Olympiadas. 

24. EJUSDEM (?) 
In Orrippum 

Orrippo Megarensi magnanimo hie praeclarum 
monumentum posuere, oraculo Delphico obe- 

[dientes : 

qui sane longinquissimos fines liberavit patria?, 
multam terram hostibus sibi-resecantibus. 

Primus autem Graecorum Olympiae coronatus est 
nudus, cincti cum fuerant priores in stadio. 

23. EJUSDEM. 

[hacce 
Populus Atheniensium te, Neoploleme, imagine 
honoravit, benevolentiae pietatisque causa. 

26. ANONYMUM. 

[mus, 

Etenim ego illustris sum, hospes, reliquiae do- 

coiumna quae in QEnomai prius olim fui aedibus : 

nunc autem juxta Saturnium jaceo haecce habens 

[vincula 
pretiosa ; neque perniciosa voravit flamma me 

[ignis. 

27. ALIUD. 

Euthymus Locrus Astyclis filius, ter Olympiavici : 
imaglnem autem statuit hancce mortalibus vi- 

[dendam. 

28. ALIUD. 

Hie stans Pelasgus juxta Alpheum olim pugil 
Pollucis manibus in-lucem-edidit legem, 

cum praedicatus est victor : sed, pater Jupiter, 
et iterum Arcadiae puleram redde laudem, 

honoraque Philippum, qui hie ex insulis 
quatuor pueros recta depressit pugna. 

29. ALIUD. , , , 

[dedicarunt 

Qui coeperunt primi Piraeum munire eumdem illi 

senatus et populi decretis obtemperantes. 23. SIMONIDIS. 

Cestibus intrepidus vici bis Olympia, civis 
Corcyrae, Glauco de genitore, Philon. 

2b. EJUSDEM. 

Effigie edit hac te pro pietate fideque 
mens populi Cecropis grata, Neoptoleme. 26. ANONYMUM. 

In tabella quadam de cohinma, quse sola ex CEnomai 
domo supererat. 

Ilia ego sum raagnis superans ex sedibus, intra 
CEnomai quondam visa columna lares : 

nunc Jovis in magni retinent me vincula templo, 
ignibus et tantis intemerata color. h. g. CAPUT I. EPIGIIAMMATA DEDIGATORIA. 30. AAAO. 

"AX[y.uv ivs0rixe[xr,]vTex. 

Tsxpaxi -£ [(ji-d6tov vixY) xa[l] 81;; tov 67:Xi-:a[v. 

3i. AAAO. 

'EtiI tw 'AG^vrjCTiv Tipo; ty) 'Axaor)(iiqf "EpwTt. 

rioi.x'.).otj.r,^av' Eptoc, ool t^vS' iSpuaa-co ^wadv 
XdpiJLo; em cxiipot; -:£p[xa'Jt yuijLvsccio'j. 

32. AAAO. 

llap]6£vfj) ExcpdcvTO'J [t.z za-nr,p avsOirixe xal ulo? 

svOaS' AOYivaiY) jji.vY^{j.a ■redvwv Apeo;, 
^yiloyo;- \i.tyA\r^['j] Ss cpi'Xo^evir,; aper?^; ts 

•rtanY]; aotpav £j(^wv ttjvSs -irdltv v^aeiai,. 

33. AAAO. 

Ild-vi', a7:apj(T,v ttivSe MlvavSpori; Qt^x' aird tEj(^- 
gu^wlYjv Tslfca;, col X^p'-v avT[i.5i.8o'j:, [vv);, 

AiYi)^i£'j:, uid; ATf][i.YiTpCou, wf-TToluv d'lSov 
<;w!^£, Aid; O'jyaxEp, twvSs X*p['""' ^ijxsvYi, 

34. AAAO. 

1Ij9o)v EpiXTj aYaA[i.a EpitodTpciTou A68r,pir^(; 
£aTr,(j£v iroHa; 6Y)Gd[X£V0(; irdlYia;. 
Eucppwv £C£TioiYi<3' oux dSaTj; ndpto;. 

35. AAAO. 

O? TrjV i7r7rdcp£(Ji.v £v 0)w'J[ATria £up£TO -JipoiTo;, 
TEu^E u.£ l\.l£io(-:a; uld; Apia-oxlso'j;. 

36. AAAO. 

Tyjv uttxtyjV aoEG'.v TT,; (jrfiTsv, ASyjvixv 

£uj(^da£vo; zd^pY) rriv yluxEpriv uyitjV. 

37. AAAO. 

EWwd8o; £'jpuy(^dpo'j (ja)Tr]p£; tovS' dvEOrf/.-xv, 
So'jAoc'jvy]; (3T'jY£p5; ^u(jd|A£vo!. 'irdT.ia;. 

38. AAAO. 

3Ivaa' dps-a; dv£97)X£ Iloffeiodwvi. dvaxt'. 30. ALIUD. 
Alcoii dedicavit arma, 

Iscliylli filius, Dei qui publicis in certaminibus 
qualerque in sladio vincebat et bis armato cursu. 

31. ALIUD. 

In Amorem qui Athenis est, prope Academiam. 

Qui-varia-machinaris, Amor, tibi hancce slatuit 
Charmus, ad umbrosos terminos gymnasii. [aram 

32. ALIUD. 

Virgini Ecphanti me paler dicavit et filius 
hic Minervae, monumentum laborum Marlis, 

Hegelochus : magnum sane amoris-in-hospites vir- 

[tutisque 
cuncta? pretium habens hancce urbem colit.. 

33. ALIUD. 

Veneranda, primitias hasce Menander posuit arlis, 
votum exsecutus, tibi gratiam rependens, 

JEgiliensis, filius Demetrii, cui multam felicitatem 
serva, Jovis filia, pro hisce gratia reddita. 

34. ALIUD. 

Pytho Mercurio simulacrum Hermostrati filius Ab- 
statuit, multas cum condidisset urbes. [derita 
Euphron effecit non imperitus Parius. 

35. ALIUD. 

Qui equorum-carceres Olympiae excogitavit pri- 
fecit me Cleoetas filius Aristoclis. [mus, 

36. ALIUD. 

Supremam emissionem tes statuit, Minervam 

precans patriae dulcem sanitatem. 

37. ALIUD. 

[cavere, 
GraecioB spaliosae servatores huncce tripodcm di- 
servitute invisa postquam liberavere civilates. 

38. ALIUD. 

Monumentum virtutis dicavit Neptuno regi 31. ALIUD. 

Inscriptiim Ciipidini, dedicato in Academia. 
Charmus, Amor soUers, islam tibi dedicat aram, 
in quo gymnasii desinit umbra loco. h. o. 

35. AUUD. 

Sub statiia Cleoetse Athenis. 
Oleioetas natus me fecit Aristoclis, is qui primus Olympiacos carcere misit equos. 37. ALIUD. 

Tutores Grsecse posuere hsec munera gentis 
servitii a patria cum repulere jugum. (diod. sic. did. ANTHOLOGIZE GHiEGiE APPENDICIS IIovTOU £7:' Eu^sivo'j, Aay-sSaiadvio? ysvo;, utd; 
K).£U[i6pdT0'j, dpyata? HpaxAsos; yevsai;. 

39. AAAO. 

riavToSaTrwv dvSpwv ysvsa? A^ria; dzo X'^pa; 
TraiSs? AOrivaitov twSe hot' iv tzzXAjz'. 

(7Yl[/.aTa TauT' I'Ssdav TtapGsvw ApT£ij.i.Si. 

40. AAAO. 

Mvdad t' d)v£^dv8pou TroXsaou, xal [/.dprjpa vixa? 

Aslcpoi u.£ CTacav, Zavl y_api'C^ti.£voi, 
C'jv <I>oi6w TTToliiropBov dTrw(jdt/,£vo!. dTiya. MtjSwv, 

XXI ^aXxocT£cpavov pu(jd[;.£voi ':£a£vo;. 41. AAAO. 

a. Tw Ad -rdyaiol TaydAaaTX -:a^5T' dvEOirjxav, 
e'Pi'ovo'. dvT'.Ofo'j TavTaAi'oa IlD.oTroc. 

^. rio)0.a [xlv dA^a cocpou izoir^'xy.zx xal too' OvdTa 

s'pyov, 6"v AlyCvYi ysivaTO Tuatda Mixwv. 

42. AAAO. 

Tld; t;.lv [JL£ Ml'xWVO? OvdTa; £^£T£A£1<J£V, 

auToc £v A'.yivTi Sw[i.aTa v3ci£Tdtov. 

43. AAAO. 

IIpac,i.T£).Y)? dvEOifixs Supaxd^io; too' ayak'^x 
xal Kafxapivaioi;* itpdaO' dp' sv MavTiVEa 

Kpivio? uld? £vai£v Iv ApxaSioc 'no7vU u.Tq).w 
l^ldc iwv xai Fot. p.vdaa Tdd' est' dpsTa;. 

44. AAAO. 

Sdv 7:oT£ viXT^ca;, ZeO Oauu-tcu, ceavdv dywva Pausanias, moderator Graeciae spatiosa?, 
Pontum ad Euxinum, Lacedaemonius genere, filius 
Cleombroti, antiquae Herculis genlis. 

30. ALIUD. 

Omnifarias hominum gentes ex Asia regione obor- 
Atheniensium lilii hocce olim in mari tas 

navali pugna postquam domuere, et exercitus pe- 

[riit Medorum, 
monumenta isla posuere virgini Dianae* 

40. ALIUD. ^^ ^ ... 

[testem victonae 
Monumentum belli ad-repugnandum-suscepti , et 

Delphi me statuere, Jovi gratificantes, 
auspice Phoebo, urbium-vastatriees postquam re- 
[pulere cohortes Medorum, 
et aere-coronatum servavere templum. 

41. ALIUD. 

a. Jovi et Achaei signa haec dedicavere, 
geniti e Tantalida diis-pare Pelope. 

b. Multa alia periti opera et hoc Onatte 

opus est, quem in yEgina genuit filiuin iMicon. 

42. ALIUD. 

Filius me Miconis Onatas perfecit, 
ipse in vEgina domos habitans. 

43. ALIUD. 

Praxiteles dedicavit Syracusius hocce simulacrum 
et Camarinaeus : antea autem Mantineam [bente 

Crinis filius habitabat in Arcadia multas-oves-ha- 
qui bonus erat, et ei monumentum hocce est 

[virtutis. 

44. ALIUD. 

[tarn en 
Tuum olim qui-vicit, Jupiter Olympie, nobile cer- 39. ALICD. 

Cecropia hoc quondam in pelago cum classe juvenlus 

devicit populos omnigenos Asice, 
Medorum periitque exercitus : ista troptea 

protinus erexit, virgo Diana, tibi. pllt. did. 

40. ALIUD, 

Tester ut antiqui robur palmamque duelli, 

votivum Delphi me statuere Jovi ; 
auspice qui Phoebo Medum pepulere cohortes. 

forliter et nitidara huic asseruere domum. 

DIOD. SIC. DID, 
41. ALIUD. 

I7i donario qiioimmdam Achseorum. 
a. Hsec, qui Tantalidie Pelopis sunt sanguis, Achaji auctori generis dona dedere Jovi. n. c. 

In eodem donario. 

b. Hoc opus ille idem, qui plurima doctus Onatas 
fecit in .<^gina patre Micone satus. h. g. 

42. ALIUD. 

In quodam Thadorum doiiario in Olympia. 

Hoc opus effecit prognatus Onata Micone, 

cui domus ^ginte est, quam maris ambit aqua. h. g. 

44. ALIUD. 

In donario quodam Dinomenis, Uieronis filii. 
In ludis, Elsee, tuis, rex magne deorum CAPUT I. EPIGRAMMATA DEDICATORIA. owo' Isowv Ta8i CO'. ej^apiTtjaTO- Ttat; 8' dv^QyjxE 

4o. A A AC). 

El; eyx^'piSiov. 

©dcTi'jaC [X.'" ETEOv yap h iKou supsi -jiupyw 
■?iv, 6't£ xa).Xi.x6[jLu [jLapva[JL£9' a[xcp' EXsvt,. 

KaC \L AvTY)vopt8r|; icpopst. xpsitov EXixdwv 
v'jv Se [jl£ ATjTotSo'j Ostov I'j^si. SdueSov. 

46. AAAO. 

K).£u]8£p(JY)<; av£Or,x£v A9Y)vaLYi ':rToliou)(^| to 
i:a[t<;] ZwOvOu- NTinrj^ 8' £[pYo[v] [s]t£u^£ t^Se. 

47. AAAO. 

Olvvx OlSwTa? <y-:a8'.ov vixwv 6'8' Aj^^aiot; 
T:a-p''8a IIa),£'.av Oy^x' dvo[i.a(JTOT£pav. 

48. AAAO. 

Aoy^£8r,ao; 6 OYjpato;, 6 vujxcpdlrj'jrTo; 
cppx8ai5i. Nujxcpwv tocvtoov E^r^pydtiotTO. 

49. AAAO. 

TEpTCwv eIlli, Bsa; OEpairwv cE[a.vYi? Acppo8{TYj<;* 
Tot; 8£ xaTa<JT7)<jx5!. Kuirpic X'^P'-'' a'^foci^oSo'-'^- 

50. AAAO. 

i^xuoodfxa; Auxo; I<j9[xt.' Sra^, 8'jo 8' £v9d8£ vCxai; 

51. AAAO. 

'Em Tou 'AOrivvjatv ev HyOtov 'AuoXXwvo; po)(Jiou. 

Mvr,aa t(j8' -^i; apx"?]? nswidTpaTOc; Itttcio'J uto; 
6y,x£v A7r6).).wvo; IluQCo'j ev teixevei. quadriga semel, bisque solitario-equo, [dicavil 
donallieron haeccetibigralificatus est: filius autem 
Dinomenes patris monuraentum Syracosii. 

45. ALIUD 
In pugionem. 

Intuere me : vere enim in Ilii vasta turri [mus. 

eram, quando ob Helenam pulcricomam pugnaie- 
Et me Antenorides ferebat rex Helicaon : 

nunc autem me Latoidae divinum habet solum. 

46. ALIUD. 

Cleojtherses dicavit Minervae urbis-prsDsidi 
Alius Zoili : Netes autem opus hocce confecit. 

47. ALIUD. ,. u ■ 

[Achaeis 

(Eniae filius (Ebotas stadium vincendo hicce 
patriam Paleam effecit celebriorem. 

48. ALIUD. 

[tus 
Archedemus Theraeus, nympharum-spiritu-correp- 
Nympharum consiliis hocce antrum effecit, 

49. ALIUD. 

Terpon sum dea; famulus augustse Veneris ; 
iis qui statuerunt me Cypris gratiam reddat. 

oO. ALIUD. r, , . , .. 

[hic victorus 

Celeriter-currens Lycus Isthmia semel, duabusque 

Phidolae filiorum coronavit domos. 

ol. ALIUD. 
In ara ApoUinis Pythii, Athenis. 

Monuraentum hocce sui magistratus Pisistratus 
posuit in Apollinis Pythii templo. [Hippiae filius quadrigis iterum victor equoque simul, 
hsec Hieron dedit esse sui monumenta, sacravit 
natus Dinomenes, ambo Syracosii. h. g. 

43. ALIUD. 

In pugionem. 

Aspice me ; nos pulcricoma ut per bella ciebat 

Tyndaris, Iliaca nempe sub arce fui, 
rex Antenorides Helicaon quem tulit; at nunc 

ipsi Latoida? terra sacrata tenet. 

NATAL. COM. EMEND. 
47. ALIUD. 

Sub statua (Mbotse. 
ffini&e tiic (Ebotas, stadio qui victor Achaeus Paleise patriae gloria magna fuit. h. o. 

50. ALIUD. 

In donario Lyci, Phidolss fiUi. 

Bis Lycus hic celeri cursu, semel Isthmia vicit, 
Phidolae sertis hinc decorata domus. h. g. 

31. ALIUD. 

hi avam, quse in Pythii Apollinis templo erat, apud 
Athenienses. 

Quo gestus signetur honos Pisistratus hoc dat 
Hippiades templo, Pythie Phoebe, tuo. h. o. ANTHOLOGIZE GR^CvE APPENDIGIS 52. AAAO. 

r[6; AiviiTTa, Ai^oi^yjoc, ttjv8' av£0Y)xev 
sixdv' dir' ApxaSia? Ilappaijio; y^''^*"'' 

53. AAAO. 

tcLq AaxsSaiixovCoii; cuu.u.aj(^iSo(; ys tsSev 
Swpov, (xt:' Apysiwv xal AGT^vatwv xal Iwvuv 
Tocv StxdcTav vixa? el'vexa tw iro)k£|/.ci). 

54. AAAO. 

riuGayopEw cpOvo; ulo? ApijjLVYjCTdc tx' avsOviXE, 
•jroDka; i^Eupwv elvl ).dyoi(; crocpia;. 

55. AAAO. 

ApT£|j.(, (joi TdS' aya)i[i.' [Upoxj' wStvot cpuyousa 
AG<^oiXi(j) [Ji.T]TYip [<I>]£p(ji[i;, 5p(o 6'j]yd-r)p. 

Tw IlapCw zoiYjixa. K[o'Xcot]o[u, S(;-?)v TafSe <p£'Jyio\ 56. AAAO. 

Zy)vI Sewv jJasilst jx' dxpo6iviov ivOaS' sOvjxav 

57. AAAO. 

'Em Tw 'O^OXou avSpiavTt gv Trj ayopa twv 'HXeiwv. 

AiTw^^d? TroTE TdvSs Xiwwv aijT(5j(9ova 8-^ixov 
XTv^aaTo Koup^Tiv yY]v SopC, TzoWk xajxwv 

r?i;^5' auTY]? ysvEa? Ssxa-dcTTOpo; Al'fjLOvOi; uid; 
Oi;'jlo; dpj(^a£-/jv I'xtkjs ttqvSe 7:6);iv. 

58. AAAO. 

'Em TY) eixovt AlxwXoO ev OepfjioT; tyj; AiTwXia;. 
Xwp-/]; olxiG-rfipa Trap' AAcpeiou zots Sivai?, 52. ALIUD. 

Filius Dinyttae, Damarchus hancce dedicavil 
imaginem ex Arcadia Parrhasius genie. 

.■>3. ALIUD. 

Templum scutum aureum habet, a Tanagra 
suse cum Lacedaemoniis societatis positum 

donum, ab Argivis et Atheniensibus et lonibus 
relatse decumam victoriae causa belli. 

o4. ALIUD. 

Pythagorae dilectus filius Arimnestus me posuit, 
qui multas reperit in orationibus artes. 

55. ALIUD. 

Diana, tibi hocce simulacrum sacravit, cum parlus 

[dolores effugerit, 
Asphalii mater Phersis, Ori filia. 

Parii opus Colotae, qui ibi erat exul. 

56. ALIUD. 

Jovi deorum regi me primitias hie posuere 
Mendaei, Sipte manibus expugnata. 

57. ALIUD. 

Super Oxyli statua ia Eieensium foro. 

^tolus olim, hocce populo indigena relicto, [bores : 
acquisivit Curetida terram hasta, postmultos la- 

sed ejusdem generis decima-soboles, Ifemonis filius 
Oxylus antiquam condidit hancce civitatem. 

58. ALIUD. 

Super imagine ^toli Therrais in .^Etolia. 
Regionis conditorem , juxta Alphei olim vortices, 52. ALIUD. 

Sub statua Damarchi m Olympia. 
Istain Damarchus Dinyttae filius Areas 

ortu Parrhasius dedicat effigiem. h. g. 

53. ALIUD. 

Inscriptum clypeo cuidam insculptam habenti 
Medusam Gorgo7ia. 
Ex auro phiala est templo data, capta Tanagra 

cum foret , in Spartes partibus ilia fuit. 
Munus ab Argivis, ab lonibus atque ab Athenis 
prsedse de domitis hostibus htec decima est. h. g. 

54. ALIUD. 

Qui tulit in lucem multa et prseclara reperta, 
gnatus Arimnestus Pythagorse hoc posuit. 

PORPH. UlU. 56. ALIUD. 

In quodam Mendseorum donario. 

Mendsei summo me sacravere Tonanti, 

intrepida Sipten cum domuere manu. n. < 

57. ALIUD. 

In Eleornm foro sub Oxyli statua. 

Hanc prius ^tolus linquens ab origine gentem 

Curetum ferro queesiit arva sibi. 
Sanguine ab illius decimus, puer Haemonis, urbem 

Oxylus hanc veteri condidit in patria. h. ( 

58. ALIUD. 

In basi status; yEtoH, Eyidymionis fiiii. 
Qui ripas, Alphsee, tuas habitavit, ibique CAPUT I. EPIGRAMMATA DEDIGATORIA. TpscpOsvTa cxaSiwv ysiTOv' OXuixiriaSoc, 
AlTtoTvol (jcpsT^pa? }Avr][JL' aperr,; iuopav. 

39. AAAO. 

Hyvwat S' Kpixjiao Sdaou?, [jL£YalYi(; it xAsuOa 
MaTpd; xal 8y) TtpwToydvou xouoa; , 6'6i. cpaal 
M£<j<n^vYiv Oetvai [JLEyalawt Osataiv aywva 
•iJ^wUdtSEO) KT-sCvoto ydvou Kauxtovt, aSoudav. 
5 0xijti.a<ja 8' (J)? auuiTtavTa Aiixo; nav8t6vi.o; cpw; 
At6i8oi; lepa epya Trap' Av8aviY) Osto X£8v^. 

60. AAAO. 

IQeiTdpioi. t(j8' aya).uLa Osw Sexaxav avsO'rjxav 

TToTvlaV EX TtoXioiV, yi^<sl Pl.X5(Ja[l.£V0l. 

Kal -ra-jTYj; aeTpYjTal ApicJTwv -(^jSl TsT^sffTa? 
a'jTOxacCyvYjToi '/^olu.x Adxwve? I'dav. 

61. AAAO. 

Maivalioi; HsvoxA-?]!; \iY.7.rsoi. EuOucppovo; uid?, 

62. AAAO. 

o; c' ispws' Aax'XYjmto 7^8e 6[xo6a)[j:.oi? 

irpwTo; l8pU(jd[X£vo<; Ouciai: 0£iai; u'XoOYixa'.;. 

63. AAAO. 

... OdtvYji; ijl' av£OiQX£v AOYjvaLa [7ro7.(.o'jj(^w 

piOU 8£XdTY]V TO'J T£XVOU £'J^[aa£VOU. 

64. AAAO. 

0; T(58' dyaAfj.' av£6Y)X£, <^t,).(5(JTpaTdc i^t:' dvu[i.' 
itaxpl 8i Tw rj^vou Aa[JLOcp(5(ov ovuaa. [aOtou* 

65. AAAO, 

il Tpocp£ no'j'Xu8d|iav:o<; dvixdTOu SxoTd£5(ja. 

66. AAAO. 

01'8' dzd TrEvnqxovTa v£wv Sdva-rov zpocpuyovTi; nutritum, sladii in vicinia Olympici, 
Endymionis filium yEtolum huncce dedicavere 
iEtoli , quod suae ipsorum virtutis monumentum 

[spectaretur. 

59. ALIUD. 

Luslravi Mercurii domos, magnsque vias 
Matris et quoque primigenae puella? : ubi dicunt 
Messenen instituisse magnis deabus certaraen 
Phlyadis Clini filio Cauconi placilam. 
Miratus sum quare omnia Lycus Pandionius vir 
ex Attica sacra apud Andaniam posuerit felicem, 

60. ALIUD. 

Clitorii hocce signum deo decumam dedicavere 
multis ex urbibus manu expugnatis. 

Et mensores qui fuere, Ariston atque Telestas 
fratres-germani et simul Lacones erant. 

61. ALIUD. 

Maenalius Xenocles vici Euthyphronis filius 
involucris (i. e. parvulus) cum lucta-sola-uten- 
[tium quatuor corpora oppressissem. 

62. ALIUD. r , 

[eEEdem-ara3 sunt, 

N te consecravit ^sculapio atque its quibus- 

primus qui statuit sacrificiis ex divinis monitis. 

63. ALIUD. 

... thanes me dedicavit Minervae urbis-custodi, 
pecuniae decumam filius cum vovisset. 

64. ALIUD. 

Qui simulacrum hocce posuit, Philostratus ejus no- 
patrique illius Damophoon nomen. [men est : 

65. ALIUD. 

nutrix Polydamantis invicti Scotoessa. 

66. ALIUD. 

Hi e quinquaginta navibus morte devitata vicinus stadio crevit Olympiaco, 
yEtoli /Etolum natum patris Endymionis 

hoc ob virlutem constituere loco. h. 

59. AUUD. 

Mercuriique domos lustravi,... viasque 
Primigenae gnatse Cereris cum matre, ubi dicunt 
Messenen magnis festa instituisse deabus, 
quam Caucon Clini Phlyidre gnatus amavit. 
Miror, cuncta Lycus quare Pandione cretus 
Andaniam magnis portarit mystica Athenis. 

ROM. AMAS. EMEJ 60. ALIUD. 

Inscriptum a Clitoriis scamno aheneo in quo Jupiter. 
Clitorii prsedse decimam, quae fortibus ausis 

urbibus ex multis rapta, dedere Jovi. 
Mensoresque duo hujus Ariston atque Telestas, 

germani fratresetLacedaemonii. rom. amas. emend. 

63. ALIUD. 

Scotoessa altrix invicti Polydamantis. r. a. 

66. ALIUD. 

E decies quinis fugere triremibus Orcum fO ANTHOLOGIZE GRJEGJE APPENDICIS vf,a; Ti c-'jyspot? -irvsuaaiji ^prjUatxeva?, [ot]? 

67. AAAO. 

Euvdv A6avo5woou Tt xal AffwiToSwpou TtjSiFspYO'^* 
yui [J.EV A)[^aid;, 6 8' i^ Apyso; supu^dpou. 

68. AAAO, 

Aiivayopv]? [x' dvEO-rjXEv £xy)66Au AtioD^wvi. 

69. AAAO. 

'ETit T^ K),£'wvo; Tou woou elxovt ev Oi^Sat?. 
Il'jOfa vloc, 6'8' IstI RAewv 0Yi6ato? doi,8dc, 

xpatdi; §-rtl (TcpsTEpou, xaC ol xaeos; o'jpavdaYjXs;. 

XaipE, K).Ea)v, 0Y|6a; ■;:aTp{8' lirEUxlEtia;. 

70. AAAO. 

a. Ev TtoAuOaT^Tw T£[i.Evei Aio? 6'^ij/.£8ovto; 
l'<jr^x', (XvOevtcov S-rjjxoffia Satxitov. 

71. AAAO. 

fi. AOdvaTov TttxTpoc xal ApiCTOxpitw xaeo; spywv, 

Au<7av8p', iy-zzXifsaq Sd^av £j(_£ii; dpsxac. 

72. AAAO. 

Xap(x.avTtoo'j FopYta; AcOVTtvo:. 

a. TtiV ixev dSE^.cpYiv ATjixparri? ttiv Fopyio'j t'^'/t'^, 
£x TautTj? 8' auTw yiyvcTai lTi-rtoxpdrr(C, [''^'', 

Iz-oxpdxou; 8' Eu[/.o)i7:o;, 6; Elxdva rr^vS' dvlOr,- 
8i55wv, -7ta'.8£{a!; xal cp'.'Xiac, £V£xa. ^, Fopyiou dffXT^aa!. 4"JX.''^i'' dp£r?i? £; dywvac 

ou8£(; iro) 6v^Twv y.yXkioY 7]up£ te/vyjv, 
ou xal Atco^.awvo; yuaAoi? slxwv dvaxEixat., 

oO rlo'jTO'j -rrapdSE'.yijt.', E'jcESiia; 81 TpoTTWv. ad scopulos Athonis corpora terrae admoverunt 

duodecim , alios autem perdidit magna maris vo- 

navesque horrendis flatibus usas. [rago 

67. AUUD. ^ ^ 

[est: 

Commune Athenodorique et Asopodori hocce opus 

ille autem Achaeus, hie ex Argo spatiosa oriun- 

[dus. 

68. ALIUD. 

Dinagoras me dicavit longe-jaculanti Apoilini. 

69 ALIUD. 
Super Cleonis cantoris statua apud Thebanos. 

Pylheae filius liicce Cleon est, Tiiebanus cantor, 
qui inter mortales plurimas circumdedit coronas, 

capiti suo, et ei gloria caelum altitudine attingit. 
Salve, Cleon, qui Thebas patriam tanta-gloria- 

[auxisli. 

70. ALIUD. 

a. In valde-conspicuo fano Jovis in-alto-regnanlis 
constitutus sum, dedicantibus publice Samiis. 

71. ALIUD. 

b. Immortali patriae et Aristocrito laude factorum, 
Lysander, pei-fecta, gloriam habes virtutis, 

72. ALIUD. 
Charmantidse p.lius Gorgias Leontinu?. 

a. Sororem Deicrates Gorgiae habuit 
atque ex ilia ei natus est Hippocrates, 

Hippocratisque Eumolpus filius fuit qui effigiem 

[hancce dedicavit, 
de duobus, doctrina et amicitia, caussis. 

b. Gorgia exercendi animi virtutis in certamine 
nemo ad hue mortalium meliorem invenit artem, 

cujus et Apollinis in campis effigies dedicata est, 
non divitiarum argumentum, ssd pietatis morum ejecta ad scopulos corpora montis Atho 
ter qviater; at reliquos fractis cum navibus hausit 
liorrificis grassans flatibus aura maris. 

DIOD. SIC, DID ■ 
69. ALIUD. 

Suh effigie Cleonis, cantoris Thelani. 

Pyiheades Thebis satus hie, quo nemo coronis 

ditior, insignis carminis arte Cleon. 
Cujus ad astriferas sedes it gloria : salve ergo, Cleon, Thebis maxima fama tuis. h. o. 

70. ALIUD 

Sub statua Lysandri, Aristocriti filii 

a In magni quem stare vides Jovis augure luco 
me posuit clarse publica cura Sami. h. a. 

71. ALIUD. 

b Ad patriam, Lysander, Aristocritumque redundat 
laus tua : nee mortem gloria tuta timet. h. o. CAPUT I. EPTGRAMM 

7;>. AAAO. 
rioXuXXo; rioXXu).iSou llatav'.EO;. 

Elxdva TTjVo' avs6Y)X£ IIolucTpaxo;, a'jTou aSslcpov, 
[JLVY) jJLOd'jvTjV OvT,-:o'j dioiLXToq aOavaTov. 

74. AAAO. 

Ho'jysXojTi. /opid Aiovucia []l]T[jl[o(;] svixa, 
[iVTjULOfj'Jvov 82 Bsiji vixYji; TdSe Stopov [eOrixsv, 
Sy^IXW IXtV X(5(J[i.0V, ^f|\ov TCaxpl xi(TGOcpo[poijvTt,. 
Toudi 5' STi TupoTEpo? STScpavYjcpopov [eI'Xet' aytova. To. AAAO. 

a. To'.wvS' dcvopwv -^ 7:6\iq oirTtoTav a3T[i(; djxap-Y), 
ij^Opol (jr/j'jatsv ZtjvI -po-iratov sSo?. [3p6? 

p. Kj-oitxsvov EuxXsiav Sopl xalyspl tovSs tzooc, av- 
c[T]dxp[t.T]ov a)Ai<7i Ooijpo? Ap-rj;. 

76. AAAO. 

lie. o'j KsxpoTia Aao? A8r|VaCwv dvo[jLai^[£i 
xal yoi^oLV TlyXkoiq T7]v8' fxTiae 87] [xw A[6r,va»v, 
o08il; EwaiSiou xal [II]'jp[p]a p.£i!^ova 6v'riT[wv 
tpuA-r^v KsxpoTT'.Swv £pyu sSpaa' aya6a. 

77. AAAO. 

K-fjOux' AOavdcTwv Epu.-^ 5--^(Tav p.' dcyopaiw, 
col [X£v, avaq, 8wpov, xdiTtxo'j 8' auTowi. TiOsvrsi; 
aO-roxaiTiyvrjTOt. -at8c(; xaTpo? i^ AyaciTnrou, 

llacjixpa-rrji; Euwv'j[!jlsu(;] , AyaGixAri? Euwvu- 

[U.£U?]. 

78. AAAO. 

[ApyaAEO'j 7:rj\iu.o'j xpuspov v£cj)0? ol'8£ cpuydvirsi;^ 
XAiivat? 0'.x]o8oaat; Tavov Osdv ISoucjavTO. 

79. AAAO. 

Elxdva 4>oiSw crfjT' avTwra; <l>avdjxa/o; 2d[o'j, 
aSavaTov 9vy)tw iraTpl yspa? Ts'XEca!;, 

naipiTaSso; apj^ovTo;, o<jy]v y^Odva TspjAovsi axoot 
Ta'jpojv Iva'jxai7i6; t' Ivto; I'^ouciv oooi. 80. AAAO. 

SjwSsl; ix [XEyaltdv X!.v8uvwv, slxdva tt^vSs 
(JT?)a£v Au(T([/.ayo; nalla8i. Tp'.Toysvsi. 

81. AAAO. 

« i2; ay3t96v xal -xatOa xaTacp9itj.lvo'.o )«i7r£50a!., » ATA DEDICATORIA. |, 

73. ALIUD. 
Polyllus Polyllidis filius Pieaniensi's. 

Imaginem hancce dedicavit Polystratus, suum ip- 

[sius fratrem, 
memoriam corporis mortalis immortalem. 

7i. ALIUD. 

Dulce-ridenti choro Dionysia Siraus vicerat, [suit, 
ob memoriam ergo victoriae deo hocce donum po- 
populoque decus, exemplum quod imitetur pater 

[hedera redimitus. 
Hocce enim etiam prior coronam afferens suscepit 

[certamen . 

75. ALIUD. 

a. Talibus viris civitas si quando carebit, 
hostes statuent Jovi signum-victorifc delubrum. 

b. Adeptum bonam-laudem et hasta et manu, per 

[virum 
[hostilem, Plistocrit]um perdidit acer Mayors. 

76. ALIUD. 

Ex quo Cecropem populus Atheniensium nominat 
et regionem Pallas hancce creavit populo Athena- 

[rum, 

a nuUo mortalium majora quam a Sosibio et Pyr- 

tribus Cecropidarum accepit bona. [rha 

77. ALIUD. 

[raeo, 

Praeconi Immortalium Mercurio statuerunt me Ago- 

tibi quidem , rex , donum decusque sibi ponentes 

gerraani fratres, filii ex patre Agasippo, 

Pasicrates Evonymensis, Agasicles Evonymen- 

[sis. 

78. ALIUD. 

Operosi belli diram nubem isti cum effugissent, 
inclitis oedificationibus Tanum deum statuerunt. 

79. ALIUD. 

Imaginem coram Phoebo statuit adstans Phanoma- 

[chus Soi filius 
immortalem mortali patri senectutem efficiens, 
Paerisade regnante, quantam terram termini summi 
Taurorum Caucasidisque regionis intra se ha- 

[bent fines. 

80. ALIUD. 

Servatus e magnis periculis imaginem hancce 
statuit Lysimachus Palladi Tritonidi. 

S\. ALIUD. 

« Quam bonum est et filium defuncti relinqui, » n ANTHOLOGIZE GRMCJE APPENDIGIS tout' £tu[/.w; £tc' sixol, cpiXs, XExpiTa',* Sty yap avsi- 
jAvajJLav a xaxia, iraT; TrdAiv slpydccraTO. [Xev 
5 Ka);av 8' iy.au^oi'^ ysv^Tot X.'^P""''' ^^ ^iotou cpw? 
SsuTspov, aXka. -likioui; •}]'i^' tspdv ^iotov, 

Alvw Mouffdcwv (j£u.v6v ysvo;' si; dpsTav yap 
Stjxav £[i.ol TE/Cvo'j ^waav eijcppoauvav. 82. AAAO. 

EHrjVcov v^p/^ov t(5t' 0)kU|X7ria, -^vixa [iO'. Ztb<; 

8wx£v vix^iaai 7:pwTov 0)."J[i.iri.d8a 
I'ttttoi? dOXocpdpoi.?- to Se Ss-jTspov auTi; scpE^-fii; 

I'ttttoi.?* ul6(; 8' -^v TpwiXoi; A}.xivdou, 

83. AAAO. 

E^ o5t' Eijpwir-/)v AcioLc, Si^a ttovto; £V£[ia£v, 

OuSeI? TTO) AUXIWV (TTYi),Y)V TOldvS' aVEGYjXEV 

StiStxa Oeoi? dtyopa; Iv xaOapw t£u.£v£1, 
vei]x£a)v xal iro)w£[/.ou jjLVT^tjLa TdS' dOdvaTov 
5 X£p<j]i; 8' Apitdyou uW;, dpi<JTEij5a? Td8£ TcdvTtov 
j(^£pal 7rd)ir,v Auxiwv twv t^t' ev -^^.ixia. 
noX)wd? 6' dxpoTColEi.; auv AOiqvaia TrToT^nrdpSw 

itEpca; (T'jy*\'£v£civ 8wx£ [J-Epo; Padi'XEia?. 
S2v )(^dpiv d6dv3CT6v ol dTUEfj-vr^aavTO Sixaiav 
lO Itctoc 8' OTTAiTa; XTEivEv £VT|[X£pa [Ap]xd8a; dvSpa?, 

ZtjvI 8' ETTEl TpO'rta'i!' iXTZO TWV 8' ETTVICEV drdvTwv, 

xa).Ai<7T0i; 8' spyoi; xaTa xal yr/o; ECTEcpdvojdEv. 84. MAMEPKOT. 

TdofS' d<JTp£ioypai:pEti; xal ypua£AEcpavTY)'X£xTpo'j? 
d(JirC8a5 d(j7:i8Coi? eIO.oijlev £ute).£(jiv. 

85. AAESIIOTON. 

TijJLdOso; cpO.ia; T£ X'^P'-'^j ^uvegiv te -n:poTip,wv 
laoxpdTOu; E'.xw T7]v8' dvEOrjXE Osat;. 

86. AAAO, 

I^oxpdTOu; AcpapEUi; icaTpo; elxova Tir^v8' dv£OY]X£ 
ZyjvC, 6eou; te (JeSwv xal yovdwv dpETYjV. 

87. AAAO. 

To'.dSE Ti; SEi^ai; 7rapa8Eiy[jLaTa Traiclv lauTOu 
[/.alAov dp£^aff&!xi ty]^ dpETT]? -rrpoTpETTEi. 

88. AAAO. 
Kdsaov ApYj? •7:aTpC8i. cty^ce £v6d8E 7ral!8a IKSwvo; dixit suaviloquentium vir sciens Pieridum : 
hoc vere in me, amice, exploralum est : quam enim 

memoriam malignitas, filius refecit. [dempsit 
Pulcramque servans genitori gratiam, non vitae 

[lucem 

alteram, sedlaudis tamen accendit sacram vitam. 
Laudo Musarum castum genus : in virtutis enim 

dedere mihi filii viventem laetitiam. [graliam 

82. ALIUD. 

Graecis praeeram tunc Olympian, quando mihi .Ja- 
dedit vicisse primum Olympia [piter 

equis cursu-victoribus : secunda vice iterum dein- 
equis : fiHus autem eram Troilus Alcinoi. [ceps 

83. ALIUD. 

Ex quo Europam ab Asia dividit pontus, 
nullus adhuc Lyciorum cippum talem dicavit 

duodecim diis fori in puro septo, [tale : 

jurgiorum et belli raonumentum hocce immor- 
Chersis autem Harpagi filius haec fecit omnium 

[optimus 

manuali lucta Lyciorum qui tunc in aetatis flora 

[fuere. 
Multisque arcibus, adjuvanle Minerva urbium-vas- 

vastatis, cognatis dedit regni partem, [tatrice, 
Propter qua? gratiam immortalem ei persolverunt, 

[quae justa est : 
septemque armatos uno die occidit Arcades viros, 
et Jovi dehinc tropaea' ex his omnibus erexit, 
optimisque operibus genus suum decoravit. 

84. MAMERCL 

Hasce ostro-pictos et auro-ebore-electro-intectos 
clipeos clipeolis cepimus vilibus. 

83. ANONYMUM. 

[timans 

Timotheus amicitiae gratia, ingeniumque pluris aes- 
Isocratis, imaginem hancce dedicavit deabus. 

86. ALIUD. 

Isocratis patris Aphareus effigiem hancce dicavit 
Jovi, deosque colens et parentum virtutem. 

87. ALIUD. 

Talia aliquis quum ostenderit exempla suis liberis 
magis ad quaerendam virtutem eos impellit. 

88. ALIUD. 

Ornamentum Mars patriae statuit hie filium Pidonis 84. MAMERCl. 

Insignes ostroque auroque ebore atque electro vicimus hos clipeos simplicibus clipeis. 

ANTON. TUDERT- CAPUT I. EPIGRAMiMATA DEDIGATORIA. 

Ti.[i.ayopav, vix-/)? va'jjxaj^ou -^YsiAova Tiinagoram, victoria; navalis ducem. 13 89. AAAO. 

nau.t/.aj^ov, w ©Y^Ga, xpaxeovTa [xs -rtat8a[i; aycUva 
xal TO iraliv [xscdTav Alixiav ti? ipsi 

TOia; jx TCpoSo^.a; sOayxpiTov ; ASe Nsjxeio; 
vixx M-O!- Isy.Twv -i^^^OcV air' T^jiOewv 
■> TTXTpoi; 8w!xa Tpiaxoi;* asO^^a yap ol itapa Aipxa 
aacpaSov E)v).avwv irlctc-a cpspovTi vsot. 

90. AAAO. 

Tr,v8c <l>ilwv(8£w Ti,[/.vjv iSpusaTO ita-pi;, 
slxova TTiV apsTTi? Trap Ad 821,xvu[jl£vy), 

xoij'J-Tqsada Sew Qetov ^poTwv, ou [iioc (iyvd^ 
xal ^.o'n;©; saTc-xai. Nsaiopsai.!; j^^apiai. 

91. AAAO. 

r 

12 i\Cv£, Tcdvra Osotffi Tsxialvs, col yap ebtoxav 
AOavatoi TtpwTw {xO.o? avOpwiroKJiv dtsiSsiv 
Iv iro8l 8£^'."pw, Moudai 8£ ce 6pT,v£ov auTal 
[jL'jpoaEvai. |i.o).7ur,ai,v, euel XiTztc, -fikiou auyiq. 

92. BOIIKOT. 

Boicxo; a-rto Kut^ixoij . iravTo? ypacp£'j; iro'.Tij/.aTo;, 
Tov oxTaTTOuv E'jQwv ct(j(_ov, 4>oi6w Ti6r,ci. 8a)pov. 93. AAEinuTON. 

Elxdva T/^v8' av£OYjX£ <I>opij(JTa? -jrat;; 6 TpCaxo; 

xr|0'jq V!.x7)(ja; xalov dywva Aid;* 
d).).ou? t' dOlocpdpoui; i:Tavot? ttocIv eO^ov dywva;, 

£'jd).6oi» Se TrdTpai; (Xaxu xalov CTEcpavot, 9i. AAAO. 

TixTE Tiyyx tov apwTOv daOvTOpa -rca-rpCSo; a'llr,;, 
olov Zcu; wpoEV, olov Oui.r,po; Ecpr, 

95. AAAO. 

Sr,; £V£X£V, Ayitou? TO^aXxETa xoup', i-rciTTVoiai; 
-•fjvS' eXe NixoxpEwv TETpdxEpwv I'lacpov. 96. AAAO. 

MaTpdiroli? [xo'. '/^mv ITO-otto;, to ne>.a(rfix6v Ap- 
IIvuTayopat; 8£ 7udTY,p, Alaxoij ex yEVEa;- [yo;, 89. ALIUD. 

Omnigeno, o Theba, vincentem me pueros certa- 
et rursus mediam juventutem quis dicet [mine 

ex tanto initio judicata facilem? Hajcce Nemea 
victoria mihi delectis venit ab adolescentibus 

patris in domum Triacis : praemia e certaminibus 
[qui apud Dircen incohint 
manifesto Graecorum plurima referunt juvenes. 

90. ALIUD. 

Hancce, Philonidis in honorem, posuit patria 
effigiem virtutis apud Jovem demonstrans, 

quae adornavit deo divinum inter mortales, cujus 

[vita sancta 
et eloquentia coronata sunt Nestoreis leporibus. 

91. ALIUD. ,. , 

[dederunt 

Line, a diis cunctis honoribus-ornale, tibi nempe 
Immortales primo melos hominibus canere 
pede dextro, Musaeque de te lamentatae sunt ipsae 
flentes carminibus, quando liquisti solis splendores. 

92. BOISCI. 

Boiscus Cyzicenus, omnigeni scriptor poematis 
octametrum cum invenisset versum, Phoebo dica- 

[vit donum, 

93. ANONYMUM. 

Effigiem hancce dicavit Phorystas, filius Triacis, 
praeco qui vicit in pulcro certamine Jovis; 

alia et unde-pra3mia-reportantur alatis pedibus su- 

[peravi certamina, 
felicisque patriae urbs pulcra me coronal. 

94. ALIUD. 

PeperitTechna optimum defensorem patriae terrae, 
qualem Jupiter edidit, qualemHomeruscecinit... 

95. ALIUD. 

Tuum propter, Latonae arcipotens fili, afflatum 
huncce cepit Nicocreon quatugr-cornibus insi- 

gnem cervum. 

96. ALIUD. 

Metropolis mihi terra Pelopis, Pelasgicum Argos, 
Pnytagoras autem pater ^aci de gente : 93. ALILD. 

Quatuor insignem quod cervum cornibus altis Nicocreon cepit. munus, Apollo, tuum est. 14 ANTHOLOGI^ GRJECM APPENDIGIS Eiii.1 Se NixoxpEwv, 6p£(^£v 8s p.t ya irspCxXucTOf; 
KuTipo?, OciOTdcTwv ix -iipoydvcov ^acil-^. 
"^ Exaaav 8' ApysioC [jls /apiv ^aT^xoTo tiovte? 
Hpa ov £i; epoTiv 7C£[/.7rov az^'kcL veoi?. 

97. AAAO. 

Elxwv •y)8]£ cacpYj? 8Yilot[Tii7rov £py]a Ss xal voij; 
vuv ^]d>ti, irapa Tcaai (jacpYJ' [osja] vyj 81 [jl£ [Jiotpa 
•rjyay£v £1; vaov 7C£pt,xa);'X£a na};'Xa8o? dcyvf^i;, 
xal] irdvov oux dxX£a t6v8' slaTpEUGa 6:a. 98. AAAO. 

'Etii Tivo? epyovi imyzyp<x[i[Livow ev ITuSoT. 

T£u^' Elixwv Ax£(ja XaTtajxivio?, w £vl X^pcl 
T:6x^nk QzaizzGi't]^ IlaXXa; £T£u|£ X'^P'-''* 

99. AAAO. 

ilol TdS' A)v£|av8po? Max£8wv xlpa? av6£-o, flaidv 
xav6wvoi; SxuOixoij j^p7][i.dc xi Satjxdviov, 

6 STuydc; dtj(^pavTw Aou(JY)i8o(; oux iSatxacGy) 
p£U[/.aTi, ^daxa^sv 8' uSaxoc VjvopETjV. 

100. AAAO. 

OuSe Tuj^r,; (T£ 8d[iaff(j£ Tta'Xi.yx'XivavTa xalavxa, 
8u<!ja£v£a)v o'loYiv u6piv dc7,£uda£V0v 

tJ (j£ teTio; SavdcTOio xi^avEv, 

w? iiaiipou? irpoTEpwv dtv^pai; dyj^i6£tov 
,^j Tw pa xal d^dfisvoi; cocpiY)? §6v •^•^'Yirr]pa 
CT7i<j£v A)^£^av8po(; xlsivov (Xiraci 6£dv. 

101. AAAO. 

Yijov Nixou.[dj(^]oi) (Jocpi'if)[<; il-jtiCcTopa -rtaiJYji; 
CTY^CEV Als^avSpoi; Sstov ApiCTOTElriV. 

102. AAAO. 

MouvoTid'XYi? vixw 81? 0\6[LT:ict. IIijBid t' dvSpa;, 
xpU NstjLEa, TETpdxi? 8"la6[JLc'p £v d^i'j^id'Xw, 

XeCXwv XeO.wvoi; UaTpEuc, 6v Xcloc, Aj^aiwv 
£v 7ro"X£aa) cpGij;.£vov Od^J/' dp£Tr)? £V£X£V. Sum aulem Nieocreon, aluitque me terra circum- 
Cyprus, divinis ex atavis regem. [flua 

Statuerunt me Argivi gratiam de aere persolventes, 
Junoni quod ad feslum-diem misi pra^mia juve- 

97. ALIUD. t"^^"^- 

Effigies haecce manifesta monstrat formam : opera 

[autem et mens 
nunc vivunt apud omnes manifesta : venerabilis- 

[que me sors 
duxit in templum perpulcrum Palladis castae, 
et labore non inglorio hoc colui deam. 

98. ALIUD. 

Cuidam operi inscriptum Delphis. 

Fecit Helicon Acesae filius Salaminius, cui in ma- 
veneranda divinam Pallas posuit gratiam. [nibus 

99. ALIUD. 

Tibi hocce Alexander Macedo cornu dedicavit, 
asini Scythici, rem quamdam mirabilem, [Pa^an, 

quod Stygis puroLuseidis non domitum est 
liquore, sustinuitque aquae robur. 

100. ALIUD. 

Non Fortunae te domuere e-contrario inclinantes 
inimicorum exitiosam vim effugientem : [lances, 

qua te mortis finis attigit, [proximi •. 

ut paucos veterum illorum viros qui-diis-erant- 

quare igitur et venerans suum in sapientia ducem, 
statuit Alexander hunc clarum omnibus deum. 

101. ALIUD. 

Filium Nicomachi scienliae omnis peritum 
statuit Alexander divinum Aristotelem. 

102. ALIUD. 

[que viros. 

Solummodo luctator bis vici in Olympiis Pythiis- 

ter Nemeae, quaterque apud Isthmum mari-vi- 

[cinum, 
Chilon Chilonis filius Patrensis, quem populus 

[Achaeorum 
in bello interfectum sepeliit virtutis causa. 98. ALIUD. 

Operi inscriptum in Pytho. 

Hoc Helicon Acesse fecit Salaminius, ipsa 

instituit cujus docta Minerva manus. h. 

99. ALIUD. 

Istud Alexander, Scythici, tibi dat Macetum Rex 
cornu asini, dignum numine, Phoebe, tuo. Nam Stygis invictum dirse furialibus undis 
sustinuit rabiem cuncta domantis aquae. h 

102. ALIUD. 

Sub statua Chilonis Achssi in Olympia. 
Pythia bis lucta Chilon, bis Olympia vici, 

ter Neraese, bimaris littoris urbe quater; 
ortus eram Patris, at gens mihi Marte perempto 

prsemia, virtutem propter, Ach^ea dedit. ii. CAPUT I. EPIGRAMMATA DEDIGATORIA. 15 103. AAAO. 

■jid; AoKJTwvo;, Naciloj(^ov stSev ovap, 
©ESjxocfitjpou; t' dyva?, -rcoTviac, iv cfapsai 'Xsoxot?* 
o<^£(Ji, 8' ev Tpiffaat;, ?jpwa t^vSe c^Seiv 
ii -^vtoyov -jidlsw; cpii^.axov j^^wpov t' iw^Ssi^av 
J>v I'vExa I'Spucev t6v8s Oeiov 4>i).io?. 

104. AAAO. 

El' Ti; ap' dvSpwTCWv [jl-i?i ireiSsTai ola 7:ap' -^atv 
yivsTai., si? TT^vSe yvcoTW iSwv iSpiav 

Y^v o'jjf to? avaS-rjita Osoij xaT^dv, dt^V iiriSsiyaa 
■y^^siawvo? [isyaXou Or,^' Upeu? SxpaTio?. 

105. AAAO. 

Nixia? [X£ dv£0Y)XSV ATz6Xk(i)'n, ulo; 0pac'jaY|8£o;, 
spywv wv 6 -rtati^p T^pydadaTO Tr,v 8£xdTr,v goi. 

106. AAAO. 

Eaire8{a)vo<; TuaiSs? AOrjvatoi 8u' ivixwv, 
Aio(pdvT,? dysvEioi; [sv] I<;6ijloj 7rayxpaTi[a(7XT|(:, 
xal Tcpdyovo? 2T£cf)[avO(;]* pw j;.y)v Se X^p*^'' iTC£8£i^av. 107. AAAO. 

Elxdva T7)v8' (iv£0YjX£v [A7r/]]ati)v iraTpo? lauxou 
aOavd-oiai. Ssot?, xosji-wv kpdv Salaixtva. 

108. AAAO. 

O'Jp'.ov £x irp-javY]? ti? 68-riyr,T'^pa xalEiTW 
Z-^va, xa-d -rtpotdvtov Igtiov ^XTTExdaa?' 

eit' IttI Ruav^a; 8iva? 8p6txo?, I'vOa no<j£i8wv 

xau-zuXov £0.igc£i, xujJLa -jrapd tl/aad6oic, 

5 eIts xar' AlyaCvjv irdvTOU irldxa vdcTOv ipeuva, 

vEiaOo), twSe ^a).(bv (^aicxd xapd ^odvw. 

i28£ TOV EudvTYlTOV d£l OeOV AvTludTpOU TTai? 

c-r?](j£ ^OvWv, dyaSv]!; cuafiolov EuiuAotrjC. 

109. AAAO. 

Al'8£ -ttot' AciSa yatav ludpOYjcav Tro'Xuy^puffov, 103. ALIUD. 

Somniculosus PhiliusCypriusgenere, ex Salamino, 
filius Aristonis, Naulochum vidit in somniis, 

Lefjiferasque puras, venerandas, in palliis albis; 
terque conspecta; heroa huncce coli [runl, 

jusserunt, civitatis custodem, locumque indicave- 
cujus rei causa staluit huncce deuin Philius. 

104. ALIUD. 

Si quis hominum non credit qualia apud nos 
eveniunt, noscat hancce intuitus hydriam : 

quam non ut donarium deo pulcrum, sed exempluni 
hiemis magnae posuit sacerdos Stratius. 

lOo. ALIUD. 

Nicias me dicavit ApoUini, filius Thrasymedis, 
operum quae pater confecit decumam tibi. 

106. ALIUD. 

Empedionis filii Athenienses duo vicerunt, 
Diophanes adhuc imberbus {i. e. inter pueros) in 
[Isthmo pancratiasles, 
et natu-major Stephanus : vim autem manuum os- 

[tenderunt. 

107. ALIUD. 

Imaginem hancce dicavit [Ape]mon patris sui 
immortalibus diis, decorans sacram Salamina. 

108. ALIUD. 

Secundum e puppi quis vise-ducem invocato 

Jovem, per rudentes velum cum extendit; 
sive ad Cyaneos vortices cursus sit, ubi Neptunus 

curvum circumvolvit fluctum cum arenis, 
sive per ^Egaeum maris aequor reditum quaerat, 

eat, projectis ad banc statuam placentis. 
Hie propitium semper deum Antipatri filius 

statuit Philon, bonae navigationis signum. 

109. ALIUD. 

[tem, 
Isti clipei Asiam terram vastarunt auro-abundan- 104. ALIUD. 

Si quis in hoc nostro quae fiunt axe, recusat 

credere, ab hoc fiat doctior urceolo. 
Hunc non quippe Deo donum prselustre sacerdos 

dat Stratius, sed quo saeva notatur hiems. h. g. 

108. ALIUD. 

Urion inclamato Jovera comitemque ducemque 

navita, cum ventis pandere vela parat. 
Sive ad Cyaneas immani in vortice petras tendat, ubi horrificis aestibus unda premit, 
sive iter .^Egsei scopulosa per sequora tentet, 

tutus, ubi huic statute liba sacrarit, eat. 
Huncce deum hie posuit nautis Isetabile signum 

prsesidiumque Philo, filius Antipatri. bentl. 

109. ALIUD. 

Inscriptum Macedonum clypeis quos Jovi Dodonseo 
Pyrrhus consecravit. 

Hse quae sunt Asise regnum populata superbxim 16 ANTHOLOGIiE GRMCM APPENDICIS al'Sc xal ElXafJiv Soulofjuvav sTropov. 

Kuv Ss Aio? vaw -ttotI xiova? dpcpava XETlTai, 

xa? [JL£yalauj(^Y]T(o cxula MaxeSoviat;. 

HO. AAAO. 

'H {j-a/.a Sy) -rroOso'jffa vlav I'ti KuSiou -^'Stiv 

5? 8ia Syi irpwTai; T^aidv •reoTS 'rt'iix'^^ I'teivsv, 
eu-' £7ul Tov FaT^axav YJxjiacE 6oupo; ApYi(;. Ill AAAO. 8a[i.o? 6 BouoTwv touSs [jleS' Aysp-dvoi; 
5 puGojxEvoui; OTidevTa, ^apuv 8' dcTid 8£cp,dv IXdvTS? 
cppo'jpa? Aoxpotci. Tsu^av sAtuOspCav. 

112. AAAO. 

EcGjlot? ou xsvea [x6)(^9wv[j(^]ap!.;- spya [S]z XS"'p[*^"^] 
Tai; yv]a»[JLa? auOcov ttoIaov dtcpaup^Tspa* 

ol; xal] AyscTpdcTOu uloi; iv acxotciv EsvdcpavTOi; 
xal] ^Eivoii; apsTa? a^ia irdX).' exaas. 
5 •I>]avTl xal ol TauTav vdaxou /api-v slxdva 6£vt£;, 
xJauTa xal £'jx'X£icov ypd[X[JLaTa IIiEpiSwv. 

113. AAAO. 

Baiov dSoiTCopiYic I'-ci X£(-7:£Tar olWol irpd? aliro? 

TTiV oXiyr^v dvucEi? dcxpaui-rdv 8!,£7rwv 
j^£ipd(; acp' •^[X£T£prii; ^^aiYJi;, ^£V£' xdttxk TrpocEtiiai; 

)'_a(p£i.v, £lcuT£(x£i; irpdi; oiT^iou T£a£vo; 
5 -^pojo? AvTiydvou. Mouaat, §£ coi £i ti veixougiv 

£(j9Adv, aTrdpy^£c6a!. 8ai[JL0(Jiv ix [iEliTYji;- 
xal yap doi8ot(jiv Ouu-eXy) xal (nrixd? uir' dyxst. 

Tw Imydvo'J xoupw ^uvdi; d[j.£UV£Ti8o?, 
xal 8p6[X0(; Y^iOloKJiv iSpuExat i\M i:a'XaC<7TpY] 
iO )^ouTpa T£ xal xapau Ildv 6 [j.E'Xi.J^dp.Evo;. 
A'Xl' dtJivYii; £p)(_£U xal d-ji:' ApxaSiY); TEU-Evoupdv 

EpjJL-^V O'J a£IJLj;£l Tprj^EOi; £X 4>£V£0U. lU. KAAAIMAXOT. 

Kdyxo(;eya), ZEcpupiTi, TtaXaiTEpov dA^d cuvuv [j.£, isti quoque Groecis servitutem attulere. 
Nunc autem Jovis templi columnis deserta adjacent 
superbae spolia Macedoniae. 

MO. ALIUD. 

[ventam, 

Valde quidem desiderans novam adhuc Cydiae ju- 

scutum multum-aemulandi hominis, oblectamen- 

[tum Jovi adjaceo, 

per quod primum laevum olim cubitum inlendit, 

cum in Galium valuit acer Mavors. 

{{{. ALIUD. Pedites autem equitesque praemium posuere, quos 
populus Boeotorum, hocce cum duce fpraemisit 

liberaturos Opuntem, gravi autem vinculo ablato, 
e custodia Locris fecere libertatem. 

112. ALIUD. 

Bonis non vana laborum gratia : opera autem ma- 
mentis verbis multo debiliora : [nuum 

quibus et Agestrati filius inter cives Xenophantus 
et externos virtute digna multa fecit, [suere, 

Dicunt et qui banc, itineris gratiam, imaginem po- 
et has gloriosarum litteras Pieridum. 

H.T. ALIUD. 

* 
Paulum itineris jam superest; sed ad summum 

parvam conficies viam dirigens 
manu ab nostra sinistra, hospes : et mihi dicto 

vale, ingrederis ad amici nemus-sacrum 
herois Antigoni. Musae vero si quid tibi tribuunt 

boni, primitias-solve diis manibus diligens : 
etenim poetis thymele est et septum sub valle 

epigoni filio commune cum uxore, [laestra 

et curriculum adolescentibus statuitur, atque pa- 

balneaque et digitorum-ordine Pan qui-modula- 

[tur. 
Verum illaesus vade, et ab Arcadia sacri-septi-cus- 

[todem 

Mercurium non incusabis aspero ex Pheneo, 114. CALLIMACHI. [me, Concha ego, Zephyriti, prius eram; sed tu nunc scuta, quibus subiit Graecia victa jugum ; 
orba viris pendent templo Jovis, apta columnse, 
detracta a tumidis arraa Macedonibus. h. g. 

110. ALIUD. 

In clypeo Cydix, dedicato Jovi Liberatori. 
.^tatis juvenilis amor tutelaque, scutum Cydia quod gessit, nunc decus esto Jovi. 
Quod Isevo cubito trajectus in agmine primo 

pugnavit, cum Mars irruit in Galatas. ii. g. 

114. CALLIMACHI. 

De navita pisce. 
Concha fui, Zephyriti, vetus : sed nunc tibi primum CAPUT I. EPIGRAMMATA DEDICATORIA. 17 tXov Si Tzzkiyzaav/ eTrs:: Asov , si \j.vj arjTai., 
Cva; oixEitov Aatcpo? auo Tcpo-rtjvwv, 
I ralrjvaiYi, "Aizapy) OiC>;, O'JAo; specTwv 
(j(ji viv, b)c, spyw TO'jvoaa auacpspiTa'., 
£:r£<Jov Ttxpi 6tva; io'ACSo;, ocppa yEvwaai 
£ TS TrEptffxtic.-ov Tca^Yvtov, ApaivciY), [irvou?), 
B^'laol £v OaAocaYiTiv eO', w; -Jiapo; (eiJJ-i. yotp iX- 
■zi/.'rr^-xi voTspr,? disov Aaxuovti;. 
Kasiviou aAAa SuyxTpl 8i5ou )(^apLv otSsyap ^gOaoc 115. HArAOT. 

II oiairivop-sv/] Ka'XKiTiov dtvSpaci (Gaufxa, 

•?j; -6^z coC, IlacpiY], i^wpot; fjLSxpo'.'Ti. SytoOlv 
Xittxi TiopcpupsTjC Adc6t.ov £^ •JSAO'J" 
5 -/jv y£ cdlou TzavTox;, d)? xal ud).!. tc5v dcir' IxsivYj; 
aol TOiyo'. yl'jxspwv auXa cptowci ttoOwv. 116. IIOSEIAinnOT. 

To'jto xal £v TCOTauLw xal ztzI yj^ovi xr^c, ^\.'kixM\(fou 
Ku-pi8o? lldsxEsO' Updv Apciv^Y]?, 

r,v avaxoipavso'jcav £7tl ZEcpuprjtSoi; dxT?)? •- 
zowTO? 6 vauap)(^o; Sv^xaxo KaT^AixpaxY)?. 
5 11 6i Toi Euirlot'TjV 6wi7£i, xal yziiLOLXi ^iaau 
TO TcXaTu AtccojxEvot.; ixliTtavEi TtlXayOs. 

117. *AAAlKOr. 

XouGtoTov xooxoEVTa TTEO'.'^dJaaca yiTwva Cypri, SelenuL'a; donarium primum, habes 
nautiiurn; qui pelago supernavigabam , si quidem 

[spirabat vcntus, 

inlondcns propriis velum ex rudenlibus, 
sin autem Tranquillitas aderai, mollis dea, cur- 

[vus impellens 

pedibus eam, ut rei ipsi nomen convenit. 
Delapsus sum autem ad littus lulidis, ut fierem 

tibi quoddam conspicuum ludicrum, Arsinoe. 
neque mihi in cubilibus jam, ut antea (sum enim 

pariatur humidse ovum Alcyones. [exanimis), 
Clinise vero filiae da graliam : scit enim bona 

facere, et Smyrna oriunda est yEolide. 

llo. HEDYLI. 

Qua; ad bibendum provocat viros Callislium (mira- 

[culum quidem, 
sed non falsum) jejuna tres congios ebibit : 
cujus hocce tibi, Paphia, meri vini mensuris odo- 

[ratum 

positum est splendido ex vitro Lesbium vas : 

quam quidem serva omnino , ut et rursus illorum 

[qui ab ea sunt 
tui muri dulcium spolia ferant amorum. 

116. POSIDIPPI. 

Hoc et in aqua et in terra iixoris Philadelphi 
Cypridos Arsinoes propitiate templum, 

quam regnantem in Zephyrio littore 
primus navarchus posuit Callicrates. 

Ea quidem bonam navigationem, et hieme media, 
latum precantibus mite faciet mare. 

117. PHALyECI. 
Inauratam croceam qua praecincta est, tunicam me mittit donum Luna novella, Venus : 
navita dicebar piscis : si flabra faverent, 

tendebam proprio vela rudente mea. 
5. Aere tranquillo vectabar in oequore remis; 

conveniens rebus sic mihi nomen erat. 
Nunc delapsus aquis in littus lulidos adsum, 

ut tibi sim lusus, nobilis Arsinoe. 
Noa ultra Alcyone, quando mihi vita recessit, 
10. ut prius, in nostris sedibus ova parit. 
Cliaias accipiat me, te donante, benigna. 

Namque animo et Smyrnes est genus .^olidos. H. G. 

115. HEDYLI. 

Miraclum potando viris Callistion : haustus 

tertius est illi congius ante cibum. 
Quos admensa tibi, Venus, incendebat odore 

purpureo quamvis Lesbia vina vitro. 
ANTUOLOGIA III. 5. Hanc, dea, tu serva, quibus ilia emunget amantes, 
dotetur paries ut tuus a spoliis. h. o. 

116. POSIDIPPI. 

De Ve7iere, qux in Zephyrio colitur. 

Quos aqua, quos tellus habet, hoc accedite templum, 
fratris araans colitur quo Venus Arsinoe ; 

has etenim dominara Zephyreo littore sedes 
Callicrates classis ductor habere dedit. 

5. Hsec dea felices cursus pacemque profundo, 
hiberna quamvis nocte rogata, dedit. ii. g. 

117. PHALiECI. 

De bibacula. 

Intertextum auro croceum quem gessit amictum 

2 18 ANTHOLOGI^ GRMCM APPENDICIS TovSs Aitovucw 5wpov I'Swxs K'Xew, 
oGvsxa cufATTOcioiai (le-rsTrpsTiEV lea 8^ 'rc(v£i.v 
ouTi? ol avOpwTTwv 'rjpiasv ouSaixd tto). 

H8. AAESnOTON. 

[5p7]? 

Ae^iT£p-/]v,] 7ra]pdY]w[v xyittov, ^[Ive, touto j^aod- 
. . . j^^Jsuj^a AiTTcov, dT[pa7rdv] lEavd6a. 

El 8' xal Traxpl zv:zirr\ 

itooL, Tr\[<;] 'XaiYj? ^atvs [8i'] atfiaaistov. 

OStoi. x[a]t [a' £xd[j,ov-:o tov sv YOvdcTECci IIpiYiirov 
epya xal ^wu-out; cuyYEvetov scpopav. 

119. EPATO20ENOrS. 

El xiiSov eI o'liyou 8nr'XY]Giov, w 'ya6£, Tei5j(£iv 

cppdi^£ai, Ti <;T£p£YjV -rraaav i? olWo cpuciv 
£u [/.ETaijLOpcpuaai, T(i8£ToiTdpa,xav(Juy£ [/.dvSpYiv, 

■5] cipdv, 7] xoi}.o'j cppELaTo; £0p5 xuto;, 
TTiS' avajJL£Tp7]7ato, afca; 6't£ TEpaaciv axpoii; 

5'jv8po[JLd8a; Siaawv evto; Eayj; xavdvwv, 
Mr|8£ cu y' ApyyTtoj 8u(jtj!-rij(^ava £pya xu);iv8pa)v, 

fjLTjSk M£V£j^a£io'j; xwvoToastv rpidSa? 
8C!^Y)ar ii.V)8' £1 Ti OeouSeoi; E08(>^oio 
10 xa[JL7:iilov iv ypa[ji.{ji.at? eISo; dvaypdcpExai. 
TotcSe cu y' £v -TiivdxEaci. tJL£aovpdcpa [jL'jpia t£ijj(^oi; 

^£id X£v, £x Tiaupou it;u9[xIvo? dpj(^(5[i.£vo?. 
EOaiwv UzoXziLoiXt Tianqp, 6'ti rcaiSl cuvyjSwv 

7:dv6' o'la xal Mouaaii; xal ^(xaCkzuai (fikot. 
15 auTO? iScopTJaw to 8' £? U5T£pOV, oupdvi£ Z£U, 

xal cxr|-:rTpcjv £x aric, dvTi.da£i£ yt^6(;. 
KalToc [xkv &z TzXioi'Ct'Xiyoi 8£T'.;dv6£u.al£ti(ja(«)V 

Tou KupTjvaiou tout' EpaTocO£V£oui;. 120. AAESnOTON. 
'Etii Trj 'ApcxTou eIxovi yaXxYj. 

Bo'j)^al iJL£v xal dcEO'Xa, xal d XEpl ElldSoi; dlxd 

Tou8' dvSpo? aidCkaii; irXdOETai. Hpaxl£Ou<;' 
dp.a£; 8' eIxcjv', ApaT£, T£dv, vduTOio tuj(^6vt£?, 
CTduajXEv dvT' dpExcti; VjSe 8ixai.oauva(;' 
5 (jtoTY^po?, (ja)T7]p(Jt. 6£ot<;, 6'-i iraTpiSi. toL ca 
Sdaov iiov, 6£(av t' &T.ci.aaic, £uvo[i(av. 

121. AAAO. 

naTpd(; dpi^Tiloio IIoTvUxpiTOU ula cuv I'ttttw hancce Baccho dono dedit Cleo, [autem bibendo 
propterea quod in conviviis excellebat : agqualiter 
nullus hominum cum ipsa contendit unquam. 

118. ANONYMUM. 

[rentis 

Dexteram, praeteriens hortum, hospes, hocce tor- 
. . , flumine relicto, per semitam ascende. 

Si vero et palri facere-properas 

sacra, Iseva incede per sepes. 

Isti et me fecere genibus innixum Priapum 
opera sacrd et aras cognalorum observantem. 

H9. ERATOSTHENIS. 

Si cubum ex minore duplicem, o bone, facere 
cogitas, seu solidam omnem naturam in aliam 

[figuram 

bene transformare, hocce tibi instriimentum ad- 

[est, sive tu sane septum, 

aut sirum , aut profundi putei latam cavitatem 

[metiri, 

hac ratione metireris, medias cum terminis extre- 

concurrentes inter duas sumpseris regulas. [mis 

Neque tu quidem Archytae difficilia-tractatu opera 

[cylindrorum, 
neque Menechmias tres coni sectiones 
quaeras ; neque si qua pii Eudoxi 

in lineis curva figura describitur. 
Hisce tu quidem ex tabulis medias proporlionales 

[innumeras feceris 
facile, a parvo fundamento incipiens. 
felix fBvi Ptolemse pater, cum filii sodalis agens 

omnia qua; et Musis et regibus arnica sunt, 

ipse donaveris; utinam in posterum, ca>lestis Ju- 

et sceptra a tua accipiat manu. [piter, 

Haec quidem itaefficiantur, dicatquequis donarium 

Cyrencei hoc est Eratosthenis. (hoc intuens : 

120. ANONYMUM. 
In Arati slmulacro aeneo. 

Consilia quidem et certamina, et pro Graecia virtus 
hujusce viri columnis appropinquat Hercuhs : 

nos autem imaginem, Arate, tuam, reditum adepti, 
statuimus, pro virtute atque justitia [luae 

tua ipsius servatoris, servatoribus diis, quia patria; 

populum £equo-jure-utentem,divinamque dedisti 

[bonarum-Icgum-vim. 

121. ALIUD. 

Patris valde-clari Polycriti filium cum equo nunc Bromio Bromii dat studiosa Cleo, 
propterea in mensa bene quod se gessit, et alter nee potuit tantum, tam cito nee bibere. CAPUT I. EPIGRAMMATA DEDICATORIA. 19 SIpxeo BotoTiSv ap)(^dv acOlocpopwv 
rjli; yap evl TiToAejJLOn; dyi^aaTo Tav dsaAsuTOv 

v(>cav ix ira-uepwv ttjI^Ssv apvuiisvo;, 
xal ToiTOv I'rtTnr^wv OTrdsvxa Ss -rroHaxi TavSs 

xxl /^spl xal f^ou'kS. 6y]x' dvoaaaio-fpav, 
Jv 5' dtp^ai; oi'/jxkivo<; iir' apyupou eTr'XsTO itaffai?, 

affTwv suvotjLiai; Osau-ia TtxpOsfxevtov 
Tw xal dsijJLvadTov Nixaatj(^(ipto xkioz soTai, 

■;ri(j-ts ei^sl •rtdvxwv xoipavo^ dyvoTaTa. 122. AAAO. 

Ap}(''a uW; 6'S' I'ijt' Alxa{v£TO(;, S; Sopl 5w[i^a)v 
TTXTpiSo^ dxpdTToliv Tspix' sT^aSsv ^i6tou. 

123. AAAO. 

AvTiTraTpo'.o Ouyaxpa veyjv eti KaXl!.x);£iav 
AivSo; dv£<JTa<7£v irpsijS'JTdTa •iioliwv, 

jjLaii.|a.Yi; K^uxdixoio j^api!^ou.£V7] y£pd£[5';i.v 
■f) TTOTE xal j(^pu(r?]v Eixdva Gt^xe K6p-i'][(;. 12i. AAAO. 

EOp'jSCxY) h^0LTZo').ir^xiz tdvS' dv^Girixe 

Mo'jsai;, £ut,<jTov 4"JX'(^ £).ou(:a irdSov. 
Fpaaaa-ra ydp, ixvY)[X£ta ).dy(t)v. [i-Tj-rrip yEyauta 
■?:a(8a)v -/j^wvTajv, I^ETrdvTjtjs aa6£iv. 125. AAAO. 

Xaipfi] {J.01, xdllidTE xaloiv t^iOewv IIol'jOTpaire, 
a7wxiti]w ixaXid-ca ■reavTwv HpaxlEt t£Tiijl£V£, 
6i; 'iid)va'.] 8di/.Yi<; utt' alj^u-V]; 6oupia>v Mo)tivi5av, 
TT'Jxvdv] A)>xidr| xopuffdwv o'jAap.6v -7rapa(j-:d-Y]i;, 
) s-'j'yro; d^juva; ciSrjpw to irplv laToawaEvov. 
Aaa' £9vy)5X£(;* Ix 8'] ap' dacwv ou iidpo; SeSeu- 
npaxl£t xaTY^ljSt Saxpu xal yoT,p6v iay(^£v,[a£va)v 
3^a/,X£w -/air/]v 5' dTilJEXTOv ecx-jO-.^e cpaGydvo) 126. AAAO. 
SwxpaJTYi; (?) SwxpaToy; ©opi'xio?. 

Ou SoiEV (j£[jLva; av dTco cppevd; d^ia Moitjav 

SoJpa 001 wyuyCwv uIei; Epij(^OoviSdv 
TO'jvExd] <jO(. T£5(^va? i'Soffav TEpai;' al ydp A9[ava!. 

G^EliSoUUlv] TO'.wS' dvSpl T£X£tv ^dpiTa. adspice Buiotorum principem in-certaminibus- 
bis enim in bellis dux-1'uit, inturbalam [victorum : 

victoriam a patribus e-longinquo servandam-sus- 

[cipiens, 
et tertium [abjequitibus : Opuntemque seepe hancce 

et manu et consilio fecit nobiliorem, [nia fuit, 
inque imperils omnibus non-freno-ductus a pecu- 

cum a civibus bonarum-legum instituta propo- 

[sita essent ; 
cui semper-memoranda et Nicesichoro fama erit, 

fides quippe omnium domina purissima. 

122. ALIUD. 

Archiae filius hie est Alcoenetus, qui hasta servans 
patriae arcem fmem cepit vitae. 

d23. ALIUD. 

Antipatri filiam adhuc juvenem Callicleani 
Lindus dicavit antiquissima urbium, 

aviae bene-comat£e gratificans honoribus, 
quae olim inter alia etiam inauratam imaginem 
[posuit Proserpinse. 

124. ALIUD. 

Eurydice Hierapolitis huncce dicavit 

Musis, bonae-scientise animo conceptum amorem. 
Litteras enim, monumenta orationum, mater cum 

[esset facta 

liberorum adultorum, studuit didicisse. 

123. ALIUD. ri . . 

[lystrate, 
Salve mihi, pulcherrime pulcrorum juvenum Po- 
a forti maxime omnium Hercule honorate, [rum, 
qui quondam domitus hasta violentorum Molinida 
densum armans agmen Alcidae socius-adstans, 
ensemacutum-fecistiferro,quipriusore-clausoerat. 
Sed mortuus es : ex oculis ergo non antea made- 

[factis 
Herculis descendit lacrima, et flebiliter clamavit, 
aeneoque comam non intextam totondit cultro 

126. ALIUD. 

Socrates (?) Socratis filius Thoricius, .,, 

^ ^ ' [Musis 

Non dare potuissent magnifica etiam mente digna 
dona tibi Ogygiorum fllii Erichthonidum : 

quapropter tibi artis dedere miraculum ; namque 
student tanto viro parere gratiam. [Athense 124. ANONYMUM. 

Eurydice, Musis, Hierapolietis, amorem 
pectore quem fovit testificata, dicat. Sermonum monimenta, parens setatis adultae 
gnatos, quas didicit, litterulas docuit. 

PLUT. XYLA.ND. 20 ANTHOLOGIZE GRMGM APPENDTCIS 127. AAAO. 

Xipai T£ xal [T£j(^va]i(; I'pywv Td).[xai!; xz Sr/.aiai?, 
Ooii^afisvT] TEXvwv yc[v£d]v, avEQrjXS MsAivva 
col nqvSs [jLV/]jj.Y]v, Osa EpyxvY), wv £7r6vT,(j£v, 
^ioToav dTrap^ajj-EVY) XTEdtvwv, TijJLwca /apw (Tiqv. 128. AAAO. 

Etc'. v£07ro).iTav TtpoGTaTav acp'.xdjxav 
EpijLa? AcppoSiTsx iTap£8po;' ak\a jjxi^t-z. 
01'-:lv£i; 5' ot ■n;po(J-d-:ai, ypacp-?) Tcapouca <JYip.av£t* 
Ti,p.oy.A£C5a?, Kpii:ay(5pa?, ApicrdcyaSo?, SuEtovia;, 

Tl[JLOT£);YlC, IldwiXO;, Eux)."?];, KpdoJV, <I>OvWV, Ap- 

[X_£aTpaTo?, 
AyaOdSwpor, E£v6xpi.T0?, T£).£Ctov, no)^idv6rj;, Sw- 

[cixXrjC 129. APISTOKPEONTOI. 

T(5v8£ V£OV Xp'JSlTrTlOV Api5T0Xp£a)V dv£9Y)X£, 

Twv AxaSv] t;.i.axa>v CTpayyaltSwv xoiriOa, 130. AAESnOTON 

ZtjVOi; lo) xpanrvatai y£ya66T£(; iTTTToauvaici, 
xoCiooi lo) ExapTa; TuvSapCSai, ^a<jt.).£t;, 

Alv£dSa(; Tito; uaixiv uirspTaxov oiiraac owpov, 
EUtjVwv T£'j^a<; irawlv 0.£u6£pLav. 

131. AAAO. 

T6vO£ (joi. aixSpoCTioiciv £Z'. TtAoxdp.oi'Siv e'Oyixs 
X£ti36ai, AaTotSa, ypucocpav] cxEcpavov, 

Sv TtdpEv, AivsaSdv xayo; [XEya;- dlV Exd£py£, 
dlxa; Tw 6£iw xu8o; OTcaC£ Titw. 132. AAAO. 

Ndacoc; M'jpaiSdvo; xo6pav Aid? av6£To TiatSa 
Ap':£!X!.v £'j6a6o) TwSi Tiapd TrpoTruAw, 

<I>o(6u Ay'J£T TdvS£ v£awv X,*P"•'^ °'^ '^^p'- ''P^'tI 
Sdcpva; c'jadtxo'j; xAwva? dvaaxplcpsTai., 127. ALIUD. 

Manibusque et arte operum fiduciaque justa, 
cum educavisset liberorum sobolem, dedicavit 

[Melinna 
tibi hancce memoriam, Dea Ergane, rerum quas 

[elaboravit, 
parte bonorum in primitias data, in honore-habens 

[gratiam tuam. 

128. AUUD. 

Novorum-civiura auspiciis adveni 
Mercurius Veneri socius : sed gaudete. 
Quinam fuerunt illi patroni, scriptura praesens si- 

[gnificabit -: 
Timoclidas, Critagoras, Aristagathus, Sileonias, 
Timoteles, Pannicus, Eucles, Creon, Philon, Ar- 

[chestratiis, 
Agalhodorus, Xenocritus, Teleson, Polianthes, So- 

[sicles. 

i29. ARISTOCREONTIS. 

Huncce juvenem Chrysippum Aristocreon dicavit, 
Academicorum nodorum cultrum {i. e. qui cae- 

[dit). 

130. ANONYMUM. 

Jovis io! rapidis gaudentes equorum-curriculis, 

filii io! Spartae Tyndarida? reges, 
^neades Titus vobis summum largitus est donum, 

Graecorum filiis parta libertate. 

131. AUUD. 

Hancce tibi ambrosiis super crinibus fecit 

quaj-imponeretur, Latoida, auro-splendentera 

[coronam, 
quam dedit J:]neadum dux magnus.Sed, o-qui-longe 

[operaris, 
forlitudinis gloriam divino praebe Tito. 

132. ALIUD. , ., „,. 

[vit fiiiam 

Nossus Myrmidonis filius virginem Jovis dedica- 
Dianam praedives hocce juxta vestibulum, 

Phoebe Agyeo hancce tribuens gratiam, cujus circa 
lauri insignes ramos redimit; [^caput 130. ALIUD. 

Clara Jovis soboles, studium quam mulcet equorum. 

Sparlani reges, Tyndariumque genus, 
hoc Titus yEneades summo vos munere donat, 

quo duce libertas moenia Gr£eca tenet. 

GUARIN. VERON 131. ^LIUD. 

Hfec tibi, Latonse stirps o prseclara, corona 
aurea csesariem contegat ambrosiam, 

quam Titus, ^neadum dux ingens, attulit : ipsi 
da, Pharetrate, viro fortia gesta cani. 

GUARIN. VERON- i CAPUT I. EPIGRAMMATA DEDTCATORIA. n iXkoLii TOi TijjLa?] Im9r,s(i)v, tpoto' em TuiSe, 

133. AAAO. 

PeiJ^EV Api^ToaEvYj; M£a<7itvi.o; AyCx utd;. 

13-i. ONE:i:Tor. 

'Qpavi'a. 

I. AtTT^pa? T^ps'jvYjTa <Jocp-^ cppsvl TraTpi t' ioixd; 
O'jvoa' E/w leyojxai 8' i^ Aioi; OupavC-r), 

135. TorAiTor. 

no),0|xvta. 
(-) £ t 

i). n Zr,v6; A-. I tovSe Uo\-ju.'nx vfxTapo; aTftov 136. Tor Anor. eloTiVTj AO'.Sa; -raaos 6a).si.a /£w. 
137. Tor ATTOr. 

Tsp'l'yopa. 

6 e ; 

8. K]i5a6; Tcp'I/i/opYj, BpoLLuo Se iipei^cv 6 Iojtoc, 

r^ [J.£V I'v' EvOsO? Y^, TW 8' I'va TSpTlvdTSJiOC. 

138. A AH AON. 

AOtyi Mvr, aoGuvY] , Aio? eOvsti?, -^ texs Mouaa;. 

139. AAAO. 

Geiov Als^avSoov, tov oativuixov, aldsl' [issau 
6 yvwpi'idi; a' ecrrrjas xov 8!.5a5xxlov. 

140. AAAO. 

Q [jLa/.ap, w 4>0iTa'.p£, ab xal Selo'.c.v aoiSot;; 

oi' TO «dv e^iVEZoudi [•'•^Y* xpotTo;, ol [xsv sv uixvoic, 

0'. Se X.EpWV T£J(_Va? 8£'.XVUlt.£V0l <jCp£T£pWV, 

w; TCOTo SuTTtoT.Eu.oi; PalaTa'.; 6o6v Ap£a [Xi^ac 
•fJAaia; o'.Xiiwv itoaIov uTC£p8£v o'pwv, 

WV £V£X£V TdcOE (TOI NlX-rjpCXTOU EXXpiTa £pya 

Iwaixpdrfj; AyjIw O-PixEv iv d[i.cpipurr), 
[ivfiita xal £acou.£voi'7i,v aoi8t.p.ov ouSe xev auto; 
• Hoai'TTo; TEyvTjV twvye ovocat,-' ficiSojv. 

141. AAAO. 

TouTO A'jxcjotx -n:ai8l t:6\i(; TrEpixaA^Ei; dyalaa 
dvxl xaAwv Epywv EiaaTO no'JAu6io). alios libi honores additurus, Phoebe, super hoc, 
ut magna gaudeas pielate. 

133. ALIUD 

Fecit Aristomenes Messenius Agiae filius. 

134. ONEST^. 
Urania. 

a Sidera investigavi docta mente, patrique simile 
nomen habeo ; dicorque Jovis Urania. 

135. EJUSDEM. 

Polymnia. 
Th e i 

6 Jovis filia Jovi huncce Polymnia nectaris halitum 
milto, sacrum patri munus ferens. 

136. EJUSDEM. 

Thalia. 
s p i 

c Thalia in pacis sapientia terra omnis : 

paci libaliones hasce Thalia fundc 

137. EJUSDEM. 

Terpsichora. 
d e s 

(i Hedera Terpsichoram Bromiumque decet lotus, 
banc, ut deo plena sit, hunc, ut jucundiora ferat. 

138. INCERTUM. 

Ipsa Mnemosyne, Jovis conjux, quae peperit Musas. 

139. ALIUD. 

Divinum Alexandrum cognominem luco medio 
discipulus me statuit magistrum. 

140. ALIUD. 

beate, o Philetaere, tu et divinis poetis 

et fictoribus, princeps, peritis cura; es, [nis, 
qui tuam enarrant magnam potentiam, illi in hym- 

hi autem manuum artes ostendentes suarum, 
quod olim, cum difflcilibus-pugnatu Galatis celeri 

[commixto marte, 

expulisti domesticos longe ultra fines, 
quorum causa haecce tibi Nicerati eximia opera 

Sosicrates Delo posuit in circumflua, [ipse 

monumentum vel posteris celebrandum : neque 

Vulcanus arlem horum vituperaret intuens. 

141. ALIUD. 

Hoc LycortcD filio civitas perpulcrum simulacrum 
pro pulcre gesLis statuit Polybio. i>a ANTHOLOGItE grmcm appendicis 142. AAAO. 

aSs To[t l]8pu0r, (piXTEpa HpTa/.'XEJo'j;, 
BouTaSscov sTuacjv 1$ aX^[a.-:ocj, a^ [vjevexwo ixev 

Tayo? I'cpu (TTpaTta(; -rtevxaxi. nau(T(}j.aj(_oi;, 
5 Toi Ttp6yovoi 5' avS-ri^av sv AlysiSaicJi. Auxoupyo; 

5(^(1) }(^6ovl Tiitde-t? AtSiSi Aioy£v7)5, 
Ov Tw aev pr^Tdjp \6yoc, SvSavev, tou Se 8i' spya 

^'8paxEv dpj^aiav iraTpli; sT^EuOepiav, 

143. AAAO. 

■E'i 11 TudcOo? jji.£p67rwv yjpao? vdo; e'jp' v/i T^^va 

cpa[xl as vuv xaTiSctv eO^uvetok; TrpaTiiGi, 
xpivavT' IrjTpwv cocpoc S^yixata xal to •;v£p'.5<j6v 

Ix ^'jSXwv '^ux.'^i^ oixixaTi Sp£<|a[X£vov, 
5 EOiaSoi; t', Apyatg, Tcopstv ydvo; ajxEpioKJiv 

o^va:, yjiOTTOtyst? puoixevov xau.dTOu<; • 
dvO' Jiv co'j T£yv,a; ipaxov xAso; outtot' dlxt-rai., 

Aau.irpti'rtpov 8' ddxpwv eSfJcTai oupaviwv. 144. AAAO. 

Elxdva (SOU, Uo'k'jy.^zi:;, dvd iractdSa xdvSi iroAtxai 
Gv^xav 6 jjLupi£x-f); 8' oj [/.apavit az j^pdvo?* 

Iv ^ou^vaTc [xlv dpiitov, dywai 8s xoii; ttsoI Trdxpai; 
dlxiaov, sv 8£ ^Cw cwcppova 8£px(5[x.£voi. 145. AAAO. 

El? Spd[xo?, sT; TXEcpavo?" v'xy)? xpiai; dpicpoxepot- 
iWoLyz'j lioxaj^T^!;* o'jvo[/.a 8' ItttcoIuxo?. [cf.v 

Tauxa 8£ XTjpuaaovxo? dxouaas Euaypo? Yip.wv 
(JX7]5£V dywvo6£TY)? slxdva^ dacpoxEpcov. 146. AAAO. 

EOdE^^ffw xlripo'.-, riofJiSwv'.e, xpi? us laydvxa 
Sspxop-ai., £v Aiouaoi? axEutxaciv dOavdxoic, 

xotov Sv Airdl/vtov as -7:pocp-/]xr,v •^dTCdixx' auxo?, 
l"r^|X[xa, xpiaiv |j.Y)xp6; x' ti)az^i-f\v Sixdija;* 
5 ou xlfo; ou8' alwv iir'-lT^csxai' <Sv5pa ydp eISev 
xwv irplv ^EiTOupywv o'j8£vI )^£i7u6a£vov. i i\2. ALIUD. 

Pallas, Erechthidum dux, tuo in tempio 

ista erecta est tibi dilectior Hercule, 
Buladarum vero e sanguine, cujus pater quide 

imperator fuit exercitus quinquies Pausimnchus, 
atavique floruere inter ^Egeidas Lycurgus 

et ille qui terra Attica honoratus fuit Diogenes, 
quorum uni eloquens oratio placuit, alterius per 

vidit antiquam patria libertatein. [opera 

143. ALIUD. 

[per artem 
Si quern morbum hominum prisca mens invenerit 

dico te sane perspexisse sagaci ingenio, 
utpote qui aestimasti medicorum perita placita, et 

in libris animi oculis decerpsisti, [quod praestat 

Eviique, Argaee, dedisse voluptatem unum-diem- 

[durantibus (i. e. mortalibus) 

vini, membra-ligantes labores depellentem : 
pro quibus tuae artis amatum decus nunquam pe- 

splendidiusque astris erit caelestibus. [ribit, 

144. ALIUD. 

Imaginem tuam, Polycles, in porticu hacce cives 
posuere; — et sexcentorum-annorum non conta- 
[befaciet te tempus : — 
in consiliis quidem optimum, certaminibusque pro 

I patria 
validum, inque vita prudentem qui te viderinl. 

143. ALIUD. , , , 

[ambobus 

Unum curriculum, una corona : victoriae judicium 

obvenit ob parem celeritatem ; nomen autem 

[Hippolytus. 

Ha3c cum proclamantem audisset prwconem, Eva- 

[grus nostras 

posuit agonotheta effigies amborum. 

146. ALIUD. 

Piis sortibus, Posidoni, ter te electum 

video in Didymis infula immortali ornatum, 
qualem suum te Apollo prophetam dilexit ipse, 
assumptionem tuam, sententiam de te dictam 
[matrisque pietatem judicio-approbans : 
cujus famam ne aevura quidem oblivione-obruet; 

[virum enim vidit 
illorum qui antea munere-functi-sunt, nulli ce- 

[dentem. 144. ALIUD. 

.^de tibi hac statuam cives posuere, Polycles; extinguent nomen stecula nulla tuum. 

Nam fuit in patriae virtus spectata periclis, 

consilium prudens, vita modesta tibi, CAPUT I EPIGRAMMATA DEDICATORIA. ?3 iil. AAAO. 

Sou 'XaiiiTsi ^h/ 86qa, xa).ot- 8' etOaxv -/aoiv eoyoi? 

(oTTacjv a xli'.va -psuS'jTSOwv ^uvoSo;, 
£ly.<jv' ava'5TT,'7X'7a cteOcv, [xopcpa; tutcov Eauvou, 

y.xi a' ev OuLTjpsuo yuji-vasiu Gstxsva, 
J> rx'S'.v 8' eyvjwctv SsoysCTovo? ula l\hyax).ea, 

avopiavjxa xaXov Setyjx' dtpsxa; 6£[jL£va. j-^i8. AAAO. 
riowTO? sytb Tpwwv nwdcTiSo; I'pvsi D.aCa? 

CTiCfOtU XapUJ(^OYlV, TO'JVOa' AxETTOpCSY)?. 

Kal u-av xal Aou<Jo( [jie xaTssTscpov 1^8' ETriSaupOi; 
xal tl^iVEo; Nju.£a t' 'iTLyz-j dO).0'^(^pov • 
5 •?) 6a TfjO' KoaoxosovTo; iz u^£3t Xsittsto ttw^wv 
alaa Trxlaiyivfwv xpaiTCvoij Ept^Ooviou. 149. AAAO. 

AatiiraSa v.XTj'ja; cuv EcpTjSoi; tt^vS' avlOYjx* 
EOTuyiSr,!;, irat; wv EtiTU'j(^(8ou AsSaovsu?. 150. AAAO. 

AicpO.o'j AvOs[;.((ov Tdv8' I'ttttov OeoT? avfOrjXsv, 
6yjtixo'j AvtI tO.ou:; iTCTuaS' du.£i,'Mu.£vo;. 

451. AAAO. 

AijLOOTip', (op5r£'J[J-'r|V Ts xal iv Mwciai? i8ioa5XOV 
dvSpa; • 68' aulyiToc; -^jv Avaxo; ^i7.\z6z. 

Elu.1 8e Bax^siSat; Sixuwvio;* Y] pa OEotciv 
tJ Sixuwv. xaldv to'j-:' av£xE!.-:o yspa;. 

152. AAAO. 

a. A(T7rli8a xal N(xr,v IlaAXa^/spl G^Tixla ye'Xwaa* 
a){)vwv ou XP'ifii^w T^po? Kuzptv Ipyoaevrj • 

[dAlYjV 

p. Kjxpo]7:(SYi? tx' av£6r,x£ rdcTpYi; Siro TtaTpi8'£i; 
EolaoSoTo; FFacp^oi; <i>£i8i,axr,v ^apiira. 

153. KOPMIAIOr SYAAA. 

TfjvSs coi a'jToxpa-cwp Sij^.a? ixveOyix', Acppo8{T7], i'tl. ALIUD. 

[tiam openbus 

Tuasplendel quidem gloria, pulcrisque bonam gra- 

dedit illuslre seniorum concilium, [rantis, 

quod imaginem erexit tuam, formae ad instar spi- 

ct le in Homereo gymnasio posuit, [clem, 

omnibusque notum-feciL Theogitonis filium Mega- 

cum staluam pulcrum virtulis specimen posue- 

[rit. 

148. ALIUD. 

Primus ego Troum Pisaeae ramo olea? 

coronatus praeconis-voce-dictus-sum , nomine 

[Acestorides. 
Et quidem et Lusi me coronarunt atque Epidaurus 

el Pheneos Nemeaque clamavit me victorem : 
sane quidem tunc Hermocreontis filio cessil equo- 

sanguis priscorum velocis Erichthonii. [rum 

d49. ALIUD. r 

[cavi 

Lampada, postquam vici cum ephebis, hancce di- 

Eutychides , filius qui sum Eutychidis Asthmo- 

[nensis. 

loO. ALIUD. r -x 

[vit, 

Diphili Anthemion filius huncce equum diis dica- 

cum mercenaria pro classeequeslremmutavisset. 

151. ALIUD. 

Utrumque feci, saltabamque et ad Musas docebam 
viros : libicen autem erat Anacus Phialensis. 

Sum quidem Bacchidas Sicyonius : sane diis 
Sicyone pulcrum hoc erectum est munus. 

152. ALIUD. r • -J 

[sui ridens : 

a. Clypeum et Victoriam Pallas ego in manu po-. 
aliis armisnon mihi-opus est ad Cyprin venienti : 

[patriam transiii 

b. Cecropides me dedicavit qui a patria in aliam 
Hermodotus Paphiis Phidiaca gratia. 

153. CORNELII SULL^. 
Hancce coronam dictator Sulla dicavi, Venus, 149. ALIUD. 

Sacravit sociis banc lampada victor ephebis 
Soterides Pantho ille Tychidse ab Asthmona. 

150. ALIUD. 

Factus eques, nuper qui mercenarius, istum 
Anthemion Diphili dis quoque sacrat equum. 151. ALIUD. 

Utraque perfeci : saltavi, hominesque docebam 

Musas : tibicen regis erat Phialeus. 
Bacchidas ego sum Sicyonius ; ista supernis 

prajinia pulcradeis in Sicyone jaceut. natal, com. 

153. CORNELII SULL^. 

Hanc tibi, sancta Venus, mitto dux Sulla coronam, 24 ANTHOLOGI^ GR^C^ APPENDICIS loi a' stSov xax' ovsipov avot CTpa-:ir|V Sisirou^av, 
T£'jy£(7i to"?; ApcO? ti.apva[j!.£vrjV svottIov. 

15i. AAESnOTON. 

TiTjpTaTE x]o[ipav[E x6[cl[xo'j xal j(^0ov|6(;, Sapa'ju., 
dy^oOaa T£ xpaxl az'kr^^^r^^ aacpCxupTofv,*!*!!., 
uatv xaSe xaipta -te^vy)? yalxov st; xaao'jaYj? 
iSpucxTO TV]? QsotteCGo'j; Eixovoi; T'j7rwp.a 
b Evua)aoi) xar' £V07r);0v a/^viaa MTjTpoSwpoi;, 
vsoiTi. Tov ap<j£va tsxvou 6[u|x]6v lxx(x^u:r-ajv 
6"v £17^2 8l? Ivv^ot TzXri^oi"^ [t]ou(; Itwv api.0[j.O'j«; 
xaTpa; uTTsp £1? cpov(5£a(7av Siqtwv cpdc^^ayya, 

155. AAHAON. 

NiO.ou ■:r£pa(7x; xap-rtocpdpov alyav itdpov 
A-/i[/.7]Tpio; TJxw irpo; !i.£Yd'Xrjv''l<j'.v Gcdcv, 
avtiav £-' dyaOw twv yov£wv TTOio-jaEvo? 
xal Twv d8£Acpwv xal cpilwv [/.o'j xax' ovo[iia, 

156. AAAO. 

E'joSe ITdtv, col tovSe ■koliz D^auxou ';z6oz xdaaov 
ZrjvoSoTO? aw6£U yr,? A:r6 t7)(; ApaStov. 

157. AAAO. 

^zi'^o^^ ~vj.t^'jOlvtz<;, oSoiTidooi, •^'owa tovSs 
s'joSov, eIt' aOxol STti'/^ZTZ a(i)^6u.zvoi. 

4'£i6a)v A!x6p'jcjvo!; 6 Kpr); dv£Oir)X£ to ypajxaa 
xal Tiad?, '^poj;, <{> 8i5ou vj-'jyj.x^i . 

158. AAAO. 

EcTTjCEv Bpo[;.''w AlOxl'?]V [Ti[x]o(JT[pd]To[u utov 
£v| 0d[8£] TsyviTwv [xo'JiOTTdAwv G'jvoSo;. 

159. KATIAIOT. 

Kaiaapi ttov-oijleSovti. xal dcTrsipwv xpaTEovTi 

Zavi, Tw £x Zavo? TraTpd?, ElsuOtOiw, 
SscTCOTX E0pw7ra;T£ xalTf^? AciSo?, acj-roo aTrdca; 

E)vAaooc, 6; ctorrjp Z£u? CLvizzCkz jxiya;, 
5 laiSoc £v vdsw KaTilio? dyvdv eBtjXs 

ypd;xp.' drc' AX£^dvSpo'j 5£upo [xoAwv Ti^Xioc,, 
xal [xlyav £x u-Eydltov To!jppdv(.ov, fivSpa Sixaiov, 

AlyuzTw Trdca; cpfpxaTov dLy£[xdva, 
cxdla £ve5Talct)(j£v, I'v' £l; t^Se vdaw I'SecO'Xov 
10 Trd; 6 fjLo).wv 6[xv^ tov ^rOovoi; o'lSoSd-av • 
tSSe tl>iXai cpwvEuvTi.- xalov -jripa; AlytiTTTOio 

£a[x.l xal AlOidzwv yd; o'o'.ov v£dTac. 

100. TOYAYTOr. 
KA Kdu.1 TOV £UT£/^vo'j cpwT6(; uti^ov, a> o^Xz, ^Y^aa quod te vidi in somnis prfE exercitu regentem, 
armis Martis pugnanlem inslruclam. 

134. ANONYMUM. 

Summe rex mundi et terrae, Sarapi, [plenam] Isi, 
vehensque tu capite lunam circum-ciirvam [i. e. fe- 
vobis haec opportuna arti« in aes laborantis [rens), 
erexit Theopilhis imaginis formam 
in armigera Martis specie Metrodorus, 
juvenibus marem filii animum retegens 
quem habuit bis novem implens annorum numeros 
pro patria in cruentam hostium phalangem. 

doo. INCERTUM. 

Nili trajecto frugifero magno flumine, 
Demetrius venio ad magnam Isin deam, 
memoriam de bono parentum faciens, 
et fratrum et amicorum meorum nominatim. 

Jo6. ALIUD. 

prosperum iter-praebens Pan. libi hocce Glauci 
[filius ornamentum dedit 
Zenodotus servatus e terra Arabum. 

157. ALIUD. 

[huncce 
Externum cum honoraveritis , viatores, heroem 

iter-secundantem, dein ipsi procedite servati. 
Phidon Ambryonis filius Cretensis dedicavit titu- 

et honores, heros, cui da felicitatem. [lum 

158. ALIUD. 

Statuit Bromio Dioclem Timostrati fiiium 
hie artificum musarum-famulorum synodus. 

159. CATILII. 

Ca;sari maris-regnatori et continentium imperaton 

Jovi, Jove-patre nato, Liberator], 
domino Europaeque et Asia3, sideri totius 

Graeciaj, qui servator Jupiter ortus est magnus, 
Isidis in insula Gatilius sacrum posuit 

titulum, qui ex Alexandri hue venerat urbe, 
et magnum ex magnis Turranium, virum justum, 

iEgypti totius praestantissimum ducem, 
cippo instituit, ut in banc insulae sedem 

quisquis venerit, celebret eum qui hide terrae 

[dat-divitias; 
sic eum Philae vocant : pulcher terminus ^Egypti 

sum et yEthiopum terrae finis novissima^. 

160. EJUSDEM. 

Et me soUertis viri carmen, o amice, gressum armatam, quia te legionibus induperantem 1 vidi, acies inter, stevaque tela virum. CAPUT I. EPIGRAMMATA DEDICATORIA. 2n AI XixaTi; laxopia'.; ).it6v ikjvov, oia ■::£7rai.Yu.ai 
or oOSsvx [ir,vucov, ojrtsp I'cpuv yEvetou. 

KAI xaipov £j^(i> cptovEiv • ^atpetc -iroAla, «I>0.au 
Nl Ni.x(ou.a'.:reTpai(;T£ xal oupsaiv, cj xatapaxTai." 

KA Xiyw e'j(W TEUJ^^EIV l(ITOplXY|V (JE^lSa 

NO vo-JTi^Ta; xal iSwv Nixdvopa xal y£vo:, (illo 
lO PO- po; xaTa).onrov e^w touto yap euti t^Io?. 

161. Tor ATTOr. xal <I»rAai xaia y[uj^av j^apivi 

NeO^ou 8' i] ■jr£[).]9cJv (ia6oXa; Ka-ri).(,o<; 
copov ^a6<i)]v ypacpEiov eI; [ivaaav t(58e 
5 ava[i£tov] ayvov £v£X(^'Xa'^' iv lapw, 
£u.oi; Trpodcojuoii; Ta; xa'Xa? Spaxwv *PCkoi(;. 
To ffiixvdv ei]t(j) [JLYi (Juv£^EyxTai, ^^ve, 
jiiCTjTo? a](jT[ot? iojx', a[vnfi]p6; SeoT?* 
6 5' £'j(J£6ti; wv] o'j8I xdpcpoi; E^liSir), 10 ffCko;, ^poToidi] xal Oeoi; T[iLiL]a)a£vo;' 
Epa-?](; Se t]6[v8£] xal xa[).Yi] awL,oi KiiTrpug. 162. AAEinOTON. 

H)>6oa£v AlytiTTTOio Tr^pa;, itEpixa'X'X^a vf)50v, 

Ig!.8o; h(xyj.-r]^ yctX'x^ £irot|i6u.Evoi 
xal "StCkou ^aO'j j^^E'jjjia, 6; AiyuTtTOv -itoluolSov 
aiEv ETo; Gw'^zi Kaicapo? suTuj^iai;. 
5 XaiOt, avacaa <I»i,).ojv • ^aipo'.; 0' ajxa xal cj, Sd- 

[paTTi, 
yatav EvavTiirspa vatwv, ASaxov Tto).ii<j£jiLvov, 
xal zEu.'^ai? (Jwo'j; £? Kp(5vou ^aiidptov. 163. AAAO. 

NtjIov £?, AlyuTTTO'.o TTEpai;, -rtEp'.xaAlEa, ceulvt^v, 

IllSo;, AlO'.OTTWV TipO(j9£V, dcf'.^d[Jl.EVOl, 

EiSoasv £v Ne'Iaw •TTO-aixw vEa; wxuTTopouaai; 
d^iBso'j; at vaou^ YJyayov AlOiozcov 
5 yatav i; TjU-ETEpYjv TT'jpTicpdpov, d^iSscupov, 
fiv TravTEq ^poTol dv5pE(; etiI y^Oovl cEixvuvoudiv 

16i. AAAO. 

♦tOsy^ao, AaxoiSa • cdv yip [XEpo; wSe xdOrjiai 
M^avwv, dxxXa'.v ^aXXdj^Evo; Tiupivati;. 

165. KEASOY. 

IciS'. xaoitoxdxw K£A(J0<; t(j5e ypdjjLu.' dviOvjxa honorabilem premens disce et gratificare 
parvisstudiis parvum laborein, quemadmodum lusi 

nullum indicans, quonam sim genitore. 
Per pulcri adveclus, ait, hospes, fluenta Nili 

opportunum dicendi tempus haboo; niulliim va- 

[lete, Piiilu). 
Vincor saxisque et montibus, o cataractae ; 

et ego habeo quare laciam historicam paginam 
quod redii et vidi Nicanora et prolem, ceteruin 

ris reliquum habeo : hie enim est finis. 

161. EJUSDEM. 

et Philoe 

secundum animum [i. e. ex animi sen- 

[tentia), grates agit. 
Nilique aggressus ripas Catilius, 
docto sumpto stilo, in memoriam hooce 
monumenlum purum insculpsi in templo, 
meis oculis pulcras intuitus Philas. 
Sanctimonia si cui non conjungatur, hospes, 
odiosus civibus est, molestus diis : 
qui autem plus est, ne hilo quidem laesus est, 

amicus mortalibus, et a diis honoratus : 
Mercurius ergo huncce et pulcra servet Cypris. 

162. ANONYMUM. 

Venimus in ^gypti terminum, perpulcram insu- 

Isidis Inachiae terram invisuri [lam, 

etNili profuiidum flumen, qui ^^gyptum prfEdivilem 

semper quotannis servat Caesaris felicibus aus- 

[piciis. 
Salve, regina Philarum; salveque simul et tu, Sa- 

[rapi, 
terram ex-ad verso habitans, Abatum valde-vene- 

[randum,_ 
et deducas nos salvos in Saturni emporium. 

163. ALIUD. ^ , 

[randam, 

In insulam, yEgypti terminum, per pulcram, vene- 

Isidis, itlthiopibus pra)jacentem, cum venisse- 

[mus, 
vidimus in amne Nilo naves cito-permeantes 

dignas deo, quae aediculas ducebant ^thiopum 
terram in nostram Iritici-feracem, dignam spectatu, 
quani cuncti mortales viri in tellure venerantur. 

16i. ALIUD. 

Locutus es, Latoida ; nam tui pars hie sedet 
Memnon, radiis percussus igneis. 

165. CELSI. 
Isidi frugiparae Celsus huncce titulum dedioavi 26 ANTHOLOGIZE GRMCM APPEiNDICIS avYjaOsU ■?!<; AXdyou xal texswv cpO.icov, 

SwttjP EXAY]va)v ^ikoyzvzc, T£p.£vo;. 
166. AAESnOTON. 

louvio; I'vQa EaSivo; I'j^wv I[7i7u]ai6a Trdpirav 

IxTO i^'j-rjvaia; £<7a.6v aywv CTpaTi.a?, 
6t iravcOOTEuoucav sot; iyavwcEv laxj(^oi(; 

laiv Tocv ffw^civ x6(7[xov £7i:i(JTati.6Aav 

5 a'jTa 8' f^i? iOayaaadaviv 

. . . iTCTCtLJa; -^x£v I'^wv aY£).a?, 
ouTo; yap xaToc [x[w).ov k'Ei; tote xal [irjapo!; (ivY)p 

, xal (jTEcpo; i4pp.6ffaTO. 

167. ASRAHniUAOTOY. 

Zwi'.v, £lval''T, ©E-i, Mfpova, xal [J-sya cpwvstv 
[xavGavi, ar,Tpwr| 7>aix7ra5i 6aAir6ii.£vov, 

AlyuiTTO'j Ai6uxYi'7i.v utc' ocppuaiv , wv aTroTd[/.v£i 
xal'X'lTtulov ©YjSyiv Ne^TvOi; ^)vauv($[JL£VO(;, 
5 Tov Se [J-a}(_Yi<; dxdpr,Tov Aj(_Ov'X^a, jjlt^x' evI Tpwwv 
cp9£'\'^'£59ai -tteSlw, [xT|t' svl ©EasaXiY^. 

168. AAAO. 

A vixa TtuxTaiai. 5i' al'jxaTo;' d),A' I'ti 6Ep[j.67 
TtvE'ju.a cpEpwv cxV^ipa; irat; diro iruyjia^ia; 

I'sTa Ttayxpaxiou ^ap'jv s; -novov dt ij.ia 8' dw; 
8U Awoox^EiSav eISev dEOXocpopov. 

169. AAAO. r' , 

[E^<pT,<7lOC, 

a. n(8ir7ao?) Kopvr,)ao!;, Elprivaiou uld;, ApicTwv 
Trat; xaYxpaTi.aJTT]?, v.xTjda; OAuairidSi. c^', Ad 

^.05-o;,6Tcai3o;ax[ji.-rivdv8pd;8'£7rixE(u.£vo;d)^XY|[v, 

ouTo;, Icp' o'j TO xa)^6v xal cOEvapov '^Xz-kzxx'., 
Ti;, 7c66ev eI, tCvo;, £ii:£, tCvwv iTrivECxia [jloj^^Owv 

aOj(Y]ca? zavr\<; Zyivo; tJTrd irpo86[xo!.;; 
5 — Elpr|Vai.o; saol yzvzTf\^, ^eve, to'jvoj/.' ApCdTwv, 

•TTarpl; lojvoyEv^:; dacpoTspwv EcpEso;* 
EaTEtpSrjV dvEcpEdpo; OX'jti-'.a -rrayxpaTia) Tcat;, 

T[p]i(j(jd xa-' dv-:i.7rdXwv dOTia xovicdjjiEvo;. 

y. At'IoI [/.EV 'rtd<7[Yl] XY)pUG(70[/.ai, £lal 8' ApiTTCOV 

XEWo;, 6 -irayxpa-Cw axz'hivLZvoq xoTivov, 
irAld; 6v eItte TEAEiov, 6't' eI8e [jle -rtaiSot; ev dx[xT, 

TTIV dvSpWV dpETT,V J^Epdlv EVEyxdULEVOV 

O'J ydp EV zu'CU'/J.-Ci xl'/^po'J cteoo;, akV EcpsSpEi-^? 
ywpl;, d::' AloEio'j xal Aio; -q(7TCa(jdaT,v 
ETTTQc ydp EX TTaCScov -Ka/^d'j.a; u.6vo; o'jx dv£7:ai»(ja, 

l,'£uyvu[J.EVo; 8' akl -dvTa; dTCECTEodvouv I TTiemor meaj conjugis et liberorum dileclorum, 
et patriae dulcis Ptolemaidis, quam urbem-condidit 
Soter Graecorum Nilogenum templum. 

166. ANONYMUM. 

Junius hue Sabinus habens equestrem fibulam 

venerat SyenffsaB examen agens mililife, 
quae festam-panegyrim-agilanlem lajlilia-affecit 
[suis in-Bacchum-hymnis 

Isim quae servare mundum novit. . . . 
ipsaque Isis mirata sum 

equinos venil habens greges, 

ille enim quoad laborem unus tunc et prius vir 

et coronam adornavit. 

167. ASGLEPIODOTI. 

Vivere,marinaThetis, Memnonemetmagnumloqui 

disce, materna lampade ut-fovetur, 
iEgypli Libycis sub verticibus, a quibus abscindit 

portis-pulcris omatam Theben Nilus incitatus 

[(?;. e. citatis fluclibus decurrens), 

pugnaeauteminsatiabilemAchillem,nequeinTroum 

vocem-edere campo, neque in Thessalia. 

108. ALIUD. 

Victoria pugilibus per sanguinem : sed etiam ca- 
spirilum ferens dure puer ex pugilatu [lidum 

ad gravem steiit pancratii laborem : una autem 
bis Doroclidam vidit victorem-certaminis. [dies 

109. ALIUD. 

a.P(ublius) Cornelius Irenaei filius Ariston Ephesius, 
puer pancratiastes, cum vicisseL Olympiade ccvii, 

[Jovi Olympio. 

6. ille qui pueri flori virique adjacet robori, 

ille, in quo aliquid pulcri et validi conspicitur, 
quis, unde sis, ex quo, die, quorum praemia labo- 

gloriatus stes Jovis in atriis? [rum 

— Irenaeus mihi genitor, hospes, nomen Aristo, 

patria lonis utriusque Ephesus : [cratio puer, 
coronatus sum Olympia, nullo secutore, de pan- 

triplici in adversarios certamine commisso. 

c. Asia quidem in omni praedicor, sumque Aristo 

ille qui de pancratio coronatus sum oleastro, 
Graecia quem dixit perfectum, cum vidiL me pueri 

virorum virtutem manibus ferentem [in flore 
non enim ex felicitate sortis corona fuit, sed secu- 

absque, ab Alpheo et Jove salutatus sum : [tore 
septem enim e pueris artibus unus non requiem- 

[dedi, 

cinctus autem semper omnes corona privavi : CAPUT I. EPIGRAMxMATA DEDICATORIA. 27 Tofyap xuSaCvw yevfririv ijxdv Elpr^vaiov 
i- xal -a-:pr,v Kcjji'jov (JT£ati.aG'.v aOavaTO'.;, 

170. AAAO. 

IIaOov (ii xxl syw irpo; ce, Oav, 0Y)6aJv [octto 
A6r,vicjvo; sxyovoq no<jei8Yi[o?. 

171. AAAO. 

Ta; aj[/,£]ta; avO-rjax Sii/.-ropov i'vSa [xs XcSvol 

6[^/t1o -;iaAai[G]-:pi.Tav TjiOecjv cp[u]).a[x]a, 
e'pyajxd'.v E'jTaxTO'.si. a£ixalo[Tt]; axpov ecpY]6o!. 
xal <pi).([ai.] XapiTwv is atAii.t,y' 6p.ocppo5uvai, 
|l Tcspl yjavasiapj^ov dsl asSsovta <I>i).(,(jxov 
<j[io]cppoTJva[?j, Staov [t' I']','^'[ovo]v Apj^aydpou, 
5v£x' £[yw •7:i]vuT[a]Ta xal dyXaov yjOsgi x6a[/.ov 
8ai[x]a xal ex [xwaou iravToOsv slpuaaa-fjV. 172. AAAO. 

id^av (j'Jv[£cpY|]6o!,;, j^pY]5T(5TYjTo; el'vsxsv 

KaAXi.7r[ir]o? AvTicpwv xt [tov xcJca-z^Topa. 

173. AAAO. 

TdvOi azd SaSo-jywv liprj; jxYirpd; t£ ysywra, 
•?] TEXETa^ dvEoa'.vE OeoTv Tiao' dvdxTooa At,o'j;, 
Ai7.iov AxoW^wviov, x)^£'.v6v xo(7jj.7^Topa TiaiSwv, 174. AAAO. 

iTTUEa ra)ji.aicov -rdv iv -/jiOeoigiv £CpY)6ov, 
Kr,puxo(; Zt|Vwvo; dcp' al'aaTo; uiioz uidv, 
Zr,vtovo; ZT^vwva, xXutwv irpoydvwv xX'jtov spvoq, 
•rtaTpo; xal iXYjTpo; STpaTd)^a; -jrapau.u6i.ov £tvai. 

175. AAAO. 

t&O'JvwouAavd; EvBaSl Xapwio: 

<jTparr,yd; Ep[xcov9id:; te xal Adxwv TtaxpT)!;, 

aytov 5dti.ap-:a 4>o'jX6iav dvY^AuOsv 

ao'j, Meixvov, -/i^Y^aavTo; '^v[ex', etceI] p.viTY]p 

5 1^ (jYj j(^uOit(ia (jdv Ssaa; d[acp' Hw; aJTEcpEr 
Ou'ja; TE xal ciTEida; te xa[l xA'jwv cacp]w<; 
tout' aOTo; T^uTYjCEv Ei; ceXo xa[£o;' 
Ad).ov tiEv Apyo) -rcat; swv £[yw 'adBov, 
mov 8e C57]ydv TT,v Aid; [nE).a'jy!.]xou, 

10 It 8' aOTov d'acoi; u-oGvov £8pot[xT,]v [eu.o'i?, 
f'j; a'jTo; -(^i/ei; xal ^oy]v tiv' [ixy(^££i;. 
TouTov OS GO!, j(^dpa^E Tdv GT(j^wv[j(^dpov, 
dV eI-tce? auTw, cfiATaTOi;, T£[a6jv -itdAw. itaque illustrem-facio genitorem meum Irenseum 
et patriam Ephcsum coronis immortalibus. 

170. ALIUD. 

Veni et ego ad te, Pan, Thebis 
Athenionis filius Posideus. 

171. ALIUD. r . ,• • 

[studiosi 

Exercitationis ministrum hocce donario hie me 

posuere palaestritarum juvenum custodem, 
quibus summae curae sunt opera bene-ordinata 

[ephebi 

et amicitia; Gratiarumque simul concordiiE, 
qui circumstant gymnasiarchum semper studen- 

[tem Philiscum 

modestiae, Simumque filium Archagorae, 
quoniam ego sapientiam et nitidum moribus ordi- 

dedi, atque ex probro undique detraxi. [nem 

172. ALIUD. 

Epheborum consilio, probitatis causa, 
Gallippus Antiphonque posuere moderatorem. 

173. ALIUD. 

Huncce ex daduchis sacerdoteque matre genitum, 
quae initiationis ritus edocuit, dearum ad regom, 

|Cereris, 
iElium Apollonium, inclitum moderatorem pue- 

[rorum, 
statuit ejusdem nominis filius, qui magistratus 

Terat epheborum. 

174. ALIUD. 

Equitem Romanorum inter adolescentes ephebum, 
Gerycis Zenonis e sanguine fllii filium [lem, 

Zenonis Zenonem, inclitorum avorum mclitam pro- 
posiiere ut patri et matri Stratolae solatio esset. 

175. ALIUD. 

Funisulanus hie Gharisius 

praetor Hermontheosque et Latorum patriae, 

adducens uxorem Fulviam rediit 

te, Memnon, propter sonantem, ubi mater 

tua effusa eorpus luum Aurora circum cingit : 

litatoque et libato et audita clare tua voee, 

hoc ipse clamavit in tuam gloriam : 

« Loquentem Argo, cum puer eram, didici, 

(( loquentem quoque aeseulum Jovis pelasgici, 

« te autem ipsum solum vidi oculis meis, 

« ipsum sonantem et vocem quamdam emillentem.)) 

Hune ergo tibi insculpsit versuum chorum, 

pro his quae dixisti ei, amieissime, hoc rependens 28 ANTHOLOGIJ^- GR.EC^ APPENDICIS 176. AAAO. 

s^axi viXYjca; -TtaTpiS' £irYi[u]-/.),£iGa. 

177. lOTAIAS BAABIAAHS. 

Msavova 7:'jv0av(jixav AlyjTrTiov aAico auya 

al0d[j.£vov cpwvfjV 6-/]6a'.'y.w 'z'j AiOo) ' 
Aopiavov 8' £(T!.5wv Tov Traafia-jiAYja •;rplv auya; 

azktu), XaipTjV £ITI£ l''0l, Ws SUVOTOV. 

5 Ti-av 8' 6'tt' llawv ).£'jxoT(jI 8i' cdbiooc, I'tcttoi? 
£v] axia wpawv Si'jTspov •?ij^£ |j.£-:pov, 
wi; ya/aoto t'jttsvto; iy] IMsavajv TrdtAiv aOSav 

d^uTOVov ^aipwv, xal TpiTov a^ov l-f\. 
Koipavo; A8piav6(; xaps, 81? 8' aaizxaGOi-o xauTOc 
10 Mf avova • xal BalSiA^va xajj:.£ Foiai -irovoii; 
YptlTTTraTa (JX[;:aivov-:aT' oo' euFiSs xwct' Ecaxouas* 

SocAOV -aivtai. 8' e'yEVt' biC, Ft CpD.EW. 0£oi. 178. THI AYTHS. 

ExT^uov aOSv^aavTo; iyw '-:r'j AtOw Ba)v6iD.a 
cp'ovoc; Ta; Biia? Msavovo; -i] <I>aji£vw9. 

HvOov u;j.oi 5' EpaTa fiacilYjtSi. ttjSs SaSivva* 
woa; Se zpwTa? 6t).tO(; y^j^^s 8p(j}i.o'j. 
5 Koiodvw ASpiavoj z£[/.t:-w 8£xd':a) t' iviauTw. 
cpwTa 8' iyzrsv.vi AO'jp eixoci xal -rs'j'jpa 
eIxoctw TTELLTiTW 8' ap.aTi [i.T,v6; AO'jp. 

179. THSArXHS. 

X6ia8ov aav [xy,uoa£? tw] Meiavovo; [avTia^avrs?, 

o; -aAiv dc^.lo-rpCw; la^Ev ava-jSo; [ewv • 
7:pT,a9Yi yap SE-xa [xopcpa ^aailr,t8o;, al ]i:{\ 

EAOoi'ja y' auTcx 6rj'iov ayov iy]. 
5 My| xal TO'. SaaOvEu; xote^Jy], 6' vj 8apov avCx 

Tav cEuvav xaxE/E'. xo'jpi8iav alo^ov. 
Xw Me'j-vwv TpEacai; u.£yd).co; i/.evo; ex Pa(Ji[)i'»^wv 

£^a-Lva; a'j8acr • ol 8' dlois' £/_dp-r). 

180. i\'K AVTiP.:. 

XatpE, xal aOodcjai.; Ttpooowv Eat , y^.wccav [jlev toi t. . , 

Kaa6u(ja!,!; dOso; 

5 SwxEv TO!. TTolvav Tw cw olx-:[lp jj.aTo; y|o' a; 

T6)>aa?, a; Attiv 

d),A' £yco o'j 8ox''|j.wp.'. ceOev to 

(j/Uy(_av 8' dOavd-av 

EOseSee? ydp EiLol yEvE-ra'. ai 

10 BdA6ilA6; TE (jdcpo; xdvTioyo: 

Bd'XSi.AAo; yEVE-:' ex aa-rpo: ^aciA-riiSo; Ax[iJLa?, 

Tw Trdtcpo; 8e ndTYjp kv-J.r,yQz, [iacllEu;* 
•/i:f{^iUiv EX yEVEa; vAyM^oyov alaa to xdlov, 

BaA^CAAai; 8' eixeOev ypd-Ta t(j8' euge^I'eo;, 176. ALIUD. 

Euphrates puer veni ; adhuc cincinni supereranl : 
sex victoriis patriae gloriam attuli. 

177. JULI^ BALBILLyE. 

Memnona audieram ^gyptium solis splendore 

accensum loqui Thebano e lapide ; 
Adrianum autem cum-vidisset omnium-regem 

[ante splendorem 

solis, Salve, dixit ei, ut fieri polerat. [equis 
Sed Titan, quando progrediens albis per tcthera 

in umbra horarum secundam habuit mensuram, 
sicut a^ris percussi misit Memnon iterum vocem 

auctam gaudens, at tertium sonum misit. 
Rex Adrianus gavisus est, bisque salutavit et ipse 

Memnonem, et Balbilla fecit suo labore [diit : 
scripta significantia qua^que bene vidit et quco au- 

perspicuum fuit omnibus eum a diis amari. 

178. EJUSDEM. 

Audii locuti ego e lapide Balbilla 

voces divinas Memnonis sen Phamenoth. 

Veni autem cum amabili regina ista Sabinna : 
boras primas sol habebat cursus. 

Regis Adriani quinto decimoque anno ; 
luces autem habebat Athyr viginti et quatuor 
vigesimo quintoque die mensis Athyr. 

179. EJUSDEM. 

Heri tandem audivimus Memnonem, adeunles, 

qui rursus insolenter desiit mutus esse; 
exarsit enim venerunda figura reginae, nisi 

ipsi, cum advenisset, divinum sonum mitteret. 
Ne et sane rex irasceretur, quod diu dolor 

augustam detineret legitimam conjugem. [gum, 
Atque Memnon, ut qui magnopere timuit iram re- 

subito locutus est : ilia autem, postquam-aKdiit, 

["•avisa est. 

180. EJUSDEM. ^° Salve, et locutus benevolus me. hnguam quidem 

Cambyses impius 

dedit sane pa-!nas ob tuos dolores utque suaro 

audaciam qua Apim 

Sed ego non approbo tuam 

animam autem immortalem. . . . 
Pii enim me genitores te 

Balbillusque sapiens et Antiochus. . . 
Balbillus natus est matre regia Acme 

patris autem pater Antiochus rex : [pulcrum 
istorum ex gente et ego sortitus sum sanguinem 

Balbiilajque mei pioe scriptum hocce est. CAPUT I. EPIGRAMMATA nEDlCATORIA. 
181. THi Aniii:(?) i«i. i':-Jusi)EM (?) 99 ItjTo; xal vspapw, Msiivov, Txi TiOcovoto, 
HYjSax; Oi'j'jojv avta Aio; 7:0X1.0; 
AuLEvwO, jiasO.stj AlvuTTis, Tto; iviitowiv 
IpY,:; atiOwv Twv TrxAdwv i8pu;. 182. PEMEAAOY. 

l-riXt «J£ ocjvYJiVTa Osa ^oSoSaxTUAo; Ho'>;, 
f, [XTJrrjO, •AK'j-.i M£avov £cA6oii£vw ji-O!. (ixoucai. 
^1; cpwvfj; • A'jxiSavTi. -TcepixXuToij Avtcovivou 
)S£xaTw xal avjvl Flay wv Tpi^xatSsx' e^ovxi 
jaara 5i;, Sxtaov, teu i<7£x).'jov auSVjcivTO?, 
5 •/,£>.(ou Aiitvri; TitpixaA/sa psiOpa XiirdvTo;. 
Tov 7ud),ai avTOAiYi; ^ai3i/.r,d as 6f,x£ Kpoviwv 
olxo'jodv ir^Tpo'j, (^(ovYiv 8' d'JTO irsrpo'j £Y]xai;. 
Ta'jTx 8' ^,'pa'^£ re;a.£AAo;, aao'.6x8U £v0af.8' avs).- 

10 '^y* X£8vT, CLj/jyt^ PoUCpOATi xal T£X££CCl. [OwV 

183. AAESnUTOX. 

To'j-:oi<; Tot; Iasvo'.; HiTowviavd; <J£ yEpaCpa) 
au8"»^£VT!. 9£w [i.o'ja!.xd Swpa 8i8ou:, 

zaTpcjOtv ouvoja' £}(tdv AouxiA'-o?, I-a).6; avT,p. 
A).Ai C'j ao'. ^ai£iv 8r|p6v, oiva^, j^apvia'.. 
5 lloAAol iXaa atiiyouai 8a7^;j.£vai, y^i 6' s't'. Msavtov 
TO'j AO'.TTO'j y-^puv (jwaaTo; £vt6; I'ysi. 

A'jTao 6' Y£ CTiWwv xscpaA-f];; t' B.zz^ YJaiVo; aOSa 

u6o!,V Kaa6u5£W {JlTJTEpi U.£_U.Cp(5[JL£V0; • 

£5t' dv 8' HTaio; cpafOwv ixTiva; dviay^Tj, 
10 T,|j.ao (3T|aaiv£i Tot; 7rap£oDc:'- (ipoToi;. 

18 i. KAIKIAIAS TPEBOYAAHS, 

osOxepov axoyaacrr,; ]M£'[j.vovo;. 

AOof,; TO zpdaSiV [xoijvov E^axo'jffavTa:; 
v'jv w; <7'jvr,0£i.; xal c?().o'j; i^aTrd^ETO 
Miavtov 6 rat; Hoj; t£ xal TiOwvoto. 
A^-jOria'.v dpa -roj ).i6w xal oBsyaa-ra 
5 Y, (p'jsi; £6a)X£ 8t, uL'.o'jpvo; twv oawv ; 

185. TiiiAnHi: 

I'^Opa'JCi KaaSuTfi; ia£ tovOs tov aiOov, 
^a-j'.Afw; Ewo'j slxdv' £xaiU.aYa£vov. 
fl>(jvr, 8' d8'jpa6;-^v zdAai. [o-oi, Miavovo; 
ti TdOr, yowaa, fjv d^iiAs KaaS'jar,;. 
i AvaoOoa or, vuv xdaacpfi Ta cpOfyaaTa 
oAO'v'jpoaa', TT,; TrpdsGi Asvl/avov T'jy(^-/];. 

186. AAAO. 

.Miox'.o; Ep[Aoy£vr,; r/Auov ji.£ya cpa)vr,aavTo; 
Msavovo;, dvT£A[A0'Jcav l8]dvTo; [u.yiT£pa C£u.v/,v. 

187. nAIQNOS. 

A'j8Y^£VTd 5£, Mfavov, cyw Ila'lwv 6 ^'.or^r/]; 
■CO -ncilv EiruvOavojiTjV, vuv 8s irapwv eaaOov. Ips(^ et vencraboi- to Aleinnon, fill Tillioni, 
Tliob(truin setlens in conspectu Jovis urbis, 

sive Amenolh, rex /Egyplio, ut dicunt 
sacerdotes labularuin veterum scienlcs. 182. GEMELLI. 

Effecit te vocalem dea roseis-digilis Aurora, 
lua mater, indite Memnon : cupienti milii audisse 
tuam vocem : anno valde-incliti Antonini [dedit 
duodecimo et mense Pachon tredecim habente 
dies, bis, deus, te audivi loquentem, 
sole maris perpulcra lluenta linqu(Mite. 
Antiquum orientis regem te fecit Saturnius [sisti. 
domum-servantem saxosam, vocemque e saxo enai- 
Hicc scripsit Gemellus, vicissim hue regressus 
cum proba uxore RufiUa et liberis. 

i83. ANONYMUM. 

His elegis Petronianus te honoro 

vocali deo musica dona donans, 
ex patre nomen habens Lucilius, Italus vir. 

Verum tu mihi vivere diu, princeps, concede. 
Multi simul veniunt ut discant an adhuc Memnon 

in reliquo corpore vocem intus habeat. 
Atqui ille gemens atque sine capite sedens loquitur 

injuriam Cambysis matri querens : 
cum autem Sol splendidus radios attollit, 

diem nuntiat, qui-adsunt, mortalibus. 

184. C^CILI^ TREBULLiE, 
quce iterum audierat Memnona. 

Vocem prius semel qui-audiverant 
nunc ut familiares et amicos comiter-accepit 
Memnon, filius Aurorae et Tithoni. 
Sentiendi-vim igitur lapidi et vocem 
Natura dedit artifex omnium? 

18o. EJUSDKM. 

Fregit Cambyses me huncce lapidem, 

in regis eoi imaginem elTormatum. 

Vox autem lamentatio erat olim mihi, Memnonis 

aerumnas gemens, quam suslulit Cambyses. 

Inarticulatos jam nunc et obscuros sonos 

ejulo, pristinee reliquias fortuna?. 

186. ALIUD. 

Marcius Hermogenes audii magnum clamantem 

Memnonem, surgentem ubi vidit matrem veneran- 

(dam. 
187. P^OMS. ^ 

Loquentem te, Memnon, ego Paeon Sideta. 
prius acceperam, nunc autem praesens didici. 30 ANTHOLOGI^ GR.EC^ APPENDICTS 

188. METTIOT nAIiiNOS. 188. METTII P^ONIS. El xal T^wSrjT-^ps? £>.u[jL7]vavT0 8£[ji.a; <j6v, 

aXka a6 y' au57]£ii;, cb; x).uov auxo? iyto. 
Mettio?, w Msp-vov, Ilaiwv xaS' I'ypai^E Si87\Tr)(;. 

189. KATOYAOT. 

El xal ).w6rjT7]p£? O.up.7]vavT0 xo);0(Tij6v, 
6£toTaTou vuxTwp o'[j.cpTjV £7:1 M£[JLvovo(; -^lOov * 
l'x7.uov "^^ KaTou)vOi; Tayo? 6 0rj6atSoi;. 

190. IIAPAAAA. 

SapSirjVOi; ITapSa^vai; 81; rjxo'jca • 
tj.£[;.vr|aotj.ai cou xav IjxtjCi. ^u6).otsiv. 

191. *AAEPiNOr. 

M£[jLv]a)v ol8£ laX£tv 6'(j[a] ^7]Twp, oISe t£ ciyav, 
£i8w; xal cpwv-/]? v£upa xal •^(Tuj^ia(;* 

xai yap l8wv Hw Tr|V [jL*riT£pa, xriv xpox(57r£7:);Ov 
rIy_Tj<j£v XiyupY]; '/iSuTspov )va);ir|<;. 
5 TaO-a <l>dX£pvo!; £ypa(|;£ TroiYjrr)!; •/j8£ cocpicxr,? 
a^ia xal Moucwv, a^ia xal XapiTwv. 

192. APEIOT. 

il ^o-rzoi, Y^ [i-iyoL 6au[Aa to8' dcpOa^.aotaiv 6pa»[i,ai. 
H [Aala iiQ ^zoQ £v8ov, ot oOpavov £'jpuv I'j^o'jdiv, 
T^iJGEv cpwvr, xaTot 8' £(jj(_£6£ );a6v fiiravTa. 
Ou yap TTw; av Ovyjtoi; dvr,p Td8£ [Ar,;(^avdw-:o, 
5 Ap£iou OjJiripixou ttoititoO ix Mouceiou dxoudavTo;. 193. APPIANOr. 

I]6v 8£(Xa? £U(JX£UOV T£U^av OcOl al[£V l6vT£;] 

cp£icd[X£voi. X^P'']? TTupiSa [ia!^o[[jL£v-rii;], 
£<; a£(jov £06uvavT£!; dpoupaiofio Tpa-iiE^Y]?], 

VTjCO'J Tr[£T]pa(r,i; (]/d[j:[jLov aTrtocapLEvo'.. 
5 r£CTOv[a] Trupaai8wv toiyjv OEcav £li;ooda(j9ai, 
oO TTjV Ol8nrd8ao ^poToxrdvov , to? £-rrl Qr^^xii;, 

[tti 8£ OeS] Atitoi Ttpo^TTolov (iyvoTd[TYiv,] 
[tyjv ^7i:iTY)]poijaav -n:£-rto6-r,a£vov £c6)vOv 5a£tpiv, 
yaiYji; AiyuTiTOto C£6a(j[i.i.ov -^yTjTf^pa, 

10 oOpdviov, [XEyav, aiiTO[x^8ovTa 

£ix£lov H[cpa(cT(|)], iLZjoikrixo^ai yaiav dOupwcSai. 194. OTPANIOr. 0Y)6a(a? cupiyya? iyw xal Mspova ctejjlvov 
0aij|x,a<3a rf,<; ■zi'/yr^c, Oupdvio; xuvixd?. Etsi violatores vitiavere corpus tuum, 

tu tamen vocalis es, ut audivi ipse ego. 
Mettius, Memnon, Paeon haec scripsit Sidetes. 

189. CATULI. 

Etsi violatores vitiavere colossum, 
divinissimi noctu vocem Memnonis adii : 
quam audivi Catulus ego pra3fectus Thebaidos. 

190. PARDALiE. 

Sardianus Pardalas bis audii : 
meminero tui et in meis libris. 

191. FALERNI. 

Memnon scit loqui quantum orator, scitque silere, 
sciens et vocis nervorum et quietis : [velatam 

etenim intuitus Auroram raatrem croceo-peplo- 
insonuit arguta suavius loquela. 

Heec Falernus scripsit poeta atque sophista, 
digna et Musis, digna et Gratiis. 

192. ARIL 

dii, profecto ingens miraculum hoc oculis video. 
Certe omnino aliquis deus est intus, eorum qui 
[ccelum latum tenent, 
clamavit voce, cohibuitque populum omnem. 
Nequaquamenimmortalisvirhaecmachinatusesset. 
Arii Homerici poetae, ex Museo, qui-audiit hxc 

[sunt. 

193. ARRIANI. 

Tuum corpus bene-instructum fabricavere dii qui 
parcentes terree triticum pinsenti, [semper sunt 
in medium dirigentes ruralis tabulae, 

insula petrosa arenam amoventes, [sphingem, 
Vicinam pyramidum talem posuere spectandam, 
non earn qua? QEdipi homicida sphinx, ut apud 
sed deee Latonse famulam castissimam, [Thebas, 
earn qute diligenter-observatamatumbonumOsirin, 
terra; ^gyptiacae venerabilem ductorem, 

coelestem, magnum, per se-regem 

similem Vulcano, magnanimum 

terram reclusam esse. 

194. URANIl. 

Thebaeas cavernas ego et Memnona venerandum 
miratus-sum ob artem Uranius cynicus. CAPUT T. EPIGRAMMATA DEDICATORTA. 31 195. HPAIvAElOV. 

Ila-rai; ix^v (jtiprpj'a? EQaujiacev Upax'Xsio;- 
iWoL Aeyii '::dv-a)v MsiJLvova OstoxaTov. 

196. KATTAAIiNOr. 

Ev6' ava6a? I^^^apa^e KaTuA).tvo; ev TpoOupaCoi; 
■ziyrn^-'J Oa'jyLOtwWV laxofxicov Upwv. 

197. AAESnOTON. 

TVjpYj; riaCwv (?)... A:r6Ala)vo<; ixatpov 
fi? Orjoa; xal SsvSpoc xal ipTczxT. xal -:r£-£riva 

C5WVT| xal J(^£ipwV XOl[JLl(J£V (ipi/.ovCYi. 

198. AAIIAON, 

Aixcpl -rtapaGTdcai -ratoSe SapairCSo; IsTiai ayvai* 
fJw[i.6v Bapxaid? KapvEaSYji; eOeto, 

E'JxpiTOK litd;, ^stvs, vscoxopo? S 0' oadlsxTpo; 
IluOia? A TfjVO'j xal O'jya-Yjp Epacw. 
5 AvO' wv w xoaivo'jaa Aio? lAjyalauj^sa? o'ixou?, 
O'jaaoYjv ^lOTa; 616ov ej^oisv dsi. 

199. lOrNIiiPOS. 

AxTxi; Tfiv 6'ixopov Sivoy^tigiv AcppoysvEiav, 
Ithz, ■TraAiv TrsAayo'j: ^Xs'^ov av£pj(^o|JL£VYiv • 

vaoi aoi cxO.So'JGiv u~' lliovo;, -([v rtOTE xdliroi? 
Aoo'j(Jou xal yajxETY]; 6p£<|'Jv dGupaa S^jixo?. 
5 Ex §£ Tpdirwv De'-Ow te xal IttEpov I'aTtaaE xeivyj? 
-a? T(5iro;, si; OvapYjv apxioi; EOcppoctivYiv 

Bixy(^otJ yap xliciaii; [jl£ cuvectiov IsxEcpavwcsv, 

£'.; £!X£ XWV XUAlXWV OyXOV £Cp£7.X0a£VYl * 

■rT,yal 8' au tceoI TclS^av ava6A'j!^o'jat ).0£xpojv, 
B -at; EiAo; &; xaUi cuv irupl vyij(^6jx£V0(; ' 
ar, !X£ jjLaxYjv, ^stvoi, TrapoSEUEXE y£ixvi6a)5av 
Ilovxw xal N'jacpai;, KuTrpiSa, xal Bpojxio). 200. AAESnOTON. 

TovSe Auxo[x1£(5y](; xal SEivaydpa;] xax' ovEtpov 
xw ^eCvwv Ecpdpu ^waov eQevxo Ad. 

201. AAAO. 

t'l/ta^Swv, uTiaxE Tcaxsp slp-fivYi? ^aOuxa[piroi), 
cov liAaCo'j ^o)ij.6v IxEXEuouiEv "^ip-Et;, 

<-)or,ix£; ol vaCovxE? ayax).'jxdv daxu x6 

Apx£t).(6wpo; CUV aOilcpw x£ xal xexeecciv, 
5 ouvExa ol ETtEVEU^a*; Ioeiv [6]16[c, exxoOe yatav. H);i. HERACLII. 

[Heraclius : 

Omnes quidem subterranoas-cavernas miralus est 

scd ait omnium rerum Memnonamaxime divinam. 

196. CATULLINI. 

Hue cum-ascendisset insculpsit Catullinus in vesti- 
artem mirans lapicidinarum sacrarum. [bulo 

197. ANONYMUM. 
Bonse fortunse. 

Teres Pa;on (?)... Apollinis sodalem 
Orpheum, daedalae posuit simulacrum artis 

qui feras et arbores et reptilia et volucria 
voce et manuum sopivit raodulatione. 

\98. INCERTI. 

Juxta postes hosce Serapidis sunt foci purl : 

aram Barcaeus Carneades posuit 
Eucriti filius, hospes, neocorus ipsaque conjux 

Pythias ejus, et filia Eraso. 
Pro quibus o regens Jovis magnificas donios, 

gratam vitae felicitatem habeant semper. 

199. JUNIORIS. 

Ripis fmitimam Sinuessanis Aphrogeniam {i. e. 
[spuma genitam Venerem), 
hospes, iterum mari aspice exsurgentem : 
templa mihi fulgent ab ^one structa quam olim 

[gromio 
Drusi et conjugis aluit oblectamentum domus. 
Ex moribus Suadam et Amorem traxit hujus 

omnis locus, in hilarem accommodatus Isetitiam; 
Bacchi enim umbraculis me sociam coronavit (/. e. 

[ornavitj, 

ad me {i. e. in meum honorem) calicum ampli- 

[tudinem {i. .e calices amplos) trahens. 

Pontes autem circa pedes tetnpli scatent balneo- 

filius mens quos urit, cum igne natans : [rum, 

ne me frustra, hospites, praeterite, quae vicma sim 

Ponto et Nymphis, Cyprida, et Bromio. 

200. ANONYMUM. 

Hancce Lycoclides et Xenagoras in somniis 
hospitum custodi aram posuere Jovi. 

201. ALIUD. 

Alte-regnans, summe pater pacis fructuosae, 
tuam Misericordis aram supplices-adimus nos, 

Thraces habitantes celeberrimam urbem 

Artemidorus cum fratre et liberis, 

quia sibi annuisti videre, extra mare, terram. 32 ANTHOLOGIZE GRJECJE APPENDICIS 20-2. AAAO. 

AaTv^s'wv a TioXt; 
Ito^Tavopov To).[Antiou £U£pY£Ty,v toT; 0£oI^ 

Tov ixsyav £v jSo'jlat? te xal t^Geci. xai, cppsvoi; dXxrj 
i)wijav8pov, xAsivuv I'xyovov Alvtswv', 

To),u.aiou xAuTov uta itdli; AaTuia <pi.\d7r^ou 
ydc/.xsov dvx' dtpsTa? sl'oaTO xaSs GtOi;' 
5 -dvO'c yap dyYirTipa Si' eu^uvItoio asoiava; 

(JWTI]pa, XTltTTYjV, (XaAOV s'SiXTO Aia. 

Hpwtov Op^iTTEip', £vap-/]cpops, Tid-vi', dycovwv 
GOV xAEOi;, si TOioucS' dv8pa<; £j(_£i.i;, i'udTa. 

203. AAAO. 

Ko'jpa xal Adaaipi. olxov xal dya),[j.' dvl6r,x£v 
Xp'jcoydvr,;; ixtqttjp, iTr-iroxpd-ou; 8' xkoyo;, 
Xpuaiva, svv'jy^Cav oi|/(.v l8ouc' ispdv 

Epafji; ydp viv £cpr,(ji 6£at; Ta8v?i TrpoTioXsusiv. 

204. AAAO. 

KosuLYij-EuovTOt; AOrjvaiou, [(iu(T]Tp£[x.[j.' dvsG-rjXSv 
Twv l8iajv •7ro).£ii.ap^o; A-rtO^AocpdvY)? dUVECpViStov. 

205. AAAO. 

Epjxav A).£^av8poi; ja' A).£^dv8pou TtaTpd^ 
I'a-as' icpY]6cov EuxT^sd xoc[j.7]-:opa. 

206. AAAO. 

'AOla Ta TTji; vixY); Qpdpio? Hpa[x).£iTou 
).aa'rtd8a; Epitcia 6-^x£ xal Hpax[)v£i. 

207. AAAO. 

At.ovi)cd8a)po<; Y]pj(3, As^ixlrji; [i' o'ts 
viXT]; dsOXov £Aa6iV TjIOewv ^opw. 

208. A.LVO. 

Ap)(^wv AiovuffdScopo; Euxdpirou tej^vyj!; 
Ttdff'r)? |i.£ xuSo; xcojxixr,;, TpayixY];, jo^Siy, 
TOV 8i.6ijpa|/.6ov Tp(iro8a 6-^x' AaxXYiTii-w. 

209. AAAO. 

lT,T7^[pt, v(5(J0)v], cpa£ci[jL[6p6]Tw A7r(5[).'X]covi 
dvac!ja[v] EcpECou, KprjOiav cpas-jcpdpov, 
vjyr^'j £9-r)X£V Euto [^o? texvojv U7i£p, 

210. AAAO. 

Ov ^a^O.r,; I'cTS'^av etc' euSixiyi ^idTOio 
xal cTaSCoi; Ispot; crfjsav d£GXo6£-nr)v, 

^'j^-rdpy^YjV K£xp6irE(jff'. xal dS'XriTYipci Tpucptova, 
Trdtpri xoG[/.YiTYjV iraialv ioXc, e'Oeto, 202. ALiua 

Latyeiisium ci vitas 
Sosaiidrum Tolmcei (filium) beneficum diis. 

Magnum in consiliisque et moribus et mentis vi 

Sosandrum, inclitorum prolem J^niensium, 
Tolmaei inclitum filium civitas Latvia navigandi- 

a3neum pra virtule statuit hie diis : [studiosa 
huncce enim ducem propter sagacem curam, 

servatorem,conditorem,alterumaccepereJovem. 
Heroum nutrix, spolia-ferens, veneranda, certami- 

[num 

tua est gloria, si tales viros habes, o Summa. 

203. ALIUD. 

Proserpinae et Cereri domum et imaginem dicavit 
Chrysogones mater, Hippocratisque conjux, 
Chrysina, noclurnam speciem cum vidisset sa-' 

[cram : 

Mercuriusenimeamjussitdeabus Tathna;famulari, 

204. ALIUD. 

Moderator cum esset Athenaeus, globum dicavit 

suorum militiae-dux Apollophanes adolescentiae- 

[socioriim. 
203. ALIUD. 

Hermam Alexander me Alexandri patris 
statuit, epheborum gloriosum moderatorem 

200. ALIUD. 

Praemia victoriae Horarius Heracliti fi'iiis, 
lampades dicavit Mercurio et Herculi. 

207. ALIUD. , , 

[quando 
Dionysodorus magistratu-fungebatur, Dexicles me 
victoria) praemium accepit adolescentium choro. 

208. ALIUD. 

Magistratus Dionysodorus Eucarpi arte factum 
omnis me decus comica?, tragical, chororum 
dithyrambum tripoda posuit Jilsculapio. 

209. ALIUD. 

Curatori morborum, hici-mortalium Apollini 
reginam Ephesi, Cressiam luciferam, 
votum posuit Eutychus pro liberis. 

210. ALIUD. 

Quern reges coronaverunt ob aequitatem vivendi 
et stadiis sacris statuere alhlothetam, 

xystarcham Cecropidis et athletis Tryphona 
/luncpatria moderatorem pueris suis constituit, CAPUT I. KPIGRAMMATA DEDICATORIA. 33 xXetvJTaTOv Ksxpduwv IpixtiSeo; k'paa T:6\y\oi, 
5(i>cppo5'jvT,; Tcx{6a)v puTopa xal ^i6tou. 

t> 1 1 . AAAO. 

Ni/x; AAxi.6ia8o'j CY) [JLTQ tov evOaSs xstjjLai' 
(jTa5£ 82 u.' oO [xoXttS?, olW apeTa(; dteSXov. 

212. AAAO. 

^oiou) ax£ipex(5tjLYi xxl uUt Pa)[jL6v eSvixsv 
apr,Trip Matcop a 

213. AAAO. 

^]oi6ov ax£pG£X(5u.r,v, £xaTY)66lov Aird).lwva 
t]8pu(TaijLr,v XYi[[i(ov], xdaaov [£[/.fij :iaTp[i8t. 

214. AAAO. 

2]ol t68£, (jupixxa, u[[xvY)]Tt6l£, [X£0.i.yr£ 8ai[xo[v, 
(iy^riE ).0£Tpoydwv xoipav£ NalaSwv, 

Swpov ry£ivo? £T£[ii^£]v, 6'v apya/.^Y); airo vo'jco'j 
aO-rd;, (5iva[$], tiyiij Or^xao •rtpo57i£'X[a](j[a; • 
3 itSffi yap [Iv T£x£]£(55iv IpLot; dva[cp]av86v £Tr£(jTY); 
o:ix ovap, aDvi a^sou TJaa-ro? dtjicpl 8pd[/.o'J^. 215. AAAO. 

Av6£To txfv ]/.' Eii:i8a'jpoi; Api(jT£i8ao 4>il!,'rtTrov 
n£pYatxd6£v, 9£ia? xoipavov iixo^ioiz' 

dyXal'aav 8£ jx' (Xv8p£;, i-izzi 'i:oA£u.oypdcpov*ot08av 
i'x}.ayov d[iL£p{a)v xdsaov £ir£py^dp.£vo<;. 

216. AAAO. Kal t6v8' -^Atjfjid; t£ 8d[j.o? xal yo). 

rXaUXlOU ulx [JLIT]? 8£'JT£pOV. . . 

Zr,v6? Ivl irpouy^^ovxa j^opoaTaaiYi. , 
auToxasiyvT^TW ^uv8po[x.ov. . . 
3 A).V e:rl xal tw <:~f\az 1:6X11; t88'. . 
Aaivov aTULT^TOU Gajjia 6£. . . . 217. AA.VO. 

Sol ir).dxa Tr,v8' avEOYjxa, xdpY) Aid? ijSaTdeaaa, 

-irfj'^'T^ Nu[jLcpdwv (X^QiTE, vajjia ^iXov • 
£v9a itdtlai ^xaCkr^t; Awo ■jtTo'XItJLOio xaadvTEi; 

£yj(^£a xal xdpuSai; xaTGEcav linroTwdcpou;, 
3 i^ o5 8y| Aopuxvatxa teo? "kijzv ouvojxa j^wpo;, 

j^wpo; 6'8£ j^^Xiap-^ T£pTidu.£vo; Ii6a8i. 
riavTa 8£ 001 vuv TaOxa SiEpya-cCvai? TzoLki^xiai 

xpiaoov 6ir6 luxaSavT' axaaaxoi; teIew. 218. AAAO. 

Elxdva xo(J[JLY)TOu EpiJLEiou Tzoitz ©EoStopo; 
Hpax^iout; l£p-?]Oi; Av^axYjaev guv Ecpri^oi?. 
AMXHOLOaiA m. inclitissimum Cecropidarum valde-gloriosae colu- 
modestia; puerorum custodein el vitte. [men urbis, 

211. ALIUD. 

Victoriae Alcibiadis signum hie positum fui : 
statuitque me non carminis, sed virtutis prae- 

[miura. 

212. ALIUD. 

Phoebo intonso et ejus filio aram posuit 
sacerdos Major 213. ALIUD. 

Phoebum intonsum, longe-jaculantem ApoIIinem 
stalui Semo, decus meae patriae. 

214. ALIUD. 

Tibi hocce, fistulator, hymnos-tractans, placide 
pure lavacra-fundentium rex Naiadum, [deus, 

donum Hyginus [i. est Valentinus) fecit, quem gravi 

[ex morbo 
ipse, princeps, validum fecisti accedens ; 

omnes enim inter liberos meos palam adstitisti 
non somno, sed medium diei per cursum. 

215. ALIUD. 

fpum 
Dedicavit me Epidaurus Aristidis fillum Philip- 

Pergamo onundum, divinae principem historiae : 
illustrarunt me viri, postquam bella-scribentem vo- 

emisi mortalium decus aggressus. [cem 

216. ALIUD. Et huncce Elysiaque domus et. . . . 

Glauciae filium unius secundum. . 
Jovis praestantem in choro 

fratri-germano comitem. . . . 
Sed super et eo statuit civitas hocce. 

lapideum non secti monumentum. . 

217. ALIUD. Tibi tabulam hancce dedicavi, filia Jovis aquosa, 

scatebra, inter Nymphas incorrupta {i. e. peren- 

[nis), lympha arnica; 

ubi quondam reges bello fatigati [natas, 

hastas et galeas deposuere equinis-crinibus-(or- 
ex quo sane Dorycnama tuus sortitus-est nomen 

locus ille tepido gaudens liquore. [locus, 

Omnia autem tibi nunc ista laboriosis manibus 

lertium sub annum indefessus perfeci. 

218. ALIUD. 

Moderatoris imaginem Hermei filius Theodorus 
Herculis sacerdotis erexit cum ephebis. 

3 34 ANTHOLOGIJ^. GRMCM APPENDICIS 219. AAAO. 

Sj(^Y]jxa t68' Eotj-tlxQ xal Eixova; HlioSwpou 

xe(JTpocp6poi ^uvw tw8' AveOevto tutcw- 
Tou [jlIv, lirsl Ged; i<JTi xal [euaJSe iraiulv icpT^Soii;, 

T0ij[8', 6']tI. XOffJiYjTtOV I'^OJ^OV £D.[£ xHo?]. 

220. AAAO. 

Elxdva TYJvSs IToOsivo; Iv EcpYiSotsi TraXaidxpav 

TElJ^ai; XOiTfJLYjTOU 6l(^XaT0 NufJLCpoSdTO'J. 

221. AAAO. 

Hp^£ [X£v HpciSr,?, xo5arjT££ 8' |iT6)kOi; [Iax)ro]'j 
IpoTTolo; ^uyitiiw [X'j(JTnr6l[(uv] ** o8wv • 

Ai.oYEvr,? 8' Ejrapa^' STdtpou [*vExa] Mapx'.avoto, 
Tav8£ Ypacpxv, cpi.),^; avT] ij.6(Juvov Osasvo;* 
5 Twv 8' ap' 6 u.£v IItoTwE tJLatov iiroivuixov lOAaj^^s cpuAa;, 
)(_aT£po;] Hpax).foU(; I'yyovov AvtCoj(^ov. 

222. AAAO. 

EpjAYjv XpuuiTiTCoi) xo(ji;.r,Topo(; i^STwol e'cpY)6ot. 
(Xvt' (ipsT^i; Tra(j7](; 6-^xav dpiTrpEiusax;. 

223. AAAO. 

luvc'^rjgoi Aa|ioxpaTou;. 
Aaaoxparr, , vsov Eoasiav, uldv Aiox).r,o?, 

d[i.cpl -iralaidTpanj'-v (jTr,Ga[jL£v -^asTEpai;, 
T:at8£(; AvCxa-oi, aO£vapol, xpaTEpol 5uv£cpY|6oi, 
Epaawvi 6£w ir),»tov iyaDwdfir/oi' 
5 ^ouAatui mvuTOio <I>i).oi»[jl£vou, 6c, Tzkiov SXkoi-^f 
£(JtIv lm(JTaT£tov yupLvacriai? irpuTavii;. 

224. AAAO. 

Mt^tvjp Mapxiavoij, BuyaxYip AYiar,Tp{o'j £l|i{. 

Touvojxa <iiyac9w tout aTrox)v7]^oiJL£VYi, 
£UT£ [jL£ K£xpoTuC8ai Ayjoi 6£<jxv UpocpavTiv, 

auTYi (i[jLai[jt.ax£-roi; lyxaTixpin^a ^u9ot;* 
5 oOx £[jniY]aa 8' iyw Aax£8aiaovCr,; T^xva At^Syj;, 

ouSe tov £upa[i.£vov Trauc'.voaou; ax£<j£i[(; ' 
ouSe tov Eupu(j9YJ"i 8uw8£xa TravTa? (i£6^[ouc 

i^avtiaav-ua [^(iyw xapT£p6v Hpa[xl£a* 
10 tov j(^0ov6? £upu^6pou Se xal ATpi»y£-c[7](; jisSlovta, 

TOV xal a7C£ip£<j(ci)v xoipavov •^tji.£pi[wv, 

aCTTETOV 8c, TZOLGIXIC, TlloUTOV XaTf^E'JE TTdAEffaiV, 

A8piav6v, xlsivY^; 8' 'iloyjx KExpouiY);. 225. AAAO. 

Soi, naiTiov <5cva|, AaxlYiiriE, t7;v8' dLv^OYjXEV 
Eu^ajj-Evo? 5TTi).Yiv );a'ivrr)v 6 Ba).Y):, 219. ALIUD. 

Figuram hancce Mercurii et imagines Heliodori 
cestrophori coramuni hocce posuere typo : 

illius, quia deus est et placet pueris ephebis, fdem. 
hujus, quod inter moderatores eximiam cepit lau- 

220. ALIUD. 

Imaginem hancce Pothinus, inter ephebos lucta 
parata, moderatoris posuit Nymphodoti. 

221. ALIUD. 

Magistratus erat Herodes, moderator qui bonus 
sacrorum-curator in noctibus mysticis... [lacchi 

Diogenes sculpebat sodalis causa Marciani [suit; 
hancce scripturam, elamicitiaj monumentum po- 

quorum unus Ptolemaeum sortilus est aquotribus 

[habuit nomen, 
et alter] HercuUs gnatum Antiochum. 

222. ALIUD. 

Mercurium Chrysippi moderatoris probi ephebi 
pro virtute omni posuere valde-decenter. 

223. ALIUD. 
Damocratis synephebi. 

Damocratem, novum Mercurium, filium Dioclis, 

prope palaestras statuimus nostras, 
pueri invicti, robusti. validi synephebi, 

Mercurio deo magis gloriantes; [alii 

ex sententia prudentis Philumeni, qui plus quam 

praefecti est in exercitationibus-gymnasticis pri- 

224. ALIUD. " f"^'^^- 

Mater Marciani, fiHa Demetrii sum. 

Nomen taceto ; hoc seclusa viilgo, [triam,' 

cum me Cecropidae Cereri instituerunt hierophan- 

ipsa inexpugnabilibus (t. e. immensis) occultavi 

[profundis : 
non initiavi quidem ego Lacedaemoniae liberos Ledae, 

neque eum qui invenit, quibus-cessant-morbi 

[remedia ; 
neque eum qui Eurystheo duodecim omnes labores 

perfecit conatu validum Herculem; 
sed terrae spatiosae et infructuosi maris regem, 

infinitorum numero dominum mortalium, 
immensas qui cunctis divitias effudit urbibus, 

Adrianum, inclitae autem maxime Cecropiae. 

225. ALIUD. 

Tibi, Paean rex, ^sculapie, hancce posuit, 
voto-facto, columnam ex-lapide Valens, 223. ALIUD. 

Hauc opifer statui, Phcebo tibi nate, columnam marmoream voto prsecipiente Valens j Jiv luaOov, laOel; ax asSev, oI8a X*?'-''' 
5 ToO 8' au [Ae)wAovTO(; ).oi.7co'j jiiou, 6'v [yt Sia^o), 
e^ci) cot. '^u■/r^y adti dcpsi/STiSa,] C^PUT I. EPIGIIAMMATA DEDICATORIA. 35 

cum ine morbo gravem-dolorem afferente exeme- 
[ris, qua de causa illis prius 

quae passus-sum sanatis a te, graliam habeo : 
futuroe autem reliquse vitae, quamcunque degam 

habebotibi animam semper beneficio-devinctam. 2:27. AAAO. 228. AAAO. 226. AAAO. 

Swrfip' (ivQpwitwv A(j[xXYi'rci6v lYjT?ipa, 

6;] cppsvo; ic, iSiYji; Ypap.[ixaT' icpsupe (jo^dt, 

lI).£i.<JTap)^0'j Aoxiasij; Acx'XtjZixSy); av£[87jx£ 
■rtaxpl Texo?, riaiav w; sxsAsucev dtva^. 
5 lA-K^xoi?, w <I>otS£, ouv ulst Tw8' TyiEiav, 
SoiT, O'uaeTlpTjV ujAvoXoyouvTi X.'^P'-''* 

■ 

^H^ . . . vo; tJTrJp tIxvwv [2]i.).ouiou £u^i[i£vo<;. 

L 

^^^x7.y|t:uo ly^rripi. Aio? Sior/^po? dtyaXfJia 
(juv ^(XTS'. apyupsYi yu^^ou [JL£ctt, dv^OvixEv, 
fidxaOjJLOv w; £'{y) xal aTiixYixov xal dij^pavTOv. 

229. AAAO. 

ZJYjvo? xal MaCa; spixuSloi; ayXadv Ep[i'^[v 

E'JXaOTTO'J [5T]Y][a]£V xdvS' ETTl ({»UTa).lY)i; 

Hixy wv Zwo'j; ut[6;, o'lrox; paSjivvj 8ia TravTO? 
atxTTsAo? topatov xapirov 'iyr^ ^oxpuwv. 
5 AaV I'Xao?, wva^, Zcooui; yEvo? £ucppovt. 6u[acj 
(jw^£, SiSou; a'jToi? acpSovov o).6ov asi. 

230. AAAO. 

riiaato'. STi£pj(^£t.6v aiLuaovo; £l'v£xa p.o).ir^?. 

231. AAAO. 

Ar,ao? Ep£)(^6£i5Yi; as Mpcjva 8l? Elcat' IcpT^Stov 

awcppo5'jvYij SpyTOVTa, x),£o; T£ U.01 CL>7ca5£v saOXdv, 
TTEaaact.v IcpO'lu-oicv suaaauTEpowi Tuuxacffa;. 

232. AAAO. 

A'X"XoT£ p.[£V (j-raSio'.i; pis xaT£](T-£cp£v E>.lai; 6c[Tcaffa 

Sotxaxi vu^|(iavTa A[i6? IlKjatov aywva. 

aJAP-oj-CE 8' £v Neu-eyi, nu9oi[8(?, Ti^a-rtTjov Iv id- 

E'jixjd^B^ou] viXY); 5.9).a [cpEJpovTa-rtaTpY), [SjjlG, 
5 l^ji^xovO' l[£p]wv wv sXaSov STEcpavwv 

iv] TcXECaTOii; Upot?, ol<; [SJEixa xeito [xdvov. 

233. AAAO. 

A)^).^oi; irau(ia[i.lvoi(Jiv, [aES'XEiJovT!, 81 [/.oOvto 226. ALIUD. 

Servatorem hominum yEsculapium medicum, 
qui mente propria litt[eras reperit sapientes, 

Plistarchi fHiiin Docimeus Asclepiades dedicavit 
patri filium, Paean ut jussit rex. 

Propitiam-fac, o Phoebe, cum filio hocce Hygiam, 
detque vestram hymnum-canlanti graliam. 

227. ALIUD. 

Circa lapidera, salutis-auctor .^Esculapie, aurum ef- 
. . . nus pro liberis Silvii precatus. [fudit 

228. ALIUD. 

iEsculapio medico Jovis Servatoris effigiem 
cum fundamenlo argenteo gypsi pleno dicavit 
ut neque pendi posset, nee aestimari nee poUui. 

229. ALIUD. 

Jovi et Maiae valde-gloriosae splendidum Mercu- 
huncce posuit fructuosum juxta hortum [rium 

Bacchon Zous filius, ut tenera per omne tempus 
vitis tempestivum fructum habeat uvarum. 

Sed propitius, o rex, Zous sobolem benivolo animo 
servd, dans iis copiosam felicitatem semper. 

230. ALIUD. 

Pisaei Sperchium statuerunt inculpati gratia cantus. 

231. ALIUD. 

[borum. 
Populus Erechthides me Neronem bis statuit ephe- 
qui modestiam regerem, gloriamque mihi bonam 
coronis generosis frequenter ornate. [tribuit, 

232. ALIUD. 

Alias quidem stadiis me coronavit Graecia omnis 
curru cum vicissem in Jovis Pisaeo certamine, 
alias autem NemeEe,Py thone bis, quintum in Isthmo, 
honesto-labore-partae victoriae prajmia ferentem 

[patriae, 
sexaginta sacrarum quas accepi coronarum 
in plurimis sacris quibus pecunia proposita tan- 

[tum est. 

233. ALIUD. 

Aliis qui cessaverant, certanti autem soli qnippe labore gravi per te morbique levatus 
sestibus, hoc grates nomine ketus ago. Et quotcunque mihi restabit vita per annos, 

[nunqnam non animse debitor hujus ere] H. o. 36 ANTHOLOGIZE GliMCM APPENDICIS •rto'XT.ax!, vixiQ<Ta(; yap iob<; •jr[(5p3v wxea; I'intou?, 
).a^£TO 8' dcvTiTiaXwv xal i;a['Xiv ssT^cpsTO. 
5 EvOev £Y]v Ilpaaivoi; I'pi? aa7r£[To;, svOev aij-nr)- 
« a)?B£V£Tou?, TEp']'Y|, xoipave, xa[inp(xc{voU(;. » 

234. AAAO. 

i,o\i/q-i NaiaStov cuvoudcova 6-?)x£ [X£ tT|8£ 
^(jSXd; dvYip xpY]VT,; KapTioi; £z' flcEvaou. 

235. AAAO. 

EpjJ.'Ji T£Tpax^(pa)^£, xa);6v T£}^£capy_i8ou Epyov , 
iravG' 6paa?. 

236. AAAO. 

Ep[J.7i? Sixaio? £ljii, xaC jjle SfwuTpaTo]? 
£STY)(j' £)^£Y)^ov Toiv Sixaiwv xal d8ixwv. 

237. AAAO. 

Oup£(ji TaHaCoLCiv t8pu[x£v£ MaiaSoi; EpfXYi, 

(JHOvSyiv xal 6u<jiY]v 8£^o cpi'Xocppdauvoi;, 
•^v coi Salouio? MY]va(; "Xoi^aitai y£pa(p£t, 

XTT^dEO? £^ 6(jCyi; <^uj(^ixa 8wpa 8i8ou;. 
5 Kal irplv [jlsv ^wijyi? dcld^ou cpdo; £li;opow<J7]?, 

CUV x£ivir) xa-u' 'ixoc, aobc, £y£paip£ z6t:qu<;. 
Av6' wv 8' iy^povCaa? £7t£TY^(Jiov oox aiti^oi'x.z , 

(ju[i.6iou dyvoxaxa; touSe xaTacpGiu.£va<;, 
(i'X'^'Viaa? cppEva iro'Xla, [xaSwv 8' o'ti 8£'i xa y£ 8£ta 
10 'ci.[Aav, 8i'7:'X'r^v coi 'nQv8' l'Ti;op£v Gu(;i7)v. 

Ral au 8£ •rtavToxpdTwp Epiouvu , Tdv8£ ^u'Xdsffoi? 

J^wdv, d'Tctoi; Ti.[xa cov 8i' dOvOu t^jjlevo;. 238. AAAO. 

EucefiiYji; icjia xal mvuT?i? t»^v8' oG[v£xa S't^jjioi; 
©[t^iev Kal^^ipdriv, ApTfjJLiSo; irpdwolov. 

239. AAAO. 

fippY)Cf6pov ita-r/jp [i.£, itdTva, <j[oC, 8£a, 
^lapa-Kiwv [iv^TT^p t' eOYix[£ X]pYi[(JiaYi 
-ajv (JT|V 0£ava) tievts xal [auvou.ai[JLOv£;' 
8d; 8' ol; p.£V •?j6Tfiv, oli; [8£ yiripdaxEiv xa'Xw;. 

240. AAAO. 

Kotipifiv ul-rio; irepi.tivujjLOv Upoqjdvxii; 
6y|X£ OEati; iSCais jxiicxiv AQrivatSa. P orphyrio rex banc dedit mercedem : [equos, 

saepe enim victor-factus suos suppeditavit rapidos 

accepit autem adversariorum equos et rursus co- 

[ronatus est. 
Unde erat Prasinis lis infinita, inde ista fuit vox : 
« ut Venetos, delectet, o rex, et Prasinos. » 

234. ALIUD. 

Mercurium Naiadum comitem posuit me ibi 
bonus vir Carpus juxta fontem perennem. 

235. ANONYMI 

Mercuri quadriceps, pulcrum Telesarchidce opus, 
cuncta vides. 

236. ALIUD. 

Hermes Justus sum, et me Sostratus 

posuit indicem justarum rerum et injustarum. 

237. ALIUD. 

Montibus in Tallaeis insidens, Maia-nate Mercuri, 

libationem et victimam accipe benevolus, 
quam tibi Salvius Menas poculis honoris-gralia- 

ex re pie parta ex-animo dona dans. [aflert 
Et prius quidem vivente uxore (et) lucem vidente, 

cum ilia quotannis tuos honorabat locos. 
Pro quibus autem moratus tempus-annuura non 

[reddidit sacra, 

consorte castissima ipsius defuncta. 
Quamvis doluerit animo multa, gnarus tamen 

[oportere divina 

colantur, duplam tibi hancce obtulit hostiam. 
Et tu quidem omnipotens Eriunie {i. e. valde-utilis) 

[huncce serves 

vivuin, ut colat tuum per-omne tempiis lucum. 

238. ALIUD. 

Pietatem simul propter et prudentiam' hancce po- 
posuit Callirhoen, Dianae famulam. [pulus 

239. ALIUD. 

Sacra-ferentem pater me, veneranda, tibi, dea, 

Sarapion materque dicavit Chresima 

tuam Theano et quinque sorores : 

his da juventutem, illis senectutem pulcram. , 

240. ALIUD. 

Filii claro nomine puellam sacrorum-antistita 
dicavit deabus propriis sacris-initiatam Athe- 

[naida. 1 235. ALIUD. 

Sub statua Mercurii quadricipitis in Ceramico. MajugenaoquadricepSjbene quern Telesarchida fecit, 
cuncta vides. b. a. CAPUT I. EPIGRAMMATA DEDICATORIA. 37 241. AAPIANOr. 

ltvToC7)(; dtper}^; (JTaOp.Y]v, ^•jgittto^.iv avSpa, 
|l$oj(^ov E)^T(^vcov TrpdxpiTov AOcovCwv, 
tivoij KoSpaToio <piXov -rcaT^p', w ^aadetov 
Ap|iov(Y) 6a).a[jLov TCT^^a-r' et:' euyapLC-r), 
5 ASpiavoij Mouaawi [islwv div^Qrjxe XsouYjpov, 
elxo) j(^a).x£(Yiv, ouvexa •rtpoffTaciYj;. 
l[[i.iv8',] avSpei; Itovsi;, ayalixa-roc xa).dv dpaaOai. 
aUv, 6V e'ff-rsitTai itXYjffiu ev tsja^vsi. 242. Tor Arror. 

Q nat TO^dta KuirpiSo; "kiytiriz , 
Qeffiriat; EXixtovCaisi vaicov 
Napx£(j(Joi» icapi xyj-ttov dvO^ovxa, 
iXi^xoii;* TO Ss Tot 5i8w5t, Se^o, 
5 AxpoOiviov ASpiavo? apx-ou, 
•j^v auTo? xav£v tTCTroOev Tuj(^Y^ca?. 
2u 8' auTw j^apiv avTi tou aadcpowv 
'rtv£oi,? oupavfa; die' Acppo8irr);. [8[£tyi. 243. AAESnOTON. 

K).euvixvi EpjjLaydpou SsxAttiv jjl' avlGvixs Acppo- 

244. AAAO. 

A[i.cp6T£pov pir)T?ipa Sixoiv ^tkiTr^ci t' Spiatov 
Ao).)wtavdv itT.YiSui; suysvltov l-raowv. 

El 8' iSeXst,? tCvsi; slal 8a7^{jLevai ouvo[jLa Tuatpo; 
xal TraxpYji;, auxoiv TOuvojJLa Sicxoi; ty(ti. 

245. AAAO, 

Hat; ^£v iwv ovojx' £<jy£v AOv^vaio;, au^djJLEVov 81 
ivdjiasav toxee^ 8tov A9Yivdcpi>.ov. 

246. AAAO. 

Nixav jj.ev nTO>.£[iLaiou litcjvu|jLoi, A-rTa)^i8a<; it 

Xtxo^ SIev, cpuXa; t' I'xyovoi A8piavoi3, 
AlyEiSa; T£ ^£pEa-r£cpavo;, IlavSioviSai T£ 

alixa t' Ep£}(^6£t.8av, xoupoi iyEpaiSdai, 
5 ^uOjiotciv 8' 's'citovTo TroTw'JTTTuxToi; dyaOox'X£t<; 
. . p50i<; auXoSdav Zcioijxov daadjjievot.* 

^PX^'' A9avdoi?, £VTuv£ Se [Aoliiav 

. . . vo; ^^a)v[ioti; dji^ixpdToiiji Tpucptov, 

avassa yopayCa* djxcpl 8' Ivixa 

*^ I a-c' dylaia Tp(zo8o<;. 247. NIKOMHAOTS (?) 

a, Tav '7rai8d? xaXkiazoiw eIxw Tdv8E SeoTo, 
IIa(,avoi; xoupou |/,ai:p6<; a7v' dpTVTtixou, 24i. ADRIAN!. 

[virum, 

Omnigenae virtutis regulam, servatorem-civitatis 

eximium inter Graecos, primum-judicalum Au- 

[soniorum, 
incliti Quadrali amatum patrem, cui regium 

Harmonia thalamum posuit felicibus-nuptiis, 
Adrianus Musis qui-curae-est dedicavit Severum, 

effigiem aeneam, propter praefecturam. 
Vobis, viri lones, simulacra pulcrum videre [plo. 

semper, cum coronata sunt propinquo in tem- 

242. EJUSDEM. 

fili arcipotens Cypridis jucundae, 

Thespiis Heliconiis habitans 

Narcissi prope hortum florentem, 

propitius esto : quod quidem dat tibi accipe 

primitias Adrianus ursae, 

quam ipse occidit ex equo nactus. 

Tu autem illi gratiam pro hoc modestus 

adflare velis caelesti ab Venere. 

243. ANONYMUM. , . „ . 
[cavit Veneri. 

Cleonice Hermagorae filia s. uxor decimam me di- 

244. ALIUD. 

[optimum 

Eumdem actorem causarum et declamationibus 

LoUianum statuit multus-numerus nobilium so- 

• [dalium. 

Si velis quinam sint didicisse nomine patris 
et patriae, eorum nomen discus habet. 

245. ALIUD. r J , .. 

[adolevit 

Dum puer erat, nomen habuit Athenaeus, cum 
nominavere parentes divum Athenophilum. 

246. ALIUD. , , 

[desque 

Victoriam qui a-Ptolemaeo-nomen-habent, Attali- 

populus tulit, tribusque Adriani gnati, 

iEgeidesque qui-coronas-adiscipitur, Pandionidae- 

sanguisque Erechlhidarum, juvenes qui-cient, 

[pugnam- 

numeros et sequuntur multiplices bona-laude- 

.... tibicinem Zosimum videntes : [ornati 

.... praeerat Atheniensibus, apparabatque cum 

[cantu-choros 
. . fidium-pulsu utrinque-exercitarum Tryphon. 

choragia : circumque vincebat 

. . decus tripodis. 

247. NICOMEDIS(?) 

a. Pueri divini pulcherrimam hancce imaginem, 
Paeanis parvuli e matris partu-recentis, 38 ANTHOLOGI^ GRiEC^ APPENDICIS £UTra)va[JLOU (JOcpCYi? [j.va[xa xal £(T<jo[j.evoi;. 
5 0^xs 8' 6[JL0u vouGwv T£ xaxwv ^(odtypiGt Nixo- 
aY]8Y)?, xal ^sipwv SstyjAa TuaAaiysvlwv, 

p. Oiov ijjLaiwcavTO vsov xdxov El).Y^9uiai 

£X <t>).£YtJOU XOlipYl? «i»oC6o> dx£p<J£x6[X-lfl, 

Totdv Tot, Ilaiav A.ay.'kriTZii, asto Boy)66i; 

j^£ip6(; aya)v[i.' dyaST^? t£u^£v §at; TrpxTticiv. 
5 NtjO 8' £v twSe ^wdypia Oy^xev opaaOai, 

TToD^dxi (jai? ^oulaX; vouaov a'X£'jatJ.£vo?, 
cos 6£oa7rwv, ti)yr\i o'liy^iv Soaiv, oi:t 9£ot7iv 
SvSpEi; £cpYi[jLEpi.oi. TwvSe ^^poudi X*?''"''' 248. MASlMOr AHAMEQS (?) 

noiYiTY)v EGTYjGav Awafi-Ea Ma^taov asTOi 
(ipa[A£VOv Soiwv aT£[iu.aT' OAuairiaStov, 

249, AAESnOTUN. 

Kup7^vY)v TzoXioiy [AYjTpdiroXiv •?] a-iozi, aur/) 
•^TCEiptov AiStjY) xpiduov 'iyowsx xA^o;* 

IvGdS' uirlp [j.£Ad6poio ).£OVTOcpdvov Oeto KapTTOi; 
lu[^]d[j.£V0(;, [jL£yalY)i; OYJixa cpi'Xo^Evirj?. 

250. AAAO. 

T]i[x[oj]v Ttiji.aio[u OeV 'Ava$(Oe][ji.iv Oeotijfjiou, 
Tov cpi/o[v, eiivoiJa[? txvr,[y.o(7uvTi? 0' I'vexev. 

231. AAAO. 

nivTE? j^opayol ttSi; te <|)u)w£Tai; X*^?*^? 
dya'Xjxa St^jjlw IvExpoiro; iaTdffavTO jjls, 
ixoOffioi [xeOevte? £^ dywvia;, 
(I)? p.7) cp£poi Ti; cdcr^Qi dTroxiauoufAEvoi;* 
5 eyo) Se ixdcTw t(5(5<jov EuxlEia; vejxw, 
xa6' d'ocov auTw ^uvoi; wv o'cp£CXo|i.ai,. 

232. AAAO. 

2Iol t68' eteu^e, $i).(5pyiE, p-fjaa SET^rpou 
<I>al!8po(; Zw'tlou ^loSwTOpoi; At9i8o(; ^px^^- 233. AAAO. 

Sol xdS' OvT|T]wp [XYJAa, Tra-rpwiE, (rr,tj.aTa vixr,; 

TOV NejxIyi 07^6y) t£ xal Eupiixopo? AE[6d8£ia 
ar,8ocp(5vO(; te ID^axai' V|y)^d[i(j£v (jTEcpdvoi?, 

5 dffTCi? t' Apy£(Yi, 6a)pT|^ 

8i<J(3dxt Papid[8o(; 

^oiSe, au 8' e5 artificiose-faciens morlalibus excogitasti, tuae, o. 

peritae artis monumentum vel posteris. [Boethe. 

Posuitque simul et, post morbos malos, vitae-ser- 

[vatee-praemium Nico- 

medes, et manuum documentum antiquarum. 

b. Qualem fe protulerunt-in-lucem novum fetum Ili- 

e Phlegyae filiae utero Phaebo intonso, [thyiae 
talem sane, Paean ^sculapie, tuam Boethus 

imaginem manus peritae fecit ingenio. 
Templo in hocce pro-vita-servata-praemia posuit 

[quae-viderentur, 

saepe tuis consiliis morbo vitato, 
famulus tuus, ex votis parvum donum, qualia diis 

homines breves in horum benefidorum ferunt 

[gratiam. 

248. MAXIMI APAMENSIS (?) 

Poetam statuerunt Apamensem Maximum cives 
qui reportavit coronas duobus ex Olympiis, 

249. ANONYMUM. 

Cyrenam urbium metropolin quae coronat, haec est 
terrarura Libya triplicem habens gloriam : [pus, 

hie supra domum posuit leonis-interfectricem Car- 
voto facto, magnae monumentum hospitalitatis. 

250. AUUD. 

Timon, Timsei filius posuit Anaxithemin Theoti- 

[mi filium, 
amicum suum, benivolentiae memoriaeque gratia. 

231. ALIUD. 

Omnes choragi omnisque tribulis chorus 
ornamentum populo Gecropis erexerunt me, 
libenter missum-facientes e certaminibus, 
ne quis inferret dedecus hedera-privatus. 
Ego autem cuique tantum laudis tribuo, 
quantum ei communitate adjutus debeo. 

252. ALIUD. 

Tibi hocce struxit, Philorgie, suggestum theatri 
Phaedrus Zoili filius victum-largientis Atticae ma- 

[gistratus. 

233. ALIUD. r • 

[nae 
Tibi haec Onetor mala, patrie deus, insignia victo- 

Pythicae sacraeque dedico facundiae ; 
quem Nemea Thebaeque et spatiosa Lebadea, 
medicidaeque Plataeae ornaverunt coronis, 

clypeusque Argivus, lorica 

bis 

Phcebe, tu autem CAPUT I. EPIGFUMMATA DEDICATORFA. 

25i. AAAO 2b4, ALIUD. ;i!> I'lTop aTap67]Twv, lIpaxT^EJ?, xajAaTwv, 

YjViSs, Tol To6' aya^-ixa cpsptov xprjTT,pO(; ayriTdv 

avSpa; i5' wuLYiiTa? OT,pac evaip(3[jL£vo;' 
Tw <T£ xxl 'jix AixYi Kpovi^Y); OsTov iyruxki^z, 
£UT£ [i'.v 'jfipiCTal C5WT£; (Xtiaov ayo''' 

HU'.O? £'JtA£V£(i)V T£ TzO.O'.^, ZTZzWl VU [JLOl al£l 

10 eOj^oaEvw t£ irapci /stpa 0' u:r£pO£v iyzii' 
xal Sy) v'jv u.' Egawsa; aa£i[oov]Ta xl'jxa cpO).a 

KeT^twv xxl A'.y^wv aiT'j "pd; AOcdvtov. 
AOtov aAi^rjTfipx xxxwv, a'JT(5v ce Sorrjpa 

-rtavTOi-r); ap£Tf|? xVr) it^o [A£v , llpxxX££?. 2o5. AAAO. 

Tdv Aid; Alx[x-»]VYi(; T£ ydvov Tiaxtaiv xe^wv 

'Jid; Axt6£V£o; <;t^(J£v (iyxApLX Td8£, 
avT,u.rjV xSavxTOV cwJ^wv uxTpd; -:£ xxl auTOu 

Ax'JXVEO;, x).£lVW Ao^lOU £V T£U.£V£!,. 

256. AAAO. 
IciSoi; vjTz\oy.6LU.oio xxl Aaawvo; XEpxoio, 

ApTCOXpdTO'J T£ SlTTAOU tX6zi CpXlVOpiEVOU 

fia)[id; iyto. Suv -reatst 8' ^'Ott^xev K).tvoc Avou6(a)v 
a-'pj'£)v0v £'j5£6iTji; t^jSe 6uY,iroA(Y];. 257. APIITElAOr. 

noiY)TYi? (XeS'Xwv t£ ^px6£u<; auTo; T£ yo^t]y6(;, 
(jol ToS' £9r|X£v, avx^, avY][i.a j^ooosTxaiY);. 

OuX XCpOlVfj^ E).),T,'JtV ApWTElSv]? XV^StjXS 

pi'jOwv Aevxwv x'jSiao? ii'vLoyoi;. 258. AAESnOTON. 

Aurri Trxp9£vCxY) £),xcprj66loi; api^TEipxv 

6-«^xxTo x'j8[x'XC[jl]y,v r[).x]uxi£a) 6'jyxTpa, 
68pocpdpov B-/]pxv rixTvir,v TTxpaScojxt.' £cp£^ai 

CTtxipdvTwv xlywv £[JL6pUX xaAAiOuTWv. 
5 Elv Apy£i 8' ETpxcfTi y£]p[x]pY) 7c[x]t?, •(^8£ T'.9r,vyii; 

i[x y£V£Y^; B]Tj[pou] £XTpocp(5; £13X1 IIxT^o;, 
VT^do; (i[ya]u[o]Tx-nfi AyitwCSoi; -^^ itpoSeSyjxe 

^JevOeciv [eiv aAiTrj;] E'Spxvx p'Joa£vr| • 

£1$ 6't£ [XIV Sxu9[ir,6EV xpTjlO? El^EV Op£<7TY|(; 

iO ^uaaji^vYiv CTuysp]-/]*; jAYiTpocpdvou p.xvCY)(;' [tis sanguis, 

Jovis Alcmerjanquc magnis-viribus-pr<edite, for- 

sciens intropidorum, Hercules, laborum, [rabile 

ecce, tibi hocce ornamentum ferens crateris admi- 

posui acrium certaminum plenum bene-cajlato- 

[rum, 
quae olim, o rex, perfecisti, superbos injustosque 

viros atque saevas belluas occidens. 
Quapropter te el fllium Justitiae Salurnius adopli- 
[vum in manus-tradidil 
quando eum protervi homines inhonoratum ab- 

[duxerunl. 
Placidus benevolusque sis, cum sane mihi semper 

precanli adsis, manumque super me habeas : 
et nunc me servasti mutantem inclitas gentes 

Celtarum et Ligurum urbe Ausonia. 
Eumdem propulsatorem malorum, eumdem le da- 
omnigenae \irlutis celebramus, Hercules, [torem 

255. ALIUD. 

Jovis Alcmenaeque filium honoribus augens 
filius Laslhenis statuit ornamentum hocce, 

memoriam immortalem servans patrisque et ipsius 
Laphanis, illustri Loxiae in temple 

256. ALIUD. 

Tsidis bene-comatae et Ammonis cornuti, 

Harpocratisque duplicis forma visi 
ara ego sum. Cum liberis autem posuit Clinus 
[Anubion hoc monumentum 

nuntium pietatis atque sacri-officii. 

257. ARISTIDIS. 

Poeta, certaminumque judex idem et choragus, 
tibi hocce posuit, o rex, chororum-informato- 
[rum monumentum. 

Non ignotus Graecis Aristides dedicavit 
orationum perennium gloriosus auriga. 

258. ANONYMUM. 
Bonse fortunoe. 

Sibimet ipsi virgo cervorum-venatrix sacerdotem 
instituit nobilem Glauciae filiam [tineret 

hydrophoram Veram, Patniamquajjuxta-aram con- 
corpus -jaclanlium caprarum fetus pulcre-im- 

[molatarum. 

Argis autem nutrita est veneranda puella, atque 
ex gente Veri alumna est Patnus, [nutricis 

insula splendida Latoidos ex qua provenit 
in fundo maris sedes tuens, 

donee eam e Scythia martins sedere-jussit Orestes, 
quae exemisset ipsum qua-urgebatur-matricida, 

[dementia : 40 xav] 8£X(i['nfi xoi5pY) 6i)Y[(iTY)p cotfou Irj-rfipoc 
r).auxi[£w 'v a[u).aX(; ApTljAiSo? SxuOiyj;, 

Spyia x[al 6aX(7)v, (L]? 0^p.i?, •^yXawev, ANTHOLOGI^ GR^CiE APPENDICIS 

et (iecima die virgo filia prudentis medici 
Glauciae, in aulis Dianae Scythicae, 

JEgaii navigato fluenti procelloso aestu, 
orgia et festivas epulas, ut justum est, adornavit. 
Prospera fortuna. 259. AAAO. 

AXxCSou Baffcov yeveY^?, IpixuS^a (ptoxa, 
Pou'),-/) xal Sy^ulo?, valrai ^aBiriq ETtiSaiipou, 
Avt' suepyscCY);, Tr,v iro).'Xaxi 8wx£ xdlirj'C, 
elxdvt TiriSe ylpYipav, Sewv pou).aTov dtvdtXTWV. 
WYjcpCff^iaxi ^ouIy^i;. 

260. AAAO. 

OuSsv acpaupdrspo? yj^uaou XCflo;, si ir'Xiov avBvi 
-irapOEviY)? alSot Tr£zuxa(5[jL£vo<;' sljxl Sk ysixov 
FiTrdvY) xaOapoto SapaTTiSo;, I'v9a [x.£ poul-f), 
Oyjxs )(^api(7<ja[jLEVY) apETYj TraTp(5?, 6v Tcspl iravxwv 
5 T([iv](jav ^auiT^YiE?, §).euOe[pLYj] ^1,(5x010 
{/.dpxupi, maxeuffavxE? £[m5xa(i](Y)v AjJLtaoio 
a-a'.Oc'lT,';'. 261. AAAO. 

Tov itpo -rtii^ai? -^pwa, xdv (Xlxijiov £v xpicSSoiai, 

xdv xXeivov vaEXO'J SY^xav £pi.(j9£v£o; 
KXauStavou itpo Sdfioiui (JocpoxEj(^v»]i£i; ivSpE?' 

XEu^av 6[i.w? yXu^ixf,; ijxcpl xal EuypacpiYii;, 
5 K^^sixo? 6 (j6; Kauixwv yA(jt|/a<;, ypdci^a; Se cpiloi; 

lavoudpio; SspaTTtov eI'vexev euseSCyi?. [doi 

ZwypEi, SlffTTox' (Sva^, xov adv vaExr^pa [jlex' t^jjlwv 

K)ia'j8iavdv, Opipxaiv ■rtpwxov Iv eude^Cif). 

262. AAAO. 

Azbii icpY^Swv xdvSs xoaaYiXTjV O^xo 
Ovaaov Ep[x.ati)vi xuSy^va; wov. 

263. MAPKEAAOT. 

a. Ildxvt,' A6T,va(i)v STriY^pavE, Tpixoy^vsia, 
■i\ x' iitl s'pya ^poxwv 6pda?, Paavou(iia<; OStci, 
ysCxovE? (i'*,'j(^(Oupoi Fa)[XY]i; ixaxovxaituT^oio, 
■rcCova 8yi xal xdvSs, 0£a[(], xi.u.T^<jaxE j^aipov, 
5 Syjiz-ov Ayiwoio cpO.d^E'.vov Tpidirao, 
xd(fpa X£ xal TptdiTEiai Iv dOavdxoii; dXEyvirrOov. 
Q; oxE xal PauLvouvxa xal supuj^dpou; it; AOir^vai; 
■tiaOexe, 8w[jLaxa iraxpd? ^piySoiiiroio liTroOcai, 
w? xt,v8e ^wecOe iroA'j(jxdcpu).ov xax' d).W7^v, 259. ALIUD.. 

Bassum ex Alcidae progenie, valde-gloriosum virum, 
senatus et populus, incote divinae Epidauri, 
pro beneficiis, quae saepe dedit urbi 
effigie hacce honoravere, deorum consiliarium 
Senatus consulto. [principum. 

260. ALIUD. 

Nequaquam vilior auro lapis, si magis floreat 

virginitatis pudore instructus : sum autem vicina 

Ripana puri Sarapidis, ubi me senatus 

posuit , gratiPicata virtuti patris, quem super omnes 

honoravere reges, libertati vitae 

tesli adhibita-fide de diligentia Amisi, 261. AUUD. 

Qui ante portas est, heroem, fortem in triviis, 

inclitum posuere incolae valde-potentis 
Claudiani ante demos periti-artifices viri : [ram, 

fabricaverunt simul per sculpturam atque pictu- 
Glitus tuus Capito qui sculpsit, pinxit autem ami- 

Januarius famulus propter pietatem. [cus tibi 
Cape-vivum, domine rex, tuum incolam nobiscum 

Claudianum, Thracura primum in pietate. 

262. ALIUD. 

Epheborum populus huncce moderatorem suum 
Onasum aeque ac Mercurium celebrans. [posuit 

263. MARCELLI. 

o. Veneranda Athenarum domina , Tritogenia, 
quaeque opera mortalium inspicis, Rhamnusia Opi, 
vicinae prope-fores Romae centum-portas-habentis, 
pinguem ergo et huncce, Deae, honorale locum, 
populum Gereris hospitalem Triopae, 
ut et Triopiae apud immortales numeremini. 
Sicut cum et Rhamnunta et spatiosas Athenas 
ivistis, sedibus patris valde-sonantis reliciis, 
sic hancce properate uvis-abundantem ad vineam. 263. MARCELLI. 

bona Athenarum prseses, Tritonia virgo, 
cuique hominum curse res sunt, Rhamnusias Upi, 
Urbis vicinEe, quae stat centum inclita portis; 
iiunc et vos celebrate locum pinguem ubere glebse. dictum Deo'i Triopae de nomine pagum ; 

ut notse hinc sitis, Triopeia numina, divse. 

Ac velut Actseas si quando invisitis arces 

et Rhamnuntem, alto delapsae vertice caeli ; 

sic, divae, hue properate, haec consita vitibus arva. i CAPUT I. EPIGRAMMATA DEDICATORIA. 41 AY,Va Tc (JTaj(^uwv, xal SsvSpsx ^orp-j'JsvTa, 
)>jiuLwvwv xz x(5iJLa<; dtira)wOTp£cpewv ecplirouaai. 
T[/.u.i yap Hpw^Y);; tspyiv ava yatav sVjxe, 
Tif|V (Jn<rr^y TTspl Tsi^oi; £*iTpoj(^ov effTscpavwcat., 
AvSpaaiv d'^iydvoi^iv axivr|TT|V xal a'j'j).ov 

15 hxiLzyx'.. H 8' etci o[ sq aQavaToio xapr^vou 
cu.£p8aA£ov GEV'JX'ja ).(5cpov xaT£V£uaiV AOy^vyi, 
u-Y) Tw vYjTotvov ^wlov [x£av 1^ k'va laav 
dyAisia'., £n£l o'j Motpswv aTp7]£; avayxai, 
6; X£ Qcwv £5^£«75iv a).iTpo5uvif]v avxOciY). 

20 IvA'jTE TTEpiXTiovc; xal y£lTOV£; dtypo'-wTai.' 
l£p6; o'JTo; 6 }(wpo;, (ixi.vY)TOi T£ Oiaivat., 
■xal itoXutCitYiToi, xal uTZoayjX"/ o'ja; iTotaaf 
Ji.Y|5£ Ti; f^fXEpCdov opj(^o'j;, "5^ £; Sj.gzx 8£v8pti>v, 
T, TCOlYjV /llw £'ja),8£l ■^M^x^io'jax'^ 

)5 8awr,v x'jav£oi» Ai8o? ^■'i$£'-£ ;J.a/.£Alav, 
<jf,ixa v£ov Tctiy^wv, T^£ Ttodtipov xjpatJ^wv, 
OO 0£[JL!.; ditAcpl v£xu(T(Jt. ^a)>£iv ip6/9ova ^wlov, 
■jtAYiv 6' X£v aVaaTO;; -^5'., xal afxyovo; £'ji3a[i.£vot.o, 
(x£ivo'.; 8' oOx a9£u.i,5Tov) iTTcl T'.jxaopo; I'ttwo. 

{0 Kal yip AStjVxCy) [:ro-'] KpiyBdviov ^Sasd-f^a 
VYjW syxaTiO-fjXS, (j'jve(J-:i.ov £tjLjx£va!. Ipwv. 
El 8£ Tw (XxXuTa Taura, xal oux imTcswsTai. aOTot;, 
Aa/.' aT:oTi[jLY^(j£i, [JLY^ ol vY^T'.-ra y£VY]Tai," 
(iA).a a'.v xTcpdcpaTO? Neixec'.;, xal p6u.6o^ aAdt'JTwp 

TiaOV-ai, <JT'jy£pT|V 8£ Xu)>lv8Y]5i!. xaxoTYiTa. 

O'jSe yap itpOttxov TpidTTEto aevo; AloKSao 
wva9', 6't£ vy)6v ATf)[i,T(^T£poc i^alaza^Ev. 
Tw T^TOt, itO'.vTjV xal Izwvuu.(t,v aAEasOai. 
yaipou, [XY^ -rot, ETrriTai ett-. TpiOTTE-.o; Epivj;. 264. TorArror. 

p. AE'jp' iTE, 0u6pia8Ei;, vYjov ttotI to'^e, yjvatxE;, segetesque spicarum, et arbores racemosas, 
pratorumque comas saginatorum assequontes. 
Vobis enim Herodes sacram terram concessit, 
quantam circum mums bene-currens coronavil, 
lit viris postea-venturis iminutabilis et inspoliata 
esset. Ilia autem ei ex immortali capite 
terribilem agitans cristam annuit Minerva, [dem 
ne cui inipune foret glebam unam vel unum lapi- 
movisse,quippenonParcarum placid<x' necessitates 
nil qui deorum delubris nefariam-vim intulerit. 

Audite, accolae, et vicini agrestes : 
sacer hie locus, immutabilesque Dea?, 
et multum-honoratfB, et praebere aurem paratae : 
neque quis in cultarum vitium ordines , aut in lu- 

[cos arborum, 
aut herbam ad pabulum alimonia-plenum vire- 
ministrum nigri Orci impingat ligonem, [scentem 
monumentum novum faciens, seupriusexscindens. 
Non jus est circumjicere mortuis sacraj-terrae 

[glebam, 
nisi illi qui sanguinis sit, et oriundus ex conditore, 
(illis autem non injustum), quippe adest pcEnae- 

[exactor testis. 
Etenim Minerva olim Erichthonium regem [rum. 
in templo deposuit, contubernalem futurum sacro- 
Sin autem alicui non-audita sint ista, neque 

[obediat lis 
sed dehonestet, non illi impune fiat : 
sed eum quam-affari-non-licet Nemesis, et rhom- 
punient, horribilemque volvet miseriam. [bus ultor 
Non enim magnanimum Triopte robur ^olidae 
profuit, quando templum Cereris vastavisset. 
Ideo sane poenam et cognomen vitare oportet 
loci, ne te persequatur Triopia Erinys. 

264. E.TUSDEM. 

6. Hue adeste, Tibrides, ad hoc templum, mulieres, et Isetas segetes, et amicta arbusta racemis 
lustrantes, moliique virentia gramine prata. 
Vobis Herodes tellurem banc rite sacravit, 
quanta patet circum muri vallata corona, 
usque vel ad seros raansura intacta nepotes. 
Sic namque horrificas divino vertice cristas 
concutiens, visa est nutu adsensisse Minerva; 
non glebam huncuUi, lapidemve impune movendum; 
nee Parcte faciies, aut illi parcere promptse 
qui divum sanctas violaverit impius sedes. 
Auribus accipite hsec, vicina et rustica pubes, 
hie sacer est locus, et div£e non sede movendse 
multa coli dignse atque aures adhibere paratse. 
Dispositas ne quis vites arbustaque Iseta 
ct late irrigui viridantem graminis herbam 
audeat orcivo fodiens exscindere rastro, sive novum statuat, vetus evertatve sepulchrum. 

Luce nefas cassum sacra circumdare terra, 

ni trahat ex illo genus, banc qui condidit sedem; 

olli quippe licet. Testis vindexque Minervse 

numine prsepositus, nigri regnator Averni, 

et templi et pariter sacrorura acceptus honore. 

Hsec si audita neget sibi quis, neque scire laboret, 

insuper aut habeat, non impunitus abibit. 

Hunc cita sed Nemesis, atque irrequietus Alastor 

tristibus urgebunt tali pro crimine poenis. 

Nee Triopam quondam, cui sanguinis ^olus auctor, 

juvit sacratum Cereri temerasse novale. 

Quisquis eris, poenamque loci, nomenque memento, 

ut fugias, nee te Triopea sequatur Erinnys. 

264. EJUSDEM. 

Ite agite, o Latise, templum hoc celebrate, puellae, 42 ANTHOLOGI^ GR^C^ APPENDICIS PrjYiAAr,? eSo; aacpi. OyoTX-oa tpi cpipou^xi. 
H 6t iroA'j/.Tjavwv [xsv IViv i^ AivsaSawv, 
Ayyj.'jzoi xA-jtov al[i.a zal Idxir,;; Acppo8irr,c, 
SFT^aato 5' s'.? MapaSwva, Ocal Se jiiv Oupaviwvai 
Tio'jciv, AtjW T£ VET), Ayjw t£ TiaAanq, 
TT^ai iTEO Upov stSoi; su^tuvoio Yuvaiy.6; 
SyKEiTai,* auTY) Ss [xeO' -^ipuvTiGt. vsvasTxi 
iv txaxaptov vt,(Joi,5iv, I'va Kpovo; iaSaiJiXsiiei, 
10 TouTO yio avx' dyaSoio vdo'j £iXr,^£v ocTtoivov. 
i2; 01 Zeu? wxTsipsv o'8up6p.£vov Jtapaxoirviv, 
lo^oa £v ai^a)^£w X^TIPXI ''^spiX£i}Ar#ov £uv?]* 
ouv£xa 0'' -TtatSa; uiv aa-jaovo; £x ^tyd^oio 

15 TjJ/.l'7£a; TAEOVWV 8oiW 8' £Tl TTatSE Al-rtScOYjV 

vr,zia^w, ayvwTE xaxwv, eti irajATrav auuSTw, 
oI'yjv ctpw vYi/.Y)i; xaxa |i.ir|T£pa TudTao; l'}jLap<^£v, 
irpiv ir£p yr^^OLiTiai [j.i.-^'Y](jL£vat T^'XaxaTYi^t, 
Tw 81 Zeu? iT:CY)pov 0'8up0(JL£VU ax(5pYiTov, 
20 xal PoLfjikzitz Ait iraxpl cpuYjv xal jjltjTiv eoixw?, 
Ze'j; [jl£v £? i2xEav6v 9a).£p-if)v eoteiXe yuvavxa 

aupYjCl, ZsCpUpOlO XO[J.l!^£tXEV HX'J5l"r)i5lV * 

aOrap 6 dcsTEpoEVTa Trspl ucpupa TiaiSl Tzi^ika. 
8a>x£v s'^Eiv, Toc Xfyouffi. xal Epitawva cpopTjvai, 

25 T^tAo; 6V AlvEiav iro'Xfjxo'j E^YJyEv Ay^aiwv, 

viixTa 8i.a 8vocp£pY]v • 6 8£ ol UEpl Tioaal <jatoT7]p 
-rtaacpavdwv Ivexeito (j£lr,vxi-^i; xuxlo? [aOyvji;]" 
Tov 8s xal Alv£a8ai ttot' svEppd^^avTO 7:£8i)ia>, 
[EjApiava!. d^^iydvoKJiv £u]iriy£vl£(jci y£paa* 

30 ou iLv/ ovdcTYiTai xal K£xpoTrC8Y)v 7C£p idvxa, 
T'jpTYiVwv dtp^atov iTCWcp'jp'.ov yspac av8p(ov, 
KpijY)? ixysyawTa xal Epafw, si eteov 8y] 
KyjU^ HpwSsto Trpdyovo? 0-ir)irr)la8ao. Regillae circum simulacrum haruspicina sacra fe- 

[rentes. 
Ilia praedivitibus quidem oriunda erat ex J^neadis, 
Anchisae inclitus sanguis et Ida;aj Veneris. 
Nupsit autem Marathone, deaeque earn caelicolse 
honorant, Ceresque nova, Ceresque vetusta, 
quibus sacra imago bene-cinctse mulieris 
dicata-est : ipsa autem inter heroidas versatur 
in beatorum insulis, ubi Saturnus regnat. 
Hoc enim pro bona mente nacta est praemium. 
Sic ei Jupiter misertus est lamentantem maritum, 
senectute in arida, viduo jacentem in cubili : 
quia ipsi liberos quidem ex domo labe-carenti 
rapaces Parcae detruserunt nigrae, 
dimidiam -partem plurium : duo autem adhuc 

[pueri reliqui-sunt 
infantes, ignari malorum, adhuc omnino qescientes 
qualem sibi immitis matrem sors ceperit, 
priusquam senilibus misceret colis. 
lUi autem Jupiter commodum dedit lamentanti, 
[quo-satiari non potest, 
et rex Jovi patri et natura et prudentia similis, 
Jupiter quidem in Oceanum florentem commisit 
auris Zephyri ferendam Elysiis : [mulierem 

atque ille (rex) siderea circa malleolos {I. e. pedes) 

[talaria filio 
dedit habere, quae dicunt et Mercurium gessisse 
quando iEneam bello eduxit Achaeorum, [lutaris 
noctem per caliginosam. Ei autem circa pedes sa- 
coUucens inhaerebat lunaris circulus jubaris : 
hunc et ^neadae quondam insuerunt calceo, 
quod foret posteris nobilibus praemium. 
Non ejus poenitebit, quamvis Cecropides est, 
Tyrrhenorum antiquum malleolos -tegens decus 
Herse nati et Mercurio, si vere quidem [virorum, 
Cevx Herodis fuit atavus Theseidae. Regillse circum effigiem sacra rite ferentes. 
Hsec erat ^Eneadum de sanguine creta potentum, 
Anchisse Yenerisque Idsese clara propago ; 
nupto tamen Marathone fuit; dilecta deabus 
ctelicolis, magnee Cereri, Cererique minori, 
sacra quibus stat feminese sub imagine formse : 
ipsa locum sed habet veteres heroidas inter, 
insulse ubi florent Saturno rege beatse. 
Hecc ilii morum atque pi^e data prsemia mentis, 
conjugis et luctum sic Juppiter ipse levavit 
moerentis viduum extrema jam setate cubile; 
et sibi, quod dulces, praestantia pignora, nates 
lanificse Harpyise nigrae rapuere sorores, 
aimidium numero ex omni : mode bina relicta, 
parva, ignara malorum, et adhuc heu! nescia qualem 
abstulerit matrem sibi inexorabilis Orcus, 
ante colus serae explesset quam fiia senectae. 
Huic i!enti sine fine dedit eolatia luctus Juppiter, atque Jovi par mente et corpore princeps. 
Juppiter Oceano uxorem post funera misit 
Elysii Zephyri portandam mollibus auris. 
At princeps lunata pedum dat vincula nato : 
qualia Mercurius quondam gestasse putatur, 
quum flamma ^neam, belloque eduxit Achiviim 
per noctem : at multa cum luce salutifer illi 
circulus hserebat pedibus, lunae semulus orbi . 
quem talo adsutum mox nexuit .^neadum gens, 
nobilibus clarum Ausoniis insigne futurum. 
Cecropidem quamvis, Graiaque ab gente profectum, 
hunc talare decus Tuscorum exornat avorum 
Mercurio atque Herse genitum, si creditur olim 
Ceryx Herodis Thesidae sanguinis auctor. 
Ille et honoratos inscribit nomine fastos, 
in domino sedes primas tenet ille senatu; 
necquemqnnm Hellashabetgenere eloquiove priorem 
Herode : hiuc ilium liuiruam vocitavit Alhenaruil. TouvExa TiixY^Ei? xal ^ttwvujjlo;, t^ jaev avasuav 
: ^ouXyjv ay^psaOat, I'va TrptoToOpovs; k'Spai' 
ir/AaSi 8' OUTS Y^vo; ^aoileuTepo;, ouxe ti cpwvT^jv 
IIowSecj • yku)caoL^j 8£ t£ [xiv xa^-fouatv AQyjv^cjv. 
II Ss xai aunr^ Ttsp xaV/.t5cp'jpo; AIvsioivy), 
/.x\ rav'jji.T,8£iri, xal AapSaviov y^vo; v^£v 
I Towo; Epij^^OoviSao. i^u 8', tl cpiAov, Upa ps^ai, 
xl Ouaai (O'jewv arap o'jx dixovTO? avayxYj)' 
■•/c£ Toi. £U(j£6£e(J5(. xal T^pwwv a).EyC!^£iv. 
(>j ji£v yap 6v7]T7], (XTap ouSi 6£ai.va TETuxTat,' 

';JV£X£V OUT£ V£a)V UpoV la^EV, OUT£ Tl TUU.60V, 

>0£ y£px 8vT|Toi^, axap o'j8£ OeoToiv oixoia. 
ir,u.a [x.£v ol VYjoi ixeIov 8i(^ixu £v AOy^vyji;* 
■yj'/r\ Se (jx-fiirTpov PaSatxavOuo; SL^LtfiTzoktun. 
IoOto 8e 4»auaTLVYi xE)^api(j[ji.£vov i^ff-rai. ayaTvUia 
'-Y^aw Evi TpidiTEw, I'va ol irapoc; EiipEEi; aypoi, 
zil x.op6; -AjaEpiowv xal £).aiY]£VT£<; apoupau 
00 ix£v aTiixYJaEiE Be-t) fiacrCXEia yuvaixwv 
ia<p{zo).ov y£paa)v I'lXEvai xal dTtdcova vufxcpriv. 
< •■j8e yap Ic5iy£v£iav EiiOpovo; Ioj(^£ai.pa, 
>o' EpTf|V yopywTCi; aTrY)TiixTj(;£v A&y^|Vyi • 
jO£ atv TjOwvYiTi ira)vaiT,5t,v txESEOuaa 
Ka^aapo; l<p6i}i.oio itapci'^/ETa'. ojxitvia [xt^ttjO 
e; j^opov £pjrot».£vir)v TipoTEpatov r,tjLiO£dci)v, 
•j] Xaj^Ev IWiici-r^ai ^opo<7Ta<3ir,<j!.v dvaaaEiv, 
aO-n^ t', Aax{jly^vy) te, [Aaxaipa te KaSpLsitivY). CAPUT I. EPIGRAMMATA DEDICATOHIA. 43 

Ideo honoratus el nomine-annum-nolans consul 

Ifiiit qui rcginam 265. AAEinOTON. 

IlaiSa iEivaydpa xal Ilpa^aydpa? scopa? \li 
Tov jjniorrjv AirioO? EEivaydpav ovojxa. 

266. AAAO. 

Muaxwv -^yYjrPipa no'Xu^r,).ov, TraTpd? iaSloij in curiam adrailterfelur, ubi primis-in-subselliis se- 

[des sunt : 
Graeciae autem neque genere magis-rex, neque 

[eloquio 
quam Herodes : linguam quidem eum vocant Athe- 

[narum. 
Haec autem et ipsa quidem pulcros- pedes -habens 
et Ganymedea et Dardanium genus erat [^neone 
Trois Erichthonidaj. Tu autem, si amicum est, sa- 

[cra facito, 
et hostiam-cifidito (hostiarum atqui non invito ne- 
decet sane pios et heroas curare. [cessitas) ; 

Non enim mortalis, at neque diva facta est : 
quocirca neque templum sacrum sortita-est, neque 

[tumulum, 
neque praemia mortalibus, sed neque diis congrua. 
Monumentum quidem ei est templo simile in po- 

[pulo Athenarum : 
sed anima circa sceptrum Rhadamanthi versatur. 
Sed hoc Faustinae dilectum assidet simulacrum 
pago in Triopio, ubi ei prius crant lati agri, 
et chorus cultarum-vitium et oleis-consita arva. 
Non quidem eam spreverit dea regina mulierum 
quae comes honorum suorum foret et pedissequa 

[nympha. 

Neque enim Iphigeniam pulcrum-thronum-habens 

[dea quae- sagittis gaudet, 

neque Hersen horrenda-aspectu aspernala est Mi- 

[nerva : 
neque eam ipsa heroinis veteribus imperans 
Caesaris magnanimi despiciet alma mater 
venientem in chorum priorum semidearura. 
cui obtigit Elysiis choreis regnare, 
ipsique et Alcmenae et beatae Cadmi-filiae. 

265. ANONYMUM. 

Filium Xenagorae et Praxagorae vides me 
mystam Cereris, Xenagoram nomine. 

206, AOUD. 

Mystarum ducem Polyzelum, patris boni Atque haec pulcra quidem, quam conspicis, .(Eneone, 
et Ganymede sata sanguine, Dardanioque 
Trois Erichthonidse. Cui sacrificare voluntas, 
sacrificet : nee enim invitum dare tura necesse est, 
sed si cui heroum cura est non temnere cultum. 
Nee mortalis enim, sed nee dea jure putanda est. 
Nee templum ilia quidem, sed nee sortita sepulcrum : 
non hominum, sed nee divum mereatur honores. 
Par templo moles huic stlrgit in urbe Minervse, 
ast anima in regno Rhadamanthi Iseta vagatur. 
la pago Triopse Faustinse hsee grata loeatur effigies; hie olim illi sua piuguia rura, 

ordine ubi positae vites, ole^eque feraees. 

Nee dea femineae dux et regina catervae 

abnuet banc nympham sacris sibi adesse ministram; 

spreta sagittiferse nee enim Iphigenia Dianae, 

eaesia non Hersen est aspernata Minerva, 

nee quae inter priscas regnum tenet heroinas 

Caesaris banc magni possit contemnere mater, 

mixta choris cupiet quum ludere semidearum : 

ipsa etenim Elysias moderatur sorte choreas, 

eumque ipsa Alcmeneque, beataque Cadmeone. salm. il ANTHOLOGIZE GRvEG^ APPENDIGIS Eeivaydpo'j jjLr,Tp6i; 6' EpixiTCTciSo;, iv ^aSsoKJiv 
zlaz Osatv [SaTrsSow.v lov Y2vvYiTf|pa Nsdjcppwv. 267. AAAO, 

TouTOV Sv slffopdca?, xtixov opOiov AvtwvCvou 
AwpdOso? 7CT£A£Yi ST^xaTO xpu7:-r6[X£vov. 

268. AAAO. 

IlaiSwv [x£v xi irpwra iraT.TiV £TT3(|>£ u.£ •rtdcTpY) 
xal xo8yjv£ xXuTTj £lxc5vi. ^alx£)>aTt[) ' 

itayxpaTiov 8' avSpwv xoivdv AuxCwv [XET^TUEiTa 
dpd[x.£voi; Tca-pYi 6y)x' ipaxdv ^davov. 

269. AAAO. 

FEiapdTa? Sotou? tousS' I6£[jlyiv Sdyapi? 

av-rl ^owv l^wvxwv xou; Aoxiu.£i? ipdxai;, 
oOi; £(jaa)5£ 6£6; 6't£ ^ouSpwdTi; xaxa yatav 
(japxo6dpo? SsivY] T£ cpdvov ^pCOouca d).uxTov, 
R xd(j[jLov £ir£5j^£G£ iravTa* £|jloI cpuyov ix xaadcToio 
^pyaTivai, ■Kxkoi, ^av9ol yaCv)? (ipoTY^p£i:. 
Kal ^da; sppuato, 4'^X*^ ^^ ^poTwv ladwisai;, 

xal FaAaToiv yaiY)? -^yayE? I; itatpiSa • 
uldt t' £ti.6v x'jSriva; £vl Tpa)X[/.oi; c^a9£0i(Ji. 
10 Touv£X£v oCi [J-£ya Sojpov Eyw tov ^wulov I'OYjxa' 
Ti^ yap Swpov dvaxTi 6£w avxa^iov £'jpoi,; 

270. AAAO. 

Eu6oiiloi» no).).((i)v xlYjit^oji-ai* I'cri Se iraTpif) 
NOad [xoi. £'jx).£i7)(; • Tcd)^ioi; 8' £y£pT|p£ jj.£ 8y][ioi; 
TpiXkioc, £lv (i£9).oi<jiv dTap6^oi; Hpaxlfjoq. 271. AAAO 

AcxT.Yi'ici.ou [X£ 8a(lJa ■7rupcj)dpo[v, ^£v£, 
IleCaiova "kzuaazi^, linrixdv [9'] i^[y7^Topa, 
dtp^avx' A97)va{o!.<; Se rriv iTr[t6vutJi.ov. 

272. AAAO. 

AXao? [X£v Mouaai; Updv )iy£ tout' dvax£ta9ai, 
Ta; ^C6ao'J(; 8£i^a; tA; irapa Tat? TrXaTdvoi.;, 

l^[i.a; Se cppoupsiv xdv yvv^Tio; £v9a8' Eoaurrji; 
I'X9yi, tw xiacw ToijTOv avaaTEcpopt-sv. 

273. AAAO. xal {i.sTd Aaocpdvov ^icpo; uUo? -^ipxEaa itdtTpY), 
XTEiva 8' Aj^^i'X'XTia yYJpao; EucppaSCv) • 
5 ii 8£xaT0v 8' lxpdr/](ja IlavE'X'XT^vtdv IviauTdv 
i:p6; 82 [iiTov Moipwv ouTi; I'^ei Siivaaiv. Xenagorae, matrisque Hermippidis filium, invalde- 

[divinis 
posuit dearum regionibus suum genitorem Neo- 

267. ALIUD. fP'^^""- 

Hanc quam vides, efflgiem erectam Antonini 
Dorotheus sub ulmo conditara posuit. 

268. ALIUD. 

[mihi patria 
Puerorum quidem in lucta primam dedit coronam 

et me decoravit inclita effigie ex-aere-duclo-facta: 
pancratio autem virorum communi Lyciorum deinde 

suscepto, patriae posui amabile simulacrum. 

269. ALIUD. 

Terrae-aratores binos hosce posui Sagaris 

pro bobus viventibus, Docimenos aratores, 
quos servavit deus, cum magna-fames per terram 
carnivora diraque caedem imponens inevitabilem, 
mundum obtinuit totum : mihi fugerunt ex labore 
opifices, probi, flavi terrae aratores. 
Et boves liberasti, animasque mortalium servasti, 

et Galatarum terra duxisti in patriam : 
filiumque meum illustrasti inter Trocmos divinos. 
Quocircanon magnum donum ego hanc aram posui: 
quisenimdonumprincipideo aequi-pretii inveniret? 

270. ALIUD. 

Eubuli PoUio filius appellor : est autem patria 
Nysa mihi gloriosa; civitatis me munere-ornavit 

[populus 
Trallis, in certaminibus intrepidi Herculis. 

271. ALIUD. 

iEsculapii me famulum taediferum, hospes, 

Pisonem vides, equestrem ducem, 

functum apud Athenienses magistratu eponymo, 

272. ALIUD. 

Lucum quidem Musis sacrum die hunc excrevisse, 

libris ostensis istis juxta platanos, 
nosque oustodes-esse : et, si genuinus hue amator 

venerit, hedera hunc coronamus. 

273. ALIUD et post poplicidam ensem filii, subveni patriae, 
occidique Achillem senectutis facundia; 

in decimum annum superior fui universis-Graeeis ; 
sed adversus Parcarum colum nemo habet po- 

[tentiam. :APUT I. EPIGRAMMATA DEDICATORIA. 274. AAAO. 

Ilo-^EV 6 MYivoysvYj; (?) |jl£v, £X0(5aT,T£'j£ S' ecpriS 

.Mapx£)w);Oi;, iiiv'jrrj; auvTpocpo; euSixit);* 
jv o' ao' viiOEoiciv ecpTjSoKJiv xpaTcpotciv 

J ?tl itava^io; ciiv AoxXyiwiaS-ri; cTEcpavouTO 
TYiv irownrjv uaiScjv -ri^tv dcp' Hpax).£ou?, 

'I'WVY^ 275. AAAO. 

S-ri^CEV Aj(^[£(]pi(JTo; <JT»^).TQv LtsyaxuSsciv dstoti; 

-ira-cpd; touvoix' e'^wv SyiadOsv EuTzupiSYji;, 
IxitpETizo); a£6).oi5iv e7:a<jxr,(ja; xal scp-r^So-ji;, 
g^cal STEcpavou xu8o; [xouvo; EvEyxajxEvoi;. 

^« 276. AAAO. 

AYjoij; xal KoupYji; SeoeixeTvOv iEpocpav-CYjv, 
xuSatvwv iraT^pa, 7Tf]i5£ 8611.015 KAEaSai;, 

KExpouir,; (jocpdv Epvo?, Epcixiov, w ^a xal auTOi; 
AcpvaCwv aSii-cwv icjov eSexto yspa;. 

277. AAAO. 

Scj-riipa] ^o\iVf\^ y£v6}jL£vov St^^xou te a[JLa 
^av9aTi5i u-e] (JTaj(^i3£aai.v T^ylaiajjievov 
xaAw, ■;:]o'Xuxap-j:w ^acd£to[v] {x[yi-rp]wv crfcpEi, 
Etxova a]v£Oy|X£ 'XatvYjv tt (,!■»] [jlovoi; 
5 i:6lt.; ffTpjaTYjyou t<^vSe xapj^ovTOi; GeoT?. 

278. AAAO. 

AVayiv JlYivEl^iTEiav EysCvaTO xuSaKav) j^Oojv 

Siraorri, TisatxEvou OESitEdiou 6uyaTpa. 
ToiY) af|T!.v EY^v V|5' T|9£a xal vdov EdOldv, 

Eova t' A6T,vaiYi; i\hi saocppoa'jvriv • 
Taurfj xal ysvo; eV/^£? Inr^T'jaov, Hpaxlsta, 

HoaxAEO'j;, 4>oi6ou, 7cp6; 5s t' [0).'jl[x[7r]ia8fa)v, 
ol' GE xaT[oi)(_op.£VY|v B]pai(Jiv AvY)pEi4'a[vQ'] al? 

a'jTOxaoiyv[7^TYiv 6axov I5 dtOava-cuv]. 

279. AAAO. 

Baxj^o) fi.£ B(ixj(^ov xal npocupaCa Oew 

CTaaavTO Avjoui; h xaxYipEcpEt 86aw, 
Tov Ap)(E[Xa]ou itaXSa ojjlwvuulov TiaTpi. 
Ta'jTto 8[£] [/.£, ^£i[ve], £V XP'^'^'i^ 8£[Aa<; xluTu 
5 Bax^ov A[u]attj), yr^; hi irupcpdpoi.; 8£a[ti; 

4>o(6(j) AuxEi [w 6'] ouvExa dvriTwv 

Aa]u.a[p TiO [ei [ae xal •rtpO'3u[[jLva]io; ).£[fc)i; 
a[OTou] T£ <I>oi6ou [Tr]upcp6pot, )vu[xoxt] dvou. 274. ALIUD. 

Archon erat Menogenes, cosmetesque epheboriim 
Marcellus, simul-nulritus prudente cum et bona- 

intor autem juvenes ephebos validos [justilia : 
in ultimo ordine Maximus victoriam retulit 

[lucta : 

hujusce omnino-dignus Asclepiades coronatus est 
in primo puerorum ordine ex Hercule. 

Vox 

275. ALIUD. 

Slatuit Achiristus hanc columnam inclitissimis ci- 
patris nomen habens, pago Eupyrides, [vibus 

egregie ad certamina cum et exercuisset ephebos 
et coronae decus unus lulisset. 

276. ALIUD. 

Cereris et Proserpinae diis-similem hierophantam, 
honorans patrem, statuit domi Cleadas, 

Gecropiae sapientem sobolem, Erotium, cui et ipse 
Lernaeorum adytorum par accepit munus. 

277. ALIUD. 

Servatorem 5ut fui senatus populique simul 

flavis me spicis ornatum 

pulcra fructuosa, qua regum matres, corona, 

imagine dicavit lapidea Philemonis 

civitas hacce exercitus-ducis et magistratus diis. 

278. ALIUD. 

Aliam Penelopen genuit gloriosa tellus 

Sparta, Tisameni divini filiam. 
Talis erat mente et moribus et ingenio bono, 

operibusque Minervae et modestia : 
itaque et genus habebas certum, Heraclea, 

Herculis, Phcebi, praetereaque Olympiadum, 
qui te, ut decessisti, abstulere in sedes suas, 

germanam-sororem in domum immortalium. 

279. ALIUD. 

Baccho me Bacchum et Prosymnae deae 
statuerunt Cereris in bene-tecta domo, 
Archelaum filium cognominem patri. 
Eidem autem me, hospes, tandem corpus inclito 
Bacchum Lyaeo, terraeque igniferis deabus 
Phoebo Lyceoque, propter repensa .... 
Uxor ponit me et prosymnaeus populus 
ipsiusque Phcebi igniferi luporum-interfectoris. 273. ANONYMUM. 

Hanc ab Acbiristo, cives, capitote columnam, 
f[ui gente Euporides, de patre nomen habens. seu juvenes docuit, sive in certamina venit, 
ante alios semper serta decusque tulit. H. O. AC- ANTHOLOGIvE GRMCJE APPENDICTS 280. AAAO. A[y]pst 8' ApT£|j.i; (i[YpoT^]pTn , xalot? ivl ['7u£tc>.]oi(;, 
Mapx'.avYjv lepw SepxojjuevY) [GaXajjiw • 

o[il A]id; dp-^rrjp [if^pa] to, TraxTip IspYJwv, 

(5tp]T[i iru]x[v6]v <I>i).{o[u (7]t£[A[x' dvaSYjcaaevo?* 
'J /^] 8" icpo[pw<ja 6£6[(; guv M[apx[i,aviri yjsvsTfjpa, 281 . AAAO. 

Tov cocpov Iv (iv8p£(jai.v Iwvixov fivSpa ixlyKJTOv 
Kul'vTov Io!j)wiov Mil'/]TOv ol Tj^vt-cai dvdOirixav. 

282. AAAO. 

Eaeusiviov ydvw [jle TcatSa Maxap^w? 
CT7]savT0 iratSE; suxlsa xosariTopa, 
4>oi6ou -jrpocpY^rrjv, Olvsw? Ittwvujxov. 

283 AAAO. 

a. irpoyovot,? Icpdp.il'Xoi;, 6 tyiv [AEyd'Xviv •ttIsov 

Apy^AstO!; y£VEY|v TTpd^sai laXc, l^ioLic, [a'j^a»v 
Avt(8o'31.v teIety]; tt]; xaupoSdlou X'^pw I'yvw, 

P(ij[x6v dva<jrr,'7ai; Attsw •i^8£ Pst];. 
5 OuTo? KsxpoTCLTjV au^st irdltv, outoi; Iv Apysi, 

vaicTdsi, ^lOTOv jxuffTixdv £& 8i,dya)V 
aOToOi yap xlsiSo'jj^oi; I'cpu Pia(Ji'XYjt8o? Hp7)c, 

iv Aspvri S' i\oLjzy p.u(j-ri,TrdXou(; 8aiSai;. 

ji. AaSouj^dt; p.£ xdpYj? BoLaCkr^c, Aid? [spd; -rjxwv 

Hpai; x)^£T9pa cplpwv ^w[/.ov I'Oyjxe P£yi 
A^jD.toii;, teAett]; (JuvOv^jAaTa xpuTcxd j^apd^a? 

Taupo6d)^ou irpwTov 8£0po te'Xeio[jl£vyi;. 

284. AAAO. 

Itutcw vixT^savTa 0£d7rpouov I'aTEcps IKua, 
£U7:aTpC5Y]v Pd8i.ov, cuyx).Y)Tixwv yEVETT^pa. 

285. AAAO. 

A£airo(vYi NE[i£a£!, xal cuvvdoiat. Ssotaiv 
Appiavd? ^totj-dv tovSe xaOiSpiiaaxo. 

286. AAAO. 

a. AoxTixiou [jLopcpYit; [jlev e^w tOitov slxdvaS' auTou 
Ge<J7:e(j(7]? dpETTj? cpopEE', axdjAa cpwTo? IxdcTou. 

p. TiQTdSE xaldv ayal[j.a; tivoi; j^^dpiVjii xivi cpw-cwv; 
— H -ii:d)^i? dv-r' dya6wv Aox-rixCu [XEydT^wv. 280. ALIUD. 

Quasi venatu capit Diana venatrix pulcris in peplis 

Marcianam in sacro conspicata thalamo : 

ubi Jovis precator [i. e. sacerdos) precabatur pater 

[(^■. e. princeps) sacerdotum, 

paullo ante firma Philii [i. e. Jovis amicitia) pra?- 

[sidis) infula redimitus, 

Videns autem dea cum Marciana genitorem, 

281. ALIUD. 

Sapientem inter viros lonem virum maximum 
Quintum Julium Miletum artifices statuerunt. i 282. ALIUD. 

Eleusinium genera me filium Macarei 

erexere pueri gloriosum moderatorem, 

Phoebi interpretem, ab CEneo nomen-habentem. 

283 ALIUD. 

a. Majorum aemulus, ille, qui magnum plus auget 

genus Archelaus facinoribus suis, 
pro remuneratione, initiationis taurobolii gratiam 

ara exstructa Atyos atque Rheae. [novit, 

lUo Cecropiam gloriatur urbem, ille Argis 

habitat, vitam mysticam bene degens : 
hie enim cliduchus (claviger) est reginae Junonis, 

atque Lernae sortitus est mysticas faces. 

6. Daduchus (taedifer) me Basileae Jovis flliae sacer 

[veniens, 

Junonis pessulos ferens, aram posuit Rheae 
Archelaus, qui initiationis insignia occulta exsculp- 

taurobolio primum hie patrato. [sit 

284. ALIUD. 

Equo victorem Theopropum coronavit Pisa, 
patricium Rhodium, senatorum genitorem. 

283. ALIUD. 

Dominae Nemesi et in-eodem-templo-cultis diis 
Arrianus aram hancce consecravit. 

286. ALIUD. 

a. Docticii formae quidem habeo imaginem : effigier 
divinae virtutis fert os viri cujusque. [vero ipsii 

6. Quis hoccepulcrum simulacrum posm'f?Cujus re 
[gratia? aut cuinam virorumi 
— Civitas pro meritis Docticio magnis. 281. ALIUD. 

Egregium studio virtutis et artis lona Quintum Miletum collegse hie constituerunt. CAPUT I. EPIGllAMMATA DEDICATOFIIA. 47 287. AAAO. 

KvT^fiewv xluTov S.rs-'j -rratv^),6'.ov avSp' Av^Otixs 

px xal edfJOjjLSVoi'Ji Ppo[Tot<jiv. 

288. AAAO. 

Iv.xdva ).aiv£Y)v gpi[xO]o£o; a6).o6£[T?)]po; 
ivT' apsTa? arfjCiV 

289. AAAO. 

[v.x(jv]a MdvSwvo? irai86? -jcaTpdi; te <I>i).ivou 

Yj ■rto).'.? £(jTYiasv (ja)cppo<Juvr,? k'vexa. 

290. AAAO. 

I'waxvo'j irpaitiSssffi Supaxociwv toSs aurj 
ex xaaaTwv avsitveuffs xal sISsv dvEiaTo; oioYiv. 
Touv£xa la'ivEYjv [jlev avsg-cif^cavO' ol apwToi 
elx6va, tyj; cocpCr); Se xal ev arrfizaai'v 'iyoucvj. 

291. AAAO. 

nav]Tax).7J? u.' (XveQyjxev ASe^/^eo;' eIulI Se xeivo; 

D.AaS'.xal vix[at] "[pEJti; xal Ssxa xa; [NEfXEYi te 
xal lujapa IlEipY^vYjv KacTaliviv t' el[a]6ov, 

5 TpEt; 5' ETi xal Zeu]; oISev O'XujiTTi.O!; (I)? iTUfxa; [xot. 

EITCEIV £^ I] EpO'J [(pO] EyydjJLEVOC CTOaaTOC" 

dtdTTETa 8' i).)^a)v o[ua' oOx av ti; doi9tx"r](j£iEv, 
oO; av' A)(_ait5a] yYi[v yj]yaYdp.TjV ctEcpavou?, 

dt/A' 6-^09' a'jXt>>]56; te xal syxuxKowi j^^opotdiv 
6''35a TE xwixw]6d^, TauTa xaTaypacpETai, 

VjvtXa BoiCJTtJv] liE TCav[7]y]upi[c] ESTECpaVWCEV 

irpw-' diTEVEyxaaEvov. 

(JT£cpavO(; Mouoai? Eli.[xa)]vis!. xal Alovucw 
K]a8[ji.£iu, TpiTanriv xuSoc laot; yEvsTai;, 
5 Kal ^aailEi; Swpoiaiv iTifjLYjcav tov doiSdv, 
ulov ApisTapyo'j OeoTi; ccO^ov Ep[jL',ovi^. 

292. AAAO. 

E'j6uvTr,pi. Ti3)^7)<; B7^)wti) S£^5to? 6eTo ^wpLov, 
Twv £v Aita[XEia pLvvjaip-Evoc ).oy(wv. 

293. AAAO 

HIlxCy^v irai; sljxi, ^pfxa? 8' ^(jT7](TaT0 ^r{)^i^, 
Hpax).£ou; eIxw" oldOd }j.e xal DpoS^xou. 

294. AAAO. 

0eto'Xdyou AaiTO'.o [XETdpsiov uavov dtxoiSoat; 
oupavov ivQpwitoi,? elSov dvoiydu-Evov 287. AUUD. 

Piorum inclyla urbs bealissimum virum dicavit 
Zosimianiden, agonothetam Severum, 
ut et posleris mortalibus. 

288. ALIUD. 

Imaginem lapideam valde-illustris designatoris-lu- 
pro virtute statuil [dorum 289. AUUD. 

Imaginem Mondonis filii patrisque Philini 
civitas statuit propter ejus prudentiam. 

290. ALIUD. 

Romani ingenio Syracusiorum urbs isla 
e laboribus respiravit et vidit prosperitatis horam. 
Quapropter lapideam erexerunt optimales 
effigiem, prudentiaeque ejiisdem imaginem in pec- 

[tore habent. 

291. ALIUD. ^ 

Pantacles me posuit frater : sumque ille ego 

Pylhocles (?), plurima qui retuli praemia : 
Greecae fuerunt victoriae tres et decern quas Nemeae 

et juxta Pirenen Castaliamque accepi, [que 
tresque etiam Jupiter vidit Olympius, quas veras 

diceret, e sacro locutus ore ; [sane 

infinita autem aliarum genera nemo numeraret 

quas in Achaicam terram attulimus coronas, 
sed quot tibicenque et solennibus choris 

quotque comcedus, haec conscribuntur, 
quando Bceotorum universalis ccetus me coronavit 

prima cum retulissem. 

Corona Musis Heliconiadibus et Baccho 

Cadmeo sit, tertio loco decus meis parentibus. 
Et ipsi reges donis honoravere cantorem, 

{ilium Aristarchidiis dilectum, Hermionium. 

292. ALIUD. 

Rectori fortunae Belo Sextus posuit aram, 
ea quae Apameae habuit recordatus oracula. 

293. ALIUD. 

JEta.ie sum puer ; statuam posuit Felix, 
Herculis imaginem : me nosti ex Prodico. 

294. ALIUD. 

Divina-loquentis Laeti cum sublimem hymnum au- 
caelum hominibus apertum vidi; [dissem, 293. ALIUD. 

iEvo me puerum Felix sacravit : imago est Herculis : ex Prodico sat tibi notus ero. B. a. 48 ANTHOLOGI^ GIL^C^ APPKNDICIS £v (joC, AaiTS, n>.aTa)v ^fi -rrdcAi cpa!.vdp.£vo:. 

295. AAAO. 

iriTpw Tpo(fi[J.t}) iriduvot, 6Yip£UTo[p£]? av5p£; 

TYj? Yiux£p'^; 'iy^Y)? Swpov 4v]£[i').]6a£6a- 
av6' wv j(a'Xx£iY)v t/,v8' £ix6va 6rjxau.£v av5p6;, 

lyyu; O-rjoEitov l(jTatJL£voi STOjxdTWV. 

296. AAAO. 

Tov 6£pa7rwv] irpwrov IlaiT^ovo;, I'^oj^^ov icO'Xwv 
IvjTpwJv, (ipE-ni? El'vExa xal aocpiYj?, 
litopou Nixiav Ap£o; Tiayoi;. 297. AAAO. 

AC; jJLS (TO<pt<TTYiv irpwTov ASrjvrjQr/ xa7i(javTo 
SwTYjpov ^ouIy^? SdyjAasiv AvSpoxXiSaf 

TowTW 8' Avt' dcp£TYis T£ ^lou (JOcpiY); T£ 7.(5yo[io 
wp'.^av £v Tiaat; [xup[(a] 8wpot T£A£tv. 

298. AAAO. 

Apyo).ixot; 6'xa -jiavxE; £[vl STaSioiaiv ipisTEl!;] 

•^T^asav £x Sicpptov eI; I'piv av[id^ov], 
col xa)v6v, w Ai,6ti,u.£, ^opwvCSo; [I'x ttote yaia;] 

xu8o;, acEijJLvaaTou; 8' •?,).6£; otto (jT£cpav[ou;]' 
5 (iffTwv yap TrpaxiffTo; deep' ED-dtSo? iTtirtxdv [tpyo: 

(Syays; ^U ayaSwv olxov A->('rjV0p'.8av. 
kiyjX xal OVJSyi; Ka8[A7]i8o; Updv aarj 

o£px(5iA£vov vixai; £Ox)k£a u.aTpd7ro).iv, 

ItaTOl T£ CW T£X£<J£l AlOVU(Jl[(«) IpOC AjlWVO?, 

10 El>.a? £7C£l TpavY^ t(5v8' £6daa£ [Opdov]* 
ou (jidvov §v vaudlv [jL£ya'Xuv£[ai a.^^izXiaaoLiij, 
oikV £Ti xal v^EUXTOi; d9).o[cpop£T; oy^zavj]. 299. NE2T0P0S AAPIANAEQI (?) 

H ^ou7>Y) Ti{i.7)<j£v dcya(j(ja[ji.£V7) tov dcoi,86v 
Nfaxopa xal [jLo'X7r7i<; £lv£xa xal ^idTOu* 

elxdva 8' I^£T£).£(Jit£ xal £l'<TaTO uaTpiSo; *PX"'' 
KopvouTo; Qaikz^riC, £v TEtxEvecoi K6pY);, 
5 ocppa xal d^tyovoi ir£p Iv (Xctei 7rat8£i; ej^ouv 
CY)u.a cpi)^o^£viYi; xal 8£)k£ap (jocpivji;. 300. AAESnOTON. 

Mapxiavou (JtiI^ei. Tiiito; E),la8oi; dcv9uTidtTOt.o. 

301. AAAO. 

OStoi; 6 tJ]; Aai-rji; •j'^au)(^£va Owxov U7:apj(^(i)v 

-rrupyoxja; xaQapoC; [Ijoujxaaiv A'/6'kioi;- 
w ^ou)kY| {JL£ydl^t«)v dtyaOwv /^apiv elxdva j^aT^xf^v si, ut Pylhagorae placet, anima transit in alterum, 
in te, Laete, Plato vivit rursus in lucem-editns, 

295. ALIUD. 

Medico Trophimo confisi venatores viri 

dulcis sanitatis donum recepimus : 
pro quibus aeneam hancce imaginem posuimus viri 

juxta belluina ora constitutam. 

296. ALIUD. 

Paconis(i. e. Apollinis sive iEsculapii) famulorum 
[primum, eximium inter bonos 
medicos , virtutem propter et scientiam 
filiiim Aleximori (?) Niciam statuit Areopagus. 

297. ALIUD. 

Bis me sophistam principem Athenis evocavere 
Soterum senatus decretis Androclidae : [rum 

primo mihi pro virtute vitae, sapientiaque verbo- 
decrevere honoris causa sexcenta dona dare. 

298. ALIUD. 

Argolicis cum cuncti in stadiis fortes 

invecti sunt curribus in ccrtamen lora-tenens, 
tibi pulcrum, o Diotime, Phoronide e terra 

decus fuit, aeternumque memorandas assecutus 

[es coronas : 
civium enini tuorum primus e Graecia equestrem 

[laudem 

adduxisti in bonorum Agenoridum domum. 
Superbit et Thebarum Cadmeiarum urbs sacra 

videns victoriis bene-insignitam metropolin, 
patrique tuo peraget Dionysio Dionis filio sacra, 

quippe cum Graecia clarum huncce emisit cla- 
non modo navibus curvis gloriaris, [morem : 

sed etiam et junctis victorias-refers curribus. 

299. NESTORIS LARYANDENSIS (?) 

Senatus honoravit magni-faciens poelam 

Nestora et carminis causa et vitae : 
simulacrumque effecit et statuit patriae magistratus 

Cornutus florentis in templo ProserpincE, 
ut et posteri, vel in urbe pueri, habeant 

monumentum liberalitatis-in-hospites et illece- 

[bras sapientiae. 

300. ANONYMUM. 

Marciani fulget simulacrum proconsulis Graeciae. 

301. ALIUD. 

Ille, dum Asiae imperium-teneret, superbam sedem 

instruxit puris balneis Acholius : [ccneam 

cui senatus magnorum raeritorum gratia imaginem CAPUT T. EPIGRAMMATA DEDICATORIA. 49 Y,5' 6't'. Aa'ivEojv 6a7:i5wv xpriTriOa TTopiaai; 
T£u^£v ET^euOipirj; EvvxeTZ'.; t£[jlsvO(;. 

303. A\M). 

i:(T) ajyiGTW xal xaAr, Motpa OOaAY)? 
'oyTjV ).a^wv ETiap^ov Mwyjvwv gt^Iou, 
ECTYiaa [Jtoiidv exTslwv £0;iC."^v £aT,v. 

303. AAAO. 

Aoioii; coi AidSojpo; eOT^xaxo, i^wTsp, dvsipoui; 
dcvxl SiTT^.wv odatov, cpwTds; £iiaupd[/.£vo?. 

30 i. AAAO. 

StoSsU £x TTOAAwv xal aaETpVi-rcJV [lila ixdj(^Owv 
e0^c£ix£vo; av£6Y]xa Teviou £lx6va cejjlvtiV. 

305. AAAO. 

Elxdvi ^aV/£{-r) IE np66ov. tov uTcapyov AOtqvxk; 
Avrdlto; [cTf]]'7£v Ey.'XaSo? avOuTcairo?. 

306. AAAO. 

Bou).r,i; \l ApEia; t^^cpo? eanrjd' ivOaSe 
no[JLTrajviavdv TiaiSa tov AiovujCou, 
Y^vou; 9' ExaTi xapETYJ;, S(rr\ vew. 

307. AAAO. 

Ajxcpw dpifj-oToxo? xal ayladTiai,; icTtv 
Ti6£pio;, S? Mapx£)j.ivov texet' £^oj(^[ov] AvSpwv ' 
I oStoi; xal iraTpiS' It,v ectcoscV -reap' dvaxTO^* 
! eiSe vuv xal ypycEOiTiv dra).u.a(jiv aiSs SuvaijxYjv 
iS dvff-rriTEiv, MapxEA^ivs, ■ttetjoSy) llIvov TraTpiSixuSoi;, 
8? TdSs 07] aa zoiYJca;, dp£Tfj<; avY]aT,v dvEYEtpa 
aOTw xal yEVETTipi. xal uldii xu8a/.i[/.oici.v. ff 308. AAAO. 

El'Qs (jE xal jrpusEtj) dydTw^-aTi, <L5e SuvaCfj-Yjv 

Ti6£piov GTf|5£i.v, zETToOYja^vov TTaTpiSi. xu8o;. 309. AAAO. El xai -n.? i:po-£pa)v dvSpwv tw Ep[X.Yi I'pE^sv 
Upd, xal Nix-fi TOidSs Stop* -rtpEirE'." 

-{|v irdpcSpov Bpojxio) xIe'.vo^ Iv dyaJoi tej^vitwv 
npa^iTslYji; SicJcoT? siffaT' utzo TpiTCOdiv. 

310. AAAO. 

a. El'oaTO TfjvS' Exdrfjv zo)vUwv'j[j.ov ApxEixiSwooi;, 
cpw(Tcp6pov •J'lV Tiawdiv o'oo'. j^^wpav xaTEj^^ouaiv 
jjLVY) adsuvov 0r,pac irdlECi);; Tcapiouaiv eteu^ev 
Pd6oa Td8', EffirjCEv te asAav KQov ApTsaiSwpo^, ANTHOLOGIA III. sUituit,, honorern Iribuens divinura, 
etquialapitleorum pavimentoriim jacto fundamento 
condidit Eleutheriae habitanlibus templum. 

302. ALIUD. 
Deo maximo et bono Fato Valens 
imperiumconsecutus ut praifectusMisenensi classi, 
statui aram votum solvens mciim. 

303. ALIL'D. 

Duo tibi Diodorus posuit, Servator, somnia, 
pro geraino oculo, lucem nactiis. 

304. ALIUD. 

Servatus e multis et immensis plane calamitatibus 
quam voveram dicavi Genii imaginem magnificam. 

303. ALIUD. 

Imagine aenea te Probum legatum Alhenis 
Anatolius statuit Graeciae proconsul. 

306. ALIUD. 

Senatus Marlii (Areopagi) decretunn me hie posuit 

Pomponianum, filium Dionysii, 

generisque gratia et virtutis, quanta juveni esse 

307. ALIUD. ^P'*''*- 

Simul et optimam sobolem et pulcros pueros habet 
Tiberius, qui Marcellinum genuit eximium inter 

[viros : 
hie et patriam suam servavit principis auspiciis : 
utinam nunc et aureis simulacris sic possem 
erigere te, Marcelline, desideratum patriae decus, 
qui hocce monumentum cum-fecerim, virtutis tuae 
ipsi et patri et filiis gloriosis. [memoriam excitavi 

308. ALIUD. 

Utinam te et aureo simulacro sic possem 
Tiberium te statuere, desideratum patriae decus. 

309. ALIUD. 

Et si quis priorum hominum Mercurio fecit 
sacra, et Victoriam talia dona decent : 

quam assidentem Bromio inchtis in certaminibus 

[artilicum 
Praxiteles statuit geminis in tripodibus. 

310. ALIUD. .. ^ ., 

■ [Artemidorus 

a. Posuit hancce Hecaten multa-nomina-habentem 
luciferam quam honorant quicunque regionem ha- 

[bitant ; 
monumentum Thera; urbis praetereuntibus elTecit 
sedes hasce, statui tque nigrum lapidem Artemi- 

[dorus. 
4 50 ANTHOLOGI^ GVxMCJE APPENDICTS 6 Aau.'i/axT|Vo; -kAO'jtov acpOiTOV cpspwv, 
[xal a'j|xaa^o;] TtapsiLLi. xal Tuapa^JTa-rvj? 
\xoXaiv] TrolCrat^ xoti; t' IvoixoGciv ^Jvo'.;. 

3H. AAAO. 

BwjjLov 5opTT:ocpd[poi; Tai?] vu[JL<pai,5iv tj.' avEO[YiXcV 
•^ Nixa] IlaTCiavoD sx t' apa Mupsivsa:. 

312. AAAO. 

OpGc'//;i 5wpov Aeovtsu? av^GYjxs pioayo;. P"i''^^' 
p.wav vixTj-jx:, Taos I'TuaOla Aa6wv. P't'^-' 

xa( a' ECTTi'l/i -Tra-Tjp slcapiOaoi!; I'lrsci., ^4''^' 

313. AAAO. 

Op[6aY6p7.c Ei.p7^v[-/]?] ap^a? (JXTicaTo [jwp.o'j; 
fPoCSw xal xo'jpri'ApTEULiSi eI'vexev sO^fjC, 
[xsToov (TTfj^a; -;r).T,c6Ei(ja!.; irYiyati; utto Nu[/.cpwv, 
ap-cpw o'-jTW:; TCOTajxoi; Aayovwv psiOpoKjiv 68suo!., 314. AAAO. 

E'jfJsSi-^i; TOTTo; ouTO;, 6v I'xTiCEV iyyuG'. AitjLvrji; 
i^oyja^ bj c-paTiY) A [jl [/.(/> vio;, wTtsp itcYjV 
aOdcvaTOi cpilsovxe; iucppocuvYjv ts xal oO.Sov 
Swxav £;'/^£i.v, CTpaTi*^ ts cpspEiv xIeo? aUv ayacxdv. 

315. AAAO. 

HSe xupst TravTw; ■/] ccply^ xal Ostov 6'pa[xa. 
Ewixayocp cl voeei.; ui^o? 9' o'TTsp £Tr),£':o ''rfiz, 
-irXdaaaTo; sOwTioto '^or^atic, xocu-ov aTuav-a, 

l£p6v, d)s EO-J-EpOz TTpdcWTTOV £^£l TO OeCJTTVO'JV , 

S yuia Ss xal SEixa; ola ^.ewv jiacilEu? o y£ Or,oojv 
Selvov [xev to Osau.'* dTpEXEi; 8' ei tC? ys vo-riGi'., 
od'i.v iyt'. SEivtoTio; ettwvuixov HcpaiCTEiva;' 

£X TT]; OeOTTjTO;;. 

'EaOlv^; a'JTap iiywyE Sia; diriwv E^dcpa^a. 316. AAAO. 

A'jAtj? vuv [icopa;;] 7rp69upov [jl6vov eute 5e Tra[cav 

Mdc;iLLo? exteAeijTi, at(|ia Se touto -/TeXoi, 
0(|/£ai Alx'-vdo'j TcpocfiEpECTEpa SwjxaTa TrdvTa* 

TEXV01.C S' £X-EA£0l Xal TEXfeWV TEXE5LV, 

TeIeiw. 

317. AAAO. 

a. IlaGi [J.oi^ Balaapxw[0], xoipavj xcou.wv, h. Yenio Priapus huic Theraeorum urbi 
Lampsacenus divitias incorruptas afTerens, 
et auxilialor adsum et socius 
civibus inhabitantibusque exLernis. 

311. ALIUD. 

Aram dapiferis nymphis me dedicavit 
Nice ex Papiano atque Myrsinea. 

312. ALIUD. 

Orthia? donum Leonteus dedicavit puerorum-ductor 
qui musa vicit, haecce pra;mia accepit, 

et me honoravit pater paribus-numeris versibus. 

313. ALIUD. 

Orthagoras irenarchus statuit aras 
Phoebo et virgini Dianae ob votum, 
mensura statuta impletis fontibus a Nymphis, 
ambas ut amnis torrentium alvcis iter-faceret, 

314. ALIUD. 

PietatiB locus iste est, quern condidit prope lacum 
excellens in militia Ammonius, cui parcm 
immortales amantes laetitiamque et felicitatem 
habere dederunt, militiaque ferre laudem semper 

[admirandam. 

31 o. ALIUD. 

[lum. 
Ha3cce adest omnino sphinx et divinum spectacu- 
Corpus enim si percipis altitudinemque qu£e huic 

[data-est, 
figurae aspectu-gratae percipies ordinem totum, 
sacrum, quomodo desuper faciem habeat quse- 

[deum-spirat, 
membraque et staturam qualialeo : rexilleferarum: 
stupendum quidem spectaculum. Vere autem si 

[quis percipit, 
aspectumhabet terribilis-visu nomini-congruentem 

[Hephaestinae 

ex divinitate. 

Pulcro autem recedens ab aspectu scripsi. 

316. ALIUD. 

[omnem 

Aulac nunc [aspicis] vestibulum solum ; sed cum 

Maximus perfecerit, — cito autem hoc fiat, — 

videbis Alcinoi sedibus preestantiores aedes omnes : 

liberis autem perficiat et liberorum liberis. 

Perfectori Jovi. 

317. ALIUD. 

a. Propitius-esto mihi, Balmarcoth, rex vicorum, I ^^B . . Tzoojio^nx ^poTot(; Upd^poaov u8wp. xal xluE [iO'j, SeTTTOTa, vOv lAapo-j, 
otjv avsOYixa 318. AAAO. CAPUT I. EPIGRAMMATA DEDIGATORIA. 

atque exaudi me, domine, nunc Hilarum. 51 Mvf,ti.a t65' uiicpavs; Aif][o'j]; [ya[x6p]oio 8£5op- 
ULupiov £v cocpiY] x'jSo? ivsyxatJLEVo'j , [xa? 

6? teAstcz; iive(pYiv£ xal d'pyix -xavvuj^a jiijaTai; 
E'jjJLOATCou, -;rpoj(^£tov tp.£p6£5cav OTta, 
"i 6; xal 8u(j[JL£V£(ov [i.66ov oO Tp£(j£v, aXX' EcacoGEv" 
ayoav:' aoo-oTwv Seuitia K£xoo-rti5ai'' 

a adixap, 6'v xal 6-^jxo; EZSCTccpavwat yEpaipcov 

319. AAAO. 

Aaxti xal (jl'jSoisi xal iv [Jioucaw- xpaTi^TO'ji; 

dtvSpa^ aY3tx).£'--ou? TExpocpE KsxpoTT'/rj, 
oiv I'va xal A£^'.Tncov, S? IdTopiriv £(jaOpVica(^ 

aiwvo; 8o)^'.y7]v, dlTp£X£(i)? I'cfpacs. 
.') Kal Ta [JL£V a'jTo? £TC£to£, Ta 8' £x jiiSlwv ava);£^a; 

Tj-jpaTo iravToiYiv IsTopCY)? dTpaTiov. 
H [XEya x)>£iv6; avY^p, 6? voO airo ixypiov ou.[j.a 

lx-£(va;, j^povioU(; 'jtp7]^iai; i^iu.'xbt. 
<I>r,[i.rj a£v 7Ucpi6ojTo; dv' EA)>d8a, TYiv 6 VEavOri; 
ill alvo; Ac^izTcw 8wx£v £cp' loTopiri, 

Touv£xa xal Tiatos; xov dyaxlci-ov y£V£r?]pa 

|iopcpT|£VTa ^iSou Orjxav au.£i,6da£voi. 

320. AAAO. 

NtjOv [[a^v] (jiyaXoEvta SapaTiiSo; ud;!.[i.£8ovTO?, 

Y^8' auTov j^p'jcoO TraacpavdwvTa pioT^at;, 
arr^ijavTO J^axopd; ts Aidaxopo?, •>^8£ KuoCXlou 
£'jv£ti?, -^1 [xaxapwv jxt^ ttote IrjOoasvY), 
5 xal 8'jo TTj; aOir^; y£V£fj>; £va Ssaadv I'^^^ovts;, 

old'. [JL£U,Ti)^£ xXuTT]; Spya VEWXOpi-/)? . 

321. AAAO. 

E(j7:£p(Y)(; irdtrrj; yOovo? d'6p'.[i.ov i9uvTfipa, 
MapxE^ltvov aOpsi OappaT-EWi; Ta[xir,v, 

EAXdSo? iiy}>adv I'pvoi;, dq £u8oxi-ri xal dptoy^ 
xoucpli^wv 'rtd).i.a?, 6f|X£v 4'XacppoT£pac. /^ dedicavi [rabile, 

e longinquo, ex insula Rhodo artificium deside- 
Ammonis cornuti aeneam figuram [aquam. 

[cunclis] profundentem mortalibus sacrato-cursu 

318. ALIUD. 

'Monumentumhocceexcelsum Cererisministri vides 
plurimam sapientia gloriam adepti, 

qui ritus exhibebat et orgia nocturna myslis 
Eumolpi, profundens suavissimam vocem, 

qui vel hostium impetum non timuit, sed servavit 
impollutas mysteriorum leges Cecropidis : 

fortunatum, quern et populus coronavit munerans 319. ALIUD. 

Fortitudine et orationibus et litteris optimos 

viros valde-inclitos aluit Cecropia, 
quorum unum et Dexippum, qui historiam specu- 

temporum longam, vere exposuit. [latus 

Et haec quidem ipse vidit, ilia autem cum ex libris 

reperit variam historian viam. [collegisset, 

Profecto valde inclitus ille vir, qui e mente innu- 

[meros oculos 

intendens, longos rerum-successus edidicit. 
Fama quidem celebrata per Graeciam, quam recens- 

laus Dexippo dedit ob historiam. [florida 

Quocirca et filii valde-inclitum genitorem 

lapide effictum dedicaverunt gratiam-referentes. 

320. ALIUD. 

[gnantis, 
Templum quidem stupendura Sarapidis in-alto-re- 

atque ipsum aureis collucentem jactibus {i. e. 
struxerunt aedituusque Dioscorus et Cyrilli [radiis) 

conjux, beatorum {i. e. deorum) nunquam oblita, 
et duo ejusdem famili unum ritum habentes, 

quibus curaj-sunt inclitae opera neocoriae. 

321. ALIUD. 

Hesperiae tolius terrae fortem rectorem 
Marcellinum cum-fiducia specta quaestorem, 

Graeciae clarum germen, qui benevolentia et auxilio 
allevans urbes, eas fecit commodiore statu. 320. ALILD. 

Cuncta gubernantis fecere Serapidis sedem, 
auri quod radiis nobile fulget opus, 

sacrorum cui cura, Dioscorus, atque Cyrilli 
uxor, mente pia numina semper amans, 
tet duo Concordes animorum fcedere noti. tcJituos islud quos sibi limen habet b 

321. ALIUD. 

Marcellum fera mors rapuit, qui Vesperis axem 
rexit, et Odrysio quaestor in orbe fuit : 

sanguine de Graio germen prselustre, levavit 
Cycladicas urbes qui bonitate sua. 52 ANTHOLOGI^ GR.EC^ APPENDIGIS pO'JAfji; xal fl'jppou cttjCEv scp-<^ao<JUVY]. 

322. AAAO. 
a. 14ya8r) 'cvyr^. 

liirdcp^ou TraTpo? L,y]ku)'j xpoTTOv Vj8' i^TtdTOio, 
taa Aid; ©^[JllSi cpaLvwv ^paic7a-ri[civ] aTuaciv. 

AciSo? avSuTTaxov, iLzyak-ri^o^oc, utov uruapj^ou 
AvGeji-iSriv IciSwpov sv slxdci i/.ap[Aap£rj(j(.v 
rTiraiTrcjv vasTvipE^ iiisajisv sl'vexev dp/^-^q. 

323. AAAO. 

H Siar/ijAOid-Y) Ep'jQpou TrdXt?, -^ [jLaxdpwv y?i 

KsxpoTul? -^iIk^Gev xuSo? dsipaadvY) 
rr,; -TrxvYjyupsw!; dyopavdjxov ouvoaa Kdpirov 

Toti; i5Coii; spyoi.; eISev dTalA6p.£vov 
5 ecTi. 8s [JLoi ysvenrj? w siiy^opLai luocpapiv^eiv 

Zwciaiwv Tt.ji.aT; dyj(_(. TrapiiTdj/.evoi;. 

324. AAAO. 

Elxdva T7]v5' icdOpsf ir^^ETai Ss toO dy;oi3 ijTcdp- 
l; KpTjTwv Trdliv, -f^v [jlouvo; eGvixa v^yjv. [/o^ 

Ay^iGupoi; 8' ESTYjxa Aixy]? ir^'Xa?- clal Aixyj; ydp 
Y)7rio; iSuSixoii;, -rot; 5' dSixoisi Ssoc. 
5 -rqas 82 KalTvivixo!; ivYjiq?, 86y[i.aTi vt^sou, 
yaiYji; IT^lupiSo; SsuTspov i^sTwiov. 325. AAAO. 

AicpC^ou o5to; 08' §<JTi tOtto? tou A'.cpilou ulou, 
81; xal IttI CTpaTiYiv Sd^av ej^ev jx£yd).r]v. 

326. AAAO. 

Atti? tov Ep [/.•?] V El'daG'* Ep[J.Y); 8' Attiu 
o[ixov cfuldTTjoi xal y£vo<; cpiXou; 0' (£[ji.a. 

EpjjLY) 8' ETt' a^Etcpa )(^Etj(JO[Aai 

<pu).aTToa£vw 8w[j,a t(58' ATTid8cov 
EpjXY]; [8' £p]ioiivio<;. 

327. AAAO. 

Sol TdS' dyaltxa, Bsd, 11 Quamobrem et in Juslitiae vestibulo hunc asser- 

[lorem legum 
senatus et Pyrrhi statuit mandatura. 

322. ALIUD. 
a. Bonte fortuntje. 

Anthemii filius hie, qui proconsulibusmulto melior 

legati palris aiimilatus mores atque consulis, [fuit, 

pariaJovisjustitiae ostendensauxiliatus est omni- 

, „ - [bus. 

0. Borne fortunse. 

Asia? proconsulem, magnanimi filium legati 
Antbemidem Isidorum in imaginibus marmoreis 
Hypaeporum incolae honoraviraus ob inagistratum. 

323. ALIUD. 

Illustrissima Erythri urbs, beatorum terra 

Cecropis, ab sole gloriam adepta 
mercatus agoranomum nomine Carpum 

propriis officiis vidit crescentem : 
est autem mihi genitor, cui opto sequiparari 

Zosimion honoribus prope adstans. 

32i. ALIUD. 

[legati 

Imaginem hancce intuere : est quidem integri 
in Cretensium urbe, quam solus effeci novam. 

Propinquus-foribus positus sum Justitiam juxta : 

[sum enim Justitise 
recta-sequentibus mitis, injustis autem terror. 

Statuit me Callinicus benignus, decreto insulse, 
terrae lllyriae alterum solem. 

323. ALIUD. • 

Diphili haec ista est forma Diphili filii, 
qui vel in militia gloriam habuit magnam. 

326. ALIUD. 

Attius Mercurium posuit : Mercurius Attic 
domum custodial et genus amicosque simul. 

Mercurio autem unguenta infundam 

custodienti domum hancce Attiadum. 
Mercurius valde-utilis. 

327, ALIUD. 

Tibi hocce decoramentum, Dea, P I Tutor ob id legum (Pyrrhus sic jussit, et omnis 
curia) Justitise ponitur ante fores. h. 

324. ALIUD. 

Prtesidis effigiem, qui Cretse missus ad urbem fecit, ut hsec niteat jam nova tota, vide. 
Justitise sto prse foribus, quia recta sequeutum 

tutor, at injustis maximus horror eram. 
Hie Callinicus posuit, poni insula jussit 

me, sol qui lUyriis gentibus alter eram. h. g. CAPUT I. EPIGRAMMATA DEDICATORIA. 53 IjtXilY)? OU XaTpo; OjXtivUfJLOi;, T^8s CUv[iUVO<;. 

itXo oh y.al vr,oio O'jpa;; xsu^avTO [cpajciva;, 

)l 8' a-jTol SdcTtsSov ituxvoti; aTop^savr' oOSowtv 

xal [3a);a.ou; ispou; Tsij^av lat; ^airavai.^, 
tal vrjO'j 8' srl xpa-l [iSTTjOp' AyalaaTx 67]xav 
1(1 Tp'.'jffa, 8uw .\{xa;, [jL^saa [8e] fl[£p(j£cp(jvY)]v. 
Xatps, Oci, Tot-jSciTsi xal llrjxoi; Ilapioiaiv, 

[SKJca]; £v TCalaaat; dtpatjLSvr, 8xi8a;, 
xxl -rot; u.£v cpO.so'j^'. llapov yA'Jxepov cpsps cpsyj'Oi;, 
Tot^ 8' eOeXouij' d8(.X£tv Tuupadv avaTTTc xaxwv, 
i.j aa)Aov 8' gpLudSiov xal xot? xaxoEpyesi. Osl-/)?, 
u.Ti Ti xaxdv ^^i^Eiv, sdOla Ss Tcavxa TrdXiv. 
IAxO'. •irai'., [xaxaipa, Tro'X'jT.lidrr, 8k -rcoArjl', 

xo'jpai; xal xo'Jpo!.i;, Tot? xal iTCjTaop.svoi?. 
\ic,o/x 3' 0>Y]xoi;, xai acpiv [xala ;/apuLaTa Soiyi;;, 
20 iNi.xCa -/^S' iXdj^u irai<5i xe twvS' ipaxoic, 
xal TraiTiv iraiSwv, toi xsv asTdTrwSs yr/wviai* 

lO^aO'., TO'jvExa ctu v/]6v £[6YiX£ yov£u; (?). 
TovOi GO'., o) 8a8o'jy(^£ Aid; t£xo;, ujxvov £'t£u^£v 
Ni.xi.a8-^;, ^; ssG iT-axo 8a[8a cp£pwv.] 

328. AAAO. 

xpa-£pd^ irolio'jy^o; avaq Yiy£ipaTO TauTYjv 
vEUjxaxi Tw ccp£-r£pip y^^yXy.OTjTZQu Tzxkdu.ti^ 

iv/iXf]-^ EuSauLoto, Tov £u Evoi^ffaTO 9£<7ad^ 
'jr£i9d[ji,£vov (jxTQTCTpoi? al'£v axYipaaioi;. 
5 A£px£d [xoi, cpDvo;, wSs vo7^{i.ova xsxTova ^alxou 

HcpaiGTOU SO(piYl CW[Xa tX.l[JL-/lffa[JL£VOV. 

329. AAAO. 

Ex y£V£7J; '7r£p{6a)TOv, dir' dv9'J7caTwv xal Ozapj^wv, 
nXo'j-apj^^ov, xaOapfjdtv (ioi8'.aov £'jvo}i.'!yi<7iv, 
irpocppovftoi; M£yapT,£; dEipY^fj-roi? ettI I'pyoi? 

eIxovi )kaiv£ir) GT-^aav dyaacaagvoi. 
5 Ildvrrj niou-ap/oio x^^eo?, udvrr, 8£ t£ OaOfJia, 

Tiavr/) 8' £'jvo;j.{t,; eSj^o; dTTiipETiov, 
uUo; EOpioLO, TOV AlxaOdou va£Tf|p£; 

itoXAwv dv:' dyaOwv d[Acpl AixT|; TEtxIvEi. i^ » 330. AAAO. 

Ay)[xo; Ep£^6T,o; |3a5!.Ar,a Xdywv avi^y\y.zv 
llAou-ap^ov G-aO£pf|; £p[i.a caoopo<7'jvT,<;, 

fl? xal Tpl? itotI vT,dv 'AOvivalai; ^TiEXaccEv 
vauv zXi'Zj.^ i£pdv, -hT^outov dlov Tipo/^fa;. 

331. AAAO. 

Tdv 9£(ju.tov Ta u.Cr,v EpxouXiov dyvdv uTrapjrov 
ID^oiJTap^o? u.'j6ojv Tatxir,? egttjije cocpi'jTfi;. 

332. AAAO. 

Tdv irpd{i.a^ov Oeculwv [Epxo6]).io[v, Iao]v fiitaciv, Nicias, quod paler, idem habens nomen, atquo 

[conju.x. 

Tui et fani januas elTecere splendidas. 

lidem et solum compactis stravere pavinieiilis, 

et aras sacras efTecere sumptibus suis, 
et in templi vertice excelsa simulacra posuere 

tria, duo Victorias, mediamque Proserpinam. 
Salve, dea, hisce et sis propiLia Pariis, 

binas manibus exloUens I'aces, 
et Parum amanlibus mitem alTer lucom, [lorum, 

volentibus autem earn laedere ignem subjice ma- 
immo et impedimenta maleficis apponas, 

ne quid mali fiat,sed omnia bona urbi. [et urbi, 
Propitiasisomnibus, beata, mullis-precibus-petita, 

puellis et pueris, lis qui nunc sunt et futuris. 
Maxima autem propitia sis, et iis multa gaudia 

[addas, 

Niciae atque uxori, liberisque eorum dilectis, 
etliberis ]iberorum,qui posleanascentur. [genilor. 

Propitia sis, propterea quod tibi templum dicavit 
Huncce tibi, o teedifera, Jovis filia, hymnum fecit 

Niciades,qui tuam te sibi-propitiavit facem ferens. 

328. ALIUD. 

Fortls urbis-custos princeps erexit hancce 
nutu suo, ferarii-fabri manibus, [imperator 

slatuam Eudami, quem bene intellexit lex (*. e. 
obedientem sceptris semper intemeratis. 

Aspice mihi, amice, sic intelligentem fabrum aera- 
Vulcani arte corpus imitatum. [rium 

329. ALIUD. 

[bus ortum 
Genera celebratum, ex proconsulibus et prailori- 
Plutarchum propter puras decantatum el bonas- 

[leges 
libenter Megarenses ob semper-memoranda opera 

imagine lapidea statuere mirati. 
Ubique Plutarchi laus est, ubique et admiratio, 

ubique et aequitatis decus infinitum 
filii Evrii, quem Alcathoi incolae 

multis pro beneficiis juxta Justitiae templum po- 

330. ALIIID. ^''^''' 

Populus Erechtbei regem eloquentiae erexit 
Plularchum firmae fulcrum prudentiae, 

qui et ter ad templum Minervae appulit 
navem deducens sacram, opibus cunctis profusis. 

331. ALIUD. 

[legatum 
Legum qui dispensator fuit, Herculium sanctum 
Plutarchus orationum dispensator sophista sta- 

[tuit. 

332. ALIUD. ^ 

Propugnatorem legum Herculium, parem omnibus, 54 ANTHOLOGIiE GRJECM APPENDICIS Seivoc A9r|Vai(«)v ATrpwviavd? as cocpiSTYi; 
(JT^UE TTapa TTOoad^w IlaHaSi. KsxpoiriY). 

333. AAAO. 

fipxdliov Tov zTzoi^yjoy av£(7Tr,Gav M£yap^[£<; 

iiavToia)[v lOvJwv xal tcoT^ewv cpu^.axa. 
T£i^£a 8£{[JLa[T0 x]al [-rrdpjov iy-TrESov wiiasE j\u[X- 

a(JT£a xal ^O'Aa? 7r[avT' Ecpjopwv aocpiY], [ffwv, 334. AAAO. 

4>wccp6piov MEyapT^Ei; ApidTovdoio xaji-dvTE; 

slxdva )va'i.'v£Yiv ar/i^av £tc' Eu^ixCai?, 
ouv£xa -TTupywaai; •7r6Xia(;, xpaxEpalyla, Ooijpov 

TEu^EV aTdpSrjtov Sfj'iov ivvaETaii;. 335. AAAO. 

a, Apj(_6v iuLE ©EoSwpov A^aiwv £lx(5vi t^Se 
CT/iaE OeixigtoxIey)? v£U[i.aT!. KExpoiriY);. 

^. Apyov opa; ©EdSwpov, S? euSixiy]? dyavriGi 
cwciE IlavEHY^vwv (jwaa-ra xal Tiolia?. 

To'JVExd [JL'.v xaToc aaxu Oeu-ictoxT^eyi; ocveOyixev 
Eixdvi ).aiv£Yi' Tw? ydp avwys 116X1^' 

5 £UJ^d[i.£VO<; [JLETETTElTa OeW yEVVTjTOpi. xdVTWV, 

xal ^alxouv cty]C£v vEuaaTi 0e'j8o<5iou. 

336. AAAO. 

nixBEtSai ©EoSwpOV* ETTeI TTOT^IV vi£^Y)(7£ 

'TCEUxa'XiaoK; dyav?]? [xtqSeui irpooxaGiri?, 
val U.T1V xal XTEdTEdsiv etteI Ktce nraci vEixEaOai 
dpyupov £? ysvEifiv iraaav I7:£(Jco[j.£vyiv. 337. AAAO. 

Tov xT^UTOv T^yEjiov^a Xapiciov ocvGeto xoupa, 
SudpTa; d TTpwxa, nY)V£)i6TrEia VEa, 

•f]v uLEya X.'^PH^'^ irdTpa STcapTiaxixo? Vje^TjITev, 
xu8d)^i,[xo<; yEVETwp xuSaliaav 6'jyaTpa. 

338. AAAO. 

2t?](Je Sa6ivtavcv tov do(8ip.ov -i^yEiJLOv?]* 
dvT' EUEpyEdiYj? -^ -rtdli; Yj CCpSTEpY). 

339. AAAO. 

Ex SExdiTEvx' dvSpwv <I>oC6ou (jTEcpaviQcpdpoi; l^zbq 
Kp7^<JXT|Vi;, -^lydOEOi; te AsdvTio?, I'vsocpot av5p£(;, 

6<; p.£v diu' avToTviY)?, 6c 8' dp' dcp' iaiuEpiY]!;, 
opyia cuppE^avTE Ssa irap.i/.T^Topi. Peit;! 
5 xptoSdlou teIet?]!; xal xaupoSo'Xo'.o cpEpCcTYjt;, 

•?ip,aci u.uaT'.Tid'Xo!.; ^wixov uTCEpxiOeaav. sedentem sedilibus super altissimis, 
peritus Atheniensium Apronianus te sophista 
posuitapud propugnatricem Pallada Cecropiam. 

333. ALIUD. 

Herculium praefectum statuere Megarenses 
omnigenorum populorum et urbium cuslodem. 

Muros exstruxit et viam stabilem praebuit Nym- 

[pharum, 
urbes et consilia omnia inspiciens sapienter. 

334. ALIUD. „ , 

[labore-parantes 

Phosphorium Megarenses Aristonoi filium cum- 
effigiem lapideam posuere justis de causis, 

quia cum turribus muniisset urbes, eum qui vali- 
[dum-afferebat-dolorem, acrem 
fecit non-jam-formidolosum hostem incolis. 

335. ALIUD. 

[imagme 
a. Praefectum me Theodorum Achaeorum hacce 
statuit Themistocles, jussu Cecropia3. 

[judiciis 
6. Praefectum vides Theodorum, qui bonis et mitibus 

servavit Omnium-Graecorum corpora et urbes. 
Quapropter eum in urbe Themistocles dicavit 
imagine lapidea : ita enim jusserat civitas : 
precatus postea deum creatorem omnium, 
et seneum simulacrum statuit, annuente Theo- 

rdosio. 

336. ALIUD. 

Pitthidae Theodorum statuerunt : quia urbem auxit 
prudentibus placidae curis preefecturae, 

utique quidem et donis; quia reliquit omnibus 

[distribuendam 
pecuniam in generationes omnes futuras. 

337. ALIUD. 

IncHtum praesidem Gharisium dedicavit fllia, 
Spartae prima mulierum, Penelope nova, 

quam grande gaudium patriae Spartiaticus aluit, 
gloriosus genitor gloriosam filiam. 

338. ALIUD. 

Posuit Sabinianum celebrem ducem 
pro beneficentia civitas sua. 

330. ALIUD. , , 

[sacerdos 
Unus ex quindecimviris Phoebi' coronam-gerens 
CrescenSjSanctusque Leontius, sapientes viri.[/'ech', 

qui hie ab oriente, ille autem ab occidente pi'0~ 
orgia cum simul-fecissent omnium-parenti Rhea; 
crioboli et tauroboli ritu egregio • 

indiebusquibus-sacra-curantur,aramimposuere. CAPUT I. EPIGIIAMMATA DEDICATOHIA. 55 3-iO. nETPQMOr AnOAAOAQPOT (?) 

AtTS!. 0' U'^l'TTW Xxl C'JVISVTI. TO TCOtV, 

Tw uaTiv xaipot; OsasptoTspa Tavrx cpuovTi, 
zpio6(i).o'j T£X£rr|(; -^8' et'. Ta'jpo6o).o'j 

[jLUCTiTTolo; teaeOwv, toOtov (juvOiqxaTo [icoaov, 
Swpov A':z6Wo}yo(; Oeiov e^tov £7rixAr,v. 3ii. AAESriOTON. 

El; BaiT, si; AOo')p, ixia Twa6Ca, si; Ss Axcooi, 
j(atps, -atip xoaao'J, /^atpz -rpiaopoj Osoc. 

3i2. AAAO. 

Ilavi T£ xal N'jacpai? Ma'-r); ydvov evO' avEOrjXEV 

EpiJLEiav Aio; uiov, 

OOixTwp, Auciixa^^o'j zat;, Ep[[xaio]u 5' a^Lx [flja- 
apT,-rrip [vds; 

343. AAAO. 

It^vSe OcOcv av£9r,x£ (^Ckzurf/M AiOTravi 
OOtxTwp apYiTT,p A'jciixa^oi.0 ydvo;. 

344. AAAO. , 

[OecOei;, 

a. Ta-'.]av6; aiTa 8txav!.XT|[v toi? ajpj^ouffiv uuvxa- 
•/iYEU-(JV!., ^'.xxpitp, avO'JTTa [tw], S'jgCv t£ iTrapj^oi?, 
apj^Ylv 0Yi6a(ajv liyt^j, e^t'] AlyjiiTOu iracY)?, 
XEiOEVu-rtaTixo; XupCv];, i^S' [etc] ap)ro; £wa:, [vei;* 
5 OrjGa'jpwv TE Oiiwv x(5a[r|;], eit' Ezap^oc u-Eya; cpa- 
Tau-a 8" ET'. -pdcTTwv £t[£iji.] -rpiaxovTDC xal toigiv, 
SE^ax' aEiSiov •j-rtirov [).a^oc] El'vExa TrdvTtov. ^. Oi OJito'. ^a'j'.lEi; Toti; £'p[yowi.v] y^^aipovTs; 
eI'vex' aaoioTi; o-aTia? Ti[ixr,i7av] acpGapTa)[; 
d); (iv auTw x'j8o; xal xipiYiv drdcdO'.Ev 
iravta; ett;' avOpwiro'ji; (2[x.a T[ou<;T(iT£] xal pLET^TtsiTa, 

5 o'jvEx' a7i£i.pEGio'j? irdvo'j; [e^t^Jvucev dcpy^at;. 1^ 345. AAAO. hyjj.-ri; aoyov-y. oiIotcto'X'.v ETrrjCavto 
^O'j/.Y, xal ^acOwEui;, xdv cocpov EucsSiov. .'{40. ri'TROMI APOLLODORI (?) Matri omnium, Hlieae, nalorumquo genori, 
Attidiquc altissimo et omne intelligenli, 

illi (jui omnibus temporibus inelius-compositaom- 

[nia gignit, 
crioboli sacerrlotii ot quoque lauroboli 

mysta qui fuit, banc constituit aram, 

donum Apollinis divinum habens cognomen, 

341. ANONYMUM. 

Unas Bait, unus Athor, una Tombia, unus et Acori, 
salve, pater mundi, salve triformis deus. 

342. ALIUD. 

Panique et Nymphis Maia natum bic dedicavit 

Mercurium Jovis filium, 

Victor, Lysimachi filius, Mercurii-Panis . . . 
sacerdos 

343. ALIUD. 

Hancce deam dedicavit bonum-sonum-amanti Jo- 
Victor sacerdos Lysimacbi gnalus. [vi-Pani 

344. ALIUD. 

[tuum assessor, 
a.Tatianus, postquamjurisconsultus fuit, magistra- 
pra^sidis, vicarii, proconsulis, duorumque praefec- 

[torum, 
magistratum Thebaeorum sortitus est, dein yEgypti 

[totius, 
inde consularis Syriae, atque procurator orientis, 
thesaurorumque divinorum comes, deinde pra;- 
[fectus magnus designatus : 
ha;c autem adhuc agens annis triginta et tribus, 
accepit.Eeternam consulum sortem, ob omnia. b. Divini reges his ejus operibus gaudentes 
ob remunerationem consularem honoraverunt sin- 
ut illi gloriam et honorem tribuerent, [cere 

inter omnes homines simul qui tunc erant et. qui 

[deinde erunt, 
quia immensos labores peregit in magistratibus. 

345. ALIUD. 

Italia) prffisidem civitatis-amantem statuerunt 
senatus et princeps sapientem Eusebium. 340. ALIUD. 

C£elestis Matri generis, generique beato, 
Attique in toto quern nihil orbe latet, 

qui res quseque suo maturas tempore profert, 
Crioboli flamen Taurobolique sacri, cujus Apollineum signatur nomine munus, 
banc aram vera relligione dicat. 

345. ALIUD. 

A sapiente datus rege et sapiente senatu 
yEmilite sapiens prajses hie Eusebius. K'l ANTHOLOGIZE GRJECM APPENDICIS 346. AAAO. 

El? aya/fia KXauoiavou. 

Elv Ivl BipyiXioio v6ov xal [i.ou<jav Ou-Tjpou 
KlauStavdv Pw[i.Y) xal ^aci,)^£t<; i^zaav. 

347. AAAO. 

AY)[xoxij8rj<;Td5' (XyaX^xa TsIsgtoSixy) t' aro xoivojv 
£u^a[JL3voi. (JTrjaav irapOsvu) ApTSfJiiSi 

cjjjLVw £vl ^aTteSw xoupYi Aid? alyi6/oio 
Twv Y£veY)v [jioTov t' au^YjGEv au-qp-oGuvri. 348. AAAO. 

A!^0[j.£vir] xoup7]v ArjTwtoa ioj(_£aipav, 
'ApT£[j;.i.v OpOajaiT,v, ?:dA£(i); i:£pl itiyzat. zavTa, 
sia' tEpYi't; £yd) AGxl"r)Tn,a(;* ix 81 toxy^wv 
zarpdi; EiJxTia£vou Acx'XYjmaSao y£V£a9r,v, 
_ [XTjTpd; c£avoTdTYi; NixTjcpdpiSoi; y^vo; £c6)vdv 
01 8' £U y£ivajX£voi [X£ Sdaav t£pT|8a [ttiSe] 9£aiviri, 
ifiov'kri;, xal 8yj[ao'j d/ricpiacaii-Evrj? 7C£p' £p.£to. 

349. AAAO. 

Tw C£[j.v'JvovTi Tot; TpdTUO'.; TYjv d^iav 
uTTaTOi; uTidpj^wv ';rpo(jcp£poj <t>i[).d]^£[vo<;. 

350. AAAO. 

ToutI Td Swpov TT| (Jocp'?i y£pouGCa 
uTcaTOi; uTTdcp^wv 7rpoffcp£paj <[>i.'Xd^£vo<;. 

351. AAAO. 

a. Ad[j.-n:£ixalcp6'.ix£voi;dp£T?i?cpdo;, ol'ir£plirdT[pY)(; 

TToA^.a [irjovYjCdixEvoi [^u]vdv £6£vt' oc^tkoc,' 
AfJx'XrjTTi.oSdTM Aoyo? -^pjAocEv, [w] -ird).i(; '^8£ 

old7:£p olx'.arri -rdvS' dv£6rjXi tuttov. ^. TVixEi xal 7r£TpY)v 6 •reo'Xu!; j^pdvo?, [dl^'j d[p£Tda>v 

AsxlTjTTioSdTOu Td xIeo? dOdvaTov, 
v6'(Tcja xal ola n;dp£v [y]£pa ira-pCSi.* toi? iul -7:[daiv 

xal TdSi ij.£Tp£Ca6w ^'jvdv £p£i(ju.a 66ao'j. 

352. AAAO. 

Oti Td A£ydu.£va Irtxa 6£d[i.aTa egtI TauTa" 
I\£vdv cj)puay[j.a twv -jralai irupajxiSs;, 
A'iy'JTCTo; (jjCTC£p tlyt xdiiirov tj irldvo;, 3i0. ALIUD. 
In Claudiani statuam. 

In se uno habentem Virgilii mentem et musam 
Claudianum Roma el reges posuere. [Homeri 

347. ALIUD. 

Democydes hocce simulacrum Telestodiceque ex 

[communibus bonis 
post votum statuerunt virgini Dianae, 
venerando in solo, filise Jovis oegida-habenlis, 
quorum progeniem victumque auxit in incolu- 

(mitate. 

348. ALIUD. ^ 

Venerans puellam Latoida sagittis-gaudenlem, 
Dianam Orthosiam,urbis in omnimurorum circuitu 
sum sacerdos ego Asclepias : e parentibus 
patre Euctimeno Asclepiade nata sura, 
matris venerabilis Nicephoridis proba soboles, 
illi autem qui bene genuere me dedere sacerdo- 
ex senatus populique de me decrelo. [tem divae, 

3i9. ALIUD. 

Illi qui moribus suis decoravit dignitatem 
consul ego qui sum offero Philoxenus. 

3oO. ALIUD. 

Hocce donum sapienti senatui 
consul ego qui sum otTero Philoxenus. 

351. ALIUD. 

a.Splendetvelraortuisvirtutis lumen, qui pro patria 
mulla perpessi communem susceperunt utilita- 

[tem : 

Asclepiodoto optime convenit sententia, cui civilas 
sicut condilari hocce dicavit simulacrum, [ista 

b. Consumit et petram longum tempus, sed virtu- 
Asclepiodoti laus immortalis est, de iis [turn 

quot et quanta dedit munera patriae : quibus cum 

[omnibus 
et hoc nuraeretur commune fulcimentum tholi. 

352. ALIUD. 

Quae dicuntur septem miracula haec sunt : 
Inanis fastus antiquorum pyramides, 
yEgyptus ut habebat jactationem fallax, 346. ALIUD. 

In effigiem Claudiani. 

Uni Claudiano reges et Roma dederunt 
Virgilii sensus, carmina Mseonidse. 332. ALIUD. 

Priscorum inanis pyramides superbia, 
jactavit ^^gyptns quibus se callida, 
Phariseque lurris astra tangens summitas w CAPUT I. EPIGRAMMATA DEDICATORIA. a 7 u.iyxQ xo/OGGO,; 6 Op'JAXou[xsvo; I'oSo'j, 
.'• xal Ivjs'lxo'j <p£pi5T0(; aTrpx-j'-r,; 56u.o^, 
T?;? ApTS[jL!.5o; rr,; EcptCia; 6(Ju.oc, 
x.al Tuix6o; £$axou(TTO(; 6 tou Mau(jw).o'j, 

TOV 6'v:rSp £^T,Y£l.pcV ApTilXKJlZ, 

T^ Mx'jiJwAo'j TaAaivx ctii^uYo; -rtaAai, 
I) xal TO Ofarpov Auxix; rrj; -rwv Mjpcov, 
6'7rip xaT£i37rapa^£v I(jjxaY]'X yovo;, 
xal PoucpCvtov a).(jo; Iv tw Ihpyaaw, 
0U7i;£p TO xaD.Os -jix^xv E'Spzas /povx. XPISTIANHN 

EDirPAMMATA 

333. AAESllOTON. 

•j- IliaTLV I'^wv ^aai).£iav £[i.a>v [jlevewv <juvloi9ov, 
(JOi, [idxap i'-I/iasSov, Tdv8' Upov I'xT'.Ta vy)6v, 
EXIk^vwv Tit/ivY) xal Pwaou? l^aXaTia^a?, 
)^£ip6; dz' O'jTiSavY]? Io6iavd? I'eSvov dvaxTi. 

354. AAAO. 

Kio]va T:op9'jp£7]v xal dtpyupEr,v ^a(ji>.£tav 
8]£px£0, £v6a Tz6\y]\. StjjLiaTEuouaiv avaxTS?. 
Tou]vou.a 8' eI ttoQIei!;, Eu8o^ia. TC? 8' dvEGYixEV ; 
EiJu-TTAixio:;, u.£Yd).a)v 'jirdTcov ydvo?, EaSXdi; uirap- 

355. AAAO. f^°^' 

Ei; Tov vaov tou KOpou. 

Kupo; alv (t' ESoarjacv, £6tjX£ 8£ xOpo; d::dvTa)v, 
8£<J7idTi; r,;j.cT£pYi, ''^"^ ^~'' y^i? OaldpLwv. 

EvOev liropvutjLEVY] Bu^avTi8&; d[jLcp!.'n;o'X£ii£i.; 
xiixlov 6'Aov, jrapiTcov vap-aci. 7r).T,6oa£VYi. 

356. AAAO. 

riapO£v£ 'Kcty.&ciL'sCkv.x, zzoc, 8d ao? oOoavd? I<7tiv 
EaTCY]? twv ^9oviwv TrpwTa cpspiov Oa).a[i.a)v 

ouTO;; Ixeig' dvdyEt.. Xu 8£ 6r,xac;, TcapOEVE, yfj9£v 
avTuyo? O'jpavCr,^ K^EpiYiv x).iaaxa. 

357. AAAO. 
Ad^Y];] dpSoTdao'j Taaiv); xal 'jiTEpaayo; $1^X6;, el turris astris exa'ijiiafa Pliari, 

magnus colossus iile cfk'braliis Hhodi, 

et Cyzici egregia, non fragilis domus, 

Diana) Ephesiao dermis, 

et tumulus exauditus omnibus .Mausoli, 

quem erexit Artemisia, 

Mausoli misera conjux olim, 

et thoatrum Lyciae Myrorura, 

quod disturbavit Ismaelis genus, 

et Rufinium nemus Pergami, 

cujus pulcritudo omnem percurril terram. CHRISTIANORUM 
EPIGRAMMATA 353. ANONYMUM. 

Fidem habens reginam meorum consiliorum sociam, 
tibi, beate in-alto-regnans, hocce sacrum condidi 
Grajcorum templis et aris vastatis, [fanum, 

manu vili Jovianus, donum domino. 

334. ALIUD. 

Columnam porphyreticam ei argenteam reginam 
aspice, ubi civitati.jus dicunt domini. 
Nomen autem si quairis, Eudoxia. Quis dedicavit? 
Simplicius, magnorum consulum genus, bonus 

[legatus. 

3oo. ALIUD. 
In fanum Cyri. 

Cyrus quidem te aedificavit, dedicavit autem summa- 

[potestas omnium, 

domina nostra, quae sunt in terra, sedium. 
Unde adorta Byzantidis obis 

circulum totum, gratiarum rivis plena. 

306. ALIUD. 

Virgo omnium-regina, domus tua caelum-est : 
tamen terrestrium primas offerens sedium 

iste te hue adducit. Tu autem posuisli, virgo, e 
ad fornicem cajlestem aeriam scalam. [terra 

307. ALIUD. 

Sententia3 rectae dispensator etpropugnator bonus. magnus colossus ille, Celebris in Ilhodo; 
et Cyzici domus ruinse nescia. 
seiles Dianse nobilisque apud Ephesum; 
tumulusque Mausoli, exauditus omnibus, 
cujus pcrhibetur auctor Artemisia : Mausolus olim conjugem banc niiseram habuit; 

Lycia) theatrum in urbe conditum Myris, 

quod Ismaeli stirps adrequavit solo ; 

Rufiniusque dictus lucus Pergami, 

cujus per orbem pulcritudo cognita esi. o. xylano. 58 ANTHOLOGIZE GR^C^ APPENDICIS [Av-i7raTp]oc x).ut6[j.yjtii; dE6).ocp6pou; [jlet' dywva;, 
xuSaCvwv aEydXtoi; SsouLY^Topa TrapSsvov dyvifjv 
5 Mapiav 7ro)-ui)[/.vov, dxT^paxov, dty^kaoScopov. 358. AAAO. 

A)^)^oi [JL£V ^a(ji),^£(; £T!.[i7^<javT0 SavdvTa; 
dcv£pa?, div dvdYixo? stjv zdvo?- T^jx^xepo? 81 
eOceSiyiv (TXYiTTTOuj^o? loucTTiviavo? ds^cjv 
Espyiov aiy'XT^evT, SdjjLW OspdwovTa yspaCpsi [twv 
5 Xpi(JTOu TTaaasSsovTo;- tov ou -ku^oc, dxij-o; dvdit- 
oO ^i(foq, o'jy^ i-i^-q ^aadvwv itdpa^sv dvayxY), 

d7.Ad OiOU T£T)iY)X£V IJTTSp XpiCTOto SaULY^vai, 

al'aax'. X£p8a(va)v 8(5p,ov oOpavou. A).a' £vl Tiaaiv 
xoipaviTjv pxaikrioc, dxoi.p.Y]Toio cpuXd^oi, 
10 'tal xpdTo? au^7^'j£i£ G£0i3T£cp£0t; BsoSwpa;, 
T^? v6o<; E'j'^cSiYi cpaiSpuvexai, -^i; -rrcjvoi; dsl 
xdx XTsdvwv 6p£7r]r?ip£i; dcp£i.8££i; £ialv dywv£(;. 359. AAAO. 

M£i^ova Tou TrpoT^poio ffijv SnatfoikizGai 0£[Ad6)vOi? 
£1? I'Sacpoi; v£iJ0VTa FEtopyioi; olxov £y£ip£v, 
AvTi-d-poi) ysvETYJpo; duLsfvova xdcjAOv dvOaai;, 
[xdpT'jpi Sspyui) 7r£pi.xaA)>£a vyjov OTrdacai;. •j' 

360. AAAO. 

E^£7:dv£t. t6]8£ -/.iXkoz If) OpETCXTipia [■Tt]d[Tp7i 
1^ iSiwv xa][i.dTa)[v 6] <I>i.'Xdypi.oi;, ocppa cawsY) 
6taT"j T£ xal vja£Ta?, 6't£ ^£iaa-:oi; laxaxai cip[Yi' 
TTolT-ov XpiTTO?] d^pavTo; £Trl ^pdvov o'jvofia touto 
5 -jravTOxpdTwp dA^J^ou i;£ [x£v£iv v£uoi. 0£o8oJp-/]<;, . 361. AAAO. 

ilc, ota iroi£t Tziai'.q -^ KwvcTavTivou, 

TOU -^aTpixCou xal TpiYjpdpj^^ou, ^£va ! 
Xpuadpyupov ydp tov FoT^ywOa Seixvi^ei, 
FolywOd TOUTOV xal ydp 6 cxaupou tutcoi;. 

362. AAAO. 

Qpatov £1;; ooaiTiv o'cpOsv to ^u)^ov 
y£U(j£i [X£ v£xpoi tou Osou xa-' Eixdva* summus-sacerdos a-deo-afflalus sedificavit pul- 

[crum-opus immensumqiir 

Antipater prudentia-inclitus post certamina undo- 

[praemium-retulit, 

magna gloria-efferens dei-matrem virginem castam 

Mariam multum-decanlatam, intemeralam, splen- 

[dida-dona-ferentem. 

358. ALIUD. 

Alii quidem reges honoravere mortuos 
viros, quorum amens erat labor : noster autem 
pietatem sceptriger Justinianus honoribus augcns 
Sergium splendida domo famulum muneratur 
Christi omnium-rectoris : quem non ignis vapor 

[adureiis, 
nee gladius, non alia tormentorum vis lurbavit, 
sed lulit Deo pro Christo affligi, 
sanguine emens domura caeli. Sed in omnibus 
imperium regis vigilantis custodial, 
et potentiam augeat a-deo-coronatae Theodorae, 
cujus mens pietate illuminatur, cujus labor semper 
et ex bonis alentes non-parcae sunt contentiones. 

.359. ALIUD. 

Majorem priore cum immotis fundamentis 
in sede sua labantem Georgius domum erexit, 
qui Antipatri genitoris meliorem ornatum perfecit, 
et martyri Sergio valde-pulcrum templum dedit. 

360. ALIUD. .... 

[tionis-prsemia 
Efficiebat hocce pulcrum-opus suai patriae educa- 
ex propriis laboribus Philagrius, ut servaret 
urbem et incolas, quando hiemis adest bora : 
Christus impollutus multum in tempus nomen hoc 
omnipotens conjugisque manere annuat Theodorae, 301. ALIUD. 

Quam sola facit fides Constantini, 
patricii et trierarchi, extraardinaria (i. e. mira)! 
Ex argento-deaurato enim Golgotha monstrat, 
Golgotha huncce : etenim crucis forma est. 

362. ALIUD. 

Fulcrum aspectu visum lignum 

gustatione me enecat, adversus Dei imaginem ; 362. ALIUD. 

Fulcrum videri me tamen gustu nccat 
lignum Dei pendentis ad imaginem ; 
natura sed divina quem pulcrum facit. 
Mihi vita Christus, mortuus came in cruce. Hanc cujus arcam Romuli rex imperi 
pulcher corona fulgida ex virtutibus 
pulcram esse fecit gerameis fulgoribus 
victor per ipsum barbarorum et daemonum. CAPUT I. EPIGRAMMATA DEDIGATOHIA. 59 .C u.t XpL^To: Gapxixw; Oxvwv ^uT^tp* 
Tr,v8i Oir]xrjV Pa>ixav6?, jf^i; Ssc'rtcJrr,? 

/.'.(iTTia'.V dpETWV £(JTJI1.J7.£V0C, 

v.'jtv woaiTE tiulCwv 7.lOtOV 

T'Tiv 81 aOrou Saiaova? xal ^apGapou?. 

363. AAAO. 

T.; TO /.aijLTpov xal coodv to t?^; tej^vyj;, 
"ao'j<; to TtpiTvov, (7y^r,aaT0? to tto'.xO.ov, 

/ £v8wv 1^ fiA'j'^o'Jia Oa'jaaTO'JOY^^i 

. OYiti.io'jp-^'T^'javTO? 6 (^£wv TToOo;, 
ocpspouai Tr)(; xiStoToO ttji; tztJ.xi' 
1 yap auToc twv -Jiplv e;Y)p-^u.£va, 

.^wv ToaouTU) TtiGTi; *^ Gsocpavo'jc, 
-ji'JXTixov cxT^vwaa Tctiv aiTr, [;.a-:wv 

y^xia, '/.oCkX'j'/'xax toOto cuv -jtoOw 
il; •|uj(_i,XYiv xaOapiTiv, ei.; ^(o'j GX£-r,v. 

3fii. AAAO. 

Stu/o; -:r'jp6<; iiplv Icpairi'X 68y)Y£ty)(; 
El? TYjv ayaaTYiv •>,'7iv airo Ti^<; AlyuTCTia?* 
xal v'jv CTu)k0i; coi, Xuijlewv, Osts TcdcTSp, 
ix ■^'Y,; 68r,y6i; si; TpiSov oOpaviav. 
KoajAw TO AoiTTOv cr|V ciSasaiav xapav 
6 ^aciAixo; Baai).£io; £x 7r(j6ou. 

305. AAAO. 

lb, Xp'.5T?, xd-jixo-j xoipavo; xal Sscjtt^ty]!;- 
(TOi V'JV ■TTOOTri'j^a TY)V CTjV 3o'jAT|V xdAiv, 
xal cx-?|7:Tpa Ta8£, xal to ty]; Pw]vr\c, xpdcTOi;* 
<p!jlaTT£ Ta'JTTjV, cwJ^£ t' £x -TraGYji; ^).a6T,?. 

360. AAAO. 

}ll\yot.r^\ Tzl^owiO) az tdv Xpwiocpdpov, 
xpaTc'. xpdTOi; oou, adpTU?, £aTrjpi.yii.£vo?, 
xai C£ <jT£cpavw' cwv 5' dTrapj(_wv to a~i^oq, 

367. AAAO. 

So; x'jCtjLo; £7tI, c;Taup£, ttitt'.; xal TidOo?* 
©{jTw; m xoTjj-Et xal ^acO.l; Mapia* 
6v ol CTtaAaruLol toO 0£Ou twv aladTtov 
8o^7.v 0:''//.r|V ETTfjliiav xal /.paToq" 
TTw; oo^iZo'j';'. u.aoyaoiTa'. xal ),'lOoi; 

368. AAAO. 

Kal TO'JTO yo5v cot irpoccpEpw TravjcTaTw; 3Go. ALIUD. 

Tibi, Chrlst.e, mundi domine, rectorqiie optime, 
urbem lianc tibi qua; servifit mode subdidi, ptilclior cum sit, docore divinae essentiae, 
vivificat me Christus carnaliter morltiiis in ligno : 
cujiis hancce thecam Romanus, terra? doiniiiua 
pulcritudinibus virtutum coronatus, 
gratiis pulcram-fecit pretiosorum lapillorum, 
vincens per illud da;monas et barbaros. 

3C3. ALIUD. 

Materiae splendor et solertia arlis, 
pulcritudinis jucunditas, forma? varietas, 
qua;-sunt-intus eorum emanans mirum-opificiiim, 
illius qui fabricavit i'ervens amor, 
superant arcam illam antiquam ; 
f[uanto enim magis istaprioribus excellentia-suut, 
tanto major fides est Theophanis, 
aditu-facile-precibus tabernaculum postulauLium 
qua; fabricavit, quae decoravit hoc cum umore 
in animae purgationem, in vitae tutelam. 

30 i-. -VLIUD. 

Columna ignea olim Israelis dux fait 

in venerandam terram ab terra Aegyptia : 

et nunc columna tibi, Symeon, diviue pater, 

e terra dux est ad viam caelestem. 

Orno in reliquum tempus tuum colendum caput 

ego regius minister Basilius ex amore. 

36o. ALIUD. 

Tu, Christe, mundi rex es et dominus : 
tibi igitur adauxi tuam servam civitatem, 
et sceptra hajc et Romae imperium : 
custodi earn servaque ab omni noxd. 

366. ALIUD. 

Ego Michael te ditavi Christophoraivi 

per virtutem tuam, o martyr, virtute firmatus. 

et te corono : tuarum enim primitiarum corona ost. 

3C7. ALIUD. 

Tuus ornatus est, o crux, fides et amor; 

sic te exornat et regina Maria : 

quam stillae Dei sanguineae 

gloria divina vestierunt et robore : 

quomodo te gloria-augent margaritae et lapilli? 

3G8. ALIUD. 

Et hoc igitur tibi offero postremum et sceptra, romauamque omnem potentiam : 
banc tu malis defende semper ab omnibus. 60 ANTHOLOGI^ GRJECJE APPENDICIS CAPUT 1. ■^8y) irpocsyYicaca -rat; AtSo'j Ttu'Xai; 
TO SeTov dva9r, U.OC, to S^w?]!; ^'j)wOv, 
iv w TO TTViOfj-a TtJ TEXOVTI. TTapsGo'j 
5 xal T6JV -dvcjv £');Y)^a; tov ExapTspst;;, 
ol; TO'j; Tiovo'j; sTrauca;, oO? xaXiXpiOrjV, 
xal xpaTstv £7:oiY)ca? i^fj-a; sv irovoii;. 
Taur/jv 6i8w[xC coi TsAsu-aiav Sociv 
6vYJcjxou!ja xal iT^yoixra xayw Ttov -::6va)V, 
jQ 1^ ^aciXl; Aouxaiva laTpi? E'.pVjvY;, 
j^pyGEvSuTii; Tcpiv, dWoc vuv paxsv^iiTi.;, 

iv TOl^lVOi; vuv 1^ Td Ttplv iv (JOJCLVOi;, 

Ta paxia cTepyousa iropcpiipa!; 7u)k£OV, 
Tiopcp'jpiSa xpCvouca, rrjv sirwaiSa 
15 [jLEXaaSacsTi zyo'jay. ox; SsSoxTd ao'.. 
Su S' dvT'.SoiTjC lY]^t.v £v [JLaxapioi; 
xal ^apaovTjV a)vY)XTOv iv ffSGwap-svo'.;. 

369. AAAO. 
Ej(^£i; [X£ XpKTTOv, al[i.a capxd; ixou cpspwv. 

370. AAAO. 

Al'[JLaTO; ^WTicpdpo'j Tspuvov So^^stov 
£^ dxYjpdTou Adyou Tzkvj^i^ o-jvnoq. 

371. AAAO. 

Eu).w xpeaacOsl; cpw; daaupot; -f^Xiou, 
Tdcpw §£ xpucpOil; svS'jci; dcpOaoiJiav, 
Tubtlc, Trp^xeicai, J^woroio; £uTia, 
XT,pa<; SsSs^ai, ASTiTa, Si^ai. xal t^Ss. 

372. A.\AO. 

- Kal Ttplv -STUoupyei to TpuSliov Scazdrri 
x£ivo, liaOYiTac iaTiwvTi tou; (fCkouc,, 
xal vjv uiroupyEt toi; [i.£lty[xoti; SESudTO'J 

p.dpT'jp'. TOUTO OaipOV £l(J£ipya(7U.£V0V. jam propinquans Ditis porlas, 

divinum donarium, vita; lignum, 

in quo spiritum genitori commendasti, 

et laborum finem-habuisli, quos sustinehas, 

quibus labores terminasti, ad quos damnata eran 

et vincere efTecisli nos in laboribus. 

Hanc do tibi ultimum donum, 

moriens et exempta et ego laboribus, 

regina Ducsena famula tua Irene, 

aurea-veste prius, sed nunc pannosa-veste-indut; 

in setosis vestibus, quee prius in susinis, 

pannos amans magis quam purpuram, 

purpuream-stolam damnans, epomida 

nigro-colore-imbutam habens, ut plaoitum est lib 

Tu autem rependas sortitum inter beatos 

et gaudium incessabile inter salute-donates. 

300. ALIUD. 
Habes me Christum, sanguinem carnis meoe feren 

370. ALIUD. 

Vivifici sanguinis vas jucundum 
qui ex incorrupti Verbi latere fluxit. 

371. ALIUD. 

Ligno suspensus lumen obscuras solis, 
sepulcroque conditus induis incorruptibilitatem, 
immolatus appositus es vivificum epulum. 
Viduae accepisti obolos, accipe et hocce. 

372. ALIUD. 

Et olim usui-erat patina Domino 
haecce, discipulos convivio-excipienti amicos, 
et nunc usui est partitionibus Domini 
martvri hoc donum ad-id-factum. BREVIS ANNOTATIO IN CAPUT I I. Ex Dion. Chrysost. Orat. xxxvii. Dederunt 
iruiickius 'inA?ial. n. cxxxii 1).; Jacobsius t. Ill, 176, 
;:i:ii Cf. Animadd. t. Ill, P. I, p. 363, Append. 

i:], post Gesneruiu God. Herrnannus in Orphicis 

1 't sq. « In certamine navium apud Corinlhum a 

lino et Apolline instituto, 'Apyto ivixa xac [aetix 

:x o\)V. eitXeuTSv ■ a>.X' aOxriv dveOrixEv 6 'Idawv ev- 

X Tw ITocritowvt, xat to i-K'.^oa.\i.\i.a. aviypo'l'^^' ° 

JC71V 'Op3£'>>; etvaf 'Apyw >t. t. X. Dion. Chr. 

» Jac. Vs. 2 « <jT£<j<djX£vov media voce et ad 

.o;relatum hoc indicare videtur, navem a se 

,1, h. e. asuis vectoribus, coronatamesse... » Ges7i. 

II. Pseudo-IIesiod. 'Aywv, p. 154, ed. Boisson. 
Nari-alur ibi Homerns phialam auream accepisse 
tiliis Midse , pro epigrammate, cujus initium : 

.aXxiV, uTpOevo; £t(Ai, eamque Delphis dicasse Apol- 
iii cum hac inscriptione. » Jac, 

III. Jam editum in notis, Anthol. ed. Didot, t. II, 
tl:i3, cum hac Benndorlii nota: « quje fuit aut ficti- 

iuscriptio aut novitia ; » servavit .(Elian. Hist. 

. XII, 45. Monument! ipsius sine ulla inscriptionis 

niuinemoratione mentionem faciunt Herodotus 1, 24, 

'ausan. III. 23 et Dio Chrysost. Ovat. xxxvii, p. 453. 

- Cf. A. Gell. XVI, 19 et Solin. cap. vii, 6. 

IV. « Ex Suida in KuiV-^iSmv dvd6r)[j.a. Insculptum 
lisse traditur hoc distichon colosso Jovis a Cypselo 
1 viiipife dedicate, quod eum ex voto fecisse post 

iinidem occupatam, tradidit Agaclytus 1. II, et 

;-totel. G'kon. I, 1. » Jac. — Cf. Pausan. V, 2, 

'laton : Phxdr. p. 236, B, et Apellam Pontic, ap. 

umJem Suidam, 1. c. , qui inscriptionem diversa 

atione protulit. 

Nd^io; s.l\).\ EVd'), ua-yxpyffco; eljii xoXoaao;, 
e^wXtj; X. X. X. 

ubi nihil priore versu ineptius... Fictum videtur 
pigramma. » Jac. 

V. Apud Procop. De Bello Gothic. IV, p. 629, 
lit. Paris, f" : Touxov tov xpoirov ex XiOwv tioX- 

■I y.aX i\ vau; exeivyi nETroiriTai, r,v 'AYaa£'|j.v(ov 6 toO 

:p:w; "rii; E'j6oia; l-i FcpEoTw dvEOfjXE t^ 'ApTE'p.Si 

fjiioufAEvo; xav toutw xriv e; aOtriv OSptv, rivixa otd 

TYJ; 'IcpiysvEia; irx8o; tov dTtOTiXoyv r\ "ApTEfxi: |yv£- 

£1 TOt; "EXXy^ctiv. "k or; ypdajJiaTa sv TtXoiw to'jto) 

vixdSe -ii uaxEpov ^udOivTa or)Xot ev i|a[X£Tpti). 'Qv 

fev irXEtdxa E^txriXa X9^^^ "^^ aaxpw yEYOVE • xd Ss 

ra xat e; xoSe SiaoaivExat, XEyo^xa woe* Ntja [i£- 

w... 

xi £v dpx^ £X£'-' Tyjvixo; {lege TOvvixo;) ettoiei 
E|xi5t BoXoTta" ouxw ydp xrjv ElXsiOuiav ev xoI; 
Xpovoi; ExaXoyv, etieI xai poXd; xd; wStva; Evofii- 
\I^Etymol. wv6[jia!|ov). 

Ex Pausan. VI, 19, 6 : Antiquis litteris atticis 
ichon inscriptum eburneo Amalthese cornu, quod 
^ades, Cypseli (non Cimonis, ut vult Pausanias) 

Jovi Olympico dedicaverat. Post Facium in 
ladhunc Pausanite locum errorera animadvertit 
^bsius. — Lemma ap. Grotium, Floril. Gr. Man- 
sec, p. 326 : To im xtvi MtX>Ttdoou dvaOi^uiaxt. 

Athenis iu arce. Kirckhoflf Corp. insc. att. 353, qui duo frapinenta BoyaxpooYiSov scripta composuit. 
G. Kaibel. Epigr. gr. e lapid. conlect. 738. 

VIII. In Delo insula reperit Homollus, ediditque, 
Monuments grecs puhl. p. I'Assoc. p. Vencour. des 
etud. gr. n. 7, 1878, p. 62, iterumque Bullet, de 
corresp. hellen. 1879, I-II, Jan. et Febr. p. 3-12 et 
Tab. I; inde Frankel in Archuol. Zeitung 1879, Zwei- 
tes und drittes Heft. p. 85 : Bov)(7Tpo?r,o6v scriptum 
estepigrammaaiitiquislitterisqufcnonnuUamlegendi 
varietatem permitlmit. — Vs. 1. Homol. (E)xrigoX(w)'., 

lapis habet BKBCOTOl . — Vs. 2. Homol Ascvo- 
Stxoi'u) Tou Na$io(u), Frankel, melius ex Kirch- 
hoffio Act'iooExEw , quod satis apparet ex lapide 

AEINOAIKBO TONABSIO. Dubitabat de 

ultimo verbo dXXwv (?) Homollus, quod optime legit 
Frankel S. Kirchhoff. dX(X)£wv ex lapide AABO 
— Vs. 3. Viri nomen plane incertum, quod sic ex- 
hibetur lapide B b A B Z O , 

IX. Ex Pausan. V, 10, De teuiplo Jovis Olym- 
pico : K£'p3((j.o; 0£ ou yr,; ottxyj; Edxiv, dXXd xEpdfjioy 
tp6"ov XiOo; 6 n£vx£Xr,(jtv Elpya(7(XEvo:. To os euprifxa 
dvopo; NaEiou Xsyouaiv elvai I'uCou, oo oaaiv ev NdSw 
xd dydXfjiaxa, £9' wv Entypajj-jxa, Eivai Nd^to; x. x. X. 

— Vs. 1. vulgo E'jepyo; pro quo Lcescherus et Syl- 
burgiusvidere scribendumesse Euepyo? nomen propr. 

— Vs. 2, 5; ad Bysen patrem referri debet. Lemma 
ap. Grotium : To im xoi; Kvlco dyd/(Aa(rtv, ^v Nd^w. 

X. Ex Pausan. VI, 10, 7 : 'Evtxa jaev or; xriv exxr^v 
'()Xy[XTrid6a xai E^rixoaxriv 6 KXEoadEvr]:, dvsOrixe 5e 
6jJ.ou xot; iTtTiot; aOxoy xai Etxova xai xov ■^vt'o/ov... 
xai eXeyetov tooe Eaxiv im xw appiaxi. — « In KXeo- 
<t9£'vyi; autepenultimacorripitur, ut media in EuxapiTt^? 
apud Leonid. Tarent. Epigr. XXV [Anth. Pal. Di- 
dot. VI, 4 1 ubi vid. not. t. I, P. II, p. 85. » Jacobs. 

XI. Servavit Eurip. scholiastes in Phoeniss. 1062 : 
AoxEi yap j\Or|vd (Tyij-iipd^ai xw KdofAW xaxd xwv Suap- 
xwv* 616 xat lopuoaxo xaOxr^v, "Oyxav TrpouayopEuaa; 
XTJ xwv 4>oivixtov oiaXExxw • ETiEyeypanxo Se xw ispc^ 
xouxw "Oyxa; vr|6; x. x. X. De Onca dea seu Siga 
vide Pausan. IX, 12, 2. Hesych. : "Oyya 'AOrj^'a ev 
0r,6ai; ecrxl, x^ptov eTttovyjAov Exouaa. De eadem et adi 
Heyne, ad Apollod. pp. 553 et 618. Cf. Nono. XLIV, 

38. sqq aux6;jLaxo; 6e — Xdtvo; 'Oyxairi; eXeXiCexo 

Pu)[i6; iXOTQvr;;, — 6v i^oxe Kd5(jLo; cSsijaev, — djiipi oe 
Oeiov dyaX(j.a uoXtcreTouxo-o 6£»ivr);, — aOxo(xdxri ^a6d- 
[X'.yyt OEOffffyxo; IgXysv lopw;. Cf. et ejusdem Nonni V, 
15 : Adivo; 'Oyxair,; epuOaivexo pw[i6; 'ASi^vri;, schol. 
Pind. 01. H, 48, Ttetz. ad Lycophr. V, 1225, etc. 
Dederunt Grot. Floril. Gr. Mant. sec. p. 328, et 
Hier. Bosch. Obss. et nott. ad Anlh. gr. H. Grot. 
p. 130. 

XII. Ex Pausan. V, 22, 3. « Olympise prope x6 
'l7r7tood|xiov statuse erant heroura, qui ad Trojam 
pugnaverant, Lycii, Myronis filii, opera. Has Apol- 
loniatse, qui ad Ionium mare habitant, Jovi dedica- 
verant. Erat autem inter eas ipsius Jovis statua, ad 
cujus pedes carmen antiquis litteris exaratum lege- 
batur. » Jacobs. Vs. 1. Brunck. metri gratia, 'AtioX- 
Xovi'a;. « Originem suam ApolloniaLse referebant ad 62 ANTHOLOGlifl GRMCJE APPENDICIS Apoliinem, cujus imago etiam in eorum numis ex- 
pressa conspicitur. » Jac. « Abantis est regio Epiri ad 
monies Ceraunios, ab Abantibus appellata, qui post 
bellum Trojanum, una cum Locrensibus ex Thronio 
urbe ad Ceraunios monies delati, urbem condidere 
et ipsam Thronium appellalam. Hi postea a finitimis 
ApollonicC civibus bello superati a loco, quern habita- 
bant, pulsi sunt. » Id. — Vs. 4. Vulgo toT;; scribit 
eeol; L. Dindorf. una syllaba, ut ssepe in inscriptio- 
nihus. — Hoc dedit e])igr. Grotius in Mantiss. sec. 
sub hoc lemmate : 'ETttypafAjxa pdOpw Tivt XtGi'vw 
ETiiypacpev Otto twv 'AicoXXwviaTwv avaxsGevxt, dqp' lo 
6£U)V Tivwv aYaX;i,axa. 

Xni. Apud Pseudo-Arislotelem, Mirabil. Auscult. 
c. 133. Edidit emendatam banc inscriptionem v. 
clariss. E. Eggerus, Epigraphices grsecse Specimina 
selecta, in-8° 1844, p. 1, sq. Jam multi vario suc- 
cessu iractaverant (Vid. Scip. Maffei Gallise Antiqui- 
tates, etc., p. 161 sq. Lettre de M. Bouhier, ancien 
president, etc.), cum V. Doct. quidam in Dissert. 
De epigramm. quibusdam grsecis, p. 17, priorura, 
Salmasii, Vossii, Buherii, etc., laboribus usus et nova 
conatus satis probabilem textum exhibuit. Sed non 
ab re alienum erit ipsa Pseudo-Aristolelis verba af- 
ferre : T'fj; y.a).ov(j.£vri; Aivtaxvi? )(wpa; irepl xrjv ovojAa- 
!^o[X£VYiv TTrdiriv Xlyexai TtaXatd xi; aTf(>.r\ evipeOvivat, 
y;v ol Atviavs; xtvo? r^v eloivat (3ouX6[jiivoi, eyouaav iizi- 
"jpa'fviv dpyaJoi; ■^^6.\x.\i.7.(s<.^i , dTisTxeO.av si; l\6yiva? xivd; 
xo[x{;;ovxa; a.\jxr,y. lIopcUo[jt.£va)v ok 5'.a xrj; Botwxia?, 
xai X!i7t x(ov levwv uuep xf,; diio5r,ixia; dvaxoivoufie'vtov, 
Asyexai auxou; slca/OYivat el; to xaXoujASvov 'I<7[jl viov 
£v 0ri6ai;' £y,£tOiV ydp udXtcrTa av £{)p£9f(vat xrjv twv 
Ypa[A[jidxa)v ETtiYpa^riv, aeyovxs; £lvai xiva avaOi^aaxa 
6[j,otou; E/ovxa xou; ^y6[Aou<; xwv YpajjLfAxxwv dpyata. 
"OOiV auxoy; caffiv ino xwv yvwptiCoiJiEvwv xrjv £up£oiv 
7:oir(iTa[ji.£vou; xwv £ucl^T)xoy(A£V(j)v avxYpd'J'ai xou;S£ xou; 
oxtyjju;. '^HpaxXEYj;, x. x. X. 

Vs. 1, vulg. xeyLEVKTue ; $£pa£i)aa<TGTr), Salm. (m 
Scylac. geogr. not. p. 5.) x£(j.£vt^£ KuOVipa; 4>£p(7£- 
cadaffY], Vossius [Observv. ad Pomp. Melam, HI, 6.) 
x£|i.£vi(T<3'axo Koupa IlEpa'Ecpada'aa, Buherius xEixEvitrTe 
Ku6v;p(x IlaafficpaEaaa. — Vs. 2, vulg. rripuov£ia;ay£Xa; 
ilibiy r)5' 'EpOfieiav aywv; Salm. x/j 6' dyEXrjv eXdwv, 
ex 5' 'Epu0r,; dvdywv, Vossius Fripuov^' rjXawv 7)3', 
'E, a., Buhier, rY)puov£ia; pou;, e? 'Epu6oy dvdywv. — 
Vs. 3, vulg. xdi;6'... nasiqidecrCTa. Salm. x6v6'... 4»£p(T£- 
cdiCTCToc, Voss. et Buhier. xd? o , etc. ut in vulg. — Vs. 4, 
vulg. x^Se 0£ (xou xexvw xw 6' 'Epy6ou xs Sdjjiap... 
Salm. (qui tres reliquos versus pro altera inscriplione 
habet) : TyiXESd(i,a) xexvw xai EOpyxw ri Sdjiap aOxoO... 
Voss. TriX£8dix(p xe'xvco xwx' Eupyxtwv. Sdfiap Tiptv... 
Buhier. TijiSE 5' £[aw xe'xvw xw 6' Eupyxiwvt 6au.£vx'.... 
— Vs. o, vulg. et Salm. or; x65'; celt, x?] xoo'. Salm. 
£'6rixa. — Vs. 6, vulg. dedimus; Salm. yTtocrxiEpov, 
Voss., (fiXoxa (?) 9yTa 6' yuo (jxiepa. — Subjicit 
Pseudo-Aristoteles : Toyxq) xa> £7i;typd(i,[iaxi imy^M^riaz 
xai 6 xoTio; EXEtvo; "Epy9o; xaXoyjXEvo;, xai oxt exeiOev 
xd; poy; xat oOx e? 'Epu9£ia; -J^yayEv oOos ydp iv xol; 
xaxd AiSOyiv xai xax' 'ISripiav xoixoi; oOSaaoi x6 6vo[Ad 
octal (X)£y£(79ai xvi; 'Epy6£ta;. 

XIV. In Floril. grxc. Mantiss. quarta, p. 437, 
edit. Hier. Bosch. 

XV. Eleusine. Ex schedis Fourmonti, edit. Boeckh. 

Corp. insc. gr. t. I, n. 27 « Mista scriptura ex 

pou(Txpooy)26v antiquissimo et vulgari ratione 

Versus fuerunt manifesto, qui ultima linea intacta 

relicta sic resliluendi videntur » Bckh. « Eleusine 

septimo Magnorum Mysleriorum die gymnicum ce- 
lebt-abalur antiquissimum , de quo locos coUegit 
Meursius iiVewsm. c. 28, et in illo certamine ob fruges inventas, ob quas hordeum pro prsemio fuit, stadium 
dicitur primum institutum fuisse. V. schol. Pind ' 
Olymp. IX, 130, a me editum, p. 228. El stadio ili 
jam ante Olymp. 79, vicerunt Corinthii Oligiethid;. 
auclore Pindaro, Olymp. XIII, extr. Adde explie 
tiones nostras p. 192. Non igitur dubium Eieusii 
antiquitus stadium (fipopiov) exstructum fuisse. Sp 
bsec inscriptio sladii Eleusinii recens et splendidiii 
adornati dedicalio esse videtur. Quae quando fact 
sit, ignoramus. Alciphronis nomen nihil nos docet. 
Id. — Vs. 1. 'KxdXifi6£v ab Hecale, 6y)[Aou xr,: Aeov 
xiSo; ^yX-ri;. — Vss. 2-3. G. Kaibel. Sic reslituit 
lAXxi9pov[oi;7ta't? t]6v8c op6[iov7to(Yi(7£v [a(j.£[j.7t]Tov |j Ar, 
(irixpo; X£ x«P'^ [xoOpY)? 6' evex"] y)7ito]owpoy. 

XVI. Ex Pausan. V, 24, 3. Lemma ex eodem 
ZeO;... dvdOriu.a Se XEyoufftv Eivat AaxESat|Aoviwv, riviz: 
aTiOCTxaijt MEffariVioi; 6£yx£pa xoxe e; TioXsp-ov xaxEffxr 
(7av. Unde Jacobsius : « Legebatur hoc distichon ; 
basi statufe Jovis Olympise , quam Lacedtemoii 
bello secundo cum Messeniis dedicasse ferebantur. 
— Est in secimda Mantissa Floi-il. gr. Grotli, cu: 
lemmate : To im xivi xwv AaxEoaifxovicov dvaOr,[j.5. 
eTtiypap.jjia. — Nuperrime banc inscriptionem ru^ 
sus edidit Curtius ex lapide ipso Olympics repen 
(V. Archdol. Zeitung, 1876, p. 49 sq., sic : 

A£?o, Fdva? KpoviSx Zeu '0Xu[X7ii£, xot)ov ayaXfjia 
IXrjFw Ou^'.w xw Aax£&at[Aovt({). 

XVII. Ex Melo insula; in canaliculo column 
collect. Nanian. Venetiis, insculptum hoc epigramn 
edidit Thiersch. Griech. gr. p. 51 ; repetiit Pandoi 
t. VIII, Januar. 1838, p, 432. — Vs. 2. apogr. hah 
ETEAESSE POnHOM,ubipunctopost£X£>.E(7r 
litterte unius spatium indicatur, in vetustioribusap 
graphis sic figuratse "I. Erravere ergo, ut mihi vid 
tur, qui, ut Thiersch, illius vestigii nullam ratione; 
babuere; qui legit hunc versum ita : aoi ydp etve'j/o 
(AEvo; xoux' i-ziXzaat po^ov, pro aspiratione accipici 
H quod n postpositum est. Philetas {Pundor. I. c. 
eadem ratione pro popov non sine labore excogitav^ 
ni'OlIHON, Ttpo^Mv pro 7rp6(ppa)v. Vid. Boeckh. n. "^ 
Dedimus xpOTc^ov ionice pro xpoitaTov. Pro tropS' 
Ecphantus hie noster fortasse, ut vinosus ille Xem 
phon Eratosthenis epigrammatii [A. P. vi, 77), qi: 
cadum inanem Baccho dono dedit, sic deo intaclui 
xpojiEtov, torcular, dedicavit. 

XVIII. Est apud Pausan. X, 7 ; sic restituit Cyprii- 
Philetas (Nsd llavSwp. 13 mart. 1861, p. 395), \i.i) 
r.za. admittens, a (aeXtioc, quanquam , ait, hoc abs 
lexicis vocabulum. Sic autem vulgo legitur : 

'Ex£(j.6poxo; j\pxi; iOr^xEv 'HpaxXEl. 
Wt(JiYi(Ta; xoo' dyaXji.' 'Afx^txTuovwv ev dEOXoi;, 
"EXXriffiv 6' aowv [j-sXEa xai EXEyoy?. 

Pausan. ev aOXot;, "EXXr^G-i S' dcioiov x. x. X. — Antt- 
scripserat : Tyj; oe xETaapaxotJxti; 6Xu[jLTcid6o; xa 

oySoYi; exEi xptxw aOXa E^Etrav ot '\[j.9txxyove 

xiOapwot'a; [aev xaOd xai s? dp)^Y);, TrpoffsSEaav oe xa 
auXwSta; dywvii7[j.a, xai ayXwv • dvr;yop£06r]aav 6e v. 

xcivxE? xai auXwoo; 'Apxd; 'ExEfxSpoxo; Aeu- 

xEpa Se IlyGidoi oOx etiI aOXoi; £xdXE(7av exi dytovi- 

?£a6at xac aOXtpoiav x£ xaxsXyffav, xaxayvovxE; oOv 

E'.vai x6 axou(7[Jia euoyijjiov rj ydp auXwot'a jj-eXetv; xe r 
ajXwv xd axyQpwTioxaxa, xat EAEyEla xai Gpr^voi 7ipo<7a 
66[XEva xo't? auXot;. MapxupEt Se (Aot xai xd xou 'Y^'/J^j 
Spoxou x6 dvd6Tf)!J.a, xptirou; yaXxou; dvaxESEt; tj 
'HpaxXeT xw ev 0-^6ai;" ETtiypajjipia &£ 6 xpiuou; eI/ev 
'Ey_£^,gpoxo; x. x. X. Kaxd xouxo [A£v xy^; auXwoia 
ETtaOaOTi TO aytovK7[Aa. IN CAPUT T ANNOTATIO. «3 \'IX. Ex Pausan. VIII, 5. 3, « Tegeoe ostende- 
ii-vehim Laodices, Agapenoris filite, qui, Troja 
iiiriKita, cum Arcailum classo Cypruni delaius 
liuni il)i condidit. Hino Laodiro lit£(i.«{'iv £; Te- 
, r7) 'AOr,va xri 'AXsa itsitXov. Palriam appellabat 
I'am, unde Agapenor originem ducebat. » Jacobs. 

KX. Ex Polluce, IV, 92, p. 401, unde exhibuere 
li, Brunck. A7ial., Lectt. p. 274, n. cccxiii'', 
obs. (Vid. Animadvv. vol. Ill, P. II, p. 61), Ap- 
:iL n. 372, etc.(( Ex verbis a Polluce huic epi- 
inmati additis intelligitur Archiam Hyblseum 
ilium ex peregrinis fuisse, qui Olympife in prse- 
iim certamine victoriam referret, et quidem ita, 
I'ibus Olympiadibus continuis competitores siipe- 
.'t. Idem Delphis victoriam reportavit. Ob tripli- 
1 illam palmam statua ei Delphis exposita cuni 
i^rammate » Jac. De pra'conum certaminilms adi 
isan. V, 22. — Vs. 2. eu' dnr,(jLO(iOvri, quod inco- 
lisillud certamen peregit. — Vs. 4. avaoeiyuaxa, 
isciie sunt intellig'endse, quibus prsecones collum 
. Lumdabant, ne nimis inflarentur arterise. » Jac. 

XXI. Diog. Laert. I, i, 29,xata xov Ka/,>.ttxaxov, ait, 
i, e. testante Callimacho in 'Ia(j.6oi: ex Leandro 
Milesio. In hoc epigr. agitur de phiala quam reli- 
querat Areas quidam, Bathycles nomine, darique 
sapientum principi jusserat. Data autem erat Tha- 
leti, atque in orbem rursus Thaleii qui earn Apollini 
Didymceo misit. — Vs. 1. MeSouvti N. oi^u.., hoc est 
Apollini Milesio. 

XXII. Ex Pausan. VI, 10, 5. « Legebatur hoc 
distichon in statua Demarati Her;eensis qui Olym- 
pia vicit ev oTi/.i-ca'.; 01. LXV et 01. LXVI. Primus 
banc palmam accepit, asseverante Pausania, V, 8... 
Eutelidse et Chrysothemidis sculptorum nomina ex 
hoc uno epigrammate habemus cognita. » Jacobs. 
— H. Grotius, Floril. grxc. maiitiss. sec, p. 320, 
sub hoc lemmate : To im -cri si-z.ovi Oc07i6p.Trou, ou 
7cai;Y;v ©eotioijiuo; 6 TcaAaidxr,;. 

XXIII. Dedit Pausan. VI, 9, 9, hsec praefatus : 
riapd "ye xoO FeXwvo; t-'j ap[xa ivdxs'.Tat <I>iXo3v, te'/vy) 
Toy AiYtv^Tou rXauxiou. To'Jtw tw ^^iXwvl StfAtoviGrj; 6 
AEWTrpsTroys; iXtyv.ov osJ.wTaTov iTioiriaz. « Pliilonis 
Corcyrsei ev itaiatv 6p6[iw vsvty.rjxoxo; mentionem ta- 
cit Pausanias, VI, 14; Philonis pugilis Christodorus 
in Ecphr. 229. [A7iih. Pal. II ed. Didot.] » Br. — 
Vs. 2. vixw por vixYj emendatio est Amassei quam, etsi 
probaret,non in textum recepit Brunckius; vixri Gro- 
tius quoque retinuerat. 

XXIV. Thucyd. schol. lib. I, 6. — Thucyd. I, 6 : 
« Olim vero etiam in corporis exercitationibus in 
Olympiaco certamine subligacula circum pudenda 
gestantes athletae certabant, nee multi sunt anni ex 
quohicmos desiit. » Schol. iVuo 'OpatTinou MEyapEto; 
eY'jiiv(»)6rj(7av ev Tot; aywatv, to: 5r,),oi xai to e; auTov 
ETiiypaiJiaa. Primum et postremum distichon citat 
scholiasta. Marmor exstat, an. 1769 in valle Mega- 
rensi repertum. Nunc in Museo nummario Parisiensi 
asservatur. Ssepe editum est , primo in Mafias. En- 
ci/cl. ann. VI (1800), t. Ill, p. 356 sq. Dederunt 
postea i&cohs A?} tf 10 1. Palat. Paralip.i^. 19iQ ; Anthol. 
Palat. t. II, p. 843 (Cf. nott. t. Ill, p. 945) et Ap- 
pend, n. 272, Boeckh. Corp. n. 1050. Hie suspicalur 
epigramma ab ipso Simonide prsestantissimo ejus 
jetatis epigrammatum scriptore et Megarensibus 
quam maxime dedito factum esse (Cf. ap. eumdem 
n. 1051 et notas). De Orsippo vide Pausan. I, 44, 1 ; 
quem scriptores omnes, Pausanias 1. c. scholiast. 
Horn, et Thucyd., Etymologic, p. 242, Eustathius ad TE 
^aviCTEV Iliad, p. 1324 "Opiimrov vocant : Megaricam nomi- 
nis forniam servavit lapis. — Vs. 1. G. Kaibelius 
IMEyotptj; (J.E oai'ppovi. 

XXV. (( Servatum in primis Palatinarum raem- 
branarum foliis » [Jac.) est hoc epigramma et in co- 
dice magnte Bibiiotli. Parisina; n. 1773. 

XXVI. Ex Pausan. V, 20, 7. Ex eodem epigram- 
mat is hujusce lemma est : °Hv Se xaXouffiv ()ivo|xdou 
xiova ol 'llXiioi, ecTt [aev itpo; to Upov to-J Ato; lovTt 

d7i6 To'j [lEydXou pt.jjxou Outo; 6 xiwv sv oixta tou 

Olvoadov, xa9d XeyouTtv, siaTrixEi • xepa'jvtoaavTO? 
too 6eou (Cf. ibid. V,^ 14, 7), Trjv (xev iX>-/)v rjcpdvi 
olxiav TO TTup, yiTEXiTtE 6^ tov xiova i\ dTtdar,; (xovov. 
Vs. 1, vulg. xsivMv.— Vs. 2, pro (ttuai; et eouwa Dor- 
villii {ad Chariton, p. 74) emendationibus, lect. vulg. 
retinet Jacobs, ctuXo; et Evouca. — Vs. 3. Td lza\i.a. 
explicat ipse Pausanias [ilnd.) : TtETcotYivTo-. oe ?pu|xa 
Etvai ?y)ivw xi'ovi TtETtovY) xoTt (iTio Toii /povou xai Td 
7:oX>.d Ot^o 6£(J[X(7>v (7uv£-/o[j.£va). — Vs. 4. « vulgatum 
8E$axo in oaffraTo mutabat Sylburg, probante Dorvilio." 
— Lemma ap. Grotium,] Mantiss. sec. Floril. gr. 
p. 328 : 'I'o irX tw utvaxiw, TtEpi tou dx T'n; Oivojidou 
utvo/ei^Oevto; xiovo;. 

XXVII. Oljimpise. ExWeilio editum est abErn. Cur- 
tio in Archuol. Zeitung, 1878 zweites Heft. p. 82. 
Sub disticho scriptum est Eu6u(io; Aoxpo; duo Zeipu- 
ptou dveOT^xE. 

HuSayopa; -dixto; ETCOirjO'Ev. 

De Euthymo adi Pausan. VI, 6, 2 : Td 5^ i; ES6u- 
{jiov TOV TtOxtriV, ou ixE £1x6? CiTcepSatvEtv r,v Td i? Tdc 
vtxac auTW xai Td e; 66?av OudpyovTa Tr)v aXXriv. Fe'vo; 
[lev 5r| f,v 6 Ku8y(io; ex twv ev ''iTaXtcf AoxpoJv, o'( x'*'- 
pav TYjv Ttpoi; Tw ZE^yptto T-?i axpa vE'fxovTai, uaTpo; oe 
ExaXEtTo 'AaTuxXsoy;... '() o£ ol dvopid; -cey^t] te ecttiv 
IluOayopou xai be'a; £; Td udXtaxa d|to;. Cf. de Eu- 
thymo Suid. v. F.COufxo;, qui Pausaniam exscripsit, 
^lian. V. H. VIII, 18, et Plin. VII, 47, qui, ut fu- 
sius Pausanias, eum memorat « ter fuisse Olympise 
victorem, semel victum. » — Vss. 1-2. Aut iegendum 
'OX0[Ji7:ia vixwv, aut subaudiendum aliquid e. c. •rca- 
Tpi?, a quo pendeat sffTri^Ev, quia parum verisimile 
est Euthymum prima persona induci loquentem, 
Evixwv, vincebam, deinde autem de eodem dici e<TTri- 
ffEv, tertia persona, statuit : fortasse scriptum fuit 
vs. 1. evtxa. 

XXVIII. Ohjmpise. Ex apographo Weilii editum in 
Archdol. Zeitung, 1878, 2 Heft, p. 84 sq. tractavit 
Ern. Curtius. — Vs. 1 sqq. De Pelasgo Arcade, 
V. Pausan. VIII, 1, 2. Idem de Philippo pugile, VI, 
8 : 'AJ^dv ix IlaXXfivrii; <I>iXi7r7:o; xpaTT^aa; iruyixi^ udt- 
6a?... •I'lXtTiTiou OE ToO ^Jldvo; MOptov Tr^v auTr/v Elxova 
eitotriffE. 

XXIX. Ex Suida, s. v. TIpo; tt, TiyXtSt 'Ep[j.Y^;. « Phi- 
lochorus dicit de Mercurio ad portulam collocate 
noveni archontes, qui Pirsum munire coeperaiit. hu7ic 
dedicantes, sic Mercurii statuse subscripsisse. » Suid. 
— Cf. Demosth. contr. Evergum, p. 1146; vid. Har- 
pocr. s. V. 'EpfA-ii; 6 Ttpo? ty) TiuXiSt et IIpo; ty^ tcuXi'oi 
'Ep(j.. et Phot. s. v. 'EpixYJi'd up. t. tt. 

XXX. Argis. Corp. inscr. gr. prsef. n. 17, ex 
schedis Fourmonti; Franz. Element, n. 28; Ross. 
Inscripii. gr. ined. n. 55 ; Lebas-Foucart, Inscr. gr. 
et lat., etc. P. II, Argolide, n. 108. — Supplementa 
sunt G. Kaibelii, Epigr. gr., etc., 936. Antea lege- 
batur xwv dveOrjXE TavTea — "Icr/yXko^ ©toTio; 

quod nomen ut novum notabatur. — Vs. 3. andotov. u ANTHOLOGl^ GR.^G^ APPENDTGIS (loric. pro crTaotov , Cf. lat. spatium. Lapis habet 
avsOcxs; v£y.e, antiq. formampro viy.rj, doricum imper- 
I'ectum. 

XXXI. Apud. Athen. XIII, p. 609 : Kat Xapixoy 
ToO 7toA£[xapj^r;o-avxo; 6'jyaTepa eXaSsv *l7i7:ta (Ih'.'ji- 
(TTpaTo;) 7t£pixaXXe<7TaTr,v oSaav tw \>.tT aOtov Typav- 
vsOcravTi. iuveSv) 6e, w; 9r,o-i ( K. as- (or; ixo;), xov Xdpjxov 
EpacTriv ToO 'IitTTtovi YEvsdSai, xat xov Ttpo; I\xaoYi(j.ta 
"Eptoxa iopu(7aCTf)at TipwTov, £9' oj emyeypaTCTat : Ilot- 

xiXo;j.r,/av' Cum niultis Brunck. , Jacobs., etc. 

Hier. Bosch, in Floi-il. grsec. Mantissa secmida. 
Tit. III. n. XXIV. sub hoc lemmate : 'Jo ini tw "Jipwrt 
imy^oLcphv, Tto TTpo; i'Vxaorijj.ta. lopyOevxt. 

XXXII. Athenis in arce. Edidit Kirchhoff C0/7J. 
insc.att. 374 ; inde G. Kaibel Epigj'. gr. e lapid, etc. 
75"2. — Sub tetrasticho iegitur Kpitto? xai ]\yi(7twxy;; 
£7iotTr,adxr|V. Hegelochi patri sicutfilio nomen erat Ec- 
phantus. — Vs. 3. [x£yd),r|fv] dubium videtur, cum 
ME TAPE TE habeant apographa ; sic correxit 
Kirchhoff; reliqui [Atyd).-/;; M E T A UH S, quod scri- 
ptur^e vestigiis melius convenit. 

XXXIII. Athenis in arce. Kirchhoff, C. inscr. att. 
397, cujus supplementasunt.Inde G. Kaibel., ii)j/^»'. 
g}\ e Zap., etc. 733. Idem hoc epigr. dim tractave- 
rat {De Monum. aliquot grxc. carm. p. 40) et po- 
suerat v. 3. wv £v£x' al£t et v. 4 xovce )(api!;o(ji£vir]. — 
Vs. 3. AtytXieuc, ab AiytXia; qui ovijAo; xt); ^vxio^iSo; 
<pu>.Yi; est. 

XXXIV. /?e PirseipseninsulaEetioiiia. Edid.Hirsch- 
feld Diar. arch. 1873. p. 108, unde G. Kaibel. Ep. 
gr. e lap. 759. — Vs. 2. « 7r6).r,a? pro TtoXta; scriptum 
nescio poetse an lapicidse sit error. » G. K. 

XXXV. Exhibet Pausan. VI, 20, 14 : To ix£v or, H 

ap)(Yi; KX£otxai; Ecxiv ao£(7tv (iy;)^avr(<yd!(A£voc, xai [9act] 
cppovi^Tai y£ i%\ xw £{)pTi(xax'. w; xai sittypatJLtj.a £7ti dv- 
opidvx'. xw 'A9y;VY)'7tv ejnypd^j^ai. Cf. id. I, 24. Lemma 
ap. Grotium, Ma7itiss. sec. p. 322 : To im. xm lA6r,- 
vijatv AvSpidvxt KX£oixow. Locum hunc de carceribus 
illustrat Salmas. ad Solin. p. 643 , et Gedoyn Sttr les 
courses de chevaux, dans les Mem. de I Acad, des 
Inscript. XI, 319 sq. in-12. — Vs. l.vuig. o£u, inter 
verba mT^6.zza\.^ et 'OXupiTtfa, quod delevit Facius , et 
claudicantem fecit versum. — Brunck. et Jacobs. 
eupaxo. 

XXXVI. « Ad magnum lapidem in agro Athena- 
rum. » Cyriacus, p. xiv, n. 100. et ejusdem ex sche- 
dis Muratorius t. I, p. cxlu, 5. Habet etiam Bonada. 
Ex his edidit, ut potuit, Bceckh. Corp. t. I, p. 474, 
cum hac nota : « In Attica, ut Corinthi, culta l\6rjvd 
tTiTcia, eaque in demo Acharnis, ubi simul Minerva 
Hygiea culta est ; igitur Acharnis quidam in stadii 
vel hippodromi carceribus Minervse signum cum his 
verbis posuit pro d^EOEi. Rem declarat locus Pausa- 
nise, I, 31, extr. : "Eaxt tz 'Ayapval 5f,iio:' ouxoi Sewv 

^TcoXXcova X'.fiwciiv lAyviiEa xai 'HpaxAEa* xai lA6r|Va; 
P(»)[ji6; ecxtv Ty£ia;' v'f,\o' 'iTiTciav ^Or|vdv 6vo(xd- 
?ov(7i, X. X. X. (Cf. Soph, CEd. Col. 1066, Pausan. I, 
30, extr.). » Edidit et Ph. Lebas. Voyage, etc. Ins- 
criptt. rec. t. I, Attiq. p. 12, n. 27 a. — Vs. 1. Sup- 
plet Ph. Lebas 4>£p£xpaxri:. 

XXXVII. Apud Diodor. Sicul. XI, 33 : Oi 5' "EXXn- 
ve; (post Platseensem victoriam) ex xwv Xaaupwv 
OExdxy^v E^EXopiEvot xaxEaxEyaaav ypy^joOv xpiTtooa, xai 
dv£6r(Xxv eI; AEXcpou; ETttypdiavxE; sXEysTov xoos • 'liX- 
Xdoo; X. X. X. « Dubium est, sitne hoc epigramma tripodi inscriptum. Pausanias [Lacedsemoniorum 
rex], inscuipi jusserat : 

'EXXriVWv dp/Yjyo;, etteI x. x. X. 

[V. Anth. Palat. ed. Didot. VI, 197]. quod Lacedfe- 
monii eraserunt, substitutis eanim civitatum iiomi- 
nibus, quae barbaros ad Platteas prostraverant. Thu- 
cydid. I, 132, a quo non dissentit Demosthenes, seu 
quis alius auctor orat. m Nexr. p. 740. Itaque, si 
hoc distichon in tripode fuerit scriptum, oportet 
earum, quas dixi, civitatum nomina subjecta fuisse 
arbitreris. » Wcsseling. 

XXXVIII. Apud Athen., XII, s. 50, p. 536, ex Nymph. 

Heracleot. in libr. De sua patria, via : Hauffavia; 

TTEci l)u!(dvxtov O'.axptSwv , yaXxouv xov dvaxEi'iXEvov 
xpaxf,pa xoT; OeoT; xoi; £7ti xou cxOfAaxo; iSpufAE'voic, 5^ 
Ext xai vijv Etvai cu[i6aivEt, ExoXfAYjCEv ETitypdtj^at, w; 
auxo; dvaOEi:, ynrjGEl; xooe x6 Euiypajifj.a, otd xriv xpu- 
OTjv xai UTTEpriSavt'av £7iiXa86[XEvoc aOxou • IMvd[x' dpExa; 
X. X. X. — Vs. 4, vulg. KX£(/6p6xo'j. Scripsimus 
KX£U(igp6xoy, dorice, Vid. Annuaire de I'Assoc. p. 
Vencourag.desEtud.gr. 1876, p. ii9. Lett, de Brunei; 
quas primum edidimus. 

XXXIX. Ex Plutarch. De Herod, malig. xxxr. 
8, et. Themist. viii, « qui hoc carmen insculptuu. 
fuisse tradit uni columnarum ex marmore qua? sta- 
bant circa templura Dianse, in Artemisio, promon- 
torio Euboese. ». Jac. — Vs. 4. (7i^[Aaxa, columnas, 
de quibus Plutarchus, 1. c. : axfiXai xOxXw Xi6ou Xej- 
xou TtETtriyaciv • 6 0£ Xi8o; x?) X^'P' Tpi66jX£vo;, xa; 
Xpoav xai 6(7jj.r,v xpoxiijovicav avaoiSuxjtv. 

XL. Ex Diodoro Sicul. XI, 13. dedere Bonad. 
Anthol. p. 76, Brunck. Anal. i. Ill, p. 178. n. cxliii, 
Jacobs. Append. Epigr. n. 242. « Xerxes, irruptione 
in Grseciam facta, manum misit, quae Delphici 
Apollinis templum diriperet. Et jam Persse usque 
ad Minervse templum penetraverant, cum iugens 
tempestas exorta eos in fugam conjecit. Quo facto, 
Delphi tropseum posuerunt ad Minervse templum 
cum hoc epigrammate. Sic hsec apud Diodorum tra- 
duntur. At in epigrammate ipso Delphi Persas,Apol- 
line juvante . fugasse dicuntur, quod cum Herodoti 
narratione (VIII, 38) convenit. » Jac. — Vss. 2 et 3 
d;rw<ja[jL£'voi; et p'j(Ta(i£vot; legere maluit Walckena- 
rius, quod recepit Anthol. Pal. gallicus interpres, 
Deheque, t. II, p. 248^ Append. 

XLI. Ex Pausan. V, 25, 10. « Achsei Jovi 
Olympico dedicaverunt statuas heroum, qui in Ijello 
Trojano cum Hectore, fortissimos Grajcorum ad 
singulare certamen provocante, congressuri erant. 
Prius distichon insculptum statuae Idomenei; alte- 
rum legebatur in ejusdem clypeo. » Jacobs. 2, vs. 1. 
Onatam, Miconis tilium floruisse constat OL lxxviii. 
Cf. Anthol. Pal. epigr. Antipatri, IX, 238, et in hac 
nostra sylloge, XLII. 

XLII. Ex Pausan. V, 25, 13, et VIII, 42, 10. 
Primum Herculi seneo in Olympia a Thasiis dicato. 
Onatseque operi, inscriptum est hoc distichon super 
senea basi; dein iterum in donariis, ejusdem artificis 
operibus, quse ab Hierone pro equestribus victoriis 
promissa, Dinomenes filius, post ejus mortem dedi- 
cavit. — Micon, Onatse pater, si Plinio credimus 
(XXXIV, 8), (lathletis spectabatur. » — Vs. 1. vulg, 
Fto; (ae'v y£. — Vs. 2. Vindob. et Mosc. codd. ayxoo 
sc. dyaX(j.a vel dvdSriaa. — In inscriptione lib. VIII, 
42, 10, pro auxo; Iegitur Nddtj), quam sic versibus 
latinis vertit Amasseus : IN CAPUT I ANiNOTATIO. 65 Ista Micone satus simulacra effinxit Oaatas, 
insula in yEf^'ina cui patria atque doinus. 

XLIII. Olympise. P](lidit E. Curtius, Archiiol. Zei- 
Uing, 1876, p. 48, n. 6. 

XLIV. Ex Pausan. VIII. 43, 9-10. Repetiere post 
niultos Brunck. Anal. III. p. 174, cxviii, Jacobs. 
Append. Epirjr. n. 325. » Hoc carmine utitur Pausa- 
nias ad dofinienduni Onata3 iBtatem. Onatas enim 
Miconis filius, .^gineta, xa ava9r,|xaTa, quae ab Hie- 
rone pro victoriis e cerUiniinibus reportatis voto 
promissa Dinomenes post patris mortem dedicavit, 
elaboraverat. » Jacohx. Vid. supr. 42. Tlo; (xev [xe Mt- 
xwvo;. — Grotius dedit cum lemmate : To £7ti tivi 
AewotAe'vo'j; xou 'JEpwvo; dvaOrj^jiaTi. 

XLV. Habet Athenfeus, VI, sect. 21, p. 232 : 
'IdTopst... <l>av{a; ev tw Ttept twv ev -ixeXia xupdvvwv, 
to; )(aXxwv ovxwv xwv uaXa'.wv avaOrijjLdxwv xai xpiuo- 
iwv, xai XsSi^xwv, xal ey/eipioiwv, wv £?' ivo; xat £7it- 
•yeypayOai 9r,(jtv" Oarjoai [x.' 

XLVI. Erythrvi. Hamilton, Researches, etc., n. 23 1 ; 
Ross. Arch. Aufs. II, 67; Lebas, V, 38; G. Kaibel. 
Epigrr. (jr. e lap. etc. 769. — Vs. 1. Ross. 2HS; 

ejusdem conj. K/.e-jOspo-r,;. Hamilt. apogr. AI 

©EP2MI. — Vs. 2. Rossii supplementa sunt. 

XLVII. Ex Pausan. VII, 17, 7. » (Ebotse, CEnije 
filio, Dymteo, victoria contigerat OJ. VI. Statua ipsi 
posita est secundum oraculi monitura 01. LXXX. 
Cf. Pausan. VI, 3. Nihil ilia statua fuit illustrius. 
Nam cum (Ebotas primus Achceorum palmam Olym- 
picam tulisset, athlette Acluei, priusquam in certa- 
men descenderent, ejus statuse parentare, palmam- 
que adepti eamdem coronare solebant. » Jacobs. 
Vs. 1. Kulmius wvaxo, interposito post vixwv puncto. 
Vulg. 'A/ji'.o;. — Vs. 2. 'KxaXeixo ol (Aujiyj) xa [xev 
dpy_ai6xepa llaXsta. » Pausan. 

XLVIII. In antra props Vari apiid veterem Ann- 
phlystum, uhi fere Paneum collocat Strabo. Bceckh. 
Corp. 456. Kirchboff. 431, G. Kaibel. 762. — Vs. 2. 
'E5r,pYd$axo, sic Boeckh, Kirchhoff et G. Kaibel.; 
qua de forma Thesaurum adi s. v. e^spydJIoaat, ubi 
L. Dindorf scripsit e^-zipyaaaxo, ut Hase in 4>pa6r|, 
cum tanien idem in vu[J.ai6Xriiixo; dederat e^yipyd^axo. 

XLIX. Antipoli (Antibes) redicula reperta. Edid. 
Froehner, Revue arclieol. 1867, I, 360; inde Kaibel, 
Epigr. gr., etc. n. 784. V. id. prsef. p. xvii : « Ter- 
pen eorum dsemouum numero accedit quales sunt 
Tuywv, FopYwv, KrioaXitov et alii. » Loquitur sedicula. 

— Vs. 2. Lapis habet KATST X API AN- 

TAnOAOIH. 

L. Ex Pausan. VI, 13, 10. Inscripti sunt hi 
versus statute equi nomine Lyci, quo Phidolse filii 
victoriam retulerant, quod satis compertum est ex 
ipso Pausania : 'EysvEXo Ss xat xo-i <I>it6«t)Xa xoi? 
Ttaiffiv £Tci xsXrixi i'tiixw vixri, xai o xe I'tttio; etcI (sxr\ki\ 
7ti7rotri5J.£vo;, xai ETitypaafid Ecrxtv Itz' auxw. Post alios 
tamen Jacobsius ipse erravit de Lyco quem unum 
esse Phidolae tiliorura arbitrabatur. — Vs. 1. '£2xy- 
6p6[jiot; malebat Camerarius sine causa; notanda est 
tamen cum Jacobsio forma wxyopofxa; quae raro oc- 
currit. — Vs. 2. in cod. quodam Pausanise Dorvillius 
«rf Chariton, legisse dixit "laOixta ixu?; perperam. — 
Exhibet Grotius, Flor. gr. Mont. sec. p. 320, sub 
lemmate : 'I'o eiiI xoii Auxoy xou <I"£t6a)Xa ava6r,ixaxi. 

AMTHOLOGIA HI. LI. Apud Thucyd. VI, 54 t .,... TTEtatTxpaxo; 
4 'iTtTiioy xou x'jpavvEOcravxo; vlo;, xoO TtdTtTuou £X<^v 
xoyvo(j.a, xtJjv ociSsxa Wewv pa)(x6v xov Ev xy) ayopa apywv 
avE'fJriXi, xai xov xoO 'AnoXXwvo; ev IIuOiov. Kal xw (xev 
Iv XT] ayopa TipodoixoSoixricra; uaxspov 6 oyjixo; 'AOri- 
vaiwv [XEtilov (jLYixoi; xou (iti)jj.ou riipdvtoe xoijin'Ypa[X[Aa. 
Toij £v IluOtoy £xc xai vOv 6r,X6v ecxiv afiuopot; Ypd|jL- 
[Jiaai Xeyov xdoE" Mvyjixa...., Sibi videtur v. cl. Cu- 
manudes 'A8yiv. 1877, p. 149, eruisse ipsum Pisis- 
trati marmor et inscriptionem qu?e sic est uno 
quidem versu : 

Mr^EMATOAEHE$Af>4-E$nEI5l$l 

Y10$ eEI<EHAn0UU0N05nYC... 
EHTEMENE. 

LII. Ex Pausan. VL 8, 2 : « Inscriptum statuae 
Damarchi, filii Dinyttse, Arcadii ex Parrhasiorum 
populo, qui Olympise coronatus fuerat. » Jacobs. 
Huncce pugilem fama erat, quam vanorum hominum 
figmentum arbitratur Pausanias, in Jovis Lycaji sa- 
cris in lupum conversum, decimo rursus anno rece- 
pisse hominis figuram. — Vs. 1. coddx Faciani 
habent. AtvOxa. 

LIII. Ex Pausan. V. 10, qui hos versus inscriptos 
fuisse tradit scuto aureo, quod sub Viclorise statua 
in fastigio templi Olympici collocatum erat. Hinc 
apparet vv. cidXav j^pycjEav in ipso carmine non de 
scypho, sed de scuto, quod scyphi formam refere- 
bat, accipienda esse. Erat illud munus Tanagrseo- 
rum, sub quorum moenibus Athenienses et Argivi a 
Lacedsemoniorum Boeotiorumque copiis superati 
erantOl. LXXX, 4. Cf. Diod. Sic. XI, 82; Pausan. I, 
29; Thucyd, I, 107 sq. 

Vs. 4, vulgo in fine prtecedentis versus comma, 
ponitur et vs. 4 xw uoXeuo) legitur, quod Camerarius 
mutavit in xw TioXe'fiw. Jacobs.. — Exhibuit Grotius 
in Mantiss. sec. Floril. gr. p. 318, cum lemmate : 
'ETttYp^fJ^JAa atTTitot xivl i■K•.^^a.^z-^ £7t£ipYa(7(X£vriv e5(ou(jyj 
MEOouaav xfjV Fopyova. 

LIV. InPorphyr. Vita Pythagorse, exDurid..4?j7?a/. 
lib. 2, qui ualod x' auxoO dvaypdyEi 'Aptixvyiaxov, xai 
6iod(TxaX6v cprjai yEVEuQai AYi(ioxpixo\J • xov S' ^pt(i.vr,- 
<yxov xaxEX96vx' d7i6 xri; cpuytj; j^aXxouv dvd6y](Aa £v "zta 
Upw XY^; "Hpa; ava6£ivai xvjv otdjxExpov ly_ov eyyu? 
oOo itYjj^Ewv, o'j £7ttypa[X[xa r)v lyyEypajxixEvov x6o£ * Ilu- 
OayopEO) X. x. X. 

LA\ Edidit post alios Bojckhius {Corp. t. I, p. 39, 
n. 24) hanc inscriptionem ex Peloponneso, ut fertur, 
Anconam delatam. Welckerus qui eam quoque dedit 
in Epigr. Spicil. alt. p. 7, sq., rectissime judical, 
filii matrisque nominibus vs. 2 positis, statuam 
infantis recens nati a puerpera ex voto dicatam 
Diance Ilithyite significari, ut in Sapphus epigram- 
mate Aristo puellfe recens natae imaginem Dianse 
consecrat. — Repetiit Philetas Cyprius in Nea Ilav- 
Stopa 1861, p. 599, a, cujus lectiones recepimus. — 
Vs. 1. Bckh. : iE'pr,a' woicrtv [dfiotSriv]. — Vs. 2. pro 
nomine patris quod videbatur incertum, Welckerus 
conjiciebat "Epw, ab "Epo; « quae vox eadem atque 
"Epw;: » hocnomen jam statuerat Corsinus. — Vs. 3. 
De Pario artifice Colota, vid. Pausan. V, 20. Scri- 
bebat Corsinus xaXov AidEO ipyov, ubi justissime no- 
tat Philetas xauxoXoyiav in verbis 7coiY;(jia et spyov. 
Longe aliter restituit G. KaibeliuS, vs. 2. 0£p(Tt[E']- 
nou[?, 6u]y[d]xEp. Vs. 2. Tou Ilapioy iroiyiy.a Kpixwvi- 
oEo) txty^oiLOii Etvat. Nomen conjecerat Kirclihoffius 
KXEiTimSEto; lapis habet K//I//0////A EOEYIC. 

5 66 ANTHOLOGI^ GR^G^ LVI. Ex Pausan. V, 27, 12; inscripto Jovis femori, 
quern Mendsei , Thracise populus, ex Ionia oriundus. 
Olympian dedicaverunt. Sipte, ut ait ipse Pausanias, 
Thracise castellum vel urbs esse videtur. — Vs. 2, 
malletJacobsiuspia(Taa[j.svot,utinepigr. vot. ^linfra; 
eamdein formam retinuit Grotius, qui hoc epigramma 
sub hoc lemmate exhibuit : To eui tw. twv Mevoaiwv 
ava9ri[jLaTi. 

LVII. Ex Strab. X, 3, p. 463. De Oxyio vide Stra- 
bonem, VIII, p. 354 et p. 357, et Pausan. V, 3, p. 381. 
Lemma ap. Grot. : To ev tttj dyopa twv 'Hae^wv Itii 
Tw 'O^uXoy avSptavTt. — Vs. 1. rovSo Sf,[j.ov, Eleos, 
qui se pro autochthonibus habebant. — Vs, 2. Kou- 
pviTiv Y^v, ^toliam a primis ejus incohs appellatam. 
Jac. — Cf. epigr. sequens Xwpy); otxcaTYipa et notas. 

LVIII.ExStraboneX,3,p.463,repetieruntBrunck. 
Anal. Ill, p. 193, n. ccix (Vid. Jacobs. Animadvv. 
t. Ill, P. I, p. 412 sq.) et Jacobs. Append, n. 386. Hsec 
ab Ephoro se mutuatum esse profitetur Strabo ; unde 
apparet « ^tolum, Endymionis filium, ex Elide in 
earn regionem venisse, quae ab ipsius nomine .^Etolia 
nuncupata est, Curetasque, qui eam turn habita- 
bant, expulisse. Post decimam setatem, Oxylum, 
^monis filium, ex ^tolia in Elidem profectum, 
urbemibi condidisse. « Jac. Vid. supr. epigr. 57 Aitw- 
X6;7ioT£. — Vs. 2. Brunck.rectius Ope^OevTa. J. Scalig. 
(Ttaoiou. — Lemma ap. Grot. To £7:1 tt^ pdcrei xyj; 
AiTw>,oij, Tou 'Ev5ujj.ta)vo?, e'.xovo;. 

LIX. Pausan. IV. 1,5. « Messenen magnarum 
dearum initia Caucon Eleusine veniens deportavit. 

Fuit Caucon Clini filius, Phlyi nepos Magnarum 

vero dearum initia, multis post Cauconem annis, 
Lycus,Pandionis filius, quam augustissima, quamque 
celeberrima ut essent, effecit. Lucum hac etiam 
jetate Lyci nominant, ubi ille antistites mysteriorum 

lustravit Quod autem hie Lycus Pandionis fuerit 

filius aperte declarant versus, qui sunt ad Methapi 
effigiem. Nam et Methapus quosdam initiorum ritus 
reformavit. Fuit hie quidem Atheniensis patria, 
initiorum, orgiorumque et cujusvis modi sacrorum 
designator. Idem vero et Cabirorum Thebanis initia 
constituit, et juxta Lycomidarum septum imaginem 
cum inscriptione dedicavit. Ea inscriptio , cum 
alia, turn in primis, quiB ad Methapum pertinent, 
testatur. » In ea loquitur ipse Methapus. « Indicat 
el eadem inscriptio Messenen venisse Cauconem, 
Phlyi -nepotem; alia prEeterea de Lyco, et illud in 
primis, veterem initiorum sedem Andaniam fuisse. 
Vs. 1 in codd. et editionibus corrupto Kuhnius post 
SofjLoyc aliquid deesse suspicatur : ita fortasse sup- 
plendum, quod recepimus \}.z-^6.\riZ t£ x£Aev8a (AaTpo;, 
V. seq. pro Ttatpoi. Jacobs. Append. Lips, retinet 
Y^yvta-a et legit YiyvKra 6' 'EpaEiao... Per Mercurii 
vero domum idem Cerycum Atticorum a Mercurio 
oriundorum familiam intelligendam esse conjecit, de 
quibus vid. Pausan. ipsum I, 38. — Vs. 2 Kopvi? 
uptoxoyovri; {sic) ara memoratur a Pausan. I, 31, 3. 
L.^Dmdorf : Aafxa-rpo: xai. — Vs. 4. Facius : KXei- 

voTo Kayxwvtdoao quod suspicabatur corruptum 

esse, cum de Caucone ipso loquatur inscriptio. 

LX. Ex Pausan. V, 23, 7. « Insculptum epigr. 
status Jovis, quam Clitorii dedieaverant Olympise. » 
Jacobs. — Brunck. dedit in Analectis III, 177, 
n. cxxxvi. — Vs. 2. piao-d(;.£vot, sic codd. Vindob. 
et Mose. ; vulgo pia(j<7d[x6vot quod recepit Facius. 
Vs. 3 corruptus sic legebatur xai (xexpEix' lAp. y) 5s 
teUtoc;, quem ita restituendum Kuhnius conjiciebat : 
xat [AE-rpa TioieiTTjV x. t. X. Scribendum est xal x<j.\)rr[c, jj-sxpYixai, id est decimse mensores. — Vs. 4 et mu- 
tilum supplebat Kuhn. xai AaxESai(j.6vtoi. Sed e 
codd. mss. Vind. et Mose. qui exhibent xa-cd Adxwv 
xai EX C)£6£v et xaxd Adxtov iai^tv erui potuit qute, ut 
videtur, vera est lectio. — « Clitorii fuerunt in Arca- 
dia, cives urbis K).Eixopo;, quam Azanis filius con- 
didisse dicitur. » Jacobs. Vid. Pausan. VIII, 4. 

LXI. Olympise. Ex apographo Weilii edidit 
Ern. Curtius in Archaol. Zeitung. 1878 2 Heft, 
p. 83 sq. Supra scriptum Eevoxayi; Eij809povo: Mai- 

vd).to?, et in era lapidis IIoauxXeixo; £iioi(r,)(7e. — 
De hoc paltesta vide Pausan. VI, 9, 2 : Msxd xoOxou 
(OsoyvTaxoy) xr)v Eixova ZevoxXt,? MaivaXioc EaxriXE Tta- 
Xaicrxd; xaxaSaXwv iratoa;... EevoxXe'ou; oe xov dvSptdvxa 
DoXOxXeixo? Etjxiv eipyaafiEvo?. — Vs. 2. dTixr] ;; doriee 
pro dTixriv. 

LXII. Athenis, prope Asclepium, i. e. ^scula- 
pii templum, edidit v. cl. Cumanudes in Atheneeo, 
ann. 6 (1877), t. VI, p. 137, qui conjicit marmor esse 
arse basim, ad cujus erectionem pertinet epigramma. 
— Vs. J . Nomen mutilum esse potest. "Oppi7:uo; vel 
"OpenTtTTo;. Dii 6u.66(d(xoc yEsculapii sunt Hygia, Pa- 
nacea, Jaso, Somnus, Telesphorus, etc. Vid. inf. Ad- 
hortat. Epigr. TysTa, Ppoxoiaix. x, X. — Vs. 2. eetati; 
uTtoOi^xai; eodem fere sensu quo sunt verba haec quae 
ssepe in inscriptt. variis occurrunt : ^poffxd?avTOc xou 
Geou, xaxd liitxayyiv, i% EU'.xayY); xou Geou, xaxd x6 irpo- 
CTxay|Aa xou G., xaxd xeXeuciv 0., xaxd (xavxE^av, xat' 
ovap, xax' ovstpov, et similia. Cuman. 

LXIII. Athenis in arce. Kirchhoff. 349. inde G. Kai- 
bel., 756. Vs. 2. lapis habet ETX... « ab initio dpyu]- 
piou supplendum >> conjicit G. Kaibel, qui hasc 
subjicit : « Filiolus enim pro patris fortasse reditu 
votum suseeperat, susceptum qui unus potuit pater 
ratum fecit. » 

LXIV. Aiginse repertum;a, v. cl. Prockeschio ex- 
scriptum edidit Rhangabes Antt. hell. t. I, p. 29, 
n. 34; est et in Corp. 2138 d, apud Lebas. I, 6, et 
G. Kaibel. 761. — Subter legilur [nomen artificis] 
ETioiviae. 

LXV. Ex Pausan. VII, 27, 6 : inscriptum Polyda- 
mantis statuse, quod argumento ei-at Thessalis e 
nuUo unquam eertamine discessisse inferiorem Po- 
lydamanta contendentibus. De quo plura vid. ap. 
Pausan. supr. VI, 5. 

LXVI. p] Diod. Sicul. XIII, 41. Id inscriptum erat 
in templo Minervse ad Coroneam a duodecim nautis 
qui soli ex Epiclis naufragio effugerant (ante Chri- 
stum natum 411), dedit que Diodorus, ut fatetur, ex 
Ephoro, qui monumentum viderat. A-ziXoi Se x6 TiEpi 
Touxwv dvd6yi[j.a xeijxevov ev xw 7r£pi Kopwvsiav v£w, 
xaOditsp crjffiv "Eoopo?, xfjv ETtiypatpviv e/^ov xaOxYiv 
Oi'o" dzo •/.. X. X. 

LXVII. Olymj)ias, die 27 nov. 1878 repertum edidit 
E. Curtius, Archseol. Zeitung. 1878, viertes Heft, 
p. 181, n. 220, antiquissirais litteris ]EA0^i^-f-. 
Athenodorus et Asopodorus artifices, ut Polycletis 
discipuli memorantur a Plinio XXXIV, xix, 8. 

LXVIII. In basi statuae ApoUinis Naxii, nunc in Be- 
rolinensi Museo, edidit Fz-ankel. in ^rcAao/. Zeitung^ 
1879, zweites und drittes Heft, p. 84. Non aliunde 
notum viri propr. nomen Astvayopv^;. 

LXIX. Ap. Athen. I, p. 19 : 'Ev Zl GriSai? HivSapou IN CAPUT I ANNOTATIO. (jLcv o'jx iiivi eixcov, K/.etovo; os to'j tooou, £^ r,- sm- 
YeycanTai- IluOsa x, t. X, — « De lioc Cleone, Tlie- 
baiio tibiciiie, nihil invenio ; eum ante Alexandrum 
Ma^^nuin lloniisseaijparotex historia quara Athenajus 
addit ex Polemone, de Thebano quodam, qui patria 
profiigus aurum in sinu statuie Cleonis condidit, 
idijue triginta post annos, patria restaurata , inde 
protraxit. » Jac. 

LXX-LXXI. Ex Pausan. VI, 3, lii : AuaavSpov Se 
TOv 'VptfJTOxptToy ilTiapttaTYiv avsOscrav ev '0).u[XTita 
2a[X'.oi" xat a-JTOi; to (jlev TrpOTspov tiLv eiiiypa(A[xdTa)v 
effTiv, 'liv no).y'jar,Tw x. x )..Tou-ro jjiv or) tou; to avd- 
6r,aa dcvaOivTa; [J.r.vjcf to 6' e9c$Yi; £1; auTOv sTiaivo; 
EffT'. Auaavopo'j, 'AOdvaTov x. t. ).. — Htec statua 
Lysaudri posila est [lost victoriani adyE<^os potaniuni 
de Atheniensibus relatani. — p. vs. 1. vulgo TidTpav ; 
codd. Casaub. et \"in(lol). bene exhibent T.dr^oL. In 
utroque codice est 'AowToxpaTO), de quo "vid. Facii 
notani 10 ad libr. Ill, c. 6. 

LXXII. Olympic repertum in angulo N.-E. templi 
Jovis, ediditFraukeliii^'Irc7i<Vo/o^wt7(e Zeitung, 1877, 
p. 43, n. 54. Vs. 1. habet lapis per assimilationem 
THM MKN, Tlir TOlTlOr. Hoo simulacrum et in- 
scriptum titiilnm memoraverat Pausanias, VI,17,5:... 
Kat TOV AsovTtvov Topyiav tosiv ecTiv avaOelvat oe t7,v 
elxova i: '()).u[j.7riav 97|alv KyaoXico; aTCoyovo; TptTo; 
Ar,'.xpaTO'j; (7'jvoixr|(Tavto; dos/.^r, ty) ropyiou. O'jxo; 6 
FopYta; TtaTpo; jaev y;v XapiJ.avti&oy. /.EysTai oe aya.au>- 
aa<T8ai [i£X£rr,v Xoywv upwTo; r)u.EAr,u.Evriv Ti el; duav, 
xal e; Xri^riV oXiyou osiv i^xo'jcav dvfjpti)uoic. lvj6ox'.[Ay|- 
ffat OE Topyiav Xoywv EtvExa ev te TiavriyupEi t^ '()Xy|J.- 
TCixr, 01CS'., xat etc. 

LXXIII. Olim Aihejiis, nunc ia Brit. Mus. marmor 
Elginiaiiuni. Primus ediderat Cyriac. Ancon. Epirjr. 
p. XV, n. lOo; delude Murator. t. II, p. mlxvi, 3, ex 
quo habet Jacobs. Paralip. AnthoL II, n. 15, p. 766 
et Anthol. Pal. Append, n. loO, Breckli. Coty). n. 747. 
— Cf. St. A. Cumanud. 'Att. sTttyp. £7itTU[x6. p. 124, 
n. 069. Nuperrime tandem retulit ex mormore ipso 
Newton. Anc. Git. Inscr. Brit. Mua. n. lvi. « Titulus 
hie sepulcralis non est, sed deluncti fratris imagi- 
nem dedicat Polystratus. Cujus imago dedicatur 
supra scriptum est nomen PoljUi Polyliidis fil. 
Pseaniensis. » Bckh. Vs. 1. Jacol)s., dempto puncto, 
IIoX-jXXo; verl)i dvEOr,x£ subjectum esse credebat, et 
rioX'jCTTpdTo'j... a^EAqjou legere voluit, cum Muratorio, 
« imaginem Polystrati sui fratris. « Lapis habet 
nOAY^TPATO?. 

LXXIV. In XajjLTcpEwv TtapdXwv pago attico. Ed. Le- 
bas.I, 80, G. Kaibel. Epigg. gr. e lap. conl. n. 925, 
et alii. Keilii sunt supplementa. == Vs. 3. Lebas 
oiXov pro X,t).o'i scripserat; Keil. xiaffo^opw oe, 
G. Kaibel. x'.(j(7090pouvTi. — Simus, Dionysiorum 
victor, patrem ad sui exempli imitationem impulit, 
et vicit quoque pater. 

LXXV. Athenis ad ecclesiam Catholicon. Edidit 
Pocock. Inscriptt. P. I, c. 5, sect. 4, p. 55. Epita- 

|l)hium est in plures milites. Inde retulit Breckh. 
_ Corp. t. I, n. 173 et Cumanudes in 'Att. Emy. £-t- 
Tutj,g. p. 396, n. 3487. Distichon posterius est in 
altero latere ejusdem lapidis. Initio secundi versus 
videtur adjectivum ad avopo; periisse, deinde nomen 
viri celebrati, exempli causa, nXEisToxpiTov. In pro- 
ductione syllabjB ov nullam difficultatem esse sciunt 
metrici. — Cf. epigr. atticum simile ap. Pausan. X, 
21, 3, in hac nostra sylloge n. 110 : 'H [idXa or) uo- 
Osoyaa x. t. X. — Vs. 1. G. Kaibel, El] to-.wvoe dv- opwv eTyi TioXt;, oOtzot' av a'j[T'fi;. 

l^piCTTOXpiTOV. 67 

— Vs. 4. Id. ExOpou LXXVI. Allietm. Ex schedis Fourmonti, Corp. 
insc. gr. 80. Bojckhii su|)plementa sunt nisi quod 
vs. 3. pro Oeitiv scripsit Kaibelius GvviTwv. — Sub- 
scriptum est tetrasticho : "EooSev ■zr\ kExpo7:iot (pyXf, 
6711 Xapt(TdvS|pou dp^ovTo;] tyj xupia dyopa xpu£6r,v 
ij^YjotijaaEvtov Td)[v cpuXErwv ev dxpoTvoXE'.. 

'OvrjTojp Kr.cptooowpou MsXtTE-j; eittIev 'ETiEior)] TTup- 
p[Yi;... dvrjp dyaOo; ysyevriTai T;?.pi Tif)v 0'jXr,v xal Td 
xoiv[d, Eiraivsaaji a'jTOv [dpsTvi; evezev xal] Xp^^^V '^'''" 
cavw dixo TtEviaxoatwv CTSsiavwaai •/.. t. X. — Chari- 
sander archon fuit 01. CI,'l, vel anno 375 a. Ch. n. 

LXXVII. Ex/m6?'oinsula.Edid.Akerblad. Sopredue 
laminette di broiizo, etc., p. 22, iiuleque Jacobs. 
Anthol. Palat. Addend. T. Ill, p. 100. Integer titu- 
lus est Londini in Museo Sti-angfordiano. Repetiit 
Boeckh. Corp. n. 2156, atque ex marmore ipso 
Newton. Ajic. Gr. Inscriptt. Miis. Brit. n. lviii. — 
Vs. 1. Lapis habet xripyxi. Statua ernt Herma; Ago- 
ra;!, in agora (foro), juxta porticum Poecilen posita. 
V. Lucian. Jup. trag. c. 33 : 6 coz, w 'Epixyj, d6£X(p6; 
IffT'.v 6 dyopaioc 6 itapd tv)v FloixoXyiv. — Vs. 3. Bois- 
son. Epist. Holste7i. p. 454, voluerat ol'Se xaoiyvrjToi, 
sed in lapide legilur AYT]OKASirNHTOI. 

LXXVIII. hiter Busirin et Mcmpliin. Ex Boeckhio 
Corp. 4702 edidit G. Kaibel. Epigrr. gr. e lap., etc., 
n. 775. « Chal)ria; mercenarios a. 360 titulum po- 
suisse apte conjecit Boeckh. » G. K. — Vs. 2. Olxo- 
6o(xat; Franz., idemque nonnuUa supplevit in reliquo 
titulo qui ita est : 

AuaixpiTo; AOr,vaT(o;) SwctixX-o; 'AOriVai(oc) 
'4v6pGxo(pi; Niciupi(o:) A'/itj.rjTpio; 'A6r|VaT(o:) 

]VIva<TiyEvr,c Koia)T(6;j 'Ar.oXXwviOYi; Kopt(v&to;) 
'EttiteX-/); Kypava(io?) ITuOoowpo; 'AOrjvaT(oc) 

STpdTwv Kapuavo(£u:) lAptoToSouXo; 'A6r,v(aIo<;). 
... xal T[ri]v Tpd[7:Eyav dvEOEtrav ^[j/jpTaTo; Tooio; [xal. . . 

Tanus deus nullo alio documento notus est. 

LXXIX. Lapis Panticapei ex ruderibus repertus ad 
oppidum Kertsch. an. 1823. Edidit Kohlerus, De 
numm. Spartoc. p. 59. — Tractavit Welcker. Sijllog. 
epigr. edit. sec. n. 168. — Repetiit Boeckh. Corp. 
insc. gr. n. 2104. — Vss. 3-4. Subtilius, ut videtur, 
notavit Koehler. parti hujus terrte ut regem, parti 
ut archonta prsefuisse Pserisadem. — Cf. ib. n. 2107. 

LXXX. Athenis, edidit v. cl. Rhangabes primum 
in Diurn. (vrchxol. Allien, n. 22, posterius in Antt. 
hell. t. II, p. 723, n. 1008; Ph. Lebas, Voyage, etc., 
hiscriptt. Attiq. n. 32. Subscriptum est litteris re- 
cehtioribus quibus Romana denuntiatur a;tas, alius 
titulus, qui nulla ratione ad priorem pertinet. Non 
idem est atque is qui legitur apud Lebas, 1. c. Auii- 
(xayo; AuatOcioou 'AypuXrieHv; memorat quemdam 
M.Licinium Crassum Frugi. Notat Lebas ex Corp. 
insc. gr. n. 6810 non absimilem inscriptionem, sed 
multo recentiorem, repertam esse in Germania, in 
ccemeterio juxta Aschaffenburgum, quse ita esl.neque 
si linguam neque si metrum spectes, probabilis : 

IwOeI; ex TioXXwv xal dfJLETp^Twv jj.dXa (Ji6)(;9wv, 
E05d(X£vo; dv£6riXa Feviou Eixova (7£[Avr,v. 

Confert et Lebas, Anthol. Pal. xiii, 13. epigr. quod sus- 
picatur exscriptum fuisse Athenis, in basi exornata 
donario Palladi Tritonidi dedicato. Lebas, ibid., p. 26. 

LXXXI. Ephesi in suburbio. J. T. Wood. Discov. 68 ANTHOLOGI^ GRJECM at Ephesus; Inscriptt. p. 32, n. 10. — Vs. 1. confert 
Wood. Horn. Od. T, 196. — Vs. 5. lapis habet 

EZ^nZHN. 

LXXXII. In lamina a^nea Objmpise repertum die 
6 Junii 1879 edidit A. Furlwa,ngler, Aixhseol. Zei- 
tung, 1879 zweites und drittes Heft, p. 145 sq. 
n. 288. — Vs. 1 'EXXrjvwv r.pj^ov, i. e. 'E/,Xavo6ixYi; 
eram, Grsecis in ludis Olympiacis prseeram ; ex quo, 
auctore Pausania, VI. 1, lex ab Eleis facta est ne 
quis 'EXXavoStxoOvTwv equos immitteret. — Vs. 3. 
De equis aSXoyopoi; cf. Horn. //. I, 12i et 266 : 'iiz- 
TTOuc — TiriyoOc, aSXoepopou;, o'; asSXia T^oaaii apovTO. 
— De Troilo, Pausan. ibid. : II),r,aiov 0£ toO IKXeoye- 
vou;, AeivoXoxoc xe xettai, lluppo; te y.at TpwiXoi; 
'AXxi'vou. ..ysYOvaffi Se ff^iatv oO xata tauToc al vixat... 
TO) Tpa)iXcp OS TeXsta te a'jvwpiSt, xai TtwXtov aoiiaTf 
6Xv[XTria5t 6. ExpaxEi SiuTE'paupo; xai; exaTov... Toutou 
[XEv or) Tov avSpidvTa i-Ko'vr^as. AuciTCTto;. 

LXXXIII. Xa7ithi. a Fellow, repertum; ex Lebasii 
apographo edidit Franz. Corp. insc. gr. T. Ill, 
p. 147, n. 4269. et Addeiid. p. 1122. Ex expressa 
gypso imagine quae in museo Britannico est, rursus 
exhibuit Leake [Transact, of the Royal Society, etc. 
Vol. II, 1847, p. 27), cujus textum receperunt Lebas 
et Waddington, n. 1249. — His in versibus hoc 
notandum duobus hexametris succedere penlametros 
duo, deinde sequi duo disticha et hexametros qua- 
tuor : quo ordine recentioris setatis opus arguitur. 
Ille, de quo agitur, « Harpagi filius, nescio qua oc- 
casione bello exorto regnum legitimum instituit, 
atque ita optime meruit de Lyciis. In ejus belli me- 
moriam stelam duodecim diis Xanthi in foro posuit. 
cui stelse postea hie ipse titulus inscriplus est baud 

dubie ab propinquis illius ^tas tituli accuratius 

definiri non potest. « Vs. 6. G. Kaibel ex Bergkio 
et Maur. Schmidt, credit hic uaXrjv esse pro RaXriv 
i. e. RafftXsu;. Ct. schol. ad JEschyl. Pers. 659 (al. 
656) qui laudat Euphorionem ; vide et Sext. Empiric. I, 
17. Hesych. : RaXr,v, BaaO.EO?, ttpuyiaTi., etc. Unde 
vertendum : Omnium optimus manibus i. e. factis 
et operibus, rex. Vs. 10, « Arcades memorantur ; 
sed Arcades saepenumero mercenarii stipendia fe- 
cerunt. » Franz. — Vs. 1 parum apte ex epigr. 
Simonidis sumpsit auctor quod ab Atheniensibus 
post victoriam ap. Eurymedontem partam positum 
est. V. Aristid. t. II, p. 209, 512, ed. Dindorf., 
Ttt^P twv Te-cxapwv, apud quem legitur IxpivE. — 
Vs. 5, conjecit Martinus exTtir' 65' "Aprcayo? oloi 
aptatiOcia; xdt anavxa. Sed verbum animo repeten- 
dum est ex vs. 2. Leak. 2nap](yt;; Waddington, 
Iixepot; 66E 'A. — xa oiitavxa. — Vs. 9. iid. iOavaxot. 
Vs. 11, iid. ■Kltia-za. pro STieixa. — Vs. 12, pro xaxw, 
iidem K[a.]ixa, ubi Leake gentis auctoris nomen 
latere opinatur. 

LXXXIV. Apud Plutarch, in Timol. XXXI. « Unde 
apparet hoc distichon Mamerci esse Catanseorum 
tyranni, ejusdemque poetaj tragici qui illud scutis 
mercenariorum Timoleontis a Carthaginiensibus de- 

victorum, inscribendum curavit. « Jac xa; aCTui- 

oa; avaQsi? xol; Oeoi; eXeyeTov uSptaxixov sTisypatj'E' 
Tac(0 Offx... — Vs. 1. OCTxpeioyp. OffxpEiw, xoyxe'ffTt irop- 
oijpai; av6£i x£xpw(i[ji£vac. Coray. In Parisin. cod. B 
et vett. editt. j^purTsXEccavxETriXEXTpou:, correxit Xy- 
lander cujus conjectura firmatur cod. Par. C. « Irri- 
debat Mamercus hostium cladem vocabulo tragicam 
simulante gravitatem. » Held. 

LXXXV. Ex Plutarch. X Orat. IV, 27, inscriptum 
epigr. statuae ex sere, Leocharis operi (AEwyjipou; ?pyv), quam Isocrati Timotheus, Cononis filius, 
dedicaverat Eleusine "E[i7tpo(j8Ev xou Trpooxwoy. — 
Vs. 2. Oeat?, Cereri et Proserpinae. 

LXXXVI. Servaverunt Plutarch. A' Orat. iv, 41 et 
Photius, Myriobl. cclx : ixEpav oe Eixova eaxyjoEv 
auTou upo; xw 'OXviaTtistw inX xiovo; yaXxviv 6 Oexo? 
Ttati; 'AyapEuc, [xai e7:£ypa>^£vj • 'laoxpdxou; •/,. x. X. 

LXXXVII. Athenis in arce. Ephem. 179, Rangab. 
989, G. Kaibel. 940. Supra scriptum Njtxai eS flava- 
6r,vaia 7:ai[o(j>)v C-)apyr,Xia... Tituli, ut apparet, frag- 
mentum tantum modo habemus. 

LXXXVIII. Astypah-se. O. Rayet, Bullet, de cor- 
resp. hellen. 1879, p. 483 sq. — Repertum est ann, 
1871 : litteris correctisetbene insculptis testalur esse 
alterius partis IV saeculi a. n. Chr. — Iltcwv propr. 
viri nomen hactenus ignotum. 

LXXXIX. The/lis repertum hoc epigramma edidit 
St. A. Cumanudes in 'AOr.vaiw, 1873. p. 477, ex 
ectypo apographoque misso ab Epaminonda Coro- 
mantzo. — Vs. 1. IIa[iu.dxo; aywv hie est Ttayxpaxtov 
puerorum. — Vs. 3. 7vpo6oXri hic dicitur eodem sensu 
atque dcpopjivj. Eudyxptxov non in lexicis occurrit; 
quanquam Thesaurus ling. gr. dedit outrdyxpixov, 
alio tamen sensu. — Titulo subscriitfum statuarii 
nomen : Turixpaxr,; i7ioir,ae. De hoc artifice, Ly- 
sippi discipulo, ut editori graeco visum est, vid. 
Plin. XXXIV, 8, a quo cum Lysippi imitatoribus 
annumeretur Tisicrates, facile conjeceris epigramma 
nostrum ad prima Macedonicae domiuationis tem- 
pera pertinere. 

XC. Ohjmpise. Edidit Dittenberger , in Archlio- 
logische Zeitung 1877 (1878), p. 194, n. 104. Supra 
letrastichon legitur 'A uoXt; d xwv MEfjaavt'wv <I>iia) 
vi5av AtoysvEo; dpiaxa 7:oXtx£U(jd[iiivov, Att 'OXuixttiw. — 
Vss. 1-2. ad verbum : Huncce Philonidis honorem 
posuit patria, imaginem virtutis apud Jovem mon- 
strans. Ni fallor, legitur in Arch. Zeit. oEtxvufxEvr). 

XCI. Servavit Eustathius ad Iliad. Z (XVIII), 570, 
p. 1223. Retulit Brunck. in Anal. t. Ill, p. 252, 
n. 480 (Vid. Jacobs. Anim. t. Ill, P. II, p. 140 sq.); 
dedit et Jacobs. Append, n. 390. — Vs. 3. Br. et. ■ 
Jacobs. : Mouaai oi a' sOprivEov. ■ 

XCII. Est apud Marium Victorinum gramm. et 
rhetor. De Orthog. et de ration, carmin. lib. IV, 
p. 2528, de iambico metro; disticho praemisit haec 
grammaticus quod quasi epigrammatis lemma est : 
« Admonemur hic quod apud Grsecos celebratur, 
nonprEetermittere,Boiscum Cyzicenum supergressum 
hexametri legem iambicum metrum in octametrum 
versum extendisse , sub hujusmodi epigrammate. 
'Rbiaxo:, x. x. X. » 

XCIII. In pariete ecclesiae prope rudera Ta- 
nugree. Edidit Leakeus, Mus. crit. Cantabr. vol. II, 
fasc. VIII, p. 570 atque ex illo Rossius, Inscc. p. 308 
(tab. XLV) et Boeckh. Cor. insc. gr. 1. 1, n. 1382. Pi.e- 
petiit St. A. Cumanudes in 'A9r,vatto, 1875, p. 475. 
« Subscripta haec erant imagini Phorystae ab ipso 
dedicatae : priiis distichon e persona scribeutis 
dictum est, alterum e persona imaginis, quae pro 
ipsa Phorystaj persona censetur. Phorystas mani- 
festo Tanagraeus est, et vicit in Joviaiibus nescio 
quibus praeco. Vide de praeconum certaminibus in- 
scriptt. seqq. Cf. Cicer. ad Famil. V, 12, extr., 
Pollux. IV. 91, Athen. X, p. 415, A. Idem in aliis mSSii IN CAPUT I ANNOTATIO. 69 IS cursu vicerat, et voce et pe(lil)u,s €>ximius, 
qui|Ji>e laterihus validis praeditus. In tine statuai'ius 
scripUis est, Kaotata; eTcoeiffe; inov.at est Bceoti- 
cum. » lia'c/,/t. — Vs. 4 ul>i lapis liabet dxe^avo, le- 
L'f re voluit Boeckliius CTTE^avw. 

\(,'IV. Prope Ilium novum, in loco qui nunc dici- 
tur Eski-Atschi-Kevi « tabula marmorea reperta, ex 
cujus inscriptions pauca tantum legi poterant, edita 
e\ Huntii Diario ap. Walpol. Mem. p. 107. Tractavit 
Welckerus Syllog. epigr. gv. n. 44, p. 53, ed. sec. 
(ed. prim. n. 14). Repetiit Boeckh. Corp. n. 3625. » 

— Vs. 2. apogr. dedit E*r, « "Eipri debetur W'el- 
ckero. » — G. Kaibel. 1080, non matris nomen esse 
censet Teyva, qui sit vertit : ars exsculpsit, additque 
hiec : '( liectoris heroum et statuam Julianus llii se 
vidisse narrat in epistola nuper ab Henningio edita 
{Hermx IX, 257) v. 16 : yjpwov e^Ttv 'E/.topo? oTtoy 
yaXxou? ETTrixEv avSpia; ev vai'axo) ppaysi' to-Jtw tov 
(xiyav avTsaTVidav 'Vy^tXXsa xata to uTraiOpov. » 

XCV. Apud yElian. His/. Atiimnl. XI, 40, inde 
Brunck. .Uial. Ill, 173, et Jacobs. {Ajiimadd. 
vol. Ill, P. II, p. 154). Append, n. 319. Vs. 1. vuig. 
£nivo{a;,correxitBoisson.adMarini Vit. P;-oc/. p. 115. 

— Vs. 2. TsTpdxcpwv 8s eloLtfo^ Nixoxps'wv 6 KOttoio; 
layvj, xai av£Or,Xc IluOot, xai UTrsypx^'S" I-ri; svsxev... 

XCVI. Argis. Multi edidere et Lebas et Fou- 
cart. hiscc. gr. et lat. recueil., etc. Megar. et Pelop., 
Argolide, n. 122. — Vs. 3. Nicocreon, Phytagorse 
filius, Nicoclis nepos et Evagorse pronepos, primum 
annales evolventibus occurrit an. a. Ch. 321. De quo 
si plura quttjras, adi in libro supra laudato lucuien- 
tam V. cl. Waddingtoni notam. Ibid., p. 56 sq. — 
Vs. 7. epoTt? cypr. dialect, pro sopr/). Hesych. : epo- 
TY)v, eopxriv Kuirpiot. . XCVII. Athenis ad Parthenonem. Ed. Ross. 
Arch. Aufs. I, 174 ; inde G. Kaibel. n. 850. Subscrip- 
tum est Ntx6[Aay_o; STtoYidEv. « Nicomachus sseculi IV 
exeuntis sive III ineuntis artifex. Cf. RoSs. /. s. s. 
Videtur epigramma mulieris statuse subscriptum 
fuisse, cujus nomina, lapide superne fracto, perie- 
runt. » G. A' 

XCVIII. Servavit Athen. II, p. 48 : "Hx[j.aG£ 5' 
i\ Twv 7rotxiX(ov Oyr,, [idXiaTa i^-ciy-^utv Tiepl aOidc yevo- 
(Asvwv 'AxECToc xat 'EXtxwvo; twv Kyupiwv. ToavTai 
6' r,<Tav Ivoo^of xai f,v 'E/.ixwv ylo; 'Axsca, w; ipyjaiv 
l£pa)vu(xoc. 'Ev Il'jSot youv em Tivo; epyou djiiye- 
YpauTai- Tixtl' 'liXiXwv 

XCIX. Citat ^lian. in Nat. A?iirn. X, 40 : 'Ev 

t^ 2xu6ta yf; ytvovxat ovoi xepacfsopot xal aziyv. to. 
xepaTa exeiva to uSwp to 'ApxaS-.xov to xaXoupievov 
ir\z STuyoi;, xa Se a>.Xa ayyela O'.ay.oTCXct uavxa, xav ^ 
(Tioi^pou TtETiotvijxeva. To'jtwv toi twv xepatwv uno Iw- 
TtfXTpou xo[i.ia6r,vai oaatv 'A/.£$av8pw xw Maxcoovt, xat 
exelvov ixyvOavoita: OaujjiaaavTa et; AsXoo'j: ava9r)u.a 
avaOstvai tw lIuOiw to xe'pa; xai UTtoypd'l/ai Tayxa' £oi 
t66' 'ax... Dat et Stobajus inEclog. 'phijs. lib. LII. 48 
ex Porphyrio. — Inde repetierunt Brunck. Ancd. Ill, 
p. 182, n. cLxii, Jacobs, (v. Animadd. t. Ill, P. I, 
p. 378), Append, n. 324. — Vs. 2. multi codd. 
aX'niJ^a. Gesn. xTtijia; Kuhn. ad Var. Hist. I, 27, 
Xp-ri|J.a Tt. — Vs. 3. ^lian. Stob. aypdvTou, Brunck. 
aypdvxtj>. Var. codd. AoyrnriOiSo?, Gesn. Aoudtdoo;, 
Reines. Aoutrritoo;, quod Grotius et Schneider. Apud 
.^lianum est AovjOyictdoo:. « Aouct>)i; dicitur ab urbe, 
cui nomen Aovaoi, de qua, prseter Stephanum, viden- 
dus Pausanias, VIII, 18, 2. » Br. — Vs. 4. Editt anteSchn. [id-Txallev ; Stob. Heeren. pa-rxaSe, Grotius 
pddTa^ev. 

C. Athenis ad vestibulum arcis ; Cyriacus edidit. 
Inscrr. Ancyr. p. xv, n. 1 13, atque ex schedis Cyriaci 
Muratonus, t. II, p. dclxxi et iterum ex suis t. Ill, 
p. MDccLxxvi, 4. Hinc Jacobs. Paralip. II, 800, et 
Append, n. 27t), Boeckh. Corp. n. 911. Hie : « Ante 
ouoe unum et alteriua distichon deest cum ejus no- 
mme cujus statuse hiec subscripta erant. » Vs. 1. ita- 
XiyxXivavTa in lexicis desideratur. G. Kaibel. n. 847 
scripsit itaXtv xXivavxa. — Vs. 3. lacuna manifesta 
est, unde nomen urbis vel regionis excidisse videtur. 
Boeckhius tamen post Buttmannum lacunam statuit 
post^Oavaxoto et supplevit noXyxXaOxoio, G. Kaibel, 
Xepotv ISiaiv. — « Welckerus suspicatus est hoc epi- 
gramma ad Aristotelem pertinere; vss. 1-4 autem ad 
ejus voluntariam mortem referri et vs. 2 ad fugam 
Athenis in Euboeam, quo post obitum Alexandri 
concessit, inimicorum obtrectationes evitans. Ethsec 
conjectura manifesto vera est. » Bckh. 

CI. Athenis, herma caplte fractus. Ephem. 3447, 
coll. C. insc. gr. 136, G. Kaibel. Epigrr. gr. e lap. 
conlect. p. 348, n. 848. Litterse PS bonse aetatis. 

CII. Ex Pausan. VI, 4, 6. De hoc Chilone Pa- 
trensi addit idem : Et 6c AyaiitTiou xou ■rroiYiffavxo; xt?iv 
elxova T£X[i,atp6a£vov x% fjXixia (7U|x6aXe'a6at oel jxe tov 
TToXefAov ev6a 6 Xei/wv eTteirev, iiTot 1; Xatpwvetav 
lAyatot; TOt; Traaiv oaou cTTpaxeudaoOai r^ toia xax' 
apexiiv xe xai x6X(iav 'Ayatwv u,6vo; '\vxi7idxpou [lot 
xai MaxeSovwv iwc/.wiia. aywvtffaaGat Tcept Adatav csatve- 
xai XY)v ev OeaaaXta. Hoc idem de eodem dicit Pau- 
sanias lib. VII, 6, 5. — Vs. 1. Mo-jvoTcdXri? Camerarii 
emendatio est pro vulgato [xoOvog TrdXT] ; habent Facii 
codd. [loOvtp quod Camerarii conjecturse favet. Hue- 
tius, p. 79, malebat (xouvoTxdXy), de quo vocabulo He- 
sychius (jtouvondXat ot [xovifi -zri TidXv) vtxwvxe;. 

cm. Priene; edidit Chandler Syllog. Inscript. 
p. 13, deinde Brunck A?ial. Lectt. p. 288, n. 291'', 
Jacobs (Vid. Animadvv. vol. Ill, P. II, p. 42 sq.), 
Append, n. 376, Boeckh Corp. n. 29o7, et Lebas et 
Waddington ex lapide ipso, Inscriptt. explic. V. Asie. 
Min. sect. I, Ionia. — IX. Priene, n. 186. —Vs. 1. 
lapis e^aXajj-Tvo; pro ex SaXaixtvoc, sicut e^uSptxa; 
pro ex Sugptxa; (Lebas et Wadd. n. 66), etc. — Vs. 2. 
Brunckius conjecerat 'Apt<7xov6ou ; Boeckhius proNau- 
Xoxov, "AvSpoxXov. Lapis habet NAOAOXON, NaoXo- 
yov, propria regionis forma, Naulochi qui fortasse 
fuit heros oppiduli conditor, quem Philius viderat 
in somnis, quemque coli jubebant dese ©effjjto^opot, 
Ceres et Proserpina. — Vs. 3. lapis Xeoxolg, linguaj 
Prienensis forma, ut NaoXoxo;, sicut infra ionicoe 
dialecti sunt uoXeiw; et Oetov. — De his onmibus vid. 
Lebas et Waddington commentarium, ih. p. 72 sq. 
— « Statuse herois divino honore culti hsec suscripta 
erant. » Bckh. 

CIV. Ex Strabone qui hoc epigr. ex Eratosthene 
laudatll, 1. 16. Repetiit post alios Brunckius j4na/. Ill, 
p. 234, n. 393, et deinde Jacobs Append, epigr. 162, 
uterque cum hoc ex Strabone lemmate excerpto : 
'Ev xw '\7xXr|Txtstaj xwv riavxtxaTtatEwv, iid xt) ^ayefcrri 
XaXxr, OSpta Stat xov irdyov. 

CV. Cahjmnse, in oppido insulse ejusdem nominis. 
Edidit Ross. Inscr. inedd. 298. unde G. Kaibel Epigrr. 
gr., etc., 778. — Vs. 1. sic legendus : N'.xia; \i 
aveOifixsv 'AuoXXwv' ulo; (unius syllabse) ©paaufATjOeui. 70 ANTHOLOGIJi: GRMCJE CVI. Athenh in arce. Ex Rossii Biirsianique 
apographus Keil. Bullet, acad. Petropol. i8o9, XVI, 
98, sq., Kaibel. Epir/rr. gr. e lap. conl. n.941. Supra 
scriptum est Aiosavr,; 'Eu.7t£oiti)vo; vi/.v) 'Ii7fj[j.c/i. — 
Vs. 2. « Diophanes inter pueros (iyEvstoc), inter viros 
juvenesve (Ttpoyovoc) vicerat Stephanus. >< 

CVII. In insula Salamine, prope vicum Ampelaki 
repertum, edidit Spon. Iti7i. t. Ill, P. II, p. 92 
(in-12, 1724, t. II, p. 316), Wheler. Itin. p. 421. 
Repetiit Bceckh. Corp. t. I, n. 408. — Vs. 1, 
« Exempli causa in trium apud Sponum litterarum 
spatio coUoco litteras AIIH. Supra versus legitur 
NtxoxXeoy; 'Hy/jaiTiuou 'Avayupaaio;. Ergo Apemon(?) 
patris erat Nicoclis qui erat ipse Ilegesippi filius. » 

CVIII. Ex lapide ipso in Anglia servato edidit 
Edm. Chishull Antiqq. Asiat. p. .59. Dehinc Brunck 
Anal. Ill, p. 192, n. 203, Jacobs (vid. Animadvv. 
vol. Ill, P. I, p. 408), Appe7id. n. 283, Bceckh Corp. 
n. 3797, et alii. « Scriptum est epigr. in statuam 
Jovis OOptou, i. e. secundos navigantibus ventos 
excitantis; » Jac, cujus celebre delubrum a Byzan- 
tio 120 stadiis distans a navigaturis Pontum sacra 
acciplebat. — Vs. 3. alii opofxoy;. — Vs. 3. elxa 
plurimi. — epEuva Donius. 

CIX. Ex Pausan. I, 13. .« Adscript! fuerunt hi 
versus spoliis Macedonum, quse Pyrrhus, Antigono 

devicto, Jovi Dodonteo dicavit Hoc epigramma 

Brunckius Leonidse ex conjectura tribuit. » Jac. — 
Dedit H. Grotius in Florileg. Grxc. Mantissa se- 
cunda, p, 317, cum lemmate : 'Ei:ivpa!;.[>.a xal; Ma- 
xeSovwv a<j7ti(7'., tw ev Awowvy) Aii Otio ilOppou ivaxe- 
Qet'aat;, £7:iYpa9£v. 

ex. Servavit Pausan. X, 21, .5; retulere multi ; 
H. Steph. in Append. Anthol. p. 504, 10, Bonad. hiscr. 
p. 71, Brunck Anal. Ill, 177, Jacobs Append. Anth. 
n. 202. « In iliustri ilia Gallorum in Grseciam irru- 
ptione, quae Brenni nomen conspicuum reddidit, 
pugna commissa est ad Thermopylas, ubi Grseci 
copias contraxerant, duce Callippo Atheniensi. Nam 
Atheniensibus in illo tam gravi bello a reliquis Grse- 

cise populis r,y=[jiovta concessa erat Cydise scutum 

a propinquis et amicis Jovi Liberatori dedicatura 
est, addito epigrammate 'H [jiiXa Sr). ... Pugnatum 
est illud prtelium 01. CXX\ , 1. » ,lac. — Cum ne- 
cesse sit subaudire xeijxai sive %at, suspicatur Ja- 
cobs scriptum fuisse in vs. 1. pro vulg.^H jj.a)-a or;, 

CXl.Delphis, edidit Ulrichsius, Reisen und For- 
schungen in Griechenland, etc. vol. I, p. 435, cf. p. 38 ; 
unde repetiit Ern. Curtius, A?iecdd. Delphic, p. 7. 
Berolin, MDCCCXLIII, 4°. Quando titulum exscripsit 
Ulrichsius, neque superiores, ut fatetur, duas lineas 
neque artificis nomen, utpote mutilata, legere po- 
tuit, et Curtius addit:- « Nos, quum Delphos veni- 
mus, lapidem barbara manu fractum vidimus, ut tan- 
tum fines singwlorum versuum legerentur. » Vss. 1-2 
supersunt hsec : P El ZTOZ EZEE A A A AO- 
ZEM. Vs. 5. Ulrichs. et Curtius habent p\jaa\i.i- 
^oy?. — Ex conjectura Ulrichsii de anaglypho quod 
narrat a se cum hoc epigrammate fuisse repertum, 
id fragmentum ad Gallorum irruptionem (280-278 
ant. Ch.) referri posset. Pausan. X, xxiii, 7. — Bergk. 
Dia7'. airh. 1850, p. 172 arbitratur hoc « subscri- 
ptum fuisse Ptolemsei Lagi fil. statuse, quo duce 
Bceotia, Phocis, Locris Cassandri prsesidiis liberatse 
sunt anno fere 311. » G. K. CXII. R/iodi. Ed. Rossius, //e/Zew. I, 108,n.73,qui 
plurima restiluit. « ^'i(^etur Xenophantus ad ne.scio 
quam civitatem legatus missus consilio et prudenti 
facundia adjutus bene rem gessisse. » G. Kaibel. 

Prajscriptum legitur E£vo9dv]Toi;, [xa6' uio9s(7iav] 

0£ !\u-^[J.ovo[?, xal TO 'EpaT]i6£ta>v xoiv&v [i£]v6;pav- 
Tov l4i'£<>TpdTou 0£OK, et subscriptum Ttu.oyapi; 'E>£u- 

6£pvalo; ETlOlYlffE. 

CXIII. Cnidi. Edidit C. T. Newton, Further Papers 
respecting the excavations at Budrum and Cnidiis, 
p. 67 (vid. et pp. 39 et 60), — Vs, 5. significatur 
heroum Antigoni, filii Demetrii Poliorcetaj, qui, 
cum Antigonus pater SiaSoyo; fuerit, ipse recte 
inlyo-wQ dicitur (vs. 8). Uxorem duxerat Philam, 
Antiochi sororem (vs. 8) anno fere 276. — Vs. 7 
et ss. De Museo herois adjunct© vid. celeberrimos 
titulos quos jam diu et ssepe editos repetiit Bceck- 
hius, Corp. i?iscr. gr. t. II, 2448. — Vs. 11-12. De 
Mercurii cultu apud Pheneatas adi Pausan. V, 27, 5 
et prsecipue VIII, 14, 7. — Nuper hanc inscriptio- 
nem iterum edidit G. Kaibel, Epigrr. gr. e lapid. 
conlect. 781. 

CXIV. Ex Athen. VII, 106, p. 318, multi repetie- 
runt, inter quos Brunck. Analectt. t. f, p. 468 n. 31, 
Jacobs, edit. Lips. t. I, p. 219, n. 31 (vid. Animadvv. 
t. I, P. II, p. 282 sqq.) et Append. Palat. Anth. 
n. 45. Hier. Bosch. Anthol. t. Ill, Mantiss. secund. 
p. 346, cum hoc lemmate F.t; vauTtXov tov IxOuv, etc. 
« Nautilus loquitur a Selensea, Clinise filia, Smyr- 
nensi, in templo Veneris Arsinoes Zephyritidis con- 
secratus. Eleganter hoc epigramma versibus Gallicis 
reddidit Ricardus ad Plutarch. Moral, t. I, p. 77. » 
Boiss. <( Des coquilles de nautile servaient aux jeux, 
a la parure des jeunes fiUes qui, lorsqu'elles se ma- 
riaient, les consacraient a Venus avec les autres 
jouets de leur enfance. Ici Selene, fiUe de Clinias, 
s"etant mariee en Egypte, offre un nautile dans le 
temple de Zephyrium, bati en I'honneur d'Arsinoe, 
femme de Ptolemee Philadelphe , qu'on y honorait 
sous le n^m de Venus. » Deheq. — Vs. 1. Vulg. 
TtaXaiTEpo?, Brunck. Boiss. 7ca/,aiT£pov, conjicit Jacobs. 
TidXai TEpy;. — Vs. 5. Omnes yaXrjvatY), Boiss. FaX. 
cui apponitur ).i7rapri Geo;. Casaub. aOxo; pro ouXo;. — 
Vs. 6. vulgo 7ro(7(Ttv Vv'; Casaub. : xoi; TioCTtv, sive 
TTOCTciv £oi;; Brunck, Jacobs, ex Tanaq. Fabr. -nocah 
aEi. — Vs. 8. vulg. ffol TO... Ti correct. Ernesti est. 
— Vs. 10. Ex Bentleio Brunck; Ernestus vero legit 
TiXTETai atvoTspr,?; mallet Jacobsius Tr.pEiTai yoEpr,:, 
cuj. vide notam. — Vss. 11-12 parum, ut videtur, 
intellexit Grotius. 

CXV. Ex Athen. XI, p. 486, B. « C:allistium, quse 
vel viros potando superabat, Veneri poculum ex 
vitro dedicat. » Jac. — Vs. 2. yo^c, mensura attica 
octo cotylas continens. — Vs. 3. « IlacpiY), secundum 
Piersonum {ad Mcerin p. 413), Arsinoe est, Venus 
Zephyritis, in cujus temjilo suspensa donaria Hedy- 
lus descripsit. Asagiov hoc loco non vinum Lesbium 
esse, sed poculi genus, apparet ex verbis Athemei, 
huic carmini praemissis : AEigiov oxt TtoTYipiou etoo;, 
'HSu/.o; 7rap{(Txr,(nv £v 'Y.iiiy^iu.^x'xavi oOxwai Xeywv 
'H 6ta7rivo[A£vr|... » Jac. Atlien. vet. editt. r.axo oe; 
Piersoni correctio est. — Vs. 5. vulgo rtdvxwv. — 
Vs. 6. rioTwv Brunck; tamen tioOwv jam scripserat 
Stephanus. 

CXVI. Athen. Vn,p. 318. "Eypai^£6ExaiIToi7£i5t7i7io; 
Ei; Ty)v ev TwZecpuptw xijiwaevriv xauxriV ^^poSixriVToSs 
TO d7itypa(ji[j,a' Touxo xai x. x. ).. — Vs. 1. Troxaiio). 
« Positum erat hoc templum in promontorio haud 1 IN CAPUT I ANNOTATIO. 7i procul a Nicopoli. non atl Nili ostium, sed in ipso 
liitore maris. liiiic colligo poetam non Ttotajjiu) 
scripsisso, sed 

ToOto xat £v TtovTu) x.ai eui j(Oovt... 

Hnec enim sibi invicem opponi sclent. » Jac. — 
Epiirramina tauien dojrrTiorov quod a. v. cl. Brunet 
de Presle accepluin odiums, liabet vs. 1. Meuaov 
iyw •I'apt'); a-cTYJ; cjToiiazo; te Kavw;iou •/.. t. X. Quod 
vide inter erktosixTixa. 

CXVII.Extatap. Allien. X, 440, cum hoc lemmate : 
4>aXaixo; o' ev toI; sTriYpaiifAaTi yuvxlxa Tiva avaypaset 
iroXuiroTiv, Kaso) ovotAa* Xp-jawxov... quod in breve 
contraxit Hier. Bosch. Floril. Or. Mnntisfi. II : H; 
yuvxtxi Tivx TtoXuTtOT'.v. — Vs. 2. vul!j;;o twos Aiov..., 
XXeo). correxit Casaubon.; — Vs. 4. vulg. oOo 'aij.a 
irw, emendavit Toup. 

CXVIII. flalicaninssi.lSieyrton, Discovet'iesl,tah. 96, 
65, unde G. Kaibel, Epigrr. Gr., etc. n. 782. Prioris 
editoris sunt supplementa. — Vs. 1. lapis habet 
TA'^'QI... ENliTOrrOA AAFHZ. — Vs. 5. « Prono- 
men ojto-., si recte haberet, norainatos fuisse doceret 
homines ad minimum duo; nuUo autem artificio ver- 
sui tertio, ubi patet lacuna, duo incluseris hominum 
nomina; nam Tra-cspa non hominem, sed deum intel- 
ligendum esse res ipsa clamat. Sequitur v. .i. ini- 
tium non sine vitio traditura esse O Y TO 1 1< A / / / 
AE KAMONTO, quo sublaio, hsec tentavi : 

El S[£ Tcplv eSxvyirai xqiiAol] xai uarpt ^zstyig 

ispi, xri[;] AatY); ^a^ve [oi] alaaortitov • 
ou[p]o[v Y]a[p] (a' £xa[iovTO x. t. X. 

Ubi pate)' Priapi Mercurius est ejusque sacellum 
significatur v. G verbis [iwao-j; a\)yyt^iMv. Itaque 
viatorera alloquitur Priapus vitansqiiene per hortos 
iter quierat, rectam viara monstrat; additque quasi 
jocatus : si tamen priusquara iter persequaris mihi 
patrique sacram vis operam impen(lere, per hos fru- 
tices (Cf. Anth. Plan. IV, 236) molestara sane viara 
ingredere ad sinistram;me enim custodem posuerunt 
€l hortorum et patris arte. » G. K. 

CXIX. Ap. Eutocium Ascalonitam in Archimedis 
sphseram et cjilindriiin, p. 22, ed. Basil. 1544, ad 
calcem Epistolae Eratosthenis ad Ptolemteum..., 
unde discimus « problematis de cubo duplicando 
mentionem primum injectam esse in tragoedia; ubi 
cum Minos Glauco fiiio sepulcrum exstrui vellet, is- 
que, cui hoc negotium imposuerat, dixisset, moni- 
mentum centum quaqua versus pedum fore, Minos 
respondit : Mtxpov y' sXs^a; padiXixou arixov Tayoy • 
oiuXaaio; £17X0)- tou xu6oy 6£ |iy| (jyaX-r^; {^nvi\>. Poli/id.). 
Postea idem problema denuo prop'ositum est Deliis, 
oraculo eos Apollinis aram duplicare jubente. » 
« Describit poetahoc carmine, difficilioribus aliorum 
rejectis, simplicissimam, quam ipse excogitaverat, 
problematis illius solvendi rationem. Utcbatur ad 
■earn rem instrumento quodam, ita concinnato, ut 
ejus ope inter duas datas lineas medife proportiona- 
les facillimo negotio reperiri possent. Hoc instru- 
mentum publico in templo suspendit, inscriptione 
addita, qua ejus usum breviter declararet. » Jnc. Si 
quis de hac qu^stione plura velit, adeat Theod. 
Reiraeri peculiarem librum. De cuhi dnplicatmie, 
Giitting. 1798, 8°, ubi ipsum Eratosthenis carmen 
exhibiium est ac notis ilhistratum. Vid. et Jacobs. 
in Anthol. Lips. Animadvv. t. I, P, U, ill i quoddam 
P>.eimeri libri breviarium habebis. CXX. Plutarch, in Arato, 14. « Inscriptum fuit 
hoc epigranima statuae ex aere, ab exulibus, quos 
Aratus revocaverat, ei coilocatfe. » Jac. — V. 6. 
yulg. oa-txov' fuov ex Henrico Stephano ;antiqq. editt. 
oatjiovi (jw, unde Iteiske oaifxova oov. Solan. SaijAo- 
viriv. Reiske conjecit etiam, fidp-ov tnoy i. e. xr,'/ twv 
orifAOTwv tsoTTjTa. Proponebat Jacobs, apfioviav, 
Os'iv T. w. EUV. 

CXXI. Prope Atalantam urbem, in Locride. Edidit 
ex 0. P. Stamatace Steph. A. Cumanudes in Atfie- 
11X0 gr. ann. I, i. I, p. 484 — Vs. 4. apvOfjiEvo; 
videtur hie eodem sensu accipi quo apud Hom. Od. 
A, 5: apvu[xevo; y)v te <ii'jyjr\^ xal vocttov diaiptov. — 
Vs. 4-5. locus, ut videtur, corruptus, ubi quid velint 
verba ExzaTs'pwv xai toitov 'nnir.tov, baud satis liquet. 
— Vs. 7. vocis a/aXtvo; non alterum hoc sensu no- 
vimus exemplum. — Vs. 9, hie primum apparet, 
antea ignolum, Nicesichori nomen. — Vs. 10 ad 
fidem tituli pertinet; testimonia enim cujuscunquo 
generis vocabantur ttittei;. 

CXXII. AtataJite. ed. Wachsmuth. Mtis. Rhen. 
XXVII, 614. 

CXIII. Lindi Rhodiornm in arce. Ed. Rossius Arch. 
Aufs. II, 609, cujus sunt supplementa. 

CXXIV. Refert hocepigrammaPlutarchus de Pue- 
ror. Educat. 20. Inde repetierat Bonad. Antholog. 
p. 121, Brunck. Anal. Ill, p. 183, n. clxviii et Ja- 
cobs. AppewL Epigr. n. 182. EOpuStxr) 'IXXvpt; oSca 
xai TptSapgapo;, ojito; ini xif^ (j,ot6r,ar£t twv texvwv, 
b<]ih TYJ; fiXixia; Ti^/aTo nct'.ot'.tx:. Plut. — Vs 1 . « Urbs 
Illyriae Hierapolis ex hoc uno tantum loco, ni fallor, 
cognita est. » Jacobs. 

CXXV. In Achaise vice qui ■'r^ xaxw 'Aytxtv. vocatur, 
veteris Dijm.v loco; edidit Rhangabes, 2218, undo 
G. Kaibel. Epigrr. gr. 790. Hie titulo lucem afif'erre 
putat Pausaniam VII, 17, 8, quod pro vero habendum 
est si, ut Kaibelio placet, quae de Sostrato dicit 
auctor, de Polystrato, confusis inter se nominibus, 
intelligendum credideris. Quibus autem argumentis 
suam confirmat opinionem Kaibelius, videsis. « Lit- 
terse cum Macedonicse quam vocant aetatis sint, 
ante annum 208 scriptus titulus videtur, quo quidem 
anno urbs fidem Philippo regi servatam Romano- 
rum excidio luebat, eis autem quae proxime anteee- 
dunt temporibus crebris Eleorum yEtolorumque 
incursionibus petebantur Dymsei frustraque Aratum 
auxilio vocabant, donee ann. 219 cum Elei, Ticho 
eastello prope Dymen sito capto, jam ipsi urbi obsi- 
dionem minarentur, mercenariorum manu coacta, 
Philippo rege auxilio veniente, hostes feliciter fuga- 
verunt agrosque eorum ingressi vastaverunt. Hanc 
fortasse victoriam Polystrati operae tribuebant, qui, 
ut olim Herculis, ita civium turn uapacrTaxri; exsti- 
tisset; gratias autem referentes heroi veteres reno- 
vabant honores , restitutoque sacello diu negiecto, 
titulum inscripserunt in rei bene gestae memo- 
riam... » G. K. — Versus trochaici sunt. — Vs. 3. 
fortasse legendum 5aii,E?;. 

CXKYl. Afhe7ii<!, ad viam in Arcem, in marmore. 
Edid. Dodwell. /<m. etc. t. I, p. 318, deinde Boeckh. 
in Corp. t. I, n. 411 ; qui rursus tractavit in Adden- 
dis, n. 411b : « Ex vs. 4. medici honores fuisse 
conjicio, cui statua dicata, quae utpole insigni arte 
elaborata xiyva; xe'pa^ dici videtur. vPtixk/i. Aliter 
restituit hoc epigramma G-. Kaibelius, Epigri\ gr. e 
lap. cor.l. p. 346, n. 845 : 72 ANTHOLOGI^ GUMCJE 'O S-rjao; SwxpajTY] ZwxpaTou; 0opixtov. 
'H [J.aXa aja; E]6dy)[CT]av aTio opsvo; a?ia Motcrav^ 

StoxpaTEJ:, a)[y]uy{tov yiei; 'KptyGovioav • 
Touvexdt] (70[ (7o[(piia; £5c(7av y^p*?" *'- TO'P 'A9Y)vat 
raatrtv] toiw5e dv5p'. t£[/]£Iv ydpira. 

CXXVII. Athenis Sicl. v. Pittace repertum edidit 
v.cl. Rhangabes in A7itiq. Hell. 1. 11, p. 730, n. 1030, 
deinde Ph. Lebas. Voyage, etc., Inscriptt. rcc. etc. 
Attiq. p. 10, n. 24; deditetiam Ross. A7xh. Aufs. I, 
83, G. Kaibel. Epigrr. gr. e lap., etc., n. 776. — 
Vs.l. Rhangab. supplebatTifovw ou o-(JMxpa)]. — Vs. 3. 
De cultu Minerva} Erganse (Opificis), quae textoriam 
artem, tibiam et mulierum manu opera conticienda 
invenit, vid. Pausan. I, 24, III, 17, IV, 24, IX, 26; 
Diod. sic. V, 73; Plutarch. Sijmp. Ill, 4; Procl. in 
Tim. p. 52 ; Phot. Lexic. ; Etymol. Magn. 

CXXVIII. Cnidi. Edidit Newton. Discoveries I, 
tab. 90, 31, coll. II, 460, unde G. Kaibel. Epigrr. 
gr., etc., n. 783. npocTdt-cat, patroni isti non publico 
munere funguntur, sed eorum patrocinio XV virorum 
qui Cnidiam civitatem adepti sunt, Mercurius Veneri 
TidpeSpo; coUocatur. 

CXXIX. Plut. De Stoic, repugn. II, 5 (p. 1033, E) : 
'ApKTToy.pewv, 6 XpudiTiTTou (xa^YiTv;; xat olxelo;, eixova 
XaXx-Jjv avadTYiXoxra; ETreypatJ'e toos to eXeyetov • Tovos 
v£ov X. T. X. — De Aristocreonte vid. Diog. Laert. 
lib. VII^ in Chrysippo. — Vs. 2. celeberrimo illi 
gordiano nexui alluditur, quem Alexandrum refe- 
runt arjLTQj^avouvxa XOaai t^ (xa/atpa, xai TroXXat; £j aJTou 
xoTiEVTo; ap^ac oavY^vat. Plat. Alex. XVIII. Cf. Ju- 
stin. XI, 7, "etc' 

CXXX. Servavit Plutarch, in Flamin. XII : 

Kai auTo; 6£ (jiEytcTTov EcpovTicEv £7:1 X'^ tyi; 'EXXdoo; 
eXauOEpwffEt. 'AvartOsU yap eI; AeXsou? aauioa; dpyupd: 
xat Tov lauTou Oupsov eusypa^'E" Zyjvo;, Ito!... 

CXXXI. Ap. eumd. in Flamin. XII : 'AvE'GyixE Se xai 
Xp'juoiiv Tw 'AtioXXwvi crxE'savov, £:i:ypd'|a;" Tovoe xot 
X. T. X. — Vid. supr. ejusdem altero donario 
insculptum, epigr. n. 130 : Zrivo;, tw... 

CXXXII. Olim Halicarnassei , postea apud comit. 
Guillbrdum ; ex schedis Demetrii Schinae edidit 
Walpolius, Traoels, p. 576, n. 41; hinc Welcker. 
Epigr. Spicil. II, n. 23, p. 8. etSi/llog. Epigr. n. 121. 
p. 170, et Boeckh. Corp. n. 2661. — Welckerus 
signum Dianae IlDOffxaxrjpiai; seu XIpooojAou, qute et 
Hecate, intelligit, quam dedicari Apollini l^yuEl seu 
npoffxaxYipiti) ad propylumconsentaneumest. — Vss. 5 
et 6, « certa via restitui nequeunt ». Bckh. 

CXXXIII. Olympian repertum aprili mense 1877, ex 
apographo Hirschfeld edidit Dittenberger Archaol. 
Zeitung. 1877. 2 Heft. p. 96, unde repetivit G. Kaibel. 
Epigrr. gr., etc., n. \ 1 OOa praefat. Supra scriptum est 

\r\ TCoXt; Yj... I xov Saiva] I^XeTov, xov a[0]xa; Ttpo^Evov 
[xat EUEpys'Jxav, iXXavootxouvxa Ail 'OXuauiw. — Ante 
Chr. n. factum videtur editor!. 

CXXXIV. In Musarum .templo Heliconio; edidit 
Steph. Cumanudes in !46riva£w, 1878. p. 282 ex apo- 
grapho et descriptione Corom'antzi. Dedit etiam se- 
quens epigrammation. 

CXXXV. In Musarum temp]o Heliconio; jam dederat 
V. cl.Decharme, Archiv. des Missions scientif. 2" se- 
rie, t. IV, p. 536, n. 51. « Hocce distichon basistatuae 
Polymniae insculptum erat. Verbis tovoe vExxapo; 
dT[j.6v indicari videtur effictam fuisse libamen offe- rentis habitu Polymniam... n Supra exstant lit- 
ferae e t. initium nominis (-)Eie<7nEEc, i. e. Tliespiz 
(Musfe), quod supra duobus seqq. epigr. continuatur. 

— Subscriptum est 'Ov£(t(xo'j). 

CXXXVI. In eodem loco repertum edidit ibid. 
Steph. Cumanudes. Supra sunt tres litteris a tt i qui- 
bus continiiatur inceptum nomen in prteced. epigr. 
0c(jm... Subscriptum est rursus [ 'OvegJtou. — Vs.l. 
mutilus habet in lapide aliquid simile SBA AAOl 
inter voces ao^flr^ et yala. 

CXXXVII. In eodem Musarum templo ; edidit v. cl. 
Decharme, Archiv. des Miss, scientif. 2''serie, t. IV, 
p. 537, n. 52. Dedit ut praecedentia de Musis Thes- 
piis epigrr. v. cl. Cumanudes in !A6r,vaiw. ibid, sub- 
scriptum est iterum nomen 'OvECftou, scilicet, ut 
videtur, poetse, cujus in Anthol. pial. IX, 230 tetra- 
stichon habes quod ad eamdem rem pertinere facile 
credideris. Fortasse de sequenti epigr. (xovoffxixw 
n. 138 idem conjiciendum. 

CXXXVIII. Constantlnopol. Corp*inscr. gr. 2037. 

CXXXIX. « Prope Athenas in via qua ad Menidam 
itur. Repperit Tupperus ; Dobraeus communicavit 
cum Boissonadio qui edidit ad Max. Planudls Metam. 
p. 263 (Ovid. Lemar. t. V), et mihi notitiam hujus 
dedit tituli. » Ea Bceckhius, qui Corp. inscr.gr. t. I, 
n. 411b inseruit. — Vs. 1. « dcXao; recte Wilamo- 
witz academiam intelligit. » G. Kaib. 

CXL.De/h'epertum edidit Th.Homolhis, j¥owMmCT?<.s- 
grecs publics par I' Association pour ieijcouragement 
des Etudes gr.,{asc . 8, 1879, p. 44sqq.n. 6. — Phiie- 
taerus erat Eumenis Perg. regis frater qui, ut ex hoc 
titulo apparet, cum absentisfratris locoregnumadmi- 
nistraret, a Galatis victoriam retulit. — V. Coi'p. 
ijisc. gr., n. 122, populi Atheniensium decretum quo 
honoratur Philetaerus et cf. ibid. n. 3.')27 monument! 
inscriptionem ab eodem dedicati Apollini yp7i(TTr,pi(i> 
in quodam Asiae minoris templo. Ceterum de his 
omnibus adi HomoUi dissertationem. 

CXLI. Olyrnpise reperfum edidit P^rankel in 
Archil ologische Zeitung, 1877, p. 193, n. 101, cum 
variis commentariis. 

Infra : 'Aya6f| xu^iO. 'H noXt; ■j?) MeaoriVifov dv£6r,xEv 
apiCTa TioXtxE'jadjXEvov Tixov <l>Xd6tov lloXiJS'.ov, dpExd; 
EvEXEv xai Eijvoia; a; ijwv StaxcXsT £i; aOxdv, cuvETVuj/r,- 
<ptca[X£'vri; >tai x9i; XajjLTrpoxdxr); ^OXu[j.Ti'.xf|; PouXyi;. 

CXLII. Marmor Choiseulianum fractum et male 
servatum, Catal. Dub. n. 229; Mus. reg. Catal. Chi- 
rac, n. 616. Primo ediderat Bceckh. et schedis 
Mtilleri et tabulis Claraxii, Corp. n. 666, deinde 
in Addendis, etc., p. 916, « ex schedis KOhlerianis 
duplicibus, in quibus notatur titulum ad templum 
Poliadis s. Erechtheum in arce inventum esse. 
Apographum multo melius, utpote vetustius, est. » 

— Dedit etiam Ph. Lebas. Inscn\ rec. n. 31. 
« Perspicere licet, mulieri Poliadis sacerdoti ad 
templum Erechtheum dicatam fuisse statuam, cui 
subscriptum olim epigr. hoc. Nomen sacerdotis plin- 
tho, opinor. statuae inscriptum erat. Bckh. » De 
sacerdote Poliadis ex gente Butadarum v. Miiller. 
De Minerv. Pol. p. 13. De 'A6r|Va dpxir,y£xi5i cf. ad 
n. 477, ubi Bceckh. se refert ad schol. Aristoph. 
Av. 515. XY);; OS 'Apx'OT^'^'^^' j\9rivd; x6 dyaXjxa yXauxa 
el)^Ev Ev xrj X''P'' " Nempe Minerva auctor est civi- 
tatis cognominis. » Cf. etiam n. 476 : l\6r,va dpxil" 
ysxtSi... — Vs. 2 : « Construo 9i),x£pa xoi, tibi di~ IN CAPUT I ANNOTATIO. 73 bettor. Si quis tamen Philteram censuerit noiuen 
niulieris esse (I'liilotera aliunde nota est), pro 'Hpa- 
XAEo; aliud nomea reponendum erit. » lick/t. — 
Vs. 5. intellige Lyciirgum, celehrein oratoreiii athen. 
-Vs. 7. marmor habet HNTQ I M A PHTfl AO- 
rOS . — In fine artifices subscript! : Euystp xai EO- 
So'AiSr,; KpwTttoai £7roiri<Tav. Euchir, Eubulidis filius, 
Atheniensis staluarius est ap. Pausan. VIII, 14, 7. 
Euchir sine patris nomine ap. Plin. XXXIV, 19, 34 
et sic etiam Eubulides ap. Pausan. I, 2, 4, Plin. 
1. c. 29. 

CXLIII. 'Edidit v. cl. Cumanudes, in Pkilistor. 
t. I (1861),'p. 198, n. 11. — Cum ista inscriptione, 
sed in alio lapide insculpta, hsec inventa est quae 
perspicue ad eumdeni virum pertinet (Cuman. ibid.). 
'Apyaiov ^Apyaioy Il)>[w6£'a?) BaTdxY); liaxaxou llsi- 
pa[t£v;] OepaTtE-jOei; av£8r,x£v. ATr)u.;^Tpio; *iXwvo; FIte- 
XEaoto; EuoiTiiTEv. — Pro nXwOEa scribit editor ibid. 
infr. p. 4.'}0, <l>/.y£a. Argfeus medicus aliunde ignotus 
est. — Vss. 5-6. de usu vini curando articulorum 
morbo adhibiti vid. Diosc. V, 4 et 1 o, Plin. //. .V.XXIII, 
3, 21 et26. — Vs. 6. Horat. [Epist. I, 1, 31) item 
dicit nodosam chiragram. Antipat. (Anth. Pal. VI, 
219, 6) vocem vyionaY£i usurpat de nive. 

CXLIV. « Ex Delo translatum Venetias in sedes 
Frid. Contareni. xBu'ckh. Corp. 2308. — Edidit 
Gruter. Theaanr. MXCIX, 3. Hinc Fleetwood. Syllog. 
p. 146, 2, Brunck. Anal. III. j). 281, n. dcxi, Jacobs. 
Anthol. Lips. t. IV, p. 246 (Vid. Animadd. t. Ill, 
p. 204) et Append, n. 1 i9. 

OXLV. Pergami repertum a cl. v. A. Choisy, 
edidit majusculis et vulgaribus litteris cum com- 
mentatione et gallica versione, v. cl. G. Perrot, Rev. 
Archeolog. 1876 p. 201 sq. ; ex novo repertoris 
ipsius apographo dedimus. — Vs. 2. G. Perroti pro 
IXaxEv legentis eXXa^ev conjectura novo nostro apo- 
grapho comprobata est. — 'IcroTa/ri;, quod fugerat 
doctiss. editorem omnilms in lexicis habes. — Vs. 4. 
Perrotus in majusculis AM<I»OTEPO!\ , correxit in 
minusculis aa^oTspwv, quod habet lapis, ut testatur 
V. cl. A. Choisy. 

CXLVl. Prope Miletum; edidit Chandler. Antt. 
Ion. t. I, p. 40. Exstat in 'EpfxYJ Xoyiw, 1812, p. 187, 
unde translatum hoc epigr. in !(lus. critic. Canta hr. 
p. 554, tractavit Welckerus Epigr. gr. 1819, p. 12, 
Syllog. Epigr. p. 293 sq. — Ilepetiit Bojckh. Corp. 
ijisc. gr. 2884; postremo G. Kaibel. 858, cum nova 
locorum quorumdam explicatione. — Vs. 4. Atinfjia 
esse pro Xvi^a nescio qua ratione censebat esse Ja- 
cobs, assentiente Breckhio. — Vs. 5. Lapis habet 
ei/,£v quod satis intelligi poterat, deprehendit. 

CXLVII. C/»i, in Palseo Castro; ediderunt Walpol. 
in Clark. Itin. t. II, P. I, p. 191, atque ex schedis 
Akerbladii Boeckh. Corp. n. 2221. — Cf. Welcker. 
Sgll. hiscr. p. 205 sqq. Supra scriptum legitur : 

Olitp£a6yTEposM£Yax).£a 0£OY£tTovo;,Yovrio£ Aajxovtxou, 
ap5avra':o;J7cp£(T6uTixoij,£ua£6£ia;£v£x£VT'ri;£l;Toy;6£ou; 
xal apETYi? xal ^iXortfAta; tyi; £l; dauTou;. 

— Vs. 1. lapis liabet EPPOY. —Vs. 4. Gymnasium 
Homereum aliunde non estnotum. — Vs. 5. non gr^ece 
dictum puto Traiiv 6' evvoxtev, omnibus notum fecit; 
EyvwoEv etiam barbare fictum, pro quo iegam iiaat 
5' i5v,a)(j£v. Ultimumdistichonsic explevit Fiorillus : 

iah\k Q ETrXr.ptoffev 

Ttt! o' ev yujAvaatw Welcker vero partim ex Jacobsii conjectura ; 

ilpo; t' aTTO/pOfftodEv 

lIa<T'.v ev avOptoTto'.; 

CXLVIII. Olgmpiw repertum edidit Frankel in Ar- 
chiiologische Zeitung, 1877, p. 47, n. 55. 

CXLIX. Ex MatT. Mu.i. Veron. LXIII, 1 (ubi le- 
gis AOMO...), edidit Bmckh. Corp. t. I, n. 243. De- 
derat et Jacobs in Anthol. Palat. Append, n. 230, et 
ante oranes Gruterus Inscriptt., p. cccxvii, 3. et H. 
Bosch. Flor. gr. Manti^s. tert. cum Grotii versione. 
— Vs. 1. vtxT^aa;, post victoriam in Xau.7taor,3optaK;. — 
Vs. 2. Grotius : ItoTr^piov); ndvOwv 6 Tvytoou '■\oO. 

CL. Ex Polluc. Onomast. VIII, 131. Jacobs. 
Append, n. 146. Retulerat Meursius in Cecropia, 
cap. xxix, cum his PoUucis verbis : !\v6£ij.twv 6' 6 

At^iXou xaXXwTTii^ETai ot' £7iiYpa[j.u.aTo;, OTt aTto tou Or;- 
Tixou teXow; £i; irjv tm^doa [jisTeaTr,- xai eIxwv ecttiv ev 
axpoTtoXei, I'titio;, av6pi TiapEaxo);, xai to t7iiYpa(i(ia. 
Ai9iXou x. T. X. 

CLI. Apud Athen. XIV, 20, p. 629 : inde repe- 
tiit Brunck. Anal. Ill, 184, n. clxxi, Jacobs. (Vid. 
Animadd. ,yo\.\\l, part. I, p. 384 sq.) Append, n. 116. 
Laudavit Athenieus ex Amphione Thespiensi in lib. II : 
IlEpi TOU EV 'EXixwvi Moyaetou. — Vs. 2. legebat Na- 
talis de Comitibus avaxo; quern sibi fingebat esse 
eodem sensu quo avaxTo; et genitivo casu singular! 
nominis, cujus est avaxE?, wv, singular! numero pror- 
sus inusitati. 

CLII. Neapaphi hodie Bafo. Ex apographo suo 
edidit v. cl. Waddington. Inscriptt. recueil. etc., 
n. 2788, jam antea datum a Ph. Lebas. Vid. n. 1356 
(ex Borrelli schedis male tractatis a Bailie) atque a 
L. Rossio, Rheinisches Museum, 1850, vii, p. 512. — 
Vs. 1. •« Sispe reprsesentata est Pallas dexteramanu 
parvam Victoriam' tenens. et sinistra clypeo impo- 
sita. » Wadd. — Vs. 4. *ei6. x»P- liis verbis signi- 
ficari videtur Phidise operis imminulum exemplar. 

CLIII. « Servavit Appian. de Bell. civ. I, 
p. 411. Corn. Sulla Veneri coronam aut securim de- 
dicat. In tovSe intelligitur (jTEoavov, vel iteXexviv; nisi 
forte olim touctos, ad utrumque referendum, scriptum 
fuerit. » — Cf. Inscr. lat. ap. Pithceum IV, p. 146 
et in Anthol. lat. t. I, p. 39, n. lxiv : 

Hsec tibi, diva Venus, deponit munera Sulla, 
in somno monitus, Martis armatus in armis, 
pugnautem atque acies armatas inter agentem. 

Preeterea notandum est epigrammati suprascrip- 
tum esse ap. Appianum hoc : "Etteu-^/e oe (6 luXXa;) 
xai oTE^avov yputJEOv xai tjeXexuv , £7t'.ypd4'a; t6o£- 
TovoE X. t. X. Cf. infr. Orac. Wiibto [aoi. 

CLIV. Cyzici. Ex ectypo edidit G. Perrot, Rev. 
archeol. 1876, p. 270," unde G. Kaibel. Epigrr. 
gr., etc., p. 533, n. 874a ylrfftoirf., qui hasce notas 
subiecit : « Litterse editor! videntur I ant. Chr. n. 
sseculi esse; Theopilhum conjicit occidisse cum pa- 
triam a Mithridate ann. 73 obsessam defenderet. 
Filii statuam Martis armigeri specie indutam dedicat 
Metrodorus Isid! et, ut videtur, Sarapidi. Metri genus 
plane singulare ut EvonXtj) ayi^jJLaTi (vs. 5) responderet 
electum videtur; cf. Bergk das aelteste Versmaas 
der Griechen {Freih. 1854) p. 7 adu." » 

CLV. In insula Philis. Corp. inscr. gr. Add. 
Ill, 4936 6; Leironue, Recueil, etc. II, 16. Subscii- 74 ANTHOLOGI^ GRMCJE plum est £Tou? Seyxspou, Msyetp osxaxr], i. e. auctore 
Letronuio, anni 79 dies meusis Februarii undevice- 
simus, regnante Ptolemajo Auleta. Alterum epi- 
gramma eodem loco repertum ex Demetrii versibus 
exscriptuni est, mutatis tantum nominibus, verbis- 
que quo cori'um[)itur metrum interpolatis, sic : Vs. 2 
-apaTittDv 'ApK7Toaa)(ou y^/.w ir,^ ev <I>iXai;. 

CLVI. ApoUonopoli magna, hodie Edfu; edidit 
Cailliatid tab. VIII, 2; ex apogra|)ho Nestoris L'Hote 
Letronnius Revue de Phiiol. I, 4, p. 299. — Vs. 2. 
legebat Letronn. if,; laSaiwv. 

CLWll. ApoUonopoli magna. Edidit Letronn. Revue 
de phiiol. I, 4, 1845, p. 302 (cf. p. 402), unde admis- 
sum est in Corp. inscr. gr. 48386. — Vs. 4 oioovat eu- 
Tuyiav idem valet atque quod latine dicitur salutem 
dare, aut vale, yjn^z. 

CLVIII. Tliebis. Edidit ex suo apographo G. Kaibe- 
lius, Epigrr. gr. e lap. conlect. p. 362, n. 876. Disti- 
cho prsescriptum est To xoivov twv Ttepl t6v Aiovvxtov 
T£)(vtTU)v Twv Iv 0ri6aic AtoxXYJv TtjAoaxpaxoy Atovuoro), 
quod legitur in Corp. inscr. gr. n. 1600. — De arti- 
ticum poetarum, qui circa Bacchum versantur, sj- 
nodo seu collegio cf. Boethura in Anth. Pal. IX, 
248, 4 : xaTot Tpayixwv xeOjAia [AOuaouoXwv. 

CLIX. In Philis insula, in magno templo. Edidit 
Hamilton. /Egypt., p. 52. Partem inde citat Letron- 
nius, Journ. des savants 1821, p. 305, et 1824, mense 
Maio; universam inscript. illustravil idem in Bulle- 
tiji des sciences historiques, etc., Ferussac, t. Ill, 
1825, p. 399. Boeckh-Fr. Corp. inscr. n. 4923. — 
tt Titulus hie aut anno xv aut anno xx Csesaris Au- 
gust! positus est, anno xv aut anno x ante Christ, 
nat. » Quod conjiciebat Letronnius. <( Postea Lenor- 
mant docuit in lapide esse KF; quod si est, titulus 
pertinet ad annum vii ante Chr. Auctor epigr. est 
Catilius Nicanoris filius quem Letronnius putat esse 
nepotem Arii philosophi Alexandrini, quo prsecep- 
tore usus est Augustus adolescens (Dio. Cass. LI, 16. 
Cf. Plut. A?ito7i. 81. Bckh-Fr.). » — De Catilio et 
Nicanore vid. epigr. seq. in quo duo hajc nomina 
acrosticbo exstant. — Vs. 1-4. August! laudes, qui 
in titulo Tentyritico C. insc. gr. n. 4715. Zeuc 'EXeu- 
Oepio; vocatur. Pater Julius et hie dicitur ZsO;. Cf. 
Dion. Cass. XLIV, 6 : Aia te aOtov 'loOXiov upoarjYO- 
peuaav. — Vs. 5. dyvov £Or,xE ypdijijxa refertur ad 
aliam inscriptionem. 

CLX. In insula Philis. Edid. Hamilton. Mgypt., 
p. 31 sq., Gavius, Mon. nub. tab. XII, 53, Welcker. 
Syll. epigr. edit. alt. n. 194, p. 244 sq., etc. 

« Vs. 3. (il'x TTE'TtaiYtJLat docere poterat lusum 
inesse epigrammati. — Loquitur ipsum epigramma; 
simulat se auctorem ipsius non indicare ; sed inde a 
vs. 5. refert quid senserit auctor per flumen advec- 
lus in insulam Philas; qua occasione prodit patrem 
auctoris Nicanorem. » Bckh.-Fr. — Cf. n. 4923. 
« Idemque vss. 5-9 loquentem inducit poetam quem 
YEVETYjv suumvocat. » G. Kaib. 

CLXI. In insula Philis. Corp. inscr. gr. 4924. 
De Catilio poeta vid. anteced. epigrammata. Vs. 2. 
« Catilius Philis ab insula decedens, deam et insu- 
lam valere jubet et ex animi sententia grates agit. » 
— -^^" ■*•. " forma lapw equidem non offendor; [xva- 
[aeIov, quia aliud vocabulum versunon capit, videtur 
vocem [xvaiiav argutius repetere ex vs. 4. » — Vs. 7 
» TO (jwcppov mavult Wilamowitz. » — Vs. 9. « Sen- 
tentia videtur qui sonde (ayvw;) vivit, divina utitur sorte. — Vs. 11. « 4>iXo; Wilamowitz, reliqua sup- 
plevit Franz. » — Vs. 12. « Wilamowitz 'Iip(ji.ri; It 
TTsp-Tcoi xai X. T. X. » G. Kaibel. 

CLXII. In insula Philis. Edidit Gau Monum. Nub. 
tab. XII, n. 42, cum interpretatione Niebuhrii, et 
inde Boeckh-Franz. Corp.inscr.gr. Ill, p. 437, n. 4944, 
cum hac confessione : « Restitutio nostra non ab 
omni parte certa est. >> Postea repetiit Franzius, in 
Addendis, inscriptionem quamediderat Letronnius ex 
schedis Lenormanti et Wilkinsoni {Rec. des inscr. 
gr., etc., p. 166 sqq. n. cxx,cxxi; cf. tab. XXI, fig. F.) 
Aliud apographum etdederat BailiiusF«sc.z»,«c?v.III, 
p. 200, 204. — Vs. 2. Isidem Inachiam vocat Callima- 
chus, Epig.LX (Brunck. Analcctt. XXV; Anthol. Pal. 
Didot. VI, 150), quia eadem qufic lo esse credebatur. 
— Vs. 4. aiev eto? idem valet atque sto; el; eto; in 
Soph. Antig. v. 341 : 'IXXou.£v(ov apotpwv eto; ti; 
£To;, pro quo schol. exo; i% etou;; non autem id 
quod apud Xenoph. de Rep. Laced. VIII, 4 : ocei apy(£iv 
TO eto; quod significat per totum a7mum imperare. 
Cum E'jTyytai; suppl. ini, quod exprimi solet, « cum 
prospera Csesaris fortuna. » — Vs. 6. In Abato insula 
Sarapidis seu Osiridis sepulcrum esse credebant 
(Diod. Sicul. I, 22, Plut. Is. et Osir. p. 359); quae 
prope Philas sita, cum aliis nisi sacerdotibus non pa- 
teret (vid. Senec. Nat. qiixst. IV, 2, 7), ita vocata 
erat. — Vs. 7. 'Hjia; habet lapis quod cum penta- 
raetrura turbet, delevimus. Kpovoy E|Ait6piov idem 
esse quod rjXuCTtov seu [iaxdpwv v:q(tou; recte monet 
Letronnius. Cf. Pind. Objmp. II, 70. 

CLXIII. In insula Philis. Edidit Gau, Monum. Nub. 
tab. XII, a. 41; Letronn. Journ. des sav. 1825, 
p. 229 (Cf. Memoires de I'Acad. des Inscript., etc., 
t. X, 1833. p. 184) et postea Recueil des inscr. gr. 
p. 166 sqq., Welcker. Stjll. epigr. n. 195, p. 246, 
ed.sec.,et Boeckh-Franz. C. insc.gr. T.III,n. 4943 et 
in Addend, p. 1232 sq. — « Auctor descripsit pom- 
para navalem Bleramyarum et Nubensium quibus 
vetusto more concessum erat, ut statis temporibus 
imagines Isidis ex insula Pliilis in suam terram de- 
ducerent, unde sacris paratis sollenniter revehebant. » 
Rem ex Prisco illustravit Letronn. 11. cc. — Vs. 4. 
vaot sunt ajdiculte portatiles quibus conditse erant 
imagines dese... vaoO; ut monosyllabum pronuntian- 
dum. » Bckh. Fr. Hos titulos setati Augusti tribuit 
Letronne. 

CLXIV. r/jeiw, inMemnonis crure sinistro; Corp. 
4720, etc. Supra scriptum est : Imp. Domitiano Cae- 
sare Aug(usto) Germanico c(onsule) XVII, T, Petro- 
nius Secundus pr(8efectus) ^g(ypti) auditMemnonem 
hora I pr(idie) idus mart()asj et honoravit eum ver- 
sibus graecis infra scriptis. — Et sub disticho, cu- 
rante T. Attic Musa, prtef. coh. II Thebseorum. — 
Anni p. Chr. n. 95, dies XIV mensis Martii. 

CLXV. In insula Philis. Edidit Parthey, De Philis 
insula, p. 52, et inde Letronn. Journ. des Sav. 1831, 
p. 409, et Welcker. in Mus. Rhen. ann. i (1832), 
fasc. II, p. 296; Boeckh.-Franz. Coi'p. inscr. gr. 
n. 4925. Repetiit Letronn. ex Lenormanti et Wil- 
kinsoni apographis, Rec. des Insc. gr., p. 187 sq. 
n. cxxxiii; cf. tab. XVIII. Vid. et Corp. inscr. gr. 
T. Ill, p. 1227, Addend. — Vs. 4 ad Ptolem^um 
Sotera Ptolemaidos conditorem spectat. 

CLXVI. In insula Philis, in magno pylone, sub 
inscript. Corp. n. 4923. Ex schedis Lenormant edidit 
Letronne, Rec. des Inscript., etc., p. 189, n. cxxxv 
(Cf. t. XXV), et inde Franz, in Corp. i7iscr. gr. t. Ill, IN CAPUT I ANNOTATIO. 75 t). 1250, Ad'lcnd. n. 49:]o//. — Vs. 1. « Verba exov 
lituaiox TtopTiav designaat equitem traheatum. « F?-., 
id est qui trabeam gerit til)ula instructam. « Nota 
adjectivum lirira't;, l7t7tr,'t; ibrmatum ab lir;:eO;, ut 
^autXr.t? a [iadO.E-J;. » — Vs. 2. « idjj.o; cripaxia; ilur;- 
vaia; est i. q. etAiQ TTpaTtiDTuv litirswv tyjc lurivata; dTpa- 
Tid;. » i*''". — Vs. 3. Legebat Letronne yocTtav eop- 
TeOoufjav X. t. >. Novum verbum est TzaveopTcOetv pro 
TvavriY^P'^^'^Q''"* ^- Kaibel IvSJa uavo[it]TeyouTav. — 
Vs. 4. id. [oXov CTJwI^Eiv. 

CLXVII. Basi statua? Memnonire insculi)tum hoc 
epigr. primus edidit Pocockius iu Descript. Iti?i. 
jEgypt. t. I, p. 149. Tractavere multi, et nuper ex 
novo apographo Boeckh-Fr. in Corp. n. 4747. — 
Vs. 1. (Aeya stov^iv Leichii est, ubi volebat Dorvill. 
yiZitt 9.; Ileisk. [i.y)X£x' otsptovov, — Vs. 2. Dorvill. 
(iavOav', £711 'J'poir); iXXox' a7to>.).'jtx£vov. — Vss. 3 et 4. 
Dorvilliana restitutio est; praeter wv, pro quo scri- 
bebat o'j, Toupius evO'. — Vs. 3. lapis ex Pocock. 
apogr. KVPAOI, quod servavit Reisk., Jacobs, ex 
BruucUio NeiXo;. — Vs. 5. Dorvill. iid Tp. — Vs. 6. 
lapis Pocock. : C()OE I f ECE A I, restituit Dorvill. 
^Oc'yvccrOat, Reisk. eupiqcrEi; Tteoito. — Supra scriptum 
j\(7x)>ri7iio66To-j 7:oir,Tou toO enitpoTrou. 

CLXVIII. Them in insula. Edld. Henzen.. Ann. 
Inslit. 18G4, p. 107, G. Kaibelius, 942. S\ipra scri- 
ptum dwpox)>£i&a; 'Ijxctpovxo; *Epy.a xai 'Hpa/./.ei. 

OLXIX, Olympise repertum die 24 april. 1878 
edidit \V. Dittenberger. Archuol.Zeitung. 1878. zwei- 
tes Heft, p. 90 sq. — p. vs. 7, avs'cpsSpo; est certator 
quocum victore nullus fuit qui congredi auderet; 
lexicis, ui fallor, abest hoc vocal)uium. — Cf. infr. y 
vss. 5-6. — y. Vs. 3. eum quasi virum perfectum 
mirata est Grsecia, quamvis adhuc esset in puerili 
flore. — Vs. a. Noa felici sorte ei obtigit victoria. 
— Vs. 6. l4Xcp£t6;, deus fluvialis est, Jovis amicus; 
Pausan. V, 13, sub fin. : Olympije, in quibusdam 
sacris, aruspices cinerem ex Prytaneo deportant, 
eoque aqua ex Alpheo amne diluto, aram Jovis obli- 
nuut : Otto ok olu.o-j tyiv T£?pav Ooaxo; ■;:oir|OYivat Txrf/.ov 
oO jj.Y;TtoT£ £yy£vriTaf xal toOto'j eVvcv.a 6 ^XcpE'.o; vs- 
vopL'.Txa'. Tw 'i)AU[j.Tricj) A:i Tcoxaawv (xaXicTa Eivort oiao:. 
Idem legitur in schol. ad Pindar. 01. X, 58, et in 
Plutarch. De Oracitl. defect. XXVIII. 

CLXX. In deserto cui nomen Elithija, in templd 
parvo. Corp. viscr. gr. 4835''. — Vs. 1. OriSwv octto, 
Franz; 0r;8u)v ayo; Letronne. — Vs. 2. Lapis « llO- 
2EIAH Wilkinson, IIOIKAH Caillaud, unde littera H 
certa videtur; llocTEtoto; Letronne, IIofTEiOco; Franz. 
Versus scazon ab nomine proprio excusationem ha- 
bet. ). G. K. 

CLXXI. Teno in insula; edid. ex Francisci De- 
sippte pessimo apographo Ephem. 3408;indeG. Kai- 
belius Epii;r. fjrr., etc, n. 948. Supra scriptum est 
Ol) E^viSsyTavxs; £7:1 yyptvaGiapyo'j t|)i>,t(jxoy xo^i •l>t- 
Xiiixov, it'ixoy TQU Ikpyayopou 'l-p'J-?) xai 'Hpax/El. — 
Sequuntur EpheV)orum nomina. Vs. 2. Apogr. dat 

nAAAITPlTANHieEONct)IAASAI, cor- 
rexit Bergkius Fleckeis. Ann. 81, p. 03, conjecit G. 
Kaibelius ixaXaiGxptxav r;{6£0'. ouXaxa. — Vs. 3. Keil. 
<ry_r,aa'7'.v. 

CLXXII. Athenis, herma mutilus. Edid. minuscu- 
lis litteris Dittenberger Uermse XII, 7. {Corp. inscr. 
Attic. Ill, 749), deinde G. Kaibel. Epigrr. gr. e lap. 
conlect. n. 953- CLXXIII. Atheiiis, hernia apud gymnasium quod 
dicunt Hadrianeum. Edid. Franz. Bullet, nrcheol. 
183r), p. 210, inde G. Kaibel. n. 950. — /Klius Apol- 
lonius naTpoOev Lycoraida, [XYiTp6e£v Phyllida fuit. 

CLXXIV. Athe?iis, herma. Cumanudes edidit Pa- 
lingen. 1865, mens. Nov. n. 22, unde G. Knilielius 
Epigji'. gr., etc., n. 951. — Vs. 2. « De gente Ce- 
rycum orti filius, pater, avus homonymi. » G. K. 

CLXXV. In Memnonis crure sinistro. Corp. inscr. 
gr. 4721, coll. Add. Ill, p. 1201. Cf. iUd. 4722: 
AoOxio; <I>ouv£ir70'j).av6; Xap£i(Tio:; axpaxriyo; 'I''pa(j)v- 
Oiixo'J xat AaxoTtoAEixoy -fixousa MejAvovo: Si;-.- g^v x^ 
y\jvaixi «J>ov).6ia 00)6 r\, exou; X ^opiavou xolj x'jpiou. 
id est ann. 123. — Vs. 3. Badie erjV r,>,uO£v ; Franz, 
£).-r;XuO£v. — Vs. 5. suppl. Wilamowitz. — Vs. 6. pro 
xapxa(pi>o8£'w; vel 6£oa£6w;,scripsitG. Kaibelius (99a) 
xai x),0(ov (ja^w; quod sensus postulare videtur. — 
Vs. 8. suppl. Letronnius, conjecerat Franz. £ya)x),Oov. 

— Vs. 12. « "OyXov ego, yo^oy pulcre, sed vereor ne 
ultra poetaj ingeniuui, [recepit] Wilamowitz. G. K. 

— Vs. 13. lid) IV Wilamowitz; « conjicerem yapi^, 
nisi sic probabiiius esset wv £tTt£; aOxw scripturum 
fuisse poetam. » Id. 

CLXXVI. Prope Thessalonicam inventus cippus, 
in quo mirmillo exsculptus est altera manu iasci- 
nam et pugionem tenens. Edid. v. cl. de Longperier, 
I\ev. archeol. 1849, p. 198 sqq. Inde G. Kaibel. 
Epigrr. gr., etc., n. 945, qui Vs. 1. pro at'6' £ quod 
lapis habere videtur scriptum esse vidit £8' at. Lau- 
dat idem Petronii locum c. 57 : « ei puer, inquit, 
capillatus in banc coloniam veni, etc. » — Vs. 2. 
'F'luyiuxXEtffa. Cf. Simon. Epigr. 125 : vixai; i7m66c/Xov 
7:a:pio' £7i£ux).£iiTa:, et id. Epigr. 156 : ETixdxi vixr;(7a? 
£;y6vax' oux etteijev. — Anthol. append. 308 : XaopE, 
KXewv, 0-ri8a4 Ttaxpio' £7tEv/./£i(7a: x. x. ).. 

CLXXVII. In Memnonis crure sinistro ; edidit Po- 
cock. Descr. Orie7it., 1. 1, p. 1 05 ; inde Jacobs. Paralip. 
n. 73 et Append, n. 394, Letronn. Joum. den Sav. 
1831, mens. Jun. n. xix, p. 150 sq., etc. Bceckh.-Fr. 
n. 4725. Reyieiuthetroim. Reciteil des Inscript., etc. 
p. 351, n. cccxLiii ex schedis Nestoris L'Hote et 
Franz, in Addend, p. 1202. — Supra scriptum est 
'loviXia; IWXS'D.Ar,:, oxe r,v.o\i(jt io\> Meixvovo; 6 XtSa- 
(7x6; 'Aoptdvo:. — « In restituendis his versibus nihil 
fere nobis reliqui fecit Letronnius. Nomen poetrise 
15a),6iA/,-r,; certum est (V. n. 4727 sqq.). Hsec Balbilla 
e comitatu Sabin£e Augusta? fuit, et in versibus gr. 
faciendis satis versata, sed mirum quantum Iseta 
dialecto seolica. Hinc explicandse sunt formic e re- 
conditiore feolismo petita^. (Cf. n. 4727.) » U.-Fv. — 
Vs. 1-2. Varia tentavit Letronnius, donee acquies- 
ceret in eo ut Tty ad morem a;olicum, audacius dictum 

putaret pro xi Nobis visa est esse pra>positio 

iitu, quaj forma ex titulis seolicis notissima est. — 
Vs. 4. de forma ouvoiov vid. Alirens De Grsc. sing. 
Dial. I, p. 582. Ceterum sonum Memnon edidisse 
dicitur uptv aOya: iXiw, quod est n. 4722 Ttpiv upwXTo; 
^pa;. — Vs. 5. De /euxol; tiiTioi; quos locos attulit 
Jacobs. Anthol. t. XIII, p. 827, iis addidit Letron- 
nius schol. Sophocl. ad Ajac. v. 697, Theocr. Idgll. 
XIII, 11, Boeckh. ad Pind. 01. VI, 95. — Vs. 6. £v 
(Txt'a (bpdwv nunc dictum pro (jxioOVipw s. wpoXoyiw. 
— Vs. 9. sic restituebat Bailie; G. Kaibel. n. 991 
yj'npjat; quod jam conjecerat Wilamowitz. — ^s. 10, 
xdjXEv pro ExajiEv quo sensu et Theocritus XX\ I, 5 
adhibuit verbum ethodie usurpatur a Grrecis. G. Kai- 
belius falsa esse asserens qu:o dedimus, htec propo- 
suit non sine dubitatione. Mi\v)n\%- xa[7tid£t'-a^] xaX- 76 ANTHOLOGIZE GR^EG^ ).[t).OYo]t(Tt7r6vot?. — Vs. H, ypyuTrara JBolice sunt YP*!-''- 
aata. Cf. Corp. ins. (jr., n. 4730, in hac sylloge 
nostra n. 180 ultimo versu. — Vs. 12, TtaTcrt seolice 
p. 7rac7t. — Titulus positus est ann. p. Chr. 130, 
quo anno Thebas adiit Adrianus (Cf. ibid. n. 4727). 
Ex Batckh-Fr. 

CLXXVIII. Boeckh-Fr. Corp. insc.gr. 4721. InMem- 
nonis pede sinistro. Edidit. Pocock. Descr. Or. p. 105, 
Hamilton. ^'^?/p^ p. 174. Tractarunt multi, inter quos 
Jacobs Ahhnndl., etc., p. 136, Anth. Pal. Append. 
n. 392, Patnlip. p. 822 sqq. n. 71, Champoll.-P^igeac. 
Annates des Lagides, t. I, p. 413 sqq.. Letronn., 
Journ. des Sav. 1831, mens. Jan. et Comment, de 
Stat. vac. Memn. n. xxi, p. 161 sqq. — Vs. 1. Lapis 
habet TTYAIGO) BAABIAAA. «Aliudhocest 
specimen poeticum Balbillaj. » B.-Fr. ; pro quo vulgo 
legebatur FlogXto; RaXgivo;. — Vs. 3. 2a6tvv<f. Sabiua 
Augusta audivit Memnonem diebusxxiv et xxv mensis 
Athyr, anno imperatoris XV, sive diebus xx et xxi 
mensis novembris, ann. p. n. Christ., 130. Bis earn 
audivisse docet n. 4728 (laoEtva Isgaffxri £vt6; wpx; 
a ToO Mc'iivovo; oi; rixouffc). Igitur Balbillam altero 
die addidisse versum ultimum negligentius cum 
priore conjunctum censuit Letronnius... Proditur 
hie nomen ^gyptiacum statuse Memnonis *a[xevw6, 
pro quo dicitur n. 4731 'AfxevtoO, omisso prtefixo Phi 
et^ n. 4803, 'A[j.£vw9ir);, si quidem in monuraentis 
yEgyptiis ubique audit Amenoth'ph, Amenoftes vel 
. Phamenoph; <l>a[j.eva)^a appellat Pausanias I, 42 ; sed 
forma graeca est 'A(X£'vw(pt;. » B.-Fr. — Vs. 4. Bckh.- 
Fr. f,x£ op6[xo:, Cretico more, pro opofAw;, i. e. 6p6- 
(loy;. — Vs. 7 subjectum crediderim a quadratario. 

CLXXIX. In statua Memnonis ; edidit primus Le- 
tronnius, Journ. desSav. 1831. Mense Junio et Com- 
ment, de Stat. Vac. Memn. n. xxiii, p. 167 sqq. ex 
schedis Saltii; postea Recueil des hiscript., etc. t. II, 
p. 361, n. cccxLv (tab. XXXVI, 24) ex schedis Nes- 
toris L'hote. Franz qui jam id dederat in Cot^p. itiscr. 
gr. Ill, p. 371, n. 4729, repetiit ifjid. in Addend. 
p. 1202 b. Ex novo apographo edidit Bailius Fasc. 
Inscrr. Ill, p. 246. quo etiam usus est Franz, ibid. 
Supra scriptum est : "()t£ t^ upwTr) yi(J.£pa oOx rjxoO- 
cajxcv ToO JMsp-vovo;. » Recentius iterum tractavit 
Cr. Kaibel. n. 989 ita : 

X9t(T5ov jxav, [ytXe] M£(j.vov, S; [ou 9tovyiv i^ilr,Ga.^, 

(he TtaXtv dXXoTpiw; jia^iv [dvaviSoc i£?u;" 
...-. ydp ae'rirl-ra (xopqpa pa[artXir)t6o:, [a? Foi 

E[X]9oiffat [y'ttJuTat Or)'.ov d[xov Cnf-- 
— Vs. 5 extr. [dir£0(7av. — Vs. 7 extr. lAfSpJtavoto. 

CLXXX. In Memnonis crure sinistro. Corp. inscr. 
gr. 4730, coU.Add. Ill, p. 1202sq.,G. Kaibel. Epigrr. 
gr. e lap. conl. p. 416, n. 991. Varia sunt supple- 
menta quae, ut multum discrepant neque satis certis 
indicus firmantur, omisimus. — Vs. 1. Bailie sup- 
plevit 6£xvu<T0, M£i;,vov, — Vs. 2. G. Kaibel. [X£ya 
6-j!7Tuxiai (7oct £T'. M.upo[x£vav • — Vs. 3. « "T(xa?£ certum 
puto, quamvis audacter dictum de adempta a Cam- 
byse voce. » G. K. — Vs. 4. De ipsa re cf. Hero- 
dot. Ill, 27, 29, etc., cujus verba adeo similia sunt, 
^lianum. Hist. anim. X, 28 : toOto toi xat ~Q.yja:, 6 
nspoTi:; EtSw; aTtEXTSivE jjiv xov ^Avtiv, i%s.U(jdat oi tov TrpwTou triv lEpoij'jAiav Tau- 
-yiy T£ToX(j.r,y.6To;. — Vs. 5. Bailie iw aw oixJcttm 
6X£9pa), Kaibel. olxTipiJ-aro; v)?' a?. — Vs. 7. Frantz. 
Toyc xaXov oXcaeai, Kaibel. to y£ Otiov 6X.. — Vs. 8. 
Bailie aOXt£, cthnot; £T'.; G. Kaibel d^eixE, crwaSs di. — Vs. 9. Wilamov\'itz (TEirTa; duo piaSa;, conjecit 
G. Kaibel. {al oe F(5[j.£v 6i(<).);Letronne si [TioT'daudcj- 
oovTO. — Vs. 10. Suppl. Frantz. 

CLXXXI. In Memnonis crure sinistro. Primus edidit 
Pocock Desc. Or. t. I, p. 105; inde multi : Jacobs 
Abhandl., etc. p. 143, Paralip. p. 824, n. 72, Le- 
tronn. Journ. des Sav., 1831, m. jun. et in Comment, 
de Stat. voc. Memn. n. xxxv, p. 176 sq.; et Bceckh.- 
Fr. Corp. 4731. — Suprascriptum legitur : "Ots 
(Tuv XT] SESaaxvi lagEi^T) Ey£v6|jLr,v napd xtj) M£(jlvovi. 
Jacobs. : vs. 1. 'yw MEixvova TiQmvoio; vs. 2. 0r)6aia; 
edauovT'; vs. 3. :?j6u[i.£Xa); 6' d£iS', AlyjitTtoi, w;...; 
vs. 4. uati-TvaXaiwv. — Nullum dat scriptura dubii lo- 
cum, quam majusculis ediderunt Boeckh.-Franzius. 
Attamen vs. 1 init. scripsit G. Kaibel. n. 992, Auw;. 

CLXXXII. In latere meridionali basis Memnonis. 
Edidere multi, JoUois et Dewiliers in descr. Theb. in 
Descr. ^gypt. antt. t. I, p. 106, Boissonad. in Com- 
ment, epigr. ad calcem Epistolarum Holstenii, 
p. 445 sqq., Letronn. Jown. des Sav. 1831, p. 374, 
accuratissime in Comment, de Stat. voc. Memn. 
n. XXXVI, p. 192 sqq., Franz, in Corp. insc. gr. t. Ill, 
p. 373 sq. n. 4738. — « Supplementa vss. 4, 5, 6, 
9, 10. Letronnio debentur. Auctor ex locutionibus 
Homericis (Cf. Od. h, 4, //. T, 407, Od. M, 438, 
//. II, 76, Od. r, 1) quas memoria suppeditabat, epi- 
gramma composuit paulo verbosius. Videtur srepius . 
visisse Memnonem; quod conjicio ex litteris residuis, 

qua} subjectfe sunt titulo Eutuxw;. Iuv 'P0U91XXY) 

-uv AoyyivTf), ubi indicare videtur quo die una cum 
uxore Rufilla, quo die cum liberis adfuerit hinc vs. 9, 
vox dfAOiSaoi;. In epigrammate memorat eum diem 
quo ei bis audita est vox Memnonia, diem xiii men- 
sis Pachon. anni xi vel xn imperatoris Antonini 
fd. VIII mensis Maiia. p. Chr. 149 vel 150). » Fi^anz. 

CLXXXIII. In statua Memnonis, infra n. 1 92 w izonoi ; 
edidit Letj-onnius Journ. des Sav. 1831, p. 375, et 
illustravit in Comment, de Stat. voc. Memn. n. l, 
p. 224 sq. — Vs. 1. Nominis riExpuviavo; quarta syl- 
laba brevis est. — Vs. 3. Kaibel, n. lOOO, auctore 
Heckero Commejit. de Anthol. (1852) p. 63, pro 
AouxiXio? restituit AupyjXio?. — Vs. 5. id. ex Heckero 
dvacjTEixouut... £l p'... — Vs. 7. Cobet apud Hecke- 
rum (TTspvwv. 

CLXXXIV. In Memnonis crure sinistro ; accurate 
tractavit Letronnius in Comment.de stat. voc. Memn. 
n. XLi, p. 202 sq. Edidit post multos Franzius Corp. 
inscr. gr. n. 4740 « Trebulla quse de re eadem hexa- 
metros malos scripsit (V. Corp. n. 4738) nunc ten- 
tavit trinaetros, qui etsi meliores fecit, tamen non 
potuit quin admisceret choliambos duos. » Fr. Jam 
eadem poetria consarcinaverat hos trimetros (Corp. 
4739) quorum claudicat prior : 

XYii; lepa; axououax (pwvvi: Msfjivovo; 
ETCoOouv at, [I'iixtp, xa^axousiv £'Jx6[jLr,v. 

CLXXX V. In Memnonis pede sinistro infra titulum 
4740 Corp. inscr. gr. Boeckh.-Fr. (supr. n. 184) in 
quo sub n. est 4741. Edid. Pocock. Desc. Or. p. 103 
et Ins:ript. p. 81, n. 21. Hamilton 1. c. 173, Ja- 
cobs. Paralip. p. 821, n. 70, Append. Anthol. n. 391. 
Accuratissime tractavit Letronnius Comment., etc. 
n-_XLii et xLiii. Supra scriptum est : KaixiXia Tp£- 
gouXXa eypa'La dxouoraaa toOoe Miavovo;. — Vs. 3. 
Bckh.-Fr. ooupxo;, quod reposuit G. Kaibel. 

CLXXXVI. In Memnonis crure sinistro. Corp. inscr. 
gr. 4735, coll. Add. HI, p. 1203. — Ejusdem est ti- IN CAPUT I ANNOTATIO. 77 i.ulus latiaus apud Letronnium, Recueil, etc., II, 373 : 
;< Q. Marcius Hei'iii<)s_''('iie!5 prtet". classis Aug. IV 
^xauditMeninoiieiu hora 1 uoiiis Martiis, Serviauo 111 
6t Varo coss. » i. e. ana. 134 measis Marlii die VII. 

CLXXXVII. In Memnonis cruresinistro; edid. Po- 
cock. Ucsc. Or. t. I, p. 103; tractavit Letronn. Journ. 
des Sac. 1831, p. 370; Comrnen*.. de stat. voc. 
Menin. n, xliv, p. 209 ; repetiit Franzius C. inscr. gr. 
n. 4713. — Vs. 1. legebatur Havitov nomen dissyll. 
correxit Wescher Ca»ij>t('s 7'e72(lus de I'Acad. des 
inscript. 1871, VII, 278 ex titulo sequent!. SioriTYii; ab 
Side urbe Paraphylise. G. Kaibel. n. 1006. 

CLXXXVIII. In Memnonis crura sinistro. Corp. 
inscr. (jr. Add. Ill, 4761 c. Melius Wescher, Comptes 
rendus de IWcad. des Inscriptions, 1871, VII, p. 278. 
Vid. anteced. titulum. 

CLXXXIX. In Memnonis crure sinistro; tractavit 
Letronnius ibid, et post hunc et multos alios Franzius 
C. inscr. gr. n. 4745. « Catulus erat eTnaTpd-cyiYo; 
Thebaidis. Epistrategi imperatorum letate fere sem- 
per romani homines eraut. » Fr. KaxouXo; habet 
ou breve quod refert u latini nominis, quod eadem 
quantitate est. Inscriptionis sensum ita explicat Le- 
tronnius 1. c. : « Quoique le colosse ait eprouve des 
mutilations, il n'en a pas moins conserve une voix 
que je suis venu entendre. » Nuxtwp autem accessit 
Catulus, baud dubie ut adesset sole oriente. Fr. 

( XC. In Memnonis cruce sinistro. Versus cho- 
liauibos restituit Letronnius ibid, quem secutus est 
Franzius C. inscr. gr. n. 4744. Idem Pardalas qui 
videtur fuisse rerum scriptor inscripsit sese et 
syringibus Thebarum (Vid. Corp. inscr. n. 4812). 
Conjecit et Letronnius Ta; pOSXoui; posse quoque de 
peregrinatoris Diario accipi posse. G. Kaibelius pu- 
tatxPardalse pariter ac Catilio Nicanori de ^gypti 
miraculis librum edere consilium fuisse. n 

CXCI. In Memnonis crure sinistro ; edid. "Wes- 
cher. Comptes rendus de FAcad. des Inscr., etc. 1871, 
VII, 281. Praiscriptasunt hsec... tw oocpiaTr) — ...wv.. 

CXCII. u In statua Memnonis. Ediderunt Hamiltonus 
JEgjipt. p. 172, et Walpol. Mem. p. 467. lUustravit 
Letronnius, Journ. des Sacants, 1823, p. 731-758; 
unde repetiit Welcker. Si/llog. Epigr. n. 199, p. 249, 
ed. alt. Iterum tractavit Letronn. in Comment, stat. 
voc. Memnon. n. xlix, p. 217 sqq. Sunt Homeri 
versus, primus //. XIII, 99; XV, 286; XX, 344; 
XXI, 54 (Cf. Od. XIX, 36, Hymn, in Mercur. 219); 
secundus, Od. XIX, 40; tertius ib. XXIV, 530, ubi 
iegitur, oa)v?i; quartus ibid. XVI, 196. « Ex igitur ge- 
nere est parodiarum qute vulgo 'Ofivipoxevxpa seu 
'0[j.Yipox£VTa)v£c vocantur. Auctor Arius fuit Homeri- 
cus poeta ex Museo Alexandrino ; » Bckh.-Fr. twv 
bt MouCTcto) ffCTOvijxevtov aT£/,u)v. Vid. Letronn. /. c. 

CXCIII. Ad oppidum Gizeh, in ungui Androsphin- 
gis. Edita est inscriptio in Quarterly Review, n. 38. 
Lond. Jan. 1819, p. 411, unde repetiit Welcker 
Syll. epig. n. 170, p. 220 ed. alt. Lapis nunc I'ractus 
asservatur in Museo publico Parisiis, et accuratis- 
sime delineavit Claracius. Inscriptt. du Musee, etc., 
tab. LVII, 496. A. n. 866. Citat Letronnius Jowm. 
des Sav. 1830, p. 503 et Recueil des inscr. t. II, 
p. 481. Est et in Corp. inscr. gr. t. Ill, p. 344, 
n" 4700 sq. Boeckh.-Franz. — Nuperrime (1874) 
eamdem inscript. edidit Nerutzus in Atlienxo graeco, 
ann. 2. t. 2. p. 31, pnemissa hac nota : xrjv Syt^ya 
xaTa-/.c;(a)(7|ji,£vr,v oucav Otio toO a(j.(Jiou , TxXfjV Tr,; eScX'iiJTT',; xsyaX-ii;, 7:£pi£y.dOrip£v 6 Marietta upo eixoat 
7:£piTtou £Twv ot' E^oowv Toij (puapyiou ooyxo; I)(! Luy- 
ues" Tiapa oiasopo-j; a),Xa; ETitifpacpa; ivExaXO^Oriaav 
xai tive; iX>,r,vixai ivii twv irpoaOiwv ttoowv, wv if) 
[xSaaov aji» Aoyo'j lyz% w; dSf,;- -6v Seijlo; x. t. X. — 
Vs. 8. extr. Nerutz. avaxTa. — Vss. 10-11 voc. 
ajTojAEoovTa, (jL£Ya>y;Topa quos jam legebat Dr. Youn- 
gius. Quarterly Review, 1. c. p. 412. — Vs. 13. duo 
verba qua> supersunt dederat et Youngius, ibid. 
aOupoOv lexicis deest, qu.'e tamen exhibent Oupoiiv. 

— Subscriptum est, quod poetxe fortasse nomen fuit, 
'Apptavo;. Androsphinx ille in regione Letopolitana 
positus erat, qute arenosa fuit (Herodot. 11, 8, Dio- 
dor. I, 63). — Vs. 2. Franz. TtuptS' a(jLai;o|i.£vric, 

— Vs. 3. dpoupatov TpaTTScay putat Letronn. campum 
esse in quo sunt pyramides. — Vs. 4. vijaoc Ttetpaia 
eidem videtur sphinx esse ut qua? sese extollat in 
regione arenosa. u Non qusesierunt interpretes qua- 
lem deam sibi finxerit Arrianus poeta sphingera, 
qua? res quamvis in infinita numinum .^igyptiorum 
confusione lubrico sit, tamen hoc loco dubium non 
est quin sphinx Isidis personam induerit. Cf. Plut. 
Is. et Osir. c. 52. » G. A", n. 1015. 

CXCIV. In syringe Rhamsis IX ; ex schedis Cham- 
pollionis et Wilkinson! ediderunt Letronnius Rec. 
des ijiscr., etc. p. 295, n. ccxlviii (cf. tab. XXV, 43), 
Franz. Corp. Inscr. gr. t. Ill, p. 1212, Addend. 
n. 4807 h. « Letronnius, qui versus plures sequi 
putabat, vs. 2 legebat GauixaoTii; "^iyyric. Nihil deesse 
videtur. Et 6au!ja(7a verum est, ut docet etiam Wil- 
kinson! apographum. » Fr. 

CXCV. In syringe, seu regio sepulcro prope The- 
bas. Ex schedis Wilkinson! edidit Letronn. Rec. des 
inscr. p. 265 sq. n. ecu; postea Franzius Corp. insc. 
gr. t. Ill, p. 1210, Addend. n° 4791 b. 

CXCVI. « Antinoes, m meridiem, prope rudera 
urbis, quam Psinaulam putat Jomardus (Cf. Descr. 
de TEgypte antiq. : Heptanomide . p. 13 sq. tab. LXIII, 
fig. 6), specus sunt in quibus Wilkinson incisas 
inscriptt. reperit; edidit Letronn. Rec. des inscr. 
t. II, p. 455, n. Dx. » Fr. Corp. inscr. gr. t. Ill, 
p. 1190, Addend, n. 4705 i. — Vs. 1. Quod in lapide 
superest EAA . . .^E optime restituit Letronn. 
£ydpa?£, qui et TtpoOupaiot? aut TrpoiruXat'ot; proposuit : 
prius, ut litterarum reliquiis melius conveniens, re- 
cepimus. Pro nomine KaT-jX/.Tvo; fortasse legendum 
Katob/XTvo;, nisi in latini nominis grseca transcri- 
j)tione, lapicidce seu auctoris errorem credideris. — 
Vs. 2. vitiosum notat Franzius qui bene correxit 
mutato verborum ordine, servavit tamen Xayxojxtov, 
cujus formaj nullum est, quod sciam, aliud exem- 
lum, pro quo reposuimus XaTOfjitwv sive XaTO(<.ia»v. 
G. Kaibel. n. 1021 scribit AaoT6(j.wv. 

CXCVII. In Hajmo monte , Jieroe, in loco ho- 
die dicto Eski-Zaghra : ex Bond! apographo edidit 
v. cl. Alb. 'Dxxmoni, Bullet, de corr. hell. 1878, p. 40Q 
sqq. n. 1. 

CXCVIII. Tauromenii repertum edidit G. de Spu- 
ches : « D'una greca epigrafe trovatasi in Taor- 
mina. » Palerm. 1862. Repetiit Ritschl, Mus. Rhen. 
XXI, 140 (Opusc. I, 784); deinde G. Kaibel, n. 824a. 
Misit v, cl. E. Egger cum hac nota : « Les carac- 
teres paraissent de date imperiale. » « Litterarum 
ex formis Cavedonus (Atti e memorie delle Dlspu- 
tazio7ii di storia patria, etc., 1863, I, probanta 
Ritschelio titulum ante scriptum coflegit quam Au- 
gustus exactis incolis Tauromenio ui'bi prsesidium 78 ANTHOLOGI^ GRMCJE romanum imposuerit. » G. K. — Vs. 1. Le Bas, 
Voyage ordieol. Ill, n. 822, mentionem facit de 
templo Serapidi dicato Tithoreee, et memorant Ephe- 
merid. arcMol. n. 2628, collegium i^apaTriadTwv. — 
Vs. 2. lapis habere videtur AOETO, quod ad 
neocori munus pertinet. — Vs. 3. lapis : TE I N E J 
emendatum est in TEINAE dorice pro tyioc, quod 
receperamus, suspicati tamen -cat oe, quod sententise 
melius videtur convenire. G. Kaibelii scripturam 
admisimus. Quod attinet ad Serapidis neocoros Far- 
nesius lapis ap. Gruter. p. 314, 1, memorat M. Au- 
relium quemdam Asclepiadem Trpea^OtaTov twv vew- 
xopwv Tou |j.£Ya),ou SapdmSo;, de quibus conf. Firmic. 
Matern. De error, pr. relig. p. m. 432. — Pro 
au6o[Jt.oX£XTat quod quid sit non video, scripseram ex 
minusculis au9o[A6),exTp[o:], vocabulum quod, etsi 
lexicis deest, optimse tamen notse, ut sexcenta alia 
ejusdem generis, esse judicaveris; hie tamen ut ubi- 
que in hoc epigr. emendationes G. Kaibelii recepi. 

— Vs. 4. 'Epddca, raulieris nomen nusquam alibi 
repertum; cujus tamen diminutivum quoddam habes 

'EpdffiXXa in insctnpt. Ait. ap. Bceckh. I, p. 246, 59. 
Ceterum neminem fugit plurima esse qua3 priorem 
partem epaon habent propria nomina. — Vs. 5. lege- 
batur 'Av6r,v6i; s. 'Av6yiv6v, urbs ignota, nomine affi- 
nis Anthenje, Laconise urbi, ap. Stephan. Byzant. 
Cf. Plin. IV, 5, Anthane, oppidum, quod, Pliniano 
tempore, fuerat. Pro quo scripsit G. Kaibel. av9' wv 
S) v.p., quod magis placuit. 

CXCIX. Circa Smuessam in Campania repertum 
edidit Viscontus in Lettera su due monimenti ne' 
quali e memoria d'Antonia Augusta; inde Jacobs. II 
Paralipom. n. 3, p. 753 sq., et Append, n. HO. 
a Scriptum est in templum et statuam Veneris 
[Anadyomenes], ab Eone, Drusi et Antonise liberta, 
ad Sinuessanum littus coUocatam » Jac. : « Unde 
denuo emergentem dicit poeta vel potius dea ipsa, 
quc© loquens introducitur, non sine lucri cupidine 
domini tabernarum vinariarum quarum in regione 
posita statua est, » Bceckh., quod non satis liquet. 

— De auctore Pompeio Juniore vide Notitiam Poe- 
tarum ap. Jacobs, et Deheque, t. II, p. 413. — Nu- 
per rursum edidit G. Kaibel, 810. 

CC. Athenis ad Erechtheum. Edidit Ross. Arch. 
Aufs. 1,179, deindeG. Kaibel. Epigrr.gr., etc. 791. 

— Nominum supplementa sunt Rossii : « videntur 
illi pro Atheniensium hospitio gratias agere. » G. K. 

CCI. « Athenis, in Odeo Herodis. De anaglypho 
superest inferior viri pars (Artemidori) juxta aram 
adstantis. » G. Kaibel, Epigr. gr. e lapid. conlecta, 
792. — Vs. 1. superest in lapide BAOYKAII; 
restituitPittaces. — Vs. 2. 'EXaioy, pro 'EXeou. "Ce- 
terum poterat scriptor integrum hunc facere versum 
<t6v6' 'EXeouO'lepoijcpwijio'u; ix£TcOo(i.£v vjiaeii;. » — Vs. 3. 
conjiciebat Pittaces urbis nomen -dpo£Mv, cui non 
assentitur G. Kaibel, « quoniam non rotunda €, sed 
vulgari E forma utitur lapidarius, » superest tamen 
..PAC 

ecu. Prope Hypaten repertum IlaXtyYsvetjia mi- 
sit v. cl. Verettas, cum brevi commentario, ibi- 
que editum 30 Decemb. 1876, repetiit diarium aliud 
liapvaffcro; 1877, p. 72, unde transiit in Bullet, de 
Corresp. Helleniq. febr. 1877, p. 120. Si Verettse 
credis, Alexandri getatis est titulus hie, ubi apparet 
urbis adhuc ignotse nomen Latyia. — Inde quoque 
constat ^nianes fuisse etiam, ut testatur Eustalhius (ad //. B, 749), ^Enienses (AlvtsT;) dictos. Arbitrator 
et Verettas Sosandrum hunc nostrum Tolmtei for- 
tasse esse filium, cujus nomen in quibusdam ^Enia- 
num nummis argenteis occurrit. De ceteris vide 
Bullet, de Corresp., etc. 1. c. — Nuperrime repetiit 
hoc epigramma Georg. Kaibel. Epigr. grsec. ex la- 
pidibus conlecta, 1878, Berol. p. xviii-xix, qui notat 
ad vs. 6, (TWTvipa xai XTiffTviv et Olympium ssepius 
vocari Hadrianum. Corp. inscr. 321 sqq. — Vs. 7. 
« *Hpwwv quails est Sosander. » Id. 

CCIII. Boudroum. Edidit Newton. Further pa- 
pery respecting the excavations at Budrum and Cni- 
dus, p. 19. — Verbum TaOvvj quod non occurrit in 
lexicis grsecis, conjiciebat Newton nomen esse loci 
ubi exstructus fuerat 6 olxo?, i. e. t£[X£vo;. 

CCIV. AthcJiis, herma. Ephern. 2235 : propscri- 
ptum est 'AyaSvi TO'yr) — ivX apxovro; <I>]X. l\ppiavou 
llaiavi£o;.In subscriptis uotatur Abascanti predotribse 
annus decimus. — Vs. 1, quamvis ab initio abimdet 
syllaba, aliter suppleri non potest. Cf. alterum titu- 
lum in Ephein. 1862, n. 107 : 'AXxi5a[j.ou xoffixriTEuov- 
To; It^fi&o: et fragmentum quoque Athenis repertum, 
in quo legitur avOEdav] 'AXxajAEvou; xo(7(jivjt£uovtoc 
IfTiSot, et multa alia. 

CCV. Athenis herma. Litteris minusculis edid. 
Dittenberger Hermaj XII, 9 .{Corp. inscr. Attic. Ill, 
753); G. Kaibel. Epigr. gr., etc., 965 : « Alexan- 
drum cosmetam Dittenberger eumdem esse vidit, 
qui in titulo Philistoris IV, 272 Commodi setate 
scripto, archonte Tib. Claudio Bradua AtticoMara- 
thonio, memoratur. » G. K. 

CCVI. Inter Elgin, marmora; ediderunt Osann. 
Syllog. p. 153, Boeckh. Coi^p. t, I, n .250, Welcker. 
Syllog. Epigr. gr., n. 128, et novissime Newton 
Anc. gr. Inscr. in Brit. Mus. n. xui. — Vs. I. Boeckh. 
et conjiciebat 'HpaxXciSou et 'HpaxXewTri;, sulijiciens 
posterius de demo attico intelligendum esse, eo ta- 
men incerto, et adire suadebat Corp. n. 842 ; addere 
poterat et nn. 843 usque ad 850, ubi apparet *Hpa- 
xXewti? aut etiam 'HpaxXEwTV);, propr. nomen. De 
lampadibus in Lampadophoria prsemio datis vid. 
ibid, ad n. 243. Mercurio et Herculi ese lampades 
dedicantur ut prsesidibus certaminum. Conf. similem 
dedicationem Byzantii, Corp. inscr. n. 2034 : 'OXvija- 
TTtooMpo? MEvotOMpou (nam sic scribei'dum vidit Le- 
bas, 1474) a-Ts^avcoQEt; xa Xajxiraoi twv avyjowv ra po- 
(jTiopca TO aOXov 'Ep[xa xal 'IfpaxXEi. — Vs. 2. 0Yix£ 
pro av£Or|X£, ut in Anthol. Pal. VI, 129 etc. 

CCVII. Edidit Cumanudes in Athenseo, 1877, 
p. 147, n. 27. — Vs. 1. r^yj. i. e. dpxwv f,v, v. sq. 
epigr. Donarium dei in templo suspensum loquitur. 
— Repertum in ^sculapii sedis ruderibus, Athenis. 

CCVIII. Eodem loco repertum dedit in eodem 
diario 'ASyivat'tij, ibid. v. cl. Cumanudes, eodem 
lapidi inscriptum cum praecedente ; sub altero legi- 
tur : l\(TxXr|7r'.w x] TyiEia, xai leoadTw K.ai(japu.. [le- 
p£o)? o'.d] pioy ZiQvwvo? tou Aevixiou 'Pa[j.vou(Ttou ; sub 

hoc autem : £ut dpxovTo; xal l£p£w; Apouaou 

UTtaxoy noXu)^dp[Jio-j tou lioXuxpivov A!^rivt£'w:. Htec 
epigr. aut fragmenta diversorum temporum esse 
videntur; fragmenta sane sunt setatis Romance. — 
Vs. 3. fort. leg. toO 6i6v;pdsA6ou s. twv oi0jpd(j.6wv, 
sin aliter, ot9upatx6ov adjectivum esse pro oiOupa;^- 
6tx6v credas oportet, quod nuUius, quod sciam, 
exempli auctoritate nititur. 

CCIX. Augustoduni in Corp. inscr. 6797 legi- IN CAPUT I ANNOTATIO. tor. VVs. 1-2. Fran/ii supplementa sunt. Cressia, 
KoYicria, Bi'itomartis, I'.piToaapTt; est, quo nomine 
gentilitor, ut ret'ert Soliuus, XI, Diaiiam appellabant 
Cretes. 

CCX. Atlienis prope Prytaneum inventus herma. 
St. Cumanudes Philisi. I, 518; in<ie G. Kaihel. 
n. 969. Suhscriptuni est : 'Eni xt); apxii; t'?!; Faiou 
KuivToy 'I[i£pTou MapaOwviou tov xo(7[xr|Xr,v twv ecpio- 
gtov Tpuawva WeosiXou TSioTiv ol uioi, lat'jpo; xal 
62691X0; Tov Tiaxspa xal 'AtioXXwvio; HeoipiAov t6v 
6eiov, aOti; 62 eautov TcapsdTriaa tw lotw xo(j(xyiTri 
*Pot3?q) 'KXeoufftw. Sequitur magistratuura et ephe- 
borum index. — Vs. 1. haiiX-o;, i. e. imperatores 
pomani. — Vs. 5. cf. int'r. inter Sepulcr. IMaao;, itjc 
itaTpy];... Vs. 11 sive partis II (6), 3 : liaauo; tu[j.6ov 
JteySev. spiffOeve; epfxa r.oXrio;. 

CCXI. Athenis in Partlienonis pariete. Edid. Lii- 
ders, liullcl. arch. 1872, j). 2ol. Subscriptum le- 
ffitur ivX lepsia; l\Xs?ci(.v5pa; xvi; Aeovxo; £/. XoXXeiowv. 

— « Alexandra, Eteti uxor, Isidis sacerdos in titulo 
ap. C. Curtium, Diar. arch. 1871, p. 17. » G. K. 

CCXII. Epidauri. Ex apogr. suo edidit P. Fou- 
cart. Inscrr. gr. et lat., etc. Part. II, Megar. et Pelo- 
ponn. Dedicata est ara Apoliini et ^Escuiapio. Ut 
postulabat metruni, liujus uominis in locum positum 
est uiet, quo titulus infimse setatis esse arguitur. 
'Aprixrip jam sacerdotis sensu est apud Homerum. » 
[//. A, 11, 94, 2, 78]. Fouc. — Vs. 2. Sacerdotis no- 
men est Major. 

CCXIII. Catans. Corp. inscriptt. gr. 3649 d. 

— Vs. 2. Supplebat Franz. xoapLov [qji/.Y] slvai] 71a- 
Tp[ioi, nescio quo metro. 

CCXIV. Roma;, in basilica Julia. Edid. Matranga, 
Bullet, arch. 1833, p. 136. — Vs. 5. confert E. Cur- 
tius Act. societ. Gdtting. 1839, VIII, 166, Aristid. 
Orat. I, init. : xa (lev ex xcj oavspou uapwv (6 0c6;), 
ti OS xrj 7iou,7i-fi xwv evutiviwv. — V. Welckeri dispu- 
tationem de Incubationc, Kl. Sclir. Ill, 144 sqq. 

CCXV. Epidauri. Stephan. A. Cumanudes in 
'\6rivaia), 1875, p. 273-74, ex xf,; naXiyycveoia;, 
18 Jul. 1874, cui miserat gymnasiarcha Nauplii, 
Dem. Petrides. — Vs. 2. simili dicendi figura Ho- 
merum dixit Archias xoipavov ujjlvwv Anthol. Palat. 
VII, 213, et Hecatum (Apollinem) aotof.; xoipavov 
Christodorus, Ecphr. in Anthol. Palat. II, 1, v. 207. 

CCXVI. In 'AOrivaiw 1876, p, 421, n. 13, dedit 
V. cl. Cumanudes. Suprascriptum legitur 'H eS 
5Vpetou Txd[You (iouXr) xat -^ pouXr) [xwv...] xai 6 orjjj.o? 

Tt cpavxov 'Ax3'p^[e*]> et infra : Avxiswv- 

To;[. . ; • .] — ^axopcuovTo; Mapx Brjoaie'w;. 

CCXVII. Mitiflenis in oppido. Est in Pocock. 
Inscriptt. a7it.F.l, 64, S. 6, n. 19, p. 47. Anton. Askew 
asportavit in Britanniam; inde in Analecta Brunckii 
translatum est, t. Ill, p. 190 (et in Jacobsii Append. 
n. 323). Cf. Animadd. vol. Ill, P. I, p. 402. Dedit et 
vir doct. (Hermann), Dissert, de Epigr. quibiisdam 
gr. p. 13. — Vs. 1. Bceckh. iSoluXax' av' •^[[xap] dvoxs 
X. T. X. Tibi planum hocce concessit filia Jovis, etc. 

— Vs. 2. id. nriyr, NyjAcdwv, "Opyixe x. t. X., fous, 
(una) Nympharum Orphite, etc. « Romanus homo 
Orphilus s. Orfitus habuit Mitylenis fundum Doryc- 
uama dictum, in quo lacus fuit; aoi Orphito, TiXaxa, 
planum lacus, ut TrXa^ de mari dicitur. 'Av' Y;[xap 
dv.e'va-. dixit auctor pro e; 9^0;, hoc quoque licen- tius. » Hckli. "Op9iT£ jam dederat Taylor ail De- 
mosdi. Or. de Fuls. leg. — Vs. 4. id. xdOOiuav, ut 
la^sw et talia. — Vs. 5. Jacobs, post alios AopO- 
vaii,a; vir Lips. 1. c. : « Vix credibile est neminem 
in ilopOoafAa incidisse, cum tamen apertissime hoc 
illi loco nomen fuisse ostendant ea qua* pnecedunt. 
Tabulam, qui posuit epigr., fonti consecravit tepido, 
quoolim fessos pugnando artus reges recreaverant. >> 

— Vs. 6. V. Lips. 6 SeXiapri. Jacobsius et cett.£Xatr,pr.. 

— Vs. 7. Jacobs et cett. 6-.' Ipyaxtvat; quod bar- 
bare dicitur; SiepYaxtvy); tamen lexicis deest. — Vs. 8. 
omnes : xp. \t. X\ixd6av Ypa[JL(xaxix6; xeXe'dj. « AyxdSav 
pro Xuxdgavxa heteroclitum est. » lickh. 

CCXVIII. Edidit Cumanudes, Philistor. t. I (1861) 
p. 428, n. 2. — Vs. 1. satis compertum xov xo<t(at)- 
xriv magistratum Atheniensem esse cui gymnasiorum 
cura erat mandata. Teles, ap. Stob. Flor. 98, 72 : 
"Kor,So; yeyovev, ejAuaXiv xov xoTfAriXViv ^oSetxai, xov 
7iat6oxpi^r|V. De voce xocrai^xr;; cf. Mart. II, 90, 1 : 
Quintiliane, vagaj moderator summe juventa;. 

CCXIX.Idemv.cl. S. A. Cumanudes. Philist. t.IH, 
(1862), p. 60 sq. n. 1. Supra scriptum est : 'H e? 
'Apeio'j Trdyou ^o\)\r\ xat fj poviXri xwv elaxociwv xal 6 
OYJixo; 6 '\()r;vata)v xov xo(7!AYixr)v 'H/.toowpov, lUipaie'a. 
Infra versus habes nomina archontis, magistrorum 
(Tcaioeuxtjjv) et epheborum : qua; inter exstant Helio- 
dori Piroei, magistri, et Zopyri, Heliodori lilii, ephebi. 
KsCTxpoepopo; deest Thesauro. — Vs. 3. EuaSe restitu- 
tio est V. cl. Cumanudis (v. ib. p. 62). — Vs. 4. ut 
potuimus,ex. grat. supplevimus, ex Pindar. iVem. Ill, 
123 sqq. : 'Ev oe TrecpaxeXo; oia^atvexai, wv xt; £$0- 
ywxEpoc Y£vr,xai x. x. X. Scribi etiam potuisset etj(£ 
jj-e'po;. Postea nonnullis aliis ejusdem lapidis fragmen- 
tis repertis, v. cl. Cumanudes {Philist. t. IV, p. 468 
sq.) eamdem inscriptioiiem repetiit, integramque 
dedit, Ijetus quod re vera probaretur sua de v. euaSe 
conjectura. Ex novo apographo et certum esse ap- 
paret quod scripseramus ipsi Vs. 4. oxt. Sed pro 
xeXo; aut (xepo;, qua; tentaveramus , lapis melius 
exhibuit xXe'o:. 

CCXX. Atheiiis. Edidit Spon. {Voyage d'lta- 
lie, etc., t. II, p. 306) qui notavit hoc monumentum 
a Whelero in Angiiam missum fuisse cum novem 
decemve aliis pulchris marraoribus; non distinxit 
versus in suo apographo ; inde repetiit Ba?ckh. Corp. 
1. 1, p. 373, n. 270. Subscriptum est : 'Etti xti; Tatou 
'louXiou Kaffiou Sxtpieto; dp/^^ xo(T(iy]xri; eyYiowv 
"i2Xo; Ilovxto; Nyp-^oooxo; 'Ai^rjV.s'j;. Stiria pagus est 
atticus tribus Pandionidis, Azenia Hippothoontidis. 

— Vs. 2. xoafj-yixr,; est gymnasii rector, seu modera- 
tor eodem sensu quo dicitur a Martiale (Epigr. II, 
90, 1) Quintilianus vagse ???o(/er«<w juventae. 

CCXXI. S. A. Cumanudes, in Philistor. t. Ill, 
(1862), p. 62 sq, n. 2. — Vs. 1. editor supple- 
vit 'Idxyoy, cum dubitationis signo. — Vs. 2. pro 
vu}(i<i)v scripsimus vj/ewv et rcstituimus [xyuxtTtoXwv, 
collato versu 6 epigr. anonymi in Append. Jacobs, 
n. 164 : -Jiixact (auo-xotxoXoi; ptotjiov uTicpxiOeoav ; 
quod vertit v. doct. Deheque : « Ont dans les jours 
consacres a la fMe, eleve cet autel. » — Sub reli- 
quis. o6wv latet, ut opinor, xodun^xou nomen 6 'PoSwv 
verbi gratia, quod legitur in inscriptione Philistoris, 
t. Ill, V. 279. Scripsit G. Kaibel, 937 : vu^'^v (j.'J(7xi- 
7t6[Xo; (7uv]68wv. — Vs. 3. Txepi^padxtxii); signiticatur 
Ptoleraais tribus Attica, in honorem Ptolemsei Ever- 
getse sic appellata, quse prius 'Avxiyovi; vocabatur. 

— Vs. 6. eadem ratione designatur tribus Antiochis. 
Pro 5^ax£po; Kaibel aOxo; 0'. Sub Versibus scriptum est so ANTHOLOGI^ GR^C^ 'Exe(7]Tpo?;y).a-A£t EyTU/;io-o; l\ax)>r,7:to8wpou AiScoveu;. 

CCXXII. V. cl. St. A. Cumanudes in Philistor. 
t. Ill, p. 283, n. 3, cum nonnullis, ut solet, animad- 
versionibus. Disticho siibscriptum est llatooTptSouv- 
To; oidc pioy l\6affxavToy toO Ivj(j.6).7rou Kri^-fftsw; 
Ito; ^, et inter alia, ha;c : ol im KX. Xj>'J(ji7:tiou 
E(p-oeioi (piXot y.at au(v)CTTaTac (J-sivavTEc, quorum se- 
quuntur nomina. 

CCXXIII. « Sparta;, in Museo, in Hernia qua- 
drate qui olim protomen Damocratis sustinuit. » 
Reperit et edidit Rossius Iiiscrr. gr. inedit. fasci- 
cul. I. p. 29. tab. Ill, 29. Dehinc et ex lapide ipso 
Lebas. Rev. archeolog. 1844, p. 708. Repetitum in 
Voyag., etc. Inscriptt. etc. Luconie; n. 167. — Vs. 6. 
<( 'ETriaxaxEWv est genitivus ab STnaTdTV,;, non parti- 
cipium, sensusque est : qui alios (gymnasiorum) 
prjefectos dexteritate in exercitationibus gyranasticis 
antecellit. Nam YVfJ-vaiia est exercitatio gymnastica, 
dexteritas quam quis continuatis hujus generis exer- 
citationibus sibi comparavit. » Ross. 

CCXXIV. Eleusine, repertum, Lutetiam transla- 
tum a Choiseulio multi edidere, primus ante omnes 
Villoison. Prolcg. i7i Horn. p. .^i3, et Mem. Acad, 
biscriptt. t. XLVII, p. 330, qui simul ac e terra 
eruebatur, exscripserat; post alios Bceckh. C. i. gr. 
n. 434. Nuper repetiit ex marmore ipso Froehner, 
Mus. du Louvre., les Inscriptt. gr. p. 137, sq, n. 63. — 
Vs. 1. Fr. Mri-c-/)p. — Vs. 2. ouvofxa. — Titulus hie 
videtur esse ann. p. Chr. nat. 123. — Marcianus 
hie noster occnrrit etiam in inscript. attica, edita in 
PhUistore, III, 62. 

CCKXy .V.eneiiis ,o\im. in domo Friderici Contareni 
procuratoris D. Marci, tabula Delo allata; inest 
anaglypho expressa mulier mortua porrecta, passo 
capillo, infra ara, in quam thus imponit togatus; ab 
altera parte arse stat taurus. Infra est inscriptio. 
Primus edidit Gruler. Thesaur. p. 1073, 4; inde 
Brunck. A7ial. Lectt. p. 287, n. clxii'', Jacobs. {Ani- 
madd. vol. Ill, P. I, p. 378), Append, n. 322. et 
Bceckh. Corp. 2292. — Vss. 5-6. deerat finis; sup- 
plevit Grotius, Floril. Grsec. Mantiss. tert. 

CCXXVI.Inacropoli Smyrnpe repertum, editumest 
primum in Monatsber. der Berl. Ak. 1875, s. 10, 
et nuperrime repetitum in eadem Relatione, 1876, 
22 juin, p. 349. majusculis et minoribus litteris. 
Vss. 1 -2. haud insulse ut mihi videtur, restituti 
erant : 

'Affx.),r,7riw iriTtipt 

ypd(Ji[AaT' eotupe oocpa 

G. Kaibel 'A<7[-/),r,'irt6v, epyov aiAeanxov. — TOjt 

cppevo; il, loiyi; Yp[d(j.tj.a too' £upii[j.£voc. Vs. 5. quod in 
marmore satis clare legitur i),r,xc'.; retinui, pro ^.rr 
y.oi; quod prior nescio qua ratione finxerat editor. 
Vs. 6. lapis habet ooiV;, pro quo prius editum erat 
6oiri[;l 6'. — De hymno queni Phosho Pteani, ^scu- 
lapio et Hygise cantabant Ascle[)iades medici vid. 
infra Tyteta, irpe-jfiicTa et "Hor, ya.lot. 

CCXXVII. /?o/»«^in plintho statuse. Cojyj. inscr.gr. 
5975. — Vs. 1. supplevit G. Kaibelius qui « nee 
O. Miilleri iv ttooI au> nee Welckeri conjecturam 
ev y.6y.Tzoi probari ])osse » dicit, ubi lapis habet 
DCjUCOJTHP — Vs. 2. « init. uomen velut Se- 
(/.vo?. " G. K, 

CCXXVIII. Snujimx. Corp. inscr. gr. 3159. Veronse descripsit Wilamowitz, et inde G. Kaibel. Epigr. gr 
e lap. co7il. p. 327, n. 803. suprascriptum est Kofiv 
to;) JJa/ipto; 'louXiavo; -[J!.up(vato;). 

CCXXIX.Ad P/rt/7i«wzLesbi insulse oppiduHi.C'onzc 
Itin. insid. Thrac. tab. XVI, 1, unde G. Kaibc: 
Epigrr. gr. e lap. conl. u. 812. — Vs. 3. Kaibelii 
sunt supplementa, qui et ti'jxivt^ proposuit. « Merci 
rius in hortis positus Priapi vice fungitur. » Id. 

CCXXX. Olympise, die 27 Decembr. 1879 reper- \ 
turn ex apographo Purgoldii edidit W. Dittenber- 
ger, Archaof. Zeitung, 1878 \iertes Heft, p. 210. 
n. 331. Subter scriptum est '0>.('j(jL)7t(cd6i) ctvy' ^ 
233 post Chr. 

CCXXXI. Athenis^ herma. G. Kaibelius, Epigrr. 
gr. e lap. conl. p. 406, n. 971, prajscriptum est... 
xai ol <T[uvE'cpr,6oi] t6v ouv fwcpefiixaj Tdp/_r,v ]M. Av|p. 
TeXEaJqpopov TspTtovi [Kriyijaiia xo<T[jLi6Tr]To[;] Ttdar,; 
evEXEv. — TEXsacopo; tov sauTou «7to9poviCTtY;v. Kr,*i- 
ate'a incertum Neubaueri supplcmentum. « Bene vero 
idem titulum in Philist. IV, 344, 4, ubi memoratur 
Aurelius Nero {i7tocrw9pov'.(7T:^:, eodem anno positum 
vidit, i. 8. archonte Aurelio Laudiciano circa 
ann. 240. » G. K. — Vs. 1. SfijAo; 'KpexSEiSr,; £9r,6a)v 
i. e. Omnes ephebi attici. Id. — Tele.sphorus hujusce 
tituli fortasse idem est ac Telesphorus ephebus qui 
cum olim Philemonis cosmette imaginem posuerit, 
et ipse a Diocle ejusque sodalibus iioagine honora- 
tur, in tituli fragmento (Lebas. I, 148) ubi legitur 

"O;] TroT[£] Yy[xvac{(<) ^t/r,p.ovo; saTavEv 'F.p|xr,v 
vOv c7[T]f,xw xaya) TsXEayopo; 

CCXXXII. Supra scriptum est : T. Ao!xiT(iov) Rpo- 
(j.(r))6£a "ilaOEv uapdoo^ovTiEpiooovixriV xov dvTixoo[aYi- 
Tr)[v T. Ao[jLiT{toc) IIpo(ir|6£[v;] "iiaOev xal T. h.rj\v.{iw^) 
[Ndjpxicrao; tov [EauTwv] TtaTi'pa. 'OX0|j,7cia ]l'j6ia 
"Ia6!Ji[ta] [N£jj.£ia] a p 

d a 

Athenis. Edid. Miller, Revue arch. 1872, p. 354, 
cujus et G. Kaibelii sunt supplementa. — Vs. 3. 
Supplebat ille IluOoI te xal eo/jv ev 'JaOjJicI). Vs. 5. 
lapis HHKONGI . .con « quje aliter legi ne- 
queunt, quanquam mirus est genitivus sejo^rm/a co- 
7'onarum dauvoExw; positus et quideni ])endens ab 
a6Xa vocabulo v. 4, magisque etiam mirus liberior 
vocis <jT£©d-wv usus, cum quidem dywva; GsaaTi- 
xoO.: etcTEcaviTa: inter se op])oni pateat. « G. K. 

CCXXXIIl. Co7ista7iti7iopoli. supra anaglyphum, in 
quo auriga exsculptus est in quadriga adstans, flagel- 
lum coronamque manibus tenens magna victori plau- 
sus ferentium caterva cinctus. Equorum nomina ap- 
picta NtxoTLOAEtJio:, 'PaSidToc, llijppoc', HOOijvtxo;. — 
Henzen, Bullet, arch. 1847, p. 122, G. Kaibel. Epigrr. 
gr., etc. j). 388; n. 935. Infra scriptum: A-^fAoi; 
ITpaffivwv. — "AyExatt, oOx dyEToc'., oO (aeXei (;.of 66; 
fjiJv Ilop9yptv, — IJpaffivot; riopsuptv. — "EiEpil/Ev 
eU Bevetov, T£p4'£t xai Ei; Ilpdaivov • — £i S' aOxo;, 
XdgE TO ori!J.6atov. — G. Kaibelii sunt supplementa 
ex A7ith. Plan. V, 340. — Vs. 2. a Porphyrins Cal- 
liopas, natione Afer, celeberrimus quinti sextique 
SEeculi apud utramque factionem auriga, idemque 
variarum circensium seditionum aucior et dux. » — 
BaffiXeu;, fortasse Anastasius. — Vs. 5. Postulant 
Prasini ut sibi cedatur Porphyrins auriga; impera- 
tori enim jus erat aurigas alteri factioni tradendi. 
Eadem paullo immodestius flagitant Prasini in eis 
quaj subscripta sunt. Minatus esse iniperator vide- 
tur, nisi quietem agerent, certamina fori ut omnino IN CAPUT I ANNOTATIO. 81 prohiberendir: respondent ill! su'e fient, sive non 
fient (ayeta'-, oJx ivexai, scilicet to 'hitcixov, cede Por- 
phijriutn, et adjiciunt ad ipsum Porphyrium conversi 
si ipse audes, sume pnmium prasinum ; hoc enim esse 
t6 6yi[a6(tiov demonstravit Reiske, ad Constant. Por- 
phyr.' Cxrim.aul. lUjznnt. p. 344 sq. — Videntur hsec 
a seditiosis scripta esse. » G. Kaih. 

CCXXXIV. Atheiiis. Edidit Pocock. Imcriptt. p. 51, 
n. 22. Inde Jacobs, in Pnmlip. II, p. 773, n. 23, et 
Appe7id. n. 177. — Vs. 1. <Tyvo::dova, rarum voca- 
bulum, cujus alterum modo hahes exemplum ap. 
Orph. Hjpnn. xxx, 5. — Vs. 2. Marmor, ut videtur, 
KPATO, quod forsan a typotheta depravatum pro 
K A P no , restituit Jacobsius. Legit tamen G. Kaibe- 
Kus xpaT6[;], cum hac nota : xparo; recte Boeckh. ; 
videtur labrum dici, quo Ions influit, sicut Caesar 
B. G. IV, 10, llheni flumiuis ostia capita dixit. 

• CCXXXV.ApudGrot. Mantiss.sec. p. 326, sub hoc 
lemmate : To £7:1 tw ayaXtxaTt 'Epjxou TsrpaxecpaXo'J 
Tou ev Tw Kspaixstxo), et alios. Memorant Photius, 
Lexic. s. V, *Ep(i,f,; xeTpaxe^aXo!;, Eustath. II. p. 1353, 8. 

CCXXXVI. Argis. Expedit. de Moree t. II, p. 97, 
Ross., Inscrr. gr. ined. n. 54. Welker. Rhein. Mus. 
1842, p.213, Lebas.-Foucart./;jscrr.<7r. etlat. rec, etc. 
Megar. et Pelopon., Argolid. n. 113. « Satis com- 
pertum est Mercurium nocturni custodis partes obti- 
nuisse, ut Hermes apud Athenienses. Igitur si quid 
noctu in viis ageretur, testis erat et index rerum 
justarum injustarumve per tenebras actarum. Ille 
«rgo qui eum dedicavit et fortasse ante domi fores 
Statuerat, non, ut verisimile est, in animo habuit ei 
tantas adsiguare partes quas sibi finxere interpretes, 
«ed tantummodo omnesadmoueri voluittestem, quid- 
quid agebant, adesse. » Fouc. 

CCXXXVII. In agro Rhytliymnio, ad radices montis 
Idae in Creta; edidit Gruter. Thesuur. p. MLXVIII, 
1, cum interpretatione latina Feulani. Deinde alii et 
Brunck. Anal. Ill, 183, n. 169, Jacobs. {Animadd. 
vol. Ill, P. I, p. 382), Append, n. 282; Boeckh. Corp. 
2369. Supra scriptum est : "ApTsai; ri -aXo-jio'j Ouy^TTIp- 
— Vs. 1. Grot. TaXXeioicriv. — Vs. 2. Grotii apo- 
graph., 9t)o9po'7uvTi;. — • Vs. 3. SaXoOto; ex Murat. 
Bceckh., SaX/.ov.o; Jac. — Vs. o « expressus videtur 
€X Homero, //. A, 88 : OOti; ejaeu i^tovTo; xal eiti 
ybvn 6ipxo[iL£voto. » Id. — Vs. 8. « <i"ju6{o'j pro a),6- 
yoM, to'jSe ad Salvium referendum. » Id. 

■ CCXXXVIII. Thehis, edid. Lebas. Ill, 560, Keil.S////. 
inscr. liceot. p. 174, G. Kaibel. Epigrr. gr. e lap. conl. 
Jttj 357, n. 869, qui pro verbo or,[xo; proponit (x-if)Tr,p. ^76 ^JCXXXIX. Athenis in arce. Ed. Rossius Arch. Aufs. 
!, 657 cum Keilii adnot. 14, cujus sunt supplementa. 

• CCXL. Eleusine, Ephem. 3771, Bullet, arch. 1860, 
p. 181. — Vs. 1. « hierophantis nomen ex sacrorum 
ritu tacetur. » G. Kaihel. 

' ■ CCXLI. Ephesi, edidit J. T. Wood. Discoveries at 
Ephesus, Inscriptions, p. 10, n. 7. — Vs. 1. pymuTo- 
Xiv, civitatis defensorem. Cf. ^schyl. Sept. c. Theb. 
120. — Vs. 3. KoopaTo;. Quadratus : luere multi 
hujusce nominis, prreter Ummidiuni Qua<Iratum de 
quo vid. Tacit. Ann. XII, 45 et 54; XIV, 26. — 
Vs. 5. Hadrianus videtur Quadrati, sive forsita.n 
Severi fuisse cliens. Supra scriptum est TTtattxov 
TtovTtjpixa TiilAtSioy KoSpatTO-j Tiarepa v.rfiz[axTc^]. Se- 
quens Unea desideratur. — In nota quae secundo 

ANTHOLOGIA 111. Woodii volumini addita est, F. J. A. Hortus aliter 
legit qusedam hujus tituli et interpretatur. Vs. 5. 
aveOtixe ae Outipov; cetera et ad ejusdem setatis (a. 
post Chr. 139) priucipes refert, et tiniendo, » poeta 
Hadrianus, inquit, fuisse potest libertus aut quilibet 
qui alio nomine ab Annio Vero penderet. » Th, 
Mommsenius et, eo auctore, G. Kaibeiius (cujus vid. 
notam ad n. 888 a. Addend.) existimant hunc esse 
Hadrianum Caesarem, et Severum (L. Catilium) C. 
Ummidii patrem fuisse, consulem II ann. 120, qui 
postquam, Hadriano imperante, magna fuerat auctori- 
tate, ut Urbis prsefectus, gratia excidit et successo- 
rem accepit. — Vs. 8. iaTaox' [ 'ApTe'|xt5o; ii).]t](tiw ev 
T£(iev£t. G. Kaib. 

CCXLII. Apud Thespias. Cumanudes Ephem. arch. 
1869, n. 336. « Hadriani Caesaris et anathema et 
versus esse credebat Cumanudes. » De re ipsa vid. 
Dion. Cass. LXIX, 10. flepl ra; 6yipa; eoTtouSaxEvai 
XEY£Tat... xal TtoXiv EV TYJ Muffioc oixiaa; 'A5piavou 6Y]pa; 
aOTYjv wv6(jia(7£v. Quibuscum ct". qute Marium Maxi- 
mum secutus Spartianus tradit (Hadr. c. 20) : op- 
pidum Hadrianotheras iji quodam loco quod illic et 
feliciter veiiatus esset et ursam occidisset aliquondo 
constituit. 

CCXLIII. In Pharo insula Adrise. Corp. i7iscr. gr. 
Add. II, 1837 d. « Cf. tit. ibid, inventum Coj-ja. inscr. 
gr. 1837 e. 'OpYiXw Ar;[jiapy_ou 'AippootTT) oexd- 
Tr,v. » G. K. 

CCXLIV.^Me?n.s,repertuminbasiexmarmorePen- 
telico, in qua erecta erat Sixwv pr,Tf,poc statua. Te- 
trasticho praemissum est : fpouXr) twv TiEvxaxoffiwv] 
xat 6 Avifio; twv [ 'AQrivaiwv] e -.{(;.■/; (T£v llouXtov 'Op- 

OEWvtov AoXXiavov... tov (jo<pccrTy;v. Edidit v. cl. 

K. S. Pittaces 'ApxatoX. 'K(py)[i.£p. 1838, Jun. et Jul. 
p. 106 sq., n. 53. — Vs. 1. imitari videtur poeta 
Hom. //. I, 443 : MOSwv t£ ^tittip' EfjLsvai, itpriXT-iipa 
Telpytov. Cf. Leont. Scholast. Epigr. Anth. Pal. VII, 
579. — Fortasse non fuit ille utique causidicus s. 
causarum actor, sed tantummodo, ut moris erat 
apud Athenienses, XoYoypaipo:, id est orationum scri- 
pfor, quas pretio emptas pronuntiabantapud judices 
dicendi imperiti litigautes. — V. E. Eggeri Dis- 
sertat. A71 Athenienses causidici prof'essio)iem tiove- 
rint (Memoires de Litt. anc. p. 368) ubi laudatur hie 
inter alios Platonis locus Euthyd. XXXI, p. 305, B : 
OoTEpov Twv aytovidadOat oetvwv £v t 1 ; oixacTTTj- 

piOi; ^IQTWpTt; Ti •:uiV tou; TOIOUTOU; ElcTlEJtTrOVTWV 

TioiriTyi; twv Xoycov ot; ol pi^xopE; dyMviCovTai. — Vs. 3. 
Pittac. £1 o£ OeXsTe ti've; x. t. X. Lapis : E I A E E A E . 
E. — Vs. 4. Pittac. auTwv te 6vo\ia, quod et lapis 
habere videtur. « Sodalium nomina inscripta erant 
disco ex quodam metallo, quod basi erat affixum, 
ubi etiam nimc apparet incisura quaedara cui inser- 
tus fuerat discus. » Pittac. 

CCXLV. Ex schedis Fourmonti edidit Boeckh. 
Coi^p. n. 406. inscriptionem hanc quje in hasi olira 
Eleusine posita, mox Salaminem translata, nunc est 
in aede Beatae Virginis. Supra distichon scriptum 
legitur : 'AyaO^ t^X?- K.*^* "T* oo^avTa t^ !4p£t'ou 
■Tiayoy pouX^ xal 'ifj fiouXti Ta»v •/" tov dp' EdTia; (lurj- 
GEvTa 'AOfivaiov tov xal 'E7ta(pp68tTov, 'A6»;vaiou ize- 

pioSovtxQu utov , <i>Xy£a. « Mirum quod, cum 

alterum ejus nomen in superiore parte sit Epaphro- 
ditus, in versibus is postea 610? 'AOyivopiXo; vocatus 
dicatur. Quam rem vide an ita expedias. Parentes 
Athenaeum, quod omnibus civibus carus esset, 'AOr,- 
V691X0V vocarunt; sed cives dixerunt 'EuaypooiToy, 

6 ANTHOLOGI^ GRJEGM quod gratiosus et venustus esset : ex qua denomina- 
lione fluxit altera, qua eum vocarunt parentes. » 
Bckh. Sed errasse nobis videtur vir doct. Bceckh., 
cum in decreto Athenseus possit non idem esse 
atque Athensei filius Epaphroditus. Quod si unus es- 
set et idem, legendum esset tov auTov xal, etc. 

CCXLVI. Dedimus ex Cumanude in Philint. t. Ill, 
(1862), p. 461 sq. n. 3, qui tituli hujusce tam misere 
mutilati restitutionem baud facilem sibi videri fate- 
tur. Eodem fere tempore editum t'uerat in j^pyaioX. 
'EBYia. 1862, Jul. p. 163 sq. n. 165. Nonnulla'sunt 
verba quse in lexicis, neque vel in Thesauro reperias, 
hsec : vs. 3. 9=p£(jT£qpavo;; vs. 4. sYSpaiSoat ; vs. 5. 
uoXuTiTUKToi;, ayaOoxXet;; vs. 6. aijXo66av ; vs. 8. 
ajAqsixpoTotat. — Vs. 1. IlToXsaatou eitwv., de hac 
periphr. conf. supr. eod. cap. n. 221. ^Hp^s [a£v 
'HpwSy)!;. — Lect. variet. in W^yixok. 'E?r)[ji£p. : Vs. 5. 
SeeuovTo, lapis tamen habere videtur AGCP ONTO. 
— Vs. 9. d(x?i Se vixa, lapis AMCj)l AENI K A. 
, — Cf. infr. epigr. n. 274. ^Hpj^Ev 6 MrivoYevr,;. 

CCXLVII«./?owa?,inbasi erutainviciniaThermarum 
Trajani. Supra scriptum est : Tw 'AoxXvitciw (TwnTpa 
xai xaptffTripi'a Nixojai^oy); laTpo? : « Dedicat Nicome- 
des signum ^sculapii antiquius (x£ip<Ji>>' ozl^\i.o. tvx.- 
XaiyevEMv) quam templa hujusce dei quse exstructa 
memoranturabscriptoribus" (Vid. Bceckh. Corp.insc. 
gr. 5974). — A multis editum est hoc epigramma, 
quos recenset Jacobs. Anthol. gr. Lips. vol. II, 
part. 3. — Post quos Bceckh. -Franz, in Corp. inscr. 
grsec. 1. c. — Vs. 3. Boethus ille qui hie nominatur, 
c.elator est et statuarius cujus fuer anserem stran- 
gulans celebratur a Plinio H. N. XXXIV, 19, 23, 
et a quo itaiS'.ov yufivov, puerulum nudum Veneris 
ad pedes sedentem caelatum memorat Pausanias V, 
17, 4. — De Boetho cf. et Cicer. in Verr. II, 2, 14, et 
Virgil. Cul. 67,ubi quidem nonnuUi legunt Rhoeci pro 
Boethi. a Signum quod hie celebratur, repreesenta- 
bat, ni fallor, infantem .^sculapium, quern e Coro- 
nide nympha, filia Phlegyse, natum fabulabantur. » 
Bckh.-Fr. 

CCXLVII b. « Hoc epigramma eidem lapidi inscul- 
ptum ac superius cum titulo : Tw paatXsI 'Aavlrtm^ 
crwffTpa xal yapirs-zripiy. Nixo[Ji.yi5Yi? Sfiupvato; laxpo;, 
scriptum est in eamdem ^sculapii imaginem. » Ja- 
cobs. — Edidit post alios multos Boeckh.-Franz. Corp. 
inscr. gr. n. 5974. —Vs. l.Ececkh.-Fr. vs'ov, Brunck., 
Jacobs, ve'wv. — Vs. 2. marmor. ax£[p£x6[nr], sine 
causa mutavit Salvinius. 

CCXLVIII.P«wormi. Juxta Cyzicum repertam inscri- 
ptionem hane in basi statuae pulchris litteris exara- 
tam. edid. Letronnius, Jo^irn. des Savants a. 1830. 
p. 504, dehine Welckerus Mus. Rhen. a. 1833, 
p. 296 et ex his Marquardtus p. 162. Inde repetiit 
Bceckh. Coi'p. n. 3672. Maximus ille Apamensis, non 
in Smyrnfeis, sed in Cyzicenis Olympiis vicerat. 
Prseeunt titulum verba solita iAyaOv] xuxid- 

CCXLIX. « Cyrense, prope templum Veneris. Ana- 
glypho exsculpta mulier (AiSuri) coronam imponens 
alterius mulieris (Kup^^vyjc) fronti, quse nudis brachiis 
leonem adsurgentem jugulat. » G. Kaibelius, qui 
edidit n. 842 a. Addend, ex Smithio et Porcherio 
Discoveries at Cyrene, tab. LXXVI, coll. p. 114. — 
« Cyrenes et Libyse figurse in Amphionis Cnosii ana- 
glyplio fuere,quod descripsit Pausan.X, i5, 6. » G.K. 

CCL. In valle Ckimccrce Lycice repertiim edidit 
Franz. Corp. insc, gr. Addend. Ill, 4329 b. —Vs. 1. Lapis habet EIMON.... IMIN. — Franzii sunt 
supplementa. — Vs. 2. Sic restituit, audentius G. 
Kaibel. {Epigranimata grceca e lapidibits conlecta. 
n. 899) : 

T]bv <pfXo[v • aJTotp eraivoi] (i'[jivr)[aToi oi laovtau 

CCLI. Athenis ad <TToav lloixiXy)v. Ephem. 3785, 
inde G. Kaibel. Epigrr. gr., etc. 927. Suprascriptura 
est 6 OYijj.o; dvixa. Aouxioc 4>Xaoyto; 4»Xd[A(xai; Ku6a- 
6r,vai£u; [ripxe. — Vs. 3. « legebatur \s.z Oevte;, coi'- 
rexit Neubauer. » G. K. 

CCLII. Athenis repertum in marmore effosso ex 
ruderibus Dionysii theatri edidit v. cl. Cumanudes 
in Pandora. I August. 1862, p. 203. — Vs. 1. <l>t- 
XopyiE i. e. Bacche. « qui orgia celebrare amat. » 
Idem epitheton Veneri dedit Philodemus, Aiith. 
Palat. X, 25 : Kuupi 9iX6pYt£. Bfijia 6. hie suggestus 
non aliud est ac thymela, tft patet ex Poliuce, IV, 
123 : *H eu(i£Xyi effE pYi(xd xt oucx Etxe pa)(j.6i;. Cf. 
Anthol. Pal. VII, 51 : xd Bax^oy pViiiaxa. Quod cor-, 
rigebat Jacobs, codic. lect. -fipiaxa. — Vs. 2. Cuma- 
nudes arbitratur hunc Phcedrum Zoili filium eum- 
dem esse qui heliotropium quod in Catholico exstat, 
instruxit. Legitur enimininscriptione horologii quod 
huie £edi afiixum est, 4>aIopo; Zwi'Xou UataviEu? ETcoiriaE. 
— BtoSwxwp usurpavit Orph. H. 72, 2. Bio5wxopa 
6vy)XMv et Julian, ^gypt. {Arith. Pal. VII, 585) pi- 
scatoris Mygdonis cymbam vocat (itoowxopa, jxdpx'jpa 

CCLIII. Athenis, edidit G. Kaibel. n. 931. « [xtiXa 
cur <7r,(iaxa vtxrj^Piioebo donaverit ille satis explicare 
non queo. In promptu est 'AtioXXwv (AaXoEt; Lesbio- 
rum, sed nihil hoc profecimus, neque hue pertinent 
quse Melitensi Herculi offerri solebant mala. » — 
Hsec Kaibelius, qui meminisse posset ludorum Py- 
thicorum utiXa esse prtemia in epigr. Anth. Pal. IX, 
357, 4 : 

TiffdapEi; eIjiv dywvE? dv' 'EXXdSa, xe'ffffapE; Ipol... 
'A6Xa Se xwv, xoxtvo?, MHAA, crsXiva, Titxy;. 

quod vertit Ausonius, Eclog. p. 235 ed. Bipont. — 
Jacobsius contulit Max. Tyr. Dissert. V, 8 et VII, 
4; Aret. p. 77, 2. Notandum quoque puerorum in 
.^gypto mala esse prsemia in schola. Plat. Lea. VII, 
p. 819. r,. 

CCLIV. /?om«, in villa Aldobrandini.Edidft Henzen. 
Ann. Instit. 1857, p. 102. — Vs. 7. « AExvi quse He- 
siodo aliisque filia Jovis est, hoc loco conjux ejus 
cogitari videtur. Cf. Sophocl. CEdip. Col. 1381, 7ra- 
Xaiipaxo; Atxr] ^uvsSpo; Zy|v6; dp^aiot; v6[aoii;. » G. K. 
— ■ Vs. 11. d[j.£{6ovxa, mutantem, i. e. linquentem pro 
alia sede. 

CCLV. Edidit Montefalcon. in Diar. Ital. p. 425, 
qui censet in Apollinis xe[i.ev£i fuisse yEsculapii sa- 
cellum in quo Hercules, ad quem pertinet titulus, 
dicatus erat. — ExMontefalc.habent id Brunck. ^?ia/. 
Ill, p. 188, Jacobs. {Animadvv. Vol. Ill, P. I, p. 396>, 
Append, n. 353, et Bceckh. Corp. n. 1794 a. Supra 
scriptum : Mayaxd; uoriffE. Deinde in fine epigram- 
matis AaipavT)? AaaOEvso; ^(rxXaTiiw dvE'OrixE, Maxaxd; 

EJtOriffE. 

CCLVI. Missum ^gypto a cl. vir. Mariette, 
tractavit. gallice vertit et edidit v. cl. E. Miller. 
Rev. Arch. T. 27, an. 1874. p. 51 sq. — Vs. 2. Est 
in apogr. Kapuoxpdxriv, StTvXoi;. Milleri sunt emen-j 
dationes. 

CCL VII. Apud ipsum *lEpwv Xoy. A. edit. G. Di IN CAPUT I ANiNOTATIO. 83 CCLVIII. Patmi repertum edidit Rossius, biscrr. 
(jrwc. ined. lasc. II, p. 70-74, n. 190, Ric. Bergmann., 
Berolin. 1860, atque inde I. Sakkelius in Paiidoi-a 
t. XIX, n. 43o, p. 48. — «Edocemnrhac inscriptione, 
qviamvis mutila, delubrum fuisse DianieScythise etiam 
in Patmo insula. » Ross. — Vs. 2. Rossius hie quserens 
sanct£e virginis nomen, proponebat KuSitttiviv, sed 
ex Bergmanni apographo nomen Vera est in v. se- 
quenti, ubi legebat Rossius y;v ev nixvw. — Vs. 3. 
de virginibus hydrophoris mentionem facit Por- 
phyrias, De Abstin. p. 157, 1, atque in inscriptione 
Milesia ap. Bceckh. vol. II, p. 505, n. 2885, 1, est 
quredam Malia Rufina Artemidis Pythise hydro- 
pliora, T£),£(Ta(Ta Trjv Oopocpopiav eOapeaxw? toT; tioXi- 
Tat;. Cf. ihid. n. 2879, 5 : t?i uopospopo; Tp'J9(«)(Ta. — 
IIapa6u)[xta sunt omnia qufe sacrificiumcomitantur, et 
quse per alium ac sacerdotem ipsum fieri licet. V. 
Eurip. Ipldij.Aul. 1568 sqq., Hec. 525 sq. ,Electi\ 792, 
800 sqq. — Vss. 5-6. In Rossiano apogr. supersunt 
tantuni nonnullse sensu carentes reliquise... ^ 7c[aT]; 
V) Se Ti9r,vr| || 'Ex [t]£[p]£[v]r,; [r,]oYi[i;]. Nullam fere la- 
cunam indicat Bergmann. — Vs. 7. Ross. a[(i]au- 
[pOjTaxTiv ; Sakkelius, ut ex Bergmanno, aYavoTdxY), 
in quo claudicat versus. — Vs. 8. Rossius tantum 
habet. [BJivOeercv... sSpava ^uo|j.£vy]; .'AXiy) s. dXia pro 
mari poni rarum est. — Vs. 9. prioris hemistichi ni- 
hil apud Ilossium, nisi v[y)]ov. Audacius conjecit 
Bergmann. IviuOiriQEv. — Vs. 10. desunt ap. eumdem 
prlora duo verba. — Vs. 11. Ross. : [tyijv 6' 'ExaTr,v 
favTiv cum dubii signo ad ult. vocem. — Vs. 13. 
Ross, dedit 7tXti>[o]u«7a iro [pov, Sakkelius altera typo- 
thetse menda •nXoodaaa, barbare. — Vs. 14. Apud 
Rossium superest tantum [w]; e£(xii;, •JiyXaiiTEv. Nuper 
tractavit G. Kaibel. n. 872, nonnullis tamen despe- 
ratis locis. 

CCLIX. Ex Paciaudi Mo7i. Pelop. t. II, p. 6 et 
Mus. Nanifni. n. 55, tractavit Welcher. Spicil. 
Epigr. I, 17, repetiit Boeckh. in Corp. n. 1167. — 
Vs. 1. Bassus fuit Heraclides. — Vs. 4. « 0£ot 
aivaxT£; baud dubie imperatt. Romani sunt. Plures 
autera cum commemorentur, duobus fortasse simul 
iraperantibus Bassus consiliarius fuit; in promptu 
est M. Aurelium et L. Verum intelligi. » Bckh. Vid. 
Sepiilcr. epigr. 

CCLX. Sinopa.', ex apographo quod a Xanthopulo 
acceptum niisit Keilius , edidit B. -Franz. Corp. 
n. 4158, in Addendis repetiitFranz. Ill, p. 1114, quod 
paulum dissimile ex Wernickii schedis et suis ipsius 
conjecturis dederat. Vs. 1. scripserat euxXEO? dv6eT. 
— Vs. 3. 'PtTrdvri propr. mulier. nom. aliunde non 
cognitum. Occurrit tamen Ripanus quidam (C. Ju- 
lius) in Inscr. ap. Murat. 172, 1 ; conjicit G. Kaibe- lius TtTtavT). — Vs. 6. Franz. £X£u9£ptT)v, quod rece- 
pit G. Kaibel. 

CCLXI. Alicubi Thracia>. « Inter vss 1 et 2 ana- 
glyphum, quo eques citato cursu dextrorsum prope- 
rans, altera manu frena, altera hastam tenens, canum 
comitante caterva, exsculptus est. » Egger., Ami. 
hist. 18C8, p. 133, coll Benndorff., Goett. gel. Anz. 
1869, p. 2062 sqq. Subscriptum est 'OpstTw xal 
SwcTCTiw ripiaxh) {iTtatot;;, efoot; vo£[x6p(oi?. — Annus 
est 149 post Christ, nat. — « Heroem deum esse 
apud Thraces non in ultimis habitum sat multa' do- 
cent similibus anaglyphis addita' inscriptiones... 
Vetustissimumexemplum quinti seculi hoc habe {Rev. 
arcMol. 1876, p. 182 : 

Eu?ia(xo; xai xoi duv- 
6a(xioupYot dv£Or,xav 
Tw "Hpwi. » 

G. Kaib. — Vs. 3. <7090t£;(V£U£; lexicis deest, lit in 
vs. sequenti YXyftxri et euypa^ia. 

CCLXII. Edidit in Philistor. t. Ill (1862) p. 282, 
n. 2. v. cl. Cumanudes, cum notis. Sub iambicis 
scriptum est f^ i% iVpEtou Ttdyou poviXr; tov xo<7[j.YiTr;v 
Tov £iTi KX. Audidoou dpxovTo; "Ovaaov TpocptfAouIlaX- 
XvivEa Ypa[i|jiaT£yaavTa tou oruvEopioy x. r. X. ad qua? 
notat editor tov Enwvupov dp^ovTa Cl. Lysiadera hie 
primum occurrere. 

CCLXIII-CCLXIV. Lapides Triopii reperti Romse, 
in via Appia, a. 1607, nunc in Museo publico Pari- 
sino adservantur. — Plurimi ediderunt, quorvnn 
notitiam vide apud Franz, Corp. inscr. graec. t. Ill, 
p. 916, n. 6280, ubi eadem poematia ex apographo 
Visconti « accuratissime descripto » reperies. Primus 
edidit prius Fred. Morellus, Paris. 1607, in-4°, poste- 
rius Salmasius, Paris. 1619, in-4°, Brunckius post 
alios utrumque Anal.ll, p. 300 (cf. Emendatt. p. 198), 
Jacobsius Animadd. II, P. II, p. 366. Append, nn. 50 
et 51 , nuperrime ex niarmoribus ipsis repetiit 
Froehner Inscrr. du Musee du Louvre, p. 9 sqq. 
nn. 7-8. Poetae nomen secundte tantum inscriptioni 
prsepositum legitur. a. vs. 3. « y£(tov£:, quia Trio- 
pium in vicinitate Romse, tertio lapide ab urbe, 
situm erat. » Jac. — Vs. 12. Loca diis consecrata 
recte monuit Salmasius dv£t[A£va j^wpta appellari. — 
Vs. 17. « Solemnia verba hsec in monimentorum 
consecratione, ne quis inde lapidem moveret, cespi- 
tem velleret. » Salm. Similes imprecationes ubique 
in suis monimentis inscripserat Herodes : Elxova; 
Youvdv£Ti6£t ff9ti)v 6riptovTwvT£ xai T£6y!pax6Twv,xai8r;- 
pa(T6vTa)v,Tdc [xev ^v SpufioT;, xd; 8' itC dYpoT?, xd; Se 
Ttpo; TCYiYat;, xd; 6£, Otto oxiat; TtXaxdvcov, oux dipavw?, 
dXXd ?uv dpai? toO itpox6<}'Ovto; r^ xivr.ffovTo;. Philostr. 
Soph. II, in Herod. Vita. — Vs. 18. Motpewv dvdYxat, 
poenaefataIes,mala divina vindicta immissa ; cf. Orph. 
Hijmn. I, 9, xxvii, 9. Viscoiit. — Vs. 24. Marmor. 
XAQPA ©EOriAN, coDJiciebat Casau bonus xXwpav- 
ee'ouffav, uno verbo scribit Free hner yXtopaOEouaav. 
— Vs. 28. Lapis habet exYevo;. 'EffffajJiEvoto pro 
e'vdajxEvoio; cf. Thucyd. Ill, 58. — Vs. 29. lapis : 
l-TTwp, quod Casaubonus de columna interpretaba- 
tur; recte vidit Salmasius esse ei'aTwp pro I'dxtop. — 
Vs. 30. In mente habuit poeta quod de Erechtheo, 
eodem ac Erichthonio, dixit Homerus. Iliad. B. 
547. — Vs. 34. p6[ji6o; dXdfftwp, Schneidero judice, 
his vocibus significatur vehemens et quasi a Furiis 
immissa agitatio mentis; comparat ^ouxpov AtxY-j; 
(Eurip. //i/)p. 1172, al. 1162-3). — Vs. 36. « Legen- 
tibus poeta in memoriam revocat pcenam Triopae 
qui Cereris sacrum nemus violare ausus sit, itvo- ANTHOLOGLE GRMCM gatam. « Jac. — Vs. 37. Marmor habet veiov 
pro vri&v. — Vs. 38. Marmor AACAC0AI, pro 

aX€x<T9a'.. 

p. « Dedicatio statu.ie Regillse. — Herodes Atti- 
cus, consul Romanus, in matrimonium duxerat 
Anniam Regillam, sororem Annii Ati'ii Braduse, 
quem ad consulatum pervenisse constat ann. p. 
Chr. 130, Hadriani temporibus. Erat raulier et ge- 
neris nobilitate et divitiarum copia illustris, quippe 
quse generis originem ab ^nea repetebat, et prsedia 
satis ampla ad viam Appiam, ubi Herodis Triopiura 
erat, marito in dotem attulerat. Quatuor Regilla 
Herodi liberos pepererat (cf. vss. 15. sq.), binas 
lilias, Panathenaidem et Elpinicen, et totidem filios, 
quorum unusAtticus, insignis stuporis puer{Philostr. 
Sophist. Herod. X. p. 557 sq.). Nobilis haec mulier cum 
octavum annum jam mensem gravida, subita morte 
periisset, cumque essent, qui earn jussu mariti 
verberibus affectam periisse dicerent, Herodes a 
fratre defunctse mulieris in judicium vocatus, sed 
criminis absolutus est. Nihil autem omisit, quo con- 
jugis memoriam coieret. Theatrum ei exstruxit 
Athenis eodem loco quo sepulta erat, ut Tipwoy 
loco esset; idque tantse magniricentiae fuisse tradit 
Philostratus, op. cit. V. ut in omnibus Romani 
imperii terris nullum sui simile habuerit. Deinde 
etiam omnem ejus ornatum muliebrem Eleusine in 
Cereris templo dedicavit. Cum autem in Triopio 
suo haberet fanum et Cereri dedicatum et Faustinse, 
Regillfe statuam in hoc fano posuit, ut tanquam 
heroina et majorum illarum dearum ffOvvao? cole- 
retur. Ad hujus simulacri consecrationem matronse 
Romanse invitantur hoc carmine. » Jac. — Vs. 1. Ja- 
cobs. -Kozi. — Vs. 14 , id. "ApTtutai xXwSwec, << Parcse, 
quse immatura morte exstinxerunt infantes illos. » — 
Vs. 19. cett. ut marmor, Eutripov, Froehner. dpiripov. 

— Vs. 20. Ra(Tt).ey; est M. Aurelius Antoninus. — 
Vs. 22. Jupiter Zephyrum jussit mulierem in bea- 
torum sedes traducere. Obversabatur poetse locus 
Homeri in Od. A, 563 sqq. — Vs. 27. vulgo arYXri?, 
Viscont. et Froehner. aOytj;. — Vs. 29. Mutilatum 
sic restituit Salmasius et inde Brunck. atque Ja- 
cobsius : oO[i.6oXov Auffovioiffiv i\)^t^itao\. ytpiXiQw. 
Novissimus editor ap. Jacobs. : ylaaiv AOctoviojv 
euYiyeveecrffi yepaa. G. Kaibel. n. 1046 a. lixfxevatAO- 
crovioi; eO]r)Y£vE'£ff(Ti y^paWa. Froehneri restitutionem 
dedimus. — Vs. 33. omnes K.iripy5 de quo Jacobsii no- 
lam vide, ex versione gallica Deheq. reposuimus K?iv?. 

— Vs. 34. sqq.ii Salmasiiversionem correxit Viscon- 
tus, quse talis erat : Sic et honoratur, sic nomine di- 
gnushabetur; || OUi quippe datum domini partem esse 
senalus. || Nee quemquam Hellas habet genere elo- 
quiove priorem ; || hinc ilium linguam vocitant Herodis 
Athense. — Vs. 42. marmor. el Se toi, EIAETOI, 
emendavit Orellius. — Vs. 49, Visconti restitutio 
est, et verbis tva o\ Tiipo; eOpee? aypoi <•■ indicatur 
illas possessiones, quas Triopii nomine appellaverat 
Herodes, Regillse olim fuisse. Idem affirmat columna 
Capitolina : Annia Regilla , Herodis uxor, lumen 
domus, cujus hxc prsedia fuerunt. ^ Jac. Hie et 
emendata est Salmasii versio quse ea erat :... satis 
templum prsetexitur agris. — Vs. 58, Salmasii ver- 
sio quam correxit Viscontus : ipsa etenim Elysias 
moderatur diva choreas. 

CCLXV. Salamine, in basi quse baud dubie 
Eleusine Salaminem translata erat. Ex schedis 
Fourmonti edidit Boeckh. Corp. inscr. gr. t. I, 
n. 390. 

CCLXVI. Eleusiyie. Ex schedis Cockerellianis 
edidit Walpol. Travels, p. 573, n.37. Tractavit Wel- cher. Spied. Epigr. II, p. 23. — Vs. 1. Mustwv 
^lY^TVip est (xyCTTayMyo:. De homine vide sterania 
n. 385. Belch. 

CCLXVII. Ephesi. Edidit ChishuUlus Aiitiquitt. 
asiat. P. II, p. 7; est et apud Brunck. Anal. Ill, 
p. 184, n. 172, Jacobs (Vid. Animadvv. t. Ill, P. I, 
p. 385), Append, n. 365, Boeckh. Corp. n. 2967. — 
Vs. 2. « uTio titeXey) ssepius mortui conduntur, ut 
docent Anthol. epigrammata. » G. K. — Cf. Horn. 
Iliad. Z, 419 sq. 

CCLXVIII. CEnoandis. Ediderunt Spratt el For- 
bes, II, p. 290, inde B. -Franz Corp. n. 4380 m. et 
Addend, p. 1169, postremo Ph. Lebas et Wad- 
dington. Inscriptt. rec, etc. n. 1233. — Supra 
scriptum est : 'AywvoOeTouvTo; 'louXiou Aouxio'j IIe- 
TiXtov) EOapECTTou, TtavrjyupEw; e' [aytivwvj EuapsarTEitov, 
y;; aOro? cruvscrT'^'JaTO £$ olxelwv ypYiiiaTtov, MotcXio; 
SSevio; <^p6vxwv OtvoavOEuc, ulo; IloTtXiou Aixivviavou, 
g-tesOeI; avopwv Ttayxpattov xotvov Auximv. — Vs. 3 
Ttayxpaxiov xotvov Aoxiwv est unus ex ludis ab com- 
muni Lyciorum concilio instilutis habiiisque , qui 
TtavYiyupEwv pars erant. — V. Le Bas et Waddington, 
ilnd. n. 1221. 

CCLXIX. Apollo7iis. Edid. Arundell, Discov. in 
Asia min. t. II, p. 428 ; repetiit Boeckh. -Franz. C. inscr. 
gr. t. Ill, p. 58, n. 3973. Damus ex Le Bas et Wad- 
dington, Inscript. gr. et lat. p. IV; sect. IX, Pisi- 
dia, II, Apollonia, n. 1192. 

Supra scriptum etou; ?(!;, quibus signatur an- 
nus 247 (Cf. B.-Frz. Addenda et corrigenda). Vs. 1, 
ubi lapis habet yEtoapoxa: Boeckh. -Fran/.ius legit, 
inutili correctione ytii; apoxa:; aut pro dissyllabo 
pronuntiandum erat yeioa. auttollendum o, quod fieri 
solet, quodque fecimus. Cf. Antip. Thessal. epigr. 
Anth. Pal. IX, 23 : retapoxri; "Apymnoi, et Archie, 
in Anth. Planud. IV, 94 : Ar;iv6[xoi yEiapoxai NEasr;:. 
— Vs. 2. « Tou; AoxtjiEt; videtur esse id, quod Ao- 
xi(iirivoOi: scilicet ex marmore Docimeno factos, » 
(Vid. Thesaur. ling. Gr. i. v. Aoxijietov, ubi laudatur 
Stephan. Byz. : To eOvixov Aoxijaeu; xaxa liyyriy, 
xaxot OE TT)v <7uvT;f|£tav Aoxi[xriv6;" ay' o'j xa |j.ap[xapa 
ouxti) {pa(T().Vs. 7. B.-Frz. Eypuato pro ExpOdw ex 
Arundellii apographo. — Vs. 9. conjiciebat Arun- 
dell. I'Spuera;; ubi ex novo apographo certius legitur 
xuSirjva!;. Tp6x[A0i;, gens Galatise Trocmi. 

CCLXX. Trallibus (Guzelhissar) in coemeterio 
Armeniorum; edid. Pocock. Inscriptt. ant. I, 2, 9, 
p. 17, n. 1 ; quod exemplum tentavit Letronn. Joum. 
des Sav. 1825, Jul. p. 399. Ex his Welcker. Syll. 
Epigr. edit, alt., p. 210. Boeckh. n. 2936. — Post 
tres versus legitur in titulo : 'AywvoOexoiivxwv xai 
avaOsvxwv xou; dvSptdvxa; M. Aup. 2u|X[jLdxou Kuaviou 
xai M. AOp. 'EpfAEiou. — Vs. 3. pro dxapgso?, quod sane 
legendum est, lapis habere videtur axapSE;, sic 

ATAPBEC. 

CCLXXI. Marmor Elgin. Viscont. n. 40. Synops. 
Mus. Brit. n. 197; Lebas, Attique, P. I, n. 337; ex 
schedis a Rossio missis edidit Boeckh. Corp. t. I, 
n. 402; repetiit ex lapide Newton, Anc. Gr. inscr. 
Brit. Mus. n. lii. lambicis subJita sunt hsec : Kaxd 
TO I'jTEptoxTiU.a xwv oyveopi'wv • iEpEw;... 'AyaOoTtooo; 
<I>X\JE'a);. « Titulus statuse subscriptus ministri yEscu- 
lapii tsediferi, qui olim , quantum video, equitum 
dux fuerat et archon eponymns : sed tum quum sta- 
tua dedicaretur, tsedifer fuit... Synedrium baud 
dubie concilium sacerdotum est, Upa yspoucia. » 
Boekh. IN CAPUT I ANNUTATIO. 85 ( CLXXII. " In notis J. B. ZenobeKi ifi Melengri 
Idyll, p. 20. » Hr. « Herinse iiisculptum fuit. » Jac. 
Eiiiilere post Zenobettuni Winckelmann. in den 
Nachr. vo7t deii Herciildnensiscken Entdeckunfjen, II, 
p. 94; Brunck, Anal. Ill, p. 183, n. 107, Jacobs. 
[Animadd. Ill, i, p. 380), Append, n. 113, Boeckh- 
Franz. C. inscr. gr. n. 6186. — Vs. 2. Bceckh-Fr. 
BufiXou;. — Vs. 3. t]}-^'-.- Miisas puta. 

CCLXXIII. In marmore in Brltanniam allato, 
untie, incertum. Post alios edidere iidern hoc fragnien- 
tum in Corp. inscr.gr. t. IV, part. 1. p. lo, n. 6854 f. 
« Loquitur Priamus, cujus statua basi hoc epigram- 
mate instructse imposita erat. Et gioriatur is, se 
etiam post Hectoris neceni patrise defendendaj parem 
fuisse. Noti enim stratagematis, quo Achilles Pari- 
dis et Deiphobi manu periit, auctor ferebatur Pria- 
mus. Dictys IV, 10 : tum utroque exercitu sacrificio 
insistente Priamus tempus nactus Idseum ad Achil- 
leni super Polyxena cum mandatis mittit. » Schol. 
Eurip. Hec. 385 : Xi'xiia.i vap xXiQfiYJvat autov upo; tou 
np-.d;jio"j w; ^D.ov xat ^ovsuOt^vat Tipo; 'AXs^avSpoy Sidt 
piXou;. Ttetz. Posthom. 387. TiapatcpaairiiT'. llpiajAou. 
jMKigit banc fabulam Lycophron, 271. 

^^^TCLXXIV. Athenis. Ex schedis Fourmonti, edid. 
Boeckh. Corp. t. I, n. 2 4(5. Suprascriptum est <l>tXa- 
SsAjeia. 'AyaO-?! tO/y). Piiiladelphia, Septimo Severo 
imperante, instituta in houorem Caracallse et Getfe 
otXaosXywv sunt, etmanserunt etiam post Severi obi— 
tum. — Vs. 1. lapis habere videtur MAXENO- 
MENOCENHC. « Manifesto primum designatur 
archon eponymus. Marcellus cosmetes potest idem 
esse qui n. 245 eyxwaioypaoo? est, quanquara hoc in- 
certum. SeJ Asclepiades et Maximus debent iidem 
haberi ([ui n. 245. Et Maximus quidem n. 245, 
col. Ill, vs. 5. vicit f 7:d).y|V, item col. Ill, vs. 22, 
in Athenseis; quidni ibidem in Philadelphiorum 
victoribus, quorum nomina perieruut, fuerit post y 
wiXnv scriptus? Asclepiades vero ibidem col. Ill, 
vs. 3 victor est a udXr.v, et potuit etiam iu Phila- 
delphiorum recensu eodem loco positus esse. Quae 
cum tam accurate conveniant, nou dubito titulum 
hunc ad eosdem ludos referre de quibus n. 245, 
atijue arl)itror XT^•^ nyfiaxr.v Td$iv tyi; Ttd/.i^; esse illud 
Y TidXr.v, et Triv T;pwxr,v TtaiSwv xd^tv esse illud a Ttd- 
\i\-i. Ceterum hocita intelligexrivTrpaJTyiV xd^tv, r\ Icrxtv 
i[ xd^t; xil)v uatSwv. Tertia est rjiOsMv icpYjSwvxpaxepwv, 
quod conveuit iu ephebos eos qui el; avSpa; evye- 
Ypa(i(j.£'voi dicuutur; et cum n. 245 viri desint, qui 
n. 231 recensentur, hos ephebos sive tertios puto 
esse ipsos viros, ut y T^dXr,v idem sit quod avSpa; 
7td),r,v. Tertio loco in hoc epigrammate nominatus 
erat victor p udXriV : sed hoc distichon periit. Coe- 
perat id a cwvr,... Fuit tale quiddam : Medii autem 
ordiuis victorem proclamavit prseconis vox... 'Hpe 
TYiv TtyfAdxYiv xdStv TcdXri; paulo brevius dictum pro 
hoc : f,pe to aOXov xaxd xy)v irufj.. ia%. irdXYjc. Primi 
ordinis victor est athleta expertus et probatus; hinc 
tertii ordinis victor eo dignus ilicitur. Ilavd^to? wv 
etsi incertum est, vix tamen reppereris melius. » 
Bckh. Lapis :^TOYAETA"CA>IPeOC. 

<'CLXXV. Apud Grouov. Thesaur. antiq. gr. 
t. IV, p. 718, Joann. Meurs. De populis Attic, 
E0Trjpt5ai, not. a., prius distichon exhibuit, totum 
epigramma dedit Gruter. : Inscrr. p. 317. Supra 
scriptum xodixr.Teuovxo; IDo'Jxdpxo'J 'AyapvEw;, et in 
fine : ayajvoOexi^'ja? 'Aopiavsioiv, « Hinc apparet 
Achiristum vicisse in ludis ab Hadriano Athenis 
institutis. » Jac. Vs. 1. lapis AXHPICTOC. G. Kaib. '.Ax[«»>]ptoTo;. Vs. 2. lapis habet eCiTrcopiSr,; 
male, et « liesychius lvJT:r,pioat pro EuTcviptSai, ut est 
apudStephan., Siijio; Aeovxtoo; fviXrjq.etapud Etymol. 
auctorem, sic appellati, ait iste, oxi ev lAOrivaic itpw- 
xov x6 iiup eOptjffOai 9a<Ti xaxdc xov o-i^jiov xouxov, 
exXd(jnj/£to; Y£vo(j,£VTr);. » Meurs. — Vs. 3. vulg. E^yj- 
£ot;, suspicatur Casaubonus ex ppe9£(Dv aeOXoiCTiv iiz. 
xat £9' liSir,;, improbante Salmasio, in vE/. Spartian. 
not. p. 50 B. C. — Subter scriptum est 'AytovoOe- 
xriffai; 'Aopiavetwv. — leSripeia — l\vxa)V£ia — 2\vxi- 
voEta — Ko(X[i6S£ia. 

CCLXXVI. Ex marmor. Oxon. p. 111. edidit 
Boeckh. Corp. n. 405, post Brunck. Anal. Ill, p. 281. 
n. 612, et Jacobs. A7ith. Pal. Append, n. 145 (Cf. 
ejusdem Animadvv. t. Ill, P. II, p. 205. « Epigramma 
hoc non ab omni parte recte intellectum est. Ero- 
tius eo celebratur Atheniensis (Kexp. cto?. epv.) qui 
Cereris et Proserpinse hierophantes, Eleusine puta, 
fuit. Hujus statuam domi posuit Cleadas filius : hie 
tamen non Eleusinius hierophantes fuit, sed Ler- 
nseus : nam Lernse quoque Demetria mystdria fuisse 
notum est. Igitur Cleadas dicitur par patri munus 
honorificum nccepisse , hierophantiam Lernxoi^m 
adgtorum. Cleadam Lern. hieroph. fuisse docet 
Epigr. Anth. Pal. IX, 688. Unde simul patet Clea- 
dam esse Argivum, id quod ipsa nominis ratio mihi 
statim suggesserat. At pater est Atheniensis, quippe 
Attici hierophanta; cum Lernseis connubio juncti 
erant. Unde Erotii filius baud dubie ex Argiva ma- 
tre ortus, Lernseorum hierophantes constitutus est. 
Aofxoi; autem filii domus significatur, qui tum Athe- 
nis habuerit domum necesse est. Nempe retinebat Is 
Atticam civitatem. Erotium puto defunctum esse. » 
Bckh. — Vs. 3. w pendere ab eSexxo credebat De- 
heque [Anth. Pal. trad. fr. t. II, p. 233), ut in Ho- 
meri Iliad. B, 186 : Ae'Saxo ol oxfiuxpov, « il a recu 
de lui le sceptre. » 

CCLXXVII. Athenis. Le Bas 1,136; ex meliore 
Koehleri apograph© Dittenberger Herrn. XII, 13 sq. 
{Corp. insc. Attic. Ill, 726) qui sic restituit : Vs. 1. 
x-^puxa. — Vs. 2. xijAWffa, xov. — Vs. 3. xal xw. — 
Vs. 4. eodem modo. — Vs. 5. yvwtiYi axp]axriYou. — 
Vs. 3. « Matres Augustorum dubitanter intuli, sed 
cf. supr. Kai'aapo? f^St'ixoio. n. 264, v. 56. Faustina 
dicitur, Aurelii mater, Cereris specie induta, neque 
unam fuisse in Cereris sacra religionemque adsci- 
tam notum est. » G. Kaibel n. 886 a. Addend. 

CCLXXVIII. Spartse. — Edidit Ross. Reisen im 
Peloponnes. p. 23, inde P. Foucart. Inscr. gr. et 
lat., etcT part. II, n. 162 </. Versibus suprascriptum 
est : [ 'H itoXic] xrjv (jejivoxdxrjv xai 9tXo(T09toxdxr,v 
xal £"JY£v£axdxir,v 'HpdxXeiav Tiaajisvou Ttapd xr; dyiw- 
xdxY) 'Op6tqt 'ApxifiiSt ISpOffaxo, dpex9i; Ttdor)!; xai (jw- 
9poCT0vY5(;xaceu(>e6£ta;i[vexa,upoffoe?a(Ae'vou x6 dvdXwjxa 
xoO Tcpoff9tXe(jxdxou dvopo; aCixYJ? iMap. Aiip. Euxuyta- 
vou xo'j (EuTU'/iavoO). Qua dedicatione pleraquc ad 
rem pertinentia docemur. De ceteris vid. v. cl. 
Foucarti luculentissimasnotas.Mariti prsenominibus 
Marc. Aurel. satis apparet titulum non esse M. Au- 
relii regno priorem. — Quatuor ultimi versus ad 
divinam Jamidum originem spectant , qui sese 
Phcebo ortos contendebant, et ad affinitatem cum 
Heraclidis qui hac etiam estate multi supererant. 

CCLXXIX. Lernw. Edid. Conzius et Michaelis, 
Annal. Instit. Arckseol., 1861, p. 21, unde Foucirt. 
hiscriptt. gr. et lat. recueil. etc. Megar. et Pelo- 
ponn. n. 1426.Inpriorum editt. apographoocto versus 
habet titulus, sed nonita transcriptosut probabiliter 8t) ANTHOLOGIZE GR^C^E restiUiI possent. Itaque tres tantum primes dedit 
Foucart; alios repetimus ex G. Kaibelio. Kdxxo; non 
dei modo nomen est sed et initiati (schol. Aristoph. 
Equit.w. 408) aut etiam sacsrdotis Bacchi (Hesych., 
Bdxxo;). Lernse quotannis ad lacum Alcyonium ce- 
lebrabatur in honorem Bacchi cum mysteriis festus 
dies... (v. Gerhardt. Griechische Mijthol. § 443, et 
§ 454, 5). « Duobus numinibus consecrataest statua, 
qu£e cultu communi consociabantur in Lernseo luco. 
'EvTo; oe toO dX<TOu; dydX[J.aTa iaii [j.£v AyipiyjTpoi; 
IIpodOjjivYi;, eiTt Se Aiovuaou xai ArijAriTpo; xa6ri(i£vov 
dtyaXtJia ou [jiya (Paus., II, 37, 1). » Fouc. — Vs. 3. 
6(ji.wvu(xov naTpt. Cf. epigr. a v. cl. Cumanude edi- 
tum, quod repetiimus in hac sylloge 'O upoyovoi;, 
infr. n. 283 et de cultu communi Cereris et Proser- 
pinse apud Lermeos,' ArjO-i; xai K.oupri;, supr. n. 276. 

CCLXXX. Cyrenis. « Ex schedis proxeni Sardinise 
tunc Tripoli habitantis (1827) Corp. inscr. gr. 5173, » 
inde G. Kaibel, n. 873. « Epigramma videtur sub- 
scriptum fuisse mulieris statuse, quam ipsa Diana 
cum patre, Jovis sacerdote, sacra facientem conspi- 
cata suam fecerat sacerdotem. — Vs. 1. Franz. 
alpeT, Kaibel, dypsi ob sequentem vocem aYpoxc'pY). 
Franz, -co^ot;. 

CCLXXXI. Edidit Gruter. hiscriptt. p. cccxxx, 5, 
inde Grotius in Floril. gr. Mant. tert. p. 398, cum 
versione metrica. — Vs. 2. TE}(vtTai. Videsis an 
fuerit Q. Julius Miletus histrio, cum hoc sensu, 
ssepe vocabulum xeyvir/;;, artifex, usurpatum sit ut 
gallice artiste. Cf. Athen. XIV, p. 615, B, deL. Ani- 
cio : MetarEfji^'dlJiSvoi; tou; i*. tyjc 'K/.Xdoo; iizvfx- 
vsCTTatou; TcXviTa;, xal axYjvYiv xaTadxeudaa; ixeyi'jTriv 
dv Tw xipx(i), upwTou; £i(7YiY£v avXiQTa; aixa TidvTai;, 
post quos b^yr\aia\ ouo EiariYovTO... xai Ttuxrat ■zi(s<s(t- 
ps; dvEoiTidav £7tt Tr|v (Txr,vy)v (ista (Ta).7iiyxTa>v xai 
PuxavtffTwv X. T. ).. — Cuidam artificum collegio 
adscriptus est Miletus. 

CCLXXXII. Edidit v. cl. Cumanudes. PJiilistor. 
t. III. (1862) p. 277, n. 1). Subscripta sunt nomina 
archontis, gymnasiarchorum, agonothetarum, etc. 
— Vs. 3. verbis OIvew? ETrwvufjiov significatur filius 
Macarei puerorum moderator esse tribus (Eneidis. 

CCLXXXIII. a. Hunc titulum damus ex Phili- 
sto^e, t. Ill (1862), p. 454 sq. in quo edidit v. 
doct. Cumanudes, cum sequente inscriplione, ad 
eumdem virum sacrum pertinente. — Vs. 3 ivxiSoffiv 
suppl. xata et cf. solennem in inscriptt. lat. formu- 
1am tauropolium accepit hostiis suis, etc., percepto 
tauroholio, ex perceptis tauroboliis VI arara consti- 
tuit et consecravit, etc. hsec omnia ap. Gruterum. — 
p. De primi versus sententia Pausan. VI, 20, t 
adire jubet v. cl. Cumanudes, ubi legitur : To Se 
opo; TO Kpoviov... iiii 6c tou opo'j; tyj xopu^yj Ououfftv 
ol I>a(ji).at xa).ouiA£vot tw Kpovw xaxa icnrijAcpiav xriv 
£v Tw ript 'EXasi'to [xr^vi Tiapa 'H).£tot:. Quern locum 
minime ad rem pertinere arbitror, quippe de qua 
Jegendum puto BaaiXri; pro paai/.av quod dedit Cu- 
manudes, et Ispo; pro i£pa;. Baai).-o s. potius BaffiXir) 
per synalcephen pro BaaiXEia, est Jovis filia, ut 
testatur Euphronius, apud scholiast. Aristoph. in 
Av. V. 1535, sqq. quae ea quae ad immortalitatem 
pertinent administrat; sed melius hie facit ipsius 
Aristophanis locus : ddv (a/) uapaocSo> 'I'o axYJTrTiiov 6 
Zeu; xotaiv opvtatv TtdXtv, Kal xrjv BafftXEtdv uo: yuvalx' 
£X£tv 6t3w. — Ti; ecttiv ■}[ BadiXEta; xaXXiffTr) xopr;, 
"H-£p x£pa[j.£u£t (al. Ta[At£U£t) TOY xepayvov toO Ato;, 
Kai TocXXa aTca^dTtavxa , ti^v £y6ouXtav, Y-}\y eyvo- 
[Aiav X. X. X. Notandum quoque est BadiXstav alteram esse Rhese sororem, pro qua accipi potuit. Vid. quae 
de Basilea tradit Diodorus sic. Ill, 57. 

CCLXXXI V. Objmpix.EiWA. W. Dittenberger.^r- 
chuolog. Zeiiung. 1876, p. 141, n. 19. — Vs. 1. 0£OTrp6- 
TTo; rarum quidem pr. nomen, non tamen ignotum 
occurrit in schol. Horn. //. I, 486. — "Jtitto), i. > 
tTiTrw xeXtiXi. 

Vs. 2. lapis SYNKAHTIKWN. 

CCLXXXV. In lapide affixo parieti in via quai a 
Nova-Capua ad veterem ducit. Editum in Gudianis 
biscriptt. p. 55, repetierunt Brunck. Anal. Ill, p. 183, 
n. 166, Jacobs. Anthol. Lips. t. IV, p. 150 (V. Ani- 
madvv. t. Ill, part. I, p. 380, Boeckh.-Franz. Corp. 
n. 5876. Graecis versibus additum est distichon 
latinum ex quo qui sint illi duvvaoi Geoi intelligitur : 

Justitise, Nemesi, Fatis, Quam voverot arani, 
Numina sancta colens, Cammarius posuit. 

CCLXXXVI. Laodicem ad Lycum. Edidit Thomas 
Smith. NohY. Vlleccles. Asice,p. 42, et indeB.-P'ranz. 
Corp. i?ii>c. gr. n. 3943. 

CCLXXXVII. Catnnse. Corp. inscr. gr.n. 3727. — 
Vs. 1. eOcteSewv, de virisistisap. Catinensesconferunt 
Paus.X, 28, 4 : IlEpi TtXEitrxou ydp Sr; etioiouvto ol TrdXat 
yovEa;, woTXEp Edx-.v aXXoii; te T£X[j.-/ipaa6ai xai ev Kaxdvir, 
TOi; xaXou[A£vot; ECi(T£6£ffiv x. x. X. ; cui addendum Auct. 
libri De mundo VI : "Ev6a xat x6 xwv ECkje^wv ysvo; 
i^oyui:, £xi[jLY;aE x6 Aatpiovtov, Sever. jJHtnn, v. 642 : 
Sed vere cessere domus et jura Pioriim; HoVin. V, 13. 
Horum (Amphinomi et Anapi) niemoriam ita poste- 
ritas munerata est, ut sepulcri locus nominaretur 
Campus Piorum. 

CCLXXXVIII. Spartse,]uTiia. theatrmn. Ex Four- 
mont. Corp. inscr. gr. 1397. Vs. 3 superest tantum 

eiCAAYKOYPr. 

CCLXXXIX. Thebis. Edidit G. KaibeL Her7n. VIII, 
424, deinde Epigrr. gr. e lap. conl. 890. subscriptum 
disticho est ^' (nsiofiaxt) p(ouXYi?) S(f|p.o\j),etin dextra 
ejusdem lateris parte : Tov yXyxOxaxo[v itajxEpa T. 
•tX(do'utov) ^r/.[£ivov] Movowvo; [yiov] 'tX(aoyta) EuTtpa- 
?i[? 6y]ydTYip <{/. p. [61. » Statuam poni decrevit se- 
natus populusque ponendamque mandavit Eupraxidi 
filise. >' — Vs. 1. « Philinus Mondonis et pater et filius 
erat. » G. K. — Cf. Keilium, Syll. Bceot. n. xix, 
p. 85 et n. xxxiv, p. 134. 

CCXC. Syracusis, in basi in Museo publico. Edid. 
multi, et post ceteros Boeckhius-Franz. C. inscr. gr. 
n. 5408. Suprascriptum est latinis verbis : Perpenna 
Romanus, putro7ius populi Syracusani. — Vs. 2. AVel- 
ckerus tuetur Visconti conjecturam xart£5pax£v erapo; 
wpYjv. (Cf. Anthol. Pal. V. 169). — Vs. 3. ol apiaxot 
sunt senatus optimates, qui suo et populi nomine sta- 
tuam erexere. Perpennam hunc suspicatur Viscontus 
eumdem esse, qui ann. 252 sub Treboniano Gallo 
imperator creatus dicitur (Aur. Victor. Epnt. 30). 

CCXCI. Hermionss. Ex schedis F^ourmonti edid. 
Bceckh. Coiy. ijiscr. t. I, n. 1212. — « Epigramma 
de cantore Hermioniensi celebri qui prseter alios 
ludos Isthmia et Pythia atque, ut opinor, Olympia 
vicerat. » Sexdecim versus habet quos frustra resti- 
tuere tentavit Boeckhius. Ex G. Kaibelio supplementa 
damus. Quatuor postremos edidit Jacobs. A7it/i. 
Palat. t. Ill, p. 968. — Vs. 4. Tpixdxr)v absolutum 
est, tertio. Corona est decus primum Musis, dein IN CAPUT I ANNOTATIO. 81 Baccho, lei'tio parentitius. — Vs. 3. BaaO.si;. Titulus 
est veUxlis hiipemtorum : lyrica quoque poesis, ut 
scenica. apud Gru.'cos turn neutiquam a ludis pu- 
blicis exulabat. — Vs. 6. Osot; una syllaba, ut saepe. 

CCXCII. Loco veteris Gallise oppidi, cui nomen 
Vasio Vocontiorum. Edid. v. cl. Renierus, Melung. 
ipigv. p. 129; Herzog. Gallia Karbon. app. epigr. 
n. 4 i4, et G. Kaibel. Epigr. gr. e lap. conl. n. 846. In 
altero lapidis latere legitur : 

Belus fortunje rector mentisque magister 
ara gaudebit, quam dedit et voluit. 

Severi fere fetate, teste Reniero, Sextus Apamea in 
Galliam profecturus, oraculum consuluerat de iti- 
nere, eratque , ubi salvus eo pervenisset , Belo 
aram constituere jussus. 

CCXCIII. Romse in ?edibus Vaticanis, in basi Ter- 
mini elegantis, Herculis pueri exuviam leonis induti 
cum clava in manu sinistra. Edidere niulti, F. Ursi- 
nus in Imagg. p. 61, Pighius in Hercule Prodicio 
p. 14,Gruter. p. xlv, 1, Murator. Tlies. Inscrr. p. lx, 
6, Brunck. Anal. t. Ill, p. 121, n. 186, Jacobs, 
(v. Anim. Vol. Ill, P. I, p. 396.) in Append, n. 198, 
Boeclvh. -Franz. Corp. n. 5984^, et nos ipsi in Dis- 
sert, de Prodico Ceio, etc. (1857) p. 87. — Pighii 
versio : 

Solibus exiguis puerum me discite : Felix 
Herculeuni signum collocat ex Prodico. 

CCXCIV. Athenis, in pariete occideniali Partheno- 
nis. Lueders, Bullet, arch., 1872, p. 251 ; G. Kaibel. 
Epigr. gr. etc, p. 364, n. 882. — « Videtur La^tus 
Plotini iuisse jequalis. » G. K. — Vs. 1. » (xtTdpaiov 
yfjLvov nescio carmina interpreter an philosophiam, 
an denique declamationes. » Wilamowitz. 

CCXCV. Corinthi prope Junonis sedem. Cyriacus. 
In basi venatorum figurte. Edit, in Corp. inscr. gr. 
1106; apud G. Kaibel. ibid. n. 885. « Venatores illi 
(circenses) certamine vulnerati Trophimo medico, qui 
eis medicatus fuerat, gratias referunt. » 

CCXCVI. Athenis in arce. Edidit G. Kaibelius, 
Epigr. gr. e lap. conlect. n. 886. — Vs. 1. Supplebat 
any.noXwv Wilamowitz. — Vs. 3. « Senarius ab pa- 
tris nomine incipiens, » 'AXsSqxwpou ex. gr. pro 
!\>£$t[x6f,ou qui mortem avertit (ut iyytaiiLUipQz pro 
ey/iatjAOpo; qui kasta mortem affert, Martis epithe- 
ton), sive qui insaniam amovet. 

CCXCVII. Ephesi. Edid. J. T. Wood. Discoveries 
at Ephesus, Inscript. p. 12, n. 11. Supra scriptum 
est... RouXr)... Twv u.a9r,[T(I)v.] T. *X. Tij^ixXv); Ti[a- 
v6;]' 'Poo'.oz... T. <J>X. llXatxtavo; 'Ecpecjio;* 'Pooto; 
npeiffxo:- T. KX. KaXXi^cvo; KiXgtavo;- 'IspaTtoXiXYi; 
KX. IdXSio;' A-Jp. 'AirxaXo; «l>toxaeu;- Neixaeu; AlX. 
Auxsivo;* Ae(. MdpxsXXo; 'Ayxypavo;* 'Avtiox^u? 
MeTTiavo;- KoXwv Ka-Jvioc. — Vs. 2. Androclid^, 
ab Androclo qui Ephesi conditor Iuisse credebatur, 
Strab. XIV, I, 3. — Sophista quidam Soterus nomine, 
qui Ephesi habitavit, aliquando cum contemptu ap. 
Philostratum, Sophist, vit. II, 23, occurrit. 

CCXCVIII. Sidone. edid.Waddingtonus III,n. 1866a 
et Renanus, Mission de Phenicie, p. 371 sq. Resti- 
tuerunt vv. cl. Egger et Miller. — Vs. 1. Dilbner. 
apiuTEE; £v dTaSioiow. — Vs. 3. 4>opa)vi6o; ex Nsp.eaia; ; 
Renanus exeope (pro e^eOope) -{a.'.a.z, emicuit, home- 
rica Ibrma. — Vs. 9. vix intelligi potest, conjicit 
Renanus [St5Jtovoc, et vs. 11, [j-eyaXOveTai ujjieTEpa y6(i)v. — Vs. 12. JieuxToT;... oytfftv. ut apud Plu- 
tarchum, Moral, p. 278 b, 280 c, et Eustath. ad 
Iliad. H. 486. In eodem marmore legitur : ItSwviwv 
"^ TtoXi; AtoTifAov Atovjsiou oixadxi^v, vixi^davTa Nefxea 
apfjiaTt. Tt[i,6)ra[piji 'LXeueepvaio; eico(r,o£. 

CCXCIX. Cyzici a. 1741 repertum edid.Marquard- 
tus, Cyz. p. 162; deinde BcRckh. Corp. n. 3671. 
« Nestorem, quern peregrinum fuisse docet v. 6, non 
diversum puto ab Nestore Laryandensi Lycio, qui. 
Suida teste, imperante Alexandro Severo vixit : 
huic certe setati et litterse tituli conveniuntet car- 
minis indoles. Ejusdem supersunt fragmenta.4.P.IX, 
129, 364, 537. » G. K. 

CCC. Romse, in museo Lateranensi; primus 
edidit G. Kaibel ; Epigrr. gr. e lap. conl. n" 918. — Cf. 
inl'r. n. cccv, 'AvroXeo;... 'EXXaSo; avO-JTiaxo;. 

CCCI. Sardibiis. Ediderunt Le Bas et Waddington, 
V, 629, inde G. Kaibelius, Epigrr. gr., etc. 903. 
« Lydia inde ab IV sseculo exeunte consulari per- 
missa est, neque hoc tempore titulus anliquior. » — 
Vs. 2. Le Bas et Waddingt. SoOfjiac.v pour SwiAaatv. 
— Vs. 4. G. Kaibel, ut Lebasius, Topi^ffa; quod quid 
significet baud satis video; legl Ttopida;; videsis ta- 
men Lebasii interpretationem : « Les deux derniers 
vers signifient probablement qu'Acholius, en elevani 
des remparts dontles fondations etaient dans le roc, 
avait garanti la liberte des habitants contre les at- 
taques du dehors... et les constructions d'Acholius 
furent sans doute motivees par I'invasion des bar- 
bares qui, sous le regne de Valerien, ravagerent 
I'Asie et briilerent le temple d'Ephese. » — 'EXeuOe- 
piT)? (quod apud Le Bas. scriptum est eXeuOepiY);) re- 
[levo:, G. Kaibelio judice, « fortasse templum estubi 
TO xo'.vov TY^; Arria? celebraretur. » Suadeo tamen 
ut conferatur Pindarus ap. Plutarchum, The- 
mist. VIII, Tiat&e; 'AOr,vata)v eSaXovTo ^aevvav xpy,m6a 
eXeuOepia?. 

CCCII. Miseni, nunc Neapoli in Museo. Corp. 
inscr. gr. 5794. Prsescriptum est latine : Deo magno 
et Fato bono Val(erius) Valens, v(ir) p(erfectissimus), 
prsefectus classis Misen(ensis) p(i£e) v(ictricis) Gor- 
diante votum fecit. 

CCCIII. "Lebense Cretensium ; edit, in Jouriial of 
Philol. 1835, II, 106, n. 3. — Vs. 1. « Paus. II, 26, 
9. 'Ex Se ToO Tiapa Kuprivatoi; to dv \t&r^-^T^ tyj Kpr,Twv 
ecTTtv 'AcxXrjTitaov. Quod somnia dedicat, per som- 
nium Diodorus videtur oculorum valetudinem repa- 
ravisse. » G. K. 

CCCIV. Prope Ascaphum Germania". Corp. inscr. 
gr. n. 6810. G. Kaibel., n. 840.— Cf. Horat. Epist.U, 
2, 187. 

CCCV. Athenis. Ed. Koehler., Hermse IV, 132; 
inde G. Kaibel. n. 902. — Anatolium Koehlerus pu- 
tat consulem a. 440 esse. 

CCCVI. Athenis. Edidit Pocock. hiscr. Ant. 
P. I, c. 5, 3, 4, p. 53. Titulus mutilatus exstat in 
schedis Fourmonii. Repetiit Boeckh. Corp. n. 426. 
In textu « nota, ait, plene scripta [i.£ 'Apeia; te sxaTt 
xai dpET-fi;; » quod ssepe fit. — Vs. 2. Fourmont. 
IIovTwviavov. — Subter scriptum est : 'Ew lEpswc 
AOp. noXXiwvo:) MeXiteo)?. « Signum) significare vide- 
tur patris nomen idem esse ac filii. » Bckh. 

CCCVII. Borechath Subxorum, hodie Breike. 
Ex apographo suo v. cl. Waddington. Inscriptt. re- 88 ANTHOLOGIZE GRJECM cueilL, etc. Syrie, n. 2414. — Vs. 1. ajisw videtur 
esse pro eaiLCfOTtpov. — Vs. 6. Waddingt. aveytpa;. 

— Vs. 7. lapis \ji6(ji. 

CCCVIII. Ami'^e. Ex apographo suo Waddington, 
hiscr. gr. et lat. etc., n. 2082. Versus hi duo sunt 
fere iidem atque vss. 4 et 3. tituli praecedentis : ex 
eodem fonte facile fluxisse credas, aliquo antiquiore 
poeta qui fortasse scripserat : 

Er9e at xat xpu^so'? £^ k-^a!>.\i.^a\.^ woe 6uvaiu,r,v 
dvcrtriffat , 7te7toGrj[jLevov 'EXXdot xuSo;. 

Conf. G. Kaibelius Anth. Plan. V, 335 : 

?7rpE7re \}.Ty >rpU(T£w £v dydXtxaTi \l-i) 6' evt yaXxw 
TOUTOv ToT; dXXot; efxeXov £(TTd|ji£vai. 

« Tiberius Marcellini pater filiusve videtur fuisse. » 
G. K. 

CCCIX. Athenis. Edidit in Philistor. t. IV (1862), 
p. 93, n. 3, V. cl. S. A. Cumanudes qui banc in- 
scriptionem ad Macedonica tempora, ex litterarum 
forma, pertinere arbitratur. — Vss. 1-2. lapis habet 
'Rptxel, Nixet. — Vs. 3. In vase picto quod multi 
descripserunt, repetiitque nuperrime v. doctiss. Fr. 
Lenormant in Dictionn. des Antiqq. gr. et rom. 
fascic. 4, p. 625, fig. 705, art. Bacchus, reprsesen- 
tatur Victoria Dionyso Trdpeopo?, quae tripodem cho- 
ragicum exornat, dum altera Victoria, et ea quoque 
alata taurum sacrificia adducit. De diis napeSpoi; v. 
G. D'Arnaud dissertationem. 

CCCX. « Tlierse in proraontorio D. Stephani 
extra mcenia oppidi, in sella saxo incisa; pars a 
et epigrammatis b vss. 1-2. in superiore parte 
sellEB scripti sunt, reliqua infra. » Bckh. Edidit 
BcKckhius {Corp. Addend, n. 2465 b.) ex schedis Pro- 
keschii et Gerhardus et Rossius Itiri. Insulaj-vm 
maris /Eg. t. I, p. 61. — « Necesse est statua Hecatse 
illo loco posita fuerit prope quani simul sellam istam 
lapideam fecit Artemidorus... Sunt potius duo epi- 
grammata, vel certe unum ex duabus partibus non 
conjunctis compositum. » Baickh. — Vs. 1. vid. non- 
nulla hujusce dese nomina in primo Orphic, hymn. : 
ElvoSiriv 'Exaxriv xXiji;^), TpioSiTtv, ipavvriv, x. x. X. 

CCCXI. In insula Paro repertum etlidit v. cl. 
Olympius in 'AOrivaiw, p. 20, n° 7, qui existimat 
vs. 2. Mypatve'av nomen esse demi insulae, notatque 
haud procul ab horto ubi reperta est hsec inscriptio, 
parvum esse vicum Mup(Tivr,v appellatura. Parentum 
Nices esse videntur nomina Ilairiav^; et Mupdivea. 

— Aopuoipopo; non in lexicis invenitur. G. Kaibe- 
lius. n. 828 a. oopirosopov. 

CCCXII. In loco dicto Mngoida, non procul a 
Sparta. Ex apographo Bucydis edidit Eustratiades, 
undeFoucart. Inscrr. gr. et lat., etc. II part. n. 162 c. 

— Vs. 1. 'Op6i'a Osd est Orthia Artemis. — Boayo; 
est gregis puerorum ductor ap. Spartanos. He- 
sych. : fJoudyop' dyeXdpxyj?, 6 tvi; dvsXYi; dpy/ov 
TtaT;. AdxwvE?. De istis gregibus pouai; s. dyeXai;, 
eorumque ducibus, ^oyayoli; s. poayol; vid. Boeckh. 
C. inscr. gr. torn. I, p. 612, ib. n. 1426 b : Tcpoff- 
os^au.Evou TO dvdX'.ij|j.a tou d^toXoytoTdtou poayou au- 
Tou. Cf. nn. 1241, 24; 1350, 14; 1453, 9. Vid. et 
Foucart. ibid. n. 168, 9, not. — Vs. 2. [iwav, laco- 
nice pro (jiwdav, Lioutrav, forsitan idem ac pouav; 
PoOa enim videtur factum esse per syncopen e poucoa. 
(Etym._M. p. 208, 7). Cf. Hesych." s. v. [xouda?, 6 
(iTto TOU [ioayoy Tpecpoaevo;. — Vs. 3. hexametri spa- 
tium vacuum, qui non insculptus est neque etiam factus propter hujus generis difficultatem. — Vs. 4. 
Versus pares numero, 'frdptOixa £7tr, ita nominantiu- 
quia si numerorum qui litteris singulis reprfeseutan- 
tur, summam facias, eadem in singulis versibus est 
hie, 2730 =: <^<Yk'. 

CCCXIII. Juxta rudera Arinssi, hod. Evdir-Khan; 
Spratt. et Forb. II, p. 282, Franz. Corp. inscr. gr. 
n. 4341, f. Addend, p. 1159. Frnnzii sunt supple- 
menta, qure recepit Waddington, Inscriptt. n. 1358. 

— Vs. 1. €tpi^vTri; ap$. Cf. LeBas. et Waddingt. n. 57. 
Not. de Irenarcho : « h'irenarque etait charge de 
maintenir la paix et Tordre public. C'etait un com- 
missaire de police ou offlcier de paix, comme nous 
disons, plutot qu'un juge de paix. » — Vs. 4. Xayo- 
vwv ; vocabulum hoc significat lacunas, montium 
cavitates, et inde torrentis alveum, quo sensn hie 
usurpatum est. Insculpti sunt versus in basi prope 
magnum aqua? ductum aut receptaculum sita, quo 
trajiciebatur urbs media. « Intclligo : utramque 
aram posuit, ut jam fluvius superstagnantes fontiinn 
undas suis aquis subfunderet; arse enim aggeris 
loco coercendis fluctihus inserviebant » G. Kaibel. 
n. 808, qui nihil desiderandum indicat. 

CCCXIV. In urbe Orman , vetere PhilippopolL 
Edidere W^elcker. Syll. epigr. n. 98, p. 125, edit, alt., 
Franz. Corp. etc., n. 4633, atque ex apographo suo, 
V. cl. Waddington. Inscriptt. rec, etc. Syrie, n. 2015. 

— Vs. 1. lacus (Xt[j.vifi) qui hie memoratur, magnum 
est receptaculum juxta veteris urbis rudera, nbi 
adhuc asservantur pluviales aquse, per hiemem col- 
lectae. 

CCCXV. Apud Androsphingem. Edidit Fran- 
zius post Letronn. {Recueil des inscript. t. II, p. 483 
sq. n. DXLii) ; Co?73. wscr. */>■. t. Ill, p. 1188, n. 4700 b. 

— Vs. 1. Letronn. qui legit ndvTwv 09iy$ y; xat 0. o., 
putat excidisse versum, eumque primum, quo expli- 
catur TrdvTMv. — Vs. 2. idem i)roposuit 7.w[Aa ydp 
ayvo££i? xi^oi 9' oTtsp in. t. — Vs. 3. Lapis ex apo- 
grapho habere videtur H(|)ACMATOC. Letronn. 
9d'j(JiaTo; £"j£pyoto. — Vss. 4-5. « Recte legit Letronn. 
qui DEOTtvouv monet christianum quidquam sonare. » 
Fr. — Vs. 6. Letronn... x£v to Oeorjxd tic dTpexew; ye 

vori<7£i. - Vs. 7. apogr. TNCX EITCI HOTOeTI 
CJNAMONHCAClONAe.«Heph£estinaestuxor 
^gypti » Fr. — V. 8. locus plane, ut videtur, des- 
peratus, qui ita se habet : K€/K€TCANTG> 
ACI AlOMeACCirC. - Vs. 9. sic legit Letronn.; 
pro dTciwv Boeckh. lapaTiiwv. — Nuper hoc epigr. 
repetiit G. Kaibel. Epigr. gr. e lapidibus coiilecta., 
p. 428, n. 1016, qui suo modo fere quemque versura 
tractavit, sic « Vs. 1. "Wot xupEi ndvTwv ffipty^i; x> 
T. X. ; mihi lusisse videtur poeta omnium est et tor- 
trix et spectaculum divinum. ■» — Vs. 2. (de Franzii 
restitutione quam recepimus); « at altitudo et cor- 
pus vix bene inter se conjunguntur; ■> ipse [eIJ voeeu 
[ou (ro]9[w]?. — Vs. 7. « "0<}/'.v iyzi, recte Franz, vi- 
detur scripsisse; reliqua ejus supplementa inepta; 
conjeceram oiim 6'|tv lyzK [T|T$[pv]oftJo £nw[}jiao]6v. » 

— Vs. 9. Sapauttov recepit G. Kaibel. 

CCCXVI. Zoravse. Edidit ex apographo suo 
v. cl. Waddington. Inscriptt. recueill. etc. Syrie, 
etc. n. 2484. De Jove TeXeiw vid. Pausan. VIII, 48, 6; 
Pindar. O/.XIII, 164 (Bmckh. edit, iih), Pjjth. 1,130 
(Boeckh.edit.67j,etc.AdiinprimisPreller. GriecAisc/je 
Mgthol. p. 114. — Vs. 3. Odyss. H, 84 sqq. IN CAPUT 1 ANNOTATIO. 8i» CCCXVII. A<1 Balmarcoth templiim; Su/o7ie 

apud Bervtiim, in Jovis (ein])!! ruderilms, G. Kai- 

'"•/'. Edidit de Saulcy. Voijatje etc. Atlas, tab. 57, 

:iinn. Revue arc/icol. 3" ami. p. 78, Franz. Corp. 

. (//'. n. 453(5 et Atldend. p. 1176, v. cl. Wad- 

(ou. ex suo ipsius apographo. Voyage, etc. /ns- 

, //. rec, etc. n. 1855, Syrie. Pertinet titulus ad 

funtem cujus oriticium Jovis Ammonis caput imita- 

batur. Prtescriptum hahet lapis M. 'OxTcxoyto; "IXa- 

po; £u5d[ievo; av£OY)-/(.a {niep (Twrr,pia; K ou EOtu- 

3(oy; xai texvwv. De posteriore nomine conjecerunt 
K6a[JLoy vel Koiv-rou. — Vss. 1-2. uno pede carent; 
« utriusque iiumeri sustentari poterunt addita utri- 
que voce VXaOi. >• G. K. — Vs. 6. oniisit, ut videtur, 
|iapici<la voceni qua complehatur hexameter, fortasse 
[-avTieiCTi sive ntdToi'n; G. Kaibel. et; \)y\r^-^. 

( ("CXVIII. Edid. Chandler. /«w;7>/;. p. 78, n. 123, 
Bruuck. Anal. t. Ill, p. 315, n. 750, Jacobs, t. IV, 
p. 283 (Cf. Animadd. t. Ill, P. II, p. 356), Anth. Pal. 
Append, n. 246. Post alios, Boeckh. C.jwscr. ^r. n.401, 
qui « Inscriptio, ait, est quidem sepulcralis; non 
tamen dubito hierophantae imaginem appositam 
fuisse. >) Nuper dedit et hunc titulum St. A. Cunia- 
nudes 'Att. eTtty. imruu.6. p. 399, n. 3504. — Vs. 1. 
in lapide iai...oio; restituit Bceckhius Zaxopoio. — 
Vs. 5. « De hostium Eleusinem petentium impetu 
dicitur : fuerunt, opinor, Gothi qui circa ann. 269 
Acha'iam oninem vastaverunt, deinde a Dexippo 
Atheniensi tusi, Epirum, Acarnaniam, Boeotiam per- 
vagaii sunt. » Bckh. Vid. seq. epigr. 

CCCXIX. Edidit Pocock. hiscriptt. antiq. p. 59, 
n. 60, deinde Analectis inseruit Brunckius t. Ill, 
p. 274, n. 584, et Jacobs. Append. Anth. Pal. n. 111. 
(Conf. Animadd. t. Ill, P. I(, p. 191). Exhibuit tandem 
Bceckh. Corp. t. I, n. 380. Elegis prsescriptum hoc 
est : Ka-rot to £T:Epa)Tr,[i.a i-f\i ii, 'Apet'o'j TtaY&v fJouXti; 
xai Tti; ^ou/ti; twv M^^N xai tou Syi[ao"j tou ^6r]vaia)v, 
Tov ap^avxa iriv tou ^aatXew; ev 6£(T(xo6£Tai; dpyr,v, xai 
(ip^avTa Tr,v £Tru)vu(xov apy_r;v, xaci TtavriYuptapj^ricavTa 
xai avwvoOeTricravTa twv [A£Yd),wv IIava6r|vata)v, oTxcQev 
Upsa Tcavay^, Ho. 'Kpev. A£$'.7i-ov IlTO>,£[Aaiou "Ep- 
(Jietov. TOV frjTOpa /airj-jvYoasEa, ap£TYi; evsxa ot7catS£;. 

« Herenuii Dexippi historici librorum excerpta 
apud Photium superesse notum est; floruit autem 
seculo III", Aureliano et Probo impp., circa ann. 270. 
Ipse cum Atheniensibus, quorum dux fuii, Gothos 
vicit, circa ann. 269 (Trebell. Poll. Gallieji. 13). » 

CCCXX. Romse. Titulus est anni p. Chr. 299, 
mensis martii die 27, qui dies, ut monuit Corsinus, 
est primus mensis ^iCgyptii Pharmuti. Edidit Gruter. 
Tliesaur., etc. p. lxxxv, 5. Inde Brunck. Anal. Ill, 
p. 188, n. 189, Jacobs. (.lyjjwmcW. vol. Ill, P.I,p.397), 
Append, n. 256, Hier. Bosch, cum versione Grotii, 
Flovileg. Grsec. Mantiss. tert., Bckh. -Franz. Co7'p. 
6002, etc. — Vs. 1. vtiov, monosyll. — Vs. 2. poXaT;, 
de radiis intelligenduni, explicatque Viscontus (Mus. 
Pio-Ctein., t. VI, p. 25) de Sarapide radiato : alii ali- 
ter interpretantur. — Vs. 5. xai SOo. « Intelligendi 
<luo alii ex eadeni gente, qui £edituorum munere in 
eodeni Sarapidis templo fungebantur. » Jac. — Sub- 
scriptum est llpo <; KaXavotiv] 'AupiAiwv, <I>ap[ji,ou6i a 
unaTfov Twv x'jpitov y;[j.wv Aiox),r|Ttavou -£o(a«yToo) to ^ 
xai Ma^iatavou -£6(anTou) to ^, totio; Eo6[6ri] utio Ba- 
X£ptou xa)(x avTo; yiraTixoO i£p£0)v vaiov. 

CCCXXI. Gortyne. Ex Grutero p. mxcvi, 
Brunck. Lectt. p. 287, n. dcxii<=, Jacobs. [Animadvv. 
vol. Ill, P. II, p. 206), Append, n. 179, Boeckh. 
Corp. n. 2589, titulus ejusdem ajtatis ac n. 2588, ubi et ejusdem Pyrrhi mentio est. — « Marcel linunn 
quaestorem pro pra;tore statua honorat seiiatus Gor- 
tynius. » — « 'KaTiEpiTj; (vs. 1) est KpTiTiQ;, Cretaenim 
Hesperi filia (Meurs. Cret. I, 2). » Bwc/ch. — Vs. 2. 
Gruter., Brunck. et cett. MipxEXXov, 6 Opaa'jt; u.api]/c 
[xopo; TafxiTiv. — Vs. 3. antea legebatur Kux)a3u)v 
Yti?. — Vs. 6. priores, ^o'Ai\ xai IlOppov Oyjxev ; Gro- 
tius jam IIuppou, qui tamen in ceteris veterem Gru- 
teri scripturam secutusest. « Quis ille Pyrrhus fuerit, 
et an hujus noniinis tyrannum, aut supremum ma- 
gistratum, aut prx'sidem habuerit Cretie urbs Gor- 
tyna, ubi repertus literatus hie lapis, ignoro. » Br. 

CCCXXII. Hypsepis. Editum in MouteCw xai Bi- 
6Xto97)xri Smyrna; 1875, p. 114, unde repetiit G. Kai- 
bel. Epigrr. gr., etc. Addend, n. 903 a. — Vs. 3. 

XpaifffAYiatv restituit editor et subscripta, qua; sunt 
Trpovor.aafAEvoy T[Yi;ava(TTd(ieio;] 'A7:oXXu)vioudpxnJ.dYOU. 

CCCXXIII. Le Bas et Waddington, Inscriptt. gr. 
etlat., etc. part. V, Asic Mi7t. sect. 1. lonie. III 
Erythres, n. 55. Verisimile est hunc titulum inscri- 
ptum fuisse basi statuse a Zosimione erectae in ho- 
norem Carpi patris, ex senatus Atheniensis decreto, 
Erythris, in nrbe Ionise, quie, ut memorat Pausanias 
(vii, 4, 5), adsentiente nostro epigrammate, Athe- 
niensium erat colonia. Supra inscriptse sunt, sub 
usitata formula AyaG^ Tu^iti initiales litterse W. B. A. 
quibus significari facile credas, quod ssepe fit, 'i^-h'^ta 
s. (j^riqptfffAaTt pouXv^; lAOrivaiwv ; notandum est Ery- 
thris fuisse, testante Pausania (vii, 5, 4), Minervse 
Poliadis templum et simulacrum. Vere insignis 
fuit Erythrse urbs, quae ssepe apud veteres scripto- 
res laudatur. Vid. Herodt. I, 142, etc. ; Homer, 
vita., 18 ; Cic. in Verrem, act. ii, lib. 1, 19 ; Plin. XXXI, 
2, 10; Athen. Ill, H2b. VI, 259 b. VII, 325 e. Amm. 
Marcell. XXXI, p. 465, in-4, 1636. — Vs. 1. ICry- 
Ihrus, eponymus Erythrarum heros, filius erat Rha- 
damanthi qui eum uc cognominem sibi urbem in 
Asia conderet, excitavit. (Diod. sic. V, 83, 3; cf. 
ibid. 79, 1). — Vs. 2. cur ab sole gloriam Erythris 
obvenisse dicatur mihi non satis apparet; fortasse 
aliquid commune fuit, quod nos fugit, banc urbem 
inter et Erytheam insulam ubi erant Solis boves 
(Apollod. Bibl. I, 6.). — Vs. 3. G. Kaib. air^at, qui 
V. seq. scripsit dyaXX6(j.Evov, servato vocabulo £v5ov. 

— Vs. 4. pro Evoov quod lapis habere videtur, legi 
eISev ; supplevi dTaXX6|X£vov, non dTaXX6|X£vo; quod 
quid velit non video. — Vs. Zwfftfii'uv nusquam adhuc 
repertum viri nomen. 

CCCXXIV. Edidit Gruterus Gortyne reper- 
tum, MXCVIII, 6. Inde Brunck. Lectt. p. 286, 
epig. DCXIIb., Jacobs. Ill, 281, {Animadvv. t. Ill, 
p. 205) et Bceckh. Corp. t. II. p! 431, n, 2592, 5. 

— Vs. 1 . Istius rarissimi prsefecti nomen non serva- 
tum est. — Vs. 2. uoXiv, Gortynem. — Vs. 3. pro 
AixTi; scribit xp'.TTf); Boeckh.; — vs. 4. dSixoucri. me- 
lius congruente utroque cum scripturse vestigiis. — 
Vs. 6. (I Frequens apud hos poetas et sophistas 
comparatio, » (Jacobs) quae ridiculam magniloquen- 
tiam redolet qua uiitur \' Intimi in Racinii nostri 
Litigatoribus III, 3 : « Ce soleil d'equite qui n'est ja- 
mais terni. » 

CCCXXV. In insula Paro. Edidit Olympius in 
l\er,vaiw, 1875, p. 21, n. 8; fuitet in hoc monumento 
Diphili figura, nunc, ut superest, valde mutilata. — 
Nihil de tempore certum. 

CCCXXVI. Romse. Franz. Corp. inscr. gr. 5953. 
G. Kaibelii'i^n. 816). sunt supplementa. Praescriptum 
lapis habet : 90 ANTHOLOGIiE GRMGM 'EpfXYJ;. — Lucri repertor atque sermonis dator 

infas {sic) palsestram prolulit Cyllenius. 

et subscriptum : 

Interpres divum cseli terreeque meator 
sermonem docui mortales atque palsestram. 

usque terrse 

Jovis nuntius et precum minister. 

CCCXXVII. In Paro. Ex schedis Furmonti 
edidit Boeckli. C. inscr. gr. t. II, p. 348, n. 2388, 2 : 
« Titulus Proserpinae dicatus, quod patet ex verbis 
Aio? T£xo;. Faces fert Proserpina non minus quam 
mater. » De cultu Cereris et Proserpinte Pario vide 
ad n. 2384 Corp. inscr. gr. — Vs. 7. Fourraonti 
apogr. STOIEAN |¥g0l2:iN. Pro oOSoIatv, 
melius, opinor, scribas OyeedCTtv, victimis, vel (TTope- 
oavTo 6uoi<jtv. — Vs. 11 tresque sequentes edidit 
Jacobs. A7ith. Pal. t. Ill, p. 958. 

CCCXXVIII. Si7iopse. Edidit post Hamiltonum {Re- 
search, in As. Min. Vol. II, n. 58.). Franz. Coi^p. 
n. 4158, atque ex v. cl. Salicis apographo v. cl, 
Waddington, Voyage, etc. hiscriptt.rec, etc. n. i8 12. 

— Vs. 3. Salic. eYAAMOIO.«Welckerusanno- 
tat voce 8£(T|jl6: h. 1. intelligendum esse Imperato- 
rem, plura congerens de voce axr,),-/! qua> hoc loco 
et recentiore a^vo significat statuam (Cf. Zoega De 
Obel. p. 571, n. 4, Gloss, vett. et Suid. s. v.). Atfert 
prseterea multa alia exempla. » B.-Franz. — In 
Salicis apogr. sunt tres cruces quibus arguitur Chri- 
stiana EBtas, quanquam nihil in titulo idem doceat. 

CCCXXIX. Me^-amrepertam hancinscript. protulit 
Jo. Taylor, ad Demosthenem t. II, p. 358, unde 
Brunckius in Notis in Theognidem, (v. 751) p. 296, 
Jacobsius in II Paralip. p. 770, sq. n. 20 et Append. 
n. 163, Boeckh. Corp. inscr. gr. n. 1080; Ph. LeBas. 
Inscriptt. rec. Megarid. n. 59. « Plutarchus, Evrii 
filius, generis nobilitate et justitia clarus, statua ob 
beneficia nescio qua^ a Megarensibus ornatus, aliunde 
non notus est. » Jac. Vid. seqq. duo epigrammata. 

— Vs. 7. 5^Xy.a9£'o'j, Tajl., male; correxit Brunck. 

— « Alcathous a Megarensibus pro urbis conditore 
habebatur. Theogn. v. 751. » Id. 

CCCXXX..4f^e?2w. Editum in'E?Y;u,. l-^px. n. 2577, 
repetiit Ph. Le Bas, Voyage, etc., Inscriptt. Mega- 
ride, p. 37, 59. Squalls erat Plutarchus sophista prse- 
I'ecti Herculii. Vid. in hac ipsa syllog. nn. 329 et 331. 

CCCXXXI. Athenis in occidentali muro Pceciles, 
cujus frons recentiore retate sedificata; ex schedis 
FauveliiKohlerianis, ediditBoeckh. Corp. inscr. gr.t.l, 
n. 3731". Ultima voce omissa, edidit ex alio Fauve- 
liano apographo Boissonad. in Maxim. Planud. Me- 
tamorph. p. 653, Ph. LeBas, Voyage, etc., Inscriptt. 
Megaride, p. 37, 59. — Cf. Corp. n. 1080 hie supr. 
329 ubi idem est, opinor, Plutarchus. Vss. 1 et 2 
Taixiriv id verbum saepe metaphorice usurpatur. Cf. 
Pind.Isth. VI, (V), 84(57)4>u),ax';octYap^A6ov,(I)MoT(ra, 
■rafj-ia? Y\.\)Ua. te xw|jlwv... 01. XIII, 9 (7) : Ta[iiai av- 
opaai uAoOtou, Aiith. Pal. VI, 42, 4 : lu [xot piotou 
Twv ayaOMv Tajxia;, etc. 

CCCXXXII. Athenis, in museo. Edidit G. Kaibelius, 
Epigrr.gr. e lap. conl. p. 377, n. 912. Si recte resti- 
tuit nomen 'EpxouXiov, dubitari nequit quin sit vir ille 
idem atque in antecedenti et sequent! titulis. 

CCCXXXIII. Megaris. Ex schedis Furmontianis edi- dit Osann. Syll. II, 49, et inde Boeckh. Corp. imcr. 
gr. t. I, n. 1081. Ph. Le Bas, Voyage, etc. Mega 
ride, n. 60. — ImperaJite Theodosio juniore praj- 
fectus lUyrise fuit Herculius, ann. 408-412. Vid. 
LeBas et Waddington. ibid. p. 37. 

CCCXXXIV. J^^riw^. EdiditKeil. Rhein.Mus. 1859, 
p. 502; dedit et Le Bas. Inscriptt. gr. et kit., etc. 
P. II, Megarid. et Pelop. n. 61= » Cognomen Phos- 
phorius, rarissimum, fuit L. Aurelii Avianii Sym- 
machi (Orell. n. 1186) qui Romse prsefectus fuit 
ann. 364 ; ad quem verisimile est hunc pertinere 
titulum. Symmachi scriptoris pater fuit. » Fonc. 

CCCXXXV. Edidit Jacobsius post Chandler. Syl- 
log. Inscr. p. 58, n. 48, et Brunck. Anal. Ill, p. 280, 
n. 610, Jacobs. Anthol. Pal. App. n. 118. Repetiit 
Boeckh. Corp. t. I, n. 373. « Est Athenis in basi ro- 
tunda quse sacram mensam sustinet in ecclesia S. 
Theodori, prope monasterium Capucinorum. » Bckh, 
ex Chandl. — Vs. 4. « Sub imperatore Theodosio I» 
an. Chr. 380. » Charidl. 

CCCXXXVI. Edidit Richard. Chandler. Inscriptt. 
ant. p. 80, inde Brunck. Lectt. p. 287, ep. ccclix, 6, 
Jacobs. (V. Ajiimadvv. vol. Ill, P. II, p. 76), Ap- 
pend, n. 299, Boeckh. Corp. 1187. Inter rudera 
Troczenis repertum. — Vs. 1. riixOetSat, Troezeno 
Pitthea Ovid. Metam. XV, v. 296. Lapis : HEiHEE, 
Brunck. e^TJYeios, Chandl. ^?£c?aw<7£v, Jacobs. Yi£?T,(j£. 

— Vs. 3. Chandler. xtEdcTiaTov quod ad apY'Jpov 
referebat. 

CCCXXXVII. Spartae. Edidit Le Bas, Rev. archeol. 
1844, p. 713, inde ex schedis Furmonti Boeckh. 
Corp. n. 1409; repetierunt Le Bas et P. Foucart, 
Insc. gr. et lat., etc. part. II, Megar. et Peloponn. 
n. 181. Subscriptum est Ar,;j.riTptoy tou Ar,[j.r|Xptou 

CCCXXX.Y1U. Rostra^. Edidit post alios Kirchhoff. 
C. inscr. gr.t. IV, p. 277, n. 8606. « Titulum inscri- 
ptumfuisse apparet basi statuse, quaj a Bostrenorura 
civitate posita fuerat in honorem Sabini ducis; qui 
non diversus fortasse fuit ab eo quem a Constantio 
imperatore Oiientis copiis pnefectum bellum adver- 
sus Persas per Mesopotamia' oras administrasse 
narrat Ammianus Marcellinus XVIII, 5 sqq. XIX, 3. 
Sane et propter crucem in capite versus prioris 
appictam Christianis temporibus tribuendus titulus 
et SEeculo post Christ. IV multo recentiorem quomi- 
nuscenseamusimpeditversuum bonitas. » Fr. — Vs. 2. 
lapis habet av0' e*j£py£(7tY5;, vitio e prava pronuntiandi 
consuetudine orto. — V. AVaddington. Inscriptt. 
rec. Syrie, n, 1912. 

CCCXXXIX. Rom-e. Edidit Salmasius ad Scriptt. 
Hist. Aug. t. I, p. 805, et post hunc alii multi inter 
quos Brunckius Anal. t. Ill, p. 189, n. 191, Jacobs. 
Anth. Lips. t. IV, p. 157 (Vid. Anitnadvv. t. Ill, 
P.I, p. 400), Appe7id.n. 164, et Franz. Corp.n. 6012c. 

— Cf. seq. epigr. 341. MrixEpi tr) Tiavrwv. — Supra 
scriptum est MrjTpi Oewv. 

CCCXL. Romce, in aede Divi Nicolai, in Calcaria, 
in ara grandi in duas partes fissa, unde descripsit 
Smetius, f" XIX v**, Boissardus t. Ill, Aiitiqq. p. 47 et 
t. V, p. 33 sq., Gruter, p. xxviii. 1, etc. Repetiit 
Burmann. in Anthol. lat. I, p. 32, ubi scriptores, 
qui de taurobolio et criobolio tradiderunt, diligenter 
recensentur (Cf. Vandale, Dissei't. de Oracul. p. 122, 
157 sqq.et 180). Post tammultos ediderunt Brunckius IN CAPUT I ANNOTATIO. 91 "T. p. 189, n. 190, Jacol)sius IV, lo6, n. 190 (Com- 

il. Ill, part. 1, p. 398 sqq.), B^Bckh-Fr. 6012 b. 

I In ara, cui luec inscripta, conspicitur Cybele 

rita cum tympano, a leonibus vecta; subtus tau- 

; in sinistro latere Attis cum mitra, dextra fistu- 

<'t crotala, sinistra peilum tenens. A tergo ipsius 

' pinus et sub ea aries, subtus deinde taurus 

isim. » Jacobs. Attribuitur hoc epigramma Pe- 

iiio Apollodoro ex iiiscriptionis auctoritate, in qua 

. iijuncta duo luce nomina exhibentur cujusdam idem 

<:i(rum munus obtinentis : Petronius Apollodorus 

r. potitifex major xv vir. saci: fac. pater sacr. 

uivicti Mithrx taurobolio criobolloque percepto, 

. nram dicavit. — Vs. 1. Hegius legebat MriTepi 

-avTwv GvYiTwv TE Oewv t£ yeveOXw. — Vs. 2. idem 

Attis cum sole, quapropter dicitur omnium esse 

IIS. — Vs. 3. OepjxepwTepa legebat Scaliger in 

's-ad Gruterum, claudicante versu; sed manifesto 

.-t lapis GEMEPLdTEPA, a e£'[i£po; quod 

id Hesych. est psSato;, euaxaOiQ;. — Vs. 6. « Is 

iiUisacris matris deiim initiatushanc aram exstruxit, 

Apollodorus nuncupabatur. Quod nomen quum ver- 

.^us non caperet, poeta id circumscripsit e'y.wv ^reixXriv 

ATto/Xfovo; owpov, plane ut Hermodorum Meleager, 

Aiifh.pal.lV, i'ti, ujivoQexav 'Epaotj Swpov aeiS6(xevov 

ft Dioscoridem ibid. v. 24. o; Aio; ex xouptov £ffj(£v 

;r(ovu|iiT|V. » Jacobs. 

CCCXLI. « Amuletum ^gyptiacum (en forme de 
• 10 de grenouille; Revers, deux divinites assises; 
lune, a tete de grenouille, I'autre, a tete d'epervier) 
t'diditGardner Wiikinson, Mariners and Customs, etc. 
I. IV, p. 232. « Fr. Repetierunt Letronnius, Recueil 
(fi's inscriptions, etc. t. I, p. 378 (Cf. tab. XV, n. 3) 
ft Franzius, Corp. inscr. gr, t. Ill, p. 457, n. 4971. 
•1 Compositum in speciemsyncretismi gnostici. » Fr. 
— Vs. 1. correxit G. Kaibel. fjiia xwv pta, una eorum CCCXLII. Paiiim. Ex diversis apographis edidit 
V. cl. Waddington. biscriptt. rec. Asie, Syrie, etc. 
n. 1891. — Kst etiam in Corp. inscr. gr. n. 4538 b., 
in Addejid. p. 1179. — Vid. infr. n. 343 : TVjvSc Uht 
aveQrjXE. — Vs. 3. 'Epjiaioy x. t. X. Suppl. Bailie, 
collato *F.p(jL6irav, Hygin. Astron. II, 28, Franz. 
"liou-oyovov. 

CCCXLIII. Csesarex Philippi, in Paneo sub cellula 
rupi incisa. Edid. Welcker. Mus. Rhen. philos. a. I, 
1832, p. 295 et Bceckh. -Franz, ex schedis Seetzenii. 
C. inscr. gr. t. Ill, p. 244, n° 4538 ; v. cl. Waddington. 
€X diversis apographis. Voyage, etc. Inscr. rec, etc. 
n. 1892. Welckero nomen AioTtav cum AtovOffw et 
Au Rdx/tj) componendum videtur, « nee male conji- 
cit Pani xi^ cptXEurixw deam Echo fuisse dedicatam, 
allegans Anthol. VI, 87, Planud. IV, 153-156. >. 
Bckh.-Fr. — Vs. 2. correxit idem pro yovot; yovo? 
quod in lapide esse videtur ex apographis quibus usus 
est gallicus editor. — « Victor Echus imaginem nym- 
phae a Pane amatai suo deo dedicat. » G. A'. 

CCCXLIV. Sidymis Lyci?e. Corp. inscr. gr. 4266 e ; 
G. Kaibel. Epigrr. gr. e lap. conl. 919. — Tatianus 
iste natus in provincia Lvcia (V. Cod. Theod. IX, 
38. 9; Cf. Claudian. In Rufin. I, 232) consul fuit ann. 
p. Chr. n. 391. Ejusdem viri titulum exhibet Corp. 
i7iscr. 4816 : Tartavo; :?iy£fAwv ttI; 0rj6atSo; IdToprjcra; 
£6aO[iaa£v ToOaOjAaluvov "cwv aoipwv AlyjTtxtwv. ■ — Res- 
tituit fere titulum Franzius. — Vs. 1. Lapis habet 
IIANOC, Tatiani nomen invenit 0. Seeckius. — Vs. 6. Franz. Se t: TipaTTwv. — Vs. 12. Sententia 
Horaerica, //. K. 212 : 

(AE'ya xEv ol ynoupaviov xXs'o; E'r) 
itivTa; ^7t' avOpwuoy;. 

CCCXLV. Romx. Edidit C.ruter. Thesaur. 
p.cccxcix, unde repetierunt inter alios Brunck. Anal. 
III,p.236,n.403,Jacobs.(V..4mmarft'i;.vol.III, P.II. 
p. 102), Paralip. II, 31, p. 778, Append, n. 218, Wel- 
cker. Syllog. Epigr. p. 216, n. 166 ed. alt. et Franz. 
Corp. n. 6232. — Vs. 1. Sic restituebat Casaubonus : 
'IxaXir); ocpxovTa ayaxXuTov avCTtViffavTO, Brunck. et 
Hagenbuch. : Tijiii; apyovxo!; Xoytou y.apiv £(Txifi(javxo, 
Welckerus cum Grotio : Ai[xtXiiri; apyovxa doowxaxo-. 
^ffxi^aavxo. — Vs. 2. H. Boschius ad Anthol. Mantiss. 
Ill, p. 185, pacfiXEtc. — Epigrammati grajco pr£e- 
scriptus est titulus latinus hicce : « Croiiio Eusebio 
V. C. consulari .<-Emilife, addita prsedictse provinciee 
contuitu vigilantise et justitia; ejus etiam Ravenna- 
tensium civitate, quae antea Piceni caput provincise 
videbatur, vicario Italise, qua; potestas supradicto 
viro ob testimonium anteacti honoris est adtri- 
buta, petitione senatus contemplatione vitse atque 
eloquentise ejus ab invictiss. principibus est delata. » 
Et hoc subscriptum est : « Dedicata V idus novem- 
bris Cos. Fl. Mallio Theodoro V. C. » — (Anno 
Urb. conditse 1152, post Christ. 399). 

CCCXLVI. Romse, in tabula marmorea ann. 1493 
reperta, in foro Trajani inter ruinas eff'ossa. ■< Clau- 
diani statuam hie ponentes in uno sinml Virgilium 
et Homerum posuerunt. v Jac. 

Edidit Gruterus, p. cccxci; inde multi inter quos 
Brunck. Arial. Ill, p. 275, n. 589, Jacobs. Anth. 
Lips. t. IV. p. 241 (Vid. Animadd. i. Ill, P. II, 
p. 193), et Append, n. 158. Epigrammati grseco su- 
praseriptus est titulus latinus hicce : « Cl. Claudiano 
V. C. tribuno et notario, inter cseteras ingentes 
artes prsegloriosissimo poetarum, licet ad memo- 
riam sempiternam carmina ab eodem scripta sufti- 
ciant, attamen testimonii gratia ob judicii sui fidem 
DD. NN. Arcadius et Honorius, felicissimi ac doctis- 
simi imperatores, senatu petente, statuam in foro 
divi Trajani erigi collocarique jusserunt. » — Vs. 2. 
padtXET;, reges, sunt Arcadius et Honorius impera- 
tores. 

CCCXLVII. In insula Paro repertum, in basi qua sine 
dubio erecta fuerat Diame statua, edidit v. cl. Olym- 
pius ( 'A0r,vaioy 1876, p. 8, n. 3) qui notat tertiam 
AyiixoxuSyi; syllabam correptam esse contra usum. — 
Vs. 4. confert idem Theognidis distichon 738-9 : 

ZeUC (A£V X. X. X. 

CCCXLVIII. Bceckh. Corp. n. 1064. Afe^amin basi 
statuse mulieris stola demissa indutse, sine capite, 
quam emit Rich. Worsley. Edid. Viscontus Monum. 
Gab. p. 131. Prseterea dedit Vilioisonus Act. Acad. 
Inscript. t. XLVII, p. 334, Jacobs. Arithol. Palat. 
t. III. Addend, p. xciv. — Vs. 2. de Diana; Orthosis^ 
cultu Herodt. vid. IV, 87. — Vs. 4. « 'Euxxi[a£vo"j 
nomen propr. esse puto patris, qui genere sit As- 
clepiades; etsi res est ambigua. » — Vs. 6. Hepta- 
meter « perperam, ait Jacobs., addita voce 6ea(vr,. 
Hand pauca sunt in inscriptt. exempla hujus modi 
interpolationum metrum corrumpentium, quae nee a 
poetis profecta videntur, nee a quadratariis, sed ab 
iis, qui illas inscriptt. faciendas curaverunt, perspi- 
cuitatis plerumque causa. » — Cf. ad n. Corp. 954. 
« Hoe loco xr,5£ ejicio, et lego iz^rfia., ut ap. Pind. 
Pyth. IV, 123. {iTCEpvioa. 'Opbwair,v trissyllabum est, 
contracto IT], ut passim in lapidum titulis. » Bceckh. 92 ANTHOLOGI^ GRMCM Verisimilius videtur poetam licentia usum, quae in 
ajtate infima cum propr. nom. non caperet versus, 
usurpari solebat, secundam opGcocriYiv syllabam ut 
dactylus fieret, corripuisse. 

CCCXLIX. Diptychon Mediolani in museo Trivul- 
tiano. Mommsen, Co9^p. inscv. lat. V, 8120. G.Kaibel, 
ibid. p. XXIV : « Anno post Christum n. 525. » Sub 
versibus grsecis legitur : 

Fl. Theodo(rus) Filoxenus Sotericus Filoxenus 
vir ill. com. dom. ex magistr. per Thracia 
et consul ordin. 

CCCL. Diptychon compendiense. Ex Gorio Momm- 
sen, ibid. 8120 adn. ; G. Kaibel. ibid. 

CCCLI. Aphrodisiade Carise, Coi^p. ijiscr. gr. 28^1, 
G. Ksiibe\. Epigt^r. gr.e lap. conl. 889. Anth.Pal.lX, 
704 posterius exhibuit tetrastichon; prius autem ex 
Heckero editum est in editionis Didotese notis. « As- 
clepiodotum recte [post Brunckium] Jacobsius [Anth. 
Pal. IX, 704] intelligit eum, qui inter Procli disci- 
pulos claruit sub Anastasio Dicoro (491-518). Natione 
Aiexandrinus imprimis coluit Aphrodisiensium ur- 
bem, studiis physicis prsecipue deditus. Cf. Suidte 
ex Damascio Asclepiodoti discipulo excerpta. » — 
Vs. 8. (( ?uv6? 66Xo? videtur sedificium quoddam ab 
Asclepiodoto usui publico destinatum, in cujus vici- 
nia ejus statua posila erat. Ex Suida hsec ad rem 
faciunt : 7ioX),a <7uv£t(Tr;vEYy.£v ei; xa k&a, Tti; olxsia; 
ouCTEw; exyova p.y)xavr;(j.aTa, ayaXfAaxd xe Staxoffjxwv 
xat ujxvou; TtpoffxiSeii; Icttiv of?. » 

CCCLII. Apud Cedren. 81, p. 170. Dedit Picco- 
lus e cod. Fiorent. 3, pi. 3i, p. 149, Suppl. a 
I'Anthol. p. 197 sq. — Vs. 1. cod. Flor. 7rypa[xC6wv, 
male. — Vs. 5. de hoc Apollonidis templo, quaj ma- 
ter erat Attali et Eumenis, vid. Anth. Palat. Did. 
t. I, cap. Ill, et Annotationem. — In edit. Paris. 
1647, quinlus est xai tu[x6o; x. t. X. atque post sep- 
timum, sextum nostrum, Ttj; 5\pt£'[xt6o; x. x. X., legi- 
tur xov fJvTTEp £?r,y. unde consequeretur ab Artemisia, 
Mausoli coiijuge, Dianse Ephesise templum fuisse 
couditum nut instauratum, quod nusquam alibi legi- 
mus. Ceterum hie versus de Dianse templo deest 
cod. Flor. — Vss. 10-11. nulla alia est, quam quidem 
noverimus, de Myrorum theatro nientio, deque ejus- 
dera exscidio ab Arabis patrato. De urbe Myris vid. 
Strab. XIV, cap. 3, p. 665-666. Plin. V, 28. Steph. 
Byz. Mupa. In Oracul. Sibyll. IV, 109 dicuntur xaXa 
Mupa (Cf. y, 125 sqq.) — Vs. 12. Rufinium lucum 
inter prsecipua terrarum miracula numeral auctor 
epigr. DCLvi, Anthol. Palat. IX, de quo vide notam, 
qua fatetur Jacobsius se de luco Pergami speciatim 
nihil reperisse. 

CCCLIII. Corcyrx. Edidit Spon, Itin. Ital.l, p. 293, 
Montef'alc. Diar. Ital. p. 427, cum versione latina et 
inde multi, inter quos Brunck. Aiml. Ill, ]>. 231, 
n. 325 (Vid. Jacobs. Anim. Ill, 2, p. 88), Jacobs. 
Anth. Pal. Append, n. 298, Kirchhoflf. C. insc7\ gr. IV, 
p. 278, n. 8608. a Jovianus gloriatur, quod, pagano- 
rum templis eversis, Christo sacram redem exstruxe- 
rit. Hoc circa ann. 363 factum esse videtur. » Jacobs. 
— Vs. 4. Suadet metrum ut ionice Isovov legamus, 
etsi habeat, ut videtur, lapis sovov (EAINON). 

CCCLIV. Comtantinopoli. Edidit Kirchhoff. Corp. 
inscr. gr. t. IV, p. 288, n. 8614. Columna ilia cum 
simulacro reginte argenteo erecta est in honorem 
Eu(loxi8e Augustse, anno p. Christ. 406, qui fuit duo- 
decimus imperii Arcadii mariti, coUapsa est terrte concussa motu a. 732, regnante Leone Isaun'o. 

Vs. 3. In nomine EuSoSta correpta est ultima, latino 
more, syllaba. — Vs. 4. Simplicius erat urbis prae- 
fectus. Titulo graeco appositus hie latinus est : Do- 
minx nostrse Eudoxix semper Augustse V. CI. Sim- 
plicius, prs^fectus urbis dedicavit. 

CCCLV. E. Crameri Anecdd. Paris, t. IV, p. 305, 
Piccolus, Suppl. a I'Antliol. p. 138. — Vs. 1. Kra- 
mer. e36[xr)Cf£, Oyjxe, correxit Piccolus in notis. — 
Vss. 1-2. Kramer. KOpo; audvxwvlJSEOTtoxt; rip., x. iw. 
X. X. X. emendavit Piccolus, commatibus post audv- 
xwv et fi[i£X£'pY5 interpositis. Ludit poeta verbis forma 
quidem similibus Kupoc, xupo;, sensu autem discre- 
pantibus. — Vs. 2. Cf. poster, epigr. vs. 2. — Vs. '.]. 
cod. d(i9i7roX£u£i , correxit Kramerus. — Cyrus ille 
hujus templi gedificator, Constantinopolis, Theodosio 
juniore regnante, er.at prsefectus : de quo vid. 'KxXoy. 
'loxoptwv inter ejusdcra Crameri Anecdota gr. Paris. 
t. II, p. 310 : KOpo;, iTtapyo; xyj? TtoXeo);:, dvrip ao^o')- 
xaxo; xai Ixavo;, ExxtdE xd idyri XYJ; TtoXEw;, OTVEp Hi- 
TtXyjlE xov 6-^(jLov, Old x6 xdXXo; xai x6 xdyo; xr,; xoO 
X£ij(ou; xxiffEw;- xai iTiQir,(jt\ i-/.€or\(ja.i xa6EXo[j.£vou 
xoO ^ccGikiuii £v xw iTtTcixo)" <■ KwvfTxavxivoc exxktc, 
K'jpo; dvEvEwas. » 4»8ovr,6£i;'o'!iv otaSdXXExat w; IXXr,- 
voqjDwv 6r)!JL£uOEi; ouv xai dTtoxapEi;, /stpoxovclxat £v 
i[j.Opvri eTiiaxoTCo;. 

CCCLVI. E. Cramer. Anecdd. Paris, p. 305, Pic- 
colus, Suppl. it f Anthol. p. 138. Hoc epigramma 
superioris alteram partem esse credam. Virgo divina, 
omnium regina, quam alloquitur poeta, eadern est 
quam adiit verbis Ssoiioxtc ri[i,ex£pri,.. j^apixwv vdjxadi 
7tXr,eo(ji,£vri... O'jxo; (Vs. 3) Cyrus ille est qui templura 
Virgini Mariae dedicatum, tedificaverat. Interpun- 
gendi varietates adhibuit Piccolus, quas admisimus. 

CCCLVII. Bostrse. Ex suo apographo edidit v. 
cl. Waddington, Voyage, etc., Inscriptt. recueilL, 
etc. Syrie. n. 1914. Antipater hie, ut videtur, erat 
Bostrie archiepiscopus, regnante Leone imperatore 
(457-474). — Vs. 3. xXux6[jir)xtc, Homeric, epith. 
Cereris, Hymn.XlX, 1. — Vs. 5 (TtapOEvov) noXOu[Avov, 
dxripaxov, de his adjunctis cf. Euripid. Jofi. 1074 et 
Troad. 670 ; dyXaoowpov homericum est, //. i7i Cerer. 
54, 192, 497. 

CCCLVIII. Constantinopoli in sede sancti Sergii. 
Edidit Nicol. Alemannus in Notis historic, in Hist, 
arcanam Procopii, ad cap. X., ex ms. Vatic. : « In 
templo vero S. Sergii, quse domus pridem Justiniani 
adhuc patricii fuit, haec exslabat inscriptio, quam in 
mss. Vatic, codicibus legi. » lididit quoque Kirch- 
hoff. Co7^p. i)iscr. gr. t. IV, p. 299, n. 8639. —Vs. 10. 
0£O(TX£^Yi;, usitatissimum verbum sub imperatoribus 
Byzant. de regia majestate. Vid. inscr. libri Con- 
stantini imp. De admin, imp. : xov OeouxEisT^ xai 
iropcpupoyEvvYixov padtXf'a; inscr. Epist. Gregor. Pa- 
lamae, publicataj a Boivino ad Niceph. Greg. p. 788 : 
xriv bzocxtfri pacriXiSa et sexcenta alia. 

CCCLIX. Deir-el-Kadi Auranitidis. — Ex apogra- 
pho suo V. cl. Waddington. Inscriptt. rec. etc. Sy- 
rie, n. 2412. — Vs. 4. foi-tasse scribendum, ut ssepe 
fit in inscriptt.. -EpyEiw. — ■ De sancti Sergii martyrio 
et cultu vide Waddington. ibid, sub n. 1915 notas; 
periit sub Galerio Maximo Ceesare. 

CCCLX. Garrimay prope Aphrodisiam, exscri- 
ptum a Falkenero edidit Henzen. Annal. Inst, ar- 
cheol. 1832, p. 137, inde Kirchhoff. Corp. inscr. gr. 
n, 8633. Dedit et v. cl. Waddington. Voyage... In- L\ CAPUT I ANNOTATIO. 93 riptt. etc. n. 1593, cum nova restiditicne, quam 

serit magis Falkenori apograplio congruere; fate- 

lur tamen in (Itil)io esse vocein Ilai/Toxpdxwp, ult. 

vers. Christianaiu addit esse inscriptionem, sed noii, 

lit Kirchhoftioplacuit, tarn inlimse quam est Justiniani 

rcirnum aetatis, quippe (jui sexto seculo semper 

-1 ribebatur w, pro iJ. Locuiionis XpiiTo; ixpavxo; 

■ mplum habes in titulo Hadrianis exscripto a v. 

. G. Perrot, Gnlnt. p. 65 : ev ayiw ts totto) £55et 

■.TTou aypavTOJ. O. Kaibelius carmen plane inte- 

iim esse arbitratur. Epigrr. gr. etc. n. lOtiT. 

CCCLXI. « Venetm in thesauro sedis S. Marci, 
quo Conatantinopoli ablata esse theca putanda est. » 
Kirchhoff. in Corp. insci-. gr. t. IV, p. 3"J1, n. 8812, 
ox Melet. Geogr. vet. et nova, p. 257, ubi hoc lemma 
legitur : » Ei; 6ir,iir|V tiva toO IJwottoiou uxaupoO ripyvi- 
p(.)uivy]v. u Thecam banc in qua crucis simulacrum 
(tutio;) inclusum erat, Golgotha vocaverat Constan- 
tinus ille. 

CCCLXII. Trajecti ad Mosnm in temple D. Vir- 
ginis in cruce geminata ex auro gemmisque eleganter 
et artificiose confecta, in qua vera? crucis particulam 
inclusam esse putant. Edidit post multos Kirchhoff. 
Corp. inscr. or. t. IV, p. 363, n. 8792. — Vs. 1. $OXov 
<le arbore paradisi ilia intelligendum. Romanus imp. 
a quo dedicatam esse crucem testatur vs. 5, quotus 
sit non satis constat. 

CCCLXIII. In parte antica tabernaculi argentei 
quod asservatur in monasterio S. Floriani Laurea- 
censi (Lorch, juxta civitatem E7is in Norico Ripensi) 

— Vs. 3. legimus cum Grutero (p, clxxiii, 6) pXu- 
sO'jiia, ut pote ubi pXrjtJoyaa, etiamsi pro pXiCouaa acci- 
pias, sensu caret. — Vs. 5. pro to Tciiat scripsimus 
■zir\: iraXat, quia area ilia quae hie memoratur nobis 
vitletur esse ilia foeJeris area adeo in Vetere Testa- 
inento celebrata. — Editaest hsec inscriptio in Corp. 
iiist'7\ gr. t. IV, p. 370, n. 8808. 

CCCLXIV. Florentias in coenobio Camaldulensium. 

— Sex senarii sunt quatuor lineis dispositi; multis 
li iciscorruptosemenda re tentavitKirchhoffiius in Corp. 
inscr.gr. t. IV, p. 371, n. 8811, sed non semper ei bene 

ssit. — Vs. 1 et 3, (TTiiXo: scribit pro stOXo; quod 
derat A. Mains in Scriptt. vetar. Coll. nova, V, 
\). 462, n. 1. — De verbo 6&r,Y£TY;; Thes. ling, gr, 
adi, ubi hsec forma variis exemplis probatur. — 
Vs. 2. AlyyTTTiai; conjectura est Kirchhoffii. — Vs. 3. 
idem cum dicit sol aut scriptum male aut lectum 
pro eo quod debebat, cu, sibi ignotam esse S. Sy- 
TOieonis Stylit^e historiam satis monstrat : doC omnino 
necesse est legere. 

CCCLXV. Apud Cedren. in Histor. Compend. 
p. 322, edit. Paris, typ. reg. 1G47, p. 322, 120 : "On 
Iv Tw ?6pa) (ty)^ KtovatavTivov TroXeto:) 6 Ttop9ypou; xioov 
itap' avToij r,opa(TTaf xai i] (TTr,).ir} a-jToy eunv, iv r] ys- 
•ypa[jLU.£'vot Eifft axiyot xsircTapE;* -u, Xoi'Jts x. t. ).. — 
Vs. 2. Edit. Paris, vuv. IIpo(Tr,uEa dubia forma pro 
irpoffrjU^Yjffa quam fortasse scripsit poeta, sic melius 
constituto versu : 

doi vuv ■:rpo(7r,y;r,(Ta xrjv oouXriV 7t6).tv... 

CCCLXVI. Constantinopoli olim in sede S. Jacobi, 
nunc in abbatia S. Vincentii Gallise dioecesis Carno- 
tensis... os capitis S. Christophori reconditum inter 
duplex ex sere aurato hemisphssrium, in medio in 
oralem formam apertum, ubi S. Christopborus mili- 
tis armati more depictus conspicitur, dextra hastam tenens, sinistra scuto innixus. Edidit I)u Cange in 
Const. Christ. IV, p. 112. unde repctiit KirchhoU". 
Corp. inscr. grxc. t. IV, p. 366, n. 8796. « Micbaelem 
hunc esse VII Ducam imperatorem (1071-1078) sus- 
picatur Ducangius. — Vs. 3. (<t6 uTE^ocdicitur osillud 
e sancti cranio depromptum, quo auro incluso hono- 
ris quasi corona ille coronatus est. » Kirchh. 

CCCLXVII. In lipsanotheca S. Marci Veneius. 
Edidit Montefalc. in Diar. Ital. p. 54 : « Est istic 
alia crux (Vid. seq. epigr. Kat to-jto yoiJv...) ex vero 
quoque, uti dicunt, crucis Christi ligno confecta, in 
qua inscriptio alia nondum, ut aiebant, lecta, etc. » 
"Ov ou <TTaXay|io(... Post Montefalc. dedit Kirchhofl". 
in Corp. insc. gr. IV, n. 8714. — Versuum ordiiiem 
restituimus ex prions editoris ipsius monitu [Valxogr. 
gr. p. 311), qui in Diario tertium ante prinium et 
secundum posuerat. — Vs. 4. Montefalc. ia-o'naiy 
cum asterisco. « Hsec autem Maria Augusta, si con- 
jectare licet, uxor fuerit Nicephori Botaniatse (sive 
Michaelis Ducse, ut Kirchhoffio placuit ann. Chr. 
1067) qui imperabat ann. 1078. » Montef. 

CCCLXVIII. « Venetiis in lipsanotheca S. Marci in 
cruce Constantinopoli videlicet illuc advecta... vidit 
et edidit etiam Montefalconius in Diario Ital. p. 53. » 
Kirchhoff. Corp. inscr. gr. i. IV, p. 334, n. 8721. 
AUoquitur Christum pia donatrix, « Irene Ducsena, 
Alexii Comneni imperatoris uxor, quse marito anno 
p. Chr. 1118 defuncto superstes versus vitse fineni 
monachse vestem induit. Qua extrema tempestato 
crucem nostram ab ea ecclesiae alicui Constantino- 
poli pietatis testificandse gratia oblatam esse, titulus 
docet, reginam setate prsegravatam et vestitus mo- 
nachalis habitusordidaniinducens.» Kirchh. — Vs. 11. 
XpudEvSuTti; et ^axEvSOxiq lexicis et Thesauro quoque 
absunt. — Vs. 12. xpiyiva. Vestes monachorum ex 
pilis camelorum contextse, j)erinde ac divi Joannis 
BaptistiB vestis de qua Matthseus, III, 4 : AOxo; 3£ 6 
'IwavvY); tlyz x6 £v6y[xa aOxou auo xpiywv xajxy.Xoy... — 
Vs. 16. Xf,?tv fortasse ab Xr,YH), cesso, cessationem, 
quietem, quod indicare videtur, solito hac setate 
verborum lusu, vers. seq. aXr,xxQv, 7ion cessans. 

CCCLXIX-CCCLXX. Venetiis in pyxidibus, « in 
quibus servantur, aiunt, aliquot stilke sanguinis 
Christi. Quse vasa, quemadmodum et cruces memo- 
ratse nn. 367-368, Constantinopoli Venetias ablata 
sunt. » Hsec Montefalconius, qui ea epigrammatia edi- 
dit et latine vertit in Diario Italic, p. 55. 

CCCLXXI. Venetiis in thesauro sedis S. Marci, 
apud Meletium in Geogr. vet. et nova, p. 257 cum 
hoc lemraate d^ xtva oitxov. Edidit inde Kirchhoff. 
in Corp. inscr. gr. t. IV, p. 371, n. 8813. 

CCCLXXII. Trecassibus (Troves) in sacrario ec- 
clesia; S. Petri, in patina ex iaspide a Garnerio cpi- 
scopo. qui ann. 1205 Constantinopoli obiit supremum 
diem Latinorum castra secutus , missa , argenteo 
margine cincta, cui inscriptus titulus. Edidit Nic. 
Camuzat in Promptuario sacrarum antiquitatum Tri- 
cassinx dioecesis, 1610, p. 116 b. et inde transiit in 
Corp. inscr.gr. t. IV, p. 371, n. 8810. — Emendavit 
Kirchhoff. vdoupyEi pro uTtoupyci, Jttiwvti pro ecSuovxi, 
[xapxypt pro [lapxypei. — Vs. 3. pro [j.EtXiY[iot; dedi- 
mus [x£X'.Y(jLoT; a [isXiI^Etv, quod quidem dicitur de sa- 
cerdote sacram hostiam in partes dividente in 
Liturgia S. Jacoii. Vid. Du Cange, App. Gl. p. 130. 
Ceterum nee [lEiXiyjio; nee (lEXiyfio; in lexicis inve- 
niuntur. Abest quoque EiCTEpyaaixEvov. CAPUT II, EnirPAMMATA 

EDITYMBIA 

1. AAESnOTON. 

'Li[LCL t68' ApviaSa* jjx^otzoc, rdvS' w),£i7£v Ap-/^; 
^apvdcaevov -rcapa vaufjlv Itt' Apa60oi.o poFaTsi 
7ro').).6v dpifJTEuFovTa xaTa ctov6F3(J5'jv dFuxav. 

2. AAAO. 

SraAa EsvFapso? tou MsC^to; zI\l £7tl tij[a[6]g), 

3. AAAO. 

Olxsioi; Saxpuoi? d ysivaji-lva xaxax'Xaiei 
IIiTTaxov -/jS' Upa AeuSo? dicocpGitj.svov. 

i. SIMONIAOr. 

il ^£iv', suuSpov Ttoi' §vaio[JLev iS<jtu KopCvOou, 
vuv 8' dixa' A'iav-uo; vaao; £}(£'. Sa).a[i.(i;. 

EvOdSs fpoiviaaa; vYJa; xal Ylioco.;, IT^ovte? 
xal Mt^Sou;, Ispav EWi^T. ^udjisSa. 

5. TOT Anor. 

AvSpdc (ipi(5T£ij(javTo; iv EX)vd8i. twv £cp' lauTou 
lu'iriou Apj(^£8ixr(V •^8£ x£x£uO£ x6vi;, 

VjiraToo^TE, xal dcv8p6;, dSElcpwv t' ouca x'jpdvvwv, 
i:aC8o)v t', oux "^pOy] voOv £; dTacOaliYiv. 

6. TorAVTor. 

H atu xal <p9i[/.£va; ).£ijx' d«jT£a tw8' ivl Ti3u.6t[) 
idXd) STi Tpojj-^£iv 6Y]pa(;, AypcjijTi Auxd;* 

xav 8' dpsTav oISev [xfya IIt^Xiov, S t' dpi8a)kO; 
Oaaa, KiOaipwvdc t' olovdfxoi (JX07ri.ai. EPIGRAMMATA SEPULCRALIA i. ANONYMUM. 

[Mavors 

Monumentum hocce Arniadis : trux eum perdidit 
pugnantem juxta naves, ad Aratthi fluenta 
valde strenuum se gerentem, in gemebunda pugna. 

2. ALIUD. 

Cippus Xenaris Mixis filii sum in tumulo. 

3. ALIUD. 

Familiaribus lacrimis, qua genuit, deflet 
Pittacum haec sacra Lesbus defunctum. 

4. SIMONIDIS. ,, r ■ ,u 

[bem Connthum, 

Hospes, aqua-abundantem olim habitabamus ur- 
nunc autem nos Ajacis habet insula Salamis, 

Hie Phoeniceis navibus el Persis deletis 
et Medis, sacram Graeciam servavimus. 

5, EJUSDEM. 

[les 
Viri qui principatum-lenuit in Graicia inter aequa- 
Hippiae Archedicen (filiam) hicce legit pulvis, 
quae patris et viri fratrumque cum esset regum, 
filiorumque, non elata est animo ad-superbiam- 

[insanam. 

6. EJUSDEM. 

Tua quidem exstinctae alba ossa hocce in tumulo 
scio etiam terrere feras, venatrix Lycas : 

Virtutem sane tuam novit magnum Pelion, et 

[valde-clara 
Ossa, Cithaeronisque iibi-pascunt-oves specula?. 3. ALIUD. 

In Pittaci monumento. 

Pittacon urbs Lesbi sacra quse genuit Mitylene 
intulit et tumulo, lacrimarumque addidit imbrem. 

H. GROTIUS. 
4. SIMONIDIS. 

Hospes, aquosa olim nobis est culta Corinthus : 

Ajacis nostros insula habet cineres. 
Hie Poenum naves, Persas Medosque prementes, 

tutati bene te, Grsecia diva, sumus. plut. did. .-). EJUSDEM. 

Hippia quam genuit, laudem virtutis adeptus, 

Archedicen isto pulvere terra tegit. 
Quae reges habuit fratresque patremque virumque 

et natos, nee erat facta superba tamen. h. g. 

6. EJUSDEM. 

Mortua sis quamvis, et nunc genus omne ferarum 
ad tua venatrix contremit ossa Lycas. 

Quse tua vis fuerit, scit celans lustra Cithteron, 
Osseeumque nemus, Peliacumque jugum. h. g. CAPUT II. EPIGRAMMATA SEPULCRALIA. 95 7. AAESnOTON. 

fiou Tla-JiaFo MevExpa-rso; t(j8£ caixa, 
OlavOiw; ysvsav tooe 8' aOxw 6ai;.o; sicoCsi, 
H; vip Trpd^EvFo; Saji'j'j cp(\o?, dtH' ivl ir6v[T([) 
&>.6T0, 8a[jL(i5t.ov 8^ xaO[iX2TO -rt^vOo; OiavOriv]. 
Qpa^i.a£vYj<; 8' auTw [icpdtppwv] died -rtaxpCSo^ivOwv, 
5{»v Saiiw t68c aaaa xaai-'f^Y^xoio irovT^Or,. 

S. AAAO. 

IlEWiava^ xaTsOriXE- to yap yspa; ectI SavdvTwv. 

<). AAAO. 

£i)}iL]a t68' [^]y[y]u? 68ou Gsooy^ijlo'j [uri^aa. . . 
(ivJ8p6; epLo[( tJe cpCXou xdyaQou (i[jL(p[6T£pov. 

10. niNAAPOT. 

Xaips 8t; -^jSy^*!*?, xal 81; ticpou dvTi6oX'/i(ja<;, 
HaCoS', dvOpwTioi; afxpov e^tov cocpiYi<;. 

H. AAESnOTON. 

Et-r' dc(JT6]; Ti? Avvip eiTS ^evo; dXkob&v i).9tov, 

TI[TT]i)rov olxTEipa; av8p' dya66v TrapiTw, 
iv ■rtolliAO) cpOiaEvov vsapav -fjSrjv o'lsaavTa- 
-raO'' aTro8upa[J.£voi, vEtaO' IttI Tipayix' dyaOdv. 

12. AAAO. 

2Y][i.a T(58£ Ivj)^t>)v iraiSajv etteOyjxe Oavdvxwv 
jjLVTJaa cp'.)vYiu.o(Juvrj!; 

13. AAAO. 

[Ev6d] 8s [^] xaT£OYjX£ Savoudav 

AaaTCiTCi) al8oir,v, yf,; dzo iraxpwYii;. 

li. AAAO. 

Ao'-jaw Oavo-jTYj; eIji.1 [<rii;ta] MupCvY);. 
15. AAAO. 

2Yl}i.a cpOsO'j ira'.86; toSe A-riadvOr,; dvl9r,x£v 
S-nrjaCoK, Sv 6dvaTo; Saxpudci; xocTEy^^E'-, 

It). AAAO. 

6).>.d8t xal MEyaps'jfjiv eXeuOeoov ijxap ds^Eiv 
U[j.£VO!. 6avd-0'j [j.otpav £8£^dp.£6a. 

Tol [JLEV 6u' E'j6oia [vaucix7.uTw], I'vOa xaXstxai 
4'^'vai; 'ApxEjiiSo; TO^ocpdpou t£{jlevo<;. 10. PINDARI. 

Salve, cui pubes^ tumulusque bis obtigit unus. 7. ANONYMUM. Filii TlasisD Menecratis hocce monumentum est, 
CEanthensis gente : hocce ei populus fecit. 
Erat enim hospes populi amicus, sed in mari 
periit, publicusque invadit luctus QEanthen. 
Praximenesque ei prompto-animo epatriaveniens, 
cum populo hocce monumentum fratris confecit. 

8. ALIUD. 

EpicUs filii Damasistrati hie monumentum 
Pisianax posuit : hoc enim honor mortuorum. 

9. ALIUD. 

Monumentum hocce prope viam Theosemi statui... 
viri mihique amici et boni simul. 

10. PINDARI. 

Salve, qui bis pubes-fuisti, etbis sepulcrum adiisti, 
Hesiode, hominibus mensuram praebens sapien- 

[tiae. 
H. ANONYMUM. 

Seu civis quis vir, sive hospes aliunde veniens, 
Tettichum misertus virum bonum, praeterito, 

in bello inleremptum nova juventute amissa : 
haec lamentati ite ad rem bonam. 

12. ALIUD. 

Monumentum hocce Cylon liberorum posuit mor- 
signum amoris [tuorum; 

13. ALIUD. 

Hie Ph deposuit mortuam 

Lampito pudicam, terra procul a patria. 

14. ALIUD. 

Peste peremptse sum monumentum Myrinae. 

15. ALIUD. 

Monumentum cari pueri hocce Demanthes erexit 
Stesii, quem mors lacrimosa tenet. 

16. ALIUD. 

Graecise et Megarensibus liberum diem {i. e. liber- 
[tatis tempus) augere 

cupientes, mortis conditionem accepimus : 
illi quidem ad Euboeam navibus-claram, ubi voca- 

castee Dianae arciferae templum, [tur tu sapis Hesiodus, quantum homini sapere est. 
(Cselius ap. Lil. Uyrai. Uial. II De poet. Hist'] 96 ANTHOLOGIZE GRMCJE APPENDICIS Tol 8' £v opEi M'J>ta)va(;, TolS' I'aTrpocOev 'LoCk(x\iXyoc,, 
[vYjwv 4>oiviacwv i^oAeaavTe; Apiqv] 

Tol 8e xal £v TTsSiw BoiotCo), oI'tivei; I'xAav 
^stpai; ett' avOpwiroui; tTt7ro[xa;)(^ou<; Uvai, 
10 A-JTOi 8' a[jLp.i [iidpov] yspai; djjLcpalw d[xcpl '7r(i>sTjO; 
vci/.Ewv -^uLETsptov alXoSaTTwv zap' o'pwv. 

17. AlSXTAOr. 

Ala/tilov Eucpopiwvoc AOrivatov t68£ x£''^9£i 
[j.v?][xa xaTacp6i[J.£vov •rcupocpdpoio PET^a?" 

a)wX-r)v 8' £uSoxi[jLov MapaSwviov aXnoc, av eittoi, 
xal ^apuj(^ai.TY]E!.<; MfjSo? iTria-rafxEvo;. 

18. AAEinOTON. 

E'j/_i8a? FIuOwSe Ope^ai; -^TvOe Ta8' aij9Y)[XEp(5v. 

19. AAAO. 

a. A6avaT(5v [/.e 6a[vouffi,v I'Srixav aT,[j.a TroliTa;. 

CYi[xa(vEtv (ip£T[Y)v TwvSs xal iccojilvoi?, 
xal Trpoyt^voi.? dcpET7](; 8£ 

viXYjv Euir6AEixov u-v-^tx' I'la^ov i7cp[£T£pac. 
o ^. AIOtiP «.£v i|uj(a? 6iT£8£^aTo, (Jw[ijt.aTa Se yOwv 

twvSe IIoTiSaia? 8' dacpl iruXa; £8[a[iEV 
£/Opwv 8' ol [i£v iyouai rdcpou [x^po;, o[t8£ cpuydvTEc 

TEtj(^oi; 7n.5T0TaTY]v £).Tri8' eOevto [^Cou. 
y. Av8pa; [aev xd).i; yI8£ 7ro6£t xal 8[r,u.o? Epzjpiwz, 
10 •TipdaOE IloTiSaCa; o'i Odvov £v ■:ipou.dj(^oi?' 
7rat8E; AOrjVaLcov, '|"J}(a; 8' dvTippo[';Ta Sevte?, 

•(^[llja^avr' dpErriv xal 7raT[pi8'] £Ox).[£i(jav, 20. AAAO. 

UpoxlEiSa!; t68£ adaa xExlVj^Exai iyyu; 68oto, 
o; -Epl Td; aOxoO yd? 9dv£ [xaovatiEvo?. 

21. AAAO 

Hp68o-ov Au^Eo) xpuTTTEi x6vi? •?]8£ SavovTa, 

IdSo; dp^aiYjc laTopiYi<; irp-jTaviv, 
AwpiEcov irdTpY]? pXacTovx' diro, twv dp' dul-z^Tov 

awaov uTiEXirpocpuytbv 0oijpiov e'cj^e 'zdTpYjv. 

22. ETPiniAOT. 

Ol'oE Supaxocioui; o'xtw vixa; £xpdTE<jav hi autem in monte Mycales, alii ante Salamina, 
navium Phoeniciarum deielo Marte : 

aliique BcEotio in campo, qui sustinuere 
manus cum hominibus ex-equo-pugnantiljus 

[committere. 

Gives ergo nobis dedere munus umbiiicum juxtfi 
jurgiorum nostrorum externis ab finibus. [urbis 

17. ^SCHYLI. 

[hocce tegil 

iEschylum, Euphorionis [filium], Alheniensem 
monumenlum, qui-mortuus-est apud tritici-fe- 

[racein Gelani; 

Virtutem autem clarum Marathonis nemus diceret 

et densam-habens-cecsariem Medus, qui satis 

Team] novit. 
18. ANONYMUM. 

Euchidas Pytho currens ivit hac eodem die. 

19. ALIUD. 

a. Immortale me mortuis posuere documentum cives 
quod doceat virtutem istorum et futures, 

et majores virtutis autem [sua;. 

victoriam ex-felici-bello monumentum cepere 

b. iEther quidem animas excepit, corporaque terra 
horum Potida;ae circa portas domuit, 

Hostium quidem alii babent sepulcri partem, alii 

[autem qui effugerunt 

murum fidissimam spem sibi posuere vitae. 

c.Viros sane urbs ista desiderat et populusErechthei, 

ante Potidaeam qui mortui sunt in primis ordi- 

[nibus; 

filii Atheniensium, anim.as aequale pretium poncntes, 

emer unt virtutem et patriam celebrem-efTecerunt. 

20. ALIUD. 

[viaui. 

Proclidas hocce vocabitur monumentum, prope 

qui pro sua ipsius terra pugnans mortuus est 

21. ALIUD. 

HerodotumLyxis filium tegitpulvishicce mortuum, 

lonicse veteris historise principem, 
Dorium patria oriundum, quorum sane inexpletnni 
vituperationem cum effugisset, Thurium habiiit 

[patriam. 
22. EURIPIDIS. 

Hi Syracusanos octo victoriis superarunt 18. ANONYMUM. 

It Pytho Euchidas et luce revertitur una. fr. barbar. 

21. ALIUD. 

De Herodoto. 
Herodotus Lyxse jacet hoc post fata sepulcro, loniaj princeps conditor historjae : 
Doris origo viro ; quippe omni labe vacantem 
magnanima nasci par fuit ex patria. 

H. GROTU CAl>UT II. l!:i>ltJllAM 

avSp::, or' YjV xa Osiav Iqi'Sou dcacporfpoi;. 

23. AAAO. 

Mvajx' £ic' 0).[aF]ti8a \l 6 iiar^ip av£0-/)X£ Oavdv-:'. 

24. AAAO. 

A-;to'i[? x]al ^Eivoiai cpavsl; cpC)>o[<; slai nomen de- 
6]; zox' dp'.aTt'Jtov £v -^rpoitaj^^oi,; sttcCov. [fiinoti 

25. AAAO. 

I'jj ijiv OY) TiaTpU Syiv, Kspxive, •I>o|iou uts, 
llovTia? HpaxAst,', £^£t <Xj(^o; cpOi^ifvou 

r,a[£T£p]a)v £v J(£p(jl oO.tov 6'[6£V o3] tot' i-Jtaivou 
),7](joatO'" "^ [/.a)va yap [<rr,v ojOd-.v •ri*>|^/)(jdciAYiv. 26. mnior haeiot (?) 

'^■jl,\jyoc, -Pjv [;.{a Ti(X(ji. -rtXTpl;, xal [j.otpa 0£ Ttavxai; 

wl£3iv Y)i0£ou?, w -jrapoStTa, ixia. 
Ilivxa; t' auTO:; I'yEi -xdv-o;, xal £lx6vac auxd? 

TsO^e ^^uypoTi; TcopGaoO d)Auaivti)v jipO:o',; 
I o5 t6 Xa),6v X0i7[Jt.£t 7r£piX£l[i£V0V ouvo[J.a Tutji.6o!i;, 

o5 y).uxu<; Ia6' •/|[;.tv xiv cpOiu.£vo'.a'.v I'pto;. 

27. AAbSnOTON. 

H aa).a 8y] c£ '^OvW? uTisSs^aTO yata uTcd xdXirou? 

oa6'.ov aloivo; p,axo? aa£!.d/a[/.£vo[v 
xx( <joi y£ wpaia xapt? •^).u[9£v ajSTV), ApidTcjv, 

8£ivoij(?) [a£u9]£p(av(?)T0ij 8£ff[ji.o[i; (?)... 28. 0EAITHTOT. 

Ilept KpdvTopo;. 

Hv8av£v AvOpwTioi;, 6 S' £Tui-:r)iov •?jv8av£ Mou(7ai? 

KpdvTwp, xal yTTjpwi; rj),u9£v outi Tcpdco). 
Fyj, <j{j Se i:£6v£ia>Ta tov i£pdv divSp' iirdSE^ai* 
^' 6'y£ xal xstSi ^wei ev eOQuixiy). 

29. AAESnOTON, 

IXSdvTx iroO' S)^z xlxEuOs 

pi xdvi?] ApyELWv 6up.6v acp£v-:a ttoT^ei. 

30. innQNOs. 

iTCiruvo? T(58£ c-?i[i,a, tov aOavaTOici Oeoiciv 
idov iTroiTjTEv Motpa xaTacjOiu.£vov, MATA SEPULCIIALIA. 97 

viri, quando erant dii aequi utrisque. 

23. ALIUD. 

Monumentum super Olaida me pater imposuit mor- 
Ossilus, cui luclum imposuit defunctus. [tuo 

24. ALIUD. 

Civibus et exterriis qui adfui amicus, sum. . . . 
qui olim optime-me-gerens in prima-acie cecidi. 

23. ALIUD. 

De le sane patria diu, Cercine, Phoxia) fili, 

Pontica Heraclea habebit dolorem defuncto 
noslrorum in manibus amicorum : unde nunquam 

[laudes tuas 
obliviscemur : equidem multum tuam indolem 

[miratus sum 

26. HIPPIE ELEI (?) 

Conjunctaeratunaomnibuspatria, etfatumquidem 
perdidit juvenes, viator, unum. [omnes 

Omnesque idem habet mare, et imagines ipse hie 
fecit tristibus freti perditorum fluctibus, [los 

cujus pulcrum decorat circa-positum nomen tumu- 
cujus dulcis est nobis vel inter mortuos amor. 

27. ANONYMUM. 

Ariston. 

Sane quidem te valde amice suscepit terra in gre- 
beatam aevi longitudinem praetergressum ; [mio 

et tibi quidem. tempestiva gratia .venit. ista, Ari- 
gravis liberationem vinculi affevens. . . [ston, 

28. THE^TETI. 
De Crantore. 

Placuit hominibus, magisque placuit iste Musis 
Grantor, et senectae pervenit non ad longinqua. 

Terra, tu vero mortuum sacrum virum suscipe : 
certe et ibi vivit in tranquillitate-animi. 

29. ANONYMUM. . . . . . . . cum venisset olim hie tegit eiim 

pulvis Argivorum civitati qui vitam amisit. 

30. HIPPONIS. 

Hipponis hocce monumentum, quem immortalibus 
parem effecit' Parca exstinctum. [diis 28. THE^TETI. 

De Crantore. 
Humane gratus generi, multoque Camoenis 
ANTHOLOCIA 111. gratior, in senii limine Grantor obit. 
At sanctum tu sume virum post funera, tellus : 
tranquillus^ credo, nunc quoque vivit ibi. h. g. 98 ANTHOLOGI^ GRJECM APPENDICIS 31. AAEiriOTON, 

S-fjjjLa xdS' OlvaCou Aiovuglou* twv 5' I'ti irpdaOcv, 
IIsiOwvo; 7raTp6<; ou, xal <l>£i8(7ritou xdSe Gsiou 
toiJtou, twv t' (XlTwCJv tov TUTTOs slxdv' £j^£i. 32. AAAO. 

^ Tov dsiav/ja-ou c'apsTai; irapa -reasi. iroliTan; 

xTkSivov e^aivov I'j^^ovt', av5pa TcoOeivdTOCTOv 
Ttaial cpO.Yi T£ yuvaixi* Tacpou 8' IttI Ss^ia, aT^Tsp, 

x£tp.ai 07]; cpO.Cai; o'3ix di.Tzo'kzn:6\LZ-^o<;. 33. AAAO. 

EvOaSs [n]uOox'X7]<; xstrai. Tco'X'Xotffi, tcoOsivo; 

xal SdTupot; veoi; wv I's^sv sirwvujxiav. 
Hat; HpaxlsiSou, u.YiTp6i; 8' ApiaoTiSo? icxi' 

[-rcjaTpU 8' £ct' Ecp£<JO<; x)k£tvoTaTY) Tzd'kzoiw. 

^ 0p£CpG£li; 8' £V ^6ovl TT|8£ 6aV£V ii-iyo. TZT^^X (f Caoi5[i 
T?i T£ XaCiyVTITYl irfvOEa TT^.ElCTa liTTciv. 

ApiaoTis- ITuOoxl-?)!;. 

34. AAAO. 

Ev9a8£ TYjv ayaOviv xal (jwcppova vai' lxa).uv|;£V 
Apj^^saipar^v. , . dvSpl iro9£ivoTdTYiv. 

35. AAAO. 

OSvofJia p.£v Tou[j.6v xal eixoij TiaTp6<;-fj8' AyopEiiti 
(Ttt^It) xal irdtpav, -ttistwv 8' i'pywv 2v£x' I'oj^ov 
nicT6(;£7ra)vi)|x(av, o5 C7:dvi; dvSpl tuj^eiv, 

36. AAAO. 
rXuxEpa 0oux).£toou. 

05 (Jitdvi? £(JtI yuvaixl, I(j9Xyiv xal cwcppova <})Svai 
TYiv auTr,v ooxiuLWi;, Toi38£ tuj(_£v FXiixIpa. 

37. AAAO. 

Mv7)[JLa StxaiosOvrii; xal (jci)(ypo(iuvY)(; dpETrji; te 
Swcivtj) criiijav •7iai8£i; dc7rocp6i[/.£vti). 

38. AAAO. 

Ev6ao£ yT^ xxTV/ti titOyjv iraiSwv Aioy£(TOU 
ix n£)v07:ovvY]aoi) tVivSe 8ixaiOTdTY|V. 

39. AAAO. 

a. El] ToiwvS' dvSpwv ti-t] 7:6\iz, o'JTIot' av aO[T?i<; 
£;(0pol'<jT7]5ai£v Zr,vl TpdTraiov £8o(;. 31. ANONYMUM. 

Monumentum hocce est CEnaeensis Dionysii, eorum- 

[que qui ante fuerunt, 

Pilhonis, patris ejus et Phidippi hocce idem avun- 

[culi 
hujus, aliorumque quorum repraosentatio ima- 

[ginem habet. 

32. ALIUD. 

[cives 
te semper-memorandae virlulis apud omnes 
inclitam laudationemqui-habes, virum desideratis- 

[sinuiri; 
liberis tins dilectaeque uxori! Tumuli ad dexteram, 
jaceo, ab amicitia tua non deficiens. [mater, 

33. ALIUD. 

Hie Pythocles jacet multis desiderabilis 

et Satyrus, cum puer esset, habuit cognoir.cn. 
Filius Heraclidis, matrisque Ariastidis est : 

patria autem est Ephesus, clarissima urbium. 
Nutritusque in terra hacce mortuus est, magmiin 

[damnum aiiilci;^, 
scrorique moerores plurimos linquens. 
Ariastis. Pythocles. 

34. ALIUD. 

Hie bonam et prudentem terra texit 
Archestratam. . . viro valde-desiderandain. 

35. ALIUD. 

[quitiir, 

Nomen quidem meum et mei patris hseccc prolo- 

columna et patriam, fideliter ob facta habui [est. 

Fidelis cognomen, quod consequi homini rarum 

36. ALIUD. 
Glycera Theoclidis uxor. 

Quod mulieri rarum est, bonam et castam natura- 
eamdera vere, hocce sortita est Glycera. [esse 

37. ALIUD. 

Sosinus Gortynius seris-coctor. 

Monumentum justitife et prudentiae virtutisque 
Sosino erexere liberi defuncto. 

38. ALIUD. 

Hie terra tenet nutricem liberorum Diogitis 
Peloponneso oriundam, — hancce justissiraamjg 

39. ALIUD. 

a. Si talium virorum esset urbs, nunquam ejus 
hosles statuissent Jovi tropaei sedem. CAPUT II. EPIGRAMMATA SEPULGRALIA. 99 ':.. K]'c[a»[JL]svov eux'Xsixv [8]opl xal j(spl xovSs irpo? 

j[a[v8]pd; 
/OpoO Api]<j[T](5x[piT[ov (okznz OoiJpoi; ApY|;. 40. AAAO. 
MvYiffapxiSiQ; MvrjaapXou l\>,at£u;. 

Elxi 6ewv Tijiav ^pviaTaiv "c' ^pywv iwiOuji-etv 

xal TO 8ixaioaiiv[7) te cpfXov] it cpi).oi(ji irposstvai 
8o$3t dper/) te ^poxot?, xal AvsyxlT^Tw; [iiOTSucai, 
■jtavTa GU Taui' ecx^?, MvYicapj^^iSTj, dtupocpauiCTWi;, 

41. AAAO. 

K[u6i(iax]o; [0]opaE[u;. 

. K'Jo{aay(^o[v] j^^Owv [-fiSs TjacpYj; ciz\^it<:'\rn, xalu]- 

[tctei 

i o/.6'.ov, Euaiwva, ^([ou] z'Xs'jffavTa Trpoi; 6'piJi.ov 
■r:xt6a[; yap] ':ra(8(o[v EJsiSwv xal ■>(^pa[<; a])v[uTrov 
rr,v ■TtavTwv xoivrjv jiotpav [£'x,£i.] cpQiitEvo?. 

42. AAAO. 

EOjOuxpiTo; [Oiv]aToc (?) 

KvOiSs Tov TiaGYi; apsr/^c ezI Tspfxa [JLo).(5vTa 
EOO'jxp'.TOv iiaTpta ^6wv sxalud^E Tacsw, 

;xY,7ol oi)vOv xal xaxpl, xaciyvT|Tai; iz -ttoOsivov 
TTaaC 0' itaipoiaiv cuvTpocpov -^lixCa?. 

43. AAAO. 

livOaSs 17)7 iracYj? ipET?^? sirl TEpj^a [jLoloucav 
<I>avay(5pav xaT^j^Ei <&£p(j£cp6vY)(; Oalap-o?. 

44. AAAO. 

CvOiSE 0£pcav8pov xal Sijjlu).ov, <Xv8p£ ttoSeivcI) 
raTpiSi KEpxupa 8£^aT0 yaia Tacpw. 

ripsaSii; E^QovTas xaxi cuvTuj(_(av 81 Savdviac 
■zaiSEi; AOirivaitov 8'ri[jL0(Jia XTEpiaav. 

45. AAAO. 

118£ y(^Oa)V xdlTTOKJi «J>ac7]liT7iv 0£o8£xrriv 

xpuTTTEi, Sv Yju^Yjcav Mouffai 0)iU[xma8£!;* 
£V Se y^^opwv [xpayixwv] Upati; Tpial xal ^i-£ dcjjt-iX- 

[Xai*; 
dxTw dyYipavTou; aacp£6£[JLYiv STEtpavoui;. 

46. 0EOKPITOr TOT XIOT. 

cpjiEiou £uvouj(^ou T^S' E06oij)iOU au.a 8oiiXou, 
(rii[ia X£v6v XEv6(fp(i)v teO^ev ApiffTOTi^Yji;. 

0? 8'.a rriv dxparr) yacTpo? cpu<Jiv, eI'aeto vaCEiv 
avT" AxaS-rjaECai; ^opSdpou £v Trpoj(_oai4. 6. Consecutum gloriam hasta et manu huncce ab viro 
hoste Aristocriturii perdidit acer Mayors. 40. ALIUD, 
Mnesarchides Mnesarchi fdius Halieensis. 

Si res Deorum colere, bonaque opera cupere 
et justitiaeque amicisque amicum adesse 
laus virtusque mortalibus, et citra-culpam vixisse, 
omnia tu ista habuisti, Mnesarchida, sine dubi- 

[tatione. 

41. ALIUD. 

Cydimachus Thorensis. 

Cydimachum terra hjBCce sepulture tegmine operit 
felicem, beato-aevo-usum, vitae cum navigasset ad 

[portum : 
pueros enim puerorum postquam viderat et senec- 
[tutem tristitiae-expertem, 
omnium communem sortem habet defunctus. 

42. ALIUD. 
Euthycritus ffinseus. 

Hic omnis virtutis terminum aggres'sum 
Euthycritum patria tellus texit sepulcro, 

matri carum et patri, sororibusque desideratum 
omnibusque sociis sodalem ajtatis. 

43. ALIUD. 

Hic ad omnis virtutis terminum aggressam 
Phanagoram tenet Proserpinae thalamus. 

44. ALIUD. 

Hic Thersandrum et Simylum, viros desiderabiies 
patriae GorcyraB, accepit terra sepulcro. 

Legati cum venissent, casuque essent mortui, 
Atheniensium filii publice exsequias-fecere. 

4b. ALIUD. 

Haecce terra in sinu Phaselitam Theodectem 
tegit, quem donis auxere Musae Olympiades : 

namque in chororum [tragicorum] sacris tribus 

[et decem certaminibus 

octo senectutis-expertes mihi circumdedi coronas. 

46. THEOCRITI CHII. 

Hermiae eunucho simul et Eubulo servo 
monumentum inane inanis posuit Aristoteles. 

Qui propter immodicam ventris naturam habitare 
pro Academia in gurgite luti. [maluit 100 ANTHOLOGIil?- GREECE APPENDICIS 47. AAESnOTON. 

Maxapeu? Aay.taor,:. 'A^yiSioz- 

El' cz Tijj^Y) TupouTiEjj.'l/E xal •/j^^'-xia:; zTzi^-qGzw, 
£}.7ui5t, y' •^a6a [A^ya^Twxs Soxetv, MaxapsO, 

•/jv'oj^oc f^X.'^iQC Tpayix-*^; EHy)Ci.v I'GcsSai- 
cwcppoG'JVY) 8' apsr?) t' oux dx).£-r)(; I'OavE?. 

48. AAAO. 

Uovn'x. cwcppoffuvT), 6i3yaT£p pLsyaT^dcppovo; alSoOi;, 

Tc'IetcTa C£ TiaY](ja? £iTr(5X£iJLdv t' dpsr/^v, 
KX£(8Yi[i.0£; MsliTJu? K).£i5yi[jl(8oi) IvOdcS?' x.itra'.. 

49. AAAO. 

AttrpESYj; Zod'i),0'j llaptr,v6; uTpa-rtwir,?, 
Ayi|j.ooa)v MrjTpoSwpo'j Ilapv/ivo; ffxpaTiwTr,;. 

Mvr,aa cpOvY] \i.r\Tt]^ \lz Autplo:'. £v0a8' I'6-^xev 
xal n£pixl£t cpOiar/oiv Mv]Tpij(^-^) alvr^jAopoi;* 

Ayvrjc t' £v6d8£ ol Ouydr/jp xal d8£).cp6; I'^^ouctv 
^jLotoav AYifiOcpaiv Tr\^ txizx iraai. ^pOToti;. 

50. AAAO. 

MvT,[ia. MvYicayopai; xal Ni,xoj(^dpou;; t68£ x£tTa'.' 
auTw 8' o'j •;:aoa8£i|a!. a^zO^z'o Saitxovoi; alaa 
-jraTplcpilco xal u.'f\':^<.,')j.ii6'nz aaootv [xlya t:£vOo?, 
ouvExa aTiOcpOiu-lvw pr,TT,v 86aov A'i8o; eIccj. 

51. AAAO. 

a.n'XEtcT.a fi£v £'jcppavG£U pi(5TW,liJ7ua'.<;8'£'Xay^ic-:a'.i; 

ypT|(jdj/.£vo;, "*fr|pw; T£p[Jia [jlo^wv Trpo? dxpov, 
Xto? [J.£v y£V£av p/.acTwv, -rtaTpo? Ss Siulwvo; 

S'jajj.aj(^o; iv 8aT:£8oi; K£Xpo~ia? exKGyjv. 
5 6. H [JLcV xa).'Xix6[xoii; TCTdpSoi? PoTpuw8£0? olV/]<; 

XTo; dyaTwlo [X£Vfl Suajxayw ectI -axpi;, 
al Se 0£ot(J!. adli(T-:a cpO.ai 6v-/]Tot'7i t' A67)vai 

Gwaa GOV £v x(j),Tro!.c; xpu'iav aTrooO'lasvov. 

52. A.LVO. 

Ol'8£ ird-pa; £V£xa coETEpa; eI; 87^p!,v e'Oevto 
OTTAa xal dvTiirdlwv uSpiv dTTECXESacav; 
aapvdjJLEvoi 8' dpEr?|? xal 'kr\^a.T:o(; oux Eadwcav 
>h\jy^a.i;, oCkV At8-<]v xoivov eOevto ^pa6-?i, 
S ouvEXEV El'Xv^vwv, w; av) J^uydv auyiyi Oevte? , 47. ANONYMUM. 

Macareus Laciadensis. Archebius. 

Si te fortuna prius-justo-misit, et juventutem tuam 

[aggressa est, 

spe saltern erasmagnus, et hominum opinione, 
te tragicce artis Grajcis aurigam fore : [Macareu, 

prudentiaquevirtutequenoningloriusmortuuses. 

48. ALIUD. 

Veneranda modestia, filia magnanimi pudoris 

multa quite coluit, habilem-que-ad-bellum virtu- 
Clidemus Melitensis Clidemidis filius liic jacef.[tem 

4'.). ALIUD. 

Diilrephes Zoili filius, Parianus miles, 
Demophon Metrodori filius, Parianus miles. 

Monumenlum cara mater me Diitrephi hie posuit, 
et Pericli mortuis Metriche infelix : 

Agnesque hie ejus filia et frater habent 

sortem Demophon, cujus participos sunt cuncti 

[mortales. 

50. ALIUD. 

[situmest: 
Monumentum Mnesagora; et ISicocharis hocce po- 
eos autem quominus ostentarentur dempsit fatum 
patri dilecto et matri, relicto ambobus magnoluctu, 
propterea quod extincti introierunt domum Orci. 

51. ALIUD. 
Symmachus Simonis filius Chius. 

a. Plurima la^tatus in vita, serumnisque paucissimis 
usus, senectulis terminum assecutus summum, 

Chius gente ortus, patreque Simone [sum. 

Symmachus in solo Cecropiae ierrx repositus 

b. Ilia pulcricomis ramis racemosae vitis 
Chios superbiens Symmacho patria est, 

ha? autem diis dilectissimae mortalibusque Alhenae 
corpus tuam in sinu texere extinctum. 

52. ALIUD. 

Isti patria pro sua in prajlium lulerunt 
arma et adversariorum vim dissipaverunt : 

pugnantesque cum virtute et voluntate non ser- 

[v^averunt 
animas, sed Orcum communem statuere arbi- 

pro Grfficis, ne jugo cervici imposito [trum , 52. Apud Dcmosthenem in Oratione de Cor 

Hi sunt pro patria qui fortiter arma tulerunt 
hosliles credunt dum nihil esse minas. Vicerunt virtute metum, sperata nee illis 
vita, sed ex ipsa prjemia morte petunt. 
TJ^ntus amcr Graium, ne gens tot libera seclis I ™ll; CAPUT II. EPIGllAMMATA SEPULCIIALIA. IDl oii)>05ijvrj?, CTuyEpav aacl? if^w-Jiv u6piv. 
fata 8s TraTol? ^X.^^ X(j)>-oi; twv 7t).£iG-:a xa[;.o vxtov 

(j(i'jij.aT', Izsl Ovr,-:ot!; ix Aid? -f^Ss xpic.?. 
MyjSsv aaapTstv etti Oewv xal -navra xaTop9ouv 

jv piorifi MoTpav 5' o'jti cpuyetv {/.spdTrcov. I 53. AAAO. Mvajia[^).ST:sii;J]itl(j(iji.aTiX£(u.£vovdLv8pi(;ap{(jToy 
IIuOiwv £x Meyapcov Saiwca? stctoc asv ivSpa;, 
JTiToc 5' aTCoppVi^ac ^oyj^^a; Ivl cwjxa-' exeivwv 
iVkt'o Tav dtps-av, iiaTsp' suxTkS'iCwv £vl Sy^jjlu. 
OSto; dvr,p ecacoGsv AOyjvaCtov xpst? cpuTvii;, 
£X Ilayav ayaywv 8ia BoiWTwv I? A97]vac" 
iOxlsic' Av8oxL8av 8'.ff^iliO!,; avSpocToSoKJiv, 
()ij8Eva TrYjaava; 8' 6' y' ett'.^Govicjv avOpwTiwv 
£i; Ai8x xaTsSa, -rtac.v ^axapiOToi; iSecOai. APISTOTEAOYS (?) 

Ei; Tou; Tiap' 'OfXT^pw y;pwa; eTiiTayta. 

54. (21) 'EtcI llr,vE').£a3 xeijae'vov £v BotwTt'a, 

T(5v8' £7:1 KTjCpicw 7roTau.w Osi^av wxu oeovti 
::ai8£; Boico-rwv cwcppova HtjvO.ewv. 

55. (19) 'Eiti 'A(jy.a),d30u xai 'Ia>,[A£vou. 

A(5xaAacpou Tpo'/ri cpOiuifvoy xal laAafvou y^Se 
dcT^a •:r)wYi^iT:7iwv y?i Mivuwv y.7.-iyti. 

56. (i6) 'ETti A'avTo; tou 'OO.e'w:, v.e'.u.evou Iv 
Mvixovw TY) vr,c7(o. 

EvSaSE Tov Aoxpwv -^lyTiTopa yata y.0L-iayz^> 
A'iavT' O'AidcSyjv £v TCE^ayEi cpOiaEvov. 

viT. (33) 'EtcI 'E).£9rjVopo; y-Eip-sSou £v Tpot'r,. 

iSt^cou du' EoSoi'-rjc LD^EcprjVopa apyov ASdvTwv 
£v0a8' evl TpoL'f) p.oTpa 'ACL-iayz ^lou. serviliilis, odiosam circum sc haberent vim. 
Terra autom palria habet in sinu eorum qui inulta 

[sunt-perpessi, 
corpora, quia mortalibus ex Jove hocce judicium 

[est. 

Nihil peccare deorum est, et omnia feliciter-gerere; 

in vita autem hominum Parcam nequaquam fu- 

[gere est. 

53. ALIUD. 

Monumentum aspicis super corpore positum viri 
Pythion ex Megaris occisis septem viris, [optimi; 
septemque fractis lanceis in eorum corpore, 
anteposuit virtutem, patrem illustrans apud popu- 
Vir ills servavit tres Atheniensium tribus [lum. 
e Pagis reductas per Boeotos Athenas : [ptis. 
illustrem-fecit Andocidem bis-mille hostibus-ca- 
Nulloque unquam laeso eorum-quos-terra-sustinet 

[hominum, 
in Orcum descendit, qui omnibus beatissimus vi- 

[deri poluerit. 

ARISTOTELIS (?). 
In Homericos heroas epitaphia. 

o4. Super Peneleo in Boeotia sepulto. 

Huncce ad Cephisum amnem celeriter fluentem 
BoDOtorum filii prudentem Peneleum. [posuere 

00. Super Ascalapho et lalmeno, 

Ascalaphi Trojae niorlui et lalmeni haecce 
ossa agitantium-equos Minyarum terra tenet. 

56. Super Ajace O'ilei filio, in Mycono insula 
sepulto. 

Hie Locrorum ductorem terra habuit 
Ajacem Oiliadem in ponto morluum. 

57. Super Elepheuore in Troade sepulto. 

Qui insula ab Euboea venit, Elephenora ducem 

[Abantum, 
hie in Troade fatalis vita? terminus inhibuit. subdita jam collo ferret herile jugum. 
Sopiat illorum post multos terra labores ' 

corpora : namque hoc est ab Jove jus hominum. 
Effectum dare quidquid agas, errare nee unquam, 

coelicolum est : fatum non datur effugere. h. g. 

54. De Peiieleo in Boeotia sito. 
Ad vada Cephissi populus Boeotus humavit 
insignem sancto pectore Peneleon. 55. De yiscalapJio et Jalmeno. 
Ascalaphus, rapuit quem Troja, et Jalmenus, ambo 
quondam equites, Minyum nunc tumulantur humo. 

56. i)e Ajace Oilei sito in Mycono insula. 
Hac est tectus hum.o, quem saeva peremerat unda, 
Ajax Locrorum ductor O'ile'ides. 

57. De Elephenore sito in Troade. 
Ortus ab Euboea princeps Elephenor Abantum 
in tibi vicina, Troja, sepultus humo est. 102 ANTHOLOGIZE GRMGM APPENDIGIS 58. (34) 'Em MsvEffOew; xeifievoy 'AOi^vat;. 

svOaS' £vl x^E'.vY^ TCaTpiS'. aoipav '^y^ti, 

59. (7) 'ETtlAfavTo; T£Xa[xwvvoy xeijAsvoy ev Tpoir]. 

AS' syo) & T).a[i.wv Apsxa Trapa twSs xa9Y)[JLa(, 
A'iavTOi; ti3[i6w, xsipaasva TcXoxdcaoui;, 

Gu|x6v ajfsi [Asyaltp p£6olY]t/.£va, si Tcap' Aj(_aiot? 
a 8o)v(5cpptov ATtara xpsccov Ipisu Siivaxai. 

60. (8) 'Etii TeOxpoy x£t[j.£vou sv SaXauIvi tyj; KuTvpou. 

Iwv wxuadptov Ta[i.iY)v T£laii.wviov 'rjSs 
Teuxpov airooSCiJLEvov yv] 2!xXa[j.l(; xa-lj(^£!.. 61. (14) 'En\ AioaTo6oy;y.£t[i£vou ev t^ 6[Jiwvy[j,«{) vi^dw. 

AIvy)t6v iTavT£(Ji7iv £Tri.j(_9ov{oi; Aiojj.T|8-/)' 
YJS' t£pa y.ixTzyv. v?i<Jo; 6[JLa)vu|x{-/]. 

62. (35) 'Eul SOevsXoy xaiEOpyaXoy x£1[/.£vmv £v "Apyei. 

Aoysio:; SO£V£'Xoi; Ka^rtavrjioc; w8s TSTaitTai 
tu[J.6m, xal TOUTOU T:\-ria\.ov Eupua).o?. 

63. (1) 'Etcc AYa(i.£[J.vovoc x£t[A£voy £v Myxr,vat;. 

A£UC(J£i; ATp£i5£w Ayai;.£avovo?, w ^£V£, Tut/.6ov, 
6"; Odtv' uu' Alyi'jSou xouloaEv/]? (i),6j(_ou. 

64. (2) 'Eikt Tou ay-rou. 

Mvvijxa TdS' ATp£i8cW Aya[i.£[j.vovo;, ov ^a xaxEXTa 
5ta iQuxaiavT^uTpY) TuvSapl; ou^ iaiw^. 

65. (3) 'EtiI M£V£),aoy. 

OaSio;, w Msvslas, cu t' d6ava-ro? xal dy/^pu? 
£v p^axapoiv V7](J01<;, yau-Spk Aio; [JLEydlou. 58. Super Menestheo Athenis sepulto. 

Cohortium ordinator, filius Petei, Menestheus 
hie in clara patria fatum habet. 

59. Super Ajace Telaraonio in Troade sepulto. 

Haec ego infelix Virtus huic assideo 

Ajacis tumulo, tonsa cicinnos, 
animum dolore ingenti percussa, si apud Greecos 

dolos-cogitans Fraus me plus pollet. 

60. Super Teucro Salamine in Cypro sepulto. 

Telorum citam-mortem-afferentium rectorem Te- 

[lamoniura hsecce 
Teucrum exstinctum terra Salamis tenet. 

61. Super Diomede in insula ejusdem nominis 

sepulto. 

Laudatum omnibus terricolis Diomedem 
haecce sacra tenet insula ejus-nomine-dicta. 

62. Super Sthenelo et Euryalo Argis sepultis. 

Argivus Sthenelus Capaneius hie sepultus est 
tumulo, et illi proximus Euryalus. 

63. Super Agamemnone sepulto Mycenis. 

Vides Atridee Agamemnonis, o hospes, turaulum, 
qui interfeetus est ab Jilgistho et perniciosa 

[conjuge. 

64. Super eodem. 

Monumentum hocce est Atridae Agamemnonis 

[quern quidem oceidit 

divina Clytaemnestra Tyndaris non pie. 

65. Super Menelao. 

Felix, tu Menelae, immortalisque et senii-expers 
in beatorum insulis, o gener Jovis magni. [es 38. De Menestheo Athenis sito. 
Quem genuit Peteos, aciem struxisse Menestheus 
doctus, in illustri conditus est patria. 

59. De Ajace Telumonio in Troade sito. 
Fortis ad Ajacis tumulum (miserere, viator) 

flens sedeo Virtus dilacerata comas, 
corde dolens toto, Fraudem se nube tegentem 
quod Graii proceres antetulere mihi. 

60, De Teucro sito Salamine Cypn. 
De Telamone satus^ certis dare fata sagittis 
cui fult ars, Teucer nunc Salamine jacet. 

61. De Diomede sito in sui nominis insula. 
Laudati cunctis mortalibus insula nomen quse tenet et cineres hsec Diomedis habet. 
62. De Sthenelo et Euryalo, qui Argis siti. 
Hie Sthenelum, cujus Capaneus pater, et domus Argi. 
juxtaque Euryalum patria gleba tegit. 

63. De Agamemnone sito Mycenis. 
Atridte tumulum spectas Agamemnonis, hospes, 
uxor et .^gisthus quem necuere dolo. 
64. De eodem alterum. 
Atridae, qui nunc jacet hie, Agamemnoni vita estj 
rapta Clytsemnestrse crimine Tyndaridos. 
63. De Menelao. 
Felix digne Jovis gener, o Menelae, beata 
expers tam senii quam necis arva tenes. CAPUT II. EPIGRAMMATA SEPULCRALIA. 103 66. l9] *En\ Ne'tTToooc XEtae'vou £v ITuXu. 

Tov jiaOuvouv, <i^^yr\'^ it \6r\u.'x tj OeTov I'j^ovra, 
S.V60' ayaOov xaTsj^^w, NsoTopa tov IIiiAiov, 67. (10) 'Em Tou aOrou. 
NscTopa t6v IIuTviwv -^YTr^-ropa -fi'Se Gavdvxa 

68. (11) 'Eni l\vTiX6xou x£t[ji£vou ev Tpoi'a. 

Mvf|U.' apiTfj? ulou ToO NsdTopo?, AvTiT^dj^oio, 
- Oavev Iv TpoCY) ^ycdlfASvoi; ■rcaT^oa. 

69. (30) 'Em 'AyaTDivopo;. 

\'>yo; 6'5' £x TsysYjc AyaiirjVwp, Ayxaiou ui6<;, 
y.:tO' 6::' saol, Tacpiwv TTS^wTOcpopwv ^aaiT^sui;. 

70. (31) 'EtiI j\|A9t(Ady_ou xal Aiwpou. 

Aoyo; t' A[x<:pi[jLaj(Oi;, Ktsoctou ^^^^(J t^Ss AitipYji;, 
ivOiS' £vl Tpoiir) [xoipav sj^^ouai fiiou. 

71. (36) 'Etii ©aXTtiou xal IloXulsvou ev "HXtSc. 

0U8t Tlok'j^v.yoi; xal ©(xIttio; HaiSi. 8r<;) 
SaTjOsv-c;; xpuspou Soia' Ai'Sao i'Sav. 

72. (20) 'Em x£voTao;ou MsyyiTo? £v AouXt^io). 
Mvf,u.a MlyYiTi 6ow, [xeyaOujAou ^JuXjo; ulw, 

73. (12) 'Em 'Ooudareto; xeijxevoy ev Typpyjvia. 

Avspa TOV '7toXu[XYiTiv, IttI j(^6ovl T-?j8i OavdvTa, 
/.AiivdTaTOv 0vY)Ta»v t'j[x6o; dTcscxiacsv. 

74. (13) 'Em Tou auTO'j. 

j O'JTO? O8u(7c-?io(; xsivou lAyoc,, Sv 81a -rtoXXa 
■ EUtiVsc TColsato Tpwixw suTuvccav. 66. Super Nestore Pyli sepulto. I 

Tirtu Alta-mente-praeditum , animumque ingeniumquo 

[divinum habentem 
virum bonum teneo, Nestora Pyliura. 

67. Super eodem. 

Nestora Pyliorum ductorem haecce mortuum 
terra tenet, consilio optimum semideorum. 

68. Super Antilocho in Troade sepulto. 

Monumentum virtutis filii Nestoris, Antilochi, 
qui mortuus est in Troade, servato patre. 

69. Super Agapenore. 

Dux hicce Tegea-oriundus, Agapenor, Ancaei Alius 
jacet sub me, Taphiorum peltatorum rex. 

70. Super Amphimacho et Diore. 

Dux Amphimachus, et Cteati filius Diores, 
hie apud Trojam fatalem-terminum habent vitae. 

71. Super Thalpio et Polyxeno in Elide. 

Isti Polyxenus et Thalpius in Elide divina 
aevo domiti horrendi Plutonis domos adiere. 

72. Super cenotaphio Megetis in Dulichio. 

Monumentum Megeti celeri , magnanimi Phylei filio , 
Dulichii erexerunt : corpus autem pontus habet. 

73. Super Ulysse in Tyrrhenia sepulto. 

Virum valde-prudentem, in terra hacce mortuum, 
clarissimum mortalium tumulus obumbravit. 

74. Super eodem. 

Hoc Ulyssis illius sepulcrum est, propter quem 
Graeci bello Trojano feliciler-gessere. [multa 66. De Nesto7'e in Pi/lo sito. 
Irtute egregium, divina mente, profundum 
' consilio, Pylium Nestora terra tego. 

67. Alterwn de eodem. 
Consilii quo non alter praestantior heros, 
contegit hsec Pylium Nestora terra ducem. 

68. De Antilocho Jacente in Troade. 
I Nestoris Antilochum, virtus quem clara parente 
I servato celebrat, Troica terra tegit. 

69. De Agapenore in Cypro. 
Ancaei jacet hie naius, Tegeus Agapenor, 
peltatos regnum cui fuit in Taphios. 

70. Z)e Amphimacho et Diore. 
Amphimachus ductor Cteato satus, atque Diores in terra fati vim subiere Phrygum. 

71. De Thalpio et Polyxeno sitis Elide. 
Elides ex sacra Jovis urbe Polyxenus, atque 
Thalpius ad nigram Ditis iere domum. 

72. De Megete iii mari mortuo, sedcui monumentum 

structum in Dulichio. 
Dulichii tumulum celeri posuere Megeti, 
cui genitor Phyleus ; at mare corpus habet. 
73. De Ulysse sepulto in Etruria. 
Cui dedit ante alios famam sollertia, mortem 
hac sibi vir terra repperit et tumulum. 

74. De eodem allei^um. 
Qui Phrygas adversum Graiis fuit utile sidus. 
illius hsec tellus corpus Ulyssis habet. 104 ANTHOLOGIZE GRJEGM APPEiNDICIS 75. (23) 'EuiGoavToc. 

Ytov uir£p6iiiJ.ou Av8pai[xovo<; t^Ss GuyaTpo; 
rdoyYii; TY]? OlvEWt; rfiz x6vi; '/.ctziyti. 

76. (15) 'Eai 'I5op.£vew; xa'i Mviptovoy xet[jivwv 

£v Kvtoacto. 

KvwGffCou i8oa£v-?io? opa? Tacpov auTap iyw tou 
■zkriGiov I'Spuaai MTjpi^vYii; 6 Md^.ou. 

77. (18) 'Eut T/,r,;io)i[J.ou v.Ei(J.£'vou £\ 'PoSw. 

"AS' fi[pax)^Ei8Y]v ^Yj^rivopa 6uao)iovTa 
TAYiT:d);£'[i.ov '/.OLziyzi xufiaTOEcaa PdSo;. 

78. (40) 'Em Ar,i7tij).ou. 

avrip.a toS'eux^vEivov yEfvaTO TItj ■;:(>).£ ao?. 
79. (17) 'EtiI NtpEwc x£i(JLevou ev Tpoia. 

Ev0a8£ Tov xal'XiaTOV £7:i.}(9oviwv zyt yaXoi., 
Nio^a, TOV Xapduou Tiai8ix xal AyT^atir]?. 

80. (29) 'Eld 4>ei6i7C7cou xat l^vtisoy. 

<l>££8iir'j:ov TpoiY]v •rtlpcavx' 1^8' Avticsov rjpto 
j'ata Trarpl?, xwp.*^ viS' Ecpupa xaT£^£i. 

81. (4) 'Em 'Axt/)ito; xEtfievou dv Tpot'a. 
IlaiSa Qzac, 6£'ui8oc nTilYi'i(x8Y]v AyO.riOL 

-q^'' l£pa UpOTTOVTli; a[X(pl? £^(^£1 7l£8''w. 

82. (5) 'Etti tou aOrou. 

0£(jCa);6(; OUTO? (iv-?]p Aj^O.EIJ? Iv Tw8£ T£9a-TTCI. 
TUlJ-Su* iOpY^VYjCaV 8' £VV£a ni£pi8£c. 

83. (6) 'EtiI riaxpox^xou x£tu.£voy [Asxa l^yO.Xso);. 

IlaTpdxlou Tacpo? outo;* 6[i.ou 8' Ay{kr{i tz^xtztixi' 
^v XTdv£v wxu? ApYji; ExTopo? £v Tra^.ajxai;. 7o. Super Thoante. 

Filium magnanimi Andraemonis et filiaj 
Gorges OEnei hicce pulvis tenet. 

76. Super Iclomeneo et Merione Cnossi sepultis. Gnossii Idomenei vides sepulcrum ; atque ego eum 
prope positus sum Meriones Moli filius. 

77. Super Tlepolemo Rhodi sepulto. 

Hgecce Heracliden qui-viros-frangebat, leonino- 

[animo-prseditum 
Tlepolemum tenet fluctibus-pulsata Rhodus. 

78. Super Deipylo. 

Deipyli capitis formosi Ormeno-nati [lomus. 

monumentum hocce praeclarum : genuil Tlepo- 

79. Super Nireo in Troade sepulto. 

Hie pulcherrimum terricolarum habet humus, 
Nirea, Charopi filium et Aglaes. 

80. Super Phidippo et Antipho. 

Phidippum qui-Trojam-vastavit et Antiphum heroa 
terra patria, vicus hicce Ephyra tenet. 

81. Super Achilla in Troade sepulto. 

Filium deae Thetidos Peliaden Achillea 
haecce sacra Propontis circum tenet solo. 

82. Super eodem. 

Thessalus ille vir Achilleus in hocce sepultus est 
tumulo : quern deflevere novem Pierides. 

83. Super Patroclo cum Achille sepulto. 

Patrocli sepulcrum hoc; cum Achille sepultus esl : 
quem occidit rapidus Mars Hectoris manibus. 73. De Thoante. 
Cui pater Andrsemon fortissimus, optima Gorge 
ffineis genitrix, hac requiescit humo. 

76. De Idomeneo et Meryotie sitis in Cnosso. 
Cnossius Idomeneus hoc conditur aggere ; propter 
hunc ego Meriones sum situs, ille Moli. 
77. De Tlepolemo sepulto Rhodi. 
Belligerum, quo nee leo fortior, Hercule natum 
Tlepolemum tegit hsec sequore cincta Rhodos. 
78. De Deipylo. 
Deipyli monumenta vides illustria, pulcher 
qui fuit, Ormenius de patre Tlepolemo. 

79. De Nireo sito in Troade. 
Hie situs est, homines forma qui vicerat omnes. Nireus, ex Charopo natus et Agla'ia. 
80. De Pliidippo et Antipho. 
Phidippum Trojse domitorem, heroaque magnum, 
Antiphon, hie Ephyre, quee dedit ipsa, tegit. 

81. De Achille, qui in Troade Jacet; coliticr vero 

et in Leuce iiisula. 

Cui pater est Peleus, Thetis est cui mater, Achillem 

hac sub humo clausum sacra Propontis obit. 

82. De eodem alterurn. 

Mortuus hanc sub humum cum Thessalus ivit Achillej 

Pierides lacrimis permaduere novem. 

83. De Patroclo cum Achille sito. 
Patroclus hie situs est, tumulo quoque junctus Achil| 
quem Mars ipse manu perculit Hectorea. CAPUT II. EPIGRAMMATA SEPULCRALIA. 05 8i. (26) "Em, riooapxou; xenxs'vou ev Itxuuvi. 
Yri [X£v Aj(ait<; sOpsi^s IIoSdpxYjv Axxopo? ut6v 

85. (24-) 'Eui 'PlXoXTYITOU. 

To^wv Hpaxlfoi)? TajiCiQV, IIokxvtiov ulov, 
•yfit »I>0.oxrr|Tr]v yT^ Mivua; v.%zijzi, 

86. (29) 'Et;! Eufi^Xou. 

ytoi oo' Aoarj-ro-.o <I>Ep->-)Tia8-/]i; Euixyjloi; 

v^pO' uTi' saol XiiTai, [xotpav s^tov OavaTOU. 

87. (20) 'Enl xcvoxacpiou rio5a).£tp{oy xal Ma^aovo; 
£v Tpixxr;. 

OlS' AffxlriiridSai. IToSalEipio; Y|5£ Ma^awv, 
•::p(5(jO£v piv Ovt,-:o'i., vjv 5s Ocwv u-i-oyoi. 

88. (22) 'Etii EOpyuOXov) xettiEvoy ev 'Opxo(ii.svw. 

UaTpY) £V 6p/^ou.£vw E5aC[jL0V0(; iy^-adv ulov, 

EOoiiTTuXov, xp'JTTTEi. 5axpu6£<T(ja x6vi<;. 

8-9. (27) 'Etic rioXyitotToy xat Aeovtew;. 

Ap5(0VT£i; Aa-jriGwv noAu-oi-vji; -^Se Aeovteui; 
£v yaiY^ M'/^Swv "Epa' aoCxovro ^lou. 

90. (32) 'Em ToyvEM;. 

i;*r,aa to llev rouvY]Oi; dpai;' 4''^X''1 ^^ Oavdvxoi; 

a£o' £? uypdv I'S-r), cwaa 8e -jidvTO? EX^t- 

91. (28) 'Ent xEvoxacpiou ripo66oy. 

Swaa [J.EV £v TTovrCj) IIpoOoou T£v6pr,§6vo; uloG 
XEi-ai- dvoiXTic-ov 5' ouvop.a Tup.6o? !'/£(.. 

92. (37) 'EtiI TaXOugt&u xeiu-evod ev Muxrivai?. 

Ta />Q'j6'.ov GEpdcTiovTa, Oewv XYJpuxa xal dvSpwv, 
^^W)Se M'JXTjVaitov Sfjao;; sOa'I/EV d-a?. 

m- — 

^^■4. De Protesilai fratre Podarce sito in Sicijone. 
^^Koriden tellus nutrivit Achiva Podarcen : 
^^Bxtincti cineres urbs Sicyonis habet. 
^V 85. De P/dloctete. 

Arcus Herculei dorainum Poeante creatum, 
terra Philocteten occulit hajc Minyas. 
86. De Eiimelo. 
Eumelus servanda mihi sua tradidit ossa 
prosatus Admeto patre Phereliade. 
87. Trices in cenotaphio Podalirii et Mackaonis. 
Olim Asclepiadse Podalirius atque Machaon 
mortales fuerant, nunc sed uterque Deus. 
88. De Eurypylo sito in Orchomeno. 
Wxc patria Orchomeni tellus Euremone natum 84. Super Podarce Sicyone sepulfo. Terra quidem Achaea aluit Podarcen, AcLoris fi- 
ossa autem Sicyonia terra tenet defuncti. [liiirn ; 

So. Super Philoctete. 

Sagittarum Herculis possessorem, Pceantis filium, 
haecce Philocteten terra Minya habet. 

80. Super Eumelo. 

Filius hicce Admeti, Pheretiades Eumelus 
in terra sub me jacet, fatum habens mortis. 

87. Super cenotaphio Podalirii et Machaonis Triccse. 

Hi Asclepiadae Podalirius atque Machaon, [cii. 
antea quidem mortales, erunt nunc deorum so- 

88. Super Eurypylo Orchomeni sepulto. 

Orchomeni, in patria, Eua^monis splendidum filium 
Eurypylum, tegit lacrimis-madofactus pulvis. 

89. Super Polypcete et Leonteo. 

Duces Lapitharum Polypoetes atque Leonteus 
in terra Medorum terminum obiere vita?. 

90. Super Guneo. _ , , 

[morlui 

Monumentum quidem Gunei vides; anima autem 

aera per humidum exiit, corpusque pontus habet. 

91. Super cenotaphio Prothoi. 

Corpus in ponto Prothoi Tenthredonis filii 
jacet, indefletumque nomen tumulus habet. 

92. Super Talthybio Mycenis sepulto. 

Talthybium ministrum, Deorum praoconem et viro- 
hic Mycenseorum populus sepelivit omnis. [rum. Eurypylum lacrimis humida facta tegit. 
89. De Polypccle et Leonteo. 
Ductores Lapithum Polypoetes atque Leonteus 
in Medo morti succubuere solo. 
90. De Gimeo. 
Guneos hie tumulus : liquidas effluxit in auras 
spirjtus, tequorese corpus habetis aquas. 

91. 171 cenotaphio Prothoi. 

Corpus habent Prothoi, geniti Tenthredone, fluctus 
immites : tumulus nomen inane gerit. 

92. De Talthybio Mycenis sito. 

Isto praeconem divumque hominumque Mycene 
Talthybium posuit post sua fata loco. 106 ANTHOLOGIiE GRMGM APPENDIC[S 93. (38) 'i!^m AijTOfAsoovTOi; xeijXc'vou ev Tpoti;). 

AuTOfilSovT', Ay^Ckri'i luv xal Tziazoy STatpov, 
•i]^z xaTECXiacs Tptodci; apoupa Tacpw. 

94. (46) 'Em "ExTopo; x£t|X£vou Iv QriSonz. 

ExTopi xdvSs [x^yav BoiwTioi ^tvSps? exsu^av 
TU[ii,6ov irtJp yaCYji;, ST^tji.' iTciyiyvoixevoK;. 

95. (47) 'Etci Dupatxaou xeifisvou dv Tpoiqt. 

E^Swv E^ AjxuSwvo? All' A^iou dJSs IIupaCj^[j.y)(; 
wxupLopoi; iravTwv vda^t cpiXwv I'Qavsv. 

96. (45) 'Em Aao(i£'oovTo;. 

EvGaSe rispyajxCS-^v xeiiGsi )(^6(bv Aaop-lSovTa, 
I'tttuuv wxuTrdStov el'vsx' dTrooGiaevov. 

97. (43) 'Eiil AliiToy xetfiEvou iv Koi^iSi. 

Air,TY)v lio'h/^oiai -Tioluj^pucoidiv avaxxa 
£v6dSc -jravSaadTwp Moipa Gswv xx^ptssv. 

98. (41) 'Em Zi^Gou x£itA£voy ev 0^6at;. 

ETTTaicijXwv BY)6a)v Paadsu; oSs xsT-rai t!i:r6/6wv 
ZyjGo;, Sv 'AvTidiTY) yEivaTO -xaiS' ayaOdv. 

99. (48) 'Em 'Opysw; x£'.[jL£voo £v Kf/.ovia. 

©pvjixa j(pu(Jo).up7iv Oidypou xaTSa GavdvTa 
Opcp^a EV x,^pw TwSs G^cav Kixove;. 

100. (42) 'Em IluXdoou x£i[XEvoy a>wx':o;. 

116? oSe S-pocpioi) nuldSy]!; iv 4>wxi5i, yatvj 

XEiTai, ETTEi TuavTo; [xotpav £-n:XT,C£ ^lOU, 

101. (44) 'Em 'A-raXavirr,; ev !4pxa&tif. 

Ko^prji; laaioio ttoXuxIeityii; ATaAdvTV]? 
c-^p.a, TTEla? a-tiyoiv, dxpEXE? esti TdSs. 93. De Automedonte in Troade. 
Automedon, comes ille fide speclatus Achilli, 
in campis tumulum possidet Iliacis. 

94. De Hectare sito Thebis. 
Boeoti struxere viri, monumenta futuris 
gentibus, hunc tumulum nominis Hectorei. 
95. De Pyrsechrne in Troade. 
Axius hunc, Amydon de quobibit amne, Pyrsechmen 
miserat ; occubuit quam procul ille suis ! 

96. De Laomedonte. 
Veloces ob equos privatum munere vit£e, 
terra h»c Pergamiden Laomedonta tegit. 

97. Delete in Colchide. 
/Eeten, tellus cui paruit aurea regi 93. Super Automedonte in Troade sepulto. 

Aulomedontem, Achillei bonum et fidelem socium, 
haecce obumbravit Troas humus sepulcro. 

94. Super Hectore Thebis sepulto. 

Hectori huncce magnum BcEoli viri fecere [ris. 
tumulum terrse sux tutelam, monumentum poste- 

93. Super Pyrsechme Trojae sepulto. 

Qui-venit Amydone procul ab Axio, hic Pyraechmes 
cito-fato-peremptus omnibus longe ab amicis 

[mortuus estj 

96. Super Laomedonte. 

Hic Pergamiden tegit tellus Laomedontem, 
equorum pedibus-celerum causa interemptum; 

97. Super jEete in Colchide sepulto. 

Meten qui fidt Colchis muitum-auri-habentibus rex 
hic omnia-domans Parca deorum funere-ornavit. 

98. Super Zetho Thebis sepulto. 

Septem-portas-habentium Thebarum rex ille jacet 

[subterraneus 
Zethus, quern Antiope peperit filiura bonum. 

99. Super Orpheo in Ciconia sepulto. 

Thracem auream-lyram-gerentem OEagri tilium 
Orphea in loco hocce posuere Cicones. [morluum 

100. Super Pylade in Phocide sepulto. 

Filius hicce Strophii Pylades in Phocide terra 
jacet, postquam totius sortem implevit vitae. 

101. Super Atalanta in Arcadia. 

Filise lasii valde-inclitae Atalantae [hocce. 

monumentum, o qui juxta incedis, certum est 

Colchica, quem cernis cespite fata tenent. 

98. De Zetho Thebis. 

Condidit hic septem portis urbs inclita Zethum, 
Antiopa regem de genitrice bonum. 

99. De Orpheo sito apud Ciconas. 

Inclitus aurata fide Thrax (Eagrius Orpheus 
mortuus hsec Ciconum munere busta tenet. 

100. De Pylade in Phocide. 

Filius hic Strophii Pylades post fata quiescens 
in terra positum Phocide corpus habet 

101. De Atalanta in A rcadia . 
Dignus quem videas tumulus; celeberrima fama 
Jasii soboles hic Atalanta jacet. h. CAPUT II. EinGRAMMATA SEPULGIIALIA. 107 1 0:2. ('i9)( 'EutlTpwTeatXaouivXsppovTnffwavaipeOevTi.) 

103. (50) ('Em navSitpou.) 

i'r,/,s66)>0'J ^UTYjpa, Auxaovo; ay).a6v utov, 
iy. Z£)v£a;, xaTsj^Ei IlavSapov -^Ss x6vi?. 

104. (51) ('Eitl AoXwvo;.) 

llx-rol? u.£v xpuzTsi [AS Ad).(i)v' EOtx'/^Seo? uWv 
zx-j'.v AraYYmw Tot; -rtapioufj'. ixaOstv. 

105. (52) ('E7ti 'iVoy-) 

Vtcvw xal xaiJLaTw 8£8[X7i[i£VOv svOaSe Py|(JOv 
TpwE;; 8ri Gav|;av TeuxpCSo; alyiaAw. 

106. (53) ( 'Enl Sapnr.Sovo,-.) 

Kaps? xal AuxLOt. ^aailst; SapzYjSova 8tov 
SavOou £~l irpoj^^oat? asvao'j sOiGav. 

107. (54) ( 'Eixi HaOxov.) 

EiitSSYji; xuirapiaffoq 6;xo'j xal Aaivo? oj^^Qo?, 
5v6a8£ Tov Aux'.ov FAaOxov e}(^£i. cpOitisvov. 

108. (55) ( 'EttI Me>vovo;.) 

MsjAvwv TiOwvoG T£ xal HoD; ivOdtSs xstixat. 
iv SupC-r) B-<]'Xo'j Trap Tto-ajxou Ttpo^oat;;. 

109. (56) ('Ew Ileipuo; xai 'Axd[j.avTo;.) 

ns^.TOcpopou GpVixYi? Axafxas xal nsCpoo? 'Jipa); 
k'8pav vaiovTSc, tk^vS' l1a5(_ov <p6itJLsvou 

110. (57) ('Eiil TXriTCoXstAou x£i|X£'vou iv TpoiTi.) 

T<5v8' Hpax'X£i8-riv suvjvopa Tf\\6^i r.x-rrr\c, 
T).Y]-:r6l£U.ov xpuiuTEi )(.t!ipo? o8' av9£[i.6£t!;. 

111. (58) ( 'Eni nuXa([tevovi; XEiiievou dv Tpoiri.) 

fepasia, CTEpEai; irETpY)<; t£xo?, I'vvEirs iraa-.v 
nacp).aY(jvo; i;.otpav to08£ nuXai[x£v£o:. 

112. (59) ('Em AlvEiou.) 

Alv£iav KiJ7cpi8(5? T£ xal A-^Q^iaou c)i>.ov ulov 
£v6a8£ jjLotpa Beiov YiyayEv ei? AiSyiv. 

113. (60) ( 'E<p' "ExTopo; x£i{jL£Vou £v 'O^pvviw X69W 

Tii; Tpota?.J 

ExTopi T6v8e Tacpov IIpiaji.o; [J-Eyag e^eteIegcev, 
Jj^Oov 6ic^p yaiYj;, [JLvfju.' £7:iyi.yvo[JL£vo!.(;. 

114. (61) ('Emn£v9£CTa£ia;.) 

Srrjca) ce <jTr£u8ovTa, 8op'jcG6£, IlEvSECilECa? 
al-rt'jv iaaOp-ficai. tujaSov A[xa(^ovi8o?. i02. (Super Protesilao in Chersoneso occiso.) 

Huncce tumulum in memoriam, virtulis gratia, 
Graicorura filii Protesilao mortuo. [confecerunt 

103. (Super Pandaro.) r ,- , ni- 

Eminus-ferientis-teli jaculatorem, Lycaonis splen- 
Zelea oriundum tenet Pandarum hicce pulvis. 

104. (Super Dolone.) 

Patria me tegit Dolona, Eumedis filium : 
omnibus hoc denuntio praesentibus, ut discant. 

iO'6. (Super Rheso.) 

Somno et labore domitum hie Rhesum 
Trees sepelivere Teucriae in littore. 

106. (Super Sarpedone.) 

Cares et Lycii reges Sarpedona divinum 
Xanthi perennis ad ostia posuere. 

107. (Super Glauco.) 

Bene-olens cyparissus una et lapideus tumulus 
hie Lycium Glaucum habent defunctum, 

108. (Super Memnone.) 

Memnon Tithonique et Aurorae filius hie jaceo 
in Syria Bell juxta fluminis ostia. 

100. (Super Piroe et Acamante.) .t 

^ ' ' [heros 

Armata-peltis Thracia oriundi Acamas et Pi reus 

banc sedem incolentes sorte-tulerunt morlui. 

110. (Super Tlepolemo jacente in Troade.) 

Heraclidem buncos magnanimum procul a patria 
Tlepolemum reconditbic locus floribus-obsitus. 

111. (Super Pylfemene jacente in Troade.) 

Hermes, duri saxi progenies, die omnibus 
Papblagonis fatum bujus Pylsemenis. 

112. (Super ^nea.} 

iEneam Veneris et Anchisae dilectum filium 
bic fatum deorum duxit ad inferos. 

113. (Super Hectore in Ophrynio coUe Troadis 
sito.) 

Hectori boc sepulcrum Priamus magnus perfecit, 
tumulum supra terram, monumentum posteris. 

114. (Super Penthesilea.) 

Sistam te festinantem, hasta-acer, Pentbesileae 
ut excelsum adspicias tumulum Amazonidis. 108 ANTHOLOGI^ GRiEC^E APPENDICIS Ho. (62) ('ETti Kuxvou.) 

QuuLov 5-^1 K'jxvou xal 67i:£pYi,d).ou<; sTuivoCa? 
aiOrip >.au.Trp6? tyj.i, cjw[/.a 8s tuj;.6oi; 6'8£. 

H6. (63) ('EtiI 'Aatov.) 
"lirTtwv wx'JTidSwv l).arrjp Gpacuxapoio;... 

117. (64) ('Eit' !4Xe?!iv6pou.) 

EvGdcSs 'TTup TO Tpcowv, E^.laSo; aAyoi; ATraGY)?, 
6 ripiau.010 IlapK; ^|;tjj^oij.ai axpo)i(5cpoi?. 

118. (65) ('Eu' '47_i),),£w:y.ainaTp6y.).oy.) 

"AvSps 8uw cptTwdnriTi xal iv teuj^scclv dpictw 
)^aipsTOv, Alaxi8Yi, xal cii, MsvoiTidSv]. 

119, (66) ('E7;tNc'<JT-opo;.) 

IJ8u£7:t,!; Njctwo ITijliot;, N-/]'X'r]'i.'o? '^'pw?, 
£v Ilulw -^jyaOsYi TuaSov I'y^E'. Tpiyfpwv. 

120. TOY Arror. 

NwTw ji.£V jj-aXd^TjV T£ xal d(jcp(j8£lov 7ro).upi^ov, 
x6),-:rw 8' Ol8i':T68av Aatou ulov s'/^w. 

121. AAESnOTON. 

Eiic'jadj(^ou ^"^X'^i^ ^^^ u-£pcpidAou; Siavoiai; 
alO-^p uypo; 'i'/ti, cwaa 0£ -ruaSo? 6'8£. 

122. AAAO. 

a. OuO£l? p.6y0o; I'Ttaivov ett' dv8pdci tovi; dyaOotcn 
(^Y)T£tv, TjupYjTai, 8' acpOovo? £uAoyia, 

r^q ab tu^wv £6av£i;, Aiovucie, xal tov dvdyxY]? 
xoivov <l>£p!j£cp6v/](; Traaiv I'^^^ei.? Odlaaov. 

^. Sojita a£v £v6d8£ cdv, Aiovu(ti£, yaia xa^v'jTrxsi, 

yuy_Y|V 8' dOdvaxov xoiv6<; £^£i. xatiia?. 
lot(; Se cpiloii; xal [XYjTpl xaaiyvT^Tai; t£ 'XE'Xoi-jra; 
TzivQoc, dsigLVYjCTOV c^? cpiAia(; a)6i[ji.£v05" 
S S'.ccal 8' a5 TuaTpiSEi; a', i^ [i.£v cpii(j£i, -^ 8£ vdaois'.v, 
£GT£p^av TTo'X'Xfji; £l'v£xa ctoopoTuvrii;, 123. AAAO. 

AS' ivo) d <i>oi6oio GacpYjyopi? £'.[/.i. S'l6u7»)^a, 
Tw8' uiro la'ivfw cdpLaTt iruOop-Eva, 

7:apO£vo; auSdECca to irplv, vuv 8' aUv dvauSo?, 

[/.oipa ut:6 GTiSapa TdvSs ^^aj^^ouca usSav. 

^ kWa. T^iXoLi; Nuacpaici xal Ep^J^"^ tw8' U7:6x£iu.ai, 

[xoioav tyoK.o' ExdTw Td<; tot' dvaxTopia?. ■115. (Super Cycno.) 

Animum Cycni et ferocem mentem [pulcrum. 
aether splendidus habet, corpus vero hoc se- 

\ 16. (Super Asio.) 
Equorum celeripedum agitator audax... 117, (Super Alexandro.) 

Hic incendium Trojanorum, Gra^cia} cunctce luctus, 
Priami filim., Paris algeo in tumuli cacumine. 

118. (Super Achille et Patroclo.) 

Viri duO amore et armis optimi 
salvete, iEacida, et tu, Menoetiada. 

119. (Super Nestore.) 

Sermone-dulcis Nestor Pylius, Neleius heros; 
in Pylo divina sepulcrum habet ter-senex. 

120, EJUSDEM, 

Dorsoquidemmalvamqueetasphodelumradicosuni, 
gremio autem OEdipum Laii {ilium habeo. 

121. ANONYMUM. 

Eurymachi animum et ingentes mantes [!us. 

a3ther liquidus habet, corpus autem hicce tumu- 

122. ALIUD. 

a. Nullus labor laudem horainibus bonis 
quaerere, repertaque est copiosa gloria, 

quam consecutus tu obiisti, Dionysi, et hunc qui 

[necessario 
communis omnibus est, Proserpina3 tenes thala- 

[mum. 

b. Corpus hic tuum, Dionysi, terra tegit, [biter, 
animum autem immortalem communis habet ar- 

Tuis sed amicis et matri sororibusque liquisti 
desiderium aeternum tuae amicitiae moriendo : 

duaj autem patriae te, una quidem natura, altera 
dilexere, multam ob prudentiam. [legibus dat.a, 

123. ALIUD. 

Ilia ego Phoebi surn recta-interpres Sibylla, 
hocce sub lapideo monumento putrefacta, 

virgo voce-praedita prius, nunc autem semper voce- 
fato ab gravi hancce nacta compedem. [carensl 

Sed prope Nymphas et Hermam huncce subjaceol 
partem habens Hecati (?. e. Apollinis) imperii] I 

■ m. *iAisKor. 

^Byap ^? oiXko CX'^F'-* fJ-sOiapaoiOsv-t, xal a)Aois 

I ■> ost <t' aosr?)!; XT^puxa Tsxstv Ttva AuoCa ujivov, 
8'jvTa xaToc cpOitxsvwv xal CTJcpo; dOava-rov, 
h>; x6 t' ear,; ^'^X^^ SsT^ai. ods-aipov aTuaci. 
xal TfiV TO'j cpOiasvo'J -naai ^pcjTOt,; dpsT/^v, 125. AAESnOTON. 

kYl[(;] TouTO yuvaixo; oSov wapd r^vSs to ar[[i.a 
Utocp(5pov AsTtaaCv)? £(j[':]l xaTa7r6i[jL[£v]-/); {sic)' 
1™? 8' d[vT]' dyaOf,!; Eua)..5Yi; t^Ss p[Yi]u.a 
lauTY, eTTECTTjaEv TO'j irapaxoiT!.; I'y]v. 

126. AAAO. 

^uyi\ [J-£v -po)a7ro[;ca to gov, [Ar,ar,Tpi£, cwaa 
b^^ysTai si; EosSot;* cwcppocuvp/) Ss Tpduajv 
OaD.Ei d-jif^paTo;- Tuiifiw 5s c[£ Oyjxsv iaur?! 

Eo^'.C, IGOV (JTEoEas' OLIt Ti l[(JOV T£XJ3t,V. 

^. AoOovov iuloyia; Trrjyrjv, A-^a[7^Tpi,£, xaldv 
dGXTjia; xocaov (7wtppoCiUvr)[c, ilahzc,- 

wv (7£ X.'^p'.v c-sp^aa' Ep^i; 

[AVT, asiov cpOiai; teu^s Tdcp[ov cpOiu-fvw. 

127. AAAO. 

Toy; dyaOo'j; £G-£p^£v ApT|C i(fi\-t\az 5' ETra'.vo? 

xal yfi^oi vEOTvi; O'J -jrapsSw;^' uSpiaai.* 
wv xal D^auxidS-/]!; 8r,L0'j; dTto TaTpiSo!; s'tlpytov 

YjAO' £zl -irdvSEXTOv ^spasodv-q; Od/.aaov. 

128. AAAO. 

Uv p.tyd).' aujjr^aaGOL iiaTpl; 0Tj[6]-ri -ttot' £[F]coAz£t. 

Tcow-sucEiv TidaYi; EW-dSo; £l<; dpsTYjv, 
irplv [8i.djvoi.av T£p[J.a laSeiv, ^lov, w x£[j(_dpr,TO, 

(jl[£ff£v Vj cp]Oov£pa t[o'i; djyaOotci 'tiy^-i]. 
oyoiw I'OavEV Ai.oy£'l':ov[o; uto;, 

£v xo)ij/.w xocjiJEWV -ft]!; ira-rpiai; 8uva[;.i.v. 
N olxsia yvwar, 0r,6ato; I'tsu^sv. CAPUT II. EPIGRAMMATA SEPULGRALIA. 109 129. AAAO. 

'AtJTiasCai; va6v te xal Euypairxov Oeto jxopcpdv 

A'.oyEvl; c-ropya; dv-iTivouaa ^dpiv. 124. PHILISCi. Nunc, Calliopes filia, diserta Phrontis, 

ostendes an aliquid in-mente habeas et aliquid 
[quo ceteris praestes : 
mihi enim in aliam formam translalo et aliis 

in mundis vitfc corpus nacto aliud, [hymnum, 

oportet tu virtulis prajconem parias aliquem Lysine 

, qui descendat ad morluos, et coronam immor- 

[talem, 

quibus animi mei amor in sodales omnibus signifi- 

et mortui in omnes mortales benignitas. [cetur 

12o. ANONYMUM. 

Bona; mulieris hoc sepulcrum viam juxta hancce 

publicam Aspasia; est defuncta? : 
studio autem pro bono Evc.des hocce monumen- 

ei instituit, cujus conjux erat. [turn 

120. ALIUD. 

a. Anima quidem relinquens tuum, Demetrie, corpus 
abiit in Erebum : sed modeslia morum 

floret senectutis-expers; tumuloque te credidit ut 

[semet ipsani 
Erxis pariter diligens, pariterque ut suos natos. 

6. Abundantem elogii fontem, Demetrie, ut pulcrum 
qui colueris ordinem modestiee, accepisti : 

quam db rem te diligens Erxis 

monumentum amoris fecit sepulcrum defuncto. 

127. ALIUD. ■ 

Bonos dilexit Mars, amavitque laus [afficiendos : 
et senectuti juventus non tradidit contumelia- 

unde et Glauciades hostes a patria arcens 

ivit in omnia-recipientem Proserpinae thalamum. 128. ALIUD. [verat Quemmagnopere gloriata patria Theba olim spera- 
in primo loco fore totius Greeciae ob virtutem, 

prius exspectatio quam finem adepta esset, vitam 
perdidit invida bonis sors. [qua gavisa erat, 

mortuus est Diogitonis filius, 

in bello decorans terrse patria) potentiam. 

N proprio consilio, Thebanus fecit. 

•129. ALIUD. 

Aspasia^ fanumque et bene-ca;latam posuit figuram 
Diogenis amicitice gratiam rependens. 123. ALIUD 

De Erophila Sibylla. 
Quae populis Phoebi responsa Sibylla ferebam, 
mortua nunc hoc sub marmore fio cinis. Virgo canora diu, nunc onini tempore muta, 

fatorum sic me vincula dira ligant. 
Proxima Mercurio sed sum sita, proxirna Nymphis, 

ut vetus ad Manes me comitetur honos. h. grot. 110 ANTHOLOGI^ GRJECM APPENDICIS 130. AAESnOTON H XOIPIAOY. 

E'j SsSaw; 6'xi GvYjTOt; s'cpu?, 6'v Oujxov (Xe^s 

TtpTtdp-EVO? Ga)aYlCl* OaVOVTl. TOl OUTl? ovYicii;. 

Kalyap £yw czoSd? zIili, Nivou p.jya'XY)!; [JacO^sutov. 

TauT' £X*^5 °^*^' s^o^Y^'' ^•'''''" ^^'■^^pi''*? '^'^■'- [J^-"' spwTWv 

5 Tfpuv' I'lraOov toc 81 Tco'X'Xa xal ok^ict. x£iva IsTwSi- 

•^ Se (JocpY) ^16x010 irapaivEct.; ouSe-jtot' idOXifi, [-nxaf 

XEXTTQdSti) 8' 6 O^lwv (jocpi'r)? Tov aTTECpova ttXoutov. 131. xPYsmnor h kpathtos dapqaia. 

E5 eISox; 6'ti Svyjto? scpu?, gov 6uix6v (Xe^s, 

TEpTudliEVO? [JLuGoiGl. 4>aY6vTl TOl OUTl? OVYJGt;. 

Kal yap iyw xaxd? eI[jli, cpaywv ox; irTvEtcTa, xal 

[•^cGeI?. 
Tau-' Ej^^w o'cc' £[JLa9ov xal Ecpoovxioa, xal [isxa 

[-COliTtOV 

E'sGV ETtaOov Toc Sslo'.TTa xal '^Ssa TTavTalO^EnrTai. 132. AAHAON. 

npo^Evia? apET-?]; te X*?'''' zpoydvwv te xal aOxoij 

EvGaS' AGrivaioi nuGaydpY)v sQEsav 
•jlov 8ir][jL0(j{a Aiovuaiou, lirTrdSoTov Se 

•nraTpiSa Sa},'j6piav I'xet' ci/o^ cpGi,[/.EVOU. 

133. AAAG. 

0'jj(^l it^TiAou?, ou j^pucov sGauaacEV sv ^iiw -^'Se, 
dH' im awcppoouvY) auoiiSaaEv ■/]8' aoETfj' 

avTl Se cy)? "^S"^?, Aiovuaia, -^T^ixCa? te 
tovSe Tacpov Moipwv vuv yE lEXoyj^^a; Ctco. 

134. HAYAOr. 

To'JTo 0EWV 6 txdvauXo? ijz' -i^piov 6 yluxu? oIxei 

a'j^TiTYi(;, [J.iu,wv XYjv GuasAirifft J^api?. 
Tucp^6(; iSital yT^pto? o'ij^^toxE, SxipTcalou old?, 130. ANONYMI SEU CHOERILI. , 

[auge 

Bene expertus te esse morlalem natura, animum 
delectans te conviviis : mortuo tibi nullus usus. 
Etenini ego cinis sum, Ninivae magnae cumrex sim. 
Heec habeo, quantacunque comedi et superbii, et 

[cum amoribus 
jucunda passus sum : pleraque vero et beata ilia 

[relicta sunt : 
at sapiens de vita admonitio nunquam bona; 
habeat qui vult sapientiae infinitas divitias. 

131. CHRYSIPPI SIVE CRATETIS PARODIA. 

Bene sciens te natura esse morlalem, tuum ani- 

[mum auge, 
delectans orationibus. Epulalo tibi nullus usus. 
Etenim ego malus sum, epulatus quam plurima, 

[et gavisus. 
HsBC habeo quotcunque didici et meditatus sum, 

[ct cum istis 
bona passus sum : reliqua autem et jucunda om- 

[nia relicta sunt. 

132. INCERTI. 

Juris-hospilii virtulisque gratia et avorum et ipsius 
hie Athenienses Pythagoram posuere 

Dionysii filium publice, equo3-que-pascentem 
in patriam Selyrabriam venit luctus morlui. 

133. ALIUD. 

Neque peplos, neque aurum mi rata est in vila 
sed castitati studuit et virtuti ; [hajcce, 

pro tua juventute, Dionysia, aelalisque flore 
hocce sepulcrum a Purcis nunc sortita es. 

134. HEDYLI. 

Theon monaules hoc sub sepulcro dulcis habitat 

tibicen, mimorum vel in scenis flos. 
Caecatus senectute abiit, Scirpali filius, 130. CHffiRlLI (?). 

Cum te morlalem noris, prsesentibus exple 
deliciis animum : post mortem nulla voluptas. 
Namque ego sum pulvis, qui nuper tanta tenebam ; 
hsec habeo quae edi, quseque exsaturata libido 
hausit : at ilia manent multa et praeclara relicta^ 
Hoc sapiens vitse mortalibus est documentum, 
quod mihi sit cordi. Nummi cumulentur et aurum 
iramensum reliquis, cupiunt qui multa tenere. 

NAT. COM. 131. CHRYSIPPI SlVE CUATETIS. 

Cum te mortalem cognoveris, excole mentem, 
Isetatus ratione ; cibi nil copia prodest. 
Ssepiss ipse malus sum lajtus pluribus esis. 
Sunt mihi quse didici, sunt quse meditatus et una 
quae bene sum passus. Sunt cetera cuncta relicta. 

NAT. COM. 
134. HEDYLI. 

Hie servat tumulus tibicinis ossa Theonis, 

eximia in mimis gratia cujus erat. 
Csecus erat senio : solamen Scirpalus illi CAPUT 11. EFIGIIAMMATA SEPULCllALIA. Ill /Y^itiov 6'v y' £>'a)v£i "LxioTzoikoz EuTraXauov, 
I. xuSaivwv a'jTou xa y£v£07^i.a* touto yap tlyz, 

kal Tov iv dxpYiTOi? BaxTalov -^SintdxTfiv, 
rdv KwTa7.ov, -5^ tov Ildyxalov aWa. Qiwva 
TOV xa)>aij.aulY^TYiv eiTcaTS, xaipe Gftuv. 

135. AAHAON. 

Xo<p"?i {JL£v '?i[iYjV, alia ttocvt' oOx eOtujc/];. 
136. AAAO, 

iwii.a GOV £v xdliroi.?, KaHisrot, yata xaluuTsi, 
; S' dpsT-?]? {/.vY][i.Yjv cotai cpCloi? IIitcs?. I 137. AAAO. Swixa u.£v £v9d8' £)(^£i. GOV, ACcpi'X£, yaXa Oav6vTo[(;, 
.VY^fJia Se 07]? I'liTCE? irast, SixaiociivY]?. I 138. AAAO. (s[Tii; 8' doETYiq xal cwcppooiiviQ? {ivTf) [/.stov (Xitaaiv 
),£C:r[ei(;,ol[xTp[a'rta6a)v [xoCpa^^JzoSaiixovo^Ej^^Opou. 

139. AAAO. 

< iTTEa p.£V xal Gapxa; iyz'. )(^Owv, iraiSa tov -^Suv, 

'^'jyY) 8' euseSewv oijzxixi tic, 6dXa[JL0V 
ji 5' ovoijia J^TjTcti;, ©EoysiTwv, 0ujjlou^ou Ttat;, 
6r|6ato? ysvsav xstaai xlsivat; £v AS'/jvai?. 

140. AAAO. 

Iv.xwv [ivfijJLa j^pdvou, ii[L-r\ 8k xactyvY]Tat,aiv KallicToG? T£ "I»iX7]<; te, otv -^ itictii; 8i£|/.£i,vev 141. AAAO. 

TtjIou iraTpiSo; fix; sGavov xAEivat? iv A6-/]vai? 
EpoTfjt?, yvtocTo'iaiv 'jiasi. lizouaa -jrdSov. 

142. AAAO. 

Sy]i; (ipETY]; ixvYasTa, Qzo(fCkt\, ouitote \r^G&i, 
cdjcppwv xal y^^r\aTi]^ Ttacav £)(^oua' dpETYjv, 
xal IpydTi;. quern infantem vocabat Scirpalus Eiipalamum, 
celebrans ejus natalilia : hoc enim habuit nomcn, 

manuum virtulem, ut par est, significaturus. 
TibiacanebatGlauccemusto-ebrialudicraMusarum, 

et inter pocula mera Battalum suavem-potoreni, 
aut Cotalum aut Pancalum ; sed Theoni 

calamo-canenti dicite : « Salve, Theon! » [nata. 135. INCERTI. 
Sapiens quidem eram, sed non in omnibus fortu- 

136. ALIUD. Corpus tuum in sinu, Callisto, terra celat; 
tuae autemvirtutismemoriam tuis amicis liquisti. 137. ALIUD. Corpus hic habet tuum, Diphile, terra mortui, 
sed monumentum tuae liquisti omnibus justitia). 138. ALIUD. Tuae virtutis et modestiae monumentum omnibus 
linquis, tristia passus sortis jussu numinis inimici. 

139. ALIUD. 

Ossa quidem et carnes habet terra, puerum dulcem, 

animus autem piorum abiit in thalamum : 
si nomen quaeris, Theogiton, Thymuchi filius, 
Thebanus gente jaceo inclitis in Athenis. 

140. ALIUD. 

Imago monumentum temporis, honor autem soro- 

[ribus 

Callistusque Philaeque, quibus fides permansit 141. ALIUD. 

Procul a patria sic mortua-sum inclitis Athenis 
Erseis, notis omnibus relicto desiderio. 

142. ALIUD. 

[tebunt, 
TucB virtutis monumenta, Theophila, nunquam la- 
ut quae casta et bona, omnem habuerisvirtutem, 
et sedula opifex. natus erat ; natiim Scirpalon ille suum 
natalem celebrare suum jubet : hoc erat illi 

namque unum, pueros posse docere, super. 
Ille jocatricis canit ebria carmina Glauces, et nunquam dulci Battalon usque mero. 
Cotalon aut etiam vel Pancalon. At Theo nobis 
est dicendus, ave, ilare peritc Theo. 

H. GROT. M2 ANTHOLOGIZE GR^C.E APPENDIGIS 143. AAAO. 

ITo).uxpaxYi; no>,uapa-t:Ou Kptwsu;. 

Tlo[>,u[J.vj-o<TTOc: no),uapdTO'j Kpiwsy;. 

NcxoTCToXejiY) Nf/coxpaxou? Kz^curfit^ 

Hop.uapaxoy Kpiwewc vuvr,. 

XyJi; ap£T-?i?, Nixo-iTTolsaY), XP<^''°<^ outcote Iugei. 

av7]aYiv dSava-ov cw icdaEi -f^v I'lmsi;. 
El M Tt? EUGsSCai; -rtapa flspaecp^vY) X^P'-'^ s<Jtiv, 

xaC (joi. Trf,!;6£ [J-2po<; Swxs Ttj^i^ cpOiwiv-ri. 

144. AAAO. 

Ni7.66o).o; MuvvixoM 'iTsaXo;. 

Xyi? doET-ric sGTYixsv £V El'XaSi. -n'XEiSTa Tpowoia 
2v t' dvSowv "^u^a^, o^o? ^^"^ zknzzc,, 

Nix66o}v', Vje'Xiou iajx-rcpov cfw?, IlepsEcpovY]? Ss 
8wiJ.a iioOsivoi; iwv oot[Gi. oO^oi.]; xaxeS-r)?. 

145. AAAO. 

05-0; 6"; ivGdSs xstxai l'x_£i. M-£V TOUvo[ia Kptov, 
owToc; 81 <i^\>-^}\V zGjt SixaiOTaTOU, 

146. AAAO. 

n£vGoc xoupiSCw T£ iT'^cei. xal jiVjTpl liTcoutia 
xal ira-pl tw cpucavTi HoluEevr) ivOaSs XEXTai. 

147. AAAO. 

Z-/]).oi g' El'Xd; iraca, iroOst 9' Ispot; £v dywaiv, 

b/ PiOTpuocTscpdvoj x(0M.w8ia -/iSuye^^wt: 

8£U'r£po; wv Tds£!. -rtpw-o; ec^u; cocpia. 

148. AAAO. 

Mo'JGdwv -poTToVvOv.rfiO.' OpcpEa 0pYiX£<; EOlQXptV, 

Oidypou cpC^ov ulqv, 6'<; Hpotixlv^v .£8j8a|£v, , ^ 
£uowv dvOpwTioi; ypdaaaxa xal GOcpiTjV. 149. AAAO. 

IIoD.d G£ Ezaivoi; £-;v£ux'X£iC£v v^or^To; iv dxiifj 
TuatSa p.£v ovTa vewv xoGtJLi(5r^Ti Tpd-rcwv, 

■^6y) 8' au^T|0£VTa v(j[j.a)v itaTpiwv G£paTi£(a, 

£v Guv(5[8oii;] 6'[t]' *Ap?i? dvTiirdlou? Guvdyoi, 

5 l7CicO[Jt.axouvTa" dpETTj ydp ETdAjJiYiGa? CTEcpavwca'. 
iraTpL8a xal TTpoyovouc* av-?i[j.a 8k gt)!; doETY]!; 

ci:[f(GE] Trar/jp 0£o[x'X]y^(;, d£i[/.v»^GTOLG'. 8' Euaivoi; 

x6g|X'/ig£ '^Se 7c6ai(; xal xaxd yY)? o6'!a£vov. 143. ALIUD. 

Polycrates Polyarati filius Crioensls. 

Polymnestus Polyarati filius Crioensis. 

Nicoptoleme Nicocratis Cephaleensis /iVia 

Polyarati Crioensis conjux. 

Tuaevirtutis, Nicoptoleme, tempus nunqnam solvet 
memoriam cBternam quam marito tuo liquisti. 

Sed si qua pietatis gratia apud Proserpinam est, 
et tibi hujusce partem dedit fortuna morluae. 

144. ALIUD. 
Nicobolus Mynnichi filius Iteaeus. 

Tuae virtutis statuta sunt in Grajoia pluriraa tropa)a 
inque virorum animis, qualis cum esses, liquisti, 

Nicobole, solis fulgidum lumen, Proserpinseque 
domum, desiderabilis cum esses tuis amicis, de- 

[scendisti. 

ii'6. ALIUD. 

lUe qui hie jacet, habet quidem nomen Ci'ium, 
viri autem animura habuit justissimi. 

140. ALIUD." ■ ■ 

Quae luctum legilimoque marito et matri reliquit 
et patri qui genuit, Polyxena hie jacet. 

147. ALIUD. , ^ ... 

[certammibus, 
^mulatur te Graecia omnis, desideratque sacris in 

Euthia, non injuste, qui arte, non natura, 
in.comoBdia serto-ex-uvis-redimita suaviter-ridente 
cum secundus eras ordine, primus fuisti sol- 

[lerlia. ' 

148. ALIUD. 

Musarum fajnulum hic Oxphea Thraces posuere j 
quern occidit in-alto-regnans Jupiter, flammante 
,,...,,,,*, [telo, 

OEagri dilectum filium, qui Herculem erudierat, ' 
et repererat hominibus litteras et sapicntiam. 

149. ALIUD. 

Saepe te laudatio celebravit adolescentise in flor 
cum puer quidem adhuc er&s, ob modestiam iii; 

[teneris moruin,j 
juventute autem auctum, ob legum patriarum cul- 

[tum, 
in congressibus, ubi Mars adversaries cum aliisj 

[alios committit,j 

ex-equo-pugnantem : virtuteenimvoluisti corona'rei 

patriam et majores : monumentumque virtutis' 

[tuae 
posuit pater Theocles, semperque-memorandis lau- 

[dibus 
ornavit haec civitas vel sub terra defunctum. I CAPUT II. EPIGKAMMATA SEPULCEIALIA. 113 150. AAAO. [I [ia).a St, itspl osio X'jypdv irdTjjLOV iyCkut itdrpa, 

alxifi-TQ AacpOv(5j^(ov yata OpacuTtTolffJLtov, 
oGviXEv'I'XAup'.otstv uo' t7:Tro[J.aj^o'.Tt, 8a[Aaa6Yi(;* 

os-ix 8' sv visw Ta8' £Tapoi XTepiiav. 
Kal (JO'j dTTOoGiix^/ou it'.iTol <pi).oi oOx l).dOovTO, 

Sivva, cp'jl6-r:(.8o; 8' i^spuaav CTuyspSi; 
Au.C5lO.OyO'. Opa<J£(OV EU £186t£^ £pyov ax^vTwv, 

Ol' S£ U.£y' (i^VUUl.£V01. CUy^'£VY] £XT£pl<jaV. 

151. AAAO. 

Kpr^Tx [A£v TcaTpit; [jlou, 68on:(jp£, t{xt£ 8k u.aTr,p 
N'.xw, Swffiava^ 8' [-^ev £l[x6? yEVETa;* [dv8pwv 

Ifoa^ayopai; 8' ovoti.' £<jj(^ov etcixIee?* 6'v uplv §7r' 
Orf/aro AayEiSa; xoipavo<; -^yEjxdva. 

152. AAAO. 

AvOiULiSo; xdOE a7^[JLa xuxlw (jTEcpavouff'.v iTatpo; 
u.vT, uleCwv dpETf,; O'jvExa xal. cpiO^Cai;. 

153. AAAO. 

To'j: hi roTE cp6i[i.Evou? unEp EO^ldSo? dvtia Mif^Swv, 
{jLTj-rpdzo).'.; Aoxpwv xeuQei 6aoD OTrds!.;. 

154. ANTTHS. 

i2/.Eo 8T,TtoT£, Maipa, iroO^uppiJ^ov Trapd 6d[i.vov, 
Aoxpl, cp!.).ocp6o-j'^'(i)v wx'jTaxY] cxu).axtov, 

Totov lAacppi^ov-rt, tew EyxdcxSETO xw'Xw 
I'jv aaE'llixTOv woixiloSEipo!; syi?. 

155. AAEinOTON. 

'EiTi T(o Aatoo; xa^w Trapa xw ITviveiw. 

TtjcSe toO' r\ [AEyaXauj^o?, dv(x-/]xd; xe zpo? aV/.-^v 

E).Ai; £8o'j)>w6-^ xd).l£o? igoOeou 
Aatoo:, fiv xexvwgev Epwc, Ops'^Ev 8e K(5oi,v6o;* 

XEtxa'. 8' £v XAEivot^ 8£xxa)^ixoi<; r.z^ioiq. 

156. niGEA. 
llvOfa [i.v-?jp.a xd8' e'gx' ayaOoij xal ccocppovo; dv8p6;, 

0? X'jACxWV £(J)(EV TlAYiOo? dirEipEClOV 

(ipyupEtov j^pudO'j XE xal yjlExxpoio cpaEivoiJ, 
xwv -rrpoxEpwv •Tcdvxtov t:\zLo\x 7racd[JL£vo<;. 

157. AAESnOTON. 
EffO.6: Ewv rio7.'jEi8o(; Ey£[cpptn>vo$] cpi).0!; uld; doO. ALIUD. Profecto de te Iristem casum audiit patria 

fortis Amphilochorum terra bello-audacium, 
quod ab Illyriis equitibus afflictus esses; 

ossaque in hacce insula socii justis honoravere. 
Et te morluura fideles amici non obliti sunt, 

Sinna, praelioque abstulere horrendo [lorum, 
Amphilochi, audacium bene scientes operis jacu- 

qui tibi magnopere dolentes cognalo justa-per- 

[solverunt. 

151. ALIUD. 

Greta quidem patria mea, viator; peperit autem 
Nico, Sosianaxque erat meus genitor. [mater 

Praxagoram nomen habui gloriosum, quem antea 
constituit Lagides rex ducem. [super viros 

152. ALIUD. 

Anthemidis hoccc monumentum circum coronant 
ob memoriam virtutis et amicitia;. [sodales 

153. ALIUD. 

Qui olim mortui sunt pro Graecia adversus Medos, 
metropolis Locrum hos tegit simul Opus. 

154. ANYTES. 

Periisti ergo, Msera, radicosum juxta dumum, 
Locri, amata-voce-praeditarum velocissima ca- 

tantum agili tuo injecit pedi [num, 

venenum immite varium-habens-collum vipera! 

133. ANONYMI. 
Super Laidis tumulo juxta Peneum. 

Hujusce olim superba invictaque viribus 
Graecia serva-facta est pulcritudinis divinae 

Laidis, quam peperit Amor, aluitque Corinthus : 
jacet autem in inclitis Thessaliae campis. 

156. PYTHE^. 

Pytheae monumentum hocce est boni et sapientis 
qui poculorum habuit numerum infinitum [viri, 

ex argento auroque et electro splendido, 
plura quam priores omnes adeptus. 

157. ANONYMI. „,. 

tihus. 

Qui bonus erat, Polyidus Eche[phronis] dilectus 153. ALIUD. 

De quibusdam, qui in Thermopylis ceciderunt 

Hos pro Grajugenis Medo sub Marte jacentes 
Locrorum princeps condidit urbs Opois. h. grot. 

AKTHOLOGIA III. 153. ALIUD. 

In Laidos sepulcro apud Peneum. 
Capta fuit cujus ca-lesti Grsecia vultu 

ilia ferox, nullo gens data Marte capi, 
Lais Amoris erat soboles et alumna Corinthi, 

quam nunc Thessalia nobilis abdit humus. 

8 iU ANTHOLOGI^ GRMCM APPENDICIS 

oixov djxaupwca? w'Xet' awpoc iwv. 

138. AAAO. 'Hv y^p6voq rivixa TdvSs cocpwxaTOV EUa? sxAcI^ev 
FacTpcofJiiaCTav iratSa Aajxaocaydpa, 

G) na[<po<; Y^v asjv eSo?, Tcpdyovoi 8' dvo[/.acTol At:' 
I'xyovoi AxpeiSa; EX'XdSo; dyejidvtov. [aOr?](:, 

.159. AAAO. 

MYjTpoi; TravTOTE/vou TCpOTroXo? (J£[/.V7^ T£ yspaipoc 
TwSs Tdtpw xstTaiXaipsuTpaTY), -J^v 6 ff'jvsuypi; 
I'ffTEpyEV [i.£v 'CwGCL\, iT:i\^y\Gzv §£ Oavouaav 
cpwi; 8' t)^nt^ £u8aiati)v •reatSa; -rcaiSwv £-n:'.8ouaa. 

160. AAAO. 

Mata xal laxpo? ^avocTpdTY) IvSdSs xsitoci 
ou6£vl luTTYipoc, TTaciv 8e 6avou<ja tcoSeivy^. 

161. AAAO. 

162. AAAO. 

LiXzo 8yi CTuyEpw Oavaxw -rrpo'XiTCouaa xox-fiai;, 
HwrdAa iv yadxpoi; xu[/.ot6xoii; d8uvaic;* 

OUTS yUVY) 7rd[X7raV X£X^Y) |i.£VYl , OU"t£ T£ xotip-.*, 
ir£v6o? -TUaTpl T.C'rtEC, jJ-VlTpJ '^t TY) [/.£l£a. 

163. AAAO. 

0]ux litdvYjc' AiavTo; lyo) irA^ov o08£ Aj^!.X-?io[<;, 
ou8£ dpETrjv £'(Tj(OV [A£i!^ova Twv -rtp^TEpov, 
^]£tv£, T:o).u7r).dyxTou 8i Apso? £ypacp6[xav 

TrwTOi; ii£i TzpoiLajzi^oLi, i-Kzl ^UTYJpd [is Td^O) 
5 a]'i!v£(j£ xal Kp'^xa Traca xax' Euatoj^iav. 

Eux'Xeie? 8£ [X£ y^ipai; ES^^aio tov Ai8uadv8po['j 
iratSaKifxwva- j(pdvo? 8£ eIXe [xe 6 7cav8ap.dTa)[p. 164. AAAO. 

ED.S aov, Hpdx).£iT£, xal alvexov ulx [A]zaii[\]ric, 
tVkzy 6appa).£iri(; [a!a]a AEOVTa \>.d-/^ri<;' 

dyj^idlou Sa)iap.tvo; 6 yap x).ripoi(jiv d[i.)jvcjv 
8uc[ji.£vlwv dXoov Tpaupia xaTr)ydy£TO. 
5 Zyi'Xout' diXka. vioi tov d}i,7]).!.xa* [xd]6Gav£ ydp t.O'j 
p.Yi8ocpdva)v dpETa? [j.v(i)d[X£vo? TraxEptov. 

165. AAAO. 

Tv^vw Toi TdSE cd[i.a to Wivdv, (5v£p, Ei;9u8da«, 
0? irox' §v dp.cpidXw irpaxo? I'yEVT' 'iGdxa domo mea tantum-non-exstincta, periit imma- 

[turus. lo8. ALIUD. 

Fuit tempus cum huncce sapientissimum Graecia 
Gastromiaetam filium Damassagorae, [celebravit 

cui Paphus erat quidem sedes, proavique nobiles 

[ab ipsa oriundi 
posteri Atridarum Graeciae ducum. 

i59. ALIUD. 

Matris omniparentis famula, venerandaque ministra 
in hocce sepulcro Chaerestratajacet, quam conjux 
dilexit viventera, deflevltque mortuam : 
lumen aulem liquit felix, postquam liberorum li- 

[beros viderat. 

160. ALIUD. 

Obstetrix et medica Phanostrata hie jacet 
nemini molesta, omnibus autem, cum mortua est, 

[desiderabilis. 

dOl. ALIUD. 

Gurgus auri-fusor jaceo multis desiderabilis. 

d62. ALIUD. 

Periisti profecto Iristi morte, reliclis parentibus, 
Potala, in ventris ad foetum edendum doloribus; 

n&que mulier omnino vocata, neque puella, 
luctum patri liquisti, matrique tuae miserae. 

163. ALIUD. 

Non laboravi ego plus quam Ajax aut Achilles, 
neque virtutem habui majorem quam veteres, 
hospes; errabundi autem Martis famulus scri 

[bebar 
fidus qui semper primo-ordine-pugnarem, cum 

[missorem me arcu 
laudavit etiam Greta omnis ob solertiam-in-ja- 

[culando. 
Gloriosa autem me senectus excepit Didymandri 
filium Cimonem : sed tempus rapuit me omnium- 

[domitor. 

164. ALIUD. 

Cepit tuum, Heraclite, et laudabilem filium Leacrm 
cepit audacis sors Leontem pugnae : 

maritimae Salaminis ille enim praediis propugnan^ 
ab hostibus exitiosum vulnus accepit. [est ferf 

iEmulemini heus! juvenes aequalem : mortuus enin 
eorum-qui-Medos-occiderunt virtutem palrun 

[recordatus. 165. ALIUD. Illius est hocce monumentum lapideum, o vir, 

[thydemi 
qui olim in mari-cincta primus fuit Ithaca M I L^iZ£ xal xr?)5iv xal x7.£o; aOavaxov. I 166. AAAO. CAPUT II. EPIGRAMMATA SEPULCRALIA. i\n 

et consilio et raanu valicla in Martem : Timeae aii- 
reliquit et opes et laudem immortalem. [tern filio 

166. ALIUD. Iffrla [JLSV xpuuTJi T[xtoXo? vsaTaiciv u:t' oj(_Oai<; 

EpuLio'j, o'yxwTa 8e dacpi.6f6ax£ X(>vi; 
TYilecpaY]?- ^£aTa Ss TUSTpx xaGtiirepOs ayopEiisi 

Tov v£xuv dcpOoyytj) cpOsy^'OjjLEva <JTdi/.aTi. 
TouTo Se ol xsv£a)[xa xdl^ou ito9^ovTg(; £TaTpoi 

^Laupvr,? OLyjiaXoic, j^tuav £71' aWaiv. 

167. AAAO. 
Xatoc, KpiTwv col [jt.£v y£ xal £lv Ai'Sao So[[jloi(JIv 

n'.ya^xoi TraiSwv ce cpi^ai X.^p£?, w? OIjai? IotI, 
xpu'^av, ^tceI ^jVipw; olSiov Ti^Oe teIo?. 

168. AAAO. 

fiSs TiETpo? xsuOe!. Fpacpixou Ssfxa?- eI? [Aaxapwv Se 

t^UJ^YjV OECTtEClYjV 0"fiXE OeO? TTE^lOV, 

oSvEx' -i^v TiavapicTo;' ev Y'jyaOEO'.(; Se ■KoXiioLiz 
"xpoiTa (pfpcjv TTivur^C xu5o? IxapuLtJaxo. 

Eii^axo 8' au jxaxapECCi. xal lu.EprfiV -jrapaxoiT'.v 
touSe ^.avEiv T'jij-So'J, y/jpaoi; eute tuy^oi. 

169. AAAO. 

AoT'. |XE v'jjxcpiSiwv xpa8Cr,v tzz-^Xt^Boto. lixTpcov 

Zwt]).ov alaxTw Tto8' uzEvaccE Tacpw, 
xal]-/^ TE yvwTYJ T£ 7ravai8o(7] LxpaTovix-r) 

^'jv]d t' AX£?,av8pov xoupov 6[XYiyEVEa, 
4aT]ot<; xal ^ewoici TCpocTiVEa;, EcGAd jxev eItteIv, 

EoOld 81 xal OE^ai TravTa? ETCWTaaEvou;. 
ATjToyEVE!;, cu 8; zatSa; ev -^ptoECcl cpuT^dccot?, 

:J7e6£]wv aUl X^wpov £Tr£py^6y.£vo<;. 

170. AAA(X 

Mixxo? M'jpcivdjv, -;TaT!; Mupaivou, AcTaxi8ou Se 
•j(o-f\a-o\j ypai;.jjLa-:ixou SpEajxa •::o9£ivd"a':ov. 

171. AAAO. 

Eff6).ov xfiS' lEp-?]a xal euceS-^ aacpixaluzTEi 
y(^6(il)v -^jSe iQiTocpwvca Tov EpacisBEvoui;' 

<iTY))>T|V 8' ECTTjCEV GuydTYlO £7ll CJT(^[/,ai;t TIT^vSe 

a'j^ouaa cpiO{i.Yiv ira-cpoi; £ux).£a ypacp-^* 

172. AAAO. 

MtiOeI? dvOpwTTtov Oaup.aJ^£Ta) Elxdva tt^vSe, 

'■ ' Tipl [JLEV JJL£*X£WV, 'TtEpl 8' ix ITpwpa? TEXdvUCTai,* 

',).6£ yap Ij^^Opolstov Tdcaa GO.wv ciiopdcai* 
a/.Aa cpfXoi, t' YJ[j.uvav xaC [xou xxspicav xdcpov ou tyI Ossa quidem tegit Tmolus ultimis sub oris 

Hermiae, tumorque circumstat pulveris [nunciat 

procul-apparens : politum autem saxum superne 
mortuum experte-loquelae loquens ore. [sodales 

Hanc autem ei vacuitatem sepulcri desiderantes 
Smyrnae marilimis ingesserunt in littoribus. 

167. ALIUD. 

Salve, Crito ; tibi quidem etiam in Orci domibus 
manenti tuse non cessavit virtutis gloria ; 

igitur liberorum te amicae manus, ut justum est, 
texere, quando senectutis beatus venit finis. 

168. ALIUD. 

Hicce lapis tegit Graphici corpus ; in fortunatorum 
animam divinam posuit deus campo, [autem 
quod erat valde-optimus : inter egregios cives 

principatum tenens sapientiae gloriam decerpsit. 
Precatus est autem clivos felices, ut et amabilis 

[conjux 
huncce sortiretur tumulum, senectam postquam 

[attigisset. 

169. ALIUD. 

Nuper me sponsalibus corde satiato lectis 

Zoilum luctuoso hocce compressit tumulo 
pulcraque amataque valde-pudica Stratonica 

et mecum Alexandrum puerum ejusdem-generis, 
civibus et externis benignos, bona quidem dicere, 

bonaque et facere omnes scientes. 
Latonigena, tu autem prolem inter defunctos cu- 

piorum semper sedem adiens. [stodias, 

170. ALIUD. 

Parvus Myrsinon, Myrsini filius, Astacidisque 
boni grammatici alumnus valde-amabilis. 

171. ALIUD. 

Bonum hie sacerdotem et pium circumtegit 
terra hcecce Clitophontem Erasisthenis filiiim : 

cippumque statuit filia in monumento huncce 
augens famam patris celebrem inscriptione. 

172. ALIUD. 

Nulius hominum miretur imaginem hancce, 
quomodo circum me leo, circumque a fronte ex- 

[tendatur. 

venit enim inimicus-leo mea volens spargere : 

verum amici depulere et meo justa-fecere tumulo, 

[non illic 116 ANTHOLOGI^ GIliECiE APPENDICIS ou y' l'9£lov ©Oiwv, [spa; o/.tzo vy)6? Idvxsi;' 
-lioivixTiV §£ AiTcwv TYiSs j(^6ovl CW[J.a X£XpU [X[i.ai. 173. AAAO. 

HatSa TOi lcpOi![xav Aa[xaiv£TOU SSs KpaTisxav, 
Apysaayou Ss cpilav suviv I'Sexto xcJvi;* 

a TToO' 67:' wSivwv (TT0V(j£VTi. xaxscpOiTO Tidxato 
dpccavdv £V ij-syapoi.; irat8a T^iTiousa -rroCii.. 

174. AAAO. 

XaCpsiv Tov xaxi ya? siTrai;, ^svs, AioyEVYj [xs, 
^aTv' 1-1:1 <jav Tcpa^i.v, i^yyjx'^i 6' wv sOs^^eii;. 

EvvsaxaiSsxETYji; yap 6it6 CTuyepa; sSaiAacSiriv 
voucou, xal "kiiTZOi tov yT-uxuv d£)viov, 

Avix' e'Sei [J-e yovE'jci -rivEiv ^(^ap'.v -^ 82 cuv^ji.tov 
laOa si? dcpavY^ tovSe [ji.' expucps xdcpov. 

175. AAAO. 

^avoffxaTy) 'E?rix£(7Tioou il (AUwvemv) 

iTp[£(roux£'pa]. 

AuTol ultovoC [x' £[m CY)][i[aT]!,TT,S' dvEOrjxav, 
J^Tl7.to'c6v cTEcpavov TOI? xapioucw 686v. 

176. AAAO. 

MupC d':rocp6i[j.^voio Tdcpw irspl twSe ^uOEtca 
'j:ai86i; A).E^dv8pou [xupaTO lioiWi6Tzcc, 

(OXUJiOpOV xal (XTEXVOV ETTEl 6eT0 TOtvS' U~6 JOlXoL^, 

iTTTaxaiEixocETOui; irvEuaa 7>i7:6vTa ^lou, 
5 I'cTopa -7iai.8£ia?, t6^w xIutov, w zoxa "kr^aia.^ 
dvSpocpdvou; dltan; xteXvev ettI STpocpdciv. 
AW 161 vuv, -rrapoSiTa, tov ex j(6ov6; Alxivdoio 
aip' eIttwv, dyaOo'j iratS' dyaOov ZaTupou. 177. AAAO. 

Ev Tiva y?! xa^iyti y^^-r\aTf\y, xal t/jvSe yuvaixa, 

ouSEfxid; BvYiT?]; }^£i-:roji£vr|V dpETY,* 
E'j8aip.(n)v 8' D^TTEv ^lOTov xal Tcdci ';ro6EtvT,. 

178. AAAO. 

El Ti; Iv dvOpwTTOi; dpET^; hzv.'' ECTEcpavwSrj, 
7:).eTs:tov syw |j.et£J(_wv tou8' et'J^ov CTEcpdvou 
^pucou' AO-qvaiwv 8' EGTECfdvwcE r,6ki(;' 

Eu8ai|j.wv 8' I'Oavov, TraiSwv TzaitT-c, xaTalsfewv. 179. AAAO. 

12][jL0i xdl)>icT£ xaT^wv •^'iGEtov IIoTwiidTpaTE, 
8(]<j) [j.dAt<JTa TrdvTtov Hpax7,ET! tetijxeve' ubi sane volebam amans, sacra e nave eunles : 
Phoenicen autem qui-reliqui, haece terra corpus 

[meum tectum fuit. 

173. ALIUD. 

Filiam generosam Damaeneti hicce Cratistam 
Arcbemachique dilectam conjugem cepit pulvis: 

qua? olim in partu lamentabili absumpta est fato, 
orbum in domo puerum linquens marito. 

174. ALIUD. ^^. . ., . 

[Diogeni mini, 
Valere, qui sub terra sum, cum dixeris, hospes, 

vade ad rem tuam, atque assequere qu® vis. 
Undeviginti enim annis natus gravi oppressus sum 

morbo, et linquo dulcem solera, [socia autem 
ubi oportebat me parentibus pendere gratiam; 

oblivio in obscuro hocce me condidit sepulcro. 

175. ALIUD. 

Phanostrata Execestidis uxoi' ex ^xonensibus 
natu-major. 

Ipsi nepotes me in monumento hie posuere 
invidendum decus prsetereuntibus viam. 

176. ALIUD. 

Plurimum sepulcro in hocce effusa defuncti 

filii Alexandri ploravit Calliope, 
cito-fato-rapfwm et sobolis-expertem cum eum 
[composuisset hacce sub terra, 
septem-et-viginti-annos natum cum spiritum li- 

[quit vita;, 
educatione-puerili institutum, arcu inclilum, quo 

[olim praedones 

homicidas maritimas interfecit juxta Strophades. 

Sed ito nunc, viator, qui fuit ex Alcinoi terra 

illi valedicens, boni Alio bono Satyri. [orhindm 

ill. ALIUD. 

Si quam terra bonam, et hancce tenet mulierem, 

nulli mortali inferiorem virtute ; 
felix autem liquit vitam et omnibus desiderata. 

178. ALIUD. 

Si quis inter homines virtutis causa coronatus est, 
maximam ego virtutis partem-habens hancce 

[obtinui coronam 
auream : Atheniensiumque coronavit me civi- 

[tas 
felix ergo mortuus sum, liberorum liberos relij 

[quer 

179. ALIUD. 

mihi pulcherrime pulcrorum juvenum, Pol 
divo maxime omnium Herculi honorate : [stral CAPUT II. EPIGRAMMATA SEPULGllALIA, h: 8; O'jj (^aasl; ur' alj^jxY) OoupCwv Mol'.viSav, 
iW] A)>x£i5y), xopuffstov o'j'kxiLoy, irapacTaTYif; 
Wvsi; d^juva? <j{8Y]p[ov xlo Tcplv £(5to[jlwij.^;ov 
Tcac. 8s] Trap' osawv ou Tiapo; SsSsujisvuv 
::ixp6v xxtyjIOs Sixpu, xal yospov Xxyz, 
exTov I; ■''•['np] 9^^- cpacyavw. 

180. AAAO. 

OffTii;, xal Tivo; slal, -:a TrptJaOiV ypaaitxTa ^paJ^si* 
d[tcpl 8' £tXY]{; [AOipvi? TT-x; £8axp'JC£ ).tWS* 

oSv£X£v oux l'cp9Y)v y)watvav Tt£pl atij(^£vi QEijBav 
xcijxw £v T^yaQsu, Taucdtixsvo; ^'.(Jto'j. 181. AAAO. 

Tsy^va; ixsv TrapaaaijLOv £j(_£'. Taoo;* £i[xl Se Xpucto[v, 
icaxpl; 8' £ctI Kvi;8oi;, ya Se a' I'^^st. ^o8''a. 182. AAAO. 

.Mv/^aa ToS' £l]GaOp-^cov, 68oi7r[op£], KaA)apo[£LY]c, 
T^X'.xiY];] xsSv^i; 7]v 'i\z TtpoaS' At8Yi;* 

Tca-pioa] 0£ <ppaJ^£U SeI'j'yiv • yualoi? 8' £vl Ty])iO'j 
Ttpo<Jcpi])w£<; £vva£Tat,i; -rivuca T£p[jLa ^lou • 

TOuv£x]a ).oi.6aT!5iv [•;:]ap[£8]po; Ouciaici t£ Gdcaco), 
-riuLija t' £U(J£6(-^; uaaiv £'0-rj[x]a [y]£pa. 

183. AAAO. 

Eu8iov £x [Jiaxdcpcov avucavrd az tocv adoa-rov, 
ropyia £0y7]pto;, axpa-iTov ^id-ou, 

o).6o'J TY]7v£0aOVTO!;, £X01ULI.C£V u-vo? 6 ).T)0y1(;, 

xdtvTa TTpo? l-jiTairdpou (jTadl (j£ nXYila8oi;. 
E^o^jx. 8' alvr.caca 8£(5xtito? a8£ cz jcdot. 

OpOVTlSl TCavSv^jiti) COV 8£[/.a? exteoicev, 

oyv£xa xal iraTEptov ettI yuu.vd8o? t^Se cpildTClou 
■npdc6£ v£a)v dy£).a; I'Spaxsv dy£u.dva, 

d^'Xa t' £vl J^wa T£).£savTd ce [xupia 8dtji.w 
Xfltpuca£i. (pd!/.a cpiyyoi; utt' Ae'Xiou, 

£a6)>6v £v d[/.£pCoictv, ApiCTsou udv doiaTov, 
l^av Idv ocTtaloi; zaicl Xi7:dvTa oO>av, 184. AAAO. 

4>t).i(TT[tov yioupz. 
] Joial jJL£v 8£xd8£c a£ teIeiot^xov iv.auTwv 

YjSyJ xal XpiTaTOU XUX).0? £7C£iy£V £T£U; 

jiioyo[iL£vav cpOiii.Evot.Gi, $i.l''(j-i.ov, dvixa -rt[lvOo<;] 
itaTpl -rro'XuGp-^vw -/AXknizc, ApTralia, 

5w[JLa 8' Apic-rdvSpoio )v£>.oy/^6Tos dxpiTov al[(jav] 
xal TExva xpuspa Sv^xai; iv docpavia. 

A^fTjVOi; xl'JTov alad az 8' GcTaTOv uzvov iXdrvTo;] 
■nixpo; 6'8e ^ocpspa TU!;.6o(; £'8£xi:o xdvsi. 

I qui nondomitus hasta ferocium Molinidum, 
sed Alcida), exercens agmen, socius 
mortuus es, cum acuisses fcrrum prius induratum : 
omniumque ex oculis non antea madefactis 
amara; defluxere lacrima), et gemebunde sonuit, 
sextum te in cor attigit ense. 

180. AUUD. ^ . 

[quitur; 

Quis, et cujus sim qua) proposita-est inscriptio lo- 
de meo autem fato omnis collacrimavit populus : 

quia non prius curaveram laenam circa collum po- 

[nere 
in commissatione valde-divina, cessavi a vita. 

181. ALIUD. 

Arte quidem insignem virum habet sepulcrum; 

[sum autem Chryson, 

patriaque est Cnidus, terra autem me habet 

[Rhodia. 

•182. ALIUD. ^ 

Monumentum hocce intuere, viator, Callirhoes, 
quam ojtatem ante maturam cepit Pluto ; 

patriam autem die esse Selgam ; in valiibus Teli 
amicum inhabitantibus peregi terminum vitae : 

quapropter libationibus assistens sacrisque sedeo, 
pretiosaque pietatis omnibus posui praemia. 

183. ALIUD. 

Serenum ex fortunatis unum, qui perfecisti invisi- 

Gorgia senectute felix, iter vitse, [bile, 

beatitudine florente, sopivit te somnus Lethes, 

et in conspectu prajstituit te septem-vias-haben- 

tis Pleiadis. 
Eximie autem laudato te, a-diis-condita haec terra 

consensu publico corpori tuo exsequias solvit, 
quia et patrum gymnasio et navigandi-studioso 

antea juniorum gregi te viderat prajpositum, 
aliaque in vita exsecutum te millia populo 

prsedicat fama sub luce solis, 
probum inter mortales, Aristea) filium optimum, 

qui laudem tuamtenerispueris reliquistiamatam. 

184. ALIUD. 
Philistium salve. 

Duae quidem decades te perfectum-partum-eden- 

jara et tertii circulus inhibuitanni [tium annorum 
mixtam defunctis, Philistium, cum luctum 

matri multum-gemebundse reliquisti Harpaliaj, 
domumque Aristandri nacti communem sorlem 

et liberos horrenda posuisti in orbitate. 
Agenis' inclytum sanguinem te , qui supremum 

[somnum cepit, 

acerbus hicce tenebroso tumulus accepit pulvere. 118 ANTHOLOGIZE GR.EC^ APPENDIGIS 

185. AAAO. 18o. ALIUD. 6 [/,ouceT£)(_va<: jx' £x[Tpj£cp£i Kal),{x[pi.-Joi; 
Tiacav [ia6Yi(Tiv upo[-rt]o[i]6v IvSiSou?- 
zIq fXETpa 6" -^Sy)? (I)? (ivY)[y]6[XYiv, t6t£ 
5 awpoc si? a[y.(x] [/.-TUTOV [w^*^] ^'■''1^ Tp[(6]ov 
£2£t(; airavTx p.u0ov eudSst, ^Ivs. 186. AAAO. 

EvtauGa xsiTai Miji-a? MaxESwv CTpar/^ylr/]?. 

187. AAAO. 

Tov 9p[affuv £v Orj[p]at,(; Aa[j.dpaTov, [^£V£, lz6aazi<; 

),a[/.7tpa x'jvaysaia; Ipya -;rovYi[ffaa£vov 
6v y£V£Ta<; £(J7C£ip£ A[jL[i.wvio?, I<j[916v £V OTzXoic, 

y.]al pou'Xa, tuistei 8' 'il,oyoy da£p[£cov. 

5 Elxoa]iTi] 8' I'x'Xauaav ojxvi'Xiy.E;* ovj^Tt, 8£ toim, 

(b; Oeaic" euceSewv, -Ttaxpl? [e'teu^e xacpov. 

188. AAAO. 

a. Tu[;.6ov [xsv, <i>i.['Xa8£lcpj , Fauxwv] aoi 8ji[xaT' 

[Ixappo?, 

6'v t' I'liiTE? ir^c, [ar\c, i^oj(_ov] uta 'ziyyr^Q. 
Occov yao gu xpaxiffTO? l-^xpwv tizXzo ttqcvtwv, 

Tdacov Twv allcov z%,oj6c, scti FIijxwv. 

6 ^''uvY] 8' £x psOewv TiTajjLEv/^ [x[£]Ta Saicxova? al'Xou? 

YJlMSs cri, vaisK; 8' £v [jLaxapw[v] 8a7:£8w. 
i\a6i xaC [xoi oiraJ^E vogwv axo? iic, to 7:apoi9£v, 

vuv yap 6£ioT£pY]v [xotpav ex^i-C Pi.<5to[u. 
A^iov, w <l>ild8£'XcpE, apETrY^^irdJTixov I'llaj^E? al'sY], 
10 [Tvi<; t'] lYiTopiYi? I'loj^E xal a[ocpi7]i;. 
Oii yap Sy] vouco? 189. AAAO. ^- 0)v8£ 

yov. . . a , . . . Y|V v[ou(7]o(; elu [ce [/.£] vo?. 
Olov Se 6t:vwo[vtO(;] IpEuGExai. avSsa {^^^^[cjv, 
Toto; xal VEXu; wv x[e'!!(Jo] xaxa \)^zyiw/. 
5 Nuvc[£, i^Clo(;J,8iJvaaa!.6appwv EuSaifJLOvax^.ViJ^Eiv, 
ol^iE xal J^w-^i;, oX6i£ xal Oavaxou. 

El 6dvEV I-rcitoxpaTYji; ala o58' ap' iyw y£ 

Tou irdlai l7:'7:ox[pd]Tou? ouSev dtciYijxoTEpo;. 
AlV ETUJJ.OV ^''^X'^ p.£V£i [aOavdcTJ-rj <i>t.'),a8£lcpou, 
10 cwp.a Se [OvriTov i]6v j^oiv kpYi xaTEj(_Ei. 

190. AAAO. 

) . XaTpE, yuvai, IldvOEia, irap' dv£po;, 6i; [/.etoc [jloT- 
(jYiv d'Xoo'j OavdcTOU ttevOo? alacTOV ^'/^w. [pav 

OO ydp irw toiy)v aCkoyov C'^Y^ 'i-Ssv Hpvi 
el5oi; xal ttivuiyiv V^8£ caocp poaiivYiv. Musarum-artifex me nutrivit Callicritus 
qui omnemscientiamhymnificam mihidedit : [turn 
quando autem juventutis gradum assecutus sum , 
immaturus earn unde-non-flecti-potest-iter,ingres- 

[sus sum viam : 
narrationem habes totam : prospere-progredere, 

[hospes. 

186. ALIUD. 

Hic situs est Mimas Macedo ductor-exercitus. 

187, ALIUD. 

Audacem in venatibus Damaratum, hospes, vides 
splendida venationis opera exsecutum : 

quem genitor creavit Ammonius , bonum in armis 
et consilio , fideque excellentem inter mortales. 

Viginti-annos-naturn defleverunt aequales : cui,cuni 

[esset talis, 
ut lex piorum est, patria struxil tumulum. 

188. ALIUD. 

a. Tumulum quidem, Philadelphe, Glycon tibi 

[exstruxit familiaris, 

quemque reliquisti tua egregiuin filium in arte. 
Quantum enim tu optimus medicorum eras om- 

tantum aliis excellens est Glycon. [nium, 

Anima autem e membris volans inter decs alios 

abiit tua, habitasque in beatorum solo. 
Propitius-esto et mihi prsebe morborum remedium, 

[sicut antea, 

nunc enim diviniorem sortem habes vitse. 
Dignum, o Philadelphe, virtute fatum tibi-obtigit 

medicinaque excellens et sapientia. [justa-sorte. 
Non enim sane morbus 

189. ALIUD. 

h. . 

morbus solvit animum. 

Qualiter autem dormientis rubescunt flores malo- 

taUs et jam mortuus jacebas in lectis. [ruin, 
Nunc te, amice, possum confidens feheem vocare, 

beate et propter vitam, beate et propter mortem. 
Si mortuus est Hippocrates... non sane ego quidem 

vetere Hippocrate nequaquam obscurior. 
Sed vere anima manet immortahs Philadelphi, [bet. 

corpus autem, cum mortale sit, terra sacra cohi- 

190. ALIUD. rf . 

[latum 

c. Salve, uxor, Panthea, viri tui verbis, qui post 

tuum, perniciosae mortis luctum indelebilem ha- 

[beo. 
Non enim adhuc talem conjugem jugalis vidit Juno CAPUT 11. EPIGRAMMATA SEPULGllALIA. 119 \'jTf\ ixoi xal -nratSai; iyivfOLO tzolwtolc, 6u.oio'j:, 

aOrfj xal yaasTOU x-/|5so xal texewv, 
/.y.\ ^io-rr^t; olaxa xarsuOuvscxei; £v o'ixw 

x.ai x).lo; u'itoda; ^uvov l-r)TopCYi<;. 
n>U yuvK^ irsp louffa £[X7^; airslEiTrso Ttj^vYj;* 

Touvsxa aoi TU[i6ov teO^e Fluxcov yaix^nri;, 
- Y' ^3tl aO[ava]Toio S^aa; xeuOei <l>iXa8£[).(pou 

[l]v[Oa] xal a-JTo? syo) X£(5o][xai. 
..... laaou 

191. AAAO. 

E«t]iv Touvotxa p.0!. AcppoSidto;, w TcapoSiTa, 
slixl 8' A),£^av8pcij;, Twv 8s ^(^opwv 6 [x£<Jo;. 

P|ri5X(«) 8' olxTooTaTw 8avaTw 8t.a rriv (S).ojfdv u.ou, 
iJXs'^iyajx.ov, [jLupav, -^v irepl Zzbc, oXiazi. 
atinrji; yap laOp-.o; yaji-ETYji; xal ajjLov ysvo; aO^wv 
eD.^s [i.£ xio' ut^oui; 8l(Jxo66'Xy)(J£ vsov. 
Al; 8^xaTov yap I'to; xaxsj^ovTa \lz, x<xXko<; £j(_ovTa 
x),wcai5a'- Motpai Trsat^ov ayaltx' At8Y). 192. AAAO. 

Tov mvuTov xara irdv-ra, xal I'^o^ov h TzoXi-Z^xctK; 

avEpa, yr|pa),£ou T£p[xaT' zyowzy. ^lou, 
A'ioEio ixuj^^io'.o asla; 6Tr£0£^aTo x6).t:o?, 

siGsfiEOiV 0' dfflYlV EUVaCEV i? xXl<JlY)V 

5 pT^i^a 8' dxocp6i[X£voio irapa TpYi)(£tav dxapudv 

TOUTO Xai; X£8v^ TEU^E CUV EUVET!.8l.. 

SstvE, 5u 8' cxEiiTa^ Ayji/.ox'Xeoi; uUa j^aipEiv 
AY)[xoxA£a, (JT£ij(^oi.(; aSXa^s; i)(^vo? ^X""^- 

193. AAAO. 

E68o{iov El? 8ExaTdv te ^(o'j A'jxaSavTa TCEpwv-ra 

Motpd tJLE irpo; GaAdtioui; apiracE <I>£p5£<pdva(:. 
AaiLirdSaydpt^wa; p.£ 8pau.£tv ixdvov yjOeIe 8aC[JLtov, 

TOV 8£ [/.axpov ■^iripa)!; oux etlOsi 86).i.^ov. 
5 ApTi 8' z(fri&zi(xq 6d)Awv Atovtiffto; dxjJLats; 

xal (Tea{(ji.v Mouffwv, t^).u6ov eIi; AtSav. 
AW.d, 7caT£p aaTEp te, r.po^ziTzz-z inxpov d8up{Ji,6v, 

TEpfia ydp Motp' EUExpavE -toSe. 194. AAAO. ^■LpY]^' £v 8£'X'roi.!; I'^oj^a riyiVEAdiTYiv, 

Stoix', doEr^v, xal xuSo? 6-7UEpTaTOV ouTt? £-rcai[voc 193. ALIUD. 

Ad nigra Persephones trahor ecce cubilia : coeptus 

jam mihi post decimum septimus annus erat. 
Sic voluit fatum brevibus me flexlbus et non forma et priidentia atque castitate. 
Eadein mihi ot filios peperisti omnes similes, 

eadem et maritum curabas et natos, 
et vitae gubernaculum regebas in dorao, 

et laudem exaltasti communem medicinae. 
Neque quamvis mulier eras mea amovebare arte : 

quapropter tibi tumulum fecit Glycon maritus, 
qui quidem et immortalis corpus tegit Philadelphi, 

ubi et ipse ego jacebo 

191. ALIUD. 

Est nomen mihi Aphrodisius, o viator, 

sumque Alexandrinus, et chororum praefectus. 
Morior autem miserrima morte, per meam uxorem, 
furatam-connubium, sceleratam, quam perdet 

[Jupiter. 
Ejus enim clandestinus maritus, vel mei generis 

esse glorians, 
traxit me et ab alto projecit juvenem. 
Bis decimum nempe annum habentem me pul- 

[chritudinemque, 
evolutum-fusis Parcse miserunt oblectamentum 

[Diti. 

192. ALIUD. 

Prudentem in omni re, et eximium inter cives 

virum, grandaevse terminos assecutum vitae, 
Ditis latebrosi niger accepit sinus, 

piorumque sacro collocavit in lecto : 
monumentum autem defuncti prope asperam se- 

hoc filius proba fecit cum conjuge. [mitam 

Hospes, tu autem accinens Democlis filium valere 

Democlemjpraetereasinoffensumgradumhabens. 

193. ALIUD. 

Septimum in decimumque vitae annum cum intra- 

Parca me ad thalamos rapuit Proserpinae. [rem 
Lampada enim vitae me cucurrisse unam voluit deus, 

longumque senectutis non proposuit cursum. 
Modoque adolescentiae florens Dionysius praemiis 

et paginis Musarum, deveni ad Orcum. 
Sed, pater materque, relinquite acerbum lamentum, 

terminum enim pro pietate Parca effecit huncce. 

194. ALIUD. 

Icarii quidem filiam multum-invidendam Homerus 

cecinit in libris egregie Penelopen. 
Corpus, virtutem et gloriam summam nullae laudes longa senectutis currere per spatia. 
Pubere vix florens sevo Dionysius atque 

musarum foliis, ad loca Ditis eo. 
Parcite jam lacrimis, ore, materque paterque, 

clauserat hoc vitam limite Parca meam. h. grot. 20 ANTHOLOGIZE GREECE APPENDICIS 5 ouvEx' (5c[p'] Ei; l'[Sp]a?[(j]E,Noawv[ia,%aY'01u[J.- 
TYjXESdvi <j-cuy£p[Yi Zsuij cp6i.a£V7]v KpovCSr,?. [i:ou 

195. AAAO. 

ToiJcSe Gavovxa? I'/^si ^eivoui; xacfo?, ot irspl AiiTvOV 
[xapva[J.svoi, i^^/^'^? a)),£(jav iv TrelavEi, 

rrjv Upav 6'te vyjoov A6r,vaioi. xspaiJ^ov 

xoivov ao-r] '^acO.Ei KaTiTraScjxwv Oe[i.Evoi. 

196 AAAO. 

BiTTw xal <I»aivl(; cpilv) T^fisp-/), a^ <Juv£pi9oi, 
al TiEviypal Ypatai, ttj8' IxK6y){jl£v 6ixo0- 

aacpdxEpai. Kwai, Ttpwxai. yevoi;' w yluxu; opOpo;, 
■7:p6<; \uyyoy w [/.OOou? riSop-sv -^p-iOewv. 

197. AAAO. 

"ApTi as Tov SaXlovTo. veoi; iirl yup.vaSo<; epyoi;, 

a6a? xaT^'XicTOi? avOssi TspTrdazvov, 
rjtOEOv, IlpwTap^E, TtaxYip Ixa/.u^^aTO TU[i.6u, 
dsTsa §' dyxwOel; outo? I'Sexto xacpoi;* 
5 •rtp6a6ev 8' 6 TrpscSu? ttuxivw 8s8[xy)[j.£vo(; aXysi 
laiaS' (J)Xii[jLopov {juipsTO Ouyaxepa* 
ali^a? 8' aTrAr,CTa Tta'XCvSpou.ov l'l'Xa6j TifvOo?" 

IIpwTap^oi; y(X[jL£TY)v yap atova^Yjas )aY]v. 
Aaiva 8' oyxwasv Ta8E crjjj-ata' xat; yap acp' uficov 
10 "a8yi? yYjpoTpoi-^ou; sATriSai; wpcpdviasv. 198. AAAO. 

HvJ itot' A6Yivair, 

ETpecpev d).)>OTpitov d[;.[cpi]7roXov Ta)vdpa)v, 
l'8p]aii.£ TiaiSoi; sxyiti xal ii; ^a<Ji7>7io? IxsaSai, 
o<;] pa xal af^vsiwv eIcev sm XTsavwv 
5 l'a[TCY](; 8' ou J^wouaav iiir7^yay[£V dlT^a xdcpoui; ys 
KexpJouCou? Ai6uxwv dvT[l "kiyzv t^a|ji.d6wv, 

199. AAAO. 

A8' dcpsTdv CTep^asa xal £v8ixa )v£XTpa ^uveuvou, 

Nixiou t[x.£pTa 7:ati;, ^eve, GEiocpO^a 
XEtTat Oud cxupdv Supou xdviv, d ^apuTrsvSYi? 

dpcpavdv iv J^ooi; ■7:at8a Imouca -JiaTpoi;, 
5 uc-dTiov T£l£caaa tov ex MoipEwv Eviautov 

TTEjiTTTOv, £m TpicGat? 7rl-/iaap.£va SExdaiv 
TOuvExd [iiv xdv TipdaOE TTEpicppova, xal [xaxaoiaxdv 

EcTiaToq (fOijAEvav tw8' OtteOyjxe xdcpo). valent argutis canere ab oribus : 
Quamobrem in sedes te, Nomonia, duxit Olympi 
tabe gravi Jupiter extinctam Saturnius. 

19o. ALIUD. 

Hosce mortuos habet externos sepulcrum, qui circa 
pugnantes animas perdiderunt in mari, [Deluni 

sacram cum insulam Athenienses vastarent, [leg. 
communerin martem Ca.ppadocum regi adjicien- 

196. ALIUD. 

Bitto et Phaenis mitis arnica, in-lanificio-socice, 
pauperes anus, hie recubuimus simul : 

ambo Cose, primae genere; o dulcem auroram, [rum. 
cum ad lucernam fabulas canebamus semideo- 

197. ALIUD. 

Jam te florentem novis in gymnasio operibus, 

juventae pulcherrimis floribus gaudentem, 
adolescentem, Protarche, pater operuit tumulo, 

ossaque amplificatum istud recepit sepulcrum : 
anlea autem senex multo domitus dolore 

Isiada ociore fato raptam deflebat filiam : 
inexpletumque lamentatus recurrentem (/. e. no- 
[vum) accepit luctum : 

Protarchus uxorem enim ingemuit valde. 
Lapideaque ampiificavit ha3c monumenta : etenini 

Orcus seniorum-altrices spes abripuit. [a vobis 

198. ALIUD. 

Quam quondam Athena^a 

aluit alienorum ministram calathorura, 
properavit filiae causa vel in regis domum ire, 

qui et divitibus constituit super praediis ; 
tamen non viventem abduxit; sed sepulcra quidem 

Cecropia Libycis sortita est pro arenis. 199. ALIUD. 

Hsecce, quae virtutem diiexit et justum lectum con- 

Niciae amabilis filia, hospes, Theophila [jugis 
jacet sub umbroso Syri pulvere, quae, gravi allato 

orbum inter vivos filium liquit patris, [dolore, 
ultimum peractum volentibus Parcis annum 

quintum super aclditum trinis cum expleverat 

[decadibus : 
quapropter earn antea valde-prudentem et beatam 

Hestiaeus extinctam huic supposuit tumulo. 196. ALIUD. 

Hie Bitto Phsenisque (vale lux alma) jacemus, 
lanarum tractrix utraque, pauper, anus : Cose nobilibus proavis. grata lucerna, 
cui res semideum diximus ante diem. CAPUT II. EPIGRAMMATA SEPULCRALIA. 121 t:oo. AA/o. 

0e'j8oT£, Tav cwoi; oTiaov dcpsi'XofXSvav, 
■/.al as T^v ev aitovSaiai ysyaOdra itoulu jicx' da-wv 
[iaTf|p aia^Ei [/.upoa^va -rrpuTaviv. 

a<Tcpa)^£; avOpwzo'.c ouSsv I'veiu-e Tujra. 
EiY)CTO!, (juv 7:a-rpl xs^apasvoi;, ocpp' av i? alw 
i)w<JTpaTO; £v cpOiULEvoi? tiupCov alvov v/y}. 201. AAAO. r^ocCiiaj^ov, u.u6o'.(Ji TCpoaYjvsa Tract TroT-'-Taii; 
xal Heivoi?, NoaaSwv s'x-avs Ooijpos Apr]?* 
^ ?iTi Tra<; IIeeivov £7rs<TT£vaj(^Yi(7£ 0av6vTi, 
olxT£ipwv Oal£pYiv av£po; Vj/.IXIYIV. 

202. AAAO. 

Ic[9p.£,1t]a'Xai[Y]£V£0(; VTJCO'J TTeSoV, (3t(pOl[T]£ 8T)p.[£, 

ool aEydAtov 8wpwv xatl V£X'j? oISoc ^ap'.v 
Eixdv. xal (jT£cpavoi.<j(,v a£i[jLV7](;9oici. [yEpaaOEl;] 
(rqiJLa Ti ToD -reixpo'j puoiv I'j^co Oavdxo'j. 

203. AAAO. 

a. Ad'iva aot, tujjlSw SwpT] [xaxa 6£io? £T£u^a, 
AxOis, 6 Si? rJi? CY^i; -^Xixiyi; -jipoyEptov, 

eO^dasvo; y(^£!.pwv diro cwv x6viv dxpiT£ Sataov, 
dacpoTEpoK; -^jxtv I'c^EGa? •qE'X'.ov. 

204. AAAO. P ^ 

[•rtouda, 

^. AxOl; Eixol ^■i(^[(j]a[(7]a xal £l? eu-^ TTVEupia li- 
(J)<; T.d^oc, EijcppoffuvY)?, v'jv Saxptjwv Tpocpaciv, 

ayva, zouluydr)?, £ti TCEvOiji-ov uirvov lau£i.<;, 
dvSpdi; diro cxlpvwv outtote 0£i<Ja xdpa, 

©Eiov EpYjitoicaffa gov ouxsirr col ydo £<; A8av 
•^XSov (jtj.o'j i^wa; IIttiSe? d[j.£T£pa;. 205. AAAO. 

■y. Oux ETiiov Ay^Gy]? Al8wv(oo? Ecj^axov uOwp, 
&C, at irapriyopiYiV xdv cfOifjiEvoiGiv £j(_a), 

^eiE Tzliov 8'J(jTT,ve, yd[xtov 6'ti twv d[j.idvT(ov 
voscp'.cOeIi; xT^aiEi? j^vipocuvYjV Oaldjtwv. 

206. AA.\o. 

S. ToijTO (7ao(ppo(niv-^i;y£pa<; A-:0i8iTa uoXuxT^auTfi) , 

oux 'icov, ou8' dpETa? d^iov SilV iOEjiav 
txvdjiav eI? alwva cpEpwvjtxov aijTOi; dvdyxa. 
©eTo; VTjTrid;(^ti) TTVEufia j^^apiS^dtxEvo;. 
5 Oicw ydp xal toOto ydpiv ceo, xal tov d7rr,V7) 
S|itj.act TOi? CTuyvoTi; 0(!/oaai •/)£>.i.ov. 200. ALIUD. 

Venisti non indefletus in tribus decadibus, 

Theodote, per viam animantibus debitam, 
et te in libaLionibus loetatum multum cum civibus 

mater luget dolens prytanin. 
Lapis hicce advenis clamabit quomodo incerta 

tutum hominibus nihil tribuerit Fors. 
Utinam sane sis cum patre tetus, ut in a;ternum 

Sostratus inter mortuos plurimam laudem habeat. 

201. ALIUD. 
Lysimache, Eucharionis fill, vale. 

Lysimachum verbis comem omnes erga cives 
et externos Nomadum occidit violentus Mars : 

super quo quisque miserabiliter ingemuit mortuo, 
miseratus floridam viri astatem. 

202. ALIUD. 

Isthme, vetustae insulse solum, incorrupte popule, 
tibi magnorum donorum et mortuus gratiam 

[habeo : 
imagine et coronis semper-memorandis [donatus] 
monumentum aliquod acerbae redemptionem ha- 

[beo mortis. 

203. ALIUD. 

a. Lapidea tibi ad sepulcrum dona Thius struxi, 
Atthis, qui bis tuae aetati senectute-praesto, 

precatus manibus ab tuis pulverem : incon suite 
ambobus nobis extinxisti solem. [Deus, 

204. ALIUD. rx 1- • .- 

[turn liquisti 

b. Atthis quae mihi vixisti atque mei gratia spiri- 
ut antea laetitiaj, nunc lacrimarum causam, 

pura, multum-defleta, jam nunc luctuosum som- 

[num dormis, 

quae viri seorsum pectore nunquam posuisti caput, 
Thio deserto tuo non amplius : tibi enim in Orcum 

abiere simul vitae spes nostrae. 

205. ALIUD. 

0. Non bibi Lethes Plutoniae extremam aquam, 
quippe quae te solatium vel apud mortuos habeam, 

Thie nimis infelix, conjugio quippe impoUuto 
orbatus defies viduitatem thalami. 

206. ALIUD 

d.HocmodestiaepraemiumAtthidimultum-deflendae 
neque par, neque virtute dignum : sed posui 

memoriam in aevum nomen-ferentem ipse necessi- 
Thius infanti spiritum gratificans. [tate coactus 

Feram enim et banc a te gratiam, et inclementera 
oculis tristibus videbo solem. 122 ANTHOLOGIZE GR^C^ APPENDIGIS 207. AAAO. 

S^[j.a4>0,wvo?(3c6p-^cov, 68on:6^z,K(xk\<.T:o[\yiT:o[u 

EuvETioo; y.zovri<;, -f^v tXt updaSs Ai8yi<;" 
TcdtTpviv Ss cppdci^ou 'Lzkj-q-j' yualoii; 8' ivl Tt^Iou 
-rtpoijtp'Asc EvvasTaii; -rjvuca T£p[xa [3iou*. 
5 oSvExo. Xoi6at<Jiv TtapsSpoi; Quaiaiai te 6a(J(ja)v, 

208. AAAO. 

OxTwxai,5£[x^]Ti,v [JL£ )(_unri x[6v]i(; -^Ss xa)>ij-7CT£t. 

Ka)^).i(JTW [/.YjTpo? Ss^afx^vTjV ovo[xa, 
i?i 'XsiTTw iravdS'jpTOV ivl [xsyapowiv aviYjv, 

-TiaTp'' t' £[jlw Zw[ti)] Sdcxpua ^^uypoTa-ra* 
5 vaiw 8' euceSswv dyvov 7:£pixa).A£a j(^wpov 

(7[u]v6povos Tipwwv £l'v[£]xa (j(j>(xipoc[u]v[Yi]?. 
AxjXYlV 8' O'J y£V£TY^p£<; iixYiv, OUX £<j6)v6? Sii.ixf.u.01;, 

oO Trdr:'.?, a/.V iVi8Y]i; luypo? ixapuidaTO. 
Tot6<; TOi GvYjTwv ijLoy£p6; ^lo?, wv arzkzaio'. 
10 i'XiriSE;, al[?] [i.oipwv vr|ii.aT' £irixp£|JLaTai. 
AWA ixoi, w y£V£T^[p£]!;, EaaOpv^aavTE; 6 Ovyitwv 

w; oEpExai. -rtdcvTtov XiiypoitaOyi? ^loxo?, 
7)8yi 8u'JT7]vou xaToc 8wtxaTa ^Y|y£T£ i^TEvGoui;* 

xal cpOt.u.£va yocp lu-ol touto •noOEiydxaTOv. 

209. AAAO. 

Haixiy]; ^o'ixwv, 6 Se 8a{u.wv I'fflOadE tou? X*^u<;. 210. AAAO. 

H)axCav uiv EaYjV xauxYiv 8£t Travxa? axouuai.* 
eIxogtw xal TTEixTTTco £T£i Kuov Y|)wiou auydci;* 

TOU? Se TpOTTOU? Xal TWCppOdbVYjV "^V Eiyop.EV •/jjJLSt?, 
YJaETEpO; TTOI'.: oISeV apiCl' eItTEIV TTEpl TOtixwv. 

211. AAAO. 

AjOava-ro; o'-lCa ctj? (l/uyv^? icT'. Tuxp' avSpC 

212. AAAO. 

Motpja xal EiAEiOuia xal a)8[iv]E(; to TTEOiasov 

Mowawv p-eIeSyi^j.' ayayov el? AtSav, 
yaaxpo? dcirwiTau.Evav adpov I'yxuov d 8e viavl; 

Hpatc E^TEUXTW Tto8' U~£VE!jTt. T:iXOM, 

213. AAAO. 

A[j.]i(jou TTOAiTiTiv, dtp{J^a7.ov IO.£o[vixav, 

B]i6uvav apE-cd(; El'vExa nav£Xo-ira[v 
apuacE] ovaiztvBriz At8a;* C£[j.v6v 8e to [xoiipa? 
cxav] 0; uTio cxd^-a xpuicTETai. alEvdo* 
5 Tav dT;a]).av xeuOei iiopcpdv Tdcpo?, iW ap.]dpavT0V 
TTVEU^J-a jiEVEi XEivai; iq cpdoi; dOdvaTOv. 207. ALIUD. 

Monumentum Philonis intuere, viator, Callipolilae 
conjugis probse, quam cepit prius Orcus; 

patriam autem die esse Selgen : in vallibus Teli 
arnica incolis obii terminum vitee : 

quia libationibus assidens sacrisque celerior 
omnibus ostendi cum pietate mores palrios. 

208. ALIUD. 

Duodeviginti annis natara me adgestus pulvis iste 

qiise Callisto matris accepi nomen, [tegit 

cui linquo omnino-flebilem in domo tristiliam, 

patrique meo Zoo lacrimas mcEStissimas : 
habito autem puram piorum perpulcram sedem, 

adsidens heroibus, propter raodestiam. 
iElatis mea; flora non parentes, non bonus frater, 

non conjux, sed Pluto tristis fruitus est. 
Talis sane mortalium aerumnosa vita, quorum irrita? 

spes sunt, quibus parcarum fila impendent. 
Sed mihi, parentes, considerantes mortalium 

quomodo feratur omnium miserabilis vita, 
jam miseri in domo finem-facite luctus : [derium. 

etenim defunctae mihi hoc summum affert desi- 

209. ALIUD. 

iEtatis choicarum eram; sors autem pravertit 
[Choas (i. e. Choum festum). 

210. ALIUD. 

^tatem meam banc oportet oranes audiant : 
vicesimo et quinto anno reliqui solis splendores : 
mores enim et modestiam quaj nobis fuerunt, 
noster conjux scit optime dicere de istis. 

211. ALIUD. 

Immortalis amor tuae animse superest in viro 212. ALIUD. 

Parca et Ilithyia et puerperii-dolores summam heme 
Musarum curam deduxerunt in Orcum, [autem 

utero cum expulisset sortem gravidam : puella 
Herais bene-structo hocce subest tuniulo. 

213. ALIUD. 

Amisi civem, multum-aemulandam Cleonicen, 
Bithynam virtutis causa Penelopen, [puellse 

rapuit gravem-luctum-alTerens Orcus : castum enim 
involucrum {i. e. corpus) sub cippo conditur pe- 

[renni : 

teneram quidem tegit formam sepulcrum, sed incor- 
spiritus manet illius in lumine immortah. [ruptus CAPUT II. EPIGHAMMATA SEPULCRALIA. 123 21 i. AAAO. 

»euo(j-a, 6. [iaTir,p us y.a':f5To).e* baxpudei; yap 
arj-iXcLC, ff' AtSa? cav saipavsv axixav 

Pyx^j(^UTai ysvETa? Ss IIosjiSi-rcTCo?, xluTov I'pvo; 

5 YU[jLva8o; aucxYipov Sist-^ Trcivov ixTsT^saavTa, 
dpT(yvouv, yovEwv slTuiSa YYipa).£r,v. 

215. AAAO. 

Estvi, 4>i).Y)Ta; £l[i.L* Adycjv 6 (|/£u8d[A£vdi; [j.4 
wXs'jS, xal vuxTwv cppovxCSs; io'Ttspioi.. 

21(). AAAO. 

ASiSTa? MsvfSvi^o? r/]v -Trdan;* *r)po(jj 8' auxav 
Bo'JTiyo?" AlavYi xp'j<^£ xa-ca(pOi[ii.£lvav, 

-rixTi 8' £vl x'),[ap]o!.; Kspxiv.ov ix 8s tI»i.)aTC7:o'j 
uiO'j Twv oa'lcov dvTiaasv XTspewv 
5 TOiyap KpYjTaist PaSaadvO'Jt, touto -rrap' Ai8a 
ElTTSV, o'-' (o8iva)v 7ta'.8d; tyj-'- jjxoi-zoLq. 

217. AAAO. 

iitv', £t:s^£ -apj'lwv '-'/yot, t\ Oslsi; yvwvai 
Ti; ssO' UTiOTacpsjl; ttiSe Aatv-ri anr^Vr). 
EvTaOOoc xst-cai.] j(_p-^(jT6; iv cp9(Toi<; dvY).^), 
yluxiCTOv 6'c] Aslo'.TTSv -^liou oiyjoq 
E SO.ov 8p6ij.ov £t]wv a-r]8£7rto T£).£i.wcac. 
rioT^lo'ij; <ip£(7a]i. 8£8oxto, [xouvoc dvOpwiuwv, 
6; itdvTX? ]ap£T-^ tou? 6a'/]'X',xa? irpouj(^£v 
suvouc, Sijxa'.o?, G£0<7£6-f)(;, cpi.'XdvSpwTio;. 
Ha; O'jv IrJaCptov tov tsov [xopov xlais'-* 

.(. roluc] U.£V OyJ-OC, OIXETWV G£ 8axp'j£!., 

(3i6),!.£*] Ti 8' 'PjcBa (J£u.v6<; w; 8ox£tv slvat. 

xav ovj-ca -ai8a toi; vor, ixaaiv irp£(j6i)v ; 

A£t.v]6v, TroOriTr) afjTcO, c'jvaaov Opr,vov 

ii£]v6o'j? TiG'/jVov, 6'; jj-aTTjV az -;:t, aawsi* 
• E ou8£li; yap z^r{ku^z tov [j-itov MoipcTiv, 

oO 9v71t6?, oux dOdvaro?, ou8' 6 8£cp,wT'^(; 

0'j8' au Tupavvo? pia<Ti.liXY|V 7,aj(wv T'.txrjV 

Oi^ao'j; aTpsTCTOUi; Siacpuysiv -rro-:' wtiGt, . 

<l>a£9ovTa Ti-dv o'jx I'xlauc' oV ix 8[ppwv 
20 dit' oOpavoij xaT£TT:£5£v £l; '7:£8ov yaivj^; 

Ep{ji.f|; 8' 6 Mava; oux £x).auG£v 6v 7uai8a 
jtipTilov dzd 8icppwv xu[jLa(Ji.v cpopoup.£vov ; 
a'j 0£Ti!; TOV (jT£vapdv £a-c£V£v -KotX^a. 
Wz^ kx (i£A£av6}v Ov/](7X£ Twv A-noXT^wvO!; ; 
-„ o[0]8' au ^poTwv T£ xal 6£wv irdvTwv aval 

Sapi:T]8ov' oOx £xlauG£v, oux exojxutev, 

ou8' au MaxYjSwv d ^aa'Asu? Alsqavdpo; 

8v TixT£v Aaacov Osp-Evo;; sl;; d'cp'.v aoocpriV ; 214. ALIUD. 

Theodota, mater te composuit : lacrimosus enim 
qui te rapuit Dis tuum marcidiira fecit florem : 

conturbatus est genitorPosidippus, clarum germen 
invidendum cum misisset ProserpinfE thalamis, 

quod gymnasii durum biennem laborem peregerat, 
nuper-lanugine-obductum, parentum spem sene- 

[ctutis. 

21o. ALIUD. 

HospeSjPhilotas sum : orationum quae mentitur,z7/« 
perdidit, et noctium cogitationes vespertine, [me 

21 G. ALIUD. 

Hedistes Menedemus erat conjux : seminavit au- 
Butichus : yl']ane obtexit defunctam, [tem earn 

peperitque in prjediis Cercinium : per autem Phiiip- 
filium justa assecuta est funebria. [pum 

Igitur Cretaeo Rhadamantho hoc apud Orcum 
dixit, cum partus-doloribus-cruciatapuerihabeat 

grates. 

217. ALIUD. 

Hospes, siste praeteriens gradum, sivelisnosse 
quis sit ille qui sepultus fuerit sub hocce lapideo 
Hie jacet probus inter defunctos vir, [cippo. 

dulcissimum qui reliquit solis lumen 
toto nondum perfecto annorum curriculo. 
Multis placuisse visas est unus hominuni 
qui omnes inter sequales virtute praestitit 
benivolens, Justus, pius-in-deos, humanus. 
Igitur quisque sociorum fatum tuum dellet; 
multa quidem turba famulorum te lacrimatur, 
miser; cur autem eras hac gravitate, ut videreris 
quamvis puer, menle senex? [esse, 

Diram, desiderata mater, sopias lamentationem 
luctus nutricem, quae frustra te laedit; 
nemo enim effugit filum Parcarum, 
neque mortalis, neque immortalis, neque captivus, 
neque vel tyrannus regium adeptus honorem 
leges immotas effugere unquam cogitavit. 
Phaethontera nonne Titan deflevit, cum cursu 
e caelo decidit in solum terrae? 
Mercuriusque Maiae films nonne deflevit suum na- 
Myrlilum, e curru in fluctus delatum? [turn 

Nonne et Thetis gemitu-dignum ingemuit natum, 
quando tehs interiit Apollinis? 
Quin et mortahum nonne et deorum omnium rex 
Sarpedonem deflevit, et lamentatus est? 
Nonne et Macedo rex Alexander 
quem genuit Ammon mutata sua in anguem figura? 215. ALIUD. 

Ipse Philetas sum, mentitus perdidit olim quem sex-mo, et noctu cura profusa simul. 

NAT. COMIT. EMEND. 12 ANTHOLOGI^ GREECE APPENDICIS 218. AAAO. 

Oux i'dx' ouSsv Tspaa [3iou Ov7]t[wv £7ti]voi[a]i.(;, 

*J] xal Tiaox^.EYjv AawTCijrou i^cpaviu' ulov 

-npdcGs, Ttplv ivSs'l^affO' £py<x TrpsTiovTa cpuaEi* 
5 o; BaciXsia Aio? xal ev Hpaxlfou; xpls; iva6)vOi(; 
iTTTTO'.; vixTi'Ta? owjjLa-:' £TCrjy)vai.'(j£v. 

219. AAAO. 

OvTWi; Si^-^ai, ^eve cpi'XtaTE, Ti?, tt^JOev eIijli, [Syj?, 
Kw[?] [jLEv [i.01 iraTpic ectiv iyw 8' ovou.a Nixoijly^- 
Mo'jdawv SspaTctov, aSwv 9'j|JL£'Xa'.5iv OjJLv^pu, 
S(5^ai5 syyElaca?, TtEpiXEUxa!. VTjSuaov uiivov. 220. AAAO. 

EvSaSs Tov 7raar,(ji x£xa(j[i£vov aylaiYi^iv 

eIXe cp6(5voi;, Suvaxwv [jlt^ti* xal oux eOeIwv, . . 

221. AAAO. 

No'jctov ir,T^pa, . . Kpaxwva KuivT. . . 

Tap'^'T^TTiov yjSe x[a'X07:TEi [[J'-"'!?' 

^Otbv, cpOaouc 8e T[uirou; S£ixvu[giv 6 Idt'ivo; Ep- 

222. AAAO. 

a.^Ta?, ^EVE, TtxvS' a9pY)(Jov Imcrala KlEOTraxpav, 

av cpGovo; eI; A'tSav, ou )^p6vo; v^ydtyETO, 
jjLopcpa? a -rtpwTEiov £X,£i.v StopyjaaTO Kuttoi;, 

I'pya 8' AOavaCx XEpiiva caocppoGuva;, 
^ Mouaa 8£ xal cocpCav, xal TtaxTiSa tocv <piX£pacTOv 

GuacfwvEtv EpaToT; Ssi^aixEva [i.£X£(jf 
xal yvou; tl); OavaTOio oCiSlv y)^ux£pa>T£pov auya? , 

J^-^9i xa).wv TECva? oupiov Eucppociiva?. 223. AAAO. 

6. El xal cou xeuGei, xaA),0!; veov, w lO.EOTraTpa, 
Tiia6o;, xal cppouSov cw[xa Ifloy^E xdvic, 

al);' apETa pioTa; aUl ^wot^i [xetecti, 
'l^jy^S-c, [iavuo'ja' Euxlfa ccjcppocjvav. 

22i, AAAO. 

Tyjv Tp(6ov 6i; luapayE'.?, A'XiiTrw? t68£ CT^jxa voY^aai; 

jjLY), 8£0[x.ai, ysldoYi?, eI xuv6<; eijti litfot;. 
ExlaijcGriv. XsipE? Se xdviv c'jVEOYjxav 3[vaxT0<;, 

6'(; IJ.OU xal crrj'X'r) t(5v8' £j(^apa^E Idyov, 218. ALIUD. 

Non est iillus vitoe terminus morlaliutn consiliis, 
sed fortuna prsestantior spe apparuit, 

quaeetTimoclemAsopichisustulitfilium [ram suar 
priusquam ostendisset opera qiiaj-decerent natu 

qui inRegalibus-ludis Jovis et in Herculis ter cert 
equiscumvicisset,domumhonore-auxit.[minibi 

219. ALIUD. 

Reipsa qucEris, hospesamicissime, quis, unde sir 
Cos quidem mihi patria est : egoque nomine NS 

[comede^ 
Musarum famulus canens in pulpitis Homero, 
gloriae qui arrisi, jaceo in suavi sopore. 

220. ALIUD. 

Hic virum omnibus ornatum splendidis dotibus 
rapuitinvidia, potentium fraude : atque nolens. 

221. ALIUD. 

Morborum medicum. . . . Cratonem Quint. 

Gargettium hsecce contegit [curiusj 

terra, dilectasque formas ostendit lapideus Mei 

222. ALIUD. ,„, 

[Cleopatrar 

a. Stans, hospes, hancce contemplare in cippl 
quam fati invidia ad Orcum, non tempus dii 

[tumum duxit 
cui formae principatum habere dederat Cypris, 

operaque Minerva grata sapientiae, fdeditafl 
Musa autem et doctrinam, qua? et lyram araoribua 

consonam-facere docuit cum blandis cantibus ' 
et scions mortis nihil esse dulcius luce, [tis 

vive, rudentibus intentis vento-secundo volupta 

223. ALIUD. r . 

[patra 

b. Etsituamtegatpulcritudinemjuvenilem, o dec 
tumulus, et evanidum corpus sortitus sit pulvis 

saltem virtus vitae semper inter vivos manet, 
animai memorans inclitam modestiam. 

224, ALIUD. 

Qui viam pergis, absque luctu hocce monumentul 
iie,precor,rideas, si canis est tumulus, [cernenj 

Sum defleta. Manusque domini pulverem conges 
qui meo cippo et ha^c insculpsit verba. [ser« 224. ANONYMI. 

Tu sine msestitia monumentum hoc cerne, viator, 
ne, quseso, ride, si canis est tumulus* sum defleta : cinis domino compostus ab ipso, 
qui nostro et cippo talia verba dedit. CAPUT II. EPIGRAMMATA SEPULCRALIA. 

225. AAAO, 22a. ALIUD. 125 EuTuj(o;, -^ yovswv sItcI;, E^iei-a ydot;, 
eixoc. Twv irivTwv £Tiwv u-xd wSs xExpuatxai. 
CY^ita-ri, IJ.10TE v(>(ii|) ji-VJ-r' dSuvrjSi Taxsd;. 
.'■> TsOvEiw; 5' oOx otoi; dSufjOjxai- SXkoxi it£vOo? 
aacpoT£poi.s lOviTTOv luypdv sjAot; Toxsor-.. 22 1). AAAO. 

Aoub; 17:7:0 a£8ov"Ta<; 6[j.a ^Owv a8s xaltiTTTSi, 

iratSa xe xal y£v£-av, (^ctxcpw a7:ocp9i[i.£vto?, 
iratSa jjlev i? laiocv £(JI.(jvtwv X-^P'^ -C£0£VTa- 

8£^!.a 8' avTETdco-rj yT,pa6? i7:7:ou.d8wv. 
3 AiA90-:£poi<; 8' £7:£6t,x£ ju-ol^ xovtv l7:7:o8au.£ia 

aarrip IIoixiliw, ixyovw a[icpo-:£pwv, 
6'; G^ist. twsSe xacpox; £V£wsa-:o, T£ij(i.a£ 8' At8av, 

7:a7:zw xal 6£U;) ).o'.aOoTa'ra; yap'.Ta?. 227. AAAO. ^ 
e. K. 

Mrj-rpl cpO.-r^ AyO.Y) xal Aapi-a zab'kri aSelcp-ip 
louXio? AvTiyEVYji; avYi[/.' £7:6-if)'j£ t68£. 

228. AAAO. 
(■). K. 

•l'i),*(^Ta) t68' A^aaxavTl:; ya[JL£rr| c'Jvop.£ijvto 
5f,i/.a xaTOiyouivw ixv-riaoauv/]? £V£X£v. 

229. AAAO. 

08t-a, ^aidv cati-aT'. CTaOil; zapa 
u.dt6oii; XEv dcTp£X£'-av. IcO'. 8' w; 7:aTp6; 
AOvjvitovo? 6'jv Tacp-?'|i3'. xX-f^J^£Tai, 
xal Mvaaiav a{)8a<J0v ouvojxa cp6i.~oij • 
xal yvwOi, ji.u8ou(;, ot? cocpw? £T£p7:£T0. 
A [i£v Ta x(5c[A0'j csijLva xal 81' dstEptov 
8i['^'X0]£ Tav i:upt07:6v al9£po5p6[;La)v 
y.£),£uGov, a 8£] xal yswadpov -ziyycL^f 
ypaiJL[xaia!.v lyv£UT£i.pav £u[o]8£Tv 81 ol 
xa-CEiS' OixT^pou 8£).Tov, (X;; £vl 7:Tuxa^ 
6'[t£] 7:'Xava-:a^ Idxl Aap-(ou y6vo? 
xal [J.Y]vi.(; Alax{8ao' twv et:' d.i^tv.ic, 
8[f|]6' £^ (i7:avTti)v IcOXov apaxo xllo^. 
Neov 8' bt dxtxa xoupov, o 7:(5p£v Tzyyay, 
dvu[{jL]' Euv[oiJLOV /!.7:ojv a£, TEJTpwxo.vTa 8ri 
iz' (iXttj) 7:A£!.wvai; £l';i8wv cpdo; 
7:o6i'.v6^ affToX; -:dv8' U7:r|),u8£ ^Gdva. Ille eg^o terras secans spiciferos Cereris sulcos 
Eutychus, parenlum spes, deinde luctus, 

viginti annos in-summa natus sub hocce lateo 
monumento, neque morbo, neque doloribus con- 

[sumptus. 

Mortuus autem non solus doleo; alium sedenim lu- 
ambobus reliqui tristem parentibus mois. [ctum 

226. ALIUD. 

Geminos Hippomedontes simul tellus hsecce conto- 

filiumque et genitorem, ambos exstinctos; [git, 
filium quidem ad sinistram manum introeuntiuni 

[positum ; 

dextera autoin sepultus est senex Hippomedon. 
Ambobusque imposuit effusum pulverem Hippoda- 

mater Pcecilii, sobolis amborum, [mia 

qui illis haecce sepulcra renovavit, muroque cinxit 

[Orcum, 

avo et avunculo supremas gratias. 

227. ALIUD. 

D. M. 

Malri dilectse Agela; et Lareta; bonse sorori 
Julius Antigenes monunientum hocce fecit. 

228. ALIUD. 

D. M. 

Phileto hocce Abascantis uxor conjugi 
raonumentum pereunti memoriae causa. 

229. ALIUD. 

Viator, paulisper monumentum prope adstans, 

discas veritatem. Scito patre 

Athenione, qui in sepulcro est, eum dici, 

et Mnaseam eloquere nomen mortui ; 

et nosce orationes quibus sapienter delectabatur. 

Tum mundi magniflca et per astrorum 

discucurrit igneam sethera-percurrentium 

viam, tum et geometricam artem [sibi 

lineis indagatricem ; prosperumque-iter-pra;bere 

vidit Homeri Ubrum, cujus in plaguHs 

et erro est Laertii filius, 

et ira iEacida) : de quibus veram 

sane ab omnibus et bonam obtinuit laudem. 

Juventutis in flore fiHum, cui dedit artem, 

nomine Eunomum linquens me, quadraginta 

sub sole annos cum viderat lumen, 

desideratus civibus hancce subiit terram. 126 ANTHOLOGI^ GRJEGM APPENDICIS 230. AAAO. 

El, cpi'Xs,j7:uv6av£aiTL?l'cpuv, |evE, tI(;[t'] £Y£vi(^6r,v, 

wJTrapoSiTa, [xaOs, a-caq dlCyov irpd Tacpwv. 
Fswa aev r>.aijxdc [ae iraTifjp, tixtei 8£ {/.£ [xr,TYip 
XpuaoydvY), xai [lzu 8ii<ji/.opo? oux ovaxo. 
5 Trj'XdSt. yap -jraTpY)? Bi9uvi8o? wXtaa. 6u[/.6v, 

XEt[xai 8' Iv E^spiYi xapa 6iv' aT^os; iqvEp.dEasav, 
ucTara Auypov ejxoI 8£px6[i.Evo? Tt^layo;. 231. AAAO. 

Q, cocpia xal [i.ouca, awia-Kfct , [^a(j]x[a]vo? "/itj-tov 

cp'jvTX Ti; iTiraE-rri oiXess [xotpa vdcw- 
w ydov ouy^ up.£vaiov £8a8ouj(^7^<7aTO, u.YiTYip 

olxxpOC CUV yEV^TYl XP'^'"'°''' w^EGaxo. 
5 Kdcixoi; yap yEVExaiai TpacpEi? cpOaoi; te <7uvai[j.oii; 

w):£TO, xal yoEpov ttevGoi; s'XEi'rtE 8(5u.oi(;* 
apxEo, [jLoTpa, 6av6vTi v£w, 8ic(jwv Ss (juvaC{ji.<i)v 

(p£i8E0, xal yovEwv Auypov azEipyE 8ox6v, 

232. AAAO. 

Baidv 001 TO [/.Exa^u ^Cou Oavaxoid x' eOyixe 

xalxuiiSou, Ka-irixwv, xal Gala[;.oi.o Tuyr,, 
vuxxa [xiav <|;£ugxi.v xal avrj'X^a, xyjv avi? aulwv, 

Tif]v 8ij(a 001 iTaoxwv, xrjv axEp EllairivTii;' 
2 ai ai xYjv iiul TZZTt'koL xal eI; aaupioxa TiEOOuoav 

ox£iJL[jLaxa xal ^iSlou? ceTo, -TrpdjJLotpE, T^cppYjv, 
o'l 9p7^voioi ^OYixdv up.-/^vaov, o'l xpoxE)^Eu6ou; 

).a[X7ca8a(; ucxaxiou xal xeveoio aevou;. 233. AAAO. [yat a. Ilaxpwjv [eI[J.i] • Ttaxpl? Au[xiwv [jl'] lAoj(^Euoaxo 
Pwixja 8' h xi[xati; 7rp<jc[y[i.axa [aou 8£)(]Exai. 

i2]ji.axap, [§? cpao?] dcE^Cou iraAiv [oi) ix'aTcojir^fiirEii;, 
£ij7ra[xpi8' d)^X' Itfopa? xY)Xd]6i 6a7:x(5[X£vov. 234. AAAO. 

El? Tov auTov. [siv 
fi. Ou paxoi, ouxpi6o)vOix6v £|Ji.6vTacpovaacpl? I'you- 230. ALIUD. 

Basilides annoi-um xxii heros, vale. 
Quis fuerim quseris, quibus et natalibus , hospes? 

ut discas, paulo siste gradum ad tumulum. 
Chrysogone peperit, genuit me Glaucus, at illis 230. ALITiD. 

Si, amice, scitaris quis fuerira, hospes, quisque 

[natus essem, 

viator, disce, slans parumper ante sepulcrum. 
Genuit quidem Glaucus tne pater, peperit autem mo 

Chrysogona, et me misera nonfruitaest. [mater 
Procul enim patria Bithynia amisi animam, 

navigationi funestse navique meee fidens : 
jaceo autem in Scheria juxta littus maris ventosum , 

supremum intuens mihi funestum pelagus. ■231. ALIUD. Tnostri Qui, sapientia et rausa, operam dabatis, invida 

natum aliqua septennem perdidit sors morbo : 
cui gemitum, non hymenaeum cum-face-prajtulil. 

misera cum genitore suas delicias amisit. [mater 
Decus enim qui nutritus-erat parentibus carisque 

[fratribus, 

periit, et lamentabilem luctum reliquit domibus : 
contenta-esto, sors, mortuo puello, duobus sed fra- 

parce, et a parentibus triste amove telum. [tribus 

232. ALIUD. 

Parvum tibi intervallum vita) mortisque statuit 

et tumuli, Capito, et thalami Fortuna, [tibiis, 
noctem unam mendacem et immitem, banc sine 

banc sine toro-nuptiali, banc absque epulo : 
lieu, heu, quiin vestimentaet in carentia-unguen- 

[tis incidil 

serta et in libros tuos, o praematuro-fato-rapte, 

[cinerem ! 
hei lamentis celebratum hymenaeum! hei praevias 

lampadas extremi et vacui lecti ! 

233. ALIUD. 

a. Patron sum : patria Lyciorum me peperit tellus. 
Roma meas res {id est me), tum in lionores ex- 

[cipit. 
beate JEsculapi, in lucem solis rursum non me 

[deducis, 
sed licet nobili-patre-natus, cernis procul se- 

[pultum. 

234. ALIUD. 

In eumdem. 

[cumdant, 

6. Non sentes, non tribuli sepulcrum meum cir- nuUum equidem potui reddere promeritum. 
Nam procul a patria peril Bithynidos ora 

navicula temere fretus et arte mea. 
Nunc Scherise jaceo ventoso in littore, tandem 

exitiale mihi respiciens pelagus. scip. maff^ CAPUT II. EPIGRAMMATA SEPULCRALIA. X^il o'j8' d^.o^-uyaia vuxxepl? apLTtlTaxai- 
illx p.£ i:av 8£v8po; j^apCsv irspl ^(ffxov avIp-Ksi 

xuxIoOev Euxip-rtoi? x'Xwfjlv ayaHdiisvov. 
rioTaTai. Se Trlpi.^ ).i-Y'JpT| p.i.vup(aTpi' avjSwv 

xal TSTTi^ yT^uxspot? jzCkzii ).ipa x.£<^'^ 
xal oocpa -z^a.uki^ou'Six yzXiBo'^U, }) te 'XiyiJTCVoui; 

axpU OLTZO ctViOoFu; -/jSu yiouact. [xlXo?]. 
IldTpwv 6'(jaa [ipoTotaiv £pa<jii.ia iravu' sTelscffa 

6'cppa xal slv AtSa Tspuvov syoiat. xonov • 
TixAla Se ■^avO' & )iloi.-:ra xal iv vs^tyiti xaT£XTT,v 

wysTO z).T,v & zplv l^wv duExapTtKiaaYiv. 235. AAAO. 

y. narfjo llaTpwv [jlev, Aii7:o').Tjta 5' syti* 
TEXvw 5e SiGcd TEXva, iraTspa 8' zu Isyto. 

236. AAAO. 

a. El(;ia(Jou,ntop.T:T0,7.a, [x]al[el](;xpCva ^Xa[(:]T[7i]- 

dcTsa xa[l] 6al).o[u]£; £v izzxixkoia[\.] ^(55wv [<j£uv 
•^Suzvoou T£ xpoxo'J xal dt-^'YipdvTO'J au.apdv-r[ou, 

xeU xala ^iacTT^cai.? (Xv6£a ).£Uxoiou, 
^ (5)? iTa Napxidffw t£ itoluxlauTu 9' TaxCvSw 

xjal cov £v d4'i.y6vo[i;] oivGo; £j(^ot. ti /^pdvo;. 
fi8£y[a]p, -^vixa 7rv£0p.a a£[>.]wv aTtfAus 4>i).i7riro; 

GiyYjjv axpoxaTOit; y(^£[i'Xl£Ci irpo;7:£ldcac, 
c[Ta](ja lt[ii:]o(^uj^[o]uvTo; uz£p yaalTOU IlwfJ.- 

[7rTiA).[a 

Tr|V xsCvou ^WY|V (iv-£[)va]6£V Oa[vja'i_T]ou. 

T]o(y)V [(Ju]^u[yi[Yl]v £T£[JL£V OeO? W(JT£ 6aV£tv jxlv 
IIwtJLTtTlllaV yluXEpOU XuTpOV U7U£p ya[i.£TOU, 

^YJv 8' d[x]ovTa <I>t'X[i,7u]Tiov £7t£uj(^6[JL£vov Sioc 7ravTd[<; 
(juyxEpdcai 4''-'X[''^] ■'^''^'^H-* (pO.avSpoTaTTj. 237. AAAO. 

jl(JTp£<^£V MoipWV JiCa VY^ p.a-a • Tf|<; 8' dv£Tl'XY)(J£V 

lat? l8Cai.? EuX.'^ti; 6u[Adv fXaffcajiEVvi 
Epicppwv noopL-rctiDva [<^i,AiTCTrou x£8vr) axoiTi? 
Itii; uTC£p yajx^Tou [-cov ^(]ov i^zkiizzv. 

238. AAAO. 

Av6£a TZoWoL yeVOlTO V£o8[XY]Tti) £Ttl TUU-Sw, 

jJLYi ^dTO? auj(^[XT,pYi, [XYj xaxov alyiTuupov, neque ululans noctua circumvolat ; 
sed mihi circa cistam omnis arbor grata assurgit 
ex-omnibus-circa-locis fructuosis ramis exsul- 

[lans. 
Volitatque circum argula oxili-et-(lebili-voce can- 

[tillans luscinia 
et cicada ore dulci proterva fundens, 
et perite balbutiens parvula-hirundo, alque stri- 

[dula-efQans 

locusta e peclore gratum fundens melos. 

Patron quaecunque mortalibus arnica sunt, omnia 

ut et in Oreo lajtum haberem locum : [perfeci 

alia autem omnia quae reliqui etinjuventute possedi 

periere, praiter quos prius vivens fructus de- 

[cerpsi. 

23o. ALIUD. 

c. Pater Patron erat, Appoleiaque ego : 
peperique duos liberos, patremque laudo. 

236. ALIUD. 

a. In violas tua, Pomptilla, et in lilia piillalent 

ossa, et in frondes cum foliis rosarum [ranti, 

suaviter-spirantisque croci et senio-expertis ama- 

et in pulcros iitinam pullules flores leucoii, [thi 

ut aeque ac Narcissique multum-defletique Hyacin- 

et tuum apud posteros florem habeat-aliquem 

[tempus. 
Haec enim, cum spiritum e membris emittebat 

[Philippus, 

tacite summis labris ad eum accedens, 

stans, eum-deficiente animo, supra maritum Pom- 

hujus vitam accepit mortis stise pretio. [ptilla 

Tale conjugium divisit deus, ut mortua sit quidem 

Pomptilla, dulci redemptionis-pretium pro ma- 

[rito; 
vivat autem invitus Philippus, preceturque omni 

[tempore 
ut commisceat spiritum animae marili-amantis- 

[simae. 

237. ALIUD. 

6. Evolvebat Parcarum una fila : cujus sed enim 
precibus suis animum, quam placavit [explevit 

magnanima Pomptilla Philippi proba conjux 
quae pro marito vitam reliquit. 

238. ALIUD. 

Flores multi nascantur recens-exstructo in tumulo,. 
ne rubus hirsutus,ne malum bucranium nascatur. 238. ALIUD. 

Plurimus hunc tumulum flos ambiat, atque facessant 
hinc rubi horrentes, tegipyrusque mala. At violse hue coeant, et amaracus, et narcissus; 
omnia circa te, Vibie, sunto roste. 

• MURATOR. 1-28 ANTHOLOGI^ GR.^CM APPENDICIS Oui6t.£, xal TTspl (JoO -jravxa ysvoiTO ^68a. 

239. AAAO. 

TdvS' 6 7ralai<j-pooy).a| A[/.ij.wvi,o; sl'caTO [Eiwixdv 
auTOi; I'ti J^wa? to y).uxu cpsyyo? 6pwv, 

T^piov ocppa ysvoiTO* tov, gj Maia? xIute xoupj, 
EptASi'/], -TTJUL-oi; ywpov Iti' euceSewv. 

240. AAAO. 

TouvoijLX Eupn:(8[-rii; toij[jlw T:]aTpi. Ev6aSe x£i[iLai 
o'j -TToAu [jLixpoy(^p6vw TwSs ^loi TcapaSot?. 

241. AAAO 

OxTcoxaiOsxaTOU u.2 xaTapj(^6[jLsvov ).uxa6avT0?, 
ap-i T£ ^y]ro^\.y.r\i; I'pya SiSacxdixjvov, 

AsgSw £v £u8£v8ptj) ^apualyYi; vouco? sSaava, 
xo'jxj":' ic, lijLEpnfiv yatav I'Syjv Ecpscou. 
5 Au-oxa(7Cyvr)To; 8s xaij-wv [xa'Xa xo'X'Xa, -roxjuai 
■rcsvOo:; stt' wxualou vyjoi; £8a)X£ cp£p£iv. 

NaCti) 8' -^pOKOV hpOV 86[JLOV, Ou8' Aj(^£pOVTO?* 

Toiov yap ^lOTou TEpfxa cocpotaiv I'vi. 242. AAAO. 

a. Tov EffTiaiou ir\i; Tpay(j)8ia? ypacp-J] 
E'j(Xvopi8av X£xpucp' 6 TU[JL6iTa(; 7:£-rpOi; 
f^'qccLv-oi. TTooi; Ttav-w' £uc£6w? ava -Tcxd^.iv 
I'twv dcpiSaov dy8orjXovi:' apTiwv. 

5 p. 00)(_l X£vai; 8d^ai? E^YjxdTa xdvSs 8£8£x-:at. 

TuaSo; o8' £x Tcpoydvwv, xat? 8' dtiro ■zr^(; cocpta;, 
Tati; a7:6 SwxpaxEW TrivuTai; [/.a).a, tou T£ IDvcitTtovoi;, 

xo'JX ETCixoupsioi;, •i^8ovixati;, aBsoi?, 
EaTt.aTov, -:6v cpuv-a 7TaTp6;x)v£ivoto M£vav8[pou(?) ] 
10 £(iO),OTd-Y)v ^ioTa<; i^avusavTO? 686v. 

Koucpri yata, juBzXc'' 6ffiw?, xptinToi^ffUTov av[opa(?) 
[xAwovt' euceSewv £l?(?) Upou; 6a'Xa[i.o[ui;. 243. AAAO. 

Mvfjixx cpt)^ocppocuvri(; Aanri t68£ Aacpvi? £T£u^£ 
xal ^tocav cTTsp^a?, xal cpGijjLEVYjv ttoOewv. sed violae, et amaraci, et mollis narcissus, 
Vibi, et circum te omnia nascantur rosae. 

239. ALIUD. 

Hancce palaestrae-custos Ammonius statuit aram 
ipse adhuc vitae dulce lumen videns, 

sepulcrum ut fieret : quem, o Maiae indite fili, 
Mercuri, mittas in sedem piorum. 

240. ALIUD. 

Nomen Euripides meo patri. Hic jaceo 
non multum in hacce parvi-temporis vita pro- 

[gressus. 

241. ALIUD. 

Octavum-decimum me ingredientem annum, 

nuperque rhetorices opera discentem, 
Lesbo in bene-arbusta gravem-dolorem-ferens 

[morbus domuit 

neque jam in amabilem terram Ephesi veni. 
Frater autem germanus labores multos perpessus, 

[parentibus 

luctum in rapida nave dedit ferendum. 
Habito autem heroum sacram domum, non Ache- 

talis enim vitae terminus sapientibus est. [rontis ; 

542. ALIUD. 

a. Hestiaei filium tragoediae scriptorem 
Evandridam texit sepulcrale saxum, 
qui-vixit in omnes pie per urbem 
annos numero octoginta integros. 

6. Non in vanis gloriis vita-functum huncce accepit 

tumulus hicce post proavos, at in iis quae ex sa- 

[pientia sunt 
quae ex Socrate doctrinis praesertim et ex Platone, 

non autem Epicureis, voluptariis, deos-toUenti- 

[bus, 
Hestiaeum genitum a patre inclito Menandro (?) 

optimam vitae emenso viam. 
Levis terra, injecta pie, tegas tu virum(?) 

inclinantem piorum in sacras sedes. 

243. ALIUD. 

Monumentum amicitiee Astae hocce Daphnis struxit 
qui et vivam dilexit et exstinctam desiderat. 241. ALIUD. 

Octavus flecimusque mihi cum curreret annus, 
jamque in rhetorica non rudis arte forem, 

froudifera in Lesbo, morbo correptus, obivi : 
non iterum est Ephesus cara videnda mihi. Attulit ad miseros heu! fratris cura parentes 
relliqulas, pelagus nave secante, meas. 

Nunc Acheronte procul sacrata heroibus arva 
(nam finis doctos excipit iste) colo. r CAPUT II. EPIGRAMMATA SEPULCRALIA. 129 244. AAAO. To8vo[JLa aJv Xapiac, Qr^^-i] -jraTol?, aWa Oavovra 
ITo'.aavSpo'J j^uSavr) yata •/.aTSGxCa'ii. 

245. AAAO. 

HYiC£va[0]ava[Ta); [j.jj ^^opd;- to Si^wy.ay.al'jTTTi'. 

yata, ).a6oOija yspa? touO', S SeSw/.s, -xal'.v. 
!' T yap jj-O'. 4"^X'^ !^-^'' ^? alOipa xal A'.o; aO),a;, 

-:-c£a 5' £'.; At8-/)v dt-rpoTro; sD.s voao;. 
Tout' slay^ov [^.sya 5woov uz' auTwv Oupaviwvwv 

EO)>a)vto? yaaixoi;, aouvo; ivl oOiaivoic. 246. AAAO. 

^6s, T'lvo; toSe cr,ij.a Tsav Ozo XiccaSa xeliTa'.]; 

Ti; ooacov ol/.TOo'ar/^v [7.o'!oav £v£yxaasvo[;; 

A-rju-wva^, i^a^saj;.'.? 6v i^oi<h(x~o zavSa oipic-cv, 

saTTop'-a'.i; T'.xpdv 5' iU A^spovt' jjjlo'Xev, 
) zdvTOv £7cizla)(Ta<; a).',[j.'jp£a xal •7roXux).a<jTO) 

u.a-:£p'. xal ysvf-ra CT'jyva li'nrwv Saxpua. 
OOx -^d/av cpu); yap TO yau.r,),iov, 0'j8' uu.£va'.ov 

£XAayov, dy.la yoo'jc, dv-jaxai£txoT£TO'ji;. 
Oj xaxdcicT' AiOat;* Trdp'.G'., q£V£,yatp£ 7:poG£(-;r«c, 
) xo'.vd; £7Ccl OvaTot? 6 -iiAdoi; £1; cpO'.tjivouc. 247. AAAO. 

T£OatjLa' 6 Maxpoaeipi.^ iv vr,ijci) '/.axpa, 
£rr] ^'.wcai; ■jir/Tdxii; toc yO-ioi. 

248. AAAO. 

H y:v£-^ od^-iTi t£ xal ev Mouc-f|Ci Tupivva 

s^oj^o?, '/j irdrrrji; dxpa cplpouc' dps—?)?, 
^^V£d8al; -picja? £T£wv "(^■/]'7aca, toxeuc.v 

0'jGr/|V0i.i; D.'.zov Sdxpua xal CTGvaj(_d?. [auTYi 
nS^ ydp EIJ.OU oO'.ij.Evri'; X^?^'^ 86u.O(;* out£ ydp 

A£Czou.a'., out' sXi-ov p^acTov d7toi)(^o[j:£v*^. 
AvtI 8k ■TtaTooJou xal u^^oodooio [jL£).dOpou 

A'.r?) Touadv £j^£'. <;wt/.a Aa^ouoa ■Ki~^-i]. 

El 8' T|V £OC£S£0)V o'c'.Os AOyOi;, O'J'rtOT' dv OlXOi, 

cuao; iaov; cpO'.a£vr,<; TataS' evex-jois •^uyo-^'i. 

249. AAAO. 

OcT£a tiev xal cdoxai; i[!.o!.c, c-0>d8£; 8i,£j(^£uav 
distal, xp-ri[«.vtov 6cla' 'juo8£(;di/.£va!.* 

d'Uyj, 8' alOEp'.ov y.ai-iyzi -ico^.ov d^uvETwv Se 
^Qv/.aXi; dvOpoizwv tou8' nuy^ov 6avdTou. 

ANTHOLOGIA III. 21-4. ALIUD. 

Nomen Charias, Thebe patria; sed mortuum 
Poemandri prodiga terra obumbravit. 

245. ALIUD. 

Etsi cursim eas, amice viator, parumper morare. 
Consecravit autem me immorlalium chorus, atque 

[corpus tegit 

terra, quae donumcepit hoc, quoddederat,rursus. 

Abiit enim mihi anima quidem in ailhera et Jovis 

[aulam, 
ossa autem ad Ditem inevitabilis rapuit lex. 
Hoc sorLitus-sum magnum donum ab ipsis Cselico- 
Eulalius nupliis-aptus, solus inter mortuos. [lis 

246. ALIUD. 

[saxojacet: 
Tumule, cujum hocce monumentum tuo sub polito- 
Quis, fare, Lrislissimam sortem nactus? [mum, 

— Demonax, Salamina quem aluit puerum opti- 
in mercatura autem acerbum ad Acherontem iit, 
mare cum navigasset salsura et multum-flenti 

matri ac genitori graves liquit lacrimas. 
Non accenderant enim facem nuptialem, neque 

[hymenaeum 

clamaverant, sed gemitus in fllium oclo-et-vi- 

[ginti-annos natum. 

Non malus est Pluto. Transi, hospes, salute data, 

communis quippe mortalibus est navigatio ad 

Tmortuos. 

247. ALIUD. 

Sepultus ego sum Macrosiiis in longa insula, 
vilae peractis annis mille quinquies. 

248. ALIUD. 

Quce genere famaque et apud Musas Tyrinna 

eximia I'ui, et omnis summa tuli virtutis, 
novenos cum ter annos vixissem, parentibus 

miseris liqui lacrimas ef, gemitus. 
Omnis enim, me exstincta, vidua domus : neque 

linquor, neque liqui sobolem abiens. [enim ipsa 
Pro paternis et excelsis fedibus 

exigua meum habet corpus nacta petra. [mus 
Sin autem esset piorum justa ratio, nunquam do- 

mea ipsius exstinctae in hasce incidisset fortunas. 

249. ALIUD. 

Ossa quidem et carnes meas rupes diffuderunt 

acutaj, e praecipitibus-locissaltumsuscipientes : 
nnima autem eelherium habitat polum : stultorum- 

^que 
consiliis hominum hancce nactus sum rrortem. 

9 130 ANTHOLOGI^ GRMGM APPENDICIS 250. AAAO. 

R)i.ai55i,o? Iyityjp AyaOVifjLEpoi; IvOaSe xsTji-ai, 
TcavTorr,? SsSaw; xparcvov ax£C[/.a vogou * 

^•jvov TO'JTO 8' ejjLol xal Mup-rdc'XY) slda cjuveuvw 
u.V7]L;.a* |/.£t' sudsSswv 8' £(5[j.sv iv HXuaiw. 

251. AAAO. 

AlxsCSou [/.£ xpacpevTa cpO.oi? Iv Yutj.va(j{oi.(j(.v 
^jjTTYipd? 8ai[xwv -^pTcaosv acp]v[i8{]w(;* 

sixofji yap xal ttsvts [Xovou; "XuxaSavxa? 6^z6g(x.c, 
ffX7]v.o? vuv xstaai II^outeo? iv [xslaGpoi-c. 

5 AcpOapTOi? MoOsai; yap iiridTiov auTO? i? aUv 

■f,V 6 IeW? V£U£V, VUp-CpiO? W^a [X0V7]V 

Mous]wv yap x'Xt,8ouj(_ov Epw; cpuys xoux EODvOvra 

P-^]j.io? EX [i-YiTpd? xal TTarpd? £^ 0[i.alou 
o'(! vuv oux£t' £j(^oua!,v §p.6v Bdlo?. A'X'Xa '7rap£pj(_ou, 

10 CpilE oSoiTTOpE, Tia; TOUVO];.a 8l,J^6[l.£VOs. 

252. AAAO. 

Mvaij.Etov t68£ Gtio -rtanfjo EiroiYjffEv lauxou 

^Epalv Traijiv dpav aa<; apExag evexev 
xal £yw uTCEpO' zaxSiaai. 7:po<;Y][J.a{vw -jraptouGiv 
w? ulov Mdc^ou t6v5' £)^w Epu-oxpaxYiv 
5 XalxiSEWv 5(_a)pa<; £v6d8' airocsOCjAEVov. 253. AAAO. 

0] ■rcplv £vl ^wotTi (^Ckoic, cpilo?, 6 Tiplv Iv dtCToti; 

*/^8u?, 6 ni£pi8wv yujxvasiou te cpilo?, 

lOvEioyEVY)!;, uidi; 0Eo8a)pou, tw8' OTcd TiiaSw 

XEijrai A^E^avSpa p-viTpl Xiirwv Sdxpua* 

;•) Tot? yap] dcEl yEVETaiuiv dcpEilofXEva; ind texvwv 

[zplv Tidat j(^dpiTa; xaxOav' awpo? stov.] 

254. AAAO. 

<^apvdxEa) (jidlav 8£px£u, ^eve, xdv ^apu? ASrii; 

ExlauEV dypE'Jca? 8u(j[jLopov V^'XixiYiv, 
TE^j^vr) -TiaiSoTpCSav, etesiv veov, ex Se SivcoTra? 

TcaxpCSo?, £^ dpETa? irpd; Suaiv olj^dtz-Evov. 
5 Ou xdl-rtiv xpuTTTEi yr\ BosTTopl;, oOSe XiXri^t^ 

yu[xvdc7i.ov xwcpoti; Sdxpuffi. [/:upd[;.£VOv. 

AtpETlCja; 8£ TCaXYip (JTOpya CpuUlV EirpOTEpYjdEV, 

(Jj^r] iiaTiov TupL^w daaa 'XC9ou Oeu-evoi;. 

255. AAAO. 

Iyyt6zi<;^ w ^eive, tC? eIjji.' iyo) -f] xard yaiYji;, 2b0. ALIUD. 

Claudius Agathemerus medicus hie jaceo, 
doctus rapidum remedium omnigeni morbi 

commune hoc mihi et Myrtalee statui conjugi 
monumentum : cum piis autem sumus in Elysio, 

251. ALIUD. 

Alcidse me nutritum amicis in gymnasiis 

tristis deus rapuit subito : [feci, 

viginti enjm et quinque tantum antios iter-cum 

i7iane involucrum nunc jaceo Plutonis in aedibus. 
Incorruptis Musis enim contubernalem ipse in 
4 [aeternum, 

quam populus annuit, sponsus aperui sedem : 
Musarum enim clavigerum me Amor fugit vel nolen- 

Remidis voluntate malris et patris Omali, [tem 
qui nunc non jam fruuntur luce mea. Varum transi, 

amice viator, quisquis es, nomen inquirens. 

252. ALIUD. 

Monumentum hocce tuus pater fecit suis ipsius 
manibus omnibus videndum propter tuam vir- 

[ tutem : 

et ego superne posita significo prsetereuntibus 
filium Moschi a me teneri Hermocratem 
Chalcidensium ibi terrae defunctum. 

253. ALIUD. ^. ^ 

[inter cives 
Qui prius inter vivos amicos amicus, qui prius 
gratus, qui Pieridum gymnasiique amicus erat, 
Cliogenes, filius Theodori, hocce tumulo 

jacet, Alexandra? matri relictis lacrimis : 
semper enim parentibus debitas a liberis 
priusquam solvisset grates, mortuus est quamvis 

[immaturus esset. 

254. ALIUD. 

Pharnacis cippum aspice, hospes, quem gravis 

domuit, capta infelici setate, [Orcus 

arte peedotribam, annis juvenem, atque Sinope 

patria, impellente virtute, ad occidentem profec- 
Non urnam tegit terra Bosporia, neque latuit [turn. 

gymnasium irritis lacrimis madefactum. 
Quo autem electo, pater amore naturam superavit, 

qui imagunculam tumulo lapideum monumentum 

[posuit. 

255. ALIUD. 

InvestigaS;6 hospes, quassim ego qucfi sub terra s?o?/, 250. ALIUD. 

Claudivis hac condor tellure Agathemerus, omnis 
uuta celer fuerat cui medicina mall : Myrtala, juncta tore, tumulo quoque jungitur : amb(j 
valle pios inter vivimus Elysia. 

H. ORoriua CAPUT II. EPIGRAMMATA SEPULCHALIA. 131 TI.VS? 0'. TCXTSpEi; TTjV ti.EA3T,V ETSXOV J 

07)* £Yw yap £pa7-r6vO).up.7riai;ouvojx' £x).*/]Or,v, 
at; Vi llaTpo/Aio'jc, [xri-rpdi; 0)v'ja':it,aoo(;* 

Bpviv 8' olaov eSyiv Itewv xOpcasa 8l; [liuTd 
ap9£vo;, £v 8' sO.aj^ov cr,aa t(58' dvTl ydjxou. 
....„„, 

PtjVcJj -Trap Tro-raixw yevdixYiv, n(5l).iTTa 8s [XTjTTjp, 

Ku'iv-iavoi; 8s irarrjp, IIpoucid5o<; Ss 7:dTpY);, 
Ka'Xiroupviavo^S' ouvo[i.' • srri 8' etcI Trsvxe Xdyoiciv 
eIv Eotffto cyoXaaac zlxoGZThc e'Oavov. 

I" 
557. AAAO. 

SejjLvov dil ^7](ja(; [JioTov, [xdxap ApT£ix(8(i)pe, 
ffw^pocjijvrjv 8t,a (JY|V x,*^tp£ xal iv cpOi[/.£voi.q. 

258. AAAO. 

Tyjv (Tr-jV s'jvoixv xal iriffTiv, <J'at8p£, ^cckou^-zzq 
ev ^'.0T'^(; [xlxpo'.; ou tuote TcauffdjxsGa. 

259. AAAO. 

El xal u-oipCO'.ov TiXoi -^ye cs yi^<; Otjo xdlicouc, 
SwTiaTpE CiiLVE, Oavwv, /atps xal iv cpOiasvoi;. 

260. AAAO. 

[E7.0(^vT£;j TCpo? TO'j; Kapirai£o<; dp6a cppovEuvta; 

[aSTOUi; iv] TO'JTW (JT^jJLaTl X£x).ClJ.£6a. 

[H [XEv yap] Eevw eIjjl'- 6 8' euloi; Trdat.^iyyijO'Epi.El'o 
[xEiTaf ou-oij 8' 6(j](a);, w? [iCov ettveojjlev, 
5 I'^TOjiEv c£[xv]or tiaxapcav [Se] ^oipav e'j^^ovte; 
X£(iji.cOa], XiOciSsajv iv cx'.spoti; OaAd|j,oi<;. 

261. AAAO. 

H TCoAu SEtpY^vwv ).tyi)pwTipYi, "h 7:apa Bax/^w 
xal 6o(vai(; aOr?]? j^pucoxEpY) KuTcpiSo?, 

T, ).a)a-/i cpai8pVi te y^E'Xi8ovli;, e'vG' 6u.dvoi,a 
XEiaai, ATt.[j.T,-:w Saxpua 'Xsnroji.Ev-rj, 
5 T^ iieIov i'jTradilY) [iair,!; octuo* -rY)v Se ToaauTTiV 
8a''[Ati)v dirpol'SY,; icxESaffEV cpiliriv. 

262. AAAO. 

a. EvOaOE A'.aAoyo; xaOapw Trupl yuta xa67]oai;, 
Adx-zjiYic; cocpiY)? ^X"' ^' dBavdTOi)?. aut qui parentes miseram me genueriiit? 
Disces: ego enim amabili Olympias nomine appel- 

[lala sum, 

Alia Patroclis, matrisque Olympiadis : 

luctuosam autem viam ingressa sum, poslquam 

[annos bis septem altigeram 

virgo, unumque sortita sum monumenlum hocce 

[pro nuptiis. 

256. ALIUD. 

Rhenum juxta flumen natus sum ; Pollitta erat mater, 
Quintianus autem pater, Prusiade patria, 

Calpurnius nomine ; annos quinque litteris 
Ephesi postquam vacassem, viginti-annis-nafws 

[mortuus sum. 

257. ALIUD. 

[dore, 

Honestam semper qui vixisti vitam, beate Artemi- 

modestiam ob tuam gaude vel inter defunctos. 

258. ALIUD. 

De tua benovolentia et fide, Phaedre, loquentes 
vel in tota vitse mensura nunquam cessabimus 

259. ALIUD. 

Etsi fatalis finis te abduxit terree sub sinurn, 
Sopater venerande, mortuus gaude vel inter 

[defunctos. 

260. ALIUD. 

Cum venimus ad Carpel recta sentientes 
cives, in hoc monumento siti-sumus. 

Ego enim Xeno sum, atque conjux mens juxta me 
jacet; simul autem pie, dum vitam spiravimus, 

viximus sancti; beatorumque sortem habentes 
jacemus, atque piorum in umbrosis sedibus. 

261. ALIUD. 

Quae multo Sirenis eram cantu-suavior, et apud 
et mensas ipsa magis-aurea Cypride, [Bacchum 

quae garrula laitaque hirundo, ibi Homonoea 
jaceo, Atimeto lacrimas linquens, 

cui fueram gratissima a parvulis : tantam autem 
deus improvisus {i. e. ex improvise) dissipavit 

famicitiam. 

262. ALIUD 

a. Hic Dialogus postquam puro igne membra purga- 
athleta sapientiaj abiit ad immortales. [vit, 261. ALIVD . 

Sirenas potui cantu quae vincere, qua nee 

in vino et dapibus dulcior ipsa Venus, 
hie Homonoea tegor, modo garrula sicut hirundo, nunc sed Atimeto sum dolor et lacrimse, 
cui dilecta fui jam parvula : vis fera fati 
quam subito talem rupit amicitiam ! 

H. GROTTOS. 132 ANTHOLOGIZE GRMGM APPENDIGIS p. EvGaSs Aialdfoio cadcppovo; dcTsa xeuOei. 
yuii-va?, 6'; d[xcp' apsT/iv I'tt'Xsto xal cocpCriv, 
5 AXidc Toc [jiv xs^Sei [xixpoc xdvi; Ap^cpij^uSjicra, 
4'ux.'^|V S' ix [xeIewv oupavoq zu^bc, £j(^£i. 

263. AAAO. 

fivTauO' dp)(^i.Ep£Ui; lyw ttot' wxouv, 
avOo? ^upa[/.EV0(; vewv lou7.tov, 
(l;uj(^Yiv £uc£6i7]<; uiTEp teOyjIwi; 
xal aejxv^i; p.axdpa)v ^TZfi^tTzioL^, 
5 A>.1' £1? yripa? I'xoicjOe iravTEi; e^y];, 
j;.V£iav MriTpocpavoui; o'coi. -TTOiEiaOs * 
VY) Tov Aia cuvTr|p7]<ja). 

264. AAAO. 

6 x'X£iv6(; Ivi? paailEW? Ap-d^aciio?, 
6 Mi6pi8aTOU '^aaiXiwc, xacCyvY)To<;, 
(^ yata Tiatpli; Kaa-rtia? Tuapd xlYjOpa;, 
iSvip ISrjpaiv ivGaSl TETdp^uxai, 

5 TudllV Trap' tpYlV, -f^V £S£l[i.E NlXtXTtOp, 

ilaidSirilov djxcpl MuySovo; vap.a. 
0dv£v 8' diraSoi; Auudvwv dyax'XEiToiv 
aolcov avaxTi. IlapSix-riv icp' ug[xCvyjv, 
■rrpiv iTEp Ttald^ai ^.^^P"^ Sv]'tu ItiOpw, 
10 icp9iji.ov alat X^^pa Soupl xal xd^to 

xal cpaaydvou xvwSovti, tteJ^oi; Iittcsu? it. 
S' auToi; lao;; TcapOEVoiaiv alSoiaii; 265. AAAO. 

Svifj-a [J.EV £v crrilYi y'XuirTT] Olffav, -^vix' iyw [X£v 

Ae'XCoU yTtUXEpYjV 'XEtllOV £7l£CJ(_apiYlV 

Py1V£iy)(; Se [ji,' e'Sexto p-uj^o? xal aldpLTtEXOv oSSa? 

AiSeo), [JLdp[4'av (^?) yalav] 6-:t6 cxotiyjv, 
ira-rpdi; [jlev AYjaocO^vso;, [Itewv] Suo xEixoai a' 

laxz Se* [i-E TpiTotTYiv al'jxaiTO? d)^^uu.£vYiv [o5cav. 
(Q [XYjxpo; CTuyEpTJi; xal dSElcpsou eI'vex' Ij^sto)- 

vouco(; dxwT^OTw p.6paiu.ov eHe ''^X''^* b. Hie Dialogi pradentis ossa tegit Tsapientia. 

gymnasium, qui in virtule exercitatus fuit el 
Sed ilia quidem tegit exiguus pulvis circumfusus, 

animuni autem e membris egressum vastum 

[caelum habet. 

263. ALIUD. 

Hie summus sacerdos ego quondam habitabam, 
flore detonso novae lanuginis, 
animo autem ad pietatem florente 
adque sanctum deorum ministerium. 
Sed usque ad senectutem venite omnes ordine, 
memoriam Metrophanis quotcunque facilis : 
quam per Jovem conservabo. 

264. ALIUD. 

Inclitus filius regis Amazaspus, 

idem et Mithridatis regis frater, 

cui terra patria fuit Caspias juxta portas, 

Iber ab Iberis hie humatus est 

urbem ad sacram, quam aedificavit Nicator 

propter Mygdonis, quo virent-olivae, fluentum. 

Mortuus est comes Ausoniorum inclitorum 

cum-iisset principi Parthieum ad bellum, 

prius quidem quam inquinasset manum hostili 

fortem eheul manum hasta et arcu [cruore, 

et gladii mucrone, pedes equesque. 

Illft idem par virginibus pudicis 265. ALIUD. 

[ego sane 
Signum quidem in cippo exsculpto posuere, quando 

solis dulc8 liqui planum-foci {i. e. terram); 
Rhenese autem me accepit sinus, et luce-earens 

Orci, rapiens terram sub caliginosam, [solum 
patre Demosthene genitam, annis duo et viginti 

[natam. 

Scitote autem : me tertiam ex progenie pereuntem 
(0 matrem afflictam et fratrem afflictum propter. 

morbus inevitabili sorti destinatam cepit [me) : 264. ALIUD. 

Hie regis ille sanguis est Amazaspus, 
et Mithridatis regis inclitus frater, 
cui terra genitrix Caspias apud portas, 
Iber sepultus hie Iberico more, 
in urbe, quam Nicator in solo struxit, 
pingues olivas quod ferens rigat Mygdon. 
Obivit ille, dum comes Latinorum 
ad bella vadit Parthica imperatori, 
manum priusquam sanguine hostium tinxit, 
invictus eheul cujus hasta vel mucro 
domare peditis posset hostium turmas : Nunc ille tantus virginum jacet fato. h. grotius. 

265. ALIUD. 

In cippo nomen scuipserunt : en Glycerena 

.^li dicta fui, dicta et Epeschatia : 
Me Rhenea suo, vix cognita terra, recessu 

exeepit, Ditis dum feror ad tenebras. 
Viginti atque duos quum agerem annos, tertiapatrem 

orbavit, Parca fila secante, dies. 
qui, me amissa, mater fraterque doletis, 

morbus me et fatum et sors domina abripuit. 

SC. MAFF i I CAPUT II. EPIGRAMMATA SEPULCRALIA. 266. AAAO. EuTuyou "^piov tl[t.\, xal oO xsvov og-Iol yap \lo'. 

S.\yzx 8' £),liirs -rtXTpl, tco'Xu irXctov Se TEXOuuif), 
& TpiTOv (iSivwv oOxsx' (ipiOaov ^'x£i. 
5 Xxopyviv 5' oij(_o[i.£voio irsptx'Xaiouffiv dSsT^cpoi, 

. watSei; 8' cJpcpaviYjV, jy\^0(s6wr\v 8i yuvT^. 

El ok Tpi7]X0VTa ^wvi; jxdvov £aj(^' IviauTou? 
xal 8'jo, Tw (pOovspw 8a£[jL0vi tjL£[j.cp6[j.£0a. 

267. AAAO. 

K(otvToy) looXuixtou Ma?i(j.ou xai'pttv. 

Tidiv dv XoYot; ypi^ffaiTO Zeu; EittTtjxwv 'H>,tw 

OTi TO ap(ia S8(oxe <I>a£'8ovTt. 

llL(.i':£po'j xocaoio cpa£tjcp(5pov dpixEAar/ipa 
O'jy £':£pov TT^vY^v (T£to GeoI TTOiYidav dvaxT£5* 
T(TtT£ xaxocppbva OY^xa? £cp' ddii8£(7GLV OXuairou 
uUa xal TTwXwv dcpa-rov Ta)(^oi; iyyud'Xi.^ai;, 
5 i^u.£':£pYiv 0'j8' 6'<t50v iS7t6(8) 8£i<:a? iirapwyi^v; 

OO Td8£ TZ'.GTOL 0£ot; (J£0 8Y]V£a' TTOl <&a£0oVTO? 

sOsTaOs? apaa cpopstTO ; xC cou xupo? dx[a][/.dTOi.o 
c>.o; dypi xal Gpdvov -^IOev £[x6v xal £tt' £up£a 

[x6(j[j.ov ; 
M'lyvuTO xal xuxlow. u:r£pa£V£? i5t/_6o? d'n:' £'0,y)<;- 

iix£avd? X^p^ct; auTo; i; o'jpavov Y|£pTaJ^£. 
Ti; •rtotaawv ou -ndcav dv£^Yipa(v£TO TUYjyT^v; 
Ral czooo;; £<; AY]u.YjTpa xaTaCGsTO, xai Tt? (SulaTov 

di^al£Y]v IVAaucE Tcapd 8p£Tcdvaw. y£wpydi;, 
az£ipa)v £1;; a;j(dpiCTa [j.dTY]v 6' utto xucpdv dporpov 
) TaOpov uTro^£u^ai; uTid t' dcT£pa ^ou).uToto 

xijX'ia; dppiva yuta cuv d^6£t.vot!j(, jidscji* 

yata 8' uizia-zv/z Ttdca xaxdopovo<; £l'v£xa xoupou* 

xal tdx' £yw Tcupl cpEyyo; d-£56£ffa* p.rjX£xi irai86{; 

|tiip£0 )^uyp6v 6l£0pov, £ou 8' £^£ cppovTiSa xdctjLOU, 

>) jt'»^i:oT£/£ipd(;£^-f^g cp).oy£pwT£pov £yj(_o?d6poiYi(rr);. 

rCvwffx' o'jpavLOio Aidi; vdov ou lid ydp aurriv 
PeiY)v d/Ao t[i. t]ou8£ xaxwTEpov t8£v OXu[j.t:o;* 
x6<jao? iu-d; (Tfi 7:13X1? i'cpu [i.£yax'j8£0? I'pyou. 

01j(^£(j6(0 xd irdpo'.Os, xd 8' licxEpa cppovxiSi x£u6£* 
> oii cdi; I'cpu' irw^wv ydp d7t£ipixov [o]u aOfvo; I'yvcj, 

^i)XT|pwv o'j8' £(J^£ ':ro'Xucppa5£? I'pyov dvucaa'.. 

Epy_^£0 vuv, Tid).!. xdcjiov tTzoLyzo, [j.yi xeov £u^o; 

(i^wloxpiai? iraldaaici irdpY); d[i£VY)va irovY^dai;* 
jwiivo) (jol 'irupd£vxo; £TC£iyotj.tvu xuxloio 133 

260. ALIUD. ^ ., . 

[mini 
Eutychi sepulcrum sum, neque vacuum : ossa enim 

misit fratris cura ab Italia : [parent! , 

dolores quidem reliquit patri, multo autem magis 

quae triplum partuum non jam habet numerum. 
Amorem inde defuncti deflent fralres, 

liberique orbitatem, viduitatemque mulier. 
Siquidem triginta vilae tantum habuit annos 

et duo, invido numini exprobramus. 

267. ALIUD. 

Quinti Siilpicii Maximi versus extemporales. 

Qua oratione usus sit Jupiter Solem objurgans 

quod currum suum Phaethonti comraisisset. 

Nostri mundi luciferum aurigam 
non alium ac te dii fecere reges : 
quid igitur stultum posuisti in rotis Olympi [dasti; 
filium et ei equorum immensam velocitatem man- 
nostrum neque vel minime subveritus auxilium? 
Non ea deorum fide digna sunt tua consilia. Quo 

[Phaethontis 
firmus currus ferebatur? Quid ignis tui indefessi 
flamma usque ad thronum venit nieum et in vas- 

[tum mundum? 
Mixtum est et orbibus cseleslihus pervalidum solis- 

[splendore onus : 
Oceanus manus ipse ad caelum tollebat. 
Quis fluviorum non omni siccabatur fonte? 
Et semen in Cererera [i. e. in terram)jrtc(Mm, com- 
[burebatur, et nonnullus immensum 
aridam fieri earn deflevit juxta falces agricola, 
serens in ingrato solo, frustraque sub curvo aratro 
taurum subjungens, subque sidere quo exsolvun- 

[tur boves, 
inflexis masculis membris cum laboriosis bobus : 
terra quoque subgemebat omnis maiesanum pro- 

[pter puerum. 
et tunc ego igne lumen exstinxi : ne jam filii 
defleasluctuosum exitium, tui sed age curam mundi, 
ne quando manus meae ardentiorem hastam con- 

[cipias. 
Nosce caelestis Jovis mentem : non, per enim ipsam 
Rheam, aliud hocce miserius vidit Olympus : 
mundus mens, fides tua [i. e. tuae fidei creditus) 

fpraeclara res fuit. 
Abeant quae prius fuere, posteriora reconde mente : 
non tuus est : equorum enim infinitum non robur 

[novit, 
habenarum neque habuit qui valde-consultum opus 

[perficeret. 
I ergo nunc, rursus mundum aggredere, ne tuum 

[decus 
alienis manibus dedas, ut qui imbeciUa fecisses ; 
uni tibi isrnei festinanti circuli 134. 30 avTo^iY) xal iraffa (xalo; Spdao?) £7r>.£T0 Sysp-iq- 
col xdSs TTiaxov ISwxe cpspsiv voo?, acpOixov eu^o?- 
<I>£{S£o y^? xal -iravTOi, apiirpeireo? xdcraoto, 
LC)(^£ 8p6[xov [i£(jaTat.Giv £Tc' a^LiSenaiv OliiixTcou' 
-rauTa TrpsTrovxa GsoHi;, xaux' apxia- p.a(£o, 8ai[j.ov 

35 [X£i'Xi/_iov irdXicpsyyo;, — 6c6(;Trai<;oj'X£ff£irou)>,ij' — 
xal -cov dcTCEipEffiov a£yav oupavov auxoc [o]8£U£, 
rjjiicu jXEv YaiY]? v£pO£V, TO 8' U7i:£p6£ Tavucaa?- 
ouTW yap Tcpf^'E'.s "^^ov ^aog OupaviSaioi, 
xal cpwTwv axaxuTOi; d£l lEicpOT^CETai £u;(_v], 

/iO TrpYjUJi-Evf) 8' I'^El? Z-^VO? VOOV TlV 8' IxEpY] Tl? 

l£L-n:£TaC (J£U cppovxl; (iTap6[£]oi;, l'cTop£<; auxol 
da-rIpE; w? 7ru[p6]£VTO(; £aou [^[sjvo? at(|;a x£pauvo[u] 
(I)XUT£pov Trwlwv 8£Li.a<; Emypd[i[j.aTa 
a. Mouvo? du' alwvo; 8uo xal 8£xa irat? ivtauTolv 

Md^ijjLO? eI dfOlwv eIc AtSYjv I'u.o'Xov 

vouco; xal xajxaxd; \i.t SitoXEcav oute ydp yjoui;, 

out' opcpvYi? [xoucEwv ixTo? EOr^xa <pp£va. 

5 AiccotjLai,, d'Xla (jriiOi 8£8ou:r6TO? El'vExa xoiipou, 

otppa [J.d6i;i!; Gy;z^iov ypdix.[xaTO<; eue-tcCyiv, 

Eucpv^fjLOU xal AE^ov diro CTOfxaTo; Td8£ ixouvov 

8axpu(ja(;- « E'{7]i;^wpov £? -^lusiov 
I^wouaa? zkiTzzc, ydp dYjSdva?, &<; AiStovEu? 
10 ou8£':ro0' alpY^CEt t-^ cpOovEp-?) ira'XdiJLYi. 

p. Baiov p.£v toSe <j-^[xa, to 8e xT^Io? oupavov I'xei, 

Md^iaE, rilEpiSwV EX CEO 'XElTIOji.EVWV 

vwvujxov ou8e ce Moipa xaTSXTavs vvj'XEdOujj.oi;, 

oCkV s'Xt.TrEV Iy^Oy]? d[i[JLOpOV EUETTlYjV. 

5 OuTi; dSaxpuTOici teov irapd tuix6ov djxEiSwv 
o'cpOa'Xu.otc G-/t^io\j 8£p|£Tai, euctij^Cyjv 
dpxiov ic, 86li.)(_ov T(58£ coi xAeo?* ou ydp dTtEuSrji; 

XEiGEai ouTi8avoi? l86u.Evo<; vexuci* 
Tcou'Xu 8£ xal ^(^puco'io xal -/jTiEXTpoio cpaEivou 
■10 £(<j)aET' d£l xpECCtov i\w zkiTzzq (J£)^l8a. 

268. AAAO. 

Ou-^ 6cs\.(iyc, YJpTra^ai; 67:6 [j(^66va], xoipavE irAouTEu, 

ixEVTaETTi v6[JLcp7]v ttScv dyaTw^^ofiivYiv* 
oia ydp Jpj(^o[X£vou pd8ov euttvoov Eiapo? wpri ANTHOLOGI^ GR.EG^ APPENDICIS 

ortus et omnis — pulch.er cursus mandatus est 
[occasus; 

tibi hocce pignus dedit ferendum mens, incorruptum 
Parce terrae et omni valde-decoro mundo, [decus. 
tene cursum media in testudine Olympi : 
haec deos decent ; haec diis satis-digna : captes, dive, 
dulcissimum rursus lumen : tuus filius perdidit 

[multum : 
et per inflnitum magnum caelum ipse iter facito, 
per medium spatium inter et terram et ea quae sunt 
sic enim placeret tuum lumen Caelicolis, [super : 
et hominum nullo-malo-affectae semper preces lin- 

[quentur, 
mitemque habebis Jovis mentem: sin autem iterum 
negligatur cura tibi non poena; metuenti, conscia 
ei'unt sidera ignei mei robur statim fulminis [ipsa 

citius equis. . . . [tuum] corpus 

Epigrammata. 

a. Unus aetate duorum et decern puer annorum 
Maximus e certaminibus in Orcum veni : 

morbus et labor me perdidere : neque enim mane, 

neque noctu musis abstinui mentem. 
Precor, age, sta mortui gratia puei'i, 

ut discas extemporalis scripti facundiam, 
pioque die ore hocce solum 

lacrimatus : JJtinam sis sede in elysia : 
viventes enim liquisti luscinias, quas Pluto 

nunquam toilet invida manu. 

[tem it ad coelum 

b. Parvum quidem hocce monumentum ; gloria au- 
Maxime, Pieridibus a te rehctis : 

sine-nomine non te Parca occidit immisericors, 

sed reliquit taam oblivionis expertem facundiam. 
Nemo siccis tumulum tuum praeteriens [sus • 

ocuhs extemporalis carminis cernet bonos-ver- 
sufficiet in longum tempus haecce tibi gloria : non 

[enim incognitus 

jacebis nuUius-pretii mortuis conspectus : 
multo sane et auro et electro lucido 

erit semper pretiosior quam liquisti pagina. 

268. ALIUD. 

Non pie rapuisti sub terram, rex Pluto, 

quinquennem nympham omnibus decoratam ; 
ut enim incipientis veris in hora,bene-olentem rosam 268. ALIUD. 

Quinquennem Nympham rapuisti, ferree Pluto, 

moribus et forma corporis eximiam , 
utque rosam teneram radicitus exstirpasti, 

quae fragrantem aperit vere novo calicem. 
Varum age, Alexandrae lacrimis qui spargitis urnam. quantumvis carum mittite flere caput. 
Digna quidem fuerat facies, quae nupta deabus 

ornaret cupidi lucida tuta Jovis. 
At tales animas, antiquse credite famae, 

non Orcus, rapiunt sed sibi Naiades. 

DOR\ CAPUT II. EPIGRAMMATA SEPULGHALIA. 135 i'AaV fiy'- 'A)v£$av5pa xSv (pfXaro, [i.YjX£-' dSupixou; 
lixsprfi xo'jpYi ct:?.v8sts ixup^fiEvoi. 
Etysv yap, /apiv sT/sv £cp' -^Su^poois'. -rtpoaciuoi?, 

aiGsoo; oidTS [x£v£t,v aOavdTOWi 86[j.oi<;. 
Tot? Traoo; ouv [x66oi;i:i.<yT£ucaT£* iraiSayap £<30).yiv 
) T]p::a5av, w; T£p7rvT|V, NaiS£?, ou OavaTO?. 269. AAAO. 

EuStii;, w cpi).dT£xv£ M£lavGi£, xal ^aOuv uuvov 

euSe'.i;, laxpcjv w i:o).uz£ip6':a':£* 
«).]V At8a; ^woTcriv IvavTio?, o'? tov aptoydv 

^O'jcwv £1? [A£p6irwv o"jx £cpuXa^£v axYj, I 270. AAAO. Tov T£j(^VTfi ^vdciinLav-ua MsXavOtov lYirJipa 

jr6w[v a£ Kd]a); xpuzT£i zp^u^-jv dt'XuzoTa-ov. 271. AAAO. 

D. M. Nuacpai xpvjvatai |i.£ cuvY^piracav ix ^lotoio, 
xal Taj^a 'ttou t'-u."?)? el'vexa tout' I'TiaSov, 

viTjuiv], oOSe Suotv £T£oi.v TzkoQ iqavucaca, 
•tiV/jaC-o TY^v x).r,ci.v, Aucovli; ylvo;. 

272. AAAO. 
0. K. 

EixocC as l^-/]savTa xal Itttoc advou; ev'-auTou? 

Ilaulivov ya(-*^ Sf^aTO v£pT£pi-^ • 
xai [j-o'- a8£lcp£i-f) xEiTai v£Y) syyu? ry£iYi 

iTZXCaZTl^' TTji; 8' -^V ou Tt y)iUX£ldT£pOV. 

273. AAAO. 

Ttjv Aid; ap.cpiuoldv {is X£).t.8dva, ttjv stiI jJa)[/.ot<; 

(Jir£v8£iv aOavtxTwv yp-J^uv i7:(.(3Tajx£VY)v, 
eQtexvov, dcTova^YjTov, iyzi Tacpo?' ou yap <ijj.au- 

8a£[i.ove<; vjjXETEpYjv £6).£7:ov EuaE^iYiv. [pw? 27-4. AAAO. I 

!^^CaTi [X£v y£vd[i.TjV w xal xluTdTO^o; ATrd'X^^wv, 
T£(jaapaxa'.8£X£TY]<; 8' E^f'Xi-rtov pidTrjv* 
TauTw 8' w y£vd[/.Yiv 9avov iqaaTt., Tvjvixa 'I>o(6w 
acTol Ttav8r|U.ou; e^etI'Xouv Buai'xq. exsecuisti radice, ante lempus quam perfecerit. 
Verum age, licet Alexandra amata fuerit, ne am- 

[plius lamenta 

desiderabili puellae libate gementes. 

Habuit enim gratiam, adeo habuit in suave-colo- 

ut aetheris maneat in ffiternis sedibus. [rato vultu 

Pristinis igitur verbis credite; puellam scilicet 

[egregiam 
rapuere, ut jucundamsz6i, Naiades, non mors. 

269. ALIUD. 

Dermis, o liberorum-amans Melanthi, et alto somno 

dormis, medicorum o peritissime ; 
sed Pluto viventibus adversus, qui defensorem 

morborum in hominum curationemnon servavit. 

270. ALIUD. 
In se ipsum. 

Arte splendentem Melanthium medicum 
terra me Coos tegit senem omnino-tristitiae-ex- 

[perteni. 

271. ALIUD. 

D. M. 

Nympha3 fontanae me abripuerunt e vita, 
et forsan honoris causa hoc passa-sum, 

parvula, neque duorum annorum fine peracto, 
Philesia nomine, Ausonia gente. 

272. ALIUD. 
D. M. 

Viginti me cum vixissemetseptem modo annos 

Paulinum terra accepit infera : 
et mihi soror adjacet junior prope Hygia 

septennis; qua quidem nihil erat dulcius. 

273. ALIUD. 

Jovis famulam me Chelidona, in aris 

immortalium libare anum scienten. 
felicem-sobole, non-gemitibus-indulgentem habet 
[sepulcrum : non enim hebetibus-oculis 

numina nostram pietatem viderunt. 

274. ALIUD. 

Die quidem natus sum quo et arcu-insignis Apollo, 
quatuordecim annis-nrtius reliqui vitam : 

eodemque quo natus eram mortuus sum die, cum 
cives publica faciebant sacra. [Phoebo 272. ALIUD. 

Addideram septem viginti messibus annos, 
infera Paulinum me sibi terra rapit : me juxta tumulata soror septennis Hygea 
qua nihil aspexit suavius alma dies. H. GROT 136 275. AAAO. 

"AS' JHTpaxljiSYiv Y.'x-ziyzi xdvt?, ^v fiapu? AiSa; 

s'lpuGev ociOewv yjIlxoc I^ aye^a;* 
fip-ri yap £u[J.6yOo'J ItiI YU[X.va8o? dtyvov £cp-/]6ou 

CYYJaalaywv Ipatav wlsczv dlixCav 
(Xp-i 8' dpi6u.6v ETwv £^ xal Ssxa Tjpirvo? dtfjLsC^wv 

iiij-soTop-doa CTuyspov [j-aipl T^^'Xoitts ydov. 

276. AAAO. 

Aloxso TovOE, ^£tv£, xaxacpOitjivo'.o <i>C'Xtovo!; 

Ti3[x6ov, 6; £[i[xou(Toii; ypd[jL[x.a(7iv eO^uvetwc; 
iraiSsiav rJaxriffEv, STCaci Se xoivov iv ddToti; 
'?jOo(; Aap'jfJivY]? 7tpo5cpi.l£wg I'Osto' 
,. Tov xal et' dxaatov Slotov IsiTCOVTa xa9' -fiSriV 
X'^So? oaocpoovEox; -rtda eodxpucs TudAti;. 

277. AAAO. 

'Ayyals 'tspcEcpovYii;, Epf^v], Tiva tovos izoo-zi^Tzzi^ 
eIi; tov d[/.££Sr,Tov Tdprapov AtSsw ; 

— MotpdcTL^alxslio^Tov ApiCTWv'r)p7taa' d-rc' aupY]<; 

ETTTaST^ • [XS550? 8' I'sTlV 6 It at? yEVSTWV. 

t; — Aaxpujrap-ri^n'XouTtov, ou';r[ai,yvL]a fiiravTa jipd- 
col vEjiE-cai; ti ipuya; o[Acpaxa<; -/iIixCyjc; ; ksia 

278. AAAO. 

II Pw[JLV) ^]eivo) xoucpv) •^e'Xev, YJ 5£ [idxaipa 

Euvwv eIJs; oIxov oecttotewv e'Oeto. 
''£2v ^to<jav xal p.vYJ](jTtv 6pai; iax^poio OavovTO? , 

OUVEXEV oO] ZICTL? C"?^? XaTsSu 7u6),£W?. 

279. AAAO. 

a. Tuu.6ov opa?, ■7:apo8tTa,Tr£p(.xA£ir?^i; Poooyouv/j?, 

•J^v xTdvEv ouj^ daito? },d£ai Seivoi; dvv^p • 
x).au(j£ Se xal Tixpj^ua' A6idvto? -J^v ';rapdxoi-:iv, 

xal PaiT|V 0TT|).T1 TT,8' dTt£8tOXE X^9^^'' 

^. Ovo[JLa TO •Trpiv [xe iiai; exXti^ev KzayaGw • 
vQv 8£ Poooyouviqv ^aaiXCSo; to £7:wvu[/.ov. 

280. AAAO. 

0^ CTuyiov ^topov uTCOvaiETE, 8ait/.ovE; EdOXoi, 

Ss^aaG' eI; iVtSvjv xdu-s tov olxTpdTaTov, 
O'j xpiSEi ix Moipwv Tipuacafvov, 6dXoL ^laito; 

al^vi8Ct}) 6avdTw [j.-»]vlo<; i^ dSixou, 
J. dpTi [iEV EV irpoxoir-^i; Td|Ei.T:apa oECTidTYi ovTa* 

apTi 8e xal yovEwv eTv-tciS' £i/.-r|V GTEpsca?, 
ou Ssxa -;i£vt' etewv, 008' Eixoai Tspji.' EViauTwv 

EXTET^Ecac, yoEpo? oux Euopw TO cpdo?. 
40 Touvoji.d [ioi.T-rraTO<;"')w(TO[i.ai.8'£T',Tdv <juv6{iaip.ov, 

Tou; 8e yovsti; xlaiEiv [xtixeti tou? Tdlavai;, ANTHOLOGI^ GKMCM APPENDICIS 

275. ALIUD Hicce Heraclidem tenet pulvis, quern gravis Orcus 

detraxit juvenum aequali grege : [ephebi 

nuper enim bene-laborioso in gymnasio sanctam 

conditionem sortitus, amabilem amisit ffitatem; 

nuperque numerum annorum sex et decern jucun- 

[dus proeteriens 
Smei'tomarae diram matri reliquit gemendi-cau- 

[sam. 

276. ALIUD. 

Intuere huncce, hospes, defuncti Philonis 
tuinulum, qui doctis scriptis intelligenter 

disciplinam exercuit, omnibusque commune in ci- 
ingenium Larymnae amice indidit : [vibus 

cujus et, florentem adhuc vitam cum liquiL juventae, 
in funere unanimis omnis lacrimavit civitas. 

277. ALIUD. 

Nuntie Proserpinae, Mercuri, quemnam hunc ducis 
in risu-carentem Tartarum Ditis ? 

— Sors queedam indigna Aristonem rapuit ab aura 
septennem : mediusque est puer inter patres. 

— lacrimis-gaudens Pluton , nonne ludibria 

[omnia mortalia 
tibi tribuuntur? quid carpis imraaturas-uvas 

[aetalis? 

278. ALIUD. 

Roma hospiti levis fuit, qua? te beata 
benevolorum in domum dominorum posuit. 

In quibus viventem et memoriam vides Satyri mor- 
quia non fides tuae demersa est civi talis, [lui, 

279. ALIUD. 

«. Tumulum vides, viator, inclitae Rhodogunte, 
quam occidit impie lapidibus nefarius vir : 

deflevitautem et sepelivit Abianius suam conjugem, 
et parvum cippo huicce reddidit honorem. 

h. Nomine prius me quisque vocabat Epagatho : 
nunc autera Rhodogunam regina; cognomineai. 

280. ALIUD. 

Quce stygiam sedem inhabitatis, nuraina bona, 

accipite in Orcura et me miserrimum, 
non judicio Parcarum ereptum, sed violenler 

subita morte ira ex injusta, [rum essem; 

nuper quidem cum in incrementi ordine apud lie- 

nuper autem et parentibus spe mea orbatis, 
non decern et quinque annorum , neque viginti tei 

perfecto,flebiiis non video lucem. [minoaimorur 

Nomen mihi Hypatus : precor autem adhuc coi 

[sanguineum fratren 

parentesque miseros non jam flere. CAPUT II. EPIGIIAMMATA SEPULCRALIA. 137 2S1. AAAO. 

SavOCTtTtYjv Axij).a [/.vr|i/.Yi ^'.oto'J irapsScoxc, 
Pti)u.(T) Ti,t/.iQ<7a(; c£ [jLvoTdtr/iv dt.\oyo^i, 

■rcapOevov -^i;; a7re)wUS£ [jL(TpTjV, -^i; oipiov oivOo? 
I'ffxsv, ev -^[xiteTwEI itaucatxsvov Oa).aij.w. 
I) Tost; yap £z' s'ixoff'.v ou irsTvSWCi !3(od hnx'jzou^, 
xsi'. uLSTa -:o'J55' k'Oxvzv toOto /.'.zouaa oaoc. 

28!2.AAAO. 

H raTpk ixlv ixoyc-', A'jxwv tcoA'.;* sIij-Io' Azo'X'Xai; 

£v <l>apiT| yarr) Ouixdv a7iooOia£vo; 
VTiT'-OC* •/lOTraaOriV 8' £xxai5£xaT0'j £V!.auTOu 

k'xTOv awposuvYi [jLY]va 7rxp£p^6[Ji,£voi;. 
Nuv 5' A6u5-rivaiou Tov OcEiptSo; aii-cpiTrolEoto 

Owxov xal cpOialvwv oOx i7:aTT,aa S6[/.ou;' 
dOavaTWV xal Tsxva tx£u.op[;.£vov oI"ov ette'-civ, 

a).V olxst [xaxapwv H/.uc.ov tteSiov 
I'v6' atxa TzaiaV 0£wv jjl' ayaywv KuAlf,vio; Epa*?)? 
I'do'JCE xal A-^^Oyji; oux I'ttiov li6doa. 

283. AAAO. 

IlaToli; ix£v KasffwTra, itaTTip §£ |j.oi-?iv MeveOTjIxo;, 
|i.aTr,p 8' i^ETExvojCcv Ap'.cToxpaTi'.' E^£vixav • 
8i.55a 81 T£xva ).i7roij<jav 6 TcavroSaprji; la6£ [l 

(ScxpiTov, dc(j-:opyov 0-r)p6; £^wv xpa8i-^v. [A8-r]? 
5Av8pl 8£T£xv' EA'.irov Aua'4£V(<), -(^jSe yov£uaiv 

o'poava TauTa cpEcpEiv [j.aTp6; £'pT|ij.a via;, 
VijiE-ripav 8' ap£Tav ou <p9£y^oaa!., a yap dTlpi/.a)v 

zaffa Tot H-:T;£i.po; yata cpEpoTrlo; £p£t. 284. AAAO. 

H8' E'jvo^tiSewv G'rix'ri, ^£tv£, E'jcppova xpuTixEi 

ypr,(j"6v, 6"; £v Z,(iyoXc, '/[izC iy.vj^t vow 
xal 8£ C£o xduz[t£i. xdDvO; v]£Ov [-^ xdvi; ■ri8£ 285. AAAO. i y£V£La(3xa)v Mouaai; c{)0>o[;, icOXo? £]T[aLpoi(; 

xiXp-ai dSElcpEt-wv uff-raTO? a 

wv 6 jj.£v £v Ku-Tiow aotpav "kAy^t 

286. AAAO. 

i Ap-i v]£a; ^aivouaav s? s'XirlOa?, apxi, ttoc GiTa 
GTEjijiaxa Ka[pv]£[(]at,(; 8£pxo^£[vr)v G'JGiai; 
Motpa 6oY) [i.dpi^a<ja Tcap' dvEpo; '/[^tzclgz xoXitcov, 
i old T'.<; lo6dpo; Si'^d;; £^'.[8va cpO.Et, 
5 Sjiijpvav xdv fpild-Exvov iu' dv8pl 8£ 7rat8a).£AO'.-a 

dxxalTiV Ovr^cxG) 8 

jJLvaixdc'Jvov itpoXi-ouca 7:6ai y.%~b. 8w[Aa Guyatpa 
MaivCw* u^^Cc-o'j 8' */ipCov ajyx.'- Aidq* '28^. ALIUD. 

Xanlhippam Aquila memorire hominum Iradidit 
ara honoralam venerandam conjugem, 

virginem cujus solverat zonam,cujus malurus flos 
erat, in inchoato cessans thalamo. 

Tres enim super viginli sua) peregerat vilK anncs 
et post hosce morlua est, hac relicta luce. 

282. ALIUD. 

Pati-ia mihi est Lycopolis : sumque ApoUas 

in Pharia terra spiritu destitutus 
infans : raptus-sum sexti-decimi anni 

sextum hac immaturitate mensem egressus. 
Nunc autem Abydeni Osiridis versor 

in sede, et morluorum non calca.vi domos. 
Immortalium vel gnati destinatam mortem adeunt, 

sed habitant beatorum Elysium campura, 
ubi cum pueris deorum me adductum Cyllenius Mer- 

collocavit, et Letlies non bibi liquorem. [curius 

283. ALIUD. 

Patria Cassopa, palerque mihi erat Menedemus, 
materque peperit Aristocratia Echenicen : 
duosque liberos hnquentem qui-omnes-gravat ce- 

[pit me Orcus 

inconsultum, amoris-expers bellua? cor habens. 
Viro autem liberos reliqui Lysixeno, atque pa- 

[rentibus 

qui alerent orbos eos, matre juvene carentes; 
meam virtutem non loquar, namque infmita 

omnis quidem Epirus terra armigera dicet. 

284. ALIUD. ^ ^ . 

[nem tegit 
Hocce Eunostidarum conditorium, hospes, Euphro- 

probum, qui inter viros mitia celabat menle, 
atque tuam tegit pulcritudinem novam hicce pulvis 

probam, quae 

28o. ALIUD. 

Modo pubescens Musis amicus, bonus sodalibus 

jaceo fratrum ultimus 

quorum, unus in Cypro fatum obiit 280. ALIUD. 

Modo novas ingredientem spes, modo divinas 

vittas Carneis videntem in festis 
Parca cita captam a viri sinu me rapuit, 

ut ahqua veneno-nutrita dipsas vipera solet, 
Smyrnam liberorum-amantem : cum marito autem 

puellam octennem, moriorque [reliqui 

memoriam linquens conjugi in domo fiham 

Maenio, altissimumque sepulcrum prope Jovem; 138 ANTHOLOGIZE GRMCM APPENDICIS Iv8a8£ yap y.t cuvsuvo; £6r,x' AttoI'Xwvioc; xxl 
10 T0ijT6 [J-ou iv voOcoi? Swpov [apiffTOV I'-^iv. 

iioJTTaxev oOGav aasu^TiTOV, acp' o5 ai^<xc,- zlyov 

[avaxTOi; 
J^wGa xal Iv cpOttAEVoi; xouxd ye 8aca[jX£VY), 
ToCvuv oOT'^[x[8o]vxaTa y-^?, [xaxapwv Se 'X^T.oyj^a 
^wpov xal Toc Gewv 8wp.aTa )(_pu(J07iay;^. 

287. AAAO. 
0. K. 

MapyapiSo? toSe <r?)[xa 'vr\c, Euy)vo; I'tsu^ev 

£l'v£Xa |JLVY)[X.05UVY1<; Vf\C, CflllYl? aA6)(_0U. 

KouoYiv yap [j-iv £yv]{j.£v ety) xpia xal Sfx' I'/^o'JcaV 
TTEvr/^xovxa yajAwv 8' £T£a 7:"XY)(jaj/.£VYi 
5xaT6av£v, E^Tf/covTa Tpiwv itEWV y£yauXa, 
Eucppavaaa tkjciv TiavTl Iw ^lOTW. 

288. AAAO. 

MayvY)? £x 4>puyiYi;' Sx-jOiy) Se ijle 7:ap6£vo; ayvv^ 
I'xpEcp' ila'-Tjpw MavOCti) iv '7i£8(w 
iralicxiov liTCovTa MayvviTwv -iio'Xi.v. 

289. AAAO. 

IIwTcOiY)? lacpoi; o5to?- avvip 8' lu.6<; auTov I'teu^ev 

i^x£av6c, ■7ra(jv)(; £j/.i:£paixo(; aocpiYjc. 
Ko'^coY) Toiyap iaol TZthzxa-i xdvii;* Iv 8' A}(^£povti 

uavT^cti) Tifiv (rr)v, (S avep, £U(J£6£yiv. 
5 M£p£0 x-/)v J^woi(; £p.£6£V, xal iro'XT.axi -:'j[x6w 

(jTiEtcov airo ^'Xscpapwv 8axpu' d7roij(_0[X£VYi, 
xallsys IlwTci.'XirjV suSsiv, avsp* ou 0£[jlit6v yap 

6v/](JX£iv Tou; dya6ou;, d'XV utcvov •/i8uv £y_£iv. 

290. AAAO. 

Oo cpi/.Ca x£xlr,x£ Tpiaxocxw )^uxa6avTi. 

i\ Motp' a)8ivwv cpdpxov dc£ipo[JL£V7iv 
llwllav irolla Aiirouaav diTEj^^OEa 8axpua aY)Tpi* 

jJLYlTEpa T^IV [X-^TTW TTlXpO? £[Jl.ap4'' At8Yl(;. 

291. AAAO. 
K. 0. 

Ev6d8£ Ku[jLaCa)v XEijxai xalv^? etzI yaiv]^ 
i^^.ixiTji; TElEsa? 8U 8£xa xal 8u' tTi\. 

292. AAAO. 

0£t.OT£)vO'j[(;] toSe caaa, tov i^posEV 6l cpspExapiro; 

rioi[j.dv8pou yEVEY), TIJ/.10V EvvEdxa* 
tIov xal j(_Owv sSdcxpuaEV, etteI cpdoi; I'aSEGEv A[8yii; 

).a[XTcp6v dpi^d)^ou cpai.v6jj.Evov aocpiiri<;. 
5 A OvaTol, xpaSiTiv ({([auJ'XrjV £/^£t', t^v 8£ voviTE 

xpECCova, [SjaaxaCvEi toii; dya6oi[i; At5iri<;. hie enim conjux collocavit Apollonius, el 

hoc mihi in morbis donum optimum erat. 
Abripuit me quae-eram inculpata, ex quo veneratio- 

[nem habui domini 

vivens,et inter defunctos haec quidem pars meaest. 

Igitur non tumuhim sub terra, sed beatorum sor- 

[tita sum 
sedem et deorum domes ex-auro-factas. 

287. ALIUD. 
D. M. 

Margaridis suae hocce monumentum fecit Evenus 
in memoriam amatse conjugis. [bentem : 

Puellam enim eam duxit annos tres et decern ha- 
quinquaginta matrimonii annis expletis, ^ 

mortua est sexaginta tribusque annis nata, Sj 
postquam attulerat gaudium conjugi per totam 

fvitam. 

288. ALIUD. 

Magnes ex Phrygia : Scythia autem me virgo casta 
nutrivit in Manthio oleis-consito campo, 

umbrosam qui-reliqueram Magnetum urbem. 

289. ALIUD. 

PopiliaB sepulcrum hoc est : virque meus id ex- 

Oceanus, omnis peritus sapiential. [struxit 

Levis itaque mihi est pulvis ; et in Acheronte 

canam tuam, o vir, pietatem. 
Meraor-esto etiam inter vivos mei, etsaepe tmmilo 

affunde ex oculis lacrimas in-eam-quai-abiit, 
et die Popiliam dormire, vir; non enim fas est 

mori bonos, sed dulcem habere somnuni. 

290. ALIUD. 

Non amica vocavit me tricesimo in anno 

Parca partus onus suscipientem 
Pollam, quae multas liqui odiosas lacrimas malri, 

quam matrem nondum acerbus cepit Orcus. 

291. ALIUD. 
D. M. 

Hie Cumaeorum jaceo pulcra in terra 
setatis perfectis bis decern et duobus annis. 

292. ALIUD. . .. 

[ctiferum 
Theotelis hocce monumentum, quem seminavit fru- 

Poemandri genus, honorabile Enneotae p,ii : 
quem et terra deflevit, cum lucem exstinxit Orcus 
fulgidam multum-aemulandae apparentem sapien- 

[tiae. 
Ah ! mortales, cor tenue habetis, sin autem cogitetis 
majora, invidet bonis Orcus. CAPUT II. EPIGRAMMATA SEPULGIIALIA. 139 293. AAAO. 

T(Jv Xap^Twv |X£ [Y]e[j.ovT' iaopa^xlsivov XapiTwva, 

uLotpav avail AY^cavT' AucovCyi svl ffy 
-cCxTE 8s SapSoviY] ijLE [nsJpipp'JTo;, £v 8' 3ip« Tapsw 

■TTl'JTl.V £J^OV Ta6o'j).Y)? J^pTjtXXTO; Au50v(oU. 

A^l' Otp' saaOpTjca; cpwxot; Ssxa xpl; ),uxa6avTa; 

wo? ■JTEVTS, CpO(j/.£VO? T7]v8' iTTtXEUXa!. XOVIV. 294. AAAO. 

XpYi[JLa T(i irav 0e(a?, ^atai; xuvdi;, v^pia X£u6si, 

eOvoiai;, atopy?)!;, e'iSso? AyXatav 
xoup*^ 8' dSpov SOupjxa TToOouc' llsstva Saxp'jsi 

TYiV Tpocpiji.rjV, <pOv(a; jxvf,5Tiv lyo'JG'' (XTpsx-^. 

295. AAAO. 

i2).£T[o TtovJTOTCdpoi; 0uu.6[v -clpj^j/aua 8' ar,8wv 
aGavocToic, vAXtzi^ Ku'rtpi[8oi; aJaoixsvY). 

296. AAAO. 

AaxpuoEi? aAo^o) D^uxspa toSe c^tJia -Tupoti.oipw 
xeO^a FaXaxxTvoi; apxiOalst cpOijiLevri. 297. AAAO. 

Tpalavo'j Taco? outoc, S? sOffsSei; £Tj(_£ vdyjixa. 

298. AAAO. 

Bdffco; lyojv 6'8' exeTvoi;, flv sxTavs Autrcpopog avT,p. 

299. AAAO. 

KaWvlTEXVOV CEIJ.VY1V 6'8£ TU[a60C EJ^EICTE, AcppoSlTYI. 

300. AAAO. 

0(eoT;) K(aTax6oviois). 

ECpES'.v £v6a8£ y^ v.ix'zijzi Oavdroio Xa^oucav 

jtY^TEpa TTiv EUTEXvov* EuSaijxovEC TcapoSiTai.. 

301. AAAO. 

©(coT;) K(aTax6ovioi?). 

Mrjrf|p [J.01 cE[j.v*f) A'.SuiiLa Trapaxoit^rjOEwa" 
litxa 8£ 01? [/.' ETEwv A-rjiiT^TOiov ata xexeuOev. 

302. AAAO. 

a. Ffipa? Ep-rju-wcaca iraTpoi; vexu; iv9[a8£ XEiaai 
\\.(xtX\.xuj^(\, (pOovEpw 8aijjLovi j(^pY)aa}i[£VT]* 

MoOcai 8£ £uj(^a)'Xai(ji £irr,xooi ou]x iysvov-o 
■JcaTpo; EjioO J^axdpou* [;.oTpa 8' e^ei [xe [7:£8u 

Acxpaiw xpu^^aaa* Ti; iXiiiSa? oii[x iSaxpuGEv 
Ta; (XTEXeti; YovEwv, eI? las 8£px6a£[vo?; 29.3. AI.IUD. 

Charitum [i. e. Gratiarum) me plenum vides incli- 

[tum Charitonem, 

qui fatum explevi Ausonia in lerra; [Tarsi 

peperit autem Sardinia me circumfusa mart, et sane 

fidei mex commissa fuit tabula census Ausonii. 
Sedpostquam videram lucis decern terannos [vere. 

cum quinque, defunctus hocce super jaceo pul- 

294. ALIUD. 

Quidquid fuitThea, parvulacanis, sepulcrum tegit, 
benivolentiffi, amoris, forma) decus : [ter deflet. 

puella autem molles delicias desiderans miserabili- 
alumnam, amicitia; memoriam habens certam. 

295. ALIUD. 

Periit pontivagis qua) animum delectavit luscinia 
immortalibus, in sinu Cypridis cantatura. 

29G. ALIUD. 

Lacrimabundus uxori Glycerse hocce monuraentum 
[praematuro-fato-peremptae 
aedificavi Galactinus in novo-flore exstinctae. 

297. ALIUD. 

Trajani sepulcrum hoc, qui piam habuit mentem. 

298. ALIUD. 

Bassus ego hie ille, quem occidit Dysphorus vir. 

299. ALIUD. 

Egregios-liberos-habentem castam hicce tumulus 
[habet te, Aphrodita. 

300. ALIUD. 
D(is) M(anibus). 

Euresin hie terra cohibet quae mortem sortita est 
matrem sobole-feHcem ; felices viatores sunt (vel 

sunto). 

301. ALIUD. 
Dis Manibus. 

Mater juxta me veneranda Didyma dormit; [cultat 
me autem bis septem annorum Demetrium terra oc- 

302. ALIUD. 

a. Senectute deserta patris mortua hie jaceo 

Callityche, invido fato usa : 
Musae quidem non precibus aures praebuere 

patris mei aedilui : parcaque habet me solo 
Ascraeo conditum : quis spes non deflevit 

irritas parentum, me aspiciens? 140 ANTHOLOGI^ GllMCM APPENDICIS Kq.Wi'cuy-/] , 8u' etwv — A-^CjaasvY] [8£y.a8a(;. 
303. AAAO. 

Hv Ti? ejxiv jJisTa [/.ol'pav £[i.dv [5iov Eqepev^vYi, 
j(oin? I'y]v, tC 8' I'ps^a, xal ouvopia -rtaxpiSoi; 4[/.'r];;, 
[xavu(j[£!. liOJo? a8£ xal isaoasvoiGiv axotiYjv 
irdTpa jj,oi 7r£)>£Tai, [/.aTpoTroli.; Eu^£lvoi.o, 
5 a<JTU ■7r£pi.x).T]l'(7'rov £uii.£).iao Td!7.[oio. 
Ouvo[JLa 8'-;^v Sxla8aT0?, xiyycuv 8£8ii-/^[[xat.avaxTo; 

iTCTCOXptXTOi; 0£IOIO xal i<Ji30U.£VOI.(7I.V aXOUYjV. 304. AAAO. 

KaTCTtaSdxwv s'Bvou? '::oluav6£a<; oi8aT' dpoupa<;" 

xeiSev Eyo) <pudtAYiv £X Toxfwv dyaOwv 
£;;[6]t[£] Toui; lt,ir6[Ayjv, 8uci.v -/J'X'jOov t^Se xal -i^w* 
ouvojJLd [/.OL rXdcpupo; xal cppEvo? e'iIxeIov -?)v. 
5 E^rjXOCTOv sto? Ttav£A£tj6£pov i^£6((«)(ja 

xal xalov to Tuy^Yi? xal xixpdv olSa ^Cou. 305. AAAO. 

cpi)va 8£ p.£ Y£^[vaTO av^Tvip, 

Dptaoi; 8' ouvoad ^oi, [MavTivEV)] 81 iraTpvi. 
ElxocTov 'Xuxa[6avTa xal] dY8oov oux s'ti TrXrjCac, 

•f]pTra(j[j.a!,, yauLETY] 'iraT8a Iittwv IoIyiv. [Tpv)? 
OuSe 7.a]0Etv Eia |JLE [TJaj^u? 8pd|/.o? ouSe [Ttctkaia- 

XWJJ1.05' £v EllaTTLvait; 8' ecGao? [AeI x'X£o]iJLaL. 
Tauta [jLaOfbv, ^eve, mv£,y[£'Xa, xw|x]a!^£, [JiupCJ^ou- 

xoiva ydp eit*. [^poToji? TauTa Ta cuvOEijLaTa, 306. AAAO. 

SitEvSocpdpw toSe caaa xluTol XEu^avTO xpocpv^Ei;, 
8to8EX£TOUi; MoLpwv olaov d[X£l6ou.£VOU. 

307. AAAO. 

M'^iTpdi; xal GuyaTpd? ■;rai.8d<; t' e'-ci tullSo? o8' eIulC, 

ot Xdj^ov wxidTTiV dxpaiTOv si? At8Yiv, 
^v 6 [xev iv xo'jpOKJiv A^E^dvwp IxalEiTO, 

•^ 8' TyiEia, ydij.ou irpdcOEv dTrocp6i.[j.EVYi. 
5 AppEvi 8' y^iGeo) 7:ai8E{Yiv wiracs Mouffa, 

fiv A't8Yi(; cpOovEpd? vdccpiCEv au^oixEvou. 
Ral tJLTiTYip jiEv £j(_£!. TuatSa? 8uo, Tpi^ad Se ttevOyi 

vuv x7>aiEt. yaaETrji; a^^iya xal yEVETT)?. 

308. AAAO. 

RExponia |X£v £[j.ol cadupwv tte^ei, Sj ^eve, jiT^-rrip, 
^uvdv y?]? TuaTpCa? ouvoi/.' ivEyxajXEVY], 

EX Se Tuatpd? yEv6[i.Y)v [/.£yaxu8Eo; ev KsxpdTTECCi 
0£tocpi)iOu Tcpoydvoi? xal yEVEi EbTraxpCSou. 6. Sulpicii eeditui misera filia hie jacet 
Callityche, duas annorum quae implevit decadas. 

303. ALIUD. 

Si quis meum post falum meam vitam perquirat, 
et quis essem , quidque fecerim , et nomen patriae 

[nostrae, 
docebit lapis hicce et futuros quod-est-audiendura : 
patria raihi est metropolis Euxini, 
urbs percelebris hastaj-tractandae-perili Tomi . [cipis 
Nomen autem eratScladatus, artem didiceramprin- 
Hippocratis divini et quod-est-futuris-audiendum. 

304. ALIUD. 

Cappadocum populi florida novistis arva; 
inde ego ortus sum e parentibus bonis; 
ex quo eos reliqui, occidentem adii atque auroram; 
nomen mihi Glaphyrus et menti simile erat {i. e. 
[ingenio meo quadrabat). 
Sexagesimum annum vita3 liberae vixi 

et, si quid fortunae pulcrum et si quid vitai acer- 

[bum est, vidi. 

30o. AUUD. 

phila me genuit mater 

Primusquc nomen mihi, Mantinea autem patria. 
Vicesimum annum et octavum cum nondum imple- 

raptus sum uxori filiam linquens lolam. [veram, 
Neque ignorarimesivitcelercursus neque palaestrae 

comissatio : in convivis autem fortis semper ce- 

[lebror. 
Haec edoctus, hospes, bibe, ride, comissare, un- 

[guentis-imbuitor : 

communes enim sunt mortalibus hae conditiones. 

30G. ALIUD. r 

[parentes, 

Spendophoro hoece monumentum inclyti fecere 

postquam duodecim-annos-na<t(s Parcarum viam 

[vita mutasset. 

307. ALIUD. 

Matris et filiae puerique etiam tumulus hicce sum, 

qui sortiti sunt celerrimam ad Orcum viam, 
quorum hie inter adoleseentes Alexanorvocabatur, 

illaque Hygiea, ante nuptias exstincta. 
Mari autem adolescenti eruditionem dedit Musa, 

quam Oreus invidus ei abstulit crescenti. 
Et mater quidem habet liberos duos, ternos sed 

nunc deflet maritus simul et genitor. [luctus 

308. ALIUD. 

Cecropia quidem mihi prudens est, o hospes, ma- 
commune telluris patriae nomen qua? tuHt, [ter, 

patre autem ortus sum valde-glorioso inter Cecro- 
Theophilo atavos et genere patricio. [pidas CAPUT II. EPIGRAMMATA SEPULCIIAIJA. iil OU ^psjcp^wv xal Tiplv ti.£v avTf^pTiaffsv aypio? al-ja 

-reoTtvwv] irapOsvix-fjv avOo; . GrivatSa* 
(iacpl 5' iiLzO xal Syju-o? a-ira; iSaxoucsv AOVivt];, 

sl'vcxxv -/j A'.xCa; t' y^Se caocppocuv7i(;, 
xal xaTv'Xsu; aslswv avSpviioy w? te aaXiCTa 

irxiSsCa 7tivur?i xal so^iiri (jL£>.(5aYiv. 
Aaxo'ja 5' oO 4"^X''' Y^'^^'O? ^f-^? olxTpo?, d).l5ca? 

£'jooocuvY)v ^iiixou xal X,^pa yY)pox6[Ji.ov. 
MsTpov U.01 J^o)-?]? enQ sixodiv, ouvopia <l>aX8po?* 

vTipa; AeuxEiai; ).£XTp' a'X6j(_ou li.itdjjL-f)v. 
Rotipr,v 8', -J^v t£xo|jl£v, yzpapol xo\Lio'jai zo-/.r\tz 

^aiYjv dvTl TdoYj? 8uctj.opot. aylaLY)?. 309. AAAO. 

a/ApTi [/.£ vu[icpi8ia)v aitd 8u(j[/.opov -ripTraffE TracTwv 
Saiawv £? TpiTdTYjv v£i(7d[/.£vov SsxaSa, 

dpTi6iou -rtEpdwvxa xax' £ux7>£a OEcaia 86^ai; 
OTuyvo? dTuai8a Sdfjioi; dcacpExdXu^^' Ai8tj(; 

Av-i^owvTa, yovatci. EocpoxlEO? 6v t£x£ [Adnrjp 
Hpci), Ta 7^17:6 u.av ou texo;, dT^li Tdcpov. 

Alai, TITTTE, Tuj(^a, tJL£ TOV £Uxl£a TiaTpCOl, XOffjAOV, 

T).d[xova SucttevOyi? wpcpdviiai; ,6idT0U ; 310. AAAO. 

p. 6 TUU.60? £(i6).6v vlx TOV Eocpox'X£Oi; 

EipUJi.£v{8Y)V X£X£U6£V, GJ ^(O'J [xdva 

£Twv 8i,£^aa£n:T0 8i7:).(5a 8£xd?' 
xam8£ 5' o'jti vu[i.cpixwv ioCir-Epov 
itasTov ydp.a)v '7rdp£8pov, iW u-n;' olGiuv 
a^a'X£U [J.£).dOpwv cTuyvov •^).0' uti' AiSav, 
SusitevSei; Hpot [/.axpl xal (juvai[JLO(Jt, 
iiitwv cpi)vai5iv d).yoC d 8' dtliCTEcp-r]? 
Sd^a; exaxi -:w8£ ■TiaTpCa ©daoi; 

|T4 (TE|JLVa Tiaa; 8wp' £V£IU.£V £'JX).£0U?. 

3H. AAAO. 

y. Ou yd[jLOv, o5j(^ 5p.£vaiov laol [cpila dvu(j£ p.dTY)p 

Hpw, dTTOcpOitJLEVov o' £(jT£vaj(^-/)a£ y6oi[<;, [[xouc, 

slxooTov TavuoavS' et^wv 8p6|j.ov di/.|jL£ 8' 6(jL[aC- 

•cT.djx.ovEi;, iv Siffdot; jx-rjclv 6'8' tajt Td(^0!;* 
; Tcairpd; 8' tu6X&o'.o SocpoxlEo; dpuEva y[£vvlav 

(JXUJXOpOV (pOltiLEVaV £(JT£vdj(^Yl<j£ 0d(7Oi;* 

jtaTTip 8' dt [j.£yd).[auj(_o;] icp'uldsiv, a -nrdpoi; zutzolic,, 
oiij(_l T£xTf), x<«)[^o05 8'] (4vtI 8£8opx£ -dcpou;. 312. AAAO. 

ISpiv AOTivaCYi? TrdvTwv Atovjaiov I'pywv 
f, ^£ivY] llaTdpwv y?i u.£ 'XaSouca xpaxEv Quibus inter parvulos etanteaquidem abstulit fera 

jucundos florem, virginem Athenaida : [parca 
de me aulem et populus omnis lacrimavit Minerva;, 

propter cetatemque et modesliam, [maxime 

et membrorum pulchritudinem virilem, quippe 

disciplinae prudenti et sapientiae operam-dabam. 
Lacrimas autem non siccat genitor mens misera- 

[bilis, qui perdidit 

laetitiam vita; et manum qua;-senectutem-SMflm- 

[curaret. 
Mensura mihi vitse anni viginti, nomen Phaedrus ' 

viduae Luceia; cubile conjugis liqui. 
Puellam autem, quam peperimus, venerandi curant 

parvam, pro tanto miseri splendore. [parentes 

309. ALIUD. 

a. Nuper me infelicem rapuit sponsalibus thalamis 
deus in tertiam iturum decada, [tern fama; 

recentis-vitae secundum gloriosas leges transeun- 
invisus liberis-carentem dorni circumtexit Pluto 

Antiphoontem, quem Sophoclis semine peperit 

[mater 
Hero, cui reliqui non sobolem, sed sepulcrum. 

Eheu, quidnam, Fortuna, me gloriosum patriaj 
miserum luctuosa privavisti vita? [decus, 

310. ALIUD. 

b. Tumulus hie bonum Sophoclis filium 
Eurymenidem contexit, cui vitae solum 
annorum praeterierat duplex decas : 

vidit autem nequaquam sponsalium amabiiem 
thalamum nuptiarum consortem, sed sub beatis 
sedibus deceptus invisum subiit Orcum, [ribus) 
luctuosum Heroi matri et consanguineis (i. e. soro- 
linquens amatis dolorem ; mari autem cincta 
gloriee gratia huic patria Thasus 
sancta honoris incliti dona tribuit. 

311. ALIUD. 

c. Non nuptias, non hymenaeum mihi dilecta per- 
Hero, defunctumque ingemuitluctu, [fecit mater 

vicesimum qui tetenderam annorum cursum ; nos 

[autem consanguineos, 

miseri, in duobus mensibus hocce habuit se- 

[pulcrum : 
patrisque felicis Sophoclis masculam sobolem 

celeri-fato exstinctam ingemuit Thasus; [les, 

materque jactabunda de filiis, cui prius bona pro- 

non liberos, surda autem pro Us vidit sepulera. 

312. ALIUD. 

Scientem Minervae omnium Dionysium operum 
aliena Pataranorum terra me acceptum tenet 142 ANTHOLOGIiE GRMCM APPENDICIS wSeCw u.syaTwrjV au.cpiSa'Xwv dpocpY]v. 

313. AAAO. 

[Aupr,]),ia Z{iu[p]va, x^'P^- 

Z[Jn3]pvYj<; oSto? 6 tj\l&0(;, 6v elsopaa;, -TrJapoSixa, 
sffTi irjapa cp6i[j.lvoi? [asjvaoi; 0aXa[/.o<;' 

•})v -{ovit(i TTEvSoijvTSf; £m xpidSou xaxlSat^av, 
e^asTY) '^u[y]p''i[v] pi-oTpav £V£Yxa[i.£vrjv. 

314. AAAO. 

riaffi ^zolc, Ouca? xal cwSsli; iravToO' 'jtt' auTwv 
£1? TU[i6ov x£Tu.ai. £vv£' I'/^wv 8£xa8[a]c. 

315. AAAO. 

IlavO' dax loXc, y^^-qrsxoXi; cpOiixdvoii; \6\i.oc, §5x1 y£- 
xa)v8£ Tuj(^wv xayw t6v8£ xdcpov xax£j^w. [v^aQai, 

316. AAAO. 

Ouvoaa0£a[iocaavYiv {/.E-rcaxYipcpdo?-/! 8' 5t[/.a{JL-»^r/ip 

xixIyicxov, Sueoo'j irplv 6avdxoio -zuyzlv' 
litxa 8£ [ioi Motpai -ir£pi.x£'X)^o[i.£vou? hiau-zob^ 

ExXwdavxo [xCxoi.?, Sxpoira Ypa4'd[i.£vat.. 
5 N]al [jxYiJv xal irdvxwv [j.£ xalwv, d'ca -rtaial ^£pi- 

hIyicev TCpocppovEw; x'Xsi.voi; iiLzXo iraxT^p. [ffxoi?, 
Flaijai; yap 'koi&oic, x£ xal ocaa jj.£a-^).£ Gsotciv, 

£l'v£x' i[J^"^? 4'^X''^i'= '^'^ ^i'rt£, a£i'Xiy(^ioi;. 
Kal ydp u.' Eu[x[6X7roio] GuYizd^.oi, £lp£(Jia>virjv 
IQ X£]u^avx£i;,, [u.syd'XYjv wirjasav £ux7.£t7jv 
<jX£[J.aa 5£ [xal xiacroto] Aiwvticou Oiacwxai 

'jrupcp6p[oi.] £[<; x68£ p.oi [iVT^jxa] xaxs^stsT^ouv. 
H]&a xalov [(j]£[6a(; £i!ji.', £l [L-f\ <i^tu^r\c, Idyo? dcv- 

'r:al!8a? [iiTroOv/^(JX£iv, oO]? ^i>.sou(Ji 6£oC. [8poJv 

ISToUVSXd [XOl, TTdxsp £C0)>£, CpaVY^C£l.' {JL-rjX£X!. (J£10 
X£ip6jl.£V0; y);UX£pTiV XpUy(^£ XP^'^^i* XpaSlTjV. 

317. AAAO. 

TspTcv^; avSoi; i(OTi&ziri<i\ cpCXov iokzaoi. Hpicxo?, 

soSofiOv [•/iv]ix' I'xo; xaxov •^)ku[8£]* 8y| x6x£ ydp [/.£ 
Saxp'josK; AtSYji; cuv [0]p£id(;iv -^taxwdsv • 
xufi-Soi; 8£ cxovoEi? 6'8£ [[jl'] 'isjti, oc, pa X£xuxxa!. 
5 dy)(_ou NujJLcpdwv, 6'9£v a[l£l] a<jxu A6-/)v/](; 
Traciv [dT;]ayy£7.££i. [p.]£ 7rapo[ucivx'] £C750[ji.£V0i(;x[£. 318. AAAO. 

Axx'.xou HpwSrji; MapaOwvio;, oo xd8£ Ttdvxa 
xstxat, xw8£ xdcpw, 7:dvxoO£v £ii8dxi.[JL0?. Tmolo ab vitifero ; habeo autem gloriam vel apud 
odeo magnum qui circumdederim tectum, [eos, 

3n. ALIUD. 
Aurelia Smyrna, salve. 

Smyrnee iste tumulus, quern vides, viator, j 
est apud mortuos perennis thalamus : 

quam parentes lugentes in trivio sepelivere, 
quae sex-annos-n«(a diram fati-legem tulit. 

314. ALIUD. 

Qui omnibus diis sacra-feci et servatus-fui semper 
in tumuJo jaceo, novem habens decadas. [ab illis 

315. ALIUD. 

Omnia quee probis defunctis jus est fieri, 
haec nactus et ego huncce tumulum teneo. 

310. ALIUD. , , 

[mul mater 
Nomine Thesmophanem me pater dileetus atque si- 

vocabant, aerumnosam priusquam mortem obie- 
septemque mihi Parcae exactos annos [ram : 

neverunt colis, immutabilia quae scripserant. 
Nae profecto omnibus me decoris quae sunt optimis 

cumulavitlibentissimeclarus pater meus. [pueris, 
Omnes enim libationes atque quaecunque cura? sunt 

propter meam vitam non omisit, mitibus. [diis, 
Etenim me Eumolpi sacerdotes, ramo-felicis-oiea 

parato, magna prosecuti-sunt gloria, 
coronamque et ex hedera Bacchi sodales 

igniferi ad hocce monumenlum mihi perfecerunt. 

Certe pulcra et veneranda res ego sum, si non fal- 

[sum quod narrant homines, 

pueros mori, quos amant dii. [neu jam tuum 
Quapropter,mihi, pater bone, in conspectumvenies; 

atterens cor dulce consumas tempore. 

317. ALIUD . 

[cus. 

Jucundae florem adolescentiaeamoenum amisi Pris- 
Septimus quando annus malus venit; tunc enim me 
lacrimosus Orcus cum Oreadibus e-conspectu-sus- 

[tulit; 
tumulusque gemendus hicce me tenet, qui ex- 

[structus-est 
prope Nymphas , unde semper urbs Athenae 
omnibusnuntiabitmeetiis-qui-nunc-suntetiis-qui- 

fposthac-erunt. 

318. ALIUD. 

Attici filius Herodes Marathonius, cujus haec omnia 
jacent hoc sepulcro, omnibus-de-causis illustris. 318. ALIUD. 

Herodem Maratho genuit, pater Atticus, ossa hie tumulus condit, gloria non moritur. 

PHILOSTR. ED. DID. CAPUT II. EPIGIUMMATA SEPULGKALIA. 143 310. AAAO. 320. AAAO. 

321 . AAAO. 

6p£;:To; 6 irati; Mouaai? apEuac, 6'v etty^vessv E^-Aoc? 

xal itepicppwv Agiy) xal vospol ^(tcCktic,^ 
oOxETi Tat; Ou[i£).ai? zaXc, EucTEcpavoii; -rcapsSpsuo), 

Tspuva pL^lv) xs'XaSwv xoti; Xiyupotdi j^opot?' 
oOSe (JuvEuvov 6pwv cpiT^offtiyyajxov ouSs toc Tsxva, 

xstaai TOUTOv i'j^wv oTxov iSicatoiov. 
riapoot-a, ycdoz, 

322. AAAO. 

m8' Er.dcpou Y^vv/ipia cocpots; etcieCxs'Xoi; dtvY^p, 
X£i![Ji.ai, Fto[j.a(a)v 57rfpaa':roluxT£avci)>^ 

x).r,C^[XEvo(; A£xit/.0(; SEpoutXio?, £l(; e'ty) eXGwv 
Ivvia irou 8£xa8wv xal xpia, (o<; I'^Eyov. 

323. AAAO. 

ExTdpEov Tua6ov [t]ov £Oa'j[Ji.aff£ QtXoc, OfJLYjpoc. 324. AAAO. 

I«dv Toi T0X££<7(ji ©paatov Y£oa? wTcacE [Tiaa 
0£uylv£i av-r' ayaOa; toDto 8i.8acxaXia<;, 

Ia6).a 8a£l<; Oaitovo? a).£^7]T7]pi.a vouswv, 

oli; iroT.T.oui; Oavaxou piicaTO xal xa[;.aTwv. 
jA).).dc Ti.; alvEiTO) tov a£l ^pdvov dvEpa toutov, 
S^ x£ oO.ou IdOav ij/^8£ 6av6vTo; £[TXa. 325. AAAO. 

'O StijAo; AyivaTov 'AptsiJitSwpou. 

Kal TO Tcplv Iv 7:o\i\LO'.z r/]pwv iriipyov, zapoStTa, 
xal vuv TY)p7)C(o, d); 8'jvau.ai, vEX'jq oiv. 

326. AAAO. 

TpivaxpiY) yaiY) ]X£ )wOy£ij<jaTO, To{5vo[xa Oui^pav, 
cwcppociJVYit; ^i6t(i) xOSot; ev£ixa[jL£VY)v 

xoupiS'.o? §£ Tzocsn; xpud*£ ^9ovl tt,5£ xalut^ac 
8axpuj(_£a)v £7i' £p.ol cu^vdv dird ^)^Ecpdpa)v, 

XI)8£iJ5a(; dpEririi; dtvTd^'.ov -^txETEpYidiv 
■fj).'.x{7); It^wv s'ixoat, xal TSTdpwv , 319. ALIUD. 

[immorlaliDus, 
Huncce virtute praestantem inter-juvenes, carum 
Musarum-famulum, Philotimum, cognominem fi- 

|lium patri, 
Symphorus bonum sodalem statuit adoIescentifE- 

[socius, 
fidem et viventi alTerens, memoriamque morluo. 

320. ALIUD. , , , . 

[omnes habitus, 

Postquam vixit ut oportet vivere, bonusque inter 
Threptus aetate vigens juvenili abiit ad semideos. 

321. ALIUD. r^ 

[Graecia 
Threptus puer qui Musis placuit, quem laudavit 

et valde-prudens Asia et sapientes reges, 
non jam pulpitis ubi-pulcris-coronis-donabar ad- 
jucundos cantus edens argutis choris : [sideo, 
neque conjugem videns amatam neque liberos, 
jaceo banc habens domum sempiternam. 
Viator, salve. 

322. ALIUD. 

Hie Epaphi progenies sapientibus assimilis vir, 
jaceo, Romanorum sanguis locupletum, 

vocatus Decimus Servilius, in annos progressus 
novem decadum et tres, ut dixeram. 

323. ALIUD. 

Hectoreum tumulum quem miratus est divinus Ho- 
[merus. 

324. ALIUD. 

Par sane parentibus [i. e. muneri parentibus dato) 
[Thrason munus per honorem dedit 

Theogeni pro bona hocce disciplina, 
bona edoctus Paeanis remedia morborum, 

quibus multos morte iiberavit et serumnis. 
Sed quicunque laudet in a)ternum virum huncce 

qui ne amici quidem mortui oblivionem ferat. 

325. ALIUD. 
Populus Lenseum Artemidori fiilium honorabat. 

Et qui prius in bellis servabam turrim, viator, [sim. 
et nunc ego servabo, ut possum, cum mortuus 

326. ALIUD. 

Trinacria tellus me peperit, nomine Veram, 
pudicitiae in vita laudem adeptam : [tam, 

legitimusque conjux contexit hacce humo occul- 
lacrimas effundens raihi crebras ex oculis, 

cum solvisset exsequias virtutibus nostris dignas, 
ffitatis vicesimo et quarto anno. iU ANTHOLOGIiE GRMGM APPENDICIS w? [j.£ Taj(^Oi; ^idTOU vdaoias xal yaiJisTOU. 

327. AAAO. 

xsiiOsi SwSexety) TratSa 0£[xii7i:ox'X£a, 
Si; [3oL))^av xal Gapao? sj^^wv tc' dawvuao) dcvSpt 
6v]7](JX£i nriv Moipwv oO -Trpocp'jywv 5uvap.t.v. 

328. AAAO. 

\[x<x)tc, op-qc^zoauy't^ai x£xaa[J.£VY) otai ttoSsiv/] 
GpeJ;a[i£voi;, tu[j.6ou touSs Gavoud' z\ix-/zy. 

329. AAAO. 

'ApTcjAiowpo; EiapivM -/.at Inopw toT; aSeXyo't; 
[j.veix; y.apiv. 

TtiSs xaTacpGitxsvoui; Si5up.oui; 8uo cpwTa<; dpiaxoui; 

Eldpivov Tup.60? xal Sirdpov £!(; zkcu-^f^' 
-aTpl; 8' HpdxAsia, xal ApTEjjLiSwpo? 6 Tsii^a? 

laivov dtjLcpoT^poii; pci)[j.ov uuspGE -rdcpou. 

330. AAAO. 

-7][JLd p.£ IN'JXT£);10I,0 V£OaT£Cp£(; 0lj(^0Ul.£vC!f) 

8u(jr/]vwv opdat; 8axp'j6£v Toxioiv. 

331. AAAO. 

E^ dyaGwv TiaTEpwv dyaQ6<; cou^ £vOd8£ x£t-ai. 

332. AAAO. 

a. IllGov i? dGavdxou? tcoXIoI xar' OXiiji-niov i'8p7]^' 

dD.d Geo? ToiJTtov ectI TraxYip 6 [/.fya?, 
6'? xdc[JLOv 8i,£Ta|£, IzX-fivr^v vuxtI x£l£U(ja? 

7:£iG£aGat,, TitSv' VjjJLEpivat; yjxoiaw 
5 oi TTEiaQEiffa Sljxa; a£v ettI J(^Gov6; -^^ d7r£T£yGY]v 

).£iTTW, TT|V (|/u^Yiv 8' dGavdnqv zkixjov. 
Ev yaiY) p.£v cwp.a to cuyyEvsi;, oupdvio<; Se 

■?i).uG£v V) J^uj^ri 8oj[j.a xax' o'j gGiixevov. 
IvEttai a£v yaiYj cpGi[i£vov 8£p.a?, V) 8£ 8oG£t(7a 
10 4"^X'n F-°'- '^'^^^'' 8w[/.a-' ETTOupdvia. 

AGdvatoc '\\ijr\ ik [X£v olxia twv £v 6l'j[J.7r6) 

vaiw, cwaa 8' £u.6v yata o£p£i cp6i[JL£vov. 
Ev tx£v 'jTi' dyxaliGiv odpop-ai. texvov evSexetTjOov 

E'joSw, 61; TToaK; -^v oTTiroT' I'vaiE Sdixouc, 
15 'i:£C7<japaxovTa£T7i(; 81 Trpo? oupavov d<jT£pO£v-a 

•^luGov, EV yaiYi cwjj.' ejxov evGe^jlevy]. 

333. AAAO. 
El? Tov avTov. 

^. Tout' EuoSo? PpoToT; -Trdai irapaivw' 
T-^v i^uX"^^ p.£yd).W(; xa>.6v t' exGe;, 
xal Tpu(p-^ ^lOTOv -TiapYjydpYjcov, 
£l8d)(; <j? xa-aSd? ic, jrw^a AViGyi?, mortalium brevem vitam! inevitabilem neces- 
quam cito a vita sejuncla fui et conjuge ! [sitatem! 

327. ALIUD. ^ , . , . 

[pums hicce 

Antiochensem Themisonis certaminum-victorem 
tegit, duodecim-annis-na^wm filium Themisto- 

qui consilio et audacia par cognomini viro [clem, 
moritur, Parcarum cum efTugere vim non posset. 

328. ALIUD. ^, .... 

[derabilis 

Ancilla strenuitate-in-agendo instructa suis desi- 
qui aluerunt, tumulum huncce mortua sortita est. 

329. ALIUD. 

Anemidorus Earino et Sporo fratribus 
memorise gratia. 

Hie defunctos geminos duo viros optimos 

Earinum tumulus et Sporum unus sortitus est : 

patria quidem fuit Heraclea, et Artemidorus fecit 
lapideam ambobus aram imponendam sepulcro. 

330. ALIUD. 

[turn 

Monumentum me Nyctelii defuncti recens-corona- 

miserorum vides lacrimis madefactum parentum. 

331. ALIUD. 

E bonis patribus bonus natus hie jacet. 

332. ALIUD. 

a. Ivere multi ad immortales, in Olympiam sedem : 

sed deus illorum est pater magnus, 
qui mundum ordinavit, Lunam nocti jubens 

parere, Titana diurnis gratiis ; [nita, 

cui parens, corpus quidem in terra qua eram ge- 

linquo, animam autem immortalem sortita sum. 
In terra quidem est corpus ei cognatum, coelestis 

abiit anima in domum incorruptam. [autem 
Jacet quidem in terra corruptum corpus, data autem 

anima mihi habitat coelestes domos. [Olympo 
Immortalis anima ego sedes eorum qui sunt in 

colo, corpusque meum terra gerit corruptum. 
Unum quidem in ulnis fero puerum undecennalem 

Evodo, qui maritus erat quando colebat domos, 
quadraginta-annos-[nata] ad coelum slellatum 

ivi, corpore meo in terra deposito. 

333. x\LiUD. 
In eumdem. 

6. Hoc Evodus mortalibus cunctis suadeo ; 
Animam magnifice pulcreque depone, 
et deliciis vitam solare, 
sciens, ubi descenderis ad pocula Lethes, 
CAPUT II. EPIGRAMMATA SEPULCRALIA. H5 oiiSlv Twv i-:ravw xatw ro*' oi^si, 

33i. AAAO. 

Hoicij^Ov] Miyapa Mapxou' alel 5^ Trpocstirev 

xoupiSiov yaaE-nrjV, [(j]wu.a ^i),ov, cpOaiAlvt). 
Hora^07]» SaCawv Ss TCixprii; ou 1t]8£to aoip-ri<;, 

6t[J.a xal ev [jLiyapoii; uUa ).£tir6tjL£vov 
f*oiJ<pov (Jcpvw YjpTra^s, Sdixou? 8' [exSjus' s'Xsst.votj?- 

XT^Seffi. xal yospv] Tuas' eSaxpuas irdli.?. 
A).'Xa Tu^Yii; oOx ecTi ouystv au.£[Ta]Tp07:a Soipa, 

Mapx£" r[(\i aTCAT^GTO'j tcevOeo; (ocp£)a7] ; 
Ti6Xa6i, xal yap (Xvax-rE?, a[u.£i]67]TU ttote ttevOei. 

xt3o(javT£(;, toiy)? dilyo? I'j^^ouo' dSuvY];. 

335. AAAO. 

NuiA^iSiou 9a),aL<.o'.o I'.uwv SucTtEvOfa xdujiov, 
xal yov£6)v oIxtowv 8axpu(j£VTa 8(5u.ov, 

xet[iai. £? aOyixYipouc xal dclajj-TCEa; AtSoi; Euva;, 
£lxo(JiT£(j(jap' 'ijjbiy KacoLdSwpo; ett). 

Altpoi8r,<; voijdd; [is (JuviqpitacjE- [JLOUvoyEvii 81 
vY)iria/ov xo'jpr,v )v£iTra) i5ii' -^^liov. 

336. AAAO. 

T6v Tdicpov -^(OyaJ^ovTO yEpaiotlpoi;* 6 8s 8aiu.tov 
VTfjTtiou (ivT£6o).Yjc' l7i:-ra£T£[t] xlijxaTi. 

SuYy£V££(; y£V£Ta!. t£ 6u.ou 6'v l'6p£'^av £6a4'av 
Faiov w [isodzwv eXiiCSe? ou ji(5vi|j.oi. 

337. AAAO. 

ApTi |JL£ y£U(j!i.£vov J^toa; fip^cpo; -fipzasE 8a{[jL(i)v, 
oOx oI8' EL-:' dyaOwv a'i-io?, e'iIte xaxwv. 

Aii).7^pci)T' AtSa, tC jjle vtiTtiov -^ip-jraca; acpvw; 
t( cirEuSi'.;; o'j coi TravTEi; dcp£i.'X(5[iE6a; 338. AAAO. 

Ap-ri yEVE'.dtsOV-a jx' 6 ^daxavo; -^pTtarjE 8aCp.(ov 

dxTtOXatSiXlTTJ? £(JTt)(^OV eI? At8riV 

jM^Tsp i[i.i\, OpVjvwv diroTiatiEO, Xij^ov d8up[/.aiv 
' xal xoii-Twv At8r|; otxxov dTroa-rpEtpE-ai. 

339. AIONTEIOT MArNHTOS. P(>(£!^£ two; yovEo;, ceo t' oiivotxa xal Tcdaiv au8a, le nihil eorum quae-supra-si/nf, cum-sis in-inferis, 
animaubie membris avolaverit. [unquamvisurum, 

334. ALIUD. 

[afFata est 
Rapta-est Megara Marci conjux; sed ea semper 

legitimum maritum, corpus dilectum, qua; prior- 

[abiit. 
Rapta-est, deusque non acerbaj oblitus est sortis, 

simul et in aedibus filium relictum [les : 

Rufum repenle rapuit, domosque exuit miserabi- 

exsequiis et lugubris cuncta lacrimavit civitas. 
Sed fortunae non licet effugere immutabilia dona, 

Marce; quBenam inexpleli luctus utilitas est? 
Macte-animo,etenimregesnon-ridentem aliquando 

nacti, talis molestiam habent doloris. [luctum 

33o. ALIUD. 

Nuptialis thalami relicto luctuoso ornalu, 
et parentum miserorum lacrimabunda donio, 

jaceo in foedis et obscuris Orci cubilibus. 
viginti quatuor habens Cassiodorus annos. 

Improvisus morbus me abripuit ! unigenamque 
parvulam puellam linquo sub sole. 

330. ALIUD. 

Hoc sepulcrum aedificabant senioribus ; sed deus 
parvuli occurrit septenni inclinationi. [peliverunt 

Consanguinei parentesque simul quern aluerant, se- 
Gaium : o hominum spes non stabiles! 

337. ALIUD. 

Me, cum vix libarera vitam puerulus, rapuit deus 
nescium utrum bonorum mihi fuerit auctor, an 

[malorum. 

Insatiabilis Pluto, quid me infantemsubitorapuisti? 
quid properas? nonne tibi omnes debemur? 

338. ALLUD. 

Recentilanugine-signatumme invidus rapuit deus : 
octo-et-decem-annos-nafMS cessi ad Orcum : 

mater mea, a lamentis cessa, desine fletus 
et planctus : Orcus misericordiam aversatur. 

339. DIONYSII MAGNETIS. ., 

[loquere, 

Fare cujuspatris sis, tuumque nomen et conjugem 336. ALIUD. 

I^aturis tumulum fecere ; at numen iniquum est, 

septennique puer climate corripitur. 
Jna contumulant quem frustra aluere parentes 
Gaium : o spes hominum, quam brevis atque levis. 

E. MILLER. 
ANTHOLOGIA III. 337. ALiuu. 

Infantem quid me rapis, insatiabilis Orce? 

Omnes debemur nos tibi : quid properas? h. g. 

339. DIONYSII MAGNETIS. 

Die, muller, quisnam genitor? quod nomen? etipsum 

10 146 ANTHOLOGIZE GREECE APPENDICIS xal j^povov zItzI, yuvai, xal ■K6'kz(i>z ^'Qsv tX. 
— Nixav8po<; yev^Ttop, iraTpU Ilapoi;, ouvo[JLa 8' YJv 
Swxpaxsa' cpOi[/.EVTf)v IlappLeviwv 5' I'Osto [jioi 

£u86^ou ^coa? [/.VY^ji-a xal Idaojidvoti;. 
Kai jXE irixpa vsapoto ^p^cpou? (i(pu).axTO? Epivvi)? 

ai[xopiiToto vdoou TEpirvov eXuue ^lOV 
01)9' uit' Ijxati; wSttJt. TO vVjttiov I(; cpao? "^yov, 
10 olW uiro yacTpl cpi^^a xiuOsTai Iv cpOiixavoK;. 
Tptacat; ix SsxdcSoi; 8£Tip6(; t^ Itewv ^pdvov -^iXQov, 

dv8pi liirouaa xsxvwv (ipcsvoTtaiSa yovav 
8i(7(ja 8s iraxpl T^iTCOusa xal [[jL£pi:t5 cuvo[jl£1jvI[), 

auxa iiTO TptxaTw t6v8s T^^T^oy^a xduov. 
d5 Al'Xa (j5 itajiSaffiXsia Oea, -reo'X'Jwvuj/.s Koiipa, 

rrjv8' ay' et:' suasSEwv y^wpov, I'^ouaa X'P'^'»* 
Tot? 8e 7:ap£pxo[j^£Voi(Ji Osd? x^pt^iv Tivot 8wy), 

e'lTiacriv ^aipsi-v Scoxpaxsav xaxa yr^z. 340. AAEEnOTON. 
'O 6y)Ixo; AeovteT EOpufitxou Y^pwt. 

Tov 8' apETocv dtji-Ei^l^aca Asovx^a EiipuSixoio 

TitXYjOEV iratpa yu{jt.va8oc £v T£[i.£v£r 
apxi yap ex x^a[jnj8o(; veotcevOy)? w^ex' e; A8a 

oV.xwxai8ExfxYi;, [/.axpl 'Xiirwv Saxpua* 
5 8v (jxEtpavw xC[j.Yi(j£ TcdT^i; xal CT^jxaxt. xwSs 

[j.avi5ouc' ayaOwv xal Tupoyovov dcpsxav. 
'(2 MoCpa? axpuxot dvayxadxripEi; dxpaxxoi, 

xdv Ispdv irlaj/aix' eI? 86[i.ov eOoeSewv. 

341. AAAO. 

EvGaSs SwxYipov Xaipoavsa xa^x£OTlx"^Y|v 
Ai8Ynj;oij 8[aTrE]8ov xdv ^iliov xa[x£x]^''' 

dvx' l8(ac T:axp([8o? y]ap luT^vEtrsv Iv6[d8£ vaiJEiv 
xai; iXapat? al[£v T^doi TEpirdjiEvo;. 

342. AAAO. 

1r\\LX xdS' TJpwo? [6] TcaxYip irapa xa'i(j8£ icuXaKjiv 

IluOixdi; l'8piiC£v 7cai8d? iizl <p9i[i.£V0D, 
P-/^xpou ■7Ta[ci cpi])k0U, [xa]lou, TrivuxoXo xal £(j6XoO, 

xou VEajpou, Piovf\q xuxGdv [ETraupofjLEvou]. et setatem die, niulier, et urbe ex qua sis. 
— Nicander genitor, patria Paros, nomenque eral 

Socratea : mortuam Parmenio posuit [mihi 
conjux me in tumulo : gratiam autem mihi dedit 

probatae vitae monumentum etiam futuris. [hancce 
Et me acerba quae teneri infantuli curam-non-ha- 

[buit, Furia 

morbi quo-profluit-sanguis, gratam solvit vitam ; 
neque meo partu infantulum in lucem adduxi, 

sed sub utero amico conditur inter mortuos. 
E tertia decade autem ad sexannorum tempus veni, 

viro linquens liberorum masculam sobolem [jiigi, 
duos quidem linquens patri et eidem optabili con- 

ipsa sub tertio huncce sortita sum locum. 
Verum tu , omnium-regina dea, multa-nomina-/u(- 

[bens, Cora, 

liancce (Socrateam) due in piorum sedem, pre- 

[hensa manu; 
et praetereuntibus deus laetitiam nonnullam duit 

qui dixerint valere Socrateam sub terra. 

3i0. ANONYMUM. 

Populus Leonti Eurydici filio heroi. 

Virtutem remunerata, Leontem Eurydici flUiim 

honoravit patria intra gymnasii clauslra; 
nuper enim ex sago recenli-luctu ivit ad Plutonem 

octodecim-annos-nafws, matri linquens laerimas : 
quem corona honoravit civitas et monumento hocce 

demonstrans bonorum et avorum virtutem. 
Parcae indefessi, necessitate-urgentes fusi, 

in sacram mittite eum domum piorum. 

341. AUUD. 

Hie Soterum Chaeronensem aerarium-fabrum 

iEdepsi solum amicum tenet, 
pro propria enim patria maluit hie habitare 

laetis semper littoribus delectatus. 

342. AUUD. 

Monumentum hocce herois pater juxta hasce portas 
Pythieus statuit puero super mortuo, 

Rhetro omnibus dilecto, pulero, prudenti et probo, 
juniore, vitae paululum uso. conjugem, et setatem; quave es in urbe sata? 
— Nicander genitor, patria est Paros, etmihi nomen 

Socratea : exstinctam Parmenio tumulat 
me consors ; hujus monumenti munus ab illo est, 

quod decus seternum posteritatis erit. 
Mi tenerum infantem pariturse sanguinolenti 

vis morbi dulcem hunc abstulit atra dies. 
Me vero languente, in lucem baud prodiit infans, 

urna infelici venter at ipse fuit. Sex ac ter denos vixi annos ; mascula proles 

a me jucundo est pulcra relicta viro. 
Duplex ilia quidem, dilecto cara marito ; 

tertia quem cernis mi dedit ipsa locum. 
At tu banc, Persephone, vario quae nomine culta 

excipe, eamque piis insere, diva, choris. 
Turn qui prsetereunt, certent hoc fuudere votura 

Socratea oeteraum gaudeat et valeat, 

SC. MAFFEICS i CAPUT II. EPIGRAMMATA SEPULCRALIA. 147 3i3. AAAO. 

KdSpou TO'JTO •rt£(J7jaa MsT^avOsCSao [(ScvaxTOi;, 

-..Owp-a 8' ui:' axpoTColTQi (pspwv Tapj(^u(j£v AO'/^vvji; 

Aad;, £; dOavocTOu; So^av a£ipa[X£[vo<;. 3ii. AAAO. 

kTz\<;i\LoiY ovojjt.' I[5tI], iraxpl; 8' Aair)? irpouj^ouca 
AaoSixsi', sOavov 8' o'x[Tw]xai8£x£Tii;. 

345. AAAO. 

naciO£vdTtr,v xuva 6ai^£v ava^ io? -^ (JuvaOupsv, 
TauTTjv TspirwTkT^i; avxiSiSou; j^^apixa. 

'■^cjt' «x6)>ov (jTopyfii; Spa xal xualv, di? vu xal -^Se 
E^vou; o5aa Tpocpst CT^txa /.^T^oyj^^s rdSs. 

I^;; ToS' 6poiv j^prjCTOv tcoiou cpilov, 6'; cs icpoOujia)? 
xal ^oJvTa (jTEpyo'. xal VExpov ap-cpiETTOi. 346. AAAO. 

^lOT-r^v [yjaiYi iv AOooviy). 

Alsl Se [/.vY]|JLYi (JE cpu[).a]^o[i£v w; irapfovTa 

eI'vexev l[6]£(ai; sl'vExd t' dylaiY)?" 
- 'j]8£ [jlIv £v 6al{Yi CEO ).YiC(5|X£0a, oOSe TialaiCTpa, 

dixooTip'^? Ap£T7i<; (Tr\c, ^[tcJiSeuojjlevoi. 
Ot w; [J.EV 6a)kCifi<Jt lupoxTiiuo?, (I)? Se xpaTai[T, 

djxcpl •7:[dp>Yi ^lOTO'j [(3(v]9o? I'j^wv I'OavE;. 

347. AAAO. 

Za66{(dv XtEodvou. 

EcpOdaOv];, 8uaTav£, tuj^tji; OYjlT^ii-act, xai azu 

•rtdv-ra XeXei-jit' dpErTjc, ol? etci Tpuj^^oasOa, 
7^9o;, voOi;, dLX\Lr\- Moosai Se c' dsiSEU-Ev -^[xtv 

TEpTtoucai vuvl 6pYivo}.oyoij<ji,, xdXav. 
SMaxEpt. -jiEvOo? Ecpu;, luTTa TiaTpi- Ota oe Ssvopou 

xT^wv vuv ExXdaSv]!; I'vSpojxoi; eI? AtSav, 
ld66iov dXk' ESTO) col 6 ira? xoucpoi; liOo?, wcts 

naci. -itdpo? J^wwv -^c cu TipocvjvdTaTOi;. 348. AAAO. 

a. Etwv SJexoxtw, [AovoyEVY^ xal irapQfvov 
0£o8o]ciav £6a(^£ AwpoOsot; TraTYio, 

•J^V JX-jEHdvUfXCfOV Tu6l [X7)V6? Elxd8i 

VYj^EEi;, dv-^pEii;, Soijxov, S? tov sjJLiraXiv 

ol vdCTOV OOX I'xXwCa?, WCTCEp -^XTCtCEV. 343. ALIUD. 

Locus hie est ubi-cecidit Codrus Melanthides rex, 
hospes, propter quod in magna Asia mcenia 

[exstructa sunt ; 

corpus autcm sub arce ferens sepelivit Minervae 
populus, ad immortales ejus gloriam extollens. 

344. ALIUD. ^ . 

[pnmas-tenens 

Elpis mihi quidem nomen est, patriaque in Asia 
Laodicea, mortua autem sum octo-et-decem-an- 

[nis nata. 

343. ALIUD. 

Parthenopen canem sepelivit herus suus, cum qua 
banc delectationis rependens gratiam. [ludebat, 
Est praemium amoris vel canibus, sicut et haecce, 
ut blanda erat nutritori, monumentum hocce sor- 

[tita est. 
Quo conspecto, bonum tibi amicum para, qui te 

[prompto-animo 
et viventem diligat et mortuum caret. 

346. ALIUD. vitam terra in Ausonia. 

Semper autem memoria te servabimus ut praesen- 

propter justitiam, propterque decus : [tem, 
neque quidem in convivio solenni te obliviscemur, 

duplice virtute tua privati. [neque in palaestra, 
Hei! quam-bene in conviviis lyram-pulsans, quam- 

[bene valida 

de lucta vitae florem habens mortuus est! 

347. ALIUD. 
Sabbio Stephani filius. 

Occupatus es, infelix, fortunae ictibus, et quae in 

[te erant 
relicta sunt omnia virtutis bona, propter qua? 

[afflictamur, 
mores, mens, flos aetatis : Musae autem te cantare 
[{i. e. cantantem) nobis, 
delectantes, nunc lugubre-celebrant, miser. 
Matri dolor natus es, luctus patri ; qualisque arboris 
ramus nunc fractus es, incurrens ad Plutonem, 
Sabbio : sed esto tibi omnis levis lapis, sicut 
omnibus antea vivens eras tu mitissimus. 

348. ALIUD. 

a. Annos decem et octo natam, unicam filiam et 
Theodosiam sepelivit Dorotheus pater, [virginem 
quam jam nupturam Tybi mensis vicesima die , 
immitis, sustulisti, deus, qui retrorsum 
ei reditum non neveris, ut speraverat. as ANTHOLOGI^ GRMGM APPENDIGIS ^. 6xTw]xai.5£X£rrjC I'ti. TrapGEVoc, oloy£V£i.a 

0£u]8oaia y.tivxi AwpoOsou 6uyaT7]p. 
MoTpa §£, v]yi'X£66i)[j.£ Xdcpwv, -rC (J£ t6(J(JOV iwf\-}\'; 

T£p]d;£ "kiTzovaoi Tra-rpl -Tt^vOo? d-;r£ip£a'.ov ; 349. AAAO. 
S£U.VYiv n-/iv£).(j7f/)v 6 -TtaT^ai ^lo?, £c;j(^£ Ss xal vuv 

C£[JLVr)V ^Yj'XlxCTaV, oO Td)(^a fJL£lOT£pYlV 

Pou7.0[i.£VYi(; 8^ 6av£tv dtvSpoi; irpoTEprjV ccp£T£pot,o 
Exlusi;, & 8at[iov, iro'X'Xdxi? £uj(^o[jl£vyi!;. 
SToiydp-coi xal £[/,£l!o 8ixaiOT£pY)v oti:' axoucov 

eu^ojjlIvou, IDvOutwv, t^v eI? AiSao TrspT^aw, 
eupEtv TYjV iSiav ^Yj'XixiTav irapa cot,. 

K'Xa68!.0(; Iy)tyip AyaGivoi; rr^vS' avEOv^xEv 
£lx6va, <I>YilixiTa<; [xdpTupa cwcppocuvrj?. 350. AAAO. 

Ti? Touadv SucT'^jvov etc' ouvo[/.a ypd(^£ to j^atp£ ; 

Ti; xwcpYiv [xaTEWi; Gv^xaTo [iot. j(^apiTa; 
OuTE ydp Elsopdo) }.a[/.7cp6v cpaot;, out' laaxouw, 

ofJTEa xal OTCoSiYi xeiul^vt) ev j^Oovioi?. 

5 n 8' (XVAa, TldTEp, 6p7]VWV, Cpi^E, TtaUEO* [X7]- 

npEi[i.i.y£V£i', dirdOou 6uu.o8axEt(; o'Siiva?. [T£p 
Tt]!; £v £[;.ol T^uir-rii; -7rapa[J!.u6iov £v cppEcl OecOe 
TOUTd ys* Kal jjiaxdpwv TzatX^ti; evEpOEv £6av. 351. AAAO. 

Tt[j.60Eo? AaasTo; X°"P^* 

TtaoOEog d ndToa? ogioi; cpw?, Tcat? Se Aa<j£to?, 
TpEt? SExaSa? £T£(i)v TEptAaTiaa^ I'SavEi;. 

A Td'Aav, olxTEipw CE, -jro'Xux')vauaTa) ettI Tii[x6u, 
Yl[uv Se cuvYipcicov ^wpov ^'x^oic CpOC[Jl,£VO<;. 

352. AAAO. 

H8(aTir)<; t^Se <rJi|;.a OuyaTpoi; ■7rai8ixdv ioTiv. 

353. AAAO. 
4>iXoxpdTvji; 4>t),oxpdToui; SiSwvto?. 

Ot!i v66ov ix irpoTspoio, ^ildxpaTE?, -rivEffa? ^^^[av]. 6. Octo-et-decem-annos-nato, adhuc virgo, unige- 
Theodosia jacet Dorothei filia. [nita, 

parca, o immisericors Charon, quid te tantum 

[benigna 
delectavit ea linquens patri luctum infinitum? 

349. ALIUD. 

Venerandam Penelopen velustum aevum, habuit 

[autem et praesens 

venerandam Felicitatem, forlasse non minorem; 
quam, cum vellet mori maritum ante suum, 

audisti, o deus, saepe id precantem. 
Ergo et meam, quae justior est, vocem audi 
precantis, o Pluto, si ad Orcum transiero, 

invenire meam Felicitatem apud te. 
Claudius medicus Agathinus hancce dedicavit 

effigiem, Felicitatis testem prudentiae. 

3o0. ALIUD. 
lope bona vale. 

Quis miserum in nomen meum scripsit vale? 

quis vanam frustra mi hi posuit gratiam? 
Neque enim video clarum lumen, neque audio, 

ut quae ossa et cinis jaceo apud inferos. 
Igitur, pater, lamentari, amate, desine; mater 

Primigenia, depone animum-mordentes dolores. 
Luctus qui de me est solatium menti addite 

hocce : Et beatorum [i. e. deorum) pueri sub 

[terram ivere. 

331. ALIUD. 
Timothee Dasei fili vale. 

Timothee, Patrae pium lumen, filiusque Dasei, 
tribus annorum decadibus fmitis, mortuus es. 

Ah 1 miser, te lugeo multum-defleto in tumulo, 
bonum habeas simul-sepM/torum-heroum lo- 

[cum, exstinctus. 

352. ALIUD. 

Suavissimae hocce monumentum filiae puellare est. 

353. ALIUD. 
Philocrates Philocratis filius Sidonius. 

Non spuriam, Philocrates, laudasti voluptatem a 

[priore 349. ALIUD. 

Penelopen antiqua setas celebravit honestam, 
baud minor hac nostra Felicitas resonat. 

Linquere quum vitam cuperet carum ante maritum, 
audiit orantem ssepe, deditque deus. 

Ergo meam quoque, Pluto, audi, quse justior ilia prex est, [dum non ut prsemoriar rogito, 
at cum decedam], sedesque invisam Acherontis, 

te prope ut aspiciam conjugis ora me£e. _r 

Claudius banc medicus posuit moerens Agatbinus, fll testem virtutis conjugis effigiem. SCIP. MAFf. I 

I^Byap Sltzo Trpara? [jls[ji.£1yiijl£vo; -J^? Eitixoiipou 
I^B Sdyfji-aciv eu^uvetoi?, [w]; 0]£u.i,;, di'XixCai;* 
r 9a50i Tti^'^? 8' o'iaxi 7ial!.ijn:lav£o? ^idtoio 

e'llxwv, £v MivuaTi; cpwra? £Tia6Xoxo[JL£T;- 
xsiffat 8' a-j')(^(i6!, iraiSd? loij, t^/aijwv p.£).££ff<Jiv, 

d<J[i£vo; £x E^wai; eI; irpoGavdvra tio).a)v. 354. AAAO. 

H irafjiv aaxaps^ct. ^pOTOifft xs TrpoGcpilEi; aUl, 

kasTcaoioici Xdyoii; tov irapidvta v£ti.w 
8i OeTvS'.? ■^'vwvai (j-nqV/ji; TiiTtov, to napoSiTa, 
©aT^loOdav [K iffopai;* fJ-YjTpl 8i tt^vSe X*?"-'' 
5 pLVYjarjc; ©aT^Xo^ dpEr?]!; eISw? Upov Syj. 355. AAAO. 

Ti; Moipwv [I.ITOV liixaiv ixlaxjaxo, iratSE?, (Xwpov, 
ElzCSoi; £x p.-^-p6i; xal TraTpd? Apy_^tT£).£o;; 

lIpoJTov 8' avOTjCavrac 67:6 xpoxacpoiciv louaov 
?ip7caa£v 1^ irpoTCEr^? Motpa 8it«)|ap.£vr), 
5 0£io^av7) Nipov -:£, veou? 8' £[jLap7^va-:o Saijiiwv 
(Xacpco ';:pa)07]6ai;, I'pVECiv £i8o[/.£vou<;. 

356. AAAO. 

Elo£v d]v[Yip tivuJto; Mtci? [t]7^v8' £lx6va lEu^a; 

[jLVY)[xo(jUvr)i; l'v£X£v vua(pi8(ai; d)^6jr^ou* 
Touvoa' AO-/ivai? £'.jx,i xal ev cp6i[/.£voi(; [XETaltiirvi; 
eIixi, T.raoucoc 7:6(J!.v xal T^xva aoi cpfXia. 
5Moip-f)<; p.01 cfSovEpo? tout' EirEXAwcE p.(TO<;. 

_ 357. AAAO. 

|p£(}£ TcdtTpY) Ptop-T, xl'JToq •^vCoj(^0(; TIoXuvEiXYji; 
uIe 8ut«) Maxdpiv TaTiavcJv t£ xaciv. 

358. AAAO. 

Hjl.-/)V TtOTE [JLOUCIXO? dvYjp, 

noiYjTYii; xal xiOapiUTT)?, 
jxaXiCTa Se xal auvo8{nrii;. 
IloVXa ^uOotci xat;.wv, 
68oi.TropCai,5 8' aTOVY](ja<;, 
I'aTTOpO? Eujxopcpcjv yEvojiLTriv, 
(fikoi, u-ETEUEiTa yuvaixwv. 
IIvEuu.a ).a6wv 8avo(; oupavdOEV, 
T£).£ca(; •/^p(5vov, avTaTiEScoxa* CAPUT II. EPIGRAMMATA SEPULCFIALIA. U9 10 xa-. [AETa Tov oavaTOv 
Mo-jGai TO (7wad aou xpaTouc.v. vita tua, ut qui acuebare prudentibus consiliis : 
sane enim, a prima, curatus fueras Epicuri 

prseceptis valde-doctis, ut justum erat, setate; 
posthac autem fortunaegubernaculoerrabundaevita; 
morem-gerens, apud Minyas viros in-certamini- 

[bus-decoras ; 
jaces jam juxta filium tuum, cum contingens mem- 

bris, 
libensque e vita ad-eum-qui-prior-mortuus est, 

[egressus. 

334. ALIUD. 

Equidem omnibus etbeatis {i. c. diis) mortalibusque 

[grata semper, 

eomibus verbis accedentem pasco : 
si autem vis nosse cippi figuram, viator, [tiam 

Thallusam me vides ; matri autem hancce gra- 
memoriae Thallus posuit virtutis sciens sacrum 

[sane... 

3oo. ALIUD. 

Quae Parcarum filum vobis nevit, pueri, intempesti- 
Elpide matre et p-atre Architeleo nati? [vum, 

prima florentes vos sub temporibus lanugine 
rapuit praeceps Parca prosecuta 

Theophanem Nirumque, juvenes contabefecit deus 
ambo primam-pubertatem-agentes, ramis similes. 

3o6. ALIUD. 

ConstituitvirprudensMisis banc imaginem qui fecit 
memoriam propter novae conjugis : [dolore 

nomine Athenais sum, atque inter mortuos cum 
sum, ut qute reliqui maritum et dilectam sobolem. 

Parcae mihi invidum hoc nevit filum. 

367. ALIUD. 

Aluit patriae Romae inclitus auriga Polynices 
filios duo Macarium Tatianumque fratrem. 

3o8. ALIUD. 
Semproniiis Nicocrates. 

Eram olim musicus vir, 

poeta et citharista, 

maxime autem et synodo-adscriptus. 

Multum maris in alto fatigatus, 
et itineribus lassatus, 
mercator formosarum factus-sum, 
amici, deinde mulierum. 
Spiritum cum-accepissem pro-deposito ccelilus, 
finito tempore, reddidi ; 

et post mortem 
MuscB corpus meum obtinent. 450 ANTHOLOGIZE GR.^C^ APPENDICIS 
359. AAAO. xal '.^uXTiV iXapw; iravTWV Tlpi^a? Iv AoiSaXi;, 
oiiSsva }.uir7^ffa<;, od loiSopa pTi[ji.ai:.a Tustii^a?, 
dykx cpOvO? Mouuwv, Bpotxiou, IlacpiYi? t£ [iiwsa?, 
5 l| AcCy]? i'XOwv ixal-^ j(^6ovl ivOdSs xsitxai, 
h <p6ijtEvoi? VEO; wv, Toiivoaa Mrivd^iloi;. 

360. AAAO. 

EU Bp-K^vou; IcpiiXa^a? AxCviav, w xaxe 8atti.ov,. 

oOy 6citi)? iroiv^jv sussSCyjs xaxsOou' 
PoucTixov T^yeaovTia irdciv, xal natSa tiOtivov 

nojAiTYiiov, [/.al^w SsXydfiEvov y'Xuxspw, 
5 [iviTspa 8' Apyoyevfi nopi,-;i7^l'otv, vjSk IIouSsvTa!; 

utdv xal Tra-rtTiov cpsu Savaxwv aviuwv, 
IlaTCTioi; [J.SV yEvev)? -TtpoTcaTwp -reeXsv v^iOso^ Ss 

wj^^et' e'x^wv ouSev 7c7.y)v Saxpuov upd -racpo'j. 

361. AAAO. 

T-^v xuva AEcSiaxri ^wlu UTTsSY^xaTO Ba).6o(; 

— £u^a[7.£V0(; xoticpYiv T-^ xaxayTi? axii[}.a]x(., — 
Sou'XCSa xal (;u[x-rtA0uv TzoXkric, dXaq' -^ xe irapa- 

dvOpw-rtoii; aXdyoi; TaOra j(api.l^o[x£vYi. [<^oi.<; 

362. AAAO. 

Fata xax' £[/.'rt]op(Yiv a' slSdvia iro[T' -fjjSE x£x£u- 
SwyEVE?,] ApyEicov 6u[xdv acpEv-ra ludTwEi. [Qsv, 

363. AAAO. 

YW? lyo) y£v6[/,Y)v Aya7:ci)|JL£vou, ^ jae |iiy£t<ja 
Koutvxa texev 9aAEp-?i PTr]yC« sv Supw • 

EvSuxEW? 8e TplcpovTEi; ATlULYlTdv [x' Exa'Xs'Sffav • 
8wpa Se Mousdtjv xal ^pscpoi; wv dyairwv, 
5 SuSExaxY)? -^lOov Pa)[XY)v, cpC^E, tt^i; [xe xaXiJTTTEi 
•:?i8£ VEOV ^wTwo;, -jraTpl Xiirdvx' a^^a. • 

364. AAAO. 

a. KaTi).li[o<; Oiiyaxp' sOa^^Ev iv }(6ovl, 
ATf)[XYiTp£a. t68' cdTzb [8a)]p.7](ja(; K6ou 3o9. ALIUD. 

Qui Isetatus continuo sum, risi, lusique, laute-vixi 
et animum hilariter omnium oblectavi cantibus, 
qui neminem dolore affeci, neque contumeliosa 

[verba misi, 
sed qui amicus Musarum, Bromii, Paphiaeque vixi, 
cum ex Asia venissem in Italam terram, hie jaceo, 
inter mortuos juvenis, nomine Menophilus. 

300. ALIUD. 

In questus servasti Atiniam, o male deus, 

non pie pretium pietalis reposuisti : 
Rusticum ducem maritum, et puerum laclentem 

Pompeium, mamma allectum dulci, 
matremque Argigenam Pompeiam, atque Pudentes 

filium et avum : heu mortes inaequales! 
Avus quidem gentis proavus fuit : puerulus autem 

abiit habens nihil praeterlacrimas ante sepulcrum. 

361. ALIUD. 

Canem Lesbiaca sub gleba posuit Balbus 
— precatus levem eam esse sub terra catella?, — 

servam et navigationis-sociam in multo mari ; cui 

[id possis praestaro 
hominibus rationis-expertibus eadem gratificans. 

362. ALIUD. 

Terra haecte qui olira ad mercaturam venisti, tegit, 
Sogenes, Argivorum civitati amissa vita. 

363. ALIUD. 

Filius ego fui Agapomeni, cui me conjuncta 
QuintapeperitpulcraRhegii in regfione humida : 

benigneque nutrientes Atimetum me vocavere ; 
dona autem Musarum vel parvulus diligens, 

duodecennis veni Romam , amice , cujus me tegit 
hcEcce tenerura gleba, relictis patri doloribus. 

364. ALIUD. 

a. Catillius filiam sepelivit in terra, 
Demetriae hocce altum qui exstruxit e lapide 339. ALIUD. 

Vixi in deliciis, semper lusuque jocoque, 
cunctorum animos festivo carmine mulsi, [dens, 
baud hominum cuiquam gravis, baud convicia fun- 
dilectus Bromio, Venerique, novemque Camenis, 
ex Asia veniens, Itala tellure sepultus 

hie jaceo, juvenis, nomine Menophilus. h. grot. 

360. ALIUD. 

LuciuS Atlniano per te, ssevissima Parca, perpetua merces pro pietate datur. 
Namque ereptus ei frater dux Rusticus, atque 

Pompeius sugens ubera cara puer, 
Et Pompeia parens astris sata, deinde Pudentes, 

dispare quam fato, natus avusque simul. 
Auctor avus generis, juvenis spes maxima, prseterj 

heu! lacrimas turaulum nil habet ante suum. 

H. GROT CAPUT II. EPIGRAMMATA SEPULGRALIA. 151 ay>.]al'5;j.a )ixTpwv • iW (Xyav caixpov ixspo? 
^ar^t; zapscrj^rv sv [^pjoTot.; Mo'.pwv vdaoi;. 

p. El xal yy\k6^ v/i\ ojaa; dtyXaov, au-ra[p I]? a'i- 
(}/tjj(Y) s6y) sixsOsv oOey^ojiL' apicppaSsw;- [Oprjjv 
VjiOjoii; yap Iocjxe Ooo? jASTa tiotpav ©[XeSpou 

BOuO' Sjiot irapOsviXTjCw gyw j^opcv supuv [(X9]upov, 
(•i?ixaj(_£ yap |jl£ luypav [XYjT^p' dcTCocpOijisvai), 
O'JTS [xe vu[xcpoxd[ioi.!; OaldjiLOicJiv ifj-rjyays Nd5[co<; 

xoupCS'.ov yEvsTTfj; -irpo; irdaiv spj^^oasvYiV 
a).A' £Ti a' aSjiYiTTjV, aTalacppova, MoTp' Ixiy^avev 
10 XpuffiSa xal ya[JLiY); D^itiSo; eaxspecsv. 

Al'Siou avr^ixYj? tuolSov £Tuai[p(5}i.e6a. 365. AAAO. 
'[(Tiwv ripo6u(iou MiXr,(Tio;. 

MoipiSioi xlwffTripEi;, Iw, iravacpux-ov avayxr, 
!^£ijy[/.' £irl Suarr^vot; icaial ^poTwv 6£a£voi, 

Toij [JL£ ^apiv -rtpocpuydvTa irixpav wSiva T£X0U57)i; 
Viyay£T' iixsptou "^rpo; cpao? rJE'Xiou; 
5 [Nuv u.£v] TO', (jireipa^i Iitcwv aloivia -jrcvGv] 

£lxoc£r/i!; ^Oi.u.£vwv <jTuy[v' utco 5wp.a-' £6y)V.] 

366. AAAO. 

T'jaSo; OvaffixpdT£t.av UvacavSpoio cuvsuvov 
xou:rx£'., X£(7:oucav [louvov ett' -^eIiov 

'j'.ov OvasavSoov yaaETOU a^Ta* aD^a au, Satjiov, 
-■'r\ cpOiaevY) xoucpYjv yatav SitEpSEV E^ot?. 

367. AAAO. OIuXkxSy)? XEiTai, -rcapoSomops, twS' uuo Tij|x[6a) 
8? xIeoi; £v tw J^-riv Traaiv I'Sei^e (ip£[T?i5' 

r,v yao Iv IpyaaiYi ts [A£ya? xal irauiv [£pa<j]0£li;, 
o(5v£X£v eI? A'lSo'j rr,v8£ X^dpiv <p£p[£Tai.. 368. AAAO. I 

^^RxY]v lv9dS' 6pa;;, Tcapo8t-a, t/]v8e 6avou(jav 
^^P "^ [t£]u^£v Tii[JL6ov xlEivdc ElJLol yapLErif)?, 

& Ieizw xaTa Sw[xa xaXwv ^)^asn(^ jxaxa texvwv, 

X\.]l/f\^ E^VEX' £[il."f](; [XVY^yLOffUVYl? TE X'^'P"-'^' 

369. AAAO. r . 

[00 a I. 

M[Yi]voy£VYj<; 6' [8' iyw •] te^vvjv 8' l'Tr7toi[(5tv] 6jp.- 
&u £l[8(5)(;] £9avov lot.|ioO [v£]cp[d).-ri] xaTa).Yi[cp]0£''$. 

370. AAAO. 

OdTEa [lirl ^JEiw]? "^W^W SipxEO tw8' ivl TiifiSu 
SO.ouavoO [xeAeou f>.(]<^[a]va [7t]u[p]xat7]? • decus lectorum. Seel nimis parvam partem 
vitaj prccbuit inter mortales Parcarum lex. 

6. Etsi area habet corpus decorum, at in aethram 

anima abiit mea : eloquar valde-perspicue : 
adolescentibus scilicet dedit deus post sortem exitii 
ut viventibus loqui cum cunctis in-terra-versan- 

[tibus. 
Neque cum puellis ego choro amplo ludebam, 

(doluitenimmihimcDStaequodmatremamisissem), 
neque me sponsam-adornantibus thalamis inlro- 

[duxit Nossus 
genitor, ad conjugem cui juveni iiupsissem in- 

[gressam : 

sed me adhuc indomitam, teneram, Parca assecuta 

Chrysidem, et nuptiarum spe me orbavit. [est 

iEternae memoriae tumulum ereximus. 

363. ALIUD. 
Ision Prothymi filius Milesius. 

Parcarum fila, heu ! quae inevitabile necessitate 
vinculum miseris mortalium filiis imposuislis, 

quamobrem elapsum me amaro partu matris 
adduxislis ad optabile solis lumen? [luclu 

Nunc quidem iis-qui-genuere me reliclo ajterno 
viginti-annos-7ia<ws mortuorum invisas domos 

[subii. 

366. ALIUD. 

Tumulus Onasicrateam Onasandri conjugem 
tegit, quae relinquit solum in solis-luce 

fijium Onasandrum cum marito : sed tu, deus, 
defunctae levem terram superne teneas. 

367. ALIUD. 

Uliades jacet, viator, hocce sub tumulo, 
qui gloriam vivendo omnibus ostendit virlutis : 

erat enim in opificiis magnus et ab omnibus ama- 
quapropter in Oreo hancce gratiam fert. [tus, 

368. ALIUD. 

Nicen hie vides, viator, hancce mortuam 
cui fecit tumulum gloriosus mihi marilus, 

cui linquo domi pulcrorum sobolem liberorum, 
honoris causa mei memoriaeque gratia. 

369. ALIUD. 

Menogenes ille ego : artis autem equis insidendi 
bene sciens, mortuus sum pestilentiae nebula de- 

[prehensus. 

370. ALIUD. 

Ossa in aliena terra haec intuere hocce in tumulo 
Silvani miseri reliquias rogi : 152 ANTHOLOGI^ GRMCM APPENDICIS itdvTO? xal yaiY) SaffcavTo \lz y.a[l T]p[(T]aTOv 'rtu[p* 
•^Top u8w[p, yaiY) 8' ocTsa, caip-ot Ttup-/^. 

371. AAAO. 

Sv^aaxa cuvOpaucO^VTa •7ta'XatY3V£WV -/jpcicjv 

£v ijiaxpotci j^p6voi(; Aoiixioi; -i^pixooaTO. 
Toiyap (laoi Tijxaxs Tacpou; vsxiiwv, TrapoSiTai, 

AoiixtOV £UCp-<][JL<«)(; TIEt' dp.£l6(5[l.£VOl. 

372, AAAO. 

IIdi:lio[v. . . . y/i]pw? £7:1 TEpjxa u.ol(5vTa 

£U(j£6[£]a)v )(_<lipo<;8£^aTO, Tract, cpilov, 
Acirat^eaO' -^ptoa, tov oux ESaiiaccaro 'Xtiirv). 373. AAAO. 

Auto:; Zeu; KpovCSYj!; 6<hi'^vyo<; al6£pi. vaiwv 
(jwfjLa TTupl cp'X^^a; ax^pvwv e^eCXe-co 6u[i6v, 

Oux -^tXTiV PpOTti;* I6u -TJapECTTjV [iYiXEpi CEp-?) 

vuxTi [j.ElaivoTanr) IpixYjVEUouaa tocS' outwi;* 

5 My^TEO MeiTwITIVY^, 6p-f)V0V AITTE, TTaijE Y(>01.0, 

t|/U)(^Y]; |jLVT|5a[i£VYi, -^jv jjLOi. Zeu? TEpuix^pauvo? 
TEU^a? aOdvaTOV xal ayv^paov i^^iaxa -rcavTa 
apira^ai; ixoaicc' tic, oupavov a(jT£p6Ev:a. 374. AAAO. 

XatoE, Supaxocia MeX.Cty), iro'Xux'XauTE MevCcxu 
av8pl, Oavousa itdc, cuvExa cwcppocuva?. 

375. AAAO. 

My^Tpav E t'/ti Tacpoi; oStoi; iXIutcov, 

acSEffTov ).u7rrjV Ttaci ^airovxa cpO^oi?. 

376. AAAO. 

Kaiaji-Oi; EucppovEwv TZo\\>\r\io(; £v6a8E XEiTai, 
E^ l8tY](; CTpa-ciT]!; (r?i|j.a TT:o[vY)](jap.Evoi;. 

377. AAAO. 

a. E^oj^ojv o58' euie'Xtttov etjv xaD^o? te vdo? t£ 

xal gOevJoi; •/jVopEY] 6' i^aExou? ^pscpEO? 
Nixoxp]aTEU<;, 6v tixte yuv^ xa^^Y] te xal i(i6Xt) 

.... alSoCY) NixoxpaTEU? oikoyoz, 
5 dvSpoi; t]ou xIeo:; Eupu navEWYjaiv te xal auToti; 

AlvEa]8ai!; aocpiric eI'vexev -^8' dpET7]i;. 
IlaTpl? 8'] k\Ti6jz\.(x y.\vvf\q ixk6jo\.o iiap' ojr^Oan; 

Maiav]5pou TcoTajxou xaT^T^ivaou y^Ba^i.a.'kciXq' 
10 ovjveJxev dpiid^ai; Epiouvioi; EuSouAtjI 

XEtvov] d6up[j.a cpEpEV <t»Epa£cp6vir) i' a.'k6y(^ui, 
-rtixpov] dj(_0; TkElTTWV TtaTTTrt}) [JLEyaxuSEi cpwTi 

Moucai]w ircicTpai.; t' •ifi8£ yovEuai ^iXoi?. pontus et terra inter-se-diviserunt me et tertius 
cor aqua habet, terra ossa; corpus ignis, [ignis: 

371. ALIUD. 

Monumenta confracta antiquorum heroum V 

per longum tempus Lucius concinnavit. [tores, 

Ergoquotcunquehonoratismortuorumsepulcra,via- 
Lucium bonis-verbis honorate remunerantes. 

372. ALIUD. 

Publium. . . ., senectutis terminum cum adiisset, 

piorum locus accepit, omnibus carum. 
Comiter-accipite heroem [i. e. defunctum) quern 
[non domuit maestitia. 

373. ALIUD. ,, ,. 

[habitans 

Ipse Jupiter Saturnius in-alto-sedens,' in aethere 
corpus meum postquam igne incenderat, e pectore 

[sustulit animam. 
Non eram mortalis : statim adstiti matri venerandae 
per noctem nigerrimam, interpretatus hsecce ita : 
Mater Melitina, planctum linque, cessa a gemilu, 
animse memor, quammihi Jupiter fulmine-gaudens 
cum fabricasset immortalem et senectutis exsor- 

[tem per omnes dies, 
ereptam abstulit in caelum stellatum. 

374. ALIUD. 

Salve, SyracosiaMelite, multum-deflenda Menisco 
viro, mortua tuae causa pudicitise. 

. 373. ALIUD. 

Metram filium habet sepulcrum hoc qui, 

[ut niieroris-expers fuil, 
sic inexstinctum moerorem cunctis reliquitamicis. 

376. ALIUD. 

[jacet, 
Cseamus bene-sapieiis multas-praedas adeptus hie 
qui e propria militia monumentum exstruxit. 

377. ALIUD, 

a. Eximia neque sperabilis erat pulcritudoque 

et vis et virtus septennis pueruli [mensque 

Nicocralis, quern peperit mulier pulcraque et bona 

pudica Nicocratis uxor, 

viri cujus gloria ingens est omnibus-Graecis et 

iEneadis, sapientia causa et virtutis. [ipsis 

Patria autem Antiochia erat inclitae uxoris ad ripas 

Maeandri amnis pulcre-fluentis humiles.[(Plutoni) 
Quocirca abreptum Eriunius (Mercurius) Eubuleo 

ilium oblectamentum tulit Proserpinaeque uxori : 
acerbum dolorem linquens avo valde-inclito viro 

Musaeo, patriae utrique atque parentibus amicis. I^^^H^Sr CAPUT II. EPIGRAMMATA SEPULCRALIA. 

378. AAAO. 378. ALIUD. 153 6. fiv6a8e TY)v Up4v [xecp]a>.[-^v xaxa yata xa^'jirTS'. 
Aa'rt£).tov lo. 

Moucaio? cpi'XdiraTpii; 

alvoTraO-ri; UxukXwa. te [J:.['^T-rip svOiS' ETa^/av 
5 xa)iYiv YJS' ayaO-Tjv xal [JLEiltj(^ov riSs OaouSvi, 
jjiouvo'XEjcfi upoTfpat,!; evapiOjxtov Vipwivai.;* 
oOvExa Sifi co^iY) TE caocppofftiv-r^ te[v(jO'.o 
■::ou)^u Ti Ttaadccov Ttpo^pspEaTaTY) ecxe [yuvaixolv. 
Kal 8' auTYi TraTpv) [jliv ur.zLooy^oL xu8aCvo[u(ja 
via 3t[ia jiupojxEVYi te Tdcpot,; £V£OV)xaT[o Tot<j8E. 

379. AAAO. 

»Iou[Xia]. 
"IHuffiSi AY)[/.oxpaTYii; dt'Xdj^^Q TrspixaT^lfa teuj;£ 

T(2v8e TdCOOV, [XV7][i.7]!; CWiypOCJUVYl? [0'] EVEXEV. 

380. AlurENOYS AAEPTIOT. 

F.t; no).£'(X.wva. 

OuX tXlE'.?; noTwEtJLWVa X£X£lj6aU.£V, 6v OeTO TY)8£ 

dppwcTiY], TO Seivov avOpwTTOt,? -rtdcOo? • 
' oO [jiaX'Xov no'X£[Awva, to cwulqc Se* TOUToyotp auTd? 
Saivwv Ei; acTpa 8ta6opov Ot^xev j^aaai. 

381. Tor AYTOr. 

Ei; KpavTopa. 

EnExlucE xaC CE, KpavTop, ■f\ vduwv xaxiCTY), 
j^ouTO) [j.E).av xaT7i>.0£i; fllouTECi)!; a6u5sov. 
Ral o'j ixEv EXEiOi ^aipEi;, swv loywv 8£ yji^fi 
2cTYjXEv AxaSv^uLE-.a xal Solot, -rcaTpC; ceu. 

382. APRESIAAOY. 
El; Mr)v65wpov. 

TyiIou [xev <I>p'jyiYi, TYiloO 8' lEpYi ©uaTEipa, 

w MY]v68a)p£, CYi •rtaTplc, KaSavaSiQ. 
JA).>.a yap ei? Aj^spovTa tov ou cpaTov Isx xlXsuOa, 
g^; alvo; dvSpoiv, iravToSEv pLETpEuasva. I i. Hie sacrum caput terra conlegit 
Ampeliura 

Musaeus patriae-amans 

gravia-patiens, Paulinaque mater hie sepelierunt 
pulcramatquebonametmitematquedeo-probatam, 
unicubam, prioribus annumerandam heroinis; 
quoniam sane sapientia modestiaque mentis 
multo omnibus praestantissima erat mulieribus. 
Ipsa etiam patria eam summopere celebrans 
universa simul deflensque sepulcris hisce indidit. 

379. ALIUD. 

Julise. 

Mysidi Democrates uxori perpulcrum fecit [que. 
hocce sepulcrum, propter memoriammodestiam- 

380. DIOGENIS LAERTII. 

In Polemonem. . • , . 

[suit hic 

Nonne audis? Polemonem condidimus, quem po- 
morbus, gravis hominibus casus : [ipse 

non sane Polemonem, sed corpus ejus : hoc enim 
proficiscens ad astra quod peredatur deposuit 

[humi. 

381. EJUSDEM. 
In Crantorem. 

Inundavitte quoque, Grantor, morborum pessimus, 
et sic descendisti nigram sub Plutonis abyssum. 
Et te quidem illic gaudes, tuis autem sermonibus 
exstitit Academia et Soli, patria tua. [vidua 

382. ARCESILAI. 
In Menodorum. 

Procul quidem Phrygia, procul autem sacra Thya- 
Menodore, tua patria, Cadanade. [tira, 

Sed enim ad Acherontem baud fandum aequa iti- 
ut sermo bominum est, undique dimensa. [nera. 379. ALIUD. 

Ob castes mores uxori Mysidi gratus 
inclita Democrates hsec monumenta dedit. 

H. GROT. 
380. DIOGENIS LAERTII. 

In Polemonem. 
i Non audis? Polemona recondimus; abstulit ilium 
I immane, morbus, gentis humanse malum. 
I Imo non Polemona, viri sed corpus : id ilie 

humi reliquit, eetheris scaudens viam. h. grot. 

381. EJUSDEM. 

In Crantorem 
Qui morbus ante plurimos te, Cranlor, ecce messit : sic regis inferni nigros ad gurgites abisti. 

Et ipse nunc gaudes ibi; moeret sed heu! loquelis 

Academia orba nunc tuis, et urbs Soli paterna. 

H. grotius. 

382. EJUSDEM. 

In Menodorum, 

Hinc longe Pbrygia est, longe Thyatira, paterna 
urbs, Menodore, quae tibi, Cadanade. 

Verum hominum quemvis, aequaliter undique distans, 
innominatos ducit ad manes via. 

Sed grege de famulo qui te dilexerat unum, 
hoc te sepulcro nunc honestat Eudamus. 

H. grotius. 154 ANTHOLOGl^ GRMCJE APPENDICIS iroD.wv -7ijv£(jT£(ov v^(j9a TrpoacpiUffTspo?. 
383. MENEKAEOTS. 
Ta; dotSa; AysjAwv av' E).7.i8a, 

xal atapaj^^ov iv ^poxoti; Oeiisai; 65dv 
nuppwviaaTa!; MsVixlsYjc o8' ■^u.TjV eycS. 

384. AAESriOTON. 

$)>wpoi; KaixiXCou S-raxTvi; 6' Saa SsiJp' i^TtdxsiTai, 

i^ allou tujjlSou SsiiTEpa xXaidjisvo?, 
§^ Jtscov dip-rjc, dliyov Ssixa?, aXka. teT-slov, 

OpsTurfipaiv ).j(irwv i^I'-xlt]? D.eov. 
5 [AsuTspa] 8' o'jx ax)kauTov I'j^^wv xaofov • ou8e yap 

cpsiaavTO, upoTsptov [jLVYi(7a[X£vo(. 8axpi5ci)v, jlvOa 
AsO.aiai. Tpocpswv xsTvai X.^p£?, a'C cuv^ls^av 

TTiv dKyvjv cTuoSiYiv O'JX oXiyY); dStivY]?. 385. AAAO. 

tAziXiyoc, ViSusuYn; noT^iw TExapY) •no'Xt.ocpptov 
•^i; OTEcpavoi; ^apCttov, dtyT^aiY) ^toTOU * 

aXki. at irdppw iiaTp{8o(; v^iS' dldj^ou xal xexvwv 
jjLOip' d)vOifi ij.£pdirci)v I'sTCacsv £li;A't8av, 

386. AAAO. 

EOoeSe? si? Opsd'acav, AtoxX-?], daiwTaTs itdtvTWV 
xoucpoTdtTYjc; cpi'XTpov, a ^.lOo?, [st (pi).iY)i;. 

387. AAAO. 

Elc IXa(pov 6ttoxo|Ji£vr|V xal xaTa^uyoyaav 
npo; OdXacoav, xal UTto ffaYiQvsuTwv xparriOEtdav. 

H jx' I'tsx', I'xcpuyov, eI? ala 8'£8pa[xov^ ^a [xaTaia 
xplr75ova [XYiTpd; ej^elv [XYjTpuiav ilrop-svY). 

Kteivei. 8' Ij^^OuSdXo?, cpEu a'iajto^' oi^k xuv/]y6?, 
ouSe 8po;j.d<; [x.£ x;3wv, dTvld ).{vov xaTEj^Ei. 
5 Oi»8' dSixwi; i8Cxa(j(j£ 8(xy|- ti ydp eDwItcov aiav 

TYIV CpiXlYlV, [ioOvWV ElVEXOC OvjpOCpdvWV J 388. AAAO. 

Ev6a8E Tiqv jxiapdv X£cpa).Yiv xa-ra yata xa'XuuTEi,, At tumulum tibi hoc fecit insignem Eudamus, cui 
multis penestis fuisti carior. [tu 

383. MENECLIS. 

Cantus ductor in Grsecia, 
qui omnino adsequavi quae in oratione sunt 
et imperturbatum inter mortales cucurri iter 
Pyrrhoniasta Menecles ille ego fui. 

384. ANONYMUM. 

Florus Caecilii Stactesque filius hie subjacel, 

ex alio tumulo ilerum defletus, 
sex annorum aetate, parvum corpus, sedperfectum. 

pueritiae nutritoribus relicta miseratione. 
Iterum autem non indefletum habens sepulcrum; ' 

[non enim ibi 

pepercere ?ammis, priorummemoreslacrimarum. 
Miserae nutritorum illae manus, quae collegerunt 

parvum cinerem, non parvo dolore. 

385. ALIUD. 

Melichus suaviloquus, cum cano capite cani-sems- 

[mentem habens i 

eras decus gratiarum, splendor vitse ; 
sed te longe a patria atque conjugis et natorum 

sors exitiosa mortalium traxit ad Orcum. 

380. ALIUD. 

[omnium: 

Pie fecisti in eam-quae-fe-aluit, Diodes, piissime 

levissimae, ah! lapis, es amicitiae amoris-docu- 

[mentura. 

387. ALIUD. 

In cervam quse, cum a venatoribus exagitaretur et 

confugisset 

ad mare, a piscatoribus sagena capta est. 

Quae me peperit, fugi, inque mare cucurri, sane 

[quidem stulta 

meliorem matre fore mihi novercam sperans. 

Occidit autera me piscator, proh pudor ! neque ve- 

neque velox me canis, sed rete tenet. [nator, 

Neque injuste judicavit justitia : quid enim reli- 

[queram terram 
amicam, solos ob ferarum-interfectores? 

388. ALIUD. 

• In eunuchum. 

Hic spurcum caput terra contegit, 384. ANONYMUM. 

Florus Csecilii et Stactes jacet hic, tumulo actus 
ex alio, atque novas promeritus lacrimas. 

Natus sex annos, exilia membra, sed apta; 
setatis florem flevit uterque parens. Nee caruit lacrimis iterati cura sepulcri : 
luctus nam memores anterioris erant. 

Vix legere altores potuerunt urna ab inani 
exiguum cinerem, at non dolor exiguus. 

SC. MAFFEIUJ I 'YQQSVa v.x< u CAPUT II. EPIGRAMMATA SEPULGRALIA. 155 I raSs appsva xotl OtjI'jv, zl. 
389. AAAO. ;ts Tuj(*/], CTTiipsv Si -jpaTT'.axo? — Tayj-OTao'. 

(X[jt.cpa> — OrjluTspav iratSx -spaTridcSa • 
xsiitai 8' i^asTY)?* -ruaSov Ss |i.O!., 6'(; [/.' dTitYiAsv, 

TeiJ^ev, vixTjCa; -iravra; ett' eOffsSCY), 
xXeivd? h avOpwTCoiai AoassTixd;, 6'; [x' st!, TUT6-r)v 

ojcav 8ou),0(JuvY]? s^ayavEV (JTuyepYJ?. 

390. AAAO. 

iiaivSpcx Ku7rapr,(; xeTt' svOaSs, xacTOavsv, a'.a'C, 
.^, aYjSs Tov i^asr/) TilYjaafievY) ^iotov. 

I^P 391. AAAO. 

Kp{](J7:iov £ixo(j£[nrj] ypus[£Yi(; Gsoij ovTa TuoAiTav, 

KuJirpoyEVY] , -roxswv pia[xTpov 

£XAa](jJ ffuvOpauca; Saiawv ^apuc, o[ 5' icpjspovjxo 

o)?] <7XLTca)vi. yovf,;; y^ipa; sos'.Sofisvot. 
Tep-ia [i^J 8' 6 TdcXa; Aioviico; * al(j{p.[ou yibouc, 

Sstypia Tii^r, SvyitoT; 6"?]X£v ava)p.a)wi7iv. 
H pa 6£ot<; oux£(jTt. ^poTwv Idyo?, d)Aa t[u^6]vt£(; 

a'jTd[JLaT[oi] S^(OT|V £upd[;.£[6'] t^ [6]dva[T0v, 392. AAAO. 

E'i Ti 7:ap' Atu.ovi,£U(Jt, yEvoc -jroXioto 4>^pYiTo?, 
£1 Ti xap' E'jpwxa x6[Jt.ita(jav Oi6a)^{8a!. 

dvSpdd'.v £v -xpoTEpoit; xaOapwTa-ov, o? ^acilv^wv 
■7cat8£; xal ixiydltov -^cav Ati' dSavdTWv • 

TOUTO 'Xa)(_wv A8[jly)to? i[(7]o[v TTiJvuT^Tt. [xal] alSot 
[iotpav dtvlTrlridEv ^t,y£8avo5 ^iotou, 

tiY)Tpl>.t7i:wv dX(5j(^MT£ ^apuv 7:dvov dTvldxC Oau[xa ; 
I xal Qeti; AlaxLSYjv xlauoEv dTro(p9Lp.£vov. 393. AAAO. 

OO [idvov [■f\]uyo6iLy\y Aax£8ai;j.ovo? Ix ^affilT^wv, 

qjuva §£ 0£TTaliY]? £x TTpoydvwv y£vdu.r|V 
<ni!^<i) 8' A8[jLYixou xax'iffov xIeo?, w?ovo[jl' £[(y]x,[o^- 

El §£ 8u(j> ),£LirOVTa TpiriXOCTOU ETEO; [i.£ 

©Eux^EiSa itaxpoi; vdccpicE [xotp' dloY), 
TExldTw (J)? IIyj'Xeui;, do; Trpo-rrdTwp t£ ^Ip-/]?* 
oOSe yap dp[x£](jiv I'uj^^ev • iizti Trdvxwi; dv ^tcesty) 
8l<; 6av££[i]v [aO]i:d<; [Cwv]t' i[^i] IznzoiLt^oq. 394. AAAO. 

Td[i6u Twds Bd-fjOov ApiaToSixoi; xxEpfi^E 
ratSa oO.ov Tpocpstov 8' w}>£to ndGa X°'p[''?- inarem ct feminam, sed qui ad finem neuter est. 

389. ALIUD. 

[[aio-rupti 
Pepcrit Tyche, genuitque Serapiacus — celeri- 

ambo — femineam sobolem Serapiada ; 
jaceoque sexennis, tumulumque mihi, qui me de- 
fecit, devictis omnibus pietate, [licate-nutriit, 
clarus inter homines Domesticus, qui me, cum 
eram, servitute tristi exemit. [adhuc parvula 

390. ALIUD. 

Timandra Cypares filia jacet hie, et mortua est, 
nondum sexenni impleta vita. [eheu! 

391. ALIUD. 

Crispium viginti-annos-na<Mm aurea; deae qui erat 

Cyprium, parentum subsidium [civis, 

fregit morbo-conflictatum deus gravis, illique effe- 

[rebant 

tanquam baculo parentes senectutem firmantes 

Tertia atque miser Dionysius : fatalis indolis 

exemplum Fortuna mortalibus proposuit banc a- 

[regula-aberrationem. 

Profecto Diis non habetur mortalium ratio, sed 

[ferentes 
quod fert fors, vitam invenimus vel mortem. 

392. ALIUD. 

Si quod apud Thessalos genus cani Pheretis, 

si quod juxta Eurotam gloriati sunt CEbalidae 
homines inter priores purissimum, qui ab regibus 

pueri et magnis erant orti immortalibus : 
hoc sortitus Admetus pariter prudentia ac pudore 

conditionem implevit horribilis vitse, 
matri linquens uxorique gravem dolorem : sed 

[quid mirum? 

et Thetis ^acidam deflevit defunctum. 

393. ALIUD. 

|e regibus 

Non modo jactabam 7ne esse ortum Lacedsemonis 

communi autem origine ThessaUa) ab atavis 

[natus sum : 

servoque ex eequo Admeti gloriam, sicut nomen 

Si me duodetriginta annos natum [habui. 

a Theuclida patre sejunxit sors exitiosa, 

feratutPeleus, utque generis auctor Pheres : 

neque enim auxihum habuit : quippe omnino tu- 

[Hsset 
bis mori ea lege ut me viventem ipse relin- 

[queret. 

394. ALIUD. 

Tumulo hocce Boethum Aristodicus honoravit 
puerum dilectum : parentum periit omnis laetitia. 156 ANTHOLOGI^ GR^ECiE APPENDICIS 395. AAA.O. 

Ta[v] \LZj(i.'kxv)(o^ 6[p]a[<;. . . . ouvo[[i.'] av£Y[vw?, 

a? x'X[^]o<; Ev Kpr,Ta [jL{[J.V£Tat dOavaTOv • 
56^Y1 yap yovEWv, dpsm [8'] dv8p6i; cuvo[[JLa]C[xou 

<l>£i8wvoc Y£v[£]a; I'xxpiTOv dSavdcTcov 
5 [j.va(JTY5paTu 8£8£^ai£';r{cp9ovov. — [A'XV] ETEXvtoca? 

cai; dld^ou, n£ica)[v], I'yyovov ic60£ov. 
A)v)^d [Z]£u KpoviSa, awt^oi? ydvov Sv xaTElsiuFov, 

Ewv[a]OTav 8£x£nf), Sd^av ej^ovt' dpsTa?. 

396. AAAO. 
D. M. 

a. XpYjCTOi; TsOaitt' Eu6ou).oc iv6d8£ ^£voi;, 
ETatpoi; dyaSos, y_pu(Joj(_6o; KopivOio;. 

p. Eu6ou).o? [JLEv I'ytoyE • zaxpli; 8s [xoi £(Jti Kdptv- 
xal 7cpo^oat(; j^^aipw Tat; du' Ijjlwv £-:dpcjv. [Oo;* 

397. AAAO. 
0. K. 

Ev T£ (fikoiai cpCXoio, xal lY)rJ]poi; dpiGxou, 
•7rai8£(ri? G' Up-?]? £yyu9£v d4^a[xlvou, 

cw[x' AffxlYj-rridSou xal uUo; £v6d8£ Bv^poyJ 
w; ItceteHs <pt).oi(;, el; 6'8£ tO[jl6oi; I'j^^ei. 

398. AAAO. 

^'XaSiavw -fipwi TraTYjp Awpo; Td8£ gt^^lx 
£^ £irl Toi; 8£x' I'ty) [xouva ^twcajxEvo). 
Motpa ydp Aloli8o(; irdTpY); dirdvsuSs MupfvY)? 
• 9dt]/£ TE xal Moucwv Euviv e'Oy) xapsrii;. 

399. AAAO. 

I'AauxCa ecttI xd^o;* irati; 8' dv£9-/]X£ veo;, 
Ssi^a; Ix aixpoO irpdi; itaTEp' eu(j£6iY)v. 
Oux £cp9Yi;, w x'Xvip.ov, i8Etv ydvov, olo; dv -^v coi 
yY]paiw TEuj^Eiv oO xdcpov, aWa. ^lov. 
^ H <p9ovEpd 8' u[ji.a(; Tuavx' d8ixouca tuyy] 

[iTjTpl [XEV £v •)'-/]pa Sdxpu 9-r]xaT0, T-?i 82 yjvaixl 
* ;(_Y)piav, 8u(;Tr]vou 7:a'.8d(; du.' 6p^<xyir\. 

400. AAAO 

OTtiT'.avo; xAEo; eDvOv dEi8iov dAld jxe MoipTji; 
Pdctxavo? E^T^puacE [iiTo;, xpuspd; x' Ai8yi? [xe 
xal vEOv ovxa xaxsu^s, xdv euettCy); uTcocpY]T-/iv, 39o. ALIUD. 

Magnificam vides nomen legisli, 

cujus gloria in Greta manet immortalis : 
existimatione enim parentum, virtuteque viri fra- 

Phidonis genere selectum immortalium [trisj 
procum tu accepisti invidendum. — Sed genuislij 

ex uxore tua, Pison, filium diis-parem. [reliqui. 
Sed Jupiter Saturnie, salvum faxis filium quern 

Sonautam decennem, famam habentem virtuti^. 

390. ALIUD. 

D. M. 

a. Bonus sepultus est Eubulus hie hospes, 

sodalis honestus, auri-fusor Corinthius. 

[thus : 

b. Eubulus quidem ego : patriaque mihi estCoriii- 
et laticibus gaudeo qui profunduntur a meis 

[sodalibus. 

397. ALIUD. 
D. M. 

Inter amices amici, et medici optimi, 

disciplinamque sacram e propinquo aggressi, 

corpus Asclepiada; et filii hie Veri 
ut mandavit amieis, unus hicee tumulus habet. 

398. ALIUD. 

Flaviano heroi pater Dorus hocee struxit monumen- , 
qui sex super decern annos modo vixit. [turn i 

Parca enim ^Eolide patria procul a Myrina 
sepeliitque et Musis orbum fecit et virtute. 

399. ALIUD. 

[juvenis, 
Glauciae est sepulcrum : filius autem exstruxit 
demonstrata a parvo in patrem pietate. [tibi 
Non potuisti, miser, videre sobolem, qualis foret 
seni ad faciendum non sepulcrum, sed victum. 
Sed enim invida vos omnibus injuriis-afficiens 

[for tuna 

matri quidem in senectute lacrimasimposuit, uxori 

viduitatem, cum infelicis pueri orbitate. [autem 

400. ALIUD. „ 

[P arose 
Oppianus gloriam adeptus sum aeternam : sed me 
invidum abripuit filum, horrendusque Orcus me, 
etsi junior essem, obtinuit, pulcrae-eloquentiae 

[interpretein. 397. ALIUD. 

Insignis medici qui summus amicus amieis, 
et vera sophise mente propinquus erat, 

hsec Asclepiadee tellus, cui junctus (amieis 

sic placuit) Verus tilius, ossa tegit. h. grotius. 398. ALIUD. 1 Flaviano Dorus pater hoc heroi sepulcrum 
cui sex annorum vita decemque fuit : 

quern fatum Argolica patria procul urbe Myrina 
virtuti eripuit Pieridumque choro. h. grotius CAPUT II. EPIGRAMMATA SEPULCRALIA. 157 ;"x';', O'jx (5cv ti^ [xot, 'iffov y^pa? 'iWoLyz ^toTtov. 401. AAAO. 

fxTou; TjAEvaio? ItjLwv T^sCpaxo irsuxa? 
' acpl Si-ri'XtJV, 6'Te [loi cpfyyo; avEtj^^s^ yi^LttiW 
iyi Suclv ^2uj(^0£t5a cpC)>ot,; ^uvaoai. texvcjv 

ouSe (Juv 6TCloT£p([) [i.axpdv sTEiva [iiov 
a7vV 6 [X£v dx[i,aio? oxlpytov i[i.6v w^.eto ^sxTpov, 

Tpiffsa Iv Eu-ot; xoXiroi; dpcpava T^xva ^iirwv 
si; Se 56p.ou<; asxouffa cpilou ndcXiv yj^uOov dvSpd;, 

w; Oejj.1;, apjraCwv xTjSojjlevti "ktyioi^ ' 
x/j.x xal ov iroOEOUca tcXeov, cpilsovxa Se jjleIIi^ov 

zoouXiiTOv a[j.cpl oiTrXot;; vr]i:iaj(^oi.(Ji irdtJiv 
Tov 8' £[xov £j(_6aip(»)v aSixov adpov olxxpa yoa-ai 

•r|; ^wf); TEXvtov ouvsxa <pEt8d[JL£vo;. 
T:; OExdpa; dSdxpu-ro;, d'xav cppEvlirdTj^ov d[v£«;)(]oi 

Tov ^apijv, loq [Jle TpiTw vu^ sjxdpavE cpdEi; 
H 8£ [X£ iiplv coiS^ouffa -tioXugtovoc ElAsCSuia 

iraaai; dirp'/^xxoui; 'XowOiov e'cjj^e ).t,Td(;, 
dpicpl Se [l (I)8(v£<rai Su7]iraG£(Jiv [/.oysoucav 

Siix' At8Y]<; lyzvouv eI; [i.uj(_6v e-jgeSewv. 
OOvExa xal Tz^oq Tsxva xal dvEpa;, otcaiv dtvls^ov 

eOj^TiV £^ 6clou, t^pjjl' iu£6iriv ^iott,;. 402. AAAO. 

UpwGiq^Yjv ETt. xoupov, £T'. ^(^vodovTOi; loijlou 
8ei)6[j.evov, cp6ovEpYi Motpa xa6Et)iE ^lou, 
icoXkoL GOf^r^q X^P°^ Epya 'ktkonz6Tx. BdcxavE Sai- 
ol'a^ ou^ dclwi; EAirlSai; i^ETajxEt;. [[J'-o''', 

kkXa. ab, Fata, tteXoii; dyaGyi xoucpY) t' AxulCvw, 

xal Se irapd TulEupd; dv9Ea lapd cpuoi;, 
Sasct xax' ApaSCou; te cpspE'.;, 6'<ja t' ecjti xax' Iv- 
\ Wi;dv d-Ji' EOdStj-ou ^(^pwTO? louca Spdcoc [Sou;, 
j dyyEll-rj tov iraiSa Oeoic cplXov £vSo6i XEiaOai, 
I TwOiSvi; xal 6u£a>v (X^iov, ouj(^l ydtov. 
ElxoffETi^ TOV T^atSa OoY) xaTEVY^paTo Motpa, 
xaativ iv suaE^Ewv -J^v Sid ccjcppoctivYiv. 

403. AAAO. 
0. K. 

EvxaOSa x£t[iat, ty^i; A6Y]vc.la)v j(^6ovd; 
'Ep[i7^; TZoXivr^q sixoffi. C'l'i'^^ci; snrj ' 
1 ji.vi(^[x.Y)i; Se ttifiSov teu^e KdlXiGTOi; cpO.oq. 

404. AAAO. 

'AXE5av8po? Tou 'AYa6[ivou. 
Mvi(^][i.r,; I'xaxi. -t/^vSe 6 A).£^avSpo? Gopdv Sin autem multum me tempus inter-vivos manere 

[invidia dira 
sivisset, non mihi aequale quisquam decus sortilus 

[esset mortalium. 

40i. ALIUD. 

Flamma-carentes Hymenaeus sustulit taedas [tias : 

circa meas duplices, ciim milii lumen erexit, nup- 
quaj duobus juncta dilectis comraunem sobolem 

[habentibus sociis 

neque cum juniore longam extendi vitam : 
sed ille aetate-florens amans meum periit lectum, 

tres in meo sinu orbos liberos linquens : 
atque domosinvita dilectiiterumingressa sum viri, 

ut justum, priscum curans lectum : 
quern quidem diligens magis amantemque wjcmagis 

reliqui cum geminis infantibus virum : 
meumque odio-persequens injustum fatum misera- 

suae vit8e liberor urn gratia parcens. [biliter gemit 

Quis autem oculis non-lacrimantibus foret, cum 

[sortem mente susceperit 

gravem, ut me tertia nox contabefecerit luce? 
Quae autem me prius servavit multos-gemitus- 

[eliciens Ilithyia 

omnes meas postremo irritas habuit preces, 
et me inter dolores toleratu-difficiles laborantem 

posuit Orcus spirantem in penetralibus piorum. 
Quocirca et ad liberos et viros pro quibus tuli 

votum ex pio corde, terminum obii vitae. 

402. ALIUD. , , , . 

[rescente lanugme 

In prima-pubertate adhuc juvenculum, adhuc flo- 

carentem, invida Parca sustulit e vita, 
multis peritae manus operibus relictis. Malevola 

quales non pie spes excidisti! [sors, 

Verum tu, Terra, fias bona levisque Aquiline, ' 

atque juxla latera flores suaves edas, 
quotquot apud Arabasque fers, quotquotque sunt 

ut ex bene-olente corpore exiensros [apud Indos, 
nunciet puerum diis dilectum intus jacers, 

libatione et sacris dignum, non gemitibus. 
Viginti-annos natum puerum cita sustulit Parca, 

et est in piorum sedibus ob modestiam. 

403. ALIUD. 

D. M. 

Hie jaceo Atheniensium terrae 

Hermes civis viginti qui-vixi annos ; 

memoriae gratia tumulum fecit Callistus amicus. 

404. ALIUD. 
Alexander Agathini filius. 

Memoriae causa huncce Alexander loculum lo8 ANTHOLOGI^ GRJECM APPENDICIS (itSi]ov otxov TJU^a[J.r|[v tt, cO^TaTYi 
at\L]vri cuveOvw- oO? (Juvr|[Y]aY£v yajxto 
Rij?:pjic, xupouvTa[i;] aT.'Xov s^ aA).[Tfi]i; xQo['""^?» 
5).lx]Tpov t' I'Sojxs [Ji.sXP'' ■T^^O'J? ^-rtvipaTov. 
BaXj'Xs, w-rcapoSiTa, [8a]x[pu]o[v] ivTU^wvypacpaiF?. 

405. AAAO. 

riolswv [a£v elfi-i. 8uo Trolirr); ETTicpavwv, 
fIpup.vY](j<j£a)v T£ xal aocpwv Koxiaswv, 
GpsTCTO? Y£v6[J.£voi; ZojTixou, AewvCStji; 
Wocpa^ 6 x).y]Oe(?- TauTa TOii; cpi).oi; 'X£yW 
5lIaT;^ov, Tpucfi-r](jOV, ^yjcov a^oOavstv ce Sst. 

400. AAAO. 

ETTTafiou? 6 Tatpo? -iiaiSo? -Traxp^? T£ cjv auxw* 
MapX£^).tvo<; £r,v a[j.cpoT£ptov ovoaa* 

(3c),).ot [JL£V cT£cpavoi(;i,, j^oaT?, 8axpuoi<;T£ xal wSat? 
TIJ/.WCIV Tov GOV, Mapx£XXT!v£, Tacpov * 

5 AvtI YOCJV S' 6 TtaTTip vIu^TjV iSCaV £TC£6wX£V, 

xoivov £X,^iv eOO.wv ouvo[ia xal 6avaTOV. 

407. AAAO. 

Ev0a8£ SwiJLTtaTpa x£t[xat. £t:1 tr^^aaTi, tw5£, 
MoioY)? a[;.6poa(r;<; £XT£'X£aaaa uiirov. 

408. AAAO. 

TiXTOjiai £v Ilayat? xal ouvo[[/.a touto x]aXouu.ai 

x]al [OjvTjSxw •7:[Y)]ya!; 8uc[/.[£v££(3<j!. poajt?. 

409. AAAO. 

EcTWi; 5LCTdJ^£i(; Ti<; u7r£(;Tiv 7w8' uiro TUfi^to; 

— AvYip £u ^Y^saf; xpEi; etewv 8£xa8ai;, 
touvoja' AT:o7.),ocpav^?, •kICT£i {i£yai; VjS' £-!. Sd^v], 

6"? irpolEyEl OvTjTOt; £'JCppOCtJV7]? {I.£t£j(£IV, 

ti Trjv 8' £7:i-utj.6{Siov SfjXEv }(apt-v, 6v Tp£(p£ 7:at8a' 
Touvoaa xal tej^vTjV r,v A'.68wpoi; 08s. 

410. AAAO. 

a. IQaie; [X£v a' d texvwv, ySkaizi 8' AyaOayy£)>o; 
p.up<5[i£V0(; cptliYiv T£pTrvoTaTiriv a.'k6you, [wviqp 
jj.upovTai. c' d8£).cpol MYjvat; xal Ad(|^ilo? a[i.(p(«> 

•/i8' OGCOl u' £Cd(10UV X1^'Tr&0£OV 8i6),ou. 

srYipalEYj 8s, x(3a-riv -TroTwi-riv TcdCk'ko'Jca, xaO' oipav 
YJpCov ajxcfl TEOV, Mouffa, yi(>) Sdxpua sempiternam domum oedificavi amatissimsc 
venerandae conjugi : nos quos conjunxit nuptiis 
Cypris.nanciscentes, alteriim post alteram, terrain, 
lectumque dedit, usque ad finem, amabilem. 
Mitte, 6 viator, lacrymam incidens in inscriptionem. 

W6. ALIUD. 

Urhiuin quidem sum duarum civis illustrium, 
Prymnessensiumque et sapientium Cotiaeensium. 
alumnus qui fui Zotici, Leonides 
Psophax cognominatus : haec amicis dico : 
Lude, voluptati indulge, vive : mori te oporlet. 

406. ALIUD. 

Septennis sepulerum est pueri palrisque cum illo : 
Marcellinus erat amborum nomen : [cantibus 

alii quidem coronis, libationibus, lacrimisque et 
honorant tuum, Marcelline, sepulerum : 

pro libationibus autem pater animam suam addidit, 
commune habere volens nomen atque mortem. 

407. ALIUD. 

Hie Sosipatra jaceo in monumento hocce, 
Parcae divinae perfecto file. 

408. ALIUD. 

Nata sum in Pegis {i. e. Fontibus) et hoc nomine 
et morior fontis inimicis fiuentis. [vocor, 

409. ALIUD. 

Adstans dubitas quis subsit hocce sub tumulo? 

— Vir qui bene vixit tres annorum decadas, 
nomine ApoUophanes, fide magnus et quoque fama, 

qui prajmonet mortales laetitiae participes-esse 
Hancce sepulcralem et dedit gratiamiWe quern aluit 

et nomine et arte erat Diodorus iste. [filium: 

410. ALIUD. 

a. Dellet ette qui-genuit,deflet et Agathangelus vii' 

deplorans amicitiam jucundissimam conjugis. 
deplorant et fratres Mena et Dapsilus ambo 
atque quotcunque amabant te et requirebant 

[semper. 
Vetula autem ego comam canam excutiens pro 

[aetate 
sepulerum circum tuum, Musa, fundo lacrimas. 409. ALIUD. 

Ambigis inspectans, tumulus quem contegat iste ? 
— Qui annorum exegit tres decadas, hominem, 
nomine ApoUophanem, virtute et nomine magnum qui vita functos Isetitiam docuit. 
i Funereum hoc posuit donum olli filius. Heic est 
qui Diodorus re et nomine rite fecit. 

so. MA| CAPUT II. EPIGaAMMATA SEPULCIIALIA. 159 B. Ket-jai 8yi, tjxvov xa),ov, zpol'.Trouca Tox-?ia; 
•/|5£ xaciyvv^Tou; xal Ttdaiv da(fi07.).Tj, 

•rfvOo; AviYlTOV XaXXlTCEC olx-pOTCtTlf). 

I'.x 8' avY^xjSTov t:Iv9o<; xaxa [xotpav I'j^^ouca 
dficpl TcYjv crr^lYiv, Moutjoc texvov, ^(^Eoaa!,. 

4H. AAAO. 

hSvOaSs ]\£ilo<;xeiTai, avYi[p •ir]pocp£p£(7TaTO!; avSpcJv 
)6T)Topix6s, p^^ya 6aup.3c, cp£po)v (7iri[i£tov Icp' aUTW, 
Uau)(^io?, xeSvo? xal u.£i).ij(_o; i^Si (JO^ktt/iS. 412. AAAO. 

A'.xt auXlexTpoio (jaocppovo!;, alai dviypou 

5aC[JLOvo<;, S? !^wa? eIXe cpiXav dcT^oy^ov 
/.al tT'j a£v, w iiavTiixs, ydwv a7:dT£pO£v lau£i;, 

ao^Or^pov {i.£p6ira)v ixirpoXiuoOda fiiov 
0$ t:6(Ii? 8u(j-:'XY)Ta iravYitj.^pio*; To).'JTC£'j(Jit., 

uccwv (XEvaov Sdxpuov ix':ipoj(^£a)V 
oO yap djAEilCxToui; xpaSiY)? o'Suva? (ix[£oi.]To 

dOavxTo; •;ia).du.Yi xpax" £7racpYi(jd[iJL£lvo[(;, 
e? 8' 6'50v £aii:v£i£i. ^iotov t£ etiI Y^[Aap lpux£ 

80<J[/.opoi; dvT}.Y]C£i -ir£v6oi; d£^i6iov. 413. AAAO. 

ZYi(J.a tpOaVW TO U TO (J) (X to 8si[i£V 6£pd-0VT!, 

iiritoxpdrri; 7:d(nri<; eI'vexev euvoCyji;. 

414. AAAO. 

T)J|1.6o; o8£ XpOlTTEl XOUpr,; <7£U.vfj; xal d!J.£[JLTCT0U 

awjix xaTOijrotxfvT,;, TtEpixallEO?, •/)<; EiriyECwv 
napOcVLX-riv (^civr^v ou Ti<; e'T^uce ^poTwv. 

415. AAAO. 

nat8d jxE teOveiwt' iTal-rj xaTd yaXa xa^.'jiTTEi. 

v^TTvajrov, yvwToi? itaaiv a/^o? cpiAiY);, 
---vl t' £aw ijLEya iri^ [i.' eXitov xal jiTjTpl Ta).aCvYi, 

:; ETCopov OEivT^v diXy£5tv dauE^ov^iv. 
El OE OETvEKjyvwvai, tic xalTcdOEv, o'jvoti.a Touadv 
Ex)wExt6; Toi £yw xixXi^cxop-ai; * auTap ETusiTa 

na).).d; [xoi iJLT^TYip, TauyETO? ysvETwp. 6. Jaces quidem, proles pulchra, relictis parentibus, 
atque fratribus et conjugc ilorentissimo, 

morbo horribili domila : atqui mihi 
luctum insanabilem reliquisti iniserandae : [bens 

vetulaque immedicabilem dolorern, ut par est, ha- 
circum tuum cippum, Musa proles, effundor. 

4H. ALIUD. 

Hie Nilus jacet, vir praistanlissimus virorum, 
eloquens, magnum miraculum, signum sibi impres- 

[sum ferens, 
placidus, honestus, blandus atque magisler. 

412. ALIUD. 

Heu! eheu! conjugem pudicam, eheu! malum 

numen, quod vita sustulit dilectam uxorem : 
et tu quidem, o honoratissima, procul a gemitibus 

misera hominum relicta vita : [dormis, 

tuus autem maritus toleratu-difficilia per-totum- 

[diem conficiet, 

oculis sempiternas lacrimas effundens : 
Non enim implacabiles cordis dolores sanaret 

immortalis (t. e. deus) manu caput demulcens, 
quatenus autem spirabit, vitamque retinebit in diem , 

infelix hauriet luctum cum-vita-crescentem. 

413. ALIUD. 

Monumentum Philino hoc amico aedificavit famulo 
Hippocrates omnem propter benevolentiam . 

414. ALIUD. 

Tumulus iste tegit puellae castae et inculpatai 
corpus defunctee, valde-pulcrae, cujus terrestriuin 
virgineam zonam nemo solvit mortalium. 

41."). ALIUD. 

Puerlim me mortuum Itala tellus obtegit 

infantem, notis omnibus dolorern prse amicitia, 
patrique meo ingentem luctum reliqui et misera; 

[matri, 
quibus dedi horrendum ad eorum dolores vesti- 

[tum. 
Quod si vis nosse quis sim et unde, nomenque 
Eclectus sane ego vocor ; atque inde [meum : 

Pallas mihi mater, Taygetus genitor. 415. ALIUD. 

Infantem tellus legit haec me funere raplum ; 

omnibus heu! carls causa doloris eram : 
prsecipue luxere pater, miserandaque mater ; moestitise vestis prjBtulit ipsa notas. 
Quod si scire cupis, quis et unde, et nomine quo sim, 
Eclectus mihi nomen erat, dum vita manebat; 

mater erat Pallas, Taygetusque pater, h. grot. i60 ANTHOLOGIiE GRMGM APPENDICLS 

416. AAAO. 416. ALIUD. ]&v6]a8' syo) xsttxai xai [xs xi^]*^^ "^^^ y.ci.\6mti 
6]va(Jou, . . aa. . . to; [jL[Tn]7rw old[X£voi;- 
ou yap •7:o[v]y)p6i; £(1)7, [AJaIoc Sixa'-draTO?, 
tVivS' ^[0]^[[J.yiv] d[p]£TYiv ToX? Tiapiouffiv dpav. 

417. AAAO. 

'AvSpa cocpov, MouaoLini tetiu-evov, isO)wdv i-ratpov 

iiac!, cfi).oi?, ayaGw j(^pY)caa£vov ^idxtj) 
EloY^vaiov eSsxto zaTpY); MspoTiYitSoi; ovxa 
Supo;. 

418. AAAO. 

niwTK; 6 i:o).)va xaawv lv yi)[/.vaoioi<Ji (^ikd^'koi^ 
x£T[i.at, d)^ix).uGT(j) nap x^o-n nEipaltoi;, 
^bir^c, xal xajxdxwv T£p[J.a Spajiwv ':<xjyj6^' 
ouTw ydp Motpai xlwaxdv I'Bevto [jlitov, 

419. AAAO. 

i^uvvaScU? 6£pdirwv Airo'X'Xwvio? EvSaSe Mosj^ou 
)Ar^ Otto cr»^).T, x£x).i[i.ai (oxu[iopo;" 

•J^v Trapioi? £ucpY)[JLO<; AeI, ^£ve, [jly)8' iirl ).'J[iyi 
yjTpa pdlo'.;* cpSijxEvwv wxu-rdTT) Nl|i.£(5ii;. 420. AAAO. 

IldcGY) XO^JJ-YlOcU dpETTj, TlTdtVlE Sts, 

£yyov£ naiwvo?, vfjsov 'ijt^^ aaxapwv. 
OffTia 8' Upa (jeXo Trspixluxo; dt^jLcpi^ESr^xEi 

^JotSo?, £~' i\i^ioi^ Tiaia xavTa v£i/,t«)v, 
Ti d'cpp' TaxivOw p.£V yo'jvo? TCEptSwTO? Aji.ux7.yii;, 

col 8k AuxaoviY] EvSiov •?) niTdvY), 
— riadw lYjTopiTii; dir' iavi? EDvYjciv dfxuvwv, 

uw iTtapXEGcai, 6'? [jl6vov o[u SuvapLY^v. . . 421. AAAO. 

EvOdSE XETp.ai 8ati,ap ^TrdcTOU •fipwo; dyauoij, 

Appiou [ioi cpi7.iou, Tw8£ jxiyEida [jlovu* 
■:?iv Sexev Ixicpoyovtov-rtOTETOuvojJLallouS'XiavT^ [xou* 

— ZxiTLdcSai 8' I'iteXov, EuyEvCv] 8' EirpETCov. — 
5 XvjpEia t' aunri tov airavTa j^^pdvov [jLEivasa, 

xwxupLopwv TEXECov ttIvOei xaxo IJ-EVrj . 
Ev piidTu Se ndvov ttou'Xuv ]l6.V etIyiv [xoyEouca, 

Moiicaiuiv p.ouvov -uyiv cppfva StlyofiEVY). 

422. AAAO. 

2w|/.a xdiTw TO ^apYjGEV UTud xpYiTct8!. i^l\<S7.C, 
8Y]vair)(; dTioOou cpdpTOv 68on:opiYi?. Hie ego jaceo et me terra haecce tegit 

Onasi nondum credens : 

non enim cum malus essem, sed justissimus, 
hancce posui virtutem quam praetereuntes vide- 

[rent. 

417. ALIUD. 

Virum sapientem, a iMusis honoratum, bonum so- 
omnibus amicis, bona usum vita [dalem 

Irenaeum accepit patria Meropide oriundum 
Syrus. 

418. ALIUD. 

[minum-amicis 
Plotis ego qui multa laboravi in gymnasiis certa- 
jaceo in terra quae-mari-alluilur Piraei, 
vitae et laborum terminum assecutus celerem : 
ita enim Parcae quod nebant posuere filum. 

419. ALIUD. 

Synnadensis famulus Apollonius hie Moschi 

parva sub stela jaceo cita-morte-peremptus : 
quam praetereas bona-verba-faciens semper, hos- 
[pes, neque ad noxam 
manum injicias : defunctorum ultrix citissima 

[Nemesis. 

420. ALIUD. 

Omni decoratus virtute, Titanie dive, 

Paeonia soboles, insulam habitas beatorum. 
Ossaque sacra tua inclitus tuitus est [buens, 

Phcebus, supra juvenes tibi pretiosa cuncta tri- 
ut Hyacintho quidem solum celebratum Amycles, 

et tibi sit Lycaonia sedes Pitane. 
— Omnibus Graecis medicina mea opem-ferens, 

qui filium adjuvare solum non potui. . . . 421. ALIUD. 

Hie jaceo conjux summi herois nobilis, 

Arrii mihi dilecti, huie conjuncta uni : 
erat autem ex proavis olim nomen Publiana meum : 

— Scipiadae erant, bono-genere conspicui. — 
In viduitateque ipsa totum tempus quae mansi, 

et cito-fato-abreptorum liberorum luctu tabui. 
In vita autem aerumnas multas valde tuli laborans, 

cum Musis modo mentem meam demulcens, 

422. ALIUD. 

Corpus lassitudine gravatum, sub basi applica* 
onere, diuturno depone ab itinere. CAPUT II. ElMGI^AMM 

-i23. AAAO. 

Ipu^ xal Tdtcpo; slixl PpoTO'j ■rrdoo; ap^sj^dpo'.o, 
lEOTuyo'j; aldi^wv xv^pa pLwuvOaoiov, 'i-24. AAAO. 

xal s"'l<^'3'''i <»>? C"'i50!.?" xaTOj yap oux £J(_it? 
oO irup dvai|a'., O'jos SsiTCVYJia'. xa).tu(;. 
liytu Isyo) coi xauO' SwavTa Tiiipd^a?' 
5 jvTi'jOiV oOOsl; dzoOavtov ^yeipsxat. 

425. AAAO. 
0. K. 

Ev6d8£ XEiTa'. dvTjp -ToD.tjv dvTd^'.o? a),).wv 
nojiirrjio; AioxAYJ? TsojiaT' I'/wv cocpiYjt;, 

426. AAAO. 

e. K. 

Hp.-r)v (!>; TfjtJLTjv ^wvYiv xal -jrvsjixa xal jioo;, 

dpTlT(5xOU CpWTO? tj/tij^lOV £v8o6' I'/WV, 

aicto; ev cpiAd-CYiTi xal oX6io? sv roa-rciSsafft, 
[XYjSev dyav (^povfwv, 6vT,Ta 62 7:dv9' 6p(5(i)v. 

H).6ov, ditT,A6ov da£[j.TrTO?, d fji-T, Ssti.'.;; oux loo- 
eit' TTja-^^v itpoTipov SITS ^povoi? scoaai. [xsuaa, 

nat5stj6r|V, -TtaiScUda, xuto? y.6cu.oio TiiS-^Ga, 
Baia; (e^) dOavdTwv cpwal cppdca; dpsTd^. 

KsuOc, yaia cpOvT, , as- -ci 8' dyvdv 6'[xw; ovoja'; [*^]ii.riv 
|0 i:d5i. tpOvYjTo: dvrjp tt); A'jXi-^? AijjLuptov. 427. AAAO. 

a. Oux vi}i.r,v, y£vd[XY)v inpLviv, oux sl[xC' Tosauta. 

El 8e Tii; (X).'X' ipsei, (l/s^usTai* oOx I'sopLai. 

XaTps 8Cxa!.o; wv. 
S. ii Trat, cpu).dc(io'j, aYj ccpalT,^* yj y),a»GGd to'. 
a'jTYj txev 0'j8£v, -^vCx' dv ).£yT,, -tcoveT, 
6^-:av 8' dadpTY), zc).).d Tpo;6dA')>£i xaxd. 428. AAAO. 4H)>0(jTpd-:a ^eSvjxa TCY,yd; eI; iixd?, 
/.eiTCoOsa 8£(jji,dv (Si cpiia'.; (juvsXye u.£. ATA SEPULCIIAUA. loi 

423. ALIUD. 

[praeeral, 

Praeco et sepulcrum sum morlalis anloaqui choris- 

Eulychis cloplorans sorlein brcvi-teinpore-dii- 

[rantem; 
qui morlalia animani cum-persuasisset in corpora 

[ul venirct, 
suam ipsius miser non persuasit ul manoret. 

424. ALIUD. 

Cura dum vivis quotnodo pulcre sepeliaris, 
et vive ut vivas : in inferis enim non habes 
quomodo ignem accendas, neque coenes pulcre. 
Ego dico tibi haec omnia expertus; 
inde nullus mortuus expergiscilur. 

425. ALIUD. 
D. M. 

Hie jacet vir multis aequiparandus aliis, 
Pompeius Diocles terminum assecutus sapientiae. 

426. ALIUD. 

D. M. 

Eram ut eram et voce et mente et Ibrma, 

recens-nati hominis animulam intus habens, 
faustus in amicitia, et beatus in consiliis, [videns. 

nihil nimium cogitans, raorlaliaque omnia esse 
Adii, abii inculpatus, quae non fas est non specu- 
seu prius eram, sive postea ero. [latus sum, 
Edoctus fui, edocui, mundi capacitatem coegi 
divinas immortalium hominibus interpretatus 

[virtutes. 

Occulta, terra arnica, me : quodnam autem sanc- 

[tum erat nomen ? eram 

omnibus Philetus vir e Lycia Limyrorum oriun- 

[dus. 

427. ALIUD. 

a. Non eram, nalus sum ; eram, non sum : hoc tan- 

[tum. 
Sin autem quis aliud dicet, mentietur : non ero. 

Salve is. gaude), si Justus sis. 
6. fili, cave ne titubes; lingua sane 
ipsa iiequaquam , si quando loquatur , laborat : 
sed ubi erraverit, multa affert mala. 

428. ALIUD. 

Philostrata abii fontes ad meos, 

relicto vinculo quo natura cohibuerat me. 423. ALIUD. 

ELUychis hie ego sum tumulus praecoque choragi : 
non levis est de te, Parca, querela mihi. 
AMHOLOGIA III. Auctor namque anima; cum sis in corpus ut intret, 
crudelis, cur non auclor es ut maneat? H 162 ANTHOLOGI^ GRJEC.E APPENDIGIS E]m TOii; Sexa yap xsouapa sxTrl-irjsaa' I'ty), 
nijiit-ro) TO cwjia xaxaT^eloiTia irapOfvo;, 
5 airaii;, avu[jLcpo?, -^COeoi;. Otw yap I'pw? 
J^wf)<; £V£(JTiv, acpOdvcJC yYipa'jxsTw. 

429. AAAO. 

i'fjTdl'riov Fev^Teipa cp0.ou [JLe[JLvif)[i£vYi avSpo? 
Ssixvuw SCk6-/0K.(;, -^Osa ffwcppoativYj?. 

430. AAAO. 

t&wta Ssoii; I'xeIov, CTuyspoiv lY^Topa voi5<j(ov, 
Mo{pY) iSti' aTp^TCTw KCjiSspa tij[jl6o? Ij}^' 

ov mvuTY) TrapaxotTi; aviYjpov iroSEOuaa 
6(£'^£v Axoiav^Toi.; Saxpuuiv AvSpoixaj^Y). 

431. AAAO. 

$o[£]6yi(; [Iv9(£8e (rijjjLa 

sVvexa xeSvo[(JuvYi(;* 

TiO[j.£vrj ^OLcCkzuci'^ ayaxleci, [lYjxpl iroSrjTT^ 

■r)8-r) yvipaX^Yi tlptia ).aj(^ov Pi(5to[u' 
5 IvvsaxaiSsx^Ti? yap Auo j^Oovo? H[Xu<j«5v8e 

£pj(_oiiEVYi iteSiov 6vy)t6v sXuca [^tov. 
A)Ck' Ai8y)<; pjoul-riffiv dtxafxuECiv fipTrao' av(i[yxY)? 

alO£pi 8oi<i; 4"^x]''^''' ''^P'-'^ S^ KexpoTciTi. 

432. AAAO. 

H>.6£s IjAY]? I^WT^c y).ux£pa)Tepo(;, 6'? [jl' SLTiChiact.^ 
voOffwv xal xajiiaTtov xal [xoyepai; •7:o8aypa?. 

433. AAAO. 

OO ^£vo?, AX/.' (4<jt6<; Tii[Jt.6({) uTTo Ta)8£ T£6a[i.|iat, 
£Ixo<j£t7]i; AxiiXai; xaxpl Irawv o'Suvai;. 

[Zy]6i], '7r(XT£p, xal jp-X^z Ouyaxpaaiv, &; <}>6ov£p<5(; 
8ai[j.tov iv-c' £!i.£6£v wTcads yYjpoxduLOUc. [toi 

434. AAAO. 

ExTov £7r' EixoffTw Tz\'f\ax(i I'to? Afiyapoi; i'v9a 
Tapj^^uOr), Moipwv (J)? £ir£xlwa£ [xitoi;, 

w cp66vo; w; aSixd; Tii; d7C£a6£(y£v dpj^daEvov «pwc, 
luTn^fja; TO y£vo; xal <pi).Cou<; ixapou^' 
gTiijifiov 8' AvTwvtvo; £(5 G£to toOtov (i8£).^5, 
olaiv 6 zplv ^aai)k£u; ASyapo^ ■:^v y£v£TTr)?. 435. AAAO. 

2[a»][xa [•rt]£Tpo? xa[T]£[x£t. TJd A£Ci)vi8a. Super enim decern quatuor impletis annis, 

in quinto corpus dereliqui virgo, 

sine-liberis, sine-conjuge, juvenis. Cuicunque ergo 

vitae inest, large ille senescat. [amor 

429. ALIUD. 

Etiam post-omnia Genetira cari memor viri 
doceo uxores mores pudicitiae. 

430. ALIUD. 

Virum diis similem, Iristium medicum morborum, 
fatum per immutabile Cimberem tumulus habet : 

quem sapiens uxor cum-dolore desiderans 
sepelivit insopitis lacrimis Andromache. 

431. ALIUD. 

Phoebes hie monumentum 

propter modestiam 

honorata a regibus valde-inclitis, a matre desiderata 

jam grandaeva, terminum nacta sum vilae : 
undeviginti enim annis nata e terra Elysium 

ingressa campum mortalem exsolvi vitam. 
Sed Pluto consiliis rigidis necessitatis me rapuit 

aetheri dans animam, corpusque Cecropiae ierrse. 

432. ALIUD. 

Venisti mea vita dulcior, Mors quae me exemisli 
morbis et doloribus et aerumnosa podagra. 

433. ALIUD. 

[sum, 
Non externus, sed civis tumulo sub hocce sepultus 

viginti-annos natus Aquila,patri relictis doloribus. 
[Vive], pater, et gaude filiabus, quas invidus tibi 

deus pro me dedit senectutis-curatrices. 

434. ALIUD. 

[Abgarus hie 
Sextum supra vicesimum cum-implevisset annum, 

sepultus est, Parcarum ut destinavit filum, 
cui invidia — quam injusta! — aliqua exstinxit in- 

[choatam lucem, 
moerore-afficiens genus et amatos sodales : 
tumulum autem Antoninus suo posuit hunc fratri, 
quibus ille-qui-prius-erat rex Abgarus erat ge- 

430. ALIUD. t"^^^''- 

Corpus petra contiaet Leonidae [hujusce 429. ALIUD. 

Sic etiam post fata memor Genetera mariti 

matronas doceo moribus esse probis. h. grotius. 

434. ALIUD. 

Qui sex bisque decern compleverat Abgarus annos, Parcarum duro est hie situ.s imperio. 
Primsevam exstinxit lucem cui livor iniquus, 

moerore afficiens et genus et socios. 
Germano hunc tumulum fratri dedit Antoninus, i 

Abgarus olim rex quels fuerat genitor. 

JAC. SIRMOaNU. CAPUT II. EPIGRAMMATA SEPULCIIALIA, 163 CUV yap-ETT) (iyv?^ Acppo8t(jC[a]' aOXa Se touSs 
•jtayxpaTiwv xpaxiptuv Osazwe jjiotpa [i.[£vs(.v* 

AaaiavYi te sparif) yajAErri. 

436. AAAO. 

Elxdva (ilv Ypairtav, ola teXei. (i|j.<pn:(5[).ot.o, 
9-»^xaaEV $[py]oTi(5vou [rfalljaSoi; sv teixevei, 

437. AAAO. 

Aj(^i).'X£wi; irate, STWtxoi; 0£(5^evo? 
iv-rauOa IlaTpEu?, ilV (Xyav XEiTai vso?. 

438. AAAO. 

naTp(8o?£xSunipvYii;^poTo(j"[i']E09a).£axaA££<5XOv, 
eVvex' £[it.'Ji? wpYi; xal jjLEy£9ou<; ipaioO. 

A).).a U.E Motp' oAoT^, Ttplv loiiloi? •jrl'/i'Ta', TapEidcc, 
•^piratJE zap cpi'XCwv, oO; TpocpEa? Exa/.ouv. 

439. AAAO. 

Bwaov TovS' AcppCxa avsGrixE T'.Tiavoc, 
noXka. iTEptxAauca; 7tat8a TroOEivdraxov. 

440. AAAO. 

NixaiYjc icpoli.TTa)V Bt9uv{8o? civ ETi xoupo^ 
diSTU xT.UTOv, yaiTjV v^XGov ei; Audoviwv, 

P(i[i.Tl 8' £v 'Ca9£T;i ^r\^ou(i xal [x^Tpa 8t.8a|a? 
avYJa' sXaj^ov BaaO.Ei^;, spyov iji'TJi; 'jrpa'iri8o?. 441. AAAO. 

HCGeov KaXdxatpov 'iyti toSe (rJ][jLa, liTtoiJSTji; 

'{/u/^^? i9avai:ou <jw{/.a veoio xdpou. 
IzeuSev 686v 9£i7)v yap a7:oitpo)>nTou(ja {JLspCjjLvai; 

're£UX£8avoto ^(ou, w? aviYi xaGapv], 442. AAAO. 

^^'Xifiv nap9Ev6ir7ii; 'i!8i.o<; yaj/.E-CT)? £irdY)(jEv 
QatvYjv, a).6j(^tj) touto ^apiJ^daEvo?, 443. AAAO. |C c' evETTEiv x^p'i^v ti5jji.6ov ; — AyaxXEi-roto N£ir[(i)- 
— Kal tC? KExpoTTiSwv yECvaro Tdv8£ ; cppaisov. 
-OOxY^v ExyaiYj; KExpoirT)(8oi;, dCkV Atto ©py^xY)?. cum conjuge casta Aphrodisia : praemia autom 
pancratiorum validorum vaticinata est parca ma- 

[nere : 

monuinenlum fecit parentibus caris Nicis et ipsi 
Ammianceque dilectae conjugi. 

436. ALIUD. 

Imaginem quidem piclam, qualis est ministrae, 
posuimus laboriosae Palladis in templo, 

437. ALIUD. 

Achillis filius, stoicus Theoxenus 

hic, Patrensis, jacet, sed nimium juvenis. 

438. ALIUD. , „ , 

[appellabant, 

Patria Smyrna oriundum mortales me Euthalem 

ob meam florentem-formam et staturam amabilem . 

Verum me Parca funesta, prius lanugine quam im- 

[plerem genas, 
rapuit ab amicis, quos nutritores [i. e. parentes) 

[vocabam. 

439. ALIUD. 

Aram hancce Africse dicavit Titianus 
multis effusis fletibus in puerum amabilissimum, 

440. ALIUD. 

[venis eram, 
Nicaeae postquam deserui Bithyniae, qui adhucju- 

urbem inclitam, in terram veni Ausoniorum, 
et Romae, in urbe divina, ubi numeros et mensuras 

[docui, 
monumentum consecutus sum Basileus, opus 

[mei ingenii. 

441. ALIUD. 

Adolescentem Calocaerum habet hocce monumen- 
[tum, ex-quo-reliquit 

anima immortalis corpus novi juvenci. 
Carpsit enim viam rectam, relictis curis 

amarae vilse, ut abiret pura. 

442. ALIUD. 

Stelam Parthenopes proprius conjux fecit 
lapideam, uxori hocce gratificans. 

443. ALIUD. 

[cliti Nepotis. - 
Cujustedicere oporteretesse tumulum? — Valde-in- 
Et quis Cecropidarum genuit huncce? fare. — 
Non erat terra Gecropia oriundus, sed e Thracia. 441. ALIUD. 

Conditur hoc tumulo juvenis Calocserus ; abivit 
morte carens animus corpore ab teditui : quippe sacrum meditans iter, hujus inania vitae 
spreverat, ut posset purior ire domum. 

H. OROTIUS 164 ANTHOLOGIvE GR^C^ APPENDICIS 
444. AAAO. S[i.i.xp6? ou (Tjxixpov xaluTCTW TU[x6oi; livSp', stteI so- 
Swpa Moi)(j£WV [ifyiOTa, twv 6'8' s^oy^ov laj^wv [cpwv 
'ApTCOxpaTiwv irpo? acrTwv Tpl; [i.axap x).[£(C£Tai, 
oSvex'-^v ^7^-rwp [xsv eItcsTv, cpO.duocpo; 8' Sy^pvi vosiv. 445. AAAO. 

Baiov iTtiarrjaa; I'j^vo; svOaos Tup.6ov a6pT(C0v 
-jtatSoi; acpvw [xa^wv [XYiTpo^ aTroTTTaafvou* 

wy^ETO 8' £v v£xu:uct. At^wv Tcarpl itsvOo? a)>rjXTOV, 
SiUiTYiv ir'XYipwtja; irsvTaSa twv cuv68wv. 
3 Toto? 8' Y^v ysyatoi:, olo? irdT' I'cpuoev laxj^^oi;, 
•5^ 6pa(ju; Aaxsi8t,i;, -3^ xald? EvSuaCtov. 446. AAAO. 

Ai).iw NeuiDTi 'AfiitntavTo; xai XapiTt(o)v tw te'xvw 
[iveia; X*P'^' 

Ti; iraTpi? i<JTi coi.; — JNsza)? cfvoa' sstC coi; — 

IlaTpoi; A6a(JxavTOU 8o)8£X£Tirii;Y£v6[Ji.av. [Edxiv. 

— Ti (jT£cpog £v TuaSoi?; — Ni.xY)cp6pov oOx <i8aY)? 

zayxpaTitov y£v6[iYiv ouSe ira^vYn; Upa;. [yap 

5 I-iScpOsl? 8' iv ziiTp-iri t6550'j; aviOYixa tox£u<7!. 

iTolv 5T£oavou?, oO<; vuv dvTO.aoov T£Ov£a»?. 

447. AAAO. 

£v j^pYjarf,? i\6-)(0'J TVJt\J]j.x ^.itcwv iralaaa'.;* 
iOSaijAwv E).£VY] TCaiSo; jx6pov oOx £<:i,8ou(7a, 
all' 6 iraTrjp IVAy) Aouxio? O'jy^ 6'(Ji,a* 
5 £l8£ yap dcp9a)s[J.oi; tov eijlov vexuv, £t8£ 8s tsxvou 
ira)[[/.a]Ti. ).aiv£0i cjw[[JL]a x[aT]i[c}((5][i£vov. 

448. AAAO. 

Tdv iv ^poTott; cpavsvxa xal 7ra(^av[Ta irplv 
£v6a8£ 11.' opa-rs 'rf(8£ ciiv 6ixai[aovi 
7.iirdvTa Tov [/.oySrjpov avGpwT:[o)v [iCov, 
y^wpov 8' zymxoL uwct.aov Qsot; [6jxo'j. 
5 Aoiirov Tcapaivw -rratipa xal t/]v ap/jTiox 

0£p£lV TOC MoipWV llloUTEOX; X£l[£U(JfJl.aTa. 

449. AAAO. 

Mouawv irpocpfj-riv £u. . . . vtcv .... 
xal]'X£t. t' dcxaaCav '7i£VT£xai.8£[x. . . . 
8aC[itov 6 itixpo? Tw8' £Ot,X£v [iv xacpw" 
ffXT^Xir) 8' 6pwv ixo'j TO'jvo|/.' £y[y£ypau.alvov 
S xlaiJadv [xs, xapoStO', OTt. Oa'Xajx.ov. . . 
)£iTrco 8£ 8axpu[a x]al ydou; xpocpot; £[v.Qt;, 
Moipwv yap avirio; toOt' £-£x7kW7£v [xCtto;. 4ii. ALIUD. 

[sapienlium 

Parvus non parvum tego tumulus virum, quippe 
dona Musarum maxima sunt, quae hicce supra- 

fmodum sorlitus 
Harpocration a civibus ter bealus celebratur, 
quippe qui erat orator dicendi philosophusque quae 
[oportet sentiendi peritus. 

44b. ALIUD. 

Paulisper sistens gradum hie tumulum aspioe. 

pueri qui subito a mammis matris avolavit : 
abiit autem ad mortuos, relicto patri luctu non- 

[desinentp, 

duplice impleta pentade interluniorum. 
Talis erat natus, qualis dim exstilit lacchus, 

aut audax Alcides, aut pulcher Endymion. 

446. ALIUD. 

.^lio Nepoti Abascantus et Charitium filio 
memorise gratiii. 

Quae tibi patria est? — Nepos nomen est tibi? — 
Patri Abascanto duodecennis natus eram. [Est. 

— Qu:fi corona in tumulo? — "Victorialis : non 
pancratiieram, neque luctajsacnc. [iynarus enini 

Coronatusque in patria tot dedicavi parentibus 
prius coronas, quot nunc vicissim-accepi morluus. 

447. ALIUD. 

Quatuor nalos linquens Nicephorus hJc jaceo 
in bonae conjugis relicto spiritu manibus : 

felix Helena filii fatum non vidit, 
sed pater nieus tulit Lucius non pia : 

vidit enim oculis meum cadaver, viditque filii 
operculo lapideo corpus conlentum. 

4i8. ALIUD. 

Qui inter mortales fulsi et lusi prius 

hie me videte hacce cum sorore, 

relicta misera hominum vita, 

locumque habentem ubi vivere licet cum diis. 

Quod superest, suadeo patri et matri 

ut ferant Parcarum et Plutonis imperia. 

4i9. ALIUD. Musarum sacerdos 

pulcritudine florentem quinque et decern. . . 
numen crudele hocce posuit in sepulcro : 
cippoque videns meum nomen inscriptum 
defle me, viator, quod thalamum. . . 
Linquo autem lacrimas et gemilus parentibus mei 
Parcarum enim inaequale hoc destinavit stamen. 
CAPUT IL KPIORAMMATA SEPULCRALIA. 165 -toO. AAAO. 
tC AewyavTou, ^uast ot 'HpoCTTpatou* xp^'^'^^'i 
'Hp6<TTpaT£ <^lX^oTou, ypridTS X*'P^* 

Ttaxpoi; tpiXwTEw. — Ti; os teu iraTpa; — T^to;. 

— Tsj^va: — 0a).a(j<JO£py(5i;. — Evti tsu 8(5[;.oi? 
Ttat?; — Ov Ttij^a ys xspTCvov I; ^iou tsXo; 

5 y^pa; TroSayfnriaa. — Hot 8' stswv eSai;; 

— ApiOjxov EcaxovTa ),£i::(ju.av xpiciv. 

— Ko'jcpa x6vi,; to'.. — Tiv Ss, o'Sit', 6 T.swcu^T.oi, 

451 . AAAO. 

IIevte xal £^Y)xovTa irolv [J-sya cri^fjia xa)vU7U'rj'. 

E3tu)^ov o'.xov6[i.ov Tcol'Xriv cptXiviv itopicavTa. 

452. AAAO. 

lyyzai ov, dSiTot" 

xoiipoi; syo) xaXlco as, Osw cpi)vo;, ouxeti. Ovyjto?, 
i^COeo:, xo'jpo'.civ 6u.r,A'.xC-fi i;xv6[xoio? 
TtltoTYJowv cwrfjpciv, AauxXaiO'.ci. Scotciv, 
5 Tt).wrr]p xauTo? iwv TcdvTou y' £vl xuixaciv yjoOyiv. 
EucE^iY) Tpocpsojv 8e laj^wv TdSs (rf,[JLa Trl7caup.ai 
voOuwv xal xaaaxoio xal Sij^to;, -/jSe iidvoio' 
TauTa yap £v J^wotaiv dajO.i^a uapxsc I'j(^o'J(Jiv 
£V 5e TxOvEiwsiv 6u.Tjyupij<; ys Tiilouavj 

60iai, TWV ^TSpY) IJLEV £Zly^9ov(Y) TJECpdpYjTai, 

T^ 8' £T£p-ri TEipETfji 5UV a'.9£pioiij'. yo^tuv.' 
■^i; CTpa-iYjc eI; Eijii, "Xa^wv 6e6v -/lyEuov/ia. 453. AAAO. 

a. Mt] ixo'j TrapEXOYj? T0U7:iypau.i;.', oSoi-^rdpE, 

(XA/.a CTaOEl; (^xoue, xal [laOwv (i7:£'.. 

OOx E'Jt' iv Ai8o'J TzXoXoy, ou TropSaEu; Xaptov, 

oux Alaxdi; x).ei8ouj(^o;, oityi IvEp^Epo; xuwv. 

II|X£t; Se -rtavTEi; ol xaxa) TEOvYjxd-rs; 

oaxfa TEcppa te ysydvajxEv, aWo 8' oOSe ev. 

K'ipYjxx. At.' dpOf,;; uTrayE, 68o'.:rdpE, 

txTj xal TEOvrjxw; a8dAECj(^d; coi. cpavw. 

^. My) ;j.upa, ULTj CTEcpavo'j; c;Tr,)ilYi y^ap{(JTi* ).i9o; 

u.r,8£ TO irup cpAE^Ei;* sl^ xevov r| SaTrdvY). [ectiv 
ZojvtC tjLoi, e'Cti. £'x,£t;, asTdSo;* TEcppav 8£ [JLESiicxtov 

TiYjlov ■jToiT^CEi.s, xoOj(_ (5 0avwv TzizxcLi, 
Tout' Eaojiai yap i'yw cu Ss toutoi.!; yv^v Imj^waa; 

ei'y' 6'-' syw oux Y]v, toDto irdXiv ysyova. 4o0. ALIUD. 

Apise Leophanti, natura autem Herostrati fili/e 

sepu/ct'um : o bona Apia, vale. 

Herostrate, Philolse fill, bone, vale. 

Quis igitur tumulo huicce subes? — Ilerostratus, 
patris Philolae filius. — Qucenam et libi patria? — 

— Ars? — Maris-opifex. — Est ne tibi domi [Teos. 
puer? — Quern, forte quidem, jucundum, in vila; 
munus deduxi. — Quonam annorum ivisti? [finem, 

— Quoad numerurn sexaginta inferior-eram tribus. 

— Levis pulvis libi! — Et tibi, viator, populus sill 

451. ALIUD. 

[numentum legit 
.Quinque et sexaginta annos natum magnuTn mo- 
Eutychum dispensatorem, qui multae amicitiE adi- 

[tum-fecit. 

452. ALIUD. 

[Ne velocibus praetereas] gressibus [tumiil]um, 

[viator : 
adolescens ego adloquor te, Deo carus, ncn jam 

[mo''talis ; 
Venerem-non-expertus, adolescentibus parj-aetate 

[oranino-similis 
nautarum sospilatoribus, Amycla^is diis, [debam : 
nautaetego qui fui :ponti quidem influctibus gau- 
Pielate vero parentum sortitus hocce monumentum 

[requievi 
a morbis et labore, nee non ab curis et aerumnis ; 
haec enim, inter viventes, non-dulcia carnes habent 

[{i. e. patiuntur) ; 
apud mortuos autem coetus profecto exstant 
duo, quorum alter quidem terrestris (i. e. per ter- 

[ras) fertur, 
alter vero sideribus cum ca)leslibus choreas-ducit : 
cujus militiaj unus nunc sum, sortitus deum duc- 

[torem. 

433. ALIUD. 

a. Ne meam praetereas inscrlplionem, viator, 

sed stans audi, et gnarus abi. 

Non est apud Orcum navigium, non vector Charon, 

non JEacus claviger, non Cerberus canis. 

Nos autem omnes qui in inferis, mortui, sumus 

ossa cinisque facli sumus, aliudque nihil. 

Dixi : Recta te subduce, viator, 

ne, vel morluus, loquax tibi videar. 

[est : 
h. Ne unguenta, ne coronas cippo gratificare : lapis 

neque ignem accendes : in cassum foret impensa. 
Viventi mihi, si quid habes, partem da; cinerem 

lutura facies, neque morluus bibel. [inebrians 
Hoc ero enim ego : tu autem istis injecta terra, 

die : quod ego non eram, hoc rursus factus sum. 166 ANTHOLOGIZE GRMGM APPENDICIS 454. AAAO. 

— XpYi^Tov TO 6p£[JL[i.a, Ti<; xa).-^; — Noi)[;.t,vio: 

— nddwv Se OvY^dxsi? Twv Itwv ; — Al? eixogw. 

— rsvvata sou, xal X^atps. — Kal au y', w ^svs' 
colydtp [X£T£(JTiv I'ti X*P'^?' ■'^l'-^'' ^' °^^-"'?- 455. AAAO. 

Wii^pov u8wp 8or^ (joi aval svEpwv AI'Swveuc, 
(^ M£)^av, -JiSyji; yap (joi dcTCwXero cpiliraTov av9o;. 

456. AAAO. 

Hl'.xiY], ^opcp-?!, cppscl, Mou5ai.c, (jwcppocuvri tj, 
iv Tiaffiv TTpf^^xca xaxa j(,9ova, cpw? Ktte; -^lOUi;, 
xaa' I'cpuys? "rtoOsovTa, xal oux scaOpri^a; loOffa. 
K Toiyap iyo) TdSs CYJjJia cpfXoi; <jTaOtiotai.v eTsu^a, 
ocppa (J£ xal V£xuv oSaav iaoti; [i.£}.aOpot,(Jt.v 6pwr,v, 
o3vo|/,a y.01 yluxu, Mecci.', as'-avrjC-r) TrapaxoiTi. 457. AAAO. 

Tov cocpiY) irpouxovra, xal £'jt£Xviy|(; Aporfjpa, 
Tov iiaTEp' Y|[j.£T£pov TCoHotst. ^P'^vot.? y£yawTa, 

TOV Tpl; dpiSTSUSaVTa, SUV EVTIjXOlfft. Cp{)v0l5lV 

EuToviot iratSE? iraTlp' EOtdviov T£6v£WTa 
"^ tzoWAy-ic, uavTj(Jwa£v £vl STT^laic. ypacp£vTa. 

458. AAAO. 
0. K. 

Av6o;] 6pas yaCr,i; to iro9ou[i.£vov iv G^tcfitcGv/' 
ouvojJLa [/.oi t65' £cpu* TdxivGo? ev0d5£ X£t[/.ai.. 

459. AAAO. 

M7]-itci)y£i;i;a[X£vo; •^Sy]? w)a(jOov li; A'tSo'j 
Sdxpua xal GTOvaxa; ).£Ct^ai; altovi yov£U(J!,v 
Suffu-opo? ou8' ivdYjaa ^poTwv i^auaat ^kJtoio. 
EwTd [jL(5voui; XuxdSavTai; 8tjw xal [x-riva; I'S^vjaa, 
"* Jiv Tp£ti; £|£T£'Xouv Aiovucw opyia ^d^wv, 
Hp(5cpilov 8' £xdlouv [X£ TraTTjp xal -juoTvia [Av^rrip. 
Eyvwi;, w irapoSiTa, ti? -^[xyjv oux £y£vir,6Yiv. 

460. AAAO. 

AaCSo; dpxi.£pYio; dyav x).uto'j ui£a Mi6po'j 
AoOxiov d6Xo6£T7]pa 7rdTpY]i; S[xijpvY)i; ipaTCivrj?, 
eiyEVLYj aocpiTi t£ X£xaa[X£vov I'^o^ov dvSpwv, 

AUGOVIOV 8dT:£8oV, ^W[J.d^ G' 6'8£, CYi[i.d T£ XpUTTT£t. 4o4. ALIUD. 

Quis erat qui te aluit? — Erai Cilix Athenaeus. 

— Bonus tu alumnus, quis vocaris? — Numenius. 

— Quot natufi annis mortuus es? — Bis viginti. 

— Oportebat te adhuc vivere. — Sed et mori opor- 

[tebat. 

— Generosa hsic tua, et salve. — Et tu quidem, 6 

[hospes; 
tibi enim pars est adhuc gaudii ; nobis sane abunde. 

455. ALIUD. 

Frigidam aquam duit tibi rex Manium Pluto, 
Mela, juventae enim tibi periit amatissimus flos. 

436. ALIUD. 

^tate, forma, ingenio, Musis, modestiaque, 
inter omnes conspicua, in terra, lucem liquisti au- 

[rorae (i. e. diei) 
et me fugisti diligentem, neque werespexisti abiens. 
Igitur ego hocce monumentum propriis in sedibus 
ut te vel mortuam meis sub tectis videam, [feci, 
cvjus nomen mihi dulce, Messia, est, aeternae-me- 

[moriae conjux. 

457. ALIUD. 

Sapientia prsestantem et pulcrce-sobolis satorem, 

patrem nostrum multis annis natum, 

qui ter in principatu fuit, cum honoratis amicis 

Eutonii filii patrem Eutonium mortuum 

saepe celebrabimus in cippo scriptum. 

4o8. ALIUD. 
D. M. 

Florem vides terree amatum in coronis : 
nomen mihi hocce fuit : Hyacinthus hie jaceo. 

459. ALIUD. 

Nondum gustata juventa, delapsus-sum ad Orcum, 
lacrimas et gemitus linquens in-aeternum parentibus: 
infelix non scivi quid sit mortalium libasse vitam. 
Septem solos annos et duo menses vixi, 
quorum tres peregi Baccho orgia dicens. 
Herophilum autem vocabant me pater et veneranda 
Nosti, viator, quis essem ; non fui. [mater. 

460. ALIUD. 

Asiae summi-sacerdotis valde incliti filium Mithrae 
Lucium certaminum-judicem patriae Smyrnae amoe- 

[naj, 
nobilitate sapientiaque ornatum, praestantissunum 

[virorum, 
Ausonium solum, araque haecce, monumentumque 

[tegit. CAPUT II. EPIGIUMMATA SEPULCRALIa. 167 46I.AAA(). 

)'jx fOaViC, ITpwTY,, u.z-ify/]:; 8' e; aaE'lvova j^^wpov, 
xal vaiE'.; aaxapwv vrjio'j; OaKr) £vl TroH-iri, 
Iv6a xar' Hludiwv itiSiwv i7X'.pTW5a yiyrfixi 
avOsoiv £v aa'Xaxot'7'., v.y.v.w^ I'xto'tOsv airavTwv* 
8 oO j^eijJLtbv ),u7:£t a', oO xayp.', ou voOto; svo^lst, 
oy iceCvv) 5', O'j 8i(^o; I'j^st. s'* aA^' oOSs ttoOeivo? 

xOvat^ £v xaOapaw'.v 0).'j[y.itO'j tc)>y]tCov ovto;. 462. AAAO. 

TouTO yap £v J^wota'.v eTrwvjaov luxs yuvaixC 
el'vsxiv YJ? dcpE-T^; xal (jwopouuvYi? aaV apiffnf];;. 
Tsu^E o^ TdvSs Toccpov (fO.io; 1:6(11; EuTpoTTo; aUTYJ 
ol •?' a'jTw, iJLETOTr'.cBtV d'TTto; £5(^01 aa-JtauEcSai 
5 CUV (fuliYj ^uvw? aXo/w, X£x),waii.£vov auTw 
Tepjx.' sffiScJv ^i^TO'j aAuToi.; 67:6 vTitxaai. Moipwv. 463. AAAO. 

Xa(oou, d) TrapoSt-x* tij/.-?]? slfjaxoucov eixeio. 
Ouvoaa 8y] D^uxiav, icopa; df [jl? 7:ap8£vov o5cav* 
■zrc) 8' ap' EU-Yiv v£6TT,Ta Ti:xT/)p IlaiSEpwi; svEypat^sv, 
xal [XTT^rrip FluxCa, xal Tiia.oy£VY]<; a8£'Xcp6;, 
5 [i.TqTpw£; Mapxo<; xal NCxu?, al Ss te iAa[;.aai. 
TijjLoyEvl? xal Wu^yj r^y^'ovov ixTifXTjUav 

EU.' T^V oOtCWTTOt' ££).TC'.5a Tiai(]V. 

464. AAAO. 

MvivdcpO.ov -acjo; oijTo; 'iyj-^-, TCoAuTiEvSla iratSa, 
6v XapiTWV TpiGfJwv TuavEirVipaTOv eISo? i^ovxa 
alvoxdxtov yovEcov cp96vo; rJoua'SEV, ^v xaGopaxs 

dxTW [I.6v0i; ETEfflV ^ES'.WXOTa, [/.YJCC T£ TTEVTE. 465. AAAO. 

Pld[T]E[u]0V 

riavTE;ya[p a' ezoJOo'jv, rjaYjv yap -zaai Ttpo(JY)v/i: 401. ALIUD. 

[locum, 
Non mortua-es, Prole, sod transisli in meliorem 
etincolis fortunalorum insulas injucundilatenmlta, 
ibi in Elysiis campis exultas gaudio 
flores inter molles, malorum expers omnium : 
nee frigus molestum tibi est, nee calor, non te 

[morbus tuibat, 
non fames te, non silis tenet te ; sed neque exopta- 

[bilis 
hominum adhuc tibi vita est; vivis enim sine que- 
in pura luce Olympi qui juxta est. [relis 

462. ALIUD. 

Hoc scilicet inter viventes de ejus nomine fuit mu- 
ob ejus virtutem et castitatem valde optimam. [lieri 
Fecit autem huncce tumulum amans maritus Eutro- 

[pus illi, 
sibique ipsi, ut postea haberet ubi requiesceret 
cum amata simul uxore, destinatum sibi [carum, 
finem cum vidisset vitae insolubili sub stamine Par- 

463. ALIUD. 

Salve, 6 viator : honores audi meos. [eram; 
Nomen quidem Glyciam, videsque me quae virgo 
juventam autem raieam paler Paederos inscripsit 
et mater Glycia et Timogenes frater, 
avunculique Marcus et Nicys, atque amita) 
Timogenis et Psyche neptem honoraverunt [nore. 
me hoc, quern nunquam speraveram, ho- 

464. ALIUD. 

[lum puerum, 
Menophilum sepulcrum hoc habet, multum-defle- 
quem Gratiarum trium admodum-amabile simula- 

[crum habentem 
infelicibus parentibus invidia rapuit, quem videtis 
octo tantum annos vita-assecutum , mensesque 

fquinque. 

465. ALIUD. 

vivebam [mitis, 

omnes enim me amabant, eram quippe omnibus I*' 461. ALIUD. 

on equidem exstincta es, Prote : meliora petisti 
sed loca; jamque arvis gaudes habitare beatis, 
Elysium festis persultans Iseta choreis, 
floribus uber ubi tellus, ignara malorum : 
non te sseva lues Itedit, nee bruma nee testas, 
esuries tibi nulla, sitis tibi nulla, nee tevi 
est desiderium nostri : nam libera vivis 
lumine in setherio, rerum vieina parenti. 

H. GROTIUS. 461. ALIUD. 

Mortua non es, Prima, loea in meliora migrasti : 
teque beatorum dapibus tenet insula festis. 
Elysia exsultans passim per plana vagaris 
moUibus in pratis ; cura et proeul exsulat omnis. 
Non te Isedit hiems, sestus, non denique morbus; 
non sitis atque fames eepit, vitjeque prioris 
te desiderium tenet. Inculpabile namque 
sevum agilas felix, nitidaque in luce refulges, 
proxima qua sedes elarum eontingit Olympum. 

ANT. MAU. SALVINUS. 168 ANTHOLOGIvE GR^C^E APPENDICIS xal (jT£<pavou(; scpdpouv, TzoXk^oXi; Ss [i.iijpoiaiv ix?^~ 

xal [[ji.]E[Ta 8(5p7rov] lxoi.aw[jLy)v x).iff[J.w [evI xa'Xw, 
5 £v8£8i5[j.Yiv 81 TO (jaj[[j.' £v a6upij.a](3i j(^pw[;.a(JiO£ioic, 
xa)^).o<; I'j^ouaa TijTtoiai, Tacp-?]? ivjyow jxetoc touto, 
xal ^w xoux I'Savov toTov [Ej^ouca] xacpov. 

466. AAAO. 

EvGa8£ [iEv x£t[i.ai., xal cwjjiaTo; o'liro; 6 ti3jx6o[i;* 
£i[p.]7i [xvY^jxa, ULETOV [t6] x7.£oi; iffTi Tacpo;. 

467. AAAO. 

OuTo; SwxapTYj? FopTuvto; (nomen palris) 

6v [Jl.*/]TYip a£V I'tIXTEV £VI Kp7]TYl £'jp£VTfl 
•(^UXO[X.O<; S9£v(-lf), CpEpTdCTW x\'JGOviwv 

5 £0vr;6£tcj' i::' I'pwTt, xaGiyvY^TOi); T£ xpaTi-JTOU? 
xal 7c)v£i'7Twv uTra-wv xpscsova? TiyEadva;' 
aWa. i vouGO? £[/.apd/£ xaxTi xal |j.oTpa ^apEta 

•^pwa, irplv i8£tv irai8a? aE^oix^/oui;. 
To'jTou xoupi.8iYi SXoyoi; xal [x£8]va £l8'Ji[a 
to Eunqs' EuTrpa^i;, xu8o!; eyj iraTpi8[i* 

o'j yap Ti; xaxa yatav, osai? AkjOev y^vo? [e^ti, 
jxEiJ^ova Tr|8E Tzo'kzi x6(j[ji.ov e'Oyjxe y[uvY^. 

468. AAAO. 

2a)cppO(HJva(;ai8ou;T££Tuu.ou j(^apiv, w tx^xapLpaa, 
]N'//.av8po; ^aipoi xal Ttapa <l»Epcifp6va. 

469. AAAO. 

HpoWv Tov apiffTOv opaTE [/.£ IlapjiEvCojva 

ov 7:06' 6 TipoTratwp STpEtpE napaEviwv, 
iraTpi T£ xal TidTCiroi.; xal T:aTp{8i xOSo? (XpiGtov, 

TCai8£ia; dyaGat; ViS^ixevov y.z'kizxic, 
5 lilov MvTjCi^iiou xal n.0Ly/.\tLvf\(; v£ov Epvoc, 

xaTvlsi xal Trivu-at? TEpir6[XEVov irpdTcisiv. 
Tov Tpi5xai8£X£TYi Se iTpo? "^pwwv jTopov dcy^^v 

Y)p~ac£v E^awivYjc "jravSapLaTsipa 'iJ^^. 

470. AAAO. 

Tic, at, yiivai, napiY]v Otto ^wT^axa OrjXaTO ; xiq ao-j 
^uvdv uiTEp Tt5u.6ou <jap.a t6S' dyAaiuEv ; 

— Euy^'ajiExa; Au>.Oi; BaSulXio? EpcjE ^itkiloic, 
OTopyav (XEvaov. — Ti.; -r(vo?, eItce, -rraxpa?; 
5 — Ouvo[J.' ETrapj(^C8a jjloi. Oeto Scid-rpaTO? 1^8' 6jjl(5- 

Ap^^lTCTTY), X),EIVY1V 8(5^aV £V£lXa[X£VOl. [).EXTpO? 

Av] M-Jxovo? |JL£V IGpEi^E iTaTpa* -Kolif^iiw AOyivwv 

IvExpoTCO!; aii'C(5j(_9(«)v 8a[iOi; avaypacpExai. 
— - XavpE, yiivai, toiooS' 6u.oauyy£veTao yEytoca. 
10 — Kal cO yjx.pz\i;, wvGpwTTE, spuE ciiv EUTUj^ia. et coronas gerebam, multisque unguentibus utebar, 
et post ccenam, recubabam lecto super pulcro, 
induta corpore inter ludicra coloribus divinis, 
pulcritudinem habens vultus, sepulturam adepta 

[posthaec, 
et vivo neque mortua sum quai talem habeo se- 

[pulcrum, 

466. ALIUD. 

Hie quidem jaceo, et corporis iste tumulus; 
nisi memoria sit, quae adest gloria est sepulcrnm. 

467. ALIUD. 

Hie est Socartes Gortynius {nomen patris ) 

omnigenaj virtutis eximius auriga, 
quem mater peperit in Greta lata [rum 

bene-comata Sthenia, praestantissimo Ausonio- 
lecti-fcEdere-juncta per amorem, fratresque optimos 

et plurimis consulibus meliores duces : 
sed eum morbus corripuit malus et parca gravis 

lieroem, prius filios quam vidisset adultos. 
Hujus justa uxor et proba sciens 

statuit Eupraxis, gloria sua? patriae : [est, 

nulla enim in terris, earum quibus ex Jove genus 

majus huic civitati ornamentum posuit mulier 

408. ALIUD. 

Prudentiae verecundiaeque verao causa, beate Mer- 
Nicander gaudeat vel apud Proserpinam. [curi, 

469. ALIUD. 

Heroum optimum videlis me Parmenionem 

quem olim avus aluit Parmenion, 
patrique et avis et palria? decus optimum, 

disciplinac bonis delectatum curis, 
filium Mnesiepis et Panclitae tenerum ramum, 

pulcritudine et prudenti gaudentem ingenio. 
Quem tredecim annos natum ad heroum chorum 

[sanctum 

rapuit subito omnium-domitrix forluna. 

470. ALIUD. 

Quis te, mulier, Pariam sub glebam posuit ?quis tuo 
commune super tumulo signum hocce splendi- 

[dum-effecit? 

— Maritus AulusBabylliusnexuitmodulatus [triae? 
amorem perpetuum. — Quai cujusnam, die pa- 

— Nomen Eparchida mihi imposuit Sostratus, at- 

[que ejus conjux 
Archippa, inclitam famam afferentes. 
Quam Myconus quidem nutrivit patria : civem Athe- 
Cecropis indigena populus adscripsit. [narum 

— Vale, mulier, tali communi-patre gaudens, 
— Et tu laetus, homo, vade cum bona fortuna. I CAPUT II. EPIORAMMATA SEPULCRALIA. Ifi!) 471. AA.*-(). ^^e no'X'jyvci[TO'j] xEixai Apiarayopx. 472. AWO. \cDlo'. O'jS' 6'(ja vY^irto? a)[v] I'TiaGov vo'jr;[wv] xax6rr,Ti 
yaiiri £V A).lo8«it[-^], 6'<ja 8' ev T.tliyz[c<si] aaxpotaiv 
i)tV 6't£ Pat.6[v] eu' ouSa; £8yi[v] yair,; spaT£iv['?i;, 
VjpwaaG-riv 6 [■7rp6]ti,oipos- l';)^o'J<j[t. Ss] j^sipovac fipT[i. 
Xuita;xal cT£va)(_a[i; st:' ilaol Saxpu(jvv z[ux'.]vot(j[iv 473. AAAO. 

Kr.-rciov wxuaopov xaT£j(^w x^^^'^ '^ ^^''^' ''^st'^Sa, 
J^rjcavr' iv a£).aOpoi; ic, ).'jxa6avTa TETxpTOV, 

o2vou.a 0' h loyAzcji oCkoi^ xiylt]-' Xaii^jric,- 

aO^ol 8' 0? 6pE(^av xrivS' s-rtEOsv-ro x6viv 
' xal Saxpiioisiv E'SpsEav oXov -ricf ov • aaTaTo; ovtwc 
OvTjTCJv EGT!. ^ji'lo; xal ^^a-/jj(; ou8' a-^rovo? 474. AAAO. 

'O/.-raETTi li.' ETi itatSa xaxIxxavEV -f] ^ap!3[ji."^vii; 
lOvwBo) KaW.ixpdlTYi xal TrapsSajxE Tacpw. 

475. AAAO. 

Ra'XT.ixoi'c-r]? XEiijiai. Tua6w toutw, Trapo8tTa, 
Tcevr/iXovTa sva J^vjsa; 5£ti.vw(; I'jxaSavTa?. 

Xaipoi?, irapoSiTa. 

476. AAAO. 

NOv BacOvEio? lyo) fipEcpo; a'0.ivov w8£ Maxptvo;, 
itaTpo? MaxpCvou^ rXuxfpa? jir,Tp6? as texougt)?, 
dxTO) IVa) -Til-z^ca;, zpo? toOtok; ix-iiv' eSiiov a, 

477. AAAO. 

T'jaSov xal ^waov ME^.Eaypto Iv9a8' if-rsu^av 
i KupiaxY) ULEV T0u8£ Trapo; ysyawsa <7uv£'jvo;, 471. AI.IUD. 

Virgiiiitalem linquens amabilem filia Clearistae 
atque Polyguoli jacet Aristagora. 

472. AIJUD. [suntob alios. 

Non satis erant parentibus quae olim mala passi 
neque quolcunque infans passus sum morborum 

[malitia 
terra in externa, quotcunqu" etin maribus magnis; 
sedcumpaullisper in solum terraeamabilisveneram, 
raptus sum praematuro-fato; habent autem paren- 

[tes pejores modo 
moerores el gemitus de me cum lacrimis plurimis... 473. ALIUD. 

Infantem celeri-fato-abreptum teneo terra, hos- 

[pes, puerum, 
qui vixit in domo usque ad annum quartum, 
nomen autem inter parentes dilectos dicebatur 

[Asiarches : 

illique qui me aluere huncce injeceruntpulverem 

et lacrimis raadefecerunt totum sepulcrum : insta- 

[bilis sane 
mortalium est vita et brevis, neque laborum 

[expers. 

474. ALIUD. 

Octennem me adhuc puerum occidit graviter-irata 
Clotho Callicratem et tradidit sepulcro. 

475. ALIUD. 

Callicrates jaceo hoc in tumulo, Aviator, 
qui unum et quinquaginta vixi honeste annos. 
Valeas, viator. 

476. ALIUD. 
Diis manibus. 

Nunc ego parvulus miseratione-dignus ita Basi- 
patre Mac'rino, Glycera matre natus, [iius iVIacrinus, 
octo annis expletis, insuper mensem unum vixi. 

477. ALIUD. 

Tumulum et aram Meleagro hie exstruxere 
Cyriace hujus antea qua? fuit conjux, 476. ALIUD. 

Macrinus Basilius ego hie lacrimabilis infans, 
quem Glycere mater genuit de patre Macrino, 
sum situs, anuorum, geminis cum mensibus, octo. 

H. GROTIUS. 477. ALIUD. 

Htmc simul et tumulum Meleagro sacrat et arjim 
Cyriace, conjux illi, dum vita manebat: 170 ANTHOLOGIZE GRJEGJE APPENDICIS ff'jv 8j S'jw uiol ATjixayvoi; xal IvAcOvixo; 

478. AAAO. 

IvlauStavdv ttijxtyjv IsvTiapiot, ivOaS' sGrixav, 
Ti[jLwvT£? xal vOv slxdvi xal (yrecpavoi?. 

479. AAAO. 

Swjia xdpYj? (4p7:aj(^0£v dvYj7.{xw sOBalst wpyj 
TrapSEVOu (ivOocpdpou tu[/.6o; 6'8' syxaTE^si,' 

•Vj/^yi 8' aOavaTcov ^ou).at? £Tct,87^p.td? idTiv 
ot'JTpoK;, xal Upov j^wpov ej^st, aaxapwv. 
* 0'j8£TC!.xp6v [j.ot,pwv p.(Tovl'x[cpuyevj, ou8'[£]8u[v]7)6yi 
dv6ou[5]Y)[(;] wp[Yi(; 

aAy.a TpcaxaiSsxaTou i:[£p]i[T£Xlo][/.£vo'j [ivtJauTou 

y£iva[X£vo[i]? [f-]^TH ''^[^vOjoi; io\t\c, [xaT£]).£n|;£ 

rTOX£ij!Jt.V. 

480. AAAO. 
0. K. 

Tti[i,6ov [XY) •7rap{8Yi?, •jrapoSlTa, tt^i; AcppoSCTYi?. 
TouTOv £[/.ol AlvEia t£ "r£xvw tcoCyhtev 6 j(pY)<JTdi; 
ciiaSw? Epjxayopai, [/.v7)|xof7iivYii; 2v£X£v. 

481. AAAO. 

SxEpyw xalcp9t.[jL£vaT6v £[a6v itdsiv • ou yap dQveCai? 

cppovTiai. 6aY]Tdv Tiij/.6ov £T£u^£ ^poToti;, 
xal TiaaT? Isdjxoipov £Oyix£v tocv 6[/.(5l£XTpov 

TJpWfflV, Cpi'XTpWV £l'v£Xa TEpiTVOTaTWV. 

S KA£Iv6v 8' ouvojxa |i.oi, ^£V£, Ku8()va • iaOAa 8£ vaiw 
SaJjAara <I>£p(j£cpdva? JJ^^^ £v £u<j£6£Ci)v, 

Tratpoc xAYiJ^ojj.£va Aafxaivlxou, ix 8£ y£ [xaTpd; 
K^-EiGcpufjcai;, Souov £uy£V£i:av yov£wv. 

Alv£(a6w ^'JvdjXEUvoc' ItccI y£ lut xairoSavouaav 
J^Yj'Xwv d6avaTai(; Yiy'Xdi(j£v j^dpiiiv. 482. AAAO. 

AiraTptYi yaOovTa x(X'ziajt ]x.t I'Xioc; ala, 
d).xdv El)ia8ixav XEuOopilva }.ayd<Jiv. 

483. AAAO. 

iixij[xo[p]o? TCa'Xd}x,a[i]<; dldj^^ou I'JXmtJe? cpdoi; "^oui; 
dpyaT^ETiV lijiTYjv coti; ixdpoi; Gejxsvoi;, 
iG-dpi[£], 
ol iroOEdv-CE? d£i at cpi'Xdcppova 0[u]u,dv I'yovte? 
5 [[i.]£).4'°"<^'-"' IJ-v-<)u.ai[i;] Ttaii, PpoTotfft cpilov. et cum ipsa duo filii Demagnus et Cleonicus 
dulcissimo genilori, memoriae gratia. 

478. ALIUD. 

Claudianum pugilem lintearii hie posuere, 
honorantes et nunc effigie et coronis. 

479. ALIUD. 

Corpus puellae raptum impubere virente aetate 
virginis floriferae tumulus hicce detinet : [tur 

anima autem immortalium voluntate populo misce- 
astrorum et sacrum locum tenet divorum. 

Neque acerbum parcarum filum effugit, neque po- 
florentis juventae [tuit 

sed tertiodecimo volvente anno [renlibus. 

mqui-genuerunt magnum luctum suis reliquit pa- 

480. ALIUD. 
D. M 

Tumulum ne praetermittas, viator, Veneris ; 
hunc mihi ^neaeque fllio fecit bonus 
censors Hermagoras memoriae causa, 

481. ALIUD. 

[spuna 

Diligo vel exstincta conjugem meum : non enim 

mente spectabilem tumulum exslruxit mortali- 

et honoribus aequalem fecit lecli-sociam [bus, 

heroibus, amores propter jucundissimos. 
Inclitum autem mihi nomen, hospes, Cydila, bo- 

[nasque habito 
domos Proserpinae in sede piorum, 
patre orta, ut vocant, Demaeneta, ex matre autem 

Clisphyssa , geminis nobilibus parentibus. 
Laudetur tori-consors, quippe qui me et mortuam 
studiose-prosequens immortalibus illustravit gra- 

[tiis. 

482. ALIUD. 

[terra, 
Quod- sim- sine- patria gaudentem tenuit me Ilia 
virtutem Graecanicam suo occultans gremio. 

483. ALIUD. 

Celeri-fato-a6repiMS, conjugis manu liquisti lucem 

gravi moerore tuis sodalibus imposito, [aurorae, 

Histori, [habentes, 

qui desiderantes semper te, benevolum animum 
celebrabuntmemoriis, omnibus mortalibuscarum. cumque hac Demagnus natus simul et Cleonicus, 
ut maneat dulci de patre fama memor. 

H. GROTIUS. 480. ALIUD. Hunc Veneris tumulum noli transire, viator, ^ 
hsec etenim monumenta mihi natoque paravit 

^necB conjux optimus Hermagoras. h. 0. 4 CAPUT II. EPIGHAMMATA SEPULCRAUA. 471 481. AAAO. 

I'vSov Twv [xopcptov. 6); 'iov Iv Ta).apoi,;. 

485. AAAO. 

la (fCkt i:at, cjoO iraxpo; [xt, xAa-jcr,; cpOitij[voio. 

* OY^sai; dySoT^xovxa 8ualv I'tsoiv, 

vatav T£ Ksxpoirwv tspav ^oy/Y^v xs Y£[p6vTa>v 

Tj'j^ov xal {jLE^.sTYiv eIjtov iT-suOspCYii;. 
' fe^T^xov-:' £T£[<;'.v a£T' £i/.r,? i&<M<sx yuvaixd?, 

s^ T^C £<j)(ix TEXva yvTj^ia xoujfl vo6a. 
[i.o]pcpr,v itu-^rwffEv. 

iraciv opav [i.£ <;. 

El 8e 6£'X£i(; 6£ly£iv 'l^^'/r^^ [ti8v/)x6to<; AvSpciC, 

6£)>^o]v ETCioxEiara? 6'(j(Ta ^poToici 9£i/.i;. 

486. AAAO. 

lEpo? ouTo; 6 ^wpoc, Sv Alvsia; ayavocppwv 
stsaO' £o5 i-apo'.o GE^asu-iov HiOJoio 
iravTa Tra'Xa(.y£V££(j5i.v aXiyxiou Y,pw£a<j'.v 
xaA^o; t' if)vop£Y)VT' ayavocppod'jvYjv t£ v6ov Tc. 

' Ev6a8£ 8£[ji.vi.' £/]£'. xal OXu'X'jt'.a; [tjL£po£(j5a, 
H'.Ofoio 8a|iap xal a5£)vcp£r, Alv£iao 
fi Taca; irapa[JL£id£ cp0.av8pou; •/,pa)wa;, 
A).XYj(jTt.v mvur?), [xopcprj 8' £paTwi:i8a AriSrjv. 
Tout' iTuixw; vT,<;ot. jxaxaptov -irfSov, I'vGa -:£ cpw-cs? 

' 8u<J£6££(; vaCouGi 8ixaidTa':o!. ayavo£T£, 
o'' v-'^'O'^ J^wovTE? I'yov filOV al'X7]'Xot(Jiv 
ouv x65[i.u (JocpiTi x£ 8ixat.0(j'jvrj t£ xal alSot. 
A-'p{tk')M TaSs ^wao;, 6v Alv£Ca; avEOrjXSv, 
5(fpa X£ x'j8aCva)vTai uu' av'ri6£0!.; yEpaECffiv 

' itac'.v £v alwvEcaiv uit' £'j<7£6(T|5t.v £Ta(pa)v. , 487. AAAO. 

^] Ixap(oio Tacpo? v£o-ii:£v6£o; • oj tacio;, osstjV 
'7'jyx)i£C(ja<; apErrj? £uxA£iTr,v 'AOLTiyz'.z. 
Ojx i6pi<; Tpayixfj? jj-ousy]?, oux Eu/.'jpo? ^'•'■^iP, 
o'jx EiTEwv ^Yirrip a^ia seTo cppasEi, 
Lj) oto; Ecpu; irpaTii8a;, olo? XP*^*' ^•'^^ louloui;, 
'' fi'ccwv 9', ox; TrpEcSu;, xoOpo? ewv xpdT££;. 
.\'j;j.(pYjV 8' YJv <J0i Eyo) Seio? TiO? £Tp£cpov, ov o'i, 
T).T,jxova, vuitcpEtifftov •fjpTraffE irpoirS' AiSy]?. 
U 068£ya[jLwv ujjLEvaiov dtEiaaacV A).V apa ixouvto 
[ icapO£viT|V iparriv cwsa-E xsl; Ai8ou. 488. AAAO. 
IlatSdl [te] nXo'JTapj^^o'j A'.ovu(jio[v a8e xexe'jOe 484. ALIUD. 

Parvus quidem lapis est; habet aiitem gratum as- 
intus Ibrmaruin, ut viola in corbe. [pedum 

485. ALIUD 

amice fili, ne tuum patrem tlefleas exstinctum. 

qui incessi octoginta et duobus annis, 
terramque Cecropidum sacram, consiliumque se- 

auxi et curam habui liberlatis. [niorum 

Sexaginta annos cum raea vixi conjuge, 

ex qua habui liberos legitimes, non spurios. 
formam expressit. 

omnibus videndum me 

Si visobleclare animam mortui viri, [libus fas est. 

oblecta libaminibus-supra-factis quantum morta- 

486. ALIUD. 

Sacer iste locus, quem jCneas mitis 
staluit, ubi sodalis suus coleretur Eitheus 
omnino priscis similis heroibus 
pulcritudine, virtuteque comitateque et mente. 
Hie cubilia habet et Olympias amabilis, 
Eithei uxor et soror ^Eneae, 
qucE cunctas superavit mariti-amantes heroinas, 
Alcestin sapientia, formaque amoenos-vultus-ha- 

[bentem Ledani. 
Vere est hoc solum beatorum insula;, et ubi viri 
pii habitant justissimi mitesque, [aliis 

qui communem viventes habuere vitam alii cum 
cum ordine sapientiaque justitiaque et verecundia. 
Praedico haecce ara quam yEneas dedicavil, 
ut celebrentur iis, quibus diis aequiparentur, hono- 
cunctis in seculis pietate sodalium. [ribus. 

487. ALIUD. 

Icarii sepulcrum recens-defleti : o sepulcrum, quan- 

inclusam virtutis famam contines! [tarn 

Non scienstragicae musae,nonbene-lyra-canensvir, 

non epicorum narrator, ut dignum est, tememo- 

[rabit, 
qualis natus-esses pectore, qualis corpore, qualis 

[lanugine, 
quibusque, sicut senex, etsi adolescentulus eras, 

[praiditus esses. 
Puellam autem, quam tibi ego avunculus tuus ale- 

[bam, heu! heu! 
miseram, ut in matrimonio haberes, rapuit prius 

[Orcus. 

Nequenuptiarumhymenaeumcecinimus;scihcetsoli 

virginitatem amabilem servastis vel apudOrcum. 

488. ALIUD. 

Filium me Plutarchi Dionysium haecce texit {12 ANTHOLOGIZE GRJECM APPENDICIS dO Aocpdpov TajruT7)Ti* Ti TO TtAEOv ", 31? AiSao 
rlAu6ov -/jSTiffai; [ivv£ax]a]i8]£j^£rrj?, 

5 o3 Ttov. . irdvo;, iXV 6. . . 

t£vOoc £cp7i[xE TCixpov [J-otp'] dXo[T,] ytVExai;, 

489. AAAO. 

niouTapjrou T(58£ cf,aa cadcppovo?, S; 'rto).uadj(^Oo'j 

XuSeOi; lu.£{pWV Yi^U0£V Au(JOv{y)V 

£v6a irovoic. irdvoui; dcv£[x,£Tp££ •:rik6^i TrarpYii; , 
liOUvoyEvr^; 7T:£p £wv xal TraTEptffci cpiXo;. 
5 All' £07 oOx £T£l£ac£ i:d9ov, [xdla i:£p [i.£V£aiv(i)V 
TtpocOs yap a(JT(5pyou [xotpa xij^r; Oavaxou. 

490. AAAO. 

Ou)(^l 7r6v(i) 8ol{t[) TO TCplv, -^10' 6' coi vuv ETriypd-I/a;, 

dlla vocw lv)u.cpO£l<;, e(J/^' iizi ffoi ^iiaiov • 
Nov Se (jo'.rrjv8£ypaor|V Syico) j(^ap(.v, -/'j^diro xvjpoO 

dLvTiTUTiov pEucsi. Tot? 8axpuoi; j^^dpiTa. 
^ El 8£ Ti; £aTi v6o; :rapa TapTdpw -/^ Tiapa At^Sy), 

•^i; I'cj^^ov CTCOuSri; vuv X(xt£J(^£!.? j^dpiTa. [sou, 
Ti; 8' ii:i coi stOtcwue TOt ypapLtiaxa; slal t6 irpCv 

aljJLx GOV iv toj'jvr Iuttei; ix£ t^Io? xatej^ouaa. 

AydOwv a8£lcpYi AxTaKSi uLVEia? X.^P''''* 491. ENNOIOT(?) 

Batov £}/.£ vuacpai? Epyov xdu.[£v 

oO ydp aoi c6£vapYiv '/f^?' £'::^[oix£ (p£p£iv 
AlV Ev £[JLol xaadTwv E^pEv T£l[o;, s5p£ 81 t'J[jl6ov 

dyj(_o9i la'ivEvjc a-jlaxo? tj8po[cpdpoi), 
TYjv auTo; t:o(T|Oev £<; i^fpa 'rtol/[dv dsipai; 

vaaa cpEpEiv xaOapov £vva£Ta'.; KaTdvr,;. 

492. AAEinOTON. 

Dr/jA-^ aapjxapE-r), tivo; EtTd^o?; — i2x£0? I'ttttou, 

— Ti; 8' ovotji.' ; — Eu6u8ixo<;. — Ti xIeo?; — 

[AOlocpdpoc. 
— lloccdx'.; ECTEcpOv) 8p6aov; — HolAdxi, — T(; 

[8' I'lasv [X'.v ; 

— KoCpavo;, — il Ti[j.7)c xpE<j(Jovo; •/jU.iOewv. 493, AAAO. 
Aioye'vYis 'Hpax^Eiooy MaxEowv. 

H ^a ttoOeivo? -rdaiv e'Syj? 86txov A(8o;, o'jzto 

Eixoc' ETwv [J-v^vai; 8' §^ e'ti lEnrdfJLEvoc, 
AidysvE;* 7r£v6oi; Ss luypov STuyvdv te yovEuatv terra, qui in sethere ut astrum fulgebat 
pncmia-ferentem velocitate : quid plura? ad Orcum 

veni, postquam pubui novem-et-decem-annos, 
non labor, sed .... 

luctum immisit acerbum sors exitiosa parentibus. 489. ALIUD. [riosse Plutarchi hocce monumentum prudentis, qui labo- 
gloriae cupidus venit in Ausoniarn : [patria, 

illic ex laboribus labores permensus est procul a 
unicus quamvis eratfiliuset parentibus dilectus. 

Sed suum non implevit desiderium, quamvis val- 

[de cupiens : 
prius enim inamabilis lex obtigit mortis. 

490. ALIUD. ,, . 

[hoc inscnpsit. 

Non labore doloso captus prius, venit qui tilii 

sed morbo captus, intendit in te vehementer. 

Nunc autem tibi hancce scripturam ponam, cujus 

[gratia e cera 

repercussam fundet lacrimis gratiam. 

Si quis autem sensus in Tartaro aut apud Lethen 

quod habui, sludii nunc retines gratiam. [sit^ 

Quis ergo in te finxit haec scripta? sum qui prius 

[tuusfui, I 

sanguis tuus inter vivos : contristas me ut quae , 

[finem habeas. 

Agatho sorori Attalidi memoria; gratia. 

491. ENNOEI (?) 

Parvum me Nymphis opus fecit. . . . 

non enim mihi validam manum decuit ferre 
sed in me laborum reperit finem, reperitque tumu- 

prope lapideum sulcum aquaeductus, [ium 

quem ipse fecit in aera multum erectura 

lympham utf'rrrel puram inhabitantibus Catin.i 

492. ANONYMUM. 

[equi. 

Stela marmorea, cujum es sepulcrum? — Celeris 

— Quisnam nomine? — Euthydicus. — Quad 

[laus? — Certaminum-victor. 

— Quoties coronatus-est de cursu?^ Saepe. — 

IQuis eum agitabat? 

Imperator. — decus prajstantius quam quod 

[semideis tribuitur? 

493. ALIUD. 
Diogenes, Heraclidis filius, Macedo. 

Desideratus quidem omnibus adiisti domum Orci, 

[nondum 
viginti annos natiis, mensibus sex adhuc defi- 

[cientibus, 
Diogenes :luctumquetristemgravemque parentibus CAPUT II. EPIGRAMMATA SEPULCRALIA. 173 A / /.' oOx £(JTi xuyjfi'j nrpocpuysiv xal SaitjLOva Ovtitoii;, 
ouSs itaptu<ja<jOai. [JLdps'.jJLOv -JJv to j(^p£wv. 

49i. AAAO. 

Elitstv tC^ Suvaxai. 5y.f,vo; 'Xiirosapxov aSpv^da; 
siTcsp TAa; -i^ 0£p'3{rr,; -^jv, w TrapoSiTa ; 

■195, AAAO. 

a. KacTptx'.ov ijls <I>{'XiiriTov e?t5ji.6su<j£v Tito? uid; 

Eloviou iTs'Xayo'j; ay^i xaTacpOijxJvov 
(JffTsa 8' evOiS' evs'.xsv, sirEiyT^uxii xal jxjTa jxotpav, 

ouj(^l jAovov J^wot? iraTp'.dv £(jt' I'Saoo;. 

; p. H8a(av Eux7.£ia; tyiv xal MapCav [j.£ Oavoijdav, 

jiTjTspa TYiv iSiYjv ulo; £'Oai|£ Tito;, 
dxT<oxai5£/.£TT,i; )>£icp6£l; v£o;, dsTa Si iraTpd; 

Hi £v e'QiQXEv IfjLol Auppaj^Cou xoaiijaij* 
tIj^i 4>0viirzov I'Oad/Ev, £u.dv Tz6nvr aDvOc Tpocp£iwv 

u.vr,i70il; aacpoTipo'.; T'jjxSov I'^wgsv £va. y. Us Tov £[i6v Ttapi t-julSov ayi'.;, TiTOv 176'. 'ti- 
zaTpo; E8£i3i3atov -atSa p.; xal Mapia;. paTi'rtou 

[rpawTY]- 

6. llaTpl; tjL£v U.0'. ESsaaa, to 5' ouvoaa K/auSCa 
Xitaai 5' iv0a8" iyw ctjyyatAo; ou'ja TCtoi;. 

496. AOTKOTAAOY. 

Kal G'j [7:]apo; [jlouoyiciv £vnrp£<I/a<;, 6£d8wp£, 

TTiV xoivTjV -rravTwv i^).©*; aTapzov I'tt'. 
-aTpY] 501 y£V£0? BiG'jv'.ov, £v 8' ap' AGY]vai<; 

ypa[jL[iaTixf,(; t£j(^vyi; oiivou.' sSs^o [XEya* 
B'jI^avTo; 8s noAsi. xXioc, •^^pao, xai at OavdvTa 

arjTrip (1); ).aydciv 6T,xaT0 Ss^ajxEvrj. 
Ao!ixo'jX).o; cpi^ia; TaSs co', jjlvy) ixv] '.' I'ypai^sv, 

cf|; yA'jxspf,; 4"^Z"^i'^ XEVTpov airaucTov zyjiay. 

-497. ZQSIMOr. 

a. Mapaaprr) liOo; t'.[ii.l, cpEpw 8' sv yasTioi cpwTa 
Nt,8'ju.ov uttvov ifj^ovTa xal £v [cpO'.asjvoici, TuapdvTa, 
fh 8f,ao; /p'jcw CTECpavw tCijly|<J£ yspaipwv 
V//ayj Ta'jTov I'lrpa^i Ttaprj[yopiY]v uiJolo* 
X£iTai ffwaa aeovto; a[pT|lcpCltj) iul cpwT''. 
ZtoGijAo; uto? I'ypa<^£, to yap y£[pa; e^tI 9avoij<Jt,v 
suLzvouv qjBs-^'^i'ou.EVTjV dSsw? f [jl' Ij^apa^s] (j'.SY^pw. 
OaTi; 8' 3tv To).[j.a OssOai. vsxuv el; su.^ vr)8tiv, 
j(^wpli; ToO i:ai8d; iraTEpo;, ou ej^w xaTot yadTpd;, 
8ti(jei TYi T£ -ndXei xal tw Tati£icj) 8[Y)](vapia) [iupia. 498. Tor An or. 

p. Sx'rivoi; [xsv y£V£r?,p£;, sueI yspa; IgtI Oavoijci, reliquisli (eternum senectute consumptis. 
Sednon licet sortem etTugerc et numen inortalibus 
nee avertere si qua fatalis est necessitas. 

494. ALIUD. 

Dicere quis potest corpus carne-privatum conspi- 
ulrum Hylas fuerit an Thersites, viator? [ciens 

495. ALIUD. 

a. Castricium me Philippum tumulavit Titus filius 
Ionium juxta mare defunctum : [fatum, 

ossa autem hue altulit, quippe dulce, etiam post 
non tantum viventibus patrium est solum. 

b. Hedaeam EucliEe filiam et Mariam me mortuam, 
matrem suam filius sepelivit Titus [tem-patris 

octo-et-decem-annis relictus adolescens, ossa au- 
in unum condidit mihi Dyrrachio asportata, 

ubi Philippum sepeliverat, meum marilum ; verum 
[educationis mercedem 
recordatus ambobus tumulum congessit unum. 

c. Qui meum tumulum praeteris , Titum scito Phi- 
patris Edessffium filium me esse et Marise. [lippi 

[Grapte ; 

d. Patria quidem mihi Edessa, nomenque Claudia 
jaceo autem hie ego quae sum uxor Titi. 

496. LUCULLI. 

Et tu prius qui musis praestans fuisti, Theodore, 

coramunem omnium ingressus es viam : 
patria tibi generis Bithynium, Athenis autem 

grammatica arte nomen cepisti magnum : 
Byzantisque in urbe gloriam adeptus es, et te mor- 

mater quasi in utero posuit accipiens. [tuum 
Lucullus amicitiae haec in tui memoriam scripsit, 

tui dulcis animi desideno stimulum perpetuum 

fhabens. 
497. ZOSIMI. 

a. Marmoreus lapis sum, fero autem in ventre virum 
Nedymura qui somnum habet atque inter defunc- 

[tos versatur, 
quem populus aureae coronae honoravit mercede : 
senatusque idem fecit in consolationem filii : 
jacet corpus leonis Marti-carum juxta virum. 
Zosimus filius scripsit, merces enim est mortuis : 
absque metuspirantemloquentem me sculpsitferro. 
Quicunque autem audeat ponere cadaver in me 
seorsura a filio patris quem habeo in ventre, [utero 
dabit urbique et aerario decies milie denarios. 

498. EJUSDEM. , . 

[mortuis, 

b. Involucrum corporeum parentes,quia honor est 174 ANTHOLOGI^ GRMCM APPENDIGIS Ti[j.wvT£<; xlaiecxov ava'!<70r,Tov irspl tuj/.Sov 
t^ux,"^ 8' s; TO 6'1/catov soyi • Tjv 8' ouvo[j.a toOij-ov 
Niq8u[jlo?, IxT.'kiy.ric, AodcYji; Tcat;, I'jjLspo? o'vtox;, 
5 oux -rijxYjv ejAzpocOs TtoXuv j(p(5vov I'ty-c' iYSv•»^^''l'^ 
SI? dXiywv ETEwv £vap(0aio;, asTaxoi; alciv, 
oOx dtvsSpaaTOv I'j^wv 'ilSiov 8p6jXOV -^^ 8' fkoLy^iyxi; 
{/.oipYji;, xaiiTYjv exTS^EUEi* xal yap ^aai^TJE;. 
TaOr' iTt^Ypa'^E Tcarrip 6 Zwatjxo; sl'vsx' IuleTo, 
(Q al£{jjLVY;(jTOv I'j^cov '^'JX''!^ TcdSov dOavdcTOto. 499. AAHAON. 

y. niri^r\i; 6 cpdpTo; la-ci {jloi* xalw? e^^ei. 
KEt-cat yap vy)8uv eI; l[jLifjv 6 NY^8uao; 
xax -ro08£ irai86? Trott? ysyw? 6 N7)8u[i.oi;, 
Tp(T0i;8£ iraiSo? vuv 7i:aTr,p 6 Zwciao?. 
Miiaiv Oewv Ti? [xoi 86-rti) xal (3ii[/.cpuc!,v 
•?\v yap 6iyY| ti; eI? (ivoi^iv tyiv lairiv, 
lJ.ir)T' iXitiSwv 6'vauo, [jlyj t£xvwv CTropa?, 
a'XX' Eyy£voUi; dOwOiTO ndivpi^ov y^vo?. 

500. AAAO. 

2oit(55e OYjjxa x[(x>.6v] A(jx>wY)7ciax6<; <I>i).[^p(OTt 

•jcEVT^TEi l{i.6pT[w] ira'.8i Ttarrip l'xau.[ov. 

501. AAAO. 

Jov -Ttdirrj; dtpEr?]i; EiSY^jiova (pwra, <i>CXfTtitov, 

■jrpl(j6uv, x' AoVlY)? IjJLTC^paiJLOV (JOCp(Tf|?, 

Atiffovtwv GiraTov, Traxfpa x).u-r6v AvTiy(5vot.o, 
6p£4'e MaxTiSovfTf), 8i^a-ro 8' hiCkit]. 

502. AAAO. 

Tpst; SexaSa? ^Y^aaca It^wv civ icfvTE. . . 

napSa>>(.(; Y^XOa Gow? si? At8ao 86u.o[v, 
ea9X6v d-Tioito'Xt.'reoiJda cptXov 2o)'nQpiy^o[v dtvSpa 

xal 7tai8a; SoioOi; dppeva? •^8£ x(5pTiv. 

503. AAAO. 

ZwvXoc Vividj^wv itpo^Ep^ffTaro? IvBdSs XEixai. 

504. AAAO. 

MapxfXXT)? Tdtpo; £l[ji.(. Tic, auvf\ ypdjjLijLaTa li^zi, 
apTiyaiio? xouprj e'ixooiv ouff' etewv. 

A'j-rri -^ yEvvT^caca xal XYj8E6(ja<ja luiypa'^EV, 
■^tx^o? e'XO'J'Ja xpaSiY) itevSeoi; oux dlCyou. colentes flevere circa sensu-carentem tumulum 

anima autem in justum abiit; eratnomen raeum 

Nedymus, Italoe Adaae filius, amor merus, 

non fui antea multo tempore : quamdiu fui, 

unus fid paucorum annorum numero-donatus, in- 

[stabile jEvum, 

non male-fultum habens proprium cursum : quam 

[autem sortitus est quisquam 

sortem earn perficiet : nempe et reges. 

— Haec inscripsit pater Zosimus, propter me, 

semper-memoratum habens animaeamoremimmor- 

rtalis. 
499. INCERTI. ^ 

c. Completum est onus mihi : bene habet. 
Jacet enim ventre in meo Nedymus 
atque ex eo filio filius natus Nedymus, 
tertiusque filii nunc pater Zosimus. [tionem : 

Occlusionem deorum aliquis mihi dato et consocia 
si quis enim tetigerit me ad reserationem nieam 
ne quidem spe ulla frualur, neve liberorum prole, 
sed consanguineum perdatur radicitiis genus. 

500. ALIUD. 

Tibi hocce monunientum pulcrum Asclepiacus Phi- 
quinquenni amabiU puero pater feci. [leroti 

•01. ALIUD. 

Omnis virtutis scientem virum, Philippum, 
senem, et Aonia; peritum sapientiae, 

Ausoniorum consulem, patrem inclitum Antigoni, 
ahiit Macedonia, suscepitque Italia. 

502. AI.IUD. 

Quae tres decadas vixi annorum cum quinque. . , 
PardaHs ego veni celeriter in Orci domum, 

bono relicto quem-diHgebam Sotericho viro 
relictisque fiUis duobus atque puella. 

503. ALIUD. 

Zoilus aurigarum praestantissimus hie situs est. 

oOi. ALIUD. ,. .... . 

[mscnpta diceii! 
Marcellae sum sepulcrum : hoec quaenam fuerit 

recens-nupta puella viginti quae-erat annorum. 
Ipsa quae peperitetfuneris-curam-habuit inscripsit, 

onus habens in corde luctus non parvi. 301. ALIUD. 

Omnia virtutis doctum praecepta Philippum, 

Aonia clarum nee minus arte senem, 
nutrierat Macetum tellus, tenet Itala, celsum 
, fascibus ausoniis, Antigonique patrem. h. grot. 50. 0. ALIUD. 

Post spatia annorum sex vigintique Sabina, 
undecimoque die menses post quattuor octo, jHU 

nunc jaceo cinis hie, et quae me nata secuta est; "f" 
fatorum imperiis.ostendens matris amorem. h. grot. ■ CAPUT II. EPIGRAMMATA SEPULGRArJA. 175 505. AAAO. Elxocts^ \uxa6a<Jiv syw ^i^aada La6tva 
xal [JLirjflriv -r^Tpasiv, tW IvSlxaxov ira).iv i^fxap, 
Tf|8e oopw Xctaai Guyaxpoi; jJ-STa, -fj [a' sSCto^ev 
Sti^aaevTQ CTopyviv <piXo[XY)Topa Sdyaaci Moipwv. 

506. AAAO. 

j 'Hv ^pa auvej^ouca Te^.escpdpov, xal ait£8Yi<Js 

TYjV J^WVYJV auToij* 

J Hdvo? l^-if]p7ra^s, xal oOxsTt, Motp' dtvejAsivs. 
Lbh(2 Taj(^[(]voy Oavaxou xal yovEWv dttuj^tov. 

'" 507. AAAO. 

Aacpo-rlpwv T68e (rf^jjLa SaSCvY)? Al[AiXiavou t' 
dvSpoi; xuSa'XiiJLOij xal mvuTYJi; a)^(5j(^ou. 

508. AAAO. 

tio? A]pi5Tap)(_ou xstxat Tzno'kiot.^yoq [ij^jlcpptov, 
£^0)(^a Tov p' aydt-jTYids Sajjiap BacO^S'.a Aswxiv. 

509. AAAO. 

OiixE-i. XYipo)(^tiTOi,(Ji xax' oupea TspTrojxat aulot; 
iCYjXTiSoi;, out' (Xvcpoii;, oO SsvSpEaiv u^I-.ttstYj);©?.!;, 
Yjj^w 8' ou cpiXso), oO T£p7ro[xai dypovdjioiffiv * 
dvSpoi; 8' l8u8ixoi> -tcoBewv irspixaX'Xsa I'pya 
A;x-::£ACou (Txiotw xal TepTrofiai, I'vOa xs Mouaai 
i'sTxai TiOTcojuvai TcXaTavoKJi xal ij8aTio[i(Jiv. 510. AAAO. 

Moipdtov }A£ aiTO? itixpo? ili\z<:v/, ou ^tdToio 
ou8e cpdou; yX'Jxepou -rto)>16v sTtaupajJievov • 

el 8e [i-aOEtv ui; iroBst;, Tiva [/.' Iv8d8£ tujjlSo; exsu- 
ouvofiia [AOi K£p8wv ■rcaTpd; 6'tJLOiov I'y)V [Oev, 

tpiaxovxa 8s [iiv XuxaSavxa; dvaTrXT^aavTa 
8(5y[ia<j(, Moipdwv ells [/.sla? Odvaxo;. 

6H. AAAO. 

T{? ^poTO? oux eSdxpud' 6'ti, iddoov xd).).o? dt7rf,'X0iV 
el; dip'; •^pua^av yoviwv Motpai xax' evwTidv. 

512. AAAO. 

KAauGaxs i;avT£(;i[A6v [Yo]£p6[v [xdJpovolTcapidvcE? 
CTdvTs; i[Lr^<; [[xix]p6v irpciaQs Xuyp-f]<; (jTCo8i'?i?* 
I, x'XaiisaTs n^jv Siionrjvov, scp' -^ IJ^^y* TtsvOo? I'j^ougi. 
vuxtI xal -/^eAiu Busioxitq tox£[£;], JiOo. ALIUD. Viginli et sex annis ego quae-vixi Sabina 
et mensibus quatuor, et quoque undecimum diem, 
hocce inloculojaceo cum filia,qua! me prosecutaest 
demonstrata charitate amante-matrem, volunlale 

[Parcarura. 

506. ALIUD. 
Telesphore salve. 

Erat tempestas cohibens Telesphorum, et solvit 
sibi cingulum 

Littore eripuit, neque jam morata est Parca. 
celerem mortem et miseros parentes ! 

507. ALIUD. 

Amborum hocce monumentum est Sabina; ^Emi- 
viri gloriosi et prudentis conjugis. [lianique 

508. ALIUD. 

Filius Aristarchi jacet urbis-pnEfectus prudens. 
excellenter quem saae dilexit uxor Basilia Leocin. 

509. ALIUD. 

Non jam cera-junctis per monies delector avenis 
fistulae, non antris, non arboribus proceris, 
echoque non amo, non delector gregibus : 
viri autem justitiae-cultoris desiderans pulcherri- 
Ampelii exsulto et delector, ubi Musae [ma opera 
adstant delectatae platanis et aquulis. 

510. ALIUD. 

Parcarum me filum acerbum perdidit, non vita 

neque luce dulci multum fruitum : 
si discere tu cupis quemnam me hie tumulus tegat 

nomen mihi Cerdon patris simile fuit : 
triginta me annos cum impleveram 

decretis Parcarum cepit nigra mors. 

[tudo abler it 
Quis mortalium non lacrimavit quod tanta pulcri- 
in aera? Rapuere Parcae ante ora parentum. 

512. ALIUD. 

[itis, 
Flete omnes meam lamentabilem sortem quitrans- 

stantes parumper ante meum tristem cinerem : 
Flete miseram, ob quam magnum luctum habent 

node et sub sole qui-misere-pepererunt parentes, 512. ALIUD. 

Interitum plorate meum qui inceditis omnes, 
pauxillum stantes ante meos cineres. Plorate, heu! miseram, miseri quam flere parentes 
moerore ingenti nocte dieque solent. 17G ANTHOLOGIJ^- GRJECM APPENDICIS 5 1^5 J^uyov o'jx sI5ov to yap-T^Aiov, ou8' uusvaiov 
vies Ti? ohoy^ci.^r\q TipocOav eixtov Oa^vdacuv. 513. AAAO. 
0. K. 

T'^v irdvTwv y)>tjy.t.ov twv oixaSs, t^v Api^-/]'Xov 
[i,7)Tipa TY]; yaixsr?^? Zwi'Xo; £v6a Ssto. 

514. AAAO. 

Su.uovato? Moayiavoi;, iizzi Odvov , fvQdSs xstjiai, 
xw[j.wS6i;, y.7.1 touto Siaxpivti ys to ar\\LaL. 
Maoxicxvo; 8' sa' s6a«^£ xal ixY^Ssussv, oSiTai, 
aT,T£ vsxuv irpoliTCwv, [jltqt' Iv J^woii; IV iovTa* 
5 voccptaOsl? ^'.OTOU Ss iIXqi; xal jxotpav sTrlTica. 

515. AAAO. 

li6G[j.-i]<7h [X£ cpilo? TtaTpwioi;' -/j Ss iraTpi? [xoi 
IlaTpafi]' dcTocp -/.(fzijui Ilulaxiov itsSCov. 

516. AAAO. 

0p£t^£ udcTp-ri ^w[i-ifi x).u-6; -/jvCoy^oi; IIoluvsixYi; 
ul£ 8uo Mdcxaptv TaTiavdv ts xaaiv. 517. AAAO. 

rixpOxvl; £v6aSs xsttat ayv^paTo; aSavaTvi ts. 

518. AAAO. 

D. M. S. 

EvOdSs raiwvac, S xCcTiS^p -hots Pwti.-^; 
xal SiiTTvoi; xp(va; iro'X'Xa ij-et' £5cppo5iiv/)i;, 
Xctp-ai, Tw OavdcTco [ayi8£v dcp£iX6[J.£vo?. 

519. AAAO. 

Tf|[8£ Al£|dv8p£ia x6pYi TrpouoXoi; Aioviicou, 
x!.]5T096po? T£ 6£a? NeiIwtiSo; I(ii8o? dyvY]!;, 
£ixoai. 8l<; Tilriuaca )(^pdvov XEiTat. )^uxa6dvTa)v. 

520. AAAO. 

icTopia? 5£i|a(;, xal j(_£p(jlv SiravTa 'XaXY](iac, 

£a-n:£ipo(; Bpoaioio cocpfji; Up-^? T£ j^opEia;, cujus non videre jugum nuptiale, neque hyme- 

[naeum 
cecinit quisquam vino-laetus ante meos thalamos. 

ol3. ALIUD. 
D. M. 

Omnibus dulciorem qucE domi erant, valde-aemu- 
matrem conjugis Zoilus hie posuit. [landam 514. ALIUD. oW [hie jacc' 

Smyrnaeus Mosehianus, postquam mortuus sum, 
eomoedus, et hoc indicat sane monumentum. [res, 
Marcianus autem me sepeUvit et funeravit, viato- 
qui neque mortuum reliquit, neque eum inter 

[vivos adhue erara; 
privatus autem vita finem et fatum implevi. 

51 0. ALIUD. 

Adornavit me amicus patrius; patria autem mihi 
Patrse ; sed teneo Pulacium solum. 

516. ALIUD. 

Aluit patriae Roma3 incHtus auriga Polynices 
Alios duos Macarium Tatianumque fratrem 517. ALIUD. 

Parthenis hie jacet senii expers immortalisque. 

518. ALIUD. 

D(is) M(anibus) S(acrum). 

Hie Gaeonas, qui cistifer eram olim RomcB 
et in ccenis jura-dedi-saepe, cum hilarilate, 
jaceo, morti nequaquam debitus. 

519. ALIUD. 

Hie Alexandria virgo famula Dionysi, 
eistiferaque deae Niloticae Isidis casta), 
quae viginti bis implevit tempus annorum, jacet. 

520. ALIUD. 

Historias postquam ostendit (ut actor mimus) et 
[manibus omnia loeutus est,. 
peritus Bromii callidae sacraeque choreae Cujus amici optatos baud videre hymenseos, 
nee sponte oblatos (Eaocharse thalamos. 

SC. MAFF. 
517. ALIUD. 

Parthenis hie imjnortalis minimeque seiiescens. I 518. ALIUD. 

Gaionas ego qui Romano Tybridi nuper 
jura, sed et coenis ponere doctus eram, 
nil morti debens amplius, hie jaceo. SC. MAFF. 1 I CAPUT II. EPIGRAMMATA SBPULCRALIA. 177 affj^wv XE'.vo'.; Zip o<Jcov xivci-ro zpocojiroi.;, 

5 o5-:o; 6 7ra',8£{a; OaT-spY]!; iyxwaix Isi'^ai;, 
xeiTai 8y) I'^ipa ^sSap-^pLSvoi;. OOx s'Oavsv yap 5'Jl. AAAO. 

A'I'SuSjti;] jxoijv/) xal TipwTYi [tou? Ttplv ao'.Soui; 
Ssi^a,] xal oOx^Ti [jloi [/.uOov [speiT' apsTTiv, 
oOxitf vixjw yap iraffa? Ta; (jw[<ppova(; ouca^, 
x).£iv7^v t' A'Xx-fi(j]-:!.v xal IIr,v£'X6Tre[iav api(JTY]v 
. . . OUTlVa [XEll^Ov' 522. AAAO. 

Ay^Y) U.£V [/.Y^TTip [a' D.O/_£UlJaTO, Tiai? ETl X£8vY), 

TcpwTa? a)8Cva; pYj^ap-fva "Xayovi,. 
<I>au(JTOv 8' a)v6ti.a5£v u.7^T7]p ISiyi? dcTro ULYixpoi;, 

y£''vaTO 8' YjiOso'j; T/iluyfr/iv T£ xdpYjV. 
HevGo; 8' oii-i £xwv xal "k^TZfi^ 8wxa T£xou(rri • 

[lotpa yap oijSe yovYjv o'j).ou.£v*ri Ti6p£ |xoi, 
dXkoi ULE VY)).£iwi; Tpifjcwv YJpTra^EV aSslcpwv 

[XYi-cpd; TE yluxsp'T)!; xoupiSiYi? x' dX($j(^ou. 5"23. AAAO. 

IAwSeXETO'J? Tacpo? clu.1 <I>l').Ox)v£OC, Sv G£tO [JLlXTYip 
a^vuu.£va )^uyp6v raliSa <i*i).oxpaTia' 
<r/iz\ioc, o'j8' EcpGr) j(_>.a[nj8ai; TCEpl XP*^'"^'- Pa).£<j6ai, 

' oOS' £(jl8£tv Epp.-^V yU[JI.VaOlOU TTCOESpOV. 524. AAAO. Ex r?]? Twv '3l;J Sixaxal 8u' etwv y£y£vr][JL£vov £v 8£ \(0w [jlou 
Touvojia [8u]a-CY^v[oii ypa<|/'] il£[wv 6 TrdTYjp. 

6vi(^(5xt>)] 8' oijj(l v[6(y]u ^ESapYijiEvo?, (i>.).a Stw^a? 
l'ir:tov iirl C7tou8-^(;, a[lcpv]i8ico? etteuov [[jlwv 

o[ii8£ y' iOa'XcpGYjv] )(^£p'jl TraTpo? xal [xy]to6? 6 ilr^- 

XEIULEVO; -/jlXlOaVf,;- [M]o[tp' £ir]£[x)i]cO(J£V l[JLOU 

'55TaTiov ^Eiv]ou[(;] 8^[)(^9]a!. Idyov dvxl xpocp-^wv. 

Nixa [X£ (joaXEpa Mo[ip]a Se xal [8au.]a(5£V 
oSte yovEuffiv EYjv] Ti[JLa? x^P"-' ^^"^^ Y' ■J^aTTTru 

^aiov [tu|jl6]-»^p£i. ^wlov £iri(j[x]E8dcai. 
HSiCTov yap £)(£i.v dud ^[uy^'EVEwv] aTEcpavoucGai* 

ANTHOLOGIA III. eodem-modo-affeclus quo illi quorum movebatur 

[sub personis 
postquam ornavit omnem scenam disciplinis mul- 

[tum-illustribus, 
ille qui arlis florentis laudes de se reliquit, 
jacet quidem seneclute gravatus ; non morluus 

[est enim, 

vivente cum-pulcris choris arte ejus discipulorum 

■ ' [industriis. 

521. ALIUD. 

Minime mendaces sola et prima priscos poetas 
fuisse docui, neque jam mihi fabulam esse di- 

[cetis virtutem, 
non jam : vinco enim omnes qua? castae fuere, 
inclitam Alcestin et Penelopen optimam, 
. . . neminem majorem 

522. ALIUD. 

Casta quidem mater me peperit, puella cum ad- 

primos partus enixa ventre. [hue erat proba, 
Faustum autem nominavit me mater sua ab matre, 

genuitque pueros natu-que-minimam puellam. 
Luctum autem nequaquam volens et dolorem dedi 

[genitrici ; 

sors enim non sobolem perniciosa praebuit mihi, 
sed me crudehter tribus rapuit fratribus 

matrique dulci legitimaeque uxori. 

o23. ALIUD. 

Duodennis sepulcrum sum Philoclis, quod posuit 
deflens miserabilem puerum Philocratem : [mater 

infehx nee prius potuit chlamydem circumdare cor- 

[pori, 
neque videre Mercurium gymnasii praesidem. 524. ALIUD. Ex. bis decem et duobus annis natum : in lapide autem 

nomen miseri scripsit miserans pater, [meum 

Morior autem non morbo gravatus, sed cum in- 

equum cum studio, repente cecidi : [citassem 

neque quidem refocillatus sum patris matrisque 

[manibus infeiix 
jacens semianimis : Parca nevit [i. e. decrevit) 

{a me 
extrema externos accepisse verba loco parentum. 

Vicit me lubrica Parca et afflixit : 
neque parentibus fuit honoris gratia, neque avo 

jam tumulato parvam glebam inspersisse. 
Dulcissimum enim est habere a cognatis coronam : 

12 178 ANTHOLOGIZE GR^ECiE APPENDICIS 15 xai ToJ)? El? akl [Y£]v£T[a(; sv] '7r[^]v6[£]i. l'9£Vi:o, 
Touaou TTayx'Xauff-tOU SaijAOvo?, (L? dtStxot. 
'Av6' utou yap vuv d); [-rou? yov£]a? sz&Aa[oiTO 
§yx]a[T£j(^£i] -reu^wv, ou t£XVOV, a).).' d06[v-/iv. 525. AAAO. 

xal ojx" I 

ETrayaOw coi yEvoiTO [v£xpa)v iv SdjAoic] 
•/caA-/] COD uasa oipa, £U£py£['jCa? j(^apiv.] 

526. AAAO. 

AOavaxo; (/.EOOTCWV ouSeI; £cpu* tou8£ SsSv^pa, 
0Y)(j£U!;, AlaxiSai |i.api:i)p£<; eIci loyou. 

Ao)(^w cwcppova Ti3[i.6oi; lu.at? XaydvECffi 2;£6r,pav 
xouoTiV SxpuaovCou xaiSo; (ijjn3[JL0v' £X,&)V, 
5 oI'yiv o'jx Yiv£i/£ 7:o)vUi; pio?, ouSe ti; outox; 
£3Y£ TtxcBO? y^p-^GrrjV aW.o? 671' TjeKw. 

527. AAAO. 

Tlpu-a piou '■ztkicoii TzctXi; TaCou £v6d8s xsiaai, 
aaxTjaa? [;.ala irav eISo; tJiroxpiaEW?, 

dxTwxaiSEx' zTt\ J^T^ca? Acx^.YimoStopo?. 
Ff,; cjv -jrpdaOE ydvo? [j.Y)TEpa TaXav e'/o). 

528. AAAO. 

EvvEaxaiSsxajxYivo; iyw x£i[iai Tiapa Tt5ij.6u, 

6v iroiYjcE -TcaTYip Hpdx'Xo?, Supiv)? dito yaivji;. 
Ouvoaa S' £<JTi Hpixla* ya(-/) icaTpli;, i^ ii:apaxEt.[xai. 

529. AAAO. 

Avsps; ol'TCsp £? Auaoviojv -tteSov I'xete, ^eTvoi, 
Pai.6v ettI ToacpEOYJ ^Govl 8Epx6[i.£voi. toSe 6w[j.a 
avSpd; d:Ti.^ojJL£vou Zyjvd; vdov cdyi6'^oio' 
6c, no-:' eSei^e jjpoxdiv TuoT^UTCAdyxxoiuiv irpaTiiSECciv 
5 ^"JX'^^ aSavdrrjv xayi^paov ex Ai6(; ai5Yi<; 
ixdp-cupa <I>ot6ov d{jLU[xd(Jiv ev ceKSecci j^apd^a;. 
Ou8' doa OvY)Td<; £7]v, uir' dvdyxv); 8' 6i|iu.e8ovtoi; 
rjafio) slva'XCw TZfKZ^r^iLVioc. tjvusev olaov, 
£x peQewv 8' dva(jx£Cj(_wv cEp.vdv eStj Aid? olxov, 
^0 Ar,Toi8Yi xal Mouoai? ^to[x.dv iSic' -^fpi TEu^a;* 
l-riTYip 8' A<;x'X7j'j:id8Y)!; [xaxdpwv Tp(6ov -riEi, 

J(_pY| IXOCUV^V 8' OaITEV -KoT^UXir^piOV cV V£Xli£55lV. universus populus turn tumulum aggessit mihi; 
et meos parentes in setemo luctu collocavers, 

ob meam prorsus-lamentahilem sortem, quanta 
[eos injuria-afficiat. 
Filii enim loco nunc qui parentes coleret, 

habet buxetum, non filium, sed linteum. 

523. ALIUD. Epagatho tibi fiat mortuorum in sedibus 
pulcra tua omnis bora, beneficentiae tux causa. 

526. ALIUD. 

Immortalis hominum nullus est : hujusce Severa, 

Theseus, iEacidae testes sunt dicti. 
Glorior tumulus prudentem meo m sinu Severam 

filiam Strymoniae sobolis inculpatam habens, 
qualem non tulit longum aevum, neque uUum adeo 

habuit sepulcrum bonam aliud sub sole. 

527. ALIL'D. 

Termino vitae transacto Gaii Alius hic jaceo, 
qui exercui valde omnes histrioniae formas, 

octo et decern annos vixi Asclepiodorus. 
Postquam Terrae proles fui, matrem Tellurem 

habeo. 

528. ALIUD. 

Novem-et-decem-menses-nafa ego jaceo in tumulo, 
quern fecit pater Proclus, Syria e terra oriundus. 
Nomen autem estProcla: terra, patria, in quajaceo. 

529. ALIUD. 

Viri qui in Ausoniorum solum venistis, hospites, 
parvam in arida terra videntes hancce domum 
viri reverentis Jovis mentem aegida-habentis; [nils 
qui olim demonstravit mortalium multivagis inge- 
animam immortalem et senectutis-expertem ex Jo- 

[vis fato 
testem Phoebum inculpatis paginis inscribens. 
Non sane mortalis erat, sed necessaria-lege Jovis 

[in-alto-regnantis 
tumulo maritime irretitus perfecit viam, 
sed ex membris evadens venerandam venit Jovis 
Latoidae et Musis ara sub aere facta; [domun 
medicusque Asciepiades beatorum semitam petiit, 
egestatemque reliquit valde-perniciosam apud j 

[mortuos. 527. ALIUD. 

Transacto puer hic jaceo qui Teius £evo, 
nobilis in scenis histrio nuper eram. Vixi annos denes Asclepiodorus et octo ; 
matre satum terra nunc quoque terra tegit. H CAPUT II. EPIGRAMMATA SEPULGRALIA. 179 530. AAAO. 

531. AAAO. 

Koivov (pw; iSoufja TO xoivdv I'^w teIo; add, 
■rtivTS li^roOca tIxvwv xa7.7.t.yovou; STajrua;. 

MVi txiipou, cpCV (Xv£p, uLE-xal aCtTO? ixst yap oSeuffai; 
E^pTiCJi; r^v <rf,v (j!j-j"j'apLov E'jTU^(-r|v. 

532. AAAO. 

EvBaSs (7?iixa KllavSpo?... cpou EiiTUj^^iavoC, 
6"^ Moudwv Swpoi? soj^s loyov XapCxtov. 

533. AAAO. 

KXsojJiavSpou xdSs or, ixa, tov iv itdvTtJ y.iyt Motpa* 
Saxpudsv 8s u6).£!. -ir£v6o? I'Syixe 9avt6v. 

534. AAAO. 

Sap.]ot5io<; (?) ApiursCSou ).i.0o8a(8alo(; ivOa teteux- 
ixTOi; ?(ll)v Saxpiiwv xal luiroxdxwv dSuvdltov [xai, 
xal yap h Eutppauia!.? xal au'Xwv T^jSect. <|)wvai<; 
S<i)[jLYi0£l(;, dveXajJU^s PpoTot; liQoxa).).la [xopcpv^v. 535. AAAO. 

e. K. 

AvSpa cpfXov cpOi|JL£vov AiovOstov Iv9a8' I'9yix£v 
AsXcpl; £dv -rip-wd' sVvej^^' djjLocppooruvYi?. 

Kal (piXiTfi vixYi3£v dSslcpEitov 6[jL6voiav 
saOlo; AOv^vaio^ iv Ga'Xafxoio xfkzi, 

S; ToSe CY)U.' £T£).£(7(J£ TeSvE'.OTI 6£(J[/.6v dtd^tOV 

el'v£X£v suvoiYj?, -^i; £^£, -iri.<JTOTaTY|(;. 

536. AAAO. 

Ailiavw T(58£ [(r?iu.a] xarrip ayaSw ':ri[vuTu ts 
6[vyi]t6v XT,5[£U(ja]? dwu-a* id 8' aOavaxov 

i; |;.ax(ipwv avdpo[u(j]£ xsap* 'i^uyr\ yap (i£iJ^[a)<;, 
•J^ TO !^7iv Trap£j(^£i. xal Oeo^iv xaxESy). [cpotic;* 

V.r/io [au] cTovajrwv, iraTsp, 1(TJ(^£8£, [xvjT^p, aSsX- 
'7wu,a j^iTwv (^uyvj;" Tdv 8^ 6£dv ceSe ij.O'j. 

537. AAAO. 

Asf^'ava AouxOAy)? 8i8u{i.aT(5xou £v6a8£ XEtTai, 
■^i; [;.£^£pi.5To fipEcpYj, ^wdv TraTpl, 6aT£pov auTif,. 530. ALIUD. 
Philoxena. 

Senectute mortuam sepuIcrumhabetPhiloxenam. 

531. ALIUD. r 

[semper, 

Communem lucem quae vidi communem habeo finem 
quinque liberorum relictis pulcri-generis spicis. 

Ne defleas, amice vir, me; et ipse enim hue ilinere 
invenies tuam conjugera Eutychiam. [facto 

532. ALIUD. 

Hie monumentum Oleander staiuit... Eutychiani, 
qui Musarum dono habuit sermonem Gratiarum. 

533. ALIUD. r ^^. .^ _ 

[attigit Parca ; 

Cleomandri hocce monumentum, quem in ponto 
lacrimosumque urbi luctum attulit mortuus. 

534. ALIUD. 

Salvius Aristidis filius e lapide-artificiose-elaborato 

[hie fabricatus est, 

qui nunc est expers lacrimarum et tristiliam-pa- 

[rientium dolorum : 

etenim in bonis-gaudiis et tibiarum gratis vocibus 

aedificatus, fecil-ut-splenderet mortaUbus pulcro- 

[lapide forma. 

535. ALIUD, 
D. M. 

Virum amicum exstinctum Dionysium hie posuit 
Delphis suum honorans propter concordiam. 

Et amicitia vicit fratrum concordiam 
bonus Athenaeus in lecti cura, [gens 

qui hocce monumentum confecit mortuo legem adau- 
propter benevolentiam , quam habuit, fidelissi- 

[mam. 

536. ALIUD. 

^liano hocce monumentum pater bono sapientique 
mortali peractis justis corpori : sed immortale 

in beatorum exsurrexit sedes cor : anima enim sem- 

[per-vivens est, 
quae vitam praebet et a diis descendit. [fratres : 

Compesce tu gemitus, pater, contineque, mater, 
corpus vestis animae : deum autem cole meum. 

537. ALIUD. 

Reliquiae Lucillae gemelliparae hie jacent, 
cujusdivisi-suntliberi, vivus unus patri, alter ipsi. 537. ALIUD. 

Hie Lucilla jacet, mater de prole gemella quorum viva patri pars obtigit, altera matri. 

H. OROTIUS. 180 ANTHOLOGI^ GR^GtE APPENDTCIS 538. AAAO. 

Mv^TYjp [AOi TaTiava, irap' -i^ptov ffcTL? (S^eusk;, 

YjysipE ct7^Xy)v CUV iraTpl SwaOEvsi, 
itoXV 6).ocpup(5p.£voi [/.ixpw I'lri' y^v yap lii.ol \lz\q 

ESSoaoi; ou Tr);-r]pr|<;' ouvoj/-' loultavcj?. 

539. AAAO. 

Tu[x6o? [i£v xpiJicTEi [i£ Tov Iv x6'X7t[ot,ai.] TpacpsvTa, 
ouvojxa [x£v IIto'XeI jAaT!]ov 6Y£vvY](7a(; §£ SeT^euxoc. 
nEVTasTfji; S' lx6[XYiv AiSo? Sdaov ol 51 yovEtc u.£ 
[iupov-rai XEVsaT? D.iriai T£ip6p.£voi. 
5 Q yov££?, TL [/.anr)v xevEw •;ipoc4"^X^''^ TuaSw ; 
Moipiov yap x).wcT7ip'. tI'X[o(;] ^idxoio TlxuxTat, 

540. AAAO. 

AaLV£o; avf{\.r\ [xs i:Epi^ ^'X^''' ^^ ^^ H-^ TracTwv 

vij[JLCpT|V xa^ 6a").aaa)v •^p'nraa' acpvw; AiSai; 
IltoX^av, luypa yov£uai li-rrwv (jlvy) [i.Y]ia tIxvou. 

541. AAAO. 

EOtuytori? ZwiXou MtXi^dto;. 

npa^iTEloui; -i^vBouv Xao^do? ou xi )(^£p£{cjv, 
!<; 8' ETEWv Skjcoc? -rj^uOov dy5oa8a<;- 

ouvo[/.a 8' EuTuyCSy)? tl/£u8a»vu[iOv, aW.a a£ 8aijAa)v 
67]X£V dtcpap-Tia^a? (oxuTax' Etc At8a. 

542. AAAO. 

Au<7£a £v6a8£ ar^\L(x irarrjo Ey^jawv EireOirixE, 

543. AAAO- 

Aeuxoc? ^.£v Traxpii; iaxiv iaol, (TUEtpEv [8£ (is rdpyo(;(?) 
TOUVOJJ.0C AY][[xd(pi)iOv] (?) • xEtjAai 8' Iv 8irj[i.[i[) 

[ASvjvwv. 

544. AAAO, 

i-?]|xa Tiarrip IQeoSouIo? A'rtocpOiji.lvw EevocpavTW 
Oy^xe t(58' avx' apEr?i(; Vi8£ caocppocuvY)?. 

545. A.VAO. 

MeTvov, axou(jov£L<.ou,[7:ap]o8oC7ropE,Ti?iroT'£fpu [/.£• 
IlapSa'Xai; [l zcTzzi^t uaxYip, yac-nrip 8i [/.exixtev 

Euxuj(^(8o(;* 
ouvofid p.01 Se Etixuj(^iav6<;. 
5 IlaiSEiai; yap iyo) Tctvur?^; T^lirtca yEvfcOai 
xal X'^P'-'^' ^'^ Souvat [AVjxpl xal 7:axpl' vuv Se [xe 

•?lp7ia(j£v ouj(_'6(Jia)? evSex' I'yovxa ?xy). [Motpa o38. ALIUD. 

Mater mihi Tatiana, ad sepulcrum quisquis iter facis, 

erexit cippum cum palre Sosthene, 
multum lamentantes super parvulo: erat enim mihi 

Septimus, non plenus : nomen Julianus. [mensis 

539. ALIUD. 

[tritus sum, 
Tumulus quidem tegit me qui in parenlum sinu nu- 
nomine Ptolemaeum : qui genuit autem Seleucus est. 
Quinquennisque adii Ditis domum; parentesque 
deflent vana spe absumpti. [me 

parentes, quid frustra inani animam-applicatis 
Parcarum enim filo finis vitae factus est. [tumulo? 

540. ALIUD. 

Lapideus cippus me circumtenet; atqueme ex velis 

novam-sponsam ot thalamis rapuit subUo Orcus 

PoUam, tristia parentibus linquens monumenta so- 

[bolis. 

541. ALIUD. 
Eutychides Zoili filius Milesius. 

Praxitele florebam sculptor nequaquam inferior, 
in annorum duplicem veneram ogdoadem ; 

nomen vero Eutychides falsum-nomen es^, siquidem 
deposuit abreptum cilissime in Orcum. [me deus 

342. ALIUD. 

Lysea3 hie monumentum pater Semen imposuit. 

o43. ALIUD, 

Leucas mihi patria est, genuit autem me Gorgus 
nomine Demophilum; jaceoque apud populum 

[Athenarum. 

544. ALIUD. 

Monumentum pater Cleobulus defuncto Xenophanto 
posuit iiocce pro virtute et modestia. 

o4o. ALIUD. 

Mane, audi a me, viator, quisnam genuerit me : 
Pardalas me sevit pater, uterus autem me peperit 

Eutychidis ; 
nomenque mihi Eutychianus. [esse 

Doctrinse enim ego prudentis speravi me futurum 
et gratiam redditurum matri etpatri: nunc autem me 

rapuit non pie undecim habentem annos, [Parca I 541. ALIUD. 

Par ego Praxiteli formare in marmora vultus, 
tota sed annorum vita bis octo fuit. Eutychides mihi nomen erat, sed fecit, ut esset 
hoc talsum, rapiens me cito Parca nimis. 

H. OROTIUS CAPUT II. EPIGRAMMATA SEPULCIIALIA. 181 546. AAAO. 

M"^ xivEi. liOov EX yaiYic avOptoTre iravoupvE, 
u.-/[ a' oiTxtpov, T),Y]aov, xtjvs; OvZ-^itoci OavdvTa. In oi7. AAAO. 9t^X£ AuXEiaVY] U.VY][JLO(JUVY]? £V£X£V, 

i\ (JL)[a[6iw]c£v ett] 8£xa 7:£v-r£ Se [Ji.'?iva?, 

548. AAAO. 

ii; poSov Elapivdv ij£ ppoTdcpOopo; -^ipTracEv AS[ti;, 
XiavTjV -klTj-a Geo; C^rit; * acp£t).£ [x' £v aOTT|. 549. AAAO. 

Jx6(i|/.(o? cpi.)^£wv 8(Su[jL0v xopui^Yiv ap£Tda)v, 

Ttiv [XExa XXI 5uva-r,p£v iiro j(^6ov6<; £<; ^Cov dT.'Xov, 
^Eivoiai, TTpoT.iTrwv xai yE T:£V7](jt 7r69ov. 

550. AAAO. 

at, Ttiv xuavw-xiv MoDcrav, d-rjSdva rrjv u.£).(yYipuv, 
^iTO? 65' i^airivY]? tujjlSo; dvauSov 'i'/(t^, 

xal XEiTai, ),(6o; oic, tq Tcdvcorpo?, -/j irEpiSioxo!;, 
Mousa xalrj, xou<pY) coi x6vi? yj^e -jieIoi. 

p.T£;tx.ou-rr)v2Eip7iva xaxw^xaxd^YipTtaTE SaLjxwv; 

tC? [jlou TYjV yluxEpi^v YJpuac' dcYjSoviSa; 
Nuxxl jJLiYJ (^uj^ats'.v dcpap orTaydvEsai )^u9£T(ja 

wXeo, Mo'jg', ExaxY) 5' ojAU-ax' EXEiva ceo, 
xai CTOjia TCEcppaxxat, to j^pucEov oOSev eV iv col 

^sC^'avov, ou xd)Aou(;, oO cocpi-r]? -TUElExat.. 
EppexE [jL£p[jL7)pa!. 6utJLaXy££?* ajxjxopoi icSlvii; 

iXirtSo; dvSpwTTOi.- itdvxa 8' iSSyjla xuj^^Tj?. 

551. AAAO. 

}M\ [i.o'j IvuSpi^Yis di'vov xdcpov, Si -napoSixa, 
ii , jJLY^ COl tXYlVlTfl iT'.xpov Sir' AyEciXa?, 54G. ALIUD. 

Ne inoveas lapidem e terra, homo maligne, 

ne te insepultum, miser, canes discerpanl mortuum. 

547. ALIUD. 

Gaius fataliter iixori hocce monumentum mortua) 
* posuit Lyciana; memoriae causa, 
qua) secum convixit annos decern et quinque men- 
pudicitiae virtule moribus suscepta. [ses, 

548. ALIUD 

[Orcus, 
Ut rosam vernam te mortalibus-exitiosus rapuil 
Semnam : tolerabilia deus vitae mihi detraxit in ea. 549. ALIUD. 

prompto-animo amans geminum virtutum culmen, 
rectissimamfidematqueliberalitatem-in-hospites: 

quibuscum et simulmigravite terrain vitam aliam, 
hospitibus relicto et pauperibus desiderio. 

550. ALIUD. ^ . 

[viter-canentem, 
Ca^ruleos-habentem-oculos Musam, lusciniam sua- 

exiguus hicce repente mutam tumulus habet, 
et jacet, ut lapis, omni-scientia-pr»d!/to, concele- 

Musa pulcra, levis tibi pulvis iste fiat, [brata. 

b. Quis mihi Sirenem male malus abripuit deus? 

quis mihi dulcem rapuit lusciniam? 
Nocte una frigidis repente guttis soluta 

mortua es, Musa ; marcuere oculi iUi tui, 
et OS clausum est aureum : nihil jam in te 

reUquum, nee pulcritudinis, nee sapientiae est. 
Abite, curae animo-dolorem-a^erenfes : expertes 

spei homines : omnia incerta fortunae. [bonae 

551. ALIUD. 

Ne meum violes purum sepulcrum, o viator, 
ne tibi irascatur acerbe Agesilaus, 550. ALIUD. 

n. Musa nigris oculis pulcherrima, dulcis aedon, 
1 sub lapide hoc vili muta repente jacet, 
<u foret ipsa lapis, sic dicta et nobilis ilia 
Musa jacet : verum sit tibi terra levis. 

' Quod rapuit dulcem mihi numen aedona? Saevi 

{Use Sirena mihi sustulit ira dei? 
V aa nocte nocens heu! te, mea Musa, peremit occlusitque oculos frigida gutta tuos ; 
inseruitque ori mellito vincula, sit nunc 

ut nihil eloquio de sapiente super. 
Ite procul, curae mortalia corda vorantcs, 

spe sine ; Fortunse est non nisi fluxa dare. 

551. ALIUD. 

Hunc tumulum (sacer est) noli violare, viator, 
iratus fiat ne tibi rex Erebi, 182 ANTHOLOGI^ GRMCM APPENDICIS tlizow ApaTELw- yatav £X_oi,<; sTvacppav. o52. AAAO. X£i6' Hpax).£C8Y)i; 6 <t>ilwvo? At^Xio; wSe, 553. AAAO. 2-?){i.a TOi, [Sy] yluxEpT) T£).£(jOv7.a, IvOASe [xalov 
T£u^£v ISa? (i);(5j(_w, ).aj(_£v -J^ oi TTOcv TO •7:£[pia<j6v 
•;r'l(JT£0?, EuvoC-rji;, ap£T?i<;, iiYa[voc£)po(Jtiv7j<; T£, 
ocpoa xal laao[i£voi(ji t£6v xIeoi; acpO'.TOv [tlt\. 554. AAAO. 

Ifirvo? I')(^£i. ce, [JLaxap, ';ro>.inQpaT£, St£ Sa6iv£, 
xal l,i)i (I)? -^ipwi;, xal vexu? oux iyEvou* 

Eu8£i(; 8' w; I'ti, ^wv utto 8£v8p£(ji, cot? £vl TU|j.6oi(;- 
^Luyal yap ^waiv twv i3iyav eucJc^ewv. 

555. AAAO. 

EiOe [XT), w i:avapiaT£ BoxdvTie, aai; aTElsffxov 
epyov ^[tpu] irpauiciv xoia -rtovYjcajJLsva). 

556. AAAO. 

AOpr,).to; EuTUj^r)!; 

TOi? xaxoiyo[XE'vo[; (iveias; X*P'^* 

©(eoI;) x(aTa)^bov;ot;). 

Kii^txot; '^v [jLia -Traci -jtaTpl? xal [xotpa 82 xavra? 

a)l£(j£v -^IOeoui;, w •7Tapo8tTa, [i.ia. 
008' •/i|/.a? [AveXwv 11c, ivviyayE auyyEVEEdoiv 

6ai|;ai. o'8'jpo[ji.dvoi?, diXko-zpian; 8' eitl "j'^i? 
5 xal VEXua<; HEp avYip ^evo;] aiiTo; '^JJ-^"^ ETudSifiCEv 

j^i^[jLvv TEu^E TiuypoTi; (xv7^[xaTa jjLupd{i.Evo;* 
OU TO Xa)^6v XOCjJLEl irE0lX£l|XEV0V ouvo[/.a Tti[/.6ou?, 

ou yTvUXUi; £c6' -^aiv xav cp6i[/.£voi.(Jiv £pw<;. 

557. AAAO. 

Ouvo[J.a $i.)kOxijvT)yo<; eixoi* Toto? yap Oirapj^^wv 
9y)pgIv ettI cpoSspoTi; xpanrvov sO-rjxa 'rt68a. 

558. AAAO. 

HaTpiSoi; olxo[v(5aov j^Epl xal ^ouT^Jatai xpaTaiov, 
r[aiov AvSpojxEvoui; £v[6a]8' I'j^^w cp6i[i.£vov 

w toSe OT^jJLa TtovYjaEv a8EXcj)£6? •»^8£ xal aiSTui 
^aiwv Euccpdvioi;, xal loulia aloy[o?, Proserpinaque filia Cereris ; sed praetergradiens 
die Arateo : terram habeas levem. 

5o"2. ALIUD. 

Plurimam quidem qui inter-mortales virtulem pa- 
[tri matrique ostendit, 
jacet hie HeraeUdes Philonis filius, Delius. 

553. ALIUD. 

Monumentum tibi, dulcis Telesilla, hie pulcruia 
fecit Idas uxori, quae sortita est ouinem exeellen- 

[tiam 
fidei, benivolentiae, virtutis, mansuetudiiiisque, 
ut et futuris tua gloria incorrupta semper sit. 

554. ALIUD. 

Somnus habette, feUx, peramabilis, dive Sabine, 
et vivis ul heros, et mortuus non factus es; 

dormis autem tamquam adhuc vivens sub arbori- 

[bus tuo in tumulo; 
animae enim vivunt eorum qui valde fuere pii, 

555. ALIUD. 

Utinam non, optime Vocontie, tuo imperfectum 
opus sit ingenio, qui tanta elaboraveris. 

556. ALIUD. 
Aurelius Eutyches 

illis qui interierunt, memoriae gratia. 
Diis Manibus. 

Cyzicus erat una omnibus patria, et latum omnes 

perdidit juvenes, viator, unum. 
Neque nos tollens quis reduxit cognatis 

sepeliendos lugcntibus, aliena autem in terra 
et mortuos vir, licet alienigena, ipse habere voluit 

et nobis fecit miseris monumenta plorans. [ios, 
Cujus pulcrum ornat eircumpositum nomen turau- 

cujus dulcis est nobis vel inter mortuos amor. 

557. ALIUD. 

Nomen Philocynegus mihi : talis enim cum essem, 
feras in metuendas rapidum tuli pedem. 

558. ALIUD. 

Patriae administratorem manu et consiliis validum 
Caium Andromenis filiurn hie habeo mortuura : 

cui hoece monumentum exegit frater atque sibi 
vivens Euphronius, et Julia conjux, irF^ et soboles Cereris Proserpina : sed, bone, transi 
fatus Arateo : sit tibi terra levis. h. g. 552. ALIUD. 

Qui multa moriens patribus virtute probavit 
sese Heraclides Philonis Delius hie est. sc. CAPUT II. EPIGRAMiMATA SEPULGRALIA. 183 ; xal ■rtatSsi; cpOiixlvoio 7r£pix['X£t-:]oi) r[oJCo]io 
Eucppfdvilo? Euxr/][JLwv G' eIvexev £0[<J£6iyi;* 
KuCvta T£ Twv ysvfxEipa, (pilou ijle [i.viri [ts vrj dtvSpd; 
Setxvijw al(5j(^oi; r^Otot. (jcacppoffuvYiq. 

559. AAAO. 
MaiavSptri; tyj; Baxxiou. 

•l'.-o(JECp6va, Tu ^O^spyov diiEuiracai; dtvSpo; Att' eu- 
axo'.TOV I; OvaTOui; alixtav 6£!x.£va [vT|<; 

£'./.o<T£Ti.v, Ta xa).).o? ac()wpi(j£ Ruupii; iv a(jTot<;, 
iX).a T'jj(^Y) cxo),iot; SoypLaaiv -^vxiaoEv, 
vix' aA^oSaitav MaiavSpCv) -^T^dOe yatav 
iv8pl <pi^O(JT6pyou; 8£txvu[X£va j^^apixa?, 

//O' (ov fioiTo [jLVYJjxa tz6gic, xi:i(j£v, ouv£)^' (Xjjl' auTw 
ixSTjao; ysvoixav TraxpiSa ^^Eiitotx^va 

'I';&5£cf6vai; 5' aSiau'Xov uiro <JTuy£p6v 86|xov r,AOov, 
•::au5'.7:6vw lA^xc, 'Xoudatji.fva irojia-ri. 560. AAAO. 

Mixxr,; 0'JV0[/.a jxouvov tyzi Taoo?, eOceSeei; Ss 

i|/u^riV, xal tteSicov teojjlov' e? -^Xusitov 
ToijTO caocppou'jvYii; £laj(_£v y£pa<;, ap.6poaiYiv §£. 

Za>[J.0t-rO? uSpiUTTj? OUX ETTaTYJCE j(^p6vo(;, 

a/.X' [auTT)] vii[ji.<pYi5i |jl£t' z\)at&i[ta]aL xaO-?]Tai. 
avfpo; £v [xvrip.T| xapta ©ulascoixEv/), 561. AAAO. 

Xatpe, EOvo(x£ E0v6[iou. 

Ojvoaa [j.oijvov e^ei CTocla, ^eve , cw[j.a Se tiovto; 

Tiaxpa; xal AegSou [;.£5<jov u7ro6pu)(^iov 
u-TiTYip 8ti TTavdSupTO^ ipY] jJ.aiov xata 8to[xa 

Euvo[j.ov aldl^Ei [xupf dSupouEva, 

562. AAAO. 

O'jvoixtx {JLOi ElaxYi • Tcx-cpl? 6' IctIv 0uaT£tpa. * * * * ******** xal GOV, dStxa, 

oO^S'.ov euSuvoi TiavTa Tijy] fiCoTOV. 

OsTii;] £[j.£u c"n]A"Xav xal tov a(6ov oux a8(,X7^(nr) 
ouTO? Tav auTav tjiotpav £[j.ol \(xyix()). 

563. AAAO. 

Tacpov TOV ovTa irlT^ctov, ^wji.dv 8' fiaa 
ETEU^a xaTOC yr\c, KXauSia, -^ xal Azy^cn.^, 
A6yivi(ovi y^kUXUxaTw xal (pO.TaTW, 
4'^'vw yEvoiJL^vw cu[JL6(t{), [/.VYJjXYj? y^apiv. 

564. AAAO. 

nixpYiv T7^v8' £x6\ad/£ X°^P'''' H'-"'''!!^''!? ^'xi Cwo? et filii defuncti incliti Caii 

Euphronius Euctemonque propter pietatem : 
Quintaque eorum genetrix, dilecti memor viri, 

demonstro uxoribus mores pudicitiae. 

oo9. ALIUD. 
Mseandriao Bacchii (uxoris). 

Proserpina, tu operis-amantem delraxisli a viri 

aelate sine-judicio in mortales statula, [cubiii, 
viginti-annos-natam, cui pulcritudinem attribuerat 

[Cypris inter cives, 
sed pravis decretis obviam iv?t fortuna, 
quia alienam Ma;andria venisset in terram 

viro genuini-amoris ostendens gratos-affectus, 
pro quibus mihi monumentum conjux exslruxit, quia 
peregrina facta-fui, patria relicla, [secum 

Proserpinajque tristes domos, unde non remeare 

[licet, subii, 
ubi oblivionis per-quam-cessant-dolores potu 

[me proiui. 

o60. ALIUD. 

Miccse nomen solum habet sepulcrum, pii autem 
animam, et camporum usque ad terminum Ely- 

[sioruTii, 
hoc modestiae sortita est praemium, immortalita- 

[temquc. 
Corporis violator non calcavit earn tempus, 
sed ipsa conjuges inter pias sedet 
viri in memoria valde servata. 

561, ALIUD. 
Salve, Eunome Eunomi fili. 

Nomen solum habet cippus, hospes ; corpus autem 
patriam inter et Lesbum submersum : [pontus 

mater ergo flebilis desertam per domum 
Eunomum luget plurimum lamentans. 

562. ALIUD. 

Nomen mihi Elate : patriaque est Thyatira. 

********************* 

et tuam, viator, 

beatam regat omnem Fortuna vitam. 

Quicunque meum cippum et lapidem non laeserit, 
ille eamdem sortem atque ego consequatur. 

563. ALIUD. 

Sepulcrum qui est proximum, aramque simul 
feci in terra Claudia ego qua? et Dechas nominor, 
Athenioni dulcissimo et amicissimo 
castoque facto consorti, memoriae gratia. 

564. ALIUD. r . ^ 

[vivus 

Saxum hocce exsculpsit gratia memoriae, adhuc 'I8i ANTHOLOGI^ GRMGM APPENDICIS Poijcpc? Iwv •rtpoTcdtTwp YjjxstspY)!; ysvE-?]?* 
£v vojjLixYJ 7cpou)(^ovTa Klsd jx6poTov "^ipTCacE Moipa, 
Ttpwra i7uv£G7rd[x.£vov ^YifxaTi BiOuvixw. 
5 05T£a 8' £1:; ■acxxp-^v 6 Tva-Yip wizdaaixTO PoucpOi;, 
xal xaT£6Tiy.£v <X[pai;] I'vOa [iT£p ol] Trpoyovoi. 
HpwQ 8' Ivl twSe xal (i'XXo!. cpCXxaTOi X£i;vTat,, 
Tiu-T^Ei? Xp(5vio? uid? T£ no'Xu)(^p6vLO(;, 

565. AAAO. 

ndvr/] [j.£v x'j8o; T£pTu)0>oi) 

Ix TS cocpwv I'pywv IV. t' dyaOwv TrocTEptov • 
vuv 8' ETt. TTOU xal jiaT^lov, (ipY]lCp()vWV 6't£ CptOTWV 
TOGfJYiv £v cTaSioi? i<JT(5p£(JEv (jxpaxi-^v, 
5 apxTOU? TTopSaXiai; T£ xaxIxxavEv Y)8£ llovTa?, 

CCptOV XTECicVWV TTaTp"r)V TTfEcSuTEpYIV 0£[J.£VOi;* 

Tw ix£-a xlsivov Apviv ivaycivio; iaxi xalEp^Yj; 

vixYjv iTopfftJvwv Av8paciv aOlocpdpoii;. 
ToCvExa xal pa.ai\riti iTiiaTiXkzvj liufvEucav • 
10 al 8' dpc-ral TOiifou xal itpoydvwv Tr).£ov£<;. 
i^T^aa Se, x£l T£j(_VY) 4>pijyi.ov ).(6ov I'pyw i\i[-'fj(zi, 
<l;£uS£Tai.* ix yar/^? t?]c8£ Ttfcfuxs [liOo?. 566. AAAO. 

Ou TO 6av£tv d).y£iv6v, i-Kti i6^z TzoiGi iTEupwTat., 
a'X)va irplv ■fi'k'.Y.i-qz '^a'' yovswv irpdrspov, 

Ou ydaov, oux u]x£vaiov I8wv, ou vuixcpia AsxTpa, 
X£t|jLai, ipwv TToTv'Xojv, ipd[i.£vo; 7ul£6vwv. 567. AAAO. 

Ouvo[J.d |j.ot. MsvE'Xao?* dtxap 8£[/.a(; £v0a8£ X£iTai, 
<i^uji\ 8' aOavaxwv alOlpa vai£Td£'.. 

568. AAAO. y]£v6u.-/]v M[ap£WTi8i. yaiY^, 

x£t(ji.]ai 8' "/iyaOEU K£[xpoTco<; ijv Sair^Sw. 

569. AAAO. 

a. Ila-vpoi; i7c'£U(j£[6iY)] [JL£X£vdi;Tdcpo<;(!J8£xaT£(j^£v, 

a.X]V oux iv yaiY) ttiSe 6avcjv EirdcpYiv • 

SjjLupvaia 81 y.dvi(; fx' ixaliidiaTO, yYjpalr/)? 8£ 

iliriSoi; oux Y^).6ov irpd^ -Ttoliov '7r).dxa[i.ov 

5 •7ral!8a 8' Axivt^tou ^t cuvtuvujxov Y)p7ra(i£ Traxpd; 

Moipa, xaxdv yov£(ov j(^7)poGuvr)<; Sdxpuov. 

p. NewTc'pou '\vix:qtou eTCttdiptov. 

"OffTi? vExpdv Trpdcodiiv dcpavicEi texvou 
oQtox; dwpo',? 7C£pi7:£(J0iT0 cTUii-cfopat;. 

570. AAAO. 

a. 0? 8' av 7upo(Joi(3£i, y£tpa tyjv jiapucpGovov, 
' oStw? dwpoK; T.zomiaoiio cutAcpopoi;. cum erat, Rufus avus nostrae stirpis : 
in legibus prffistantem Cleombrotum rapuit Parca 

prima consequutum in foro Bithynico : 
ossa autem in patriam pater attulit Rufus, 

et deposuit sublata ubi sunt proavi. 
In heroo hocce et alii amicissimi jacent, 

Timeis Chronius filiusque Polychronius. 

565. ALIUD. 

Ubique quidem est TertuUi gloria 

ex sapienter factis atque bonis parentibus : 
nunc adhuc et magis cum Martis-amicorum viro- 

tantum in stadiis stravit exercitum, [rum, 

ursos, pardalesque occidit atque leones, 

suis bonis quod patriam antiquiorem faceret : 
cui post inclitum Martem certaminum-studiosus 

[adest et Mercurius 

victoriara prsebens viris praemia-ferentibus. 
Propter quod et reges (imperatores) episiolani- 
[dare ad cum dignati sunt : 

sedipsius plures vel quam avorum sunt virtutes. 
Monumentumque, etsi ars Phrygium lapidem opere 

mentitur : e terra hacce natus est lapis, [arguit, 

566. ALIUD. 

Non mori molestum est, quippe cum id omnibus 
[sorte distributum sit, 

sed mori ante justam aitatem et ante parentes. 
Non nuptias, nonhymenaeum qui vidi, non geniaies 

jaceo, amans multos, amatus a pluribus. [toros, 

507, ALIUD. 

Nomen mihi Menelaus : atqui corpus hie jacet, 
sed animus immortalium eethera habitat. 

568. ALIUD. 

Natus sum in Mareotica terra, 

jaceo autem in valde-divino Cecropis solo. 

569. ALIUD. ^, , ., 

[habuit, 

a. Patris per pietatem me inane sepulcrum hie 
sed non in hacce terra mortuus sepultus sum : 

Smyrnaeus autem pulvis me contexit, senilisque 

spei non veni ad canos crines. 
Filium autem Anicetime cognominem rapuit patris 

Parca, malum parentum orbitatis lacrimosum. 

b. Junioris Aniced epitaphium. 

Quicunque mortuam speciem nati abolebit ; 
sic in indecoras incidat calamitates. 

570. ALIUD. 

a. Quicunque inferet huic sepulcro manum gravi-j 
sic deformes incidat in calamitates. [ter-invidam| 
CAPUT II. EPIGRAMMATA SEPULCRALIA. i' 0; av OS ^itpa TZ^ocxyiyTi fiapucpOovov, 

Tat^ cnuxxZi Tzz^iTziao'.'o cuacpopaX;. 

571. AAAO. 

*P'pu.Yi; 'Ax[jLOviu; xal Eu[iev£U(; xw utw (xou EOxapuw 
xai iauTCd xal x^ Y^vaty.i 'A^poSiairi. 

EuLOu 6xv6vTo; xal yuvai/6; xal tsxvwv 
6(; Sv dvoiqsi. TiiaSov t^ ^T^a^/si. Taipov, 
-o)w).aiv awpcuv ■TTSpntlaoiTO sup-cpopai?. 

572. AAAO. i TU Sv wpoaa^Ei. x^'pa t-?iv ^apucpOovov, 
:oXlai(; awpo'.; T:zon:i<ioizo cutxcpopat?. 573. AAAO. 5<; 2cv i:po50''c£i X'^P* '^^ ^apucpOovov, 
ifcxarr]; jj^slaCvYi; izz^nziaoixo Saiixooriv. 

574. AAAO. 

Ti5[i6ov coi iio{v]'5a, EaTripiE, Fopya? (Xtexvos; 
IfK^Tirip TtptoToyovw, sTspov -rcaiS' outiv' zyouncc' 
icpwTO? ydp a' ixalssaa; dtfiir^Topa [jLT^irepa, t).y)[i.0V 
xal -rtaaav c' eSiSa^a SiSacxaliYiv, xaxuiAOips* 
dvxl yau-wv 8' I'axpwaa Tacpou;, x.^pa 8' Atte'XeCcpByiv 
dv8p6<; x' Ti^Ss x^xvou, ou8£ Ttlsov ^ Saxpu ousa. 

575. AAAO. 

Oilx (ixlsYi AEXOupaxov opa;, 6'v avEfXs Say[(xTa(; 
lai-rji; yziooc, ijxYJ; oo irpocpoywv Oavaxov. 

576. AAAO. 

NOsY)? suxaxxo'J x£ xal ipyaxiSo? xdSe <rii|ia. 

577. AAAO. 

npaixwpiavov i^i (Jxpaxi.(oxY|v I'vOa <I>0.-/ixov 
cwOevx' £X xajxaxwv •^8£ xovl? xaxE^si.. 
H 8' A7.x(;j.0Aa [i£).7.6vup.90i; Sucxux*'!?. 

578. AAAO. 

llo)^^ 7uovri(jaa£vo(; ^idxou [toISe xlpfxax' A<fty[j.at 

ciiv yaj;.£XTi ald^w Aao[8Cx-r) xaxa6a;' 
y.tl'j.y.1 8' eIv AtSifi ^ocp£pYiv £7:i£i[p.£voi; a^^^uv, 

p-Yixpl liTTWv iiEvSoc ).uyp6v [ilEivoxaxY) • 
iA/.d y', i^aX <h'JyjxX, 8u' (i8£'Xcpi8£[oi ouv(5uLai,p.oi., 

^aipoix' EuisSiYi? £?v£X£v £l[lixpLvoiji;, 
7rf,lTi xi.[JL-/]cavx£; iaov xd[cpov dOavdxoi; T£ 

IUeoiuiv TrdiTTCot. 8' eXOexe •;:[£U56[jl£voi. 

Aax7wTfii:i.68oi)p£ ACtovo?, X*^P^' 

579. AAAO. 

Zy]X£1(;, w Trapo8txa, xi; if^ cxt^ay], xi? 6 xuiiSo?, 185 

h. Quicunque manum huic sepulcro admoverit gra- 
easdem incidat in calamitates. [viter-invidarn, 

371. ALIUD. 
Hermes Acmoneus et Eumeneus filio meo Eucarpo 
et mihi ipsi et conjugi Aphrodisiae. 

Met mortui et conjugis et natorum 

quicunque recludet tumulum laedetve sepulcrum, 

multorum deformium incidat in calamitates. 

572. ALIUD. 

Sr quis admoverit manum invidia-gravem, 
multas indecoras incidat in calamitates. 

573. ALIUD. ., ... 

[ter-mvidam, 

Quicunque inferet huic sepulcro manum gravi- 
Hecates nigrae incidat malis geniis. 

574. ALIUD. 

Tumulum tibi feci, Papirie, Gorgas prole-carens 
mater primogenito , alterum filium non haberis : 
primus enim me vocasti non-matrem matrem , miser ; 
et omnem te docui doctrinam, brevi-fato donate; 
pro nuptiis autem stravi sepulcra, orba enim re- 

[licta sum 
viroque et filio, quae neque plus sum quam lacrima. 

575. ALIUD. re M., 

[Sagitta, 
Non ingloriosum Decoratum vides, quem sustulit 
qui sinistra manu mea non effugit mortem. 

576. ALIUD. ^. . 

[turn est. 

Nysae modestaeque et laboriosse hocce monumen- 

577. ALIUD. 

Praetorianum me militem hie Philetum 
liberatum e laboribus hicce pulvis tenet. 
Hajcce est Alcimilla brevi-futura-sponsa infelix. 

578. ALIUD. 

Postquam multa laboravi, vitae hos terminos adii 

cum propria conjuge Laodice degressus : 
jaceoque in Oreo tenebrosa indutus caligine, 

matri linquens luctum gravem miserabili : 
verum, o meae animae, duo fratris-filii consanguinei, 

valete sinceram propter pietatem, [libusquo 
qui cippo honoravistis meum sepulcrum immorta- 

Pieridibus : avique met venite percontaluri. 

Asclepiodore Dionis flli, vale. 

579. ALIUD. 

Quaeris, o viator, quis sit cippus, quis tumulus, 186 ANTHOLOGI^ GR^C^ APPENDICIS — Tioz Tp'jcpMvo? TOuvo[/.a TdcTOV I'/^wv, 
T£(j(jaoaxaiO£X£TT, Bo'ki/ow ^idxou CTaSisiiaai;' 
6 TOijO' 6' ttot' civ ysyova, c-n^D^-r), T'^[x6o;, liOo?, 

[slxtov. 

580. AAAO, 

H{iY)V iv ^woi? • cpdco? [-^Su 8s] ^.etuov Ayevvw;. 
Ouvoadc [J.ot. XpY]CTtvoi; to irplv, AveSpsd^s Ss yata 
BiOuvwv irptir/] Nixoii.r|8£ia, xtsivs 5' Aj(^i.'X'X£6(;- 
TauTa Se iravTa jjlitoi.(; Moipwv -ttcxOov, w? avGowTTO?. 

081. AAAO. 

Ev9a8£ yyj xaxs^ei v£ov dcvEpa, w tzoltoiz •/jSV 
xa7.Yi )(^6a>v Aoxiti.010, to 8' ouvoijLa ol t(58' e'xsito 
UcnTzioii IlacixpocTou;' xa86av£ 8' —vu — 

082. AAAO. 

Aico)>lc<)vC8iri £s6)^£, at [j.£v yoaovTS yovf|£ 

(XupojJLEvw 0av|/av cpipTaTOV t^iOeov, 
Se^iJov [IvjJTvipa* [JL£ya CTEvaj^^ouffi 8' £Taipo'. 

o'xTa)xai8£X£T£? av6o5 6p.Yi)axiY)i;" 
5 T(5v8£ Se Piwp.6v l'6rjX£ iravuffxaTa 8wpa M£vav8po? 

(fCkoz oL^tXf^ziou u.r,8£vl 'kznzC^z^oc,. 583. AAAO. 

IlaTpU p-£V MuvSo; • y£V£Ttop 8s \i.z\j I'tiIet' Itxcwv 

STopya 8' Eu6o'j^ou xoupa dv£ypacp6[i.av. 
T£xvov 8' ApTiydXaxTov lacova aaTpl "knzouaci., 

J^oja? §5T£p6ji.av £lv£axai.8£X£Tt(;. 
5 AlaxTav 8s GuyaTpa XQtT£(JT£vaj^YiC£ STodtTEia. 

old. lic, zhaCkioL 8dxpu(Ti.v aXxucvii;, 
To3v£XQC Tdv xaToc ya; MupTov, ^svo'., aO^rjcavTs; 

y^aCp£iv, Totv a'jTocv dvTiv£jjL£(j9£ ydpiv. 584. AAAO, 

Aotu (jjyysvlciv T£ |/.' £8£i[;.aT0 ar\\LOL caasivdv 
AiVEia? [ipiap-^i; xu8o; £;)r^ajv CTpaTiv]?, 

irpoaOE TciiX-ri? a£ivaov, acpSiTov, oStivo; auiw 
auTOxaciyvT^TWv /.'^pai; o'pE^ajjLsvo-j. 
5 Tov;v£xa tw8£ [j.£v saOld iropoi Oeoi;' £l 81 t'.? alv?^? 
X£p8ocuv*](; [;.£T£j(^£i, d>.y£a toj8£ 8dTW. 

585. AAAO. 

H }j.' alJ^-rjov afXEiAixTo; TtspiTjpTraciE Moipv) 
dpTi xTiUTtov IlacpiT); dJ;a]j.£vov 6a)id[xwv 

it^vBecji 8' ou)(^ oaCoici 8u(jr/.6aT0i; . . . 
. . . CTOva;i(^£tv 7rat8' £T£pov jj-sldOpoit;. 
5 El 8s BzkzK; yvwvai tov s;j.6v ,8iov, w TcapoStTa, quae in cippo effigies recens-facla sit. 

— Filius Tryphonis nomen Tatum habens, 
quatuordecim-annorum curriculum vitae stadio- 

[emensusjHl 
hoc quod olim fui, sum, cippus, tumulus, lapis" 

[effigies. 580. ALIUD. Eram inter vivos : lumen dulce reliqui sine sobole 
nomen mihi Chrestinus prius; aluit terra [les : 
Bithynorum prima Nicomedia, occidit autem Achil- 
haecque omnia Parcarum filis passus sum, ut homo. 

581. ALIUD. 

Hie terra tenet juvenem virum, cui patria erat 
pulcra Docimi terra , nomenqlie illi hocce inditum 
Papias Pasicratis filius : mortuus est autem. . . 

582. ALIUD. 

Apollonide bone, te quidem deplorantes parentes 
flentes sepelierunt optimum juvenem, 

peritum medicum : magnopere gemunt sodales 
octodecim-annos-nafum florem ejusdem-Eetatis 

[ac stmt ipsi ; 

hancce autem aram posuit ultima dona Menander 
ut amicus fratris nemini cedens. 

583. ALIUD 

Patria quidem Myndus : genitorque mens fuit Ja- 

amicitiaque Eubuli fiha adscripta sum. [son : 
Filium autem a-lacte-recentem Jasonem matri lin- 

[quens, 

vita orbata sum novem-et-decem-annos iiata. 
Miserabilemque filiam deflevit Stratia, 

qualis quaedam marina lacrimis halcyonis. 
Quapropter quae sub terra est Myrto, hospites, 

[dicentes 

valere, eamdem invicem habeatis gratiam. 

584. ALIUD. 

Ipsi cognatisque me exslruxit monumentum splen- 
iEneas validae laudem habens militiaj, [didum 

ante portam, aeternum, incorruptibile, nemine ei 
fratrum manus adhibente. [maiae 

Quapropter illi bona duit deus; sin autem quis 
lucrandi-cupidinis particeps-sit, dolores isti dull. 

585. ALIUD. 

Me juvenem non-mellita abripuit Parca 
nuper claros Paphiae assecutum thalamos 

luctibus autem non piis inaccessus 

. . . geraere puerum alterum tectis. 

Sin autem vis nosse meam vitam, o viator, i CAPUT 11. EPIGRAMMATA SEPULCRALIA. 187 Y, ii.£v jiLOt "viyyq lao^doi;, o£)vo[jl3c MeiSia?, 
£.- 8k Oeo'j; dv£Xu(ja xal aOavaTOiai [xixsia'. • 

o'J'jOu; yap cpiTvEouat Osol Ovr^axouaiv [ditopoi. 

686. AAAO. 

Xaipe. 

Av9o? av£p)(^(5;x£vov, SxEi^avY^cpopo? ivQaSs xetxai 
7;irij<.avT6; 

, . . . Nuacpwv -rcapa louTpoi; jiotpav £tc1ti5£v 
STwv y', 

387. AAAO. 

'H tov ATTEipsffiov GvYjTwv ^Cov EXTElscaGa 
A6po<JiivY), dtpETT) •?)' [-TtoTe] lajiTCpoTdxir), 

xsSvTi J^T^aaa' ivSo^w? exaxov 'X'jxdtSav'ca;, 
ivOaSs [vuv] xstjJLai (Jv^ixaTi. twv ysvETtov. 

588. AAAO. 

Ti?, Tivoi; T,v s'ipY)* — KXdSoc; ouvo[/.a. — Kal tic 

[6 Opevla;; 
— MYivdcpiT^o?" OvTjSxa) 5'. — Ex Tivo? ; — Ex 

[irUpETOU. — 

Kal TO irddwv Itswv ; — TpicxaiSsxa. — Apd y' 

[djxouaoi;; — 

Ou T£A£OV, MOUGOLIC, 8' OU ,U.£ya (flklX\Lt\OC,' 

5 ^i^wv 8' Ep[A£L7i [i£jx£AYi]i,£vo<;, £v ydp dywo'.v 
ito).'Xdxii; alvYjTov CT£[jLp.a Tudla? £Xaj(^ov. 
j^ircpia -/j Gdi|aca 8' It;,' '/^ Tpocpo?, y] [j.oi eteu^ev, 
elx(iva xal tu[j.6o a^[/-' £':T£6-rjX£ Tobt. 589. AAAO. 

» . . . . itJaCSfov otwpov 

xal] 8p'r]vo? yovEtov dirapi^yopov £v6d8' [(ic9p]Y](7a?, 
YvwOi. Tilo? ^i.6tou • 8i6 Trat^E Tpucpwv im xocjjlw 

l|plv cwv -7:ai8cjv -tievOo; Totov dOp-f^dai IttI Tij[i.6oi?. 

J Tt; T^JJLETEpcOV yOVEtOV ITapT^yOpo; ECTat, £V o'lXW, 

1^ 6pY]V0(; itaiicsEi itolutiSuvov Ix pitoToio; [<JE'''j 

T£va ytpcsl xpaT7](j[£i,] ■?! TTEpiTrTu^ETai '5^ Tiva x).aii- 

MYivdcpi'Xov SpTfjvEt* [TJEpTulAav irapT^yopov e^ei, 

■4\Maid8wv Tov oipiCTOv ;Tt)^Ei(oir£vOoswTra'j£TOUTOi.?. 
Ilav ylvo? xal 8yJ[j.oc '^u-zzi^ou^ yovEt? cTovaj^[7)(j£i. 

Tou? itoT-iiitaiSa? a'j:ai8a;, ev cTEpvoi; lov I'j^ovTa?, 

wv ^lo; -^[jLaupwTai TraCSwv x.^'pi.v wv texov auToi. 

Kal OpfjVo; ^apuSouTiov e^ei. 7caT-f)p ElXddio? oixoi: erat quidem mihi ars lapicida, nomen Midias, 
ad deos discessi et inter immortalcs versor : 
quos enim amant Dii raoriuntur immaturi. 

586. ALIUD. 
Vale. 

Flos exoriens, Stephanophorus hie jacet 

lajsus 

.... Nympharum juxla lavacra fatum implevit. 
annorum III. 

587. ALIUD. 

Ilia ego quffi infinitam pro mortalibus vitam peregi, 
Abrosyne, virtute olim illustrissima, 

proba qua? vixi honorifice centum annos, 
hie nunc jaeeo in monumento parentum. 

588. ALIUD. 

Quis, cujus essem rogitas : — Cladus nomine. — 

[Et quis est qui te aluit? 

— Menophilus ; morior autem. — Unde? — 

[Febri. — 

Et quot annis natus? — Tredecim. — Numquid 

[musarum-expers? — 

Non omnino, Musis vero non magnopere dilectus : 

vivebam tamen Mercurio ut qui-curae-eram, nam- 

[que in certaminibus 
saepe laudabilem luctae coronam nactu's sum. 
Apphia quae sepelivit me nutrix mea fuit, quae 

[mihi fecit 
imaginem et tumulo monumentum hocce imposuit. 

589. ALIUD. 

de Uberis intempestivum. . . . [intuitus, 

et lamenta parentum quae solatium-non-capiunt hie 
nosce fmem vitae : quamobrem lude deliciis-indul- 

[gens in mundo, 
prius tuorum liberorum luctum talem quam videas 

[in sepulcris. 
Quis nostrorum parentum consolator erit in domo, 
aut lamenta excludet serumnosa e vita? 
Quem manibus tenebit (parens uterque) aut am- 
[plectetur aut quem flebit? 
Menophilum luget; Tertullam consolatricem ha- 

[bebit 
aut Maeadum optimum? majorem luctum dedit iis. 
Omne genus et populus omnu iTostros parentes 

[miserabitur, 

qui multos-liberos habiiere liberorum-orbos , in 

[pectore telum habentes, 

quorum vita, obscurata est liberorum gratia, quos 

[genuere ipsi. 
Et lamenta graviter-sonantia habet pater Ilasius If ANTHOLOGIZE GR^C^ APPENDICCS CUV (fCkir\ ouveuvw, -i^asTspYi u-"lTpl, Ea)(ppoviYi. 
15 As{d^aT£ vuv 6p7]vouc, ydout;, cxovaj^a?, IxvotiasOa 

[vexpol, 
xal cxj7r[Tc50£ xsjvoti; MaiaSiiou T^Eid^avov o'ixoi? 
Tsj^^Gstsav IIpKJXiavYjv, TTEVTafi-riviaiov xaT[aOT|XY)v. 

590. AAAO, 

IlatSsi; [X£v iraxpl xaux', aloj^o? Ya[/.£TY) 8s I'teu^ev 
dtvxl (pi7.ocppo(j6v7ii; Ts/.sccpdpw A^s^avSpw" 
XpT^ciji-o; ouv6[jLa(Ji,v, Als^avSpeia 5s jxT^TYip, 
CYi[ji.aTS xal ^waov Tsu^av dtTTOcpOijJLSvw. 

591. AAAO. 

iSpi? AOrjvaiYii; Tpdcpifio; toSs c^[x' iiroiYjca 
a6Tw xal Tsxssaciv • i? i^|z.£Tspov 8' fipa tu[x6ov 
6'; y' k'Tspov 8a(^Y), 6'ys T:oi.v?i<; sl'vsxa 8c6c£!, 
Tw Ta[i.''a j^uGoui; o'xxdxt, xot Ssxaxoui;. 

592. AAAO. 

M'/^TYip uist AdjJLva irarrip t' £ctyi(Jev AuslXai; 

xdvSs Trpd T^'Xixi-r)? j3wu.6v dirocpGt.[x£vw, 
O'j yaji-ov, o'jj d'ca TspTuva Tcap' avOpwiioiciv ISovti, 

sixossTYiv 8s cpaou? ^XTslscavxi, SpdpLov. 
Sllarpl xal (J)Xi)|JL6pw xauxov ttsIsv oSvoaa irai5l, 

luupot 8u<7[t»^VOI.? 593. AAAO. 

Tspssu? xal nuT-aSif)? IIu}>d8Yi Ttaxpl ti3|i,6ov I'tsu^av 

xal A[/.IY1 ^WOYl }JLY)T^pi [XeiAlJ^lY). 

594. AAAO. 

KupO.^Yi xdSs TratSs;; d[xii[ji.6vi ca[j.a texo-joyj 
Tsu^av dTCOij^O[j.^vYi ffwcppoduvYn; k'vsxsv. 

595. AAAO. 

MvY^txa t68' A5]pY)>.(a T£j(^v7)(jaT0 8ta yuvaixwv 
dvSpoi; Api[cx]Y)0(; I'pyjjLaci. xal aocpiYi, 

nomen defuncti S?] Tcaci Ttspixxidvscci. 9e6i; w; 
Tisxo, [T^pljv Pi6xou [xou]5' £7:1 x£p[i' etteSy). 

5 Hv yap, ^txsI xal Sv^pi? svjv 

ixou[v]o[;] £x' dt[vTi]ir(£>.oi<; 8£Tj;.a xaxs [pj^ojidVoi!;. 

596. AAAO. 

louliavo? AlsldvOpoio dvYjp cocpo? Iv6d5£ [iCpto 
CUV C£[;.VTj d).6)(^u AyaTCT^nri (iv8pl TCo6r,XY), 
oi3v xs cpCXoici. xoxEuci xal texvw aUv louc.v. 

597. AAAO. 

MeTv^v [ioi 7t[apdytdv], [^[eiJvov, ^eve- [jly^ jj,e TxapEl- 
Avxwvtvoi; syo), xstfi-ai 8' u-i:6 xu|x6ov avauSo?, [Ori<;- 
6v x6c[i.v]CE ^'pw?. cum dilectaconjuge,matre nostra, Sophronia.[domi 
Linquite jam lamentationes, gemitus, querelas, 

[obtestamur mortui, 
et tueamini Ma^adii reliquias viduis in aedibus 
partam Priscianam, quinque-mensium depositum. 

590. ALIUD. 

Filii quidem patri haec, conjuxque marilo struxit 
pro benevolentia Telesphoro Alexandro : 
Chresimus nomine fratrum, Alexandriaque mater 
monumentumque et aram struxerunt defuncto. 

591. ALIUD. 

Sciens MinervceTrophimus hocce monumenturafeci 
ipsi-wi^i et liberis : in nostrum igitur tumulum 
qui alium sepelierit, ille poenae causa dabit 
quaestori aureos octies certe decern. 

592. ALIUD. 

Filio mater Domna paterque statuit Apella 
hancce aram ante a;latem exstincto, 

quinon nuptias, non quaecunque jucundasunt apud 

[homines vidit, 
et viginti annorum lucis peregerat cursum, 

Patri et celere-fato-rapto idem fuit nomen filio, 
tristis niiseris 

593. ALIUD. 

Terseus et Pylades Pyladi patri tumulum Bediflci- 
et Amiae viventi matri dulcissimae. [cavere. 

594. ALIUD. 

Cyrillae sui liberi hocce monumentum egregiae pa- 
fecere decedenli, modestiae causa. [renti 

59o. ALIUD. 

[heres 
Monumentum hocce Aurelia exstruxit dia inter mu- 

viri excellentis factis et doctrina, 
qui omnibus vicinis ut deus 

honorabatur, priusquam vitae terminum adiit. 
Erat enim, cum vel contentio erat 

solus adhuc adversariis terror aggredientibus. 

596. ALIUD. 

Julianus Alexandri p.lius vir sapiens hie maneo 
cum veneranda conjuge Agapeta viro dilecta, 
cumque caris parentibus et nato qui semper sunt. 

597. ALIUD. rx 

[tereas ; 
Mane mihidum transis, mane, hospes; neme pr 
Antoninus ego, jaceoque sub tumulo mutus, 
quem ornavit amor 'I Bi(J<JO<; dcvYip BdcrpYji; IpixuSso; (5(xpov oiwiov 
! Tuti.6ov EuEedToi? ).a£Giv iSpucatxYiv. 

599. AAAO. 

IldtvTa j(^6wv <pij£i. xal l[i.7ca'Xiv AjxcpixaluTCTEi* 
Toflvexa [AT] CTOvaj^ot ti; dtTto ^6ov6; si; x,^6va Siivwv. 
i Oxav xaiJLYi;, ToijTO xd tO^Oi;. 

600. AAAO. 

,Aiovua(58a)pi, X*^?^- — ^*^ '"^ T'' '^ <fi^£. 
To vuv £j^ov yiv&)(jx£ [x' JiSs xsCjxsvov 
ia)^6v xal ayaSov xal xalw; e^toxdra, 
LiiivaysvY^ yEYOvdTa, itoiat. irpoiJcpiXT]. 

601. AAAO. 

5vw It:' apyupdevxi, du' EicppT^tao ooawv 
IlpaiSoi; £X yai-r); aTslsur^xu iizl spyw 
xtvTjca; c-rpaTiav, toSe louT^iavo; ^aj(^£ o-JijAa, 
4[/.C)(5Tepov ^acO.su; t' ayaOo?, xpaxspdi; t' alj(p.-r]- 

[rr,;. 

602. AAAO. 

o. Kal Z,CJaaLi. ic'XotJTou irarpixou [jL£po<;£tj(^ov 6p.o(toi; 
TT|V a'jTiov cpiXiav xal j^pv^jxaxa lauT' £v6p.iJ^ov. 
^. OuSsva luTrrffasa t^xvwv S' ^ziSousa... -rcatSai;, 
r^; xoivY^; [ioCpa; -Tcasiv I'j^^ei to ti.£po;. 

603. AAAO. 

noA)wa lleO' r\kv/.i<xq 6^or\kixoc -^S^a TiaCffa; 

£x yaia? SlaoTwv yata Traltv ylyova. 
Iv.al S' Apic-:oxl-?i<; HsipaiEUi;, Tcai; Se Mevwvo;. 

604. AAAO. 
'OXy(ji:Tt6Sa)po;* lloXefito* Suxio;. 

IwTiov evOixSe y7) xaxE^Ei TEy^vYjv T£ xpaxiffTov 

•?,v eIj^ev TTavTWv d'vTa cpuaiv x' dp£XY]<;, 

^iaxoiGiv XE iro6£ivdv dcEl yap Tcadiv dpEdxwv 

IJv, '^v/r^w XE cpO^oi; I'cTjfE 8ixaioxdx7)v. 605. AAAO. 

6 U.E y£uo[JL£vav [y'Xu]x£pou ^idxou xaxa 8w[[JLa 
dvSpdq xoup'.SCo'j jjLOipY] [cJSegev, a)xu[/.opo<; 8^ 

w8VT£xai£ixo(j£xY)(; 8(5p.ov AiSoij dcxutpeXCxxou CAPUT II. EPIGHAMMATA SEPULCRALIA. 189 K98. ALIUD. Bassus ego vir, Bostrae valde-gloriosse summus flos, 
tumulum politis lapidibus posui. 

599. ALIUD. 

Omnia terra parit et rursus circumtegit : 
itaque ne quis gemat e terra in terram ingrediens. 
Cum defunctus-es, hie est finis. 

COO. ALIUD. 

Dionysodore, salve. — Et tu quidem, o amice. 

Nunc nosce me hie jacentem 

probum et pulcre vita usum, 

qui Limnagenes fui, et omnibus amicus. 

601. ALIUD. 

Cydnum juxta argenteum, ab Euphratis fluentis, 
Persica e terra, infectum ad opus [monumentum, 
cum movisset exercitum, hocce Julianus sortitus est 
rex idemque bonus, fortisque bellator. 

602. ALIUD. _, . .,. 

[buere : simihter 

a. Et viventes divitiarum paternarum partem ha- 
suam ipsarum amicitiam et opes has existimabant. 

6. Neminem quae laesit, postquam hberorum vidit li- 
sortis omnibus communis partem habuit. [beros 

603. ALIUD. 

Postquam multa cum aequali juventute et grata col- 
e terra cretus terra rursus factus-sum. [lusi 
Sum autem Aristocles Piraeus, filiusque Menonis. 

604. ALIUD. 
Olympiodorus ; Polemo; Sotius. 

Sotium hie terra tenet, arteque optimus, 

quam habuit qui fuit omnium et natura virtutis, 

civibusque desiderabilis : semper enim omnibus 

[placens 
erat, animumque in amicos habebatjustissimum. 

605. ALIUD. 

Nunc ipsum me fruentem dulci vita in domo 
viri matrimonio-juncti sors exstinxit, rapido-que- 

[fato-abrepta 
quinque-et-viginti-annos nata domum Ditis immoti 601. ALIUD. 

Incassum belle Persas aggressus inani 
rex idem bonus et fortis bellator in arrais 
Julianus, tumidis jacet hue Euphratis ab undis (qua volvit Cydnus turgentem argenteus amnem) 
advectus, tumuloque sub hoc post fata quiescit. O. XYLANUER. 190 ANTHOLOGIZE GRMCJE APPENDICIS •^)vuOov, Ato.o.. Soiou; iratSai; irpoXiTtouaa 

(oi.[J.Ol) 

IlaCSwv VY)ir[iaj(^wv, 7:]6(Jio? Ou|J.ap£0<; i[a9);0U, 
T^Se] vsa? wpv)? xal cp , . 

606. AAAO. 

Alveia -rdSs (JY^[^a iraxYjp Ti.jj.oxl"?i; £7r£0Y)XSV. 

607. AAAO. 

Ntxia; Nixtou 'EpeTpieu;. 

l.-q\Lix rdS' £V xevEYj xstxai j(^9ovl, cwjjia S' £tc' dypou 

iipElOU Xp'JTTTSl -JTUpXaiY) Cp6l[Jl.£vO'J* 

Tov 8£ Ti -TcaTCTaivovT' Itzi yoiivafftitaTpdi; [j.ofp<|;a? 

AtSvj? 5> cxoTia; ajj.cps^a'Xsv Tirfpuva?* 
5 1^ 8' 6(3iav (jTsp^affa Isj^^ou? KiJ7:[pi.v J^sjsv -/jjuv 

j^wjAa xal iv ^sjtw ypaai/.' STtiTTtotje TclTpw. 
Ayi'Xo'l 8' ouvojjLa -Tratpo? £[jl6v 6' 6'8£ Ti3[i6o(;, 68tTai. 

aT^l' iT£, T£ppi.' oLyoL^ric, t' i^avi3oiT£ tpiSou. 608. AAAO. 

Xatp£, xdcpo? MeT^itt)?* j^pviffTf, yuvi?i evBdtSe XEtfai. 
(•tilouvTa) (ivTicpilouaa tov dvSpa OvTQfftfiov -J^cOa 

[xpaxCffTY] • 
Toiyapouv TxoOEiOavouffdvdE, -^iaOayap j^pYjffTYiyuvT^. 609. AAAO. 

Fata [XEv si? cpao; t^xe, SiSupTU, yata SI XEtiGEi 
cwjAa, itvoYiv 8' al6if)p EXaSsv TtdXiv, o'auEp eSwxev 
itaTpl Se orw xal [AYixpl ).fxwv XiiTra<; -jt:' dcvayxYj? 
c4j(^0L) dvapii:a<j9£l(; luxd I'r^^ yEyovto?. 

610. AAAO. 

SY]p.a t68' EOSaCfxwv Aiovuciw 6'v p' Exapov fix; 

cpiXaxo, xal MoOaai? £^o)(^a cpilaixEvu. 
El xaC [I.OI. 0u[jl6(;, Ai.ov6<ji£, xEipExai alvw? 

ajJLCpl col, dlV EfJLTTYi;, ota TldpEffTl, 8ej(^ou 

S Caxaxa 8y], cpilE, Swpa- xd 8' aXkoLTOi, oaacn eoixe, 
xal -rtdpo? Eu8ai[xwv Scjxe, xal olj^^ojtEvtj). 

Zwdv [J.EV fXEOEYjXEv E^EuOEpov, ouSe irdooiOsv 
oO aii y' ETiEipriQ-r)? tcwttoxe 8ou'Xo(jiivY|i;. 

H ydp EY)? aoxw x£j(^api(jjj.EV0(; i^ exi iratScov, veni, Atr, . . . duobus liberis 3'eliclis 
paullo-ante recens-natis, ipsa aulem Apronia in- 
(hei mihi !) [felix sum. 
Liberorum infantium, conjugis placentis boni 
atque novae aetatis et 

600. ALIUD. 

iEneae hocce monumentum pater Timocles imposuit. 

607. ALIUD. 
Nicias Nicise Eretriensis. 

Monumentum hocce in vacua positum est terra; cor- 

Oreo tegit ustrina defuncti: [pusautem in agro 
hunc aliquid circumspicientem in genibus patris 

Orcus, cui tenebrosas circumdedit alas : [rapuit 
ilia autem quae justam amavit lecti Venerem infu- 

[dit nobis 

aggerem, et in polito scriptum formavit iapide. 
Indicat et nomen patris et meum hicce tumulus, 

[viatores : 

sed ite, et terminum bonae assequimini viae. 

608. ALIUD. 

Salve, Melitae sepiilcram : bona mulier hlc jacet. 
(Amantem) vicissim-amans virum Onesimum eras 

[optima : 
proinde desiderat mortuam te, eras enim bona mu- 

[lier. 
Et tu, salve, amicissime virorum; sed etmeos ama. 

609. ALIUD. 

Terra quidem in lucem misit, Siburti, terraque tegit 

corpus, spiritum autem aether recepit, qui dederat : 

patri inde tuo et matri relictis luctibus necessita- 

abiisti raptus, septem annos natus. [tis-lege 

610. ALIUD. r- ,. . , 

[dalis mstar 
Monumentum hocce Eudaemon Dionysio, quem so- 

amabat, et Musis supra-modum dilecto. 
Etsi mihi animus, Dionysi, valde teritur 

propter te, attamen, quaha adsunt, accipe 
suprema sane, amice, dona : aha quidem, quotquot 

et antea Eudaemon dedit, et pereunti. [decuit, 
Vivum quidem emiserat te liberum, neque prius 

tu certe experius eras unquam servitutem. 
Quippe etenim ei carus eras jam a pueris. 610. ALIUD. 

Eudsemon socio Dionysio ad instar amico, 
caro etiam Musis, hsec monumenta dedi. 

Et quamvis ob te, Dionysi, maximus angor 
me excruciet, tamen hsec accipe, qualia siut munera, amice, extrema. Tibi qusecunque decebat 
prsestiti et ante et idem prsesto abeunti etiam. m| 

Vivum donavi te libertate ; sed ilia W 

et prius utebaris, neque servus eras. 

Namque inter servos etiam acceptissimus, aptus I CAPUT II. EPIGRAMMATA SEPULCRALIA. 191 yjz'.o;, IcOXd? iSstv, Euvooi;, ay^ivoo;, 
TcaXCao); ypatjiai. (rri[JLi(^Va S'.ulda cptov/j? 
X).a8o? e5 £l8w; 1^81 xal AudovCwv. t 

I^H 611. AAAO. 

D.Tf^v6) Niypivo; iraiSl xal v^xuv aT^pywv. 

612. AAAO. 

Mvif^u.r,v Tri; I8(a? ya[i.ST?i(; [xexi txoipav StpewTOv 
Iv (j-epvoidiv ej^wv, i8t.o; -rtdci,?, civ eti ^wo;, 
•JJTti; I'cp'J, (jTYjXat;, irapo8oi.7:dp£, tou9' uT:£ypa<|^a. 
npwTOv [xsv Tu-rtoq •^v aur?) j^piKr?)!; Acppo8(-nr)(;, 
"' :!)'_£ Se xal 4"^X''l'^ acpsX-fj (j-r£pvoiai |x£vou(jav • 
T|V iyaOv), vo[jLiaot.? 85 9£o3 TcapsyivETO iraaiv 
o'jSlv dlwi; TiapE^aivE- j^api^EXO lEtiroalvoisiv 
oo'AU uTrapj(^ou(ja CTEcpavov tov e'XeuSepov ectj^^ev 

<0\J<; Tp£t; £XU7)(3£ ydvO'J?, p.7^T7]p £yEVTi6vj 

'iwv appsvixtov TO Se ^r\ku xpixov xaTt.8ouGa 
TO'j; lvSExdTyi(; lliitE 4"JX'^'' (i[i.Ep£[i.vt«)c. 
Ka)v)wo; 8' au uletoc [xotpav A[xa^(5vO(; eo^ev (Xtckjtov, 
ojCTE VExpa<; icl^ov rj (^w(Jt,; I? Epwua olpsaOai. 
EixodTov Se Piwaaffav acpE^.w? IviauTov 
J MapxtavY)v E)>(x7)v ^ocpEpo; xacpo; £v9a ■KT.'k^Tzzzi. 613. HPQON. 

Ei; TOV 0£65wpov TOV SixaoTToXov. 

nap9£vov ai.y)v'/j£(J(jav dtTCO j(^9ov6? al9lpa ^adav, 
1 "^v TE ACxY|V xalsouCTiv, ait' al9Ep(tt)v -iraliv •^|9oiv 

l9'j8ixYii; BE^Swpo; Itzi y9dva SEtixEpov a69!.? 
1 -riyayEv iSaocuvaidi. vdfjLcov xal •^9e(Ji ^prjCTot;. 
t) Tw 8^ iTapEi^o[/.£VY) laaui 8ixa^E ■:i\rfiri, 

(i»; vijjxcpTi aliaaxo;, -irap9£V0(; acp9opo; ola. 

A),).' 6'te Motp' d),OYi xal t^vSe cpiXTj!; aiwvo? 

-/.TEiiVEiv y,6ou1e-o, )vtva 8e uavTa 7,£).0!,n:Ev, 

o'Jb' ouToj? aii:avEu9£v airwj^^ETO, alX' ivlTtijxSw 
I TtoOE zapECofJLEVY) itivupETai* (X jAEya 9aijjJLa, 

iOoYjijov xal affXEpas; slSwloio yuvaixd? 
j <fi'~Pi'0? aj/.aupoTEpo'JC^ xal e; Tidlov I'xeto 7:£v9o?. 
I kWoL, N61J.01, yoaEiTE AiXY|<; di:avEu9EV eovte?* 

-.{: oe AixYiv itapaxoiTiv oaou xa9apdv te cpuld^ot,; mitis, bonus visu, benevoluS; perspicax, 
raptim scribere signa dupla vocis 
Graeca; bene sciens atque vel Ausoniorum. 

6H. ALIUD. 

Gleno Nigrinus filio, vel mortuum diligens. 

612. ALIUD. 

Memoriam proprisB uxoris post fatum immutabile 
in pectore habens, proprius ejus maritus, qui-sum 
qua? fuit, cippo, viator, hoc delineavi. [adhuc vivus, 
Primum quidem forma erat ei aureae Veneris; 
habuit autem et animum simplicem in pectore ma- 

[nentem ; 
erat bona, legibusque dei addicta erat cunctis; 
quarum nihil omnino transcendebat : gratificaba- 

[tur derelictis; 
serva cum fuisset, coronam Uberam habuit; 
vivos tres concepit foetus, mater^we facta est 
duorum masculorum ; femineum autem tertium cum 

[viderat 
aurora esse undecima, hquit animam sine-cura. 
Pulcritudinem autem etiam post fatum Amazonis 

[habuit incredibilem, 
ita ut mortuae magis quam vivenlis in amorem quis 

[ferretur. 
Vicesimum autem cum vixerat simpHciter annum, 
MarcianamHelicentenebrosum sepulcrum hictegit. 

613. HEROUM. 
In Theodorum judicem. 

Virginem splendidam a terra ad aethera egressam 
quamque Justitiam vocant, ab aetheriis rursum sedi- 
rectus-j udex Theodorus in terram iterum denuo [bus 
adduxit scientia legum et moribus bonis. [tem^ 
Cui adsidens lapidibus judicavit secundum verita- 
ut sponsa non-cessans, virgo incorrupta qualis. 
Sed ubi Parca exitiosa et huncce amabili vita 
exsecare voluit, fiia autem omnia defecere, 
neque adeo procul abiit, sed super tumulo 
huicce assidens lamentatur; ah! magnum miracu- 
intuere et Stellas imaginis mulieris [lum ! 

luce obscuriores, et usque ad polum ivit luclus. 
Verum, Leges, gemite, Justitiacum procul absitis : 
quis autem Justitiam conjugem simul castamque 

[servet? et solers fueras, et sapiens et amans. 
Docte notis brevibus sermonera scribere utrumque 
Argolicum egregie, nee minus Ausonium. 

SC. MAFFEUS. 611. ALIUD. 

Gleno Nigrinus pater, amans et exstmclum. 192 ANTHOLOGI^ GRJECJE APPExNDICIS 
614. AAESnOTON. G14. aliud. Oc Trauat; j^^apiTa? xal xa? cppevai; £v6a8' sxlswe, 
xstrat Kaoo'JsvTi? irolu cpiXxaTo; olori Toxeijdi, 
Tpicadcxapo; 81 TviOoi; Toacov I'j^^wv dcyaSdv. 615. AAAO. 

IlaTpl? p,lv J^aO^Y] PcijAY), Baailsu; Ss naTT^p [xoi, 
AxTixi'XT^a 5' iyo) )^£y(5u.Y)v xalov ouvoax [ir,Tp6!;- 
xoupiSiw §£ TidffEi iraiSa? AiTiov Y^SwovTa? 
Tscaapa;, ol' as veav twS' uttsOevto Tacpu. 

616. AAAO. 
(-). K. 

DatpU i^oi Zy^vwvi [xaxapxaTY) £5t' 'AcppoSicia?, 
TTo'X'Xa Se SffTsa xigto; sjxaiffi T£j(^vai<7i SislOwv 
xal T£u^a<; Zy^vwvi vew 7:poT£6vT,x6Ti waiSl 
TuixSov, xal ctt^Iyiv xal slxdva? auTO? eyT^u^^a, 
5 xataiv £aati;7ia)va[xaici.T£j(_vaaaa[i£vo<; xTvUTovEpyov. 
Ev6a oCk-r^ a.'k6y!(x) IQujidvYi xal nraiSl (pO^oisiv 
T£u^a xacpov ^"^(ja; 5^ Itwv X£t[xai. luTdxi 8£xa. 
Ev0a8£ vuv x£C[X£ffG' fijJLa ol <luya(; dX£cavT£(;, 
xal IQu[X£VY) 41oj(0? xal iyw xpixo? auto? uTrapj^wv. 617. AAAO. 

KupiX)>o? Td8£ ari^ix (piT^w izoir^acfzo iraiSl 
IQ£iocp6pu), Tpi£T£i, 6v acp£0.ato MoXpa xpaxaivj, 
Ttplv yluxEpou piidToio i; i^lixiT)^ t£).o; il8£tv. 
'aw tX y' iv (pOiadvoiui xi? aia6Y)<Ji?, x£Xvov, ecxlv, 
5 xoucpov £^01; yaiYj? ^apo? eiiasfiiYj? £vl X^PV* 618. AAAO. 
0. K. 

H£).'.ov OvYixwv •reaCSwv ^O.TWXovdtTravxwv 
xa)^'X£t, x£ yvwuLY) x£ xpdTTOi? x' al8Y)ixo<:iJvr, xe 
£1X05X0 luxd6avxi 86[i.ou? AiSao [xoXdvxa 
G£av6(; -rtat? [6] M'jpwv xiixii^cat; I'^o^' dciravxt:"; 

5 Xw8£ Xdcpw X0(JU.£l JiV7JJJL0a6V7]i; £V£X£V. 

619. AAAO. 

TuxOov £[j.6v Ttapa xij[x6ov ItceI [Ji.6'X£i;, w ^£V£, ^aiov 

cxY^aov ij^voi; iraiipoi? ypa[X[j.a(Jiv Elcopdwv. 
Zcoo? iwv [^acilEusiv 6][/.Cl£0v Iv Se x£ -jtaiStov 

£uy£V£a)v l£p"fi<; v^p^a 8i8a(Jxa'X(Yi(;. 
5 Ral Sy) 'xalEUjAYiv Ta^idpj(^Y)(; Iv ^poxoi?* 

oO Y*P ^"^ l^ajiExpoi? -^paoGE xouvo[x' iixdv. Qui gratias omnes et ingenii-dotes hie inclusit, 
jacet Caruentis multum amicissimus parentibus suis. 
Ter-beatus sane lapis tantum habens bonum. 

615. ALIUD. 

[pater, 
Patria quidem valde-divina Roma, Basileusque mihi 
Atlicillaque ego dicebar pulcro nomine matris; 
legitimoque conjugi liberos reliqui pubescentes 
quatuor, quime juvenemhocce supposuere sepul- 

[cro, 

616. ALIUD. 

D. M. 

Patria mihi Zenoni beatissima est Aphrodisias, 
qui multas urbes arti meae fidens percucurri 
et feci Zenoni juniori ante rne mortuo fiho 
tumulum, et cippura et imagines ipse sculpsi, 
meis manibus artificiose fabricatus inclitum opus. 
Ubi amatae uxori Clymenae et filie, ambobus amatis 
feci sepulcrum, postquam vixi annorum decadibus 

[septem, jaceo; 
ibi nunc jacemus simul, anima amissa, 
et Clymena uxor et ego qui sum tertius ipse. 

617. ALIUD. 

Cyrillus hocce monumentum caro fecit filio 
Cliophoro tribus-annis-nafo, quem suslulit Parca 

[violenta, 
prius dulcis vitae quam in aetatis finem venisset. 
Sed si in mortuis aliquis sensus, fili, est, 
leve habeas terrae pondus pietatis in loco. 

618. ALIUD. 
D. M. 

Helium mortalium puerorum optimum omnium 
pulcritudineque menteque moribusque pudicitiaque 
vicesimo anno domos Ditis ingressum 
venerandus puer Myron qui eum honoravit supra 
hocce sepulcro decorat memoriae causa, [omnes 

619. ALIUD. 

Parvum prope meum tumulum cum veneris, 

[hospes, parumper 
siste gradum, paucis lineis oculos adhibens : 
Dum vivebam ego, regum in societate versabar; 

[atque in puerori 
nobiUum aedibus sacrae praeeram disciplinae. 
Et equidem appellabar Taxiarches inter mortalej 
quod iambico versu significavi, non enim hej 
[metris quadrat nomen meuj CAPUT II EPIGRAMMATA SEPULCRALIA 

620. AAAO. C20. ALIUD. 

0. K. D. M. 193 cwopoGuvY]? Upa? -fJTti; [xdyav tayz-^ I'Tiaivov, [cty], 
EvGaSe vuv xaTayTJi; ca)[j.' av£7:au5£ irovwv, 

Tr|V cuv:ty)v '^^j^riv [jLaxdpwv el; dspa SoDca 
irp^dOsv ixsv OvYj-nri, vuv 8s Gstov \LiT:oyo(;, 

alEtjxvvicTOi; fiitaffi, cpCloiai ts xal xzxizasi' 

T^vSs Totcpov (JOtpiY)(; I'vexsv xuSvf^ TcapdxoiTi. 

TEu^' Eiracppa; (7uvd[;.£uvoc, A).£^dvSpoici ito)k(T7]i;. 
AyvETi, £ui|/rjj(^E'.* xias [i.£V£i. to Oav£tv. 621. AAAO. 

O^Stov iv0£[X£vo; pCoTOV, xapTCOi? £Tt£)(_aipov, 

^aiXov STri'iY]j(tov -jtupoifdpoK; Poxavaii;. 
H8I [x£ X.^tp£i; i'lraiov a7U£py££?, -^vixa Sspjia 
dxTiva irpo)aTCOi£v icp' •^u.spiwv xaxaSuca, 
YY]0o5uvY) AYi[jLY]Tpo? dya'XXofXEvov sysrlYiffiv. 
Acpvto 8' iv Trpoxoitati; I'^iirov ^Cov £l'v£xa Moipv)?, 

(ip7:a(j6£l? TEXvwv xal yluxEp-r)? iXoyou, 
■J|ti.<; £[101 y£ [jl^vei, ti.£Td 'i^oya. 8wpa, xau-ovTi, 

CTE^'ap.EVY) xajidTw oixov £(; diSiov, 
xal GpTjVot,; xkixuaaGCL tioauv j^pdvov [oO }.d6£v dv- 

•^p£u.i7]v y.o'~riq s; te/.o? dpaixEvv]. [Sp*j 622. AAAO. 

Ztoaijio; EuTL)j(_lou; [X]po[AC{}) [OeJicj) ApuxavSEu? 

Tij[i6ov lati; -rtaldjAa!,;; "^Sict xaTO!.j(^o[ji.£v({), 
o6 ^a[uAoi?] S? TcaTpiS' etjv x6<j[i.Y]G£ •:rdvoi.aiv 

vaoSditou iijyy]<; ipyaaia^ T£X£cai;. 
UpwTov A6-r]vaCa(; [itpoxaOyiyETiSoi; ■jroXiic£|x.vov 

8w[jt.a j(^apiacd[X£VO(; 6-fix£ -jtaTpTi SaTtdva?. 
AsOtEpa Tapcf£i.-?]i; SdipvT)? CT£<pavov 7:£pl xpaxl 

TW •iro'XlW (jT£Cp6£l(; £0c£6lYlV T£)^£C£V 

S? 8id }i£v iravTOi; ^i^tou cpi'XiYjv irpoi; d-rcavTa? 
al8octJVYiv 8£L^a5 TEpjioc Td8' £up£ -Tcdvwv, 

623. AAAO. 

iir^ia syo) x£iixai MevexT-ei p.iya tw8£ cuv dvSpr IMonumentum virtutis, Parca3 vectigal, dilectum 

[nomen, Chreste, 

quae modestiam ob sanctam magnas habuit laudes, 

hie nunc sub terra corpus quieti-dedit ab labori- 

[bus, 

intelligentem animara beatorum in aera cum-dedit 

prius quidem mortalis, nunc autem deorum socia, 

cujus sempiterna erit memoria omnibus, amicisqile 

[et liberis : 
hocce sepulcrum sapientiae gratia inclitae conjugi 
fecit Epaphras lecti-socius, Alexandri civis. 
Agneti, adsis animo ; et me manet mori. 

62i. ALIUD. 

Beata mihi instituta vita, fructibus gaudebam, 

glebam adfricans triticeis herbis. 
Et me manus pascebant otiosa^, cum calor 
radios solis relinqueret per dies deciduus, 
gaudio exsultantem ob Cereris sulcos. 
Subito autem inter progressus reliqui vitam, vo- 

raptus liberis et dulci conjugi, [lente Parca, 
quae mihi quidem manet, post egregia dona, ex- 

[stincto, 

ornata labore domum usque ad aeternam, 
et lamentis lacrimata multum tempus virum non 

otio lecti usque ad finem accepto. . . [accepit 622. ALIUD. 

[densis 
Zosimus Eutychis filius Chromic avunculo Arycan- 

tumulum suis manibus erexit defuncto, 
qui non parvis patriam suam ornavit laboribus, 

in-templo-struendo artis operibus confectis. 
Primam Minervae praesidis multum-reverendam 

aedem posuit, gratificatus patriae impensas. 
Secunda-vice densa ex lauro corona caput 

canum redimitus pietatem implevit : 
qui per totam vitam amabili in omnes 

adhibita reverentia, huncce terminum invenit 

[laborum. 

623. ALIUD. 

Apphia ego jaceo Menecle simul hocce cum viro 620. ALIUD. 

Aspice vectigal fati, virtutis honorem, 
Chresta pudicitije jacet hie celeberrima laude. 

Lomga sub his glebis otia corpus habet : 
felices animam prudentem misit in auras 

mortalis quondam, nunc sociata deis : 

ANTHOLOGIA III. et natis memoranda suis et semper amicis. 
Hsec Synomerus ei sapientis prsemia vitas 
civis Alexandri struxit monumenta maritus. 
Tu ne, sancta, dole : me quoque fata manent. 

H. GROTIUS. 13 194 ANTHOLOGIZE GRMCJE APPENDICIS xalyap ^wvts? 6t7.ou toOto yspa? li-^ou-zv. 
Kal >,Cii;o[X£v 5uo xsxva, v£ov 8e ys ApTE[x(3a)pov, 624. AAAO. 

Xatps [xdcxap, tto'Xijo^^Ss Gewv, iTrspstov £l[ai3va)]v 
TCavTWV yap [9]t'Xo[(;] I(j9).d(;, Tta-cpY)? itpdfxoi; iv- 
[6d8l£ v[a]C£i.. 

625. POT<I>OT. 

To Z,r\v 6 Z,r\(S(xz xal 9avct)v J^-?i [Cw]v cpi7.oi,(;* 
6 xTwjj-EVOi; 8 s irol).a [jly) xpucpwv cijv Tot<; (pfXoK; 
ouTO? t£6v7]X£ iTEpiiraTwv xal ^v] vsxp[ou ^lOV. 
Eyw 8s Ixpiiipvjffa MVivoyEVYjc; 6 xal [s]u(JTa9Y|i;, 
5 [i£Ts8wxa IfjLauTOu iravTa T?i 4'^J(ti '^°'^'^' 
OLiLcayoc, sSiwca pL£[Ta cpijXwv xal cuyysvwv, 
[iYi8s7roO' )5iroti).W(; [t^] 8o^i(o? lalwv xivi. 
05xo<; 6 ^Co? [i.01 ysyovsv, Srav sJ^wv lyw, 
ii; Travta 8' 7]0Tiij(Yj(ja laauTov T:ia-:zuact.c, 6sw, 
jQ TO 8' d[cp]£i['X]6|isvov A'rcE8toxa tw cpijasi ts).o?. f'oucpoi; i'rc[oCY)(j]a Mvjvoysvst [X.OU yluxuTOTw icaxpl 
xal nauXiv[Yi p.YiTpl ri^] cpt'Xdv8pu [i-^X?^ teIou?. 

626. AAESnOTON. 

Fata [jLEv •?)8£ 8£[x.a(; xEiiOEix'XsCvoto [nomen defuncti, 

^(x)[l6<; 8' dcpyucpEOi; ).£C(|;ava cptoTOi; s'^ei. 

627. AAAO, r 

[[XOl, 

H).u9ov EX Kp[TQ]nri<;' [Kjtsajxoi; -Trdli; i[<j]Tl TcarpC? 
ouvo[ia[K]a[l'X]i.cjTa)* IsxTpoiciSdGYiv 8£7:pd?oixoui; 
av[8]poi; E['ni.]x'n^TOU, ^ xal Tsxva 8i(j(jd 'Xnrouca 
^oulojAEvwv Moipwv Y)lu9ov eI? At8YlV 

R Ct<)CppO<Jliv7](; 8' dpETTlV oISeV ItJLO? yafx^TT)?, 

S? xal TUJJ.60V spLol \i.vri^y\^ X'^P'""^ I'opuaEV Ev9a. 

628. AAAO. 

■Z[fo]v[Yi] [XEV '7upw[Ti]<3Ta xal Attixco dyAad Tsxva 
AcpcpYj, M£vav8poi;, AffxlYjird? xal Attixo? 
l^ViffavTi. d[A£[j.'i:Ta)(; tov in:i[x6j(_9-/]TOV ^lov. 

629. AAAO. 

AAxi6id8Y)v K7.ov[iou] xaT£x_st. t68e (TY][xa Kdlvi^TE 
j(^p7]CT6i:aTov iraiSwv i[vv£]axai8EXSTYi. 

630. AAAO. 

(r*£aaa).ovLXY| [j.£v iraTplc I'tcIeto* ou[vo{x.a]XXi(jji.[of etenimviventesunahunchonoremsorlili-sumus. 
Et liquimus duo liberos, juvenem quidem Artemi- 

[dorum, 
qui pro pietate sua exstruxit tumulum defunctis. 
Valete ergo qui praeteritis, et preces dale pro eo. 

624. ALIUD. 

[eqiios : 

Salve, beate, ditissime deorum, Hyperion agitans 
omnium enim amicus bonus, patriae princeps hie 
[habitat. 

62b. RUFI. 

Inter vivendum qui vixit amicis, vel morluus vivit 

[semper vivus Us : 
qui autem multa possedit, non deUciis-indulgens 

[cum amicis 
is mortuus est vel ambulans {i. e. vivens) et vivit 

[cadaveris vitam. 
Ego autem deliciis-indulsi Menogenes et composita- 
impertivi meo ipsius animo omnia bona, [mente 
alienus-a-pugna vixi cum amicis et cognatis, 
nunquam simulate vel dolose locutus cuipiam. 
Haec vita mihi facta est, quamdiu vixi ego, 
in omnibusque secunda-fortuna-usus sum, meipsum 
et debitum reddidi naturae vectigal. [committens dec, 

Rufus feci Menogeni dulcissimo patri meo 

et Paulinae matri mariti-amanti usque ad finem. 

626. ANONYMUM. 

Terra h&3cce corpus tegit incliti [Menandri?J, 
ara autem candida-textura reliquias viri habet. 

627. ALIUD. 

Veni e Greta; Cisamus civitas est mihi patria, 
nomen Callisto : lectis data sum ad domos 
viri Epicteti, cui et natos duos linquens 
volentibus Parcis veni in Orcum : 
castitatis autem meae virtutem novit maritus, 
qui etiam tumulum mihi memoriae causa erexit hie. 

628. ALIUD. 

Zonae quidem primo loco et Attico splendida sobo- 
Apphe, Menander, Asclepas et Atticus [les 
huic-qui-vixit inculpatus serumnosam vitam. 

629. ALIUD. ^^^j^^^^ 

Alcibiadem Clonii filium tenet hocce monumentum 
optimum filiorum novem-et-decem-annis-nafmi. , 

630. ALIUD. ml 
Thessalonica mihi patria fuit : nomen Hyle mihi : I CAPUT II. EPIGRAMMATA SEPULCIIALIA. 195 
-, xsttjLai. 5' £v8a [7.d6ov voujaov, (XvsuOs ^[dlTpYii;. 631. XElPISO<I»Or (?) 

e. K. 

T^Yjv I'BYjxav Nixojak^Sei. (JuyYsvsii;, 
6? "J^v (XpiffTOi; lYjTpo;, iv ^woT; 6V -^v, 
iroHou? T£ ffwfja; cpaoaaxot,; avwSuvot,? 
(ivwSuvov tS cwaa vOv I'j^^ei Oavtiv. 

632. AAESnOTON. 

Tto? Btwvo? Airiwv [jL£v 6'jv9a8£, 

(SiTEXvo?, (Xwpoi;, £1X0(51 ir).i^(ja; I'rr] 

xal xpC £m TOtiTOi;, olxTpo; Iv -rpiol i^jxlpaic 

6ava)v, 7Co6£iv6c Tot; yovEuoi Y£v6u.evoi;. 

ft iradTov oOOtl?, ouj(^ uti.^vat.ov -i^Gt ti?, 

ou T^aiLiraS' ■;^4'^ v'ju.ot,xr|V, ydoici Se 

xal Saxpuo'.; iro'X'Xot^'.v ivGaS' Tiyayov, 

o5ir£p xat-oix£tv Sei [J.£ tov ).ontdv j^pdvov. 

MSXko'J §£ xlatjca;, irdcpoSE, rriv Eariv tOj^yjv, 

^aXv', ou (pCXov cot, xal -zuyoi^ d'awv 6£'X£!.(;. 

633. AAAO 

niixT/jv AasxE-rciov >.£U(j[c]£i,; iu.£, xdv xaT£ir£ov£v 
TtdpSo; d[xouou T£u^a[X£vo; Oavaxou. 

634. AAAO. 01 S'.SSOl (JUvdjJLai[/.0l, lo) ^£V£, Tu8' Ultd Tl5[l.6({) 
fi'|iX'jr7T0!. TEXVCOV X£([J.£9a xoup'.Oitov • 

Ixeaio; xayw v£apav ttaTiPO-jiaevo; TJSav 

Epji.nnroi; xp'j£pdv tovS' £yoiJL£v Oalaaov, 
'Ai8av iyxup<jav-£c a)>a(j.-n:£-ov • £uy£V£rf,<; 81 

©e'jSoto? oO (JTuyspdv -rtEvSo; £cp£i8£ ira-n^p • 
p.y,Tr,p 8' -fi 8ij(j-CYivo; d8ijp£Tai ola Ti? axTat? 

d/.xuovl(;, yo£pol!; Sdxpuffi [xupoaEva, 
MyitdU "h )v!.Tra8£A9o;" ipYiu.o)6£T<ja Se texvwv 

yripaidv fiiOTa; TEpu.' Iv£z1yic£ xaxwv. 

! 635. AAAO. 

: u.£v ladv ^oiziyzi ^wi^i; ^dlo; i^itvoSoTEipY) , 
-./.Yiivciv lijffaffa vdscov 8£[Aa?, -/jSei utivw, 
■T Oy); 8a)pa <p£poua' £-' ii^ol irpd^TEpjjas!. uLoCpyji;' 
/;?! 8' Ix yat-^i? 8paii.' Ic, al6£p' I-eixeIo; atlpifi, 
.>vOv eitaitopouca 8pd[JL0u izTEpdv •/'lEpi iro'Xlu • 
xxC [i£ Oewv jxaxdpwv xaT£y^£i Sdixo; lacov Idvca, 
>>xvio(.<; T£ 8d[JLoi5!. ^^izw ^doi; Hpiy£V£CYi(;. 

I -'i.y] 8' £x Aid; £5T'. 5UV dOavd-oici Oeotai et me Asius Batali fill us amatorio-pooulo subegit 
spado etsi erat ; neque flammea fuit sors nostra 
{i. e. et tamen taedeB nuptialis exsors fui); 
jaceoque ubi cepi morbum, procul a patria. 

631. CHIRISOPHI (?) 
D. M. 

Cippum posuere Nicomedi consanguine!, 
qui optimus erat medicus cum inter vivos erafc. 
quique multos servaverat remediis dolorem-pellen- 
dolore-carens corpus nunc habet mortuus. [tibus 632. ANONYMUM. [est, Filius Bionis Apion quidem hie qui-hoc-loco-situs- 
liberis-carens, immaturus, qui viginti explevit an- 
et tres insuper, miserandus in tribus diebus [nos, 
mortuus, desiderii-causa parentibusfactus.[quam, 
Gui thalamum nemo, nee hymenajum cecinit quis- 
neque facem accendit nuptialem, lamentis vero 
et lacrimis multis hue me adduxere, 
ubi habitare oportet me reliquum tempus. 
Magis atqui cum-defleveris, viator, sortem meam, 
vade quo tibi placet, et utinam quaecunque veUs, 

[adipiscare, 

633. ALIUD. 

Pugilem Lascepium vides me, quem occidit 
pardus, similem nactus mortem. 

634. ALIUD. ^ . ^ , 

[sub tumulo 

Gemini consanguinei-fratres, heus hospes, hocce 

expertes hberorum iegitimorum jacemus : 
Icesius et ego novam implens pubertatem 

Hermippus frigidum hunccehabemus thalamum, 
qui in Orcum incidimus facibus-carentem : sed 

[nobili-genere-ortus 

Theodotus horrendum luctum non vidit pater : 
mater autem misera lamentatur, qualis in littoribus 

alcedo, lugubribus lacrimis profluens, 
Metris fiatribus-destituta; orbataque liberis 

senilem vita) terminum implevit mahs. 

635. ALIUD. 

Nox quidem meam obtinet vitse lucem somnifera, 
gravibus soluto corpore morbis, dulci somno 
oblivionis dona ferens mihi cum terminis fati : 
anima autem e terra evasit in sethera similis aurae, 
levem efferens ad cursum alam acre multo : [tem, 
et me deorum beatorum tenet domus propius eun- 
caelestibusque in sedibus intueor lucem Manege- 

[nitaj. 
Honor autem ex Jove mihi est cum immortalibus 

fdiis. 196 ANTHOLOGI^ GRMGM APPENDICIS EpixEiao T^dyoi?, 6'.; [j.' oupavov TJyays /sipoiv, 
10 atj-uixa TtjXT^cac, xaC {/.oi xlio; £(t616v I'Swxev 

olxstv ev [xaxapscffi xax' OLipavov da-rspdjvTa, 

ypucsCoici. Gpdvoifft. xap-riasvov e; cpO.dTYjTa. 

KxL [/.£ -irapa TpiTcdSeaci xal d[j.6po(Ji-ifi3i Tpairei^ai; 

•^§6[Jt,£vov xaxi Saixa Osol cpCXov elcopdwrriv, 
15 xpato? dcir' dOavdvoio -rtaTpdi; Sswv ixsiSiowvco? 

[vEXTOtp 6V §v] '!rpoj(_6ai5iv iTrwTcsvSa) txaxdpsaffiv. 

636. AAAO. 

a. Aij.wav Aw^obixc, [jLSTd j(^£ip[£(j]i. ty]V 6u.(58ou'Xov 
i:ap6£vov el; A'tSyjv OdnTov d'rt£pj(^o[/.£vav 

aoTi Si TOt., TTavawpe, X°°'? ^(^Eiouffai. dii:65Y)[JLOV 
vii[jL(piov Ix Trsldyoui; sISov iirsp^dji-svov [cai, 
5 all' 6 [X£V lyyu; etIy) xalG[T]•^[X£valxalETCl§axpu- 
Tou 8£ [cjij p.Yi5[£]v I'Sy]? al[<j]6o[i£va £l<; At8av. Oiivofxa a£v MaxEtai; £Trij(_wpiov oi5v£xa u.£[J.- 

{xyiSeIvi* KoTipCav jjl' d)v6[/,ac7av yivexai* [cpO-^ 

10 oO ydp axi^oc, I'yjv irapa 8£a7u6Taii;, dtlla a' I'Ops- 

auTol, xal xotxov yz^ah i\LaXc, y.o\t.itXv [t^av 

Swxav Ti[i.7^£VTa' Taj(_5(; 8£ p.£ 7rap9£v[ov] o5(jav 

SaijjLwv eI; Ai8y)v Tziii.'^zv iiLzOajLoiq. 
Alloc xal 6; T£6vw(jav ii:LiJ.£OV ivTacp(oi5i.v 
xal TU[x6ov ypat^av [Jlvyjjxosuvyii; I'vexev, 637. AAAO. 

NT^iriot; ill;.!, lujji^w tu[x6oi) touS', S) TcapoStxa, 
6'(J(j' £7:a6ov Se ^aiu T£p[j.aTC [xou ^lot7)i;, 

lyxijpsa; la'ivla ct/^IIy), Ta)(_a xal ci; 8axpu(J£t;* 

[xa-cpd; i::' wSivwv o); ei; cpao; Yjyayov iipat, 
5 EX yaiYi; jjLE irarrip Ijao; El'laxo )(£p(il yEyiiSw!;, 

xai jx' dcnrEloucjE lu9pou xeI; (rrrdpyavd [x' auxdc 

[eOy]X£v ■ 

T,uj(_£TO 8' dOavdroti;, aiuEp oijx vifj-EllEv ECEsOai,* 

Motpai. ydp -TupwTat. -TTEpi [jlou XEXpCxEisav 6c7:avTa' 
xa( p,' ETpEcpEV y£V£rri; |iOU xpocpdv Elldp-Evo;, 
10 auTixa 8' Y)0|av6[i.riv EUEpv"?]?, iraat •jroSriTd;. 

Ev 8' aipai; dlCyai; Moipwv acppaytSE; £tcy]16ov, 

al' [i£ vdffw TUY^lav j(^al£7r-?i 8i86pLouc -rtEpl . . . 

All' 6 xalaicppwv yEVVY^ca; Idcaaxo p-ouvo; 

Touxo, Soxwv 6'xi MoTpav I[xy)v ld[;.aai. GslyEi. 
lo iKaCxoi] xal xdxE 8y^ [x' Ixspa vdco; eTIe xaxicxYj, 

XY]; irpOXEpY); VOlicOU TTOulli XI ^(^EipOXEpYl • 

' CT^^I^iv ydp laio'j -tteSiov TroSd; eI^ev ev ddxot;* 
eIx' Exajidv |XE cpiloi yEVEXou, xai [x' dcxs' dvEtlav, 
ItJTiac xal axovaj^d; xot; p.ou xoxeecci. 8i8dvxa' 
20 xal xau6' waauxcoi; IdOyjv irdliv, <»)<; xd 7cdpoi9EV Mercuric suadente, qui me ad coelum duxit manu 
statim honoratum, et mihi decus praeclarum dedit 
habitare inter beatos in cfelo stellato, 
aureis sedibus assidenti in amicitia {i. e. inter ami- 
Et me juxta tripodas et ambrosiis mensis [cos). 
gaudentem epulis dii amicum aspiciunt, 
capite ab immortali patre deorum subridente 
quando nectar gutturnio libationem-facio beatis. 

636. ALIUD. 

Ancillam Dorotheas manibus conservam [ret; 

virginem ad Orcum sepeliverunt servw cum abi- 
modo autem tibi, o immatura, inferias fundentes 

[absentem-a patria 

sponsum e mari viderunt advenientem : [mari, 
scilicet iste juxta sustinebat et stare et illacri- 

hujus autem tu nihil sentiens ivisti ad Orcum. 

6. Nomen quidem Macetis {i. e. Macedonibus) ver- 
[naculum : ideo reprehendatur 

nuUi : Copriam me nominaverunt parentes : 
non enim honore-carebam apud dominos, sed me 

[aluerunt 

ipsi, et cubile manibus meis curandum 
dederunt honoratum : cito autem me virginem 

deus in Orcum misit implacabilis. 
Sed et ita mortuam honoraverunt funeribus 

et tumulum inscripserunt memorise causa. 

637. ALIUD. 

Infans sum nactus tumulum huncce, o viator; 
quaecunque passus sum intra brevem terminum 

[meae vitae, 
cum inveneris in lapideo cippo, forsan et tu la- 

[crimabis : 
matris ex partu ut in lucem adduxerunt Horae, 
ex terra me pater meus sustulit manibus gcudens, 
et abluit saniem et in cunabulis me ipse posuit : 

precatusque est immortales quae non futura erant ; 
Parcae enim primae de me decreverant omnia : 

et me aluit genitor, quo alerer eligens, [tus. 
protinusque crescebam laeta-proles, omnibus ama- 
Sed in paucishoris Parcarum decreta obvenerunt, 
quae me morbo fixere gravi geminos circa. . . 
Verum infelix genitor curavit solus 
hoc, credens Parcam meam curationibus suis flecti 
Attamen et tum alter morbus me cepit pessimus, 

priore morbo multo pejor : [bus : 

putredinem enim laevi planta pedis habuit in ossi-j 
dein exsecuerunt me amici patris, etmihi ossa sus-l 
dolores etgemitus meis parentibus danti : [tulere,j 
et haec eodem-modo mihi sanata sunt iterum, s'--j 

[cut antea :; I"' CAPUT 11. El'lGllAMMATA SEPULCIULIA. 197 aW §T£pav TzoiXi [jloi yauTpo; vdcov -^yaYS Motpa, 
(iTClay^va [Jioi dyxwcocaa, xal ^XTT,^a(ja toc loi-Tra, 
aj^pii; 6'tou 'i^^yy\y [XYj-cpoi; X^P^^ etXav ait' Sacbiv. 

TaO-r' I'lraOov ^aiw T^pjiatC [xou PioTtji;, 
$£V£, xal xaxiXeiTCOV 

TYixe8(5va ff[Tuy£pifiv] TotaC \Lt ysivajJL^voK;, 
alvdjJLopo?, le{i];ac ["^P^^^J <J'Jvo[JLa£|i.ova{; AffTecpavtu- 

[tou?. 

638. AAAO. 

!AvGpa)7uo? tout' sctC' tC; si ^'Xstte, xal to [x£vov as. 

Elxdva TTivS' ^ffopwv, cdv to tsIo; 'X6yiaa.'.' 
xal PioTCi) xp'^^^ci, [JL-^O' (I)i; s? alwvai; I'^wv ^t^v 
jfK^S' (I)? toxujjLopo?, [XY) yT,pa<7avTa sz -jtoIXoI 

p.a(JTi$wat. Idyoii;, 0).i6d[i.£vov tceviyj. 

639. AAAO. 

vuv GUV paSiJ^i irpo? Oiov CT£cpY)cp6poi;. ■ 

640. AAAO. 

EvOa cop6<; xaTf^si Jt^^uT^v ouvo[/.a, iiaiSa Tucpwva 
8v 6p£i|/£v TpocpijAa<; TcoXutoSuvoi; elTCtci ^SKpOsi!;' 
aasTOUi; 8' EuTuxta xaT£x64'aTO, 01(5 eTpscpsv ue 
MoCpaiijxal cpSijievoi.?, [oli;] dxTaerri? lv[£]ui5X£[t.]?. 641. AAAO. 

lYjrrip [isOdSou, AsiaTixl, itposTiTa, VOttps, 
'Kok'kcf. [i.£v £a6).a iraSwv cppsal, icoHa 8s [Xoypa. 

642. AAAO. 

; I Ho'XXat? Iv ■TCo[).l£CCl T£XV)r)V [7)c]xYi<7a Ttpd •ir(iv[T(ov 
k tJ,Y]cpo[8]lTa<; 8wpoii; Ha/AaSo? [eupjajASVoi;, 
ula'Xi.irwv ^oiikr^i; cuv£8pov npdx).ov IddTEj^vdv [xoi, 
dy8[(«)]xovTOtiTTf); [touSe Tacpoto la^wv. 643. AAAO. 

XpYiffTOu Ttyy5.yo<; {i.v})t/.a to3 4>pKy6(; t(58£, 
8? vuv iroOsivo; yeyove Tot<; sv ty) tcoXei. 

644. AAAO. 

Xatps xalv^, -rtacwv -jcpocpspeffTdlTy) stvexs iravTWv, 

'^javoTdcTY) (Juv<5[j:£UV£, xa'Xwv iTrdSsiyaa cpiT-av- 

[Sptov, 
^^aoijia, Twv XapiTwv Touvojia xTYjTatx.EVY). 
Eixdva ar^c, dp£T^; TcaX^oiq ya^i^TV) Ttpolraouca neqiie sic nativitas dira, vcl plena, saliata est : 
sed aliuinriirsusmihirriorbum attulit ventrisParca, 
viscera qua) mihi tumefecit, atque emaceravit reli- 

[qua, 
donee animam matris medicorum manus sustulere 

[ab oculis. 

Haec passus sum citra brevem terminum vitae, 
hospes, et reliqui 

tabem horrendam illis qui me genuerunt, 
infelix, relictis [tribus] germanis non coronatis. 

638. ALIUD. 

[persit. 

Homo hocce est : quis sis vide, et quid de te su- 

Imaginem banc inspiciens, tuum fmem supputa, 

et vita utere, neque tanquam in saecula habens 

[quod vivas, 

neque tanquam brevis aevi futurus, ne in senectute 

flagellent verbis, paupertate adflictum. [temulti 

639. ALIUD. - ,. . 

[gnopere divmus : 

Nunc est ornamsntum gratum, habitus tibi ma- 
nunc igitur vade ad Deum coronam-gerens. 

640. ALIUD. , , 

[phona 

Hie locu!ii.'5 habet inclitum nomen, puerum Ty- 
quem aluit Trophimas multis-doloribas-afflictus, 

[spe destitutus; 
mammas autem Eutychia percussit, quibus aluit te 
Parcis et defunetis inter quos octo-annis-/irtfi<s 

[versabaris. 

641. ALIUD. 

Medicus tu methodicorum, Asiatice, pnEses, salve, 
multa quidem bona passus tuo animo,multaquoque 

[tristia. 

642. ALIUD. 

Multis in urbibus artem exercui prae omnibus 

tessellatoris, donis Palladis naetus, 
relicto fillo senatus consessore Proclo, qui eam- 
[dem quam ego exercet artem, 

octogenarius huncce tumulum sortitus. 

643. ALIUD. 

Boni Technanis monumentum Phrygis hocce, 
qui nunc desideratus factus est illis qui in sua sunt 

[eivitate. 

644. ALIUD. 

Salve pulcra, omnium optima causa omnium (id 

[est ob omnes causas), 

maxime-veneranda eonjux, honestarum exemplar 

(mulierum)-mariti-amanlium, 

Flavia, Graliarum nomen adepta. 

Imagine tuae virtutis liberis marito relictis. 198 ANTHOLOGLE GR^G^ APPENDICIS 5 o5x I'cpGvi; jxiya Totc; Tiatpav cpCXio? te auvaijxo!;, 
AvTidj^Eiav iSsTv, ysviT/jv 0' a[J.oc tov Cc -iioOouvTa. 

6-i5. AAAO. 

Motpai xal A7]6yi as xtXTriYaYov sli; Aioao, 
ouTiw vup-cpeiou OaXdu-OU xal TuaffTdSoi; wpYi? 
ysucaasvirjv ' dcGiy?); (V sI'.ttov codo? *(^e)aoio. 

646. AAAO. 

a.Ku[jLaTaiiop6[Ji£iiaai;x£taaivEXU<;l'vO(x2£xouv8(t<)v, 
y^ TcaxpCSi xpucpSil?, Guvou.aC[i.oci Sdxpu ■K^o'kz<.<\ia.<;. 
[Tjpl? 8£x' dvauTvT^aa? stecov to zav, OcTax' sSai.- 
lijiTYjv [i^vToi I'Swv autxiraci ^poTot? eXsouciv [vov 
3 ^Ly^a. [i.OLyr\c, ^-^aoLc,' iy auaaiToi; 81 ir[p]67raat.v 
Tuo)^),©^!; ixcpiT-ewv ixT»^i/.Y]v av8pa[(;] Haipou?. 
OuT£ irdasK; I'laSov, £(^Y)<ja[8'] iv sOffs^iYiaiv. 
Aai[j.ov' ixTiYiTiqSiQV toc TfTiT] 61 l'8£i. TioTS lusai* 
i'TiJlaSov wpxwxwi; cuvop.ai[iova<;, oO? •jrpold'Xoi.-rta. 
10 MY)T£p' iv £t!)C£6{Yi TTollTi 8iacwca6', txvoOaai., 

£l8(JT£i; dv6pW7CWV Y£V£Y1 XOi'/ioii; 6'tI );7^Y£!.. 

Sc6p.aTa yap xaTsXuaE Aixy), 4'"[x''i] ^^ irpditaacx 
d0dvaTO(; Ttwxw [/.Ivyj ri^^oij -redvT' litaxoOsi 647. AAAO. 

p. EoSaiiJLWv 6 S£xouv8Cti)v GEGaaloviXEU? £v9d8£ 
aT^T£ 8(x-r)v Eiua;, [i.7^t£ yuvatxa la6(Liv[x£iiJ.ai, 
d/.V £9avov':pvaxovT[a]£Tr|<; fiioTOU p.£Tp' du.£(i^ai; * 
.•;al cpwvnc l-TcdxouE (fO>:f\<;' XaCpoi?, TrapoSiTa. 

6i8. AAAO. 

<p6ovcp6<; C^f,; [JL£ TOV aG'Xiov I'cp9ac£ Saifjiwv 

dpTi9a).£t? XL'XdcJcai; zkTzi^txi; •^'Xixiy]?. 
Kal [vuv TiitxjSoi; I'j^^st to i[i6v 8£aa(; £ . . . 

649. AAAO. 

STtstffov £[Aol Saxpuwv dXCyov, ^£V£, xal a' £l£T,(iov, 
VYiuiay^ov xoijpY]v £v j^Sovl xpu7rToa£v-/]v 

TETpaTOV iaXl 8' £[X0l ^Uy]; I'tO;* ■(] [X," dv£6p£d/£v 
Od^'EV ETUlXTYjaiV TOUVO[JLa x).Yl!^Op.£VY]V. 

650. AAAO. 

Ev6d8e T7)v8* dveOYjxa ypacprjv <JYj[x[dv]TopaTii[x6o'j 
uloc eOcE^iY)?, [i.Y)T£pa rriv 18iy]v • 
•^i; ^''I'fs''^? £up£tv Touvoii-a, xal to texvov 

£ipYi; [dv]9TjX£v M£>.[iTYiv, x).au[<j£v T£ luavd?. non potuisti cum illis patriam tu dilectusque frater, 
Antiochiam videre, genitoremque simulte deside- 

[ranteni. 

64o. ALIUD. 

Parc9B et Lethe me deduxerunt ad Orcum, 
nondum nuptialem thalamum et cubicularem ho- 
expertam : intacta autem liqui lucem solis. [ram 

646. ALIUD. 

[dio, 
Qui fluctus trajeci, ego jaceo mortuus ibi Secun- 
terra patria tectus, consanguineis lacrimarum- 

[causa relicta. 
Ter decern annorum impleta summa, postremo abii : 
luctum quidem dedi mortalibus cunctis miseranti- 
sine lite cum vixerim , inter sodales omnes [bus, 
multos adamans acquisieram viros socios. 
Neque dominas cepi; vixi autem in pietate. 
Fato jussus-sum vectigalia, quae oportebat olim, 

[solvere : 
obstrinxeram juratos consanguineos, quos reliqui. 
Matrem pietate multa servate, precor, 
scientes hominum aslatem celeriter cessare. 
Corpora enim solvit Justilia {i. e. lex omnibus 
[a;qua), animus autem omnis 
immortalis avolans in allum omnia exaudit. 

647. ALIUD. 

Felix Secundio Thessalonicensis hie jaceo, 
qui neque jus dixi, neque uxorem duxi ; 

sed mortuus sum triginta-annos-n«fi<s, vita) ter- 

[minos egressiis, 
atquc vocem banc amicam audi : Valesis, viator. 

648. ALIUD. 

Invidus me ob vitam miserum occupavit deus 

recens-ortas qui-fregit spes eetatis. 
Et nunc tumulus habet meum corpus . . . 

649. ALIUD. r • 

[miserere, 
Liba mihi lacrimarum aliquantum, hospes, et me 

parvulam puellam in terra conditam : 
quartus autem est mihi vitae annus : quae me aluit, 

sepeliit Epictesin nomine vocatam. 

650. ALIUD. 

Hie hancce posui scripturam indicem tumuli 
filius pietatis causa, matrem propriam : 
cujus quaeris invenisse nomen, et soboles 

quae sit rogas? posuit Melitam flevitque Cianus. I 645. ALIUD. 

Me fera Parca meis oblitam misit ad Orcum : nondum experta toros, nondum sociata marito 
eripior vitse, solemque intacta relinquo. h. groti CAPUT 11. mnG!lAMMA.TA SEPULCIULIA. 199 (iol, AAAO. 

llpats EvOaSs xstjxat. etcov, ^£V£, ■TiivTax'.? STrTdc * 

xal col iraoa'.vw cuv |" 65XlTa, [i.t 

\i.-r\ xlxtc- Moipwv yap [xito; -rcavTa; xalet. 

652. AAAO. 

Izta [x' ETiXTEv (Xcptovov £v oupEct TTapOsvov dcyvTiv, 
Y,';'jj^iov TO irapoiOsv, vuv atj[8-ris(j]5av 6cira(Tiv, 
ly-'Aiylucpoi? tIj^^vyiciv XT^p' siTrouffa OavdvTO?* 
Iv'OaSj Ma^iixov Yp!X{i,[jLaTiXY]5 STTiicTopa t£j(^[vyi]i; , 
y.vjpa GEULVov •j'T] [^TlTTjp sxdtXu^'S OavdvTX 653. AAAO, 

< >).6{io; Sv Motpai Travasixis; e[x7U£p6wvTa 
vT,]5uo; (i9pTQ(j(05i Ya'XYivaiir](ji[v dTTWirati; * 
(o:] xal £ycj ITavxap^^^o; ayauoTfaTtav airo iraTpwv 
'f/.x]cTY^aa; x-jSo; u-ev IttI (5-paT[o> fidTCETOv eIXov * 
■'"u," diro5u(jatjL£vo; 8' zkoiy(ov [xEpixal'XEa t6[x6ov 
;YJ(iv(5oi? TrpaiTiSjuci, ^i'Xosx(5p[yoio yuvaixd;' 
V [AOi xal iratSa? OuaviS^a?, oO? [tIxev aitxYi, 
-rx/uavoui; aOj^r,£v-ro(; 6'7twi; c[uv£8p£d'£ IfovTO?, 
■/.■/.i [JLE 6Eo[tc]!.v sOtjXev ojaoKov aSavotToicw ' 
-/TpEXEWi; riavTap^o; syw vuv [a' auTo; EG'/jxa 
^r|).]wT[6]v -TiaiSEfforiv i[Xotc, 00; 8[ta yuvaixwv 
t'//.]ts xal T^d^TQaEV £vl asyapoi!; [irolu 6)^6011;, 
1 1 x[vTapj([(i)lv j^apiEvxa xal lu.Ep6[£VTa yEVEO'Xa. 
To'v [/.Ev yap c-paxivi? [i]vap(6jxi.o[v -^pwEctriv 
rr, i3o[£T£pTi Tip.Ti 7t£pi);a[/.'r:£a, Tov Se tioOeiv^i; 
Opi[t|/aa£vY) TcaTpr,!; tyi'X£x).uto[v i'X-rttS' sSvixsv • 
vosjcpt, 8' ^[JLol 0£a£vir) (jYi[i.a x).ut6[v ovw Air' allwv 
03jG:r£<JiY)i; dpETyj; Traavii; xl£o[i; supu dvY)X£v, 
T'.a]Tf]£i<; d)<; ecxov iv dv8pdai xa[l [JLaxapicxo?, 
7.axlpot; alwvEciiv, 'ioic, ilevei, [oOpavo? £up5?, 
A at/.-7t£i, 8' Y^E^.iOi; cpasOwv Tpoj^o[Ei8£i cpsyysi. 651. AAAO. 

AvOo? £yw IsydfiYiv uld? Ep[ji.oy£voi)<; t£ xai X)^^r[i;, 
avOir^cac 81 xalw?, STSStv Suclv ouj(^ 6Xox'X7]pot(;, 
owTOt; dcpapTracOEl;, -rrpdixoipov ^pEcpo? £v6d8£ xei- 
xoux 018' EiTs xaT^w? eiT£ xaxw; I'Oavov. [p^ai, 
A-rr'XvipwT' At8a, tC [jle vk^itiov •^'puaca; oiixw; 
<Jir£i5<ja(; tou ^viv jj.£ cTEpEoai; 

oii col Trdv-uEi; dcpsild^xsOa; 

655. AAAO. 

H ICOTE xu8idwca ^av6ai; licl xpaxoi; sSEipai;, 

xal j(^apiTo6).£cpdpoii; 0[jL[/.aci la{/.i:ojJL£VY), 
j(_lov£oi<; TE irpETCOUca TrpocwTroi; i^Ss TrapEiaTi;, 
xal yT^uxEpou cidjiLaTo; oTia ^EipioEccav Utca 651. ALIUD. 

HeraTs hic jaceo, annis, hospes, quinquies septem 
et tibi suadeo. . . viator, me [nata : 

ne fleas : Parcarum enim filum omnes vocat. 

652. ALIUD. 

Terra me peperit infantem in montibus virginem 
tranquillam prius, nunc vocalem omnibus. [castam, 
Scalpro-caelantibus artibus sortem dicens mortui : 
Hic Maximum grammaticae peritum artis, 
virum honestum terra mater texit mortuum 653. ALIUD. 

Beatus quem Parcse omnino-injurioscc exeuntem 
utero viderint placidis oculis : 
ut et ego Pantarchus praeclaris e parentibus 
ortus laudem de militia immensam accepi ; 
corporeque exutus sortitus sum perpulcrum tumu- 
prompta mente amantissimae uxoris : [lum 

quae mihi et filios animo-grato, quos peperit ipsa, 
ut catulos superbi nutrivit leonis, 
et me diis fecit similem immorlalibus : 
vere Pantarchus ego nunc me ipse feci 
gemulandum filiis meis, quos divina inter mulieres 
peperit et educavit in aedibus opulentis, 
Pantarchorum lepidam et amabilem prolem. 
Unum sedenim ob militiam annumeratumheroibus 
sua dignitate effulgentem, alterum dilectae 
nutritum patriae valde-inclitam spem fecit : 
seorsum autem mihi cum posuisset monumentum 

[inclitum soli ab aliis 
divinae virtutis omnis laudem magnam emisit, 
honoratus ut eram inter homines sic et beatissi- 
longis seculis, donee manet caelum vastum [mus 
splendetque sol fulgidus rotundo lumine. 

654. ALIUD. 

Flos ego dicebar, filius Hermogenis et Hormes, 
qui florui pulcre annis duobus non integris, 
luce abreptus, praematuro-fato puellus hic jaceo, 

neque scio bene an male mortuus-sim. 
Insatiabilis Orce, cur me infantem rapuisti ila 
properans me vita orbare? 

Nonne tibi omnes debemui'? 

655. ALIUD. 

Quae olim gloriabatur flavis in capile crinibus, 

et oculis quibus-inerat-gratia fulgebat, 
niveoque conspicua erat vultu, atque niveis genis, 
et dulci ore vocem perinde-ac-lilium-puram emit- 

[tebat 200 ANTHOLOGIZE GRiEC.^ APPENDICIS 5 yzCkzGi iropcpupso!,!; iXjoavTivEWv St' o'8r>vTwv, 
-rravTOiYjv t' apsr/jv Tzzpiy.ciXki'i (JW[i.aTt, GsTca, 
-?|V TEXEV Eu-u^i8-ri cOsvapw Kilixia yapuwiri?, 
slxofftTrsvTasTYi? Tpu<p£pa tt,S' Iv j(^9ovl xstTat. 
EpjAlpwi; 8i Api(JTO[idcj^oio itaTpo? xal ii:f\xi[^oz. 
10 "-^■'it^' <Jc^<5j^w cpiKri 67]xaTO xoupiSiYi. 656. AAAO. 

RoiKpCvTfj? I[i.e9£v ripdx'Xo? 7:(5si(; IvGaSs xst-rai. 
Moipawv ^ou'X'rici liTuwv ^lovi^S' ejjls J^v^pviv. 
Tzu^a 8£ Tot, {xeya (ri^fia TrspKJx^Tr-u Ivl x,^pw 
Byjyjtov TravTscffi, 6(5pa(; 8' lirfOrixa (pasiva?, 
5 eiSwldv t' iG£[i.Y)v iravdfjLotov, ayf^\L6L t' I'Svixa, 
olov I'^wv ^Yirfipai [xsT^irpEire? AOdovioici, 
£v t' aOxot? iiraToii; x),£0<; £)^Xa6£(; I'^oj^^ov (X)kXti)v. 
A7.V oijTOi v6ccpi,v Y£ ceGev iroTixsCcojJt.at aOn?!, 
J)i; Tuplv 8' iv l^wotaiv 6|jl6i; 86[i.oi; (Xp.[xi. tetuxto, 
10 fi? xal TEGvEiwTai; 6^r^ sopoi; A[i,tpixa'Xu<j'£i. 657. AAAO. 

Ty)V c-n^l-/]v, 'rtapo8tTai, [Aii;ocpGi,}i.£voio iSdvxei;] 

EucpTQjAO) y'XwacYi X*"P^ irpoijECiraT^ {jle, 
alwv' ixjTipolizdvTa, ttoGyitov oceI yov[££(J(Ji,v. 
El 8£ [j-aOwv Tov £p.6v jidpov, (ij ^£V£, ^auxdc [xe 

[x'XaijCEK;, 
5 aT£p]^w xal Gv/^cxwv yap l'j(_ci) vdov oQ Ttva^aidv. 
KoupEa TYiv T£j(_VYiv £Copa(; £ix£ TOV Ttapa [ioipav 

Tti-^yjiaTi 8u(7-nr^vw itvEuu.' A('8a Ge[i.£vov. 
E^6tciG£v j(^£lp yap [;.' £6a)w£v 8uGrr)vov li; AtSiQV, 
x-^luGov ix C^'^'fi'; £v 80117 £68o[JLdc(Ti.v, 
10 Tov ^(otJov 8' ou iraai tuj^^yj 8aC[/,t«)V t' a'XdyiffTO?, 
8wx' dviiaai* itpd yaij.wv dtpxicpuYic E'Gavov. 
• IloT.'Xa Se xal [jLaxTip [a' wSupexo 6'v xaxa olxcv 
8£i'X]a(Yi x[aT' EU.OU X^^P^ Pa7.]oO[ca] ^£Goi»c, 
xal olxTpoToiv] £p.a<;6privoi.i; cppfva; [oiGaTE] '7ca!.8di; 
I'i Gijv itaxpl 8u(j-C7^vw pal'Xdii.Evot dXenriv 
8aip.offiv w MoCpTii; i:i.xpa loyi^oiji.lvri;' 
oO? yap eoEt, ^cjvTa<; texvou utto [irpEaJSEtiEaSai 
oStOI VUV aUXol CT^Jl.' ETiEGp/jxav £p.o(. 658. AAAO. 

Tdv Gpaouv Iv cTaSioi? scopxi; [X£ vexuv, [7uapo8t-ca], 
(Tj XpuG£6|ji.aX)^ov ^'rjiridpiov, tov Trplv Se xuvYiydv, labris purpureis elephantinos {i. e. eburneos) in- 

[ter denies, 
omnigenamquevirtutem perpulcro corpori aduide- 

[rat, 
quam peperit Eutychidse valido Cilicia ore-venusta, 
ea viginti-et-quinque-annos-nfl^a Tryphera hacce 

[in terra jacet. 
Hermeros sedenim cui Aristomachus pater et ma- 

[ter [Erinna], 
monumentum uxori dilectae et legitimaD posuit. 

606. ALIUD. 

Rufinae meus Proclus conjux hie jacet qui 
Parcarum voluntate liquit vitam atque me viduam. 
Struxi autem magnum monumentum excelso in 

[loco, 
omnibus conspicuum, foresque addidi splendidas, 
imaginemque posui omnino-similem, babitumquc 

[dedi 
qualem habens inter rhetoras insignis-eras Auso- 

[nios, 
interque consules laudem adeptus es superiorem 
Sed non seorsum ab te adjacebo ipsa, [aliis. 

ut antea inter vivos eadem domus nobis facta fuit, 
ita et mortuos eadem area circumteget. 

657. ALIUD. 

Stelam banc, viatores, [mortui videntes,] 

pia lingua vale dicite mihi, 
qui aevum reliqui semper desideratus parentibus. 
Si postquam noveris meum fatum, hospes, li- 
[bentissime me fleveris, 
amabo, nam licet mortuus animum non habeo pu- 
Tonsorem arte vides me, qui iniqua sorte [sillum. 

ictu miserando spiritum Oreo dederim. 
Quippe a tergo manus me dejecit miserum ad Or- 

[cum. 

atque egressus-sum vita duabus in hebdomadi- 

fbus. 
Vivendi spatium sane non omnibus fortuna, deus- 

[que ratione-carens 

dedit conficere : ante nuptias recens-natus perii, 
multaque et mater me deflevit sua in domo... 

misera, meo injeeta manu corpori, 
et moestis raeam lamentis mentem fovete pueri 

cum patre misero, projicientes interfectorem 

dajmonibus ; Parcae acerbas supputationesi 
quos enim oportebat viventes a filio honorari, 

isti nunc ipsi monumentum imposuere mihi. 638. ALIUD. [viatO! 
Qui audax eram in stadiis vides me mortuu; 
(heu!)Chryseomallumretiarium,etante venatorem I I CAPUT II. EPIGRAMMATA SEPULCRALIA. 201 iT,pai; iv iraGai; -Tra'XaiJLYi ':t/^rf\c; dtpiSvj'Xov. 

,-, uLoToav S' oOx ^'cpuyov • ztzzi yjv [jl(to; outoi; 6 Moipwv. 
659. AAAO. 

T]6v Opaauv Iv dtaSioi.? i^opa? [xs vIxdv, -rtapoStTa, 
TayjiaTi ^'riTiapiv 6' sTspov t£ 7:(x).Cj) MsAaviTCitov. 
Oux^Ti j(^alxEldTou cptovTfiv (ya).TiiyYO? dxoOto, 
0'j8' dvCctov au)vwv, xfXaSov t' AvSpcov dveyeCpto. 
:j <l>a(jlv 8' Hpax7^a Stio xal 8exa aOXa xellffsat,* 
TaSta 8' eytb Tslsffa? Tpt(;xai.8£xaT0^' xfloi; i'<J}(OV. (JGO. AAAO. 

x'Astrrtvo? irivuTd? [xs iSsijjLaTo tw8' svl )(wp6). 
A'jTw xal texlssdi cpClYi t' <i)^(5j(^(j) siroCviasv 
vr,ov Daoutt^i. xal siraiv?) "I>£pc£cpov££Y) 
£':0),Y](; £x axpaxifji;. Nuv 8' ou8£vd? £l[jLt, Tacpo[i; irw 
, ouTO) xal tjL£ivai.[j.i ttoIuv j^pdvov £l 8' dpa xal 8£t, 
SE^aiarjV yTipdiaxov-a;, £08a.iaovac, T£xvcjcav":a(;. 661, AAAO. 

Ev9a8£ r?iv kp-riv XEcpalviv xaxa yata xa'X^TtTEt, 
dvSpd? 6£L0U ITouSKo'j Atteiou Karci-ccovo?, 

6^ ir£pl [J.£V Vdov £CX£ PpOTWV, -JlSpl 8' Ipa 6£0t(Jl,V 

IdSavdroiai 8£8ci)X£ tol O'jpavdv £i3pi)v £j^ou<Ji.v. 
J Tsij^e 8£ tdvSf Td^ov id; 6p£7:-c6i; Ncjvio? ApTjxtov. 

662. AAAO. 

E'j8ai[i.tov £|j.£ Mdlj^oi; 6 Maiopo? El'sato Tup.6ov 

VJ-'.'£^.£i; 81 liirwv D.oiyj.^ |j.dpov auxCxa 8' uldi; 
Maiwp xpr,m8ra(; Tds8' e-rtESvixe Tdcpw. 

I 

^K [ypa{x.[i.ai- 

^l^a ^).d7:£[i.;] Tij[i6ov X£v[dv]* d-acpoi; dJ8[£ yi]- 

l| i[X]6(!l)v £v •re£8[£w] ^.yiotwv uico [x^pjd TETpwjJLai, • 

0'jjvou.d jjLot, Ai[dvu]ai(;, 661; Za)ai[ii.ou [x(al)] A£a£- 

Tdv T[p!,a]xovTa£nri x),a[io]ii; [xdpov, d'sTti; [djvfyvto?. 663. AAAO. venationibus in cunctis artis perilia proeclarum. 

Occidit me Ichthys quern evitare non valui : 

sortem non effugi, quippe cui erat filum istud Par- 

[carum. 
6o9. ALIUD. 

Qui audax eram in stadiis videsme mortuum, viator, 
ordine retiarium, alterumque sortitione Melanip- 

[pum. 
Non jam ex-oere-ducto-faetaB tuba; vocem audio, 
neque imparium tibiarum, neque virorum strepi- 

[tum excito. 
Dicunt autem Herculem duo et decem labores per- 

rfecisse : 
tot ego perfectis, tertium-decimum pro fine habui. 

660. ALIUD. 

Caelestinus prudens me sedificavit hocce in loco. 
Ipsi (sibi) et liberis dilectaeque conjugi fecit 
templura Plutoni et metuendae Proserpinae 
probam post militiam. Nunc autem nullius sum 

[adhuc sepulcrum. 
sic et [utinam] maneam longum tempus : sin au- 

[tem et oportet, 
accipiam senescentes, felices, b'beris procreatis. 

661. ALIUD. 

Hie sacrum capui terra contegit 
viri divini Publii Atteii Capitonis, [era diis 

qui mente prsestabat mortales, et excellenter sa- 
immortalibus dedit, caelum vastum habitantibus. 
Fecit autem hocce sepulcrum ejus alumnus Nonius 

[Artmon. 

662. ALIUD. 

[lum, 

Beatus me Malchus Majoris filius exstruxit tumu- 

ejus quam sibi-ipse-acquisivit omnino-bonae for- 

[tunae monumentum : 

semifactum autem linquens nactus est fatum : sta- 

[timque filius 
Major fundamenta haec addidit sepulcro. 603. ALIUD. [fui : Hicvidestumulum inanem : insepultus ita scriptus 
iter faciens in campo latronum manibus peril : 
nomen mihi Dionysis, filius Zosimi atque Leaenae. 
Triginta-annis-nrtfzdefleas fatum, quicunquelegeris. 661. ALIUD. Hie jacet eximia notus pietate fideque 
PubliusAtteius Capito tellure sepultus, quo neque mente virum fuerat prsestantior alter, 
nee sacra ca lieolum faceret qui dignius aris : 
altori turaulura cui Nonius Artemo fecit. h. g. 202 ANTHOLOGI^ GRJEGM APPENDICIS 664. AAAO. 

Asvaov TdSs a-ri\Lx 7raT-/)p I'Spuas Ouyatpl, 
dOavaTYjV tiutjV, ;;vY)[xdauvov Saxpiiwv. 

Mt^tyip 8' 7^ papuTTEvOYic ZTzl TEXVou Ta^uaoipou 
£v6' aur?)v ^wcav cuyxaTsOYixa Tacpu, 
5 slvl x6vzi a-cop^fric, Sdc/puci aupoasva. 

Xaipoii;, ia^Xh 65tTa • cocpwi; cot, [xavus Titxav 

IllotJTWVO? ^aci'X'^o? i7i;ij(^9oviwv dvOptOTCWV, 

EcTi xai Iv <p9i,p.£voi? N^[X£ct(; jjiy'^' ^'''~' ^''^'' '^'^[^~ 
10 [My) voswv] tu[x6ov (3t)kX' r, lp.ou irapiOi., [6oi<;, 665. lOMHAOTS. 

El xk6zc,E[\)az&]\-f](; [xt xal iv -Tc]poT£poi,[G(, <I>i).C]7tTCou , 
.Twv a-Ko K£[pT]£vvou (?), Twv iioi;' £Y£irp]a[i£v[tov 
p.(liov -i^Ss Tuj^Y)? l£p6v dcvdOY)[ji.' (3c[ia G^vtwv, 
X£(vwv 1^ ddpo? -fiS', -f^v G£ffav EvvaETai 
5 dvT' £i£pY£5iir](; Nafjiapvioioi aYj(^i •iru);awv • 
(iT^^d [JLiv Ix yaiT)? tto^Xov (i7r£xp£[i.a(j£v, 
TkEi^j/ava t' aXkobzy ciXka. TzA'kciLi oOijilvcov ouvaysC- 
Gp£d;a[xlv(»)v Geiwv GvixE Ttapd Trpoydvoui; [pa; 
oixou tjirlp v£dTOio ucp' d'^tSa T-rjvS' Io[j.t]5yi?, 
10 AuGoviwv |/.0)jc7)i; uiI;iv(5ou TrpuTavii;, 666. AAEEnOTON. 

Tdv xluTdv £V J^cootci, tov £|oj(^ov iv [;.£p(j7r£(jc;i, 
Tov i:pt5TiaTOV i^oifkrii; i^Sk 7:6)vY]0(; dlvji;, 
Tov Tzzoiyobi; cpi'Xi[ovG', sI'Jvexe* eOceSCy)!;, 

E0(jTO)((ou cpdov uta, tov dGdvaxoi cpi7.i£(jxov * 
5 Touv£xa xal ■7r[Yiyat(;] louaa[v] £v dGavaToi; 
xal [xaxdpwv v7^(j[oi)<;] ^d'Xlov [i;] dGavdTWV 
A(5[i.vov ^T^cavTa [tcIvt'] i-ciuv SsxaSa;. 

667. AAAO. 

PYjTopixYj? TTOvo; ouTOi; Sv YivucE 7ro7.1d lAoyT^da; 

FauSlvTio; "TTivuTOi; dxpov s/^wv cocpi-rji;" 
lvGd8£ -TcaTpo? £ou xal jxYiTEpo; dcTEa Gt^xsv 
Tw [JLEV GpinTpa 8i8oi>?, TYi Se t6xou j^^dptxa;' 
5 . 6'coc otoc [;.VY] p.£tov ixiXzszv 

auTw xal yevETan; xrJifia cuvvjyopCYj?. 66$. AAAO. 

Texva TEXvtov IsiSwv EpfJ.*?]? Eciiipou Itwv ^' 
•^po'ixw Gavdxw twSe •ir£T£Uj(_£ xdcpw. 

669. AAAO. 

MvY]ad [j,£ opdi; TC£pi.xa'X'X£<;, doi8 [j.ov aUv 68t'cai?" 60i. ALIUD. 

sternum hocce sepulcrum pater erexit filiae, 
immortale decus, monumentum lacrimarum 
Mater autem dolore-gravata juxla prolem cito-fato- 

ijwrcmtam 
hie ipsam me viventem composui tumulo, 
in cinere prae amore lacrimis perfusa. 
Gaudeas, bone viator; sapienter te mone honorem 
Plutonis, regis terrestrium hominum, 
cui, exceptis beatis (diis), omnes debemur. 
Est Tel apud mortuos Nemesis magnum; est in 

[sepulcris. 
Ne cogitans alia quam sepulcrum meum transi. 

665. lOMEDIS. 

Si audisti de Eusebia atque in prioribus de Phi- 

[lippo, 

qui a Certenno oriundi, olim erexerunt 
miliarium atque Fortunee sacrum dedicaverunt, 

illorum area hsecce est, quam posuere incolaj 
pro beneficentia eorum Namarienses juxta portas : 

sed eam e terra multum suspendit, 
reliquiisque aliunde aliis olim defunctorum coUectis 

avunculorum qui eum aluerant,posuit prope atavos 
domum supra novam sub fornice hocce lomedes, 

Ausoniorum musae alta-mente-]3ra?difa? princeps. 

666. ANONYMUM. 

Inclitum inter vivos, egregium inter homines, 
praecipuum in senatu atque civitate tota, 
pauperes amantem, pietatis causa, [banl : 

Eustochii dilectum filium, quern immortales ama- 
quamobrem et fontibus laverunt immortalibus 
et beatorum in insulas miserunt immortalium 
Domnum qui vixit quinque annorum decadas. 

667. ALIUD. 

Rhetorices labor iste quem perfecit multis toleralis 

Gaudentius prudens summum habens sapientiae : 

hie patris sui et matris ossa posuit [partus grates : 

illi quidem nutritionis-praemia solvens, huic autem 

qui, quaUs fuit, monumentum exegit, 

sibi et parentibus, ex iis quae acquisiit patroci- 

[ nando. 

668. ALIUD. 

[annorum sex 
Postquam natoruiiinatos vidit Hermes Hesperi filius 
heroica morte hocce nactus est sepulcrum. 

669. ALIUD. 

Monumentum me vides valde-pulcrum, decanta- 
[lum semper viatoribus . m CAPUT II. EPIGllAMMATA SEPULGRALIA. 203 Poutptvo? 81 [X,' mu^s, OsoO 8' Wtt.ti T^Tayixai. 
■-rjpa),lo'j? Sl^acSai, axip v£ov oSTCO-ce iraixzav* 
5 I'.al 8' aluTrdTaTO? xT-ivxtjo •jidcvTSCCiv Ixotaoi;, 
■il'ac'. 6' ulcovoT; TJ TtoTkU irpoTl yY^pa; lousiv. 670. AAAO. Ti3[Jl6o; 5irou8aiwv [xaxapwv d'Ss* tw I'vi xsttai 
cuyxlT^TOU cpClov 6'[JLU.a cadcppwv Maioupivoc, 
o5 8>j(jI<; avToliY) te [jl£(I7J[jl6p(y] t£ xal apxToi 
itiaTOxaxou ^aci'Xsuaiv d[/.w[ji.T^T0i(5 t' £[ira]pr';^]ou 
5 sOpii T£ xal [/.aXot xaT^ov aii y.'kio<; dsiSoudiv • 

T£U^£ 81 |1,IV WpiOTO? Iv 1^ JA£piO'.5l 'tO^lTTTCOi;, 

aiiTOxaoiyvTjTYii; irivuxdcppovoc ixyovo? '^pwi;, 
xauTo; l(bv ^ctaikr^oi; d[JLU[AOvoi; iuloi; OTrdtov, 

xal XTL(7£ WUpyOV {5Tr£p9£V £U-7tT£p'jy£(J(J!. TTElEiai?, 

10 laoTuirwv Tra^.aixiriijiv i? oupavov E'jp'jv a£ipa;. 

671. AAAO. 

H copoi; •/) jjL£(jaTY) ^.l/o; avlpo; Av-:i6j(0'.o, 
6'? itot' £vl UTpaTiT, x^£Oi; eI'Xeto ■ TOC^ 8' ixdT£p6£ 
Ma^i.u.0? £i8aiu.wv xal Faiavo;, 80o 7raXS£?, 
EXTiaav AvTi6j(^oio, xal 6l<]^L^cl tt^vS' im •Jidcaii; 
5 I'sTaaav d^pa izzkovno cpClw Tiapa ira-cpl OavdvxEi;. 

672. AA40. 

a. AvtC at xuSaliaai; ap£Ta<;, Tro/.u-r^pars xoupa, 
•^^£v £li; Hlufftov aiiTOi; (Xva^ KpoviSyji;. 

p. T-/l/.Uy£T71V |X£ TOXYiE? dv£Tp£CpOV dl87^(JXOVT£?, 

A-Tupiv, YjiOewv icafXTtav dpstoTlpYjV 
' i/.Ad [JL£ Motp' £8d[Aas(j£v, 2t:£1 t68e [x6p<:i,(;/0V YJsv, 
TiipL^ov 8' ati|/a yovEt? T£u^av d8up6[it.£vo'., 
Zrjvwl? [J.7]-CYip T£ Ttanqp T£ [xoi Nix6[8y) j/.o?, 

dacpw 6'JJJt.o66pW -rtEvOEt T£lpd[JL£VOI.. 

AirT'jpi, x'Xei.vov aya)>[/,a, xal £v c^8(,u.r;ow(. oa- 
[oiairsp £vl '(a)oti;,xij8o(; diraacaji-Eva. [v£^? 

673. AAAO. 

[pxeo Totv dpi5ajAov, 68oi,Tc6p£, xdv 4>£pcv(xai; 
[^elx6va xdi; j/,£^£as, &v xdcpoi; o!1to; £^£i * 
'6 TTplv £v xa7.u6aii;, vuv 8' tic, A^Epovra [i.o'Xouffa, 
S aT£p6|iav Twv irplv vujjicpiSiwv 6ala|j.wv 
5 itaTpl ydo'j; TrpoAi.TTO'jffa t^iAo^Evw, fl? toS' £T£U^ev 
£"i8(o\ov v'jj/.cpa(; [/.vaaoGuvov 6£U.£7o;. 

674. AAAO. 

Mdpxo; t' d5£Xcp6i; xal Tpdcpiao; cd; eOvety]; est aulem supra me columbarum domus alia : 
Rufinus autem me Jfidificavit deique voluntate jus- 

[sum fui 
senes accipere, sed juvenem omnino nunquam : 
sum autem doloris-vacuissimus lectus omnibus pa- 

[ratus, 

filiisque nepotibusque longam ad senectutem eun- 

Sadus Neopolites aedificavit feliciter. [libus. 

670. ALIUD. 

[jacet 
Tumulus subterraneorum beatorum hicce : in quo 
senatus amatus oculus, prudens Majorinus, 
cujus occasus, oriensque meridiesque et ursae 
fidelissimi regibus inculpatique prcefecti [nunt : 
vastamque et valde pulcram semper gloriam ca- 
fecit autem eum optimus inter mortales Philippus 
sororis-germanee prudentis filius heros, 
qui-et-ipse fuit regis inculpati bonus minister, 
et struxit supra turrim bene-alatis columbis, 
lapicidar-um raanibus in caelum vastum eductam. 

671. ALIUD. 

Area haec media lectus est viri Antiochi, 
qui dim in militia gloriam adeptus est ; qua^ au- 

[tem utrinque sunt, 
Maximus felix et Gaianus, duo liberi, [omnes 
condiderunt eas Antiochi, et fornicemhuncce super 
posuere, ut sint dilectum prope patrem mortui. 

672. ALIUD, 

a. Pro gloriosa virtute te perjucunda puella, 
duxit in Elysium rex ipse Saturnius. 

6. Sero-natam me parentes educaverunt colenles, 
Aptyrin, adolescentibus omnino meliorem : 

sed me Parca domuit, quoniam id fatale erat, 
tumulumque statim parentes struxere maercntes, 

Zeno'i's materque paterque mihi Nicodemus, 
ambo animum-exedente luctu attriti. 

c, Aptyri, nobile decus, vel inter defunctos videri 
sicut inter vivos gloriam consecuta. [possis 

673. ALIUD. 

Vide valde insignem, viator, Pherenices 
imaginem miserae, quam sepulcrum hocce tenet : 

quae prius in casis,nunc in Acheronta degressa sum, 
quae orbata fui meis prius sponsalibus thalamis, 

patri gemitibus relictisPhiloxeno, qui hocce paravil 
simulacrum sponsae in memoriam positum. 

674. ALIUD. 
Marcusque frater et Trophimus conjux tuus 204 ANTHOLOGI^ GR^C^ APPENDICIS col TdvSs Tup.6ov, S) xa^Y) KopivOta, 
"kA'ivov ETEU^av wxuij-dpw ^v^^fXY]? j(^dpiv. 
— Mdvo'j? iSoucav s"/.0(j' eviauTwv x'j)c).ou<; 
AiOT,<; X£X3u9£ TY)v xalviv KopivSiav. 

675. AAAO. 

FvcoGt [Xst' e5(J£8££(J<ji ca($cppova AtopiSa xstorGai, 
dvr' dpETY^c kpov j(wpov avsupopLEVYjv. [I(j61wv, 

OO ydp Sxastv 6[ac5<; 6dvaT0? ^apii?* dikV d'Ti? 
o5to; xal Oavaxou xou^ov d.Tzi<T/z TfXo?. 676. AAAO. 

IlaTpl? [j,£v [xoi! §(jTi AOxwv TcdXi?, eIuIS' A'n:(5).).[wv, 

£v 4>apiYi yaiY) Sufxov d-n:oa>9([/.£vo?, 
vY]-iri.o<;* •^pTrdcGviv 8' IxxaiSExdcTOu Iviauxou 

k'xTov dwpoctjvYi; [jl-^va 7:ap£p^6[;.£vo?. 
° Nuv 8' A6u8-r]vaiou Tov OaipiSo? dacp'.-rco'XEijw 

Gwxov xal cpStjA^vwv oOx l7rdT7)ca 86[7.ou<;* 
dOavdTwv xal xlxva u.£p.op[X£vov ot-cov iit!,cir[£iv], 

dH' olx£t [/.axdpcov H);i3aiov tteSiov. 
Ev6' (Xaa -Traidl GeSv p.£ cpEpwv KuT-^.-^vio? EpfiY^? 

l'5pu(j£, xal Atq9-/](: oOx I'ttiov 'Xi6d8a. 

677. AAAO. 

natpli; p.£v [LoL ecti Aijxtov 7c6)vi;, eIjxI 8' EXt^jjlwv 
£1X0(71. xal £vl XYJpa xaTac6£c9£l? iviauTw • 
«I>oC6ou xal Moucwv 6 Glpat^ itavTwvufxoi; "i^p-Yiv. 

678. AAAO. 

i6^&oq oOx daap.05* SSe toi TCETpoi; 
TOV xaxQavdvTa ciajxavEt, tl? xalT(vo(; 
eI(; AtSav ^£6ax£V dlld [jloi cr/jxaai^ 
TO VExpaywydv, w cpCl', iv iriSiu ydvu, 
^ xola-iTTov dGpsi ypdp.aa 8ncTuj(^oii; xdpaii;. 
HaTYip [JI.EV ElpYjvato?, d 8£ toi TuaTpl? 
Msacpi;* TO 8' ouvo[x' dyopEtiE-' ex ^p£cpou? 

^ ; 1 J- 1 ^ ^auloV Oi CUVsCTtETO, 

■^ 1 1 u - I '^av Motpav <I)? luESpajj-E. 

679. AAAO. 

EvGd8£ TTjV dpETY^i; 7rt.vuTY]v xaTa yata xaT^iiTCTSi, 

lipEJXVOl) TTiV dXoj(_OV, G£|J:v6v Gd'Xo?, £^OJ(^OV (XXlwv 

louliavYiv, TT,v [xotpa ^spEt. K^TiTqc, omo yai-r);, 

ElXOCl ITEVTE ETY) ^7]C7a(jaV, 'iCOV ^pOVOV <!)? ETETaXTO. 

'^ Aoi-rcov vuv, iraooStTa, cpi^ov yEVETYjv d£l E^^EaioE, 
ox; £18(1)!; 6'ti Tudci. ppoTot:; to GavEtv dTidxEiTat. 680. AAAO. 
riEvr^xovTa Tptwv etscov xuxXov y^S' dvijffavTa ' huncce tibitumulum, opulcraCorinthia, [gratia. 
lapideum fecere rapido-fato abreptse, memoriae 
— Tantum quae vidit viginti annorum orbes, 
Orcus abdidit pulcram Corinthiam. 

67 o, ALIUD. 

Scias inter pios castam Dorin jacere, 
quae pro virtute sacram sedem invenit. 

Non enim omnibus pariter mors gravis : sed quis- 

[quis bonorum fuit 
ille et mortis levem habuit terminum. 

676. ALIUD. 

Patria quidem mihi Lycopolis, sumque Apollo, 

in Pharia terra animo exstinctus, 
infans : raptus sum autem sexto -et-decimo anno, 

sextum immaturitatis mensem praetergrediens. 
Nunc Abydeni Osiridis famulus-obeo 

thronum, et defunctorum non calcavi domos : 
immortalium vel soboli fatum est mortem assequi, 

sed habitant beatorum Elysium campum. 
Hue cum pueris deorum me ferens Cyllemus Mer- 

posuit, et Lethes non bibi laticem. [curius 

677. ALIUD. 

Patria quidem mihi est Lycopolis, sumque Elemon 
vicesimo et uno sorte exstinctus anno; [lebratus. 
Phoebi et Musarum minister eram ab-omnibus ce- 

678. ALIUD. 

Tumulus hie non signo-caret; hocce sane saxum 
mortuum significabit, quis et quo genitus 
Plutonem adierit : sed mihi demisso 
quod mortuos ducit, amice, in solum genu, 
insculptum intuere titulum geminis oculis. 
Pater fuit Irenaeus, atque patria 
Memphis ; nomen autem dicebatur a puero 

vile non consequebatur, 

Parcae ut incurrit. 

679. ALIUD. 

Hie virtutis peritam terra contegit 
Premni uxorem, venerandam sobolem, excellentem 
Julianam, quam fatum tulit Greta ex terra, [aliis 
viginti quinque annos cum vixit, par tempus ut 

[jussa erat. 
Quod-superest nunc, viator, dilectum genitorem 

[semper miserere, 
ut gnarus omnibus mortalibus mortem sepoQ] 

[ {i. e. imminere 380. ALIUD. OH 

I [peregissef^ 
Quinquaginta et trium annorum orbem cum jam CAPUT II. EPIGRAMMATA SEPULCRALIA. 205 10 utdi; 6 iravSajAaTtop •^^Tzxatw si? At8r,v. 
9(1)7 dcaaocpavrif;, otov 8£[xa? Au.cpi.xa'Xu-rtTsi? 
'A66a,.ou J^ux.''i'> '^^'^ [xaxapioTOTaxou. 
tx aysoa^To; i;(|)i) yap dcva Tcxdliv, al'Xa xal apx.'ifl 
•Ttav8Y)[iw eOv'.XTi saxscps-r' ev cocpia. 

P; Aiffffwv yap T£ T(5Trti)v 7ro).i.Tapj(_wv auto? Ixip-to 
t9iv Siaepr, SairdvYiv i^avuca; j^apicvv. 
UdLvca Se coi, ItzIoi'/J Sgol toi, 4'"X''1' ''^P'^'^ ExptiSrji;, 

xal TEXVwv ayaSwv au[^avou] iv ysvsY). 
A).'Xa cu, <I> irapoSiTa, I5wv dyaOou Tacpov dvSpdi;, 
T(5v8£ xaT£UcpY)[j.wv, ToTa cppatja? dTciOf 
« yatav '^yo^<; eXacppdv 1; tov (Stiravra j^p(5vov. » 681. AAAO. 

Mirixpl 8£[xa? yaiY) itpo'Xnuwv OsoeixsXoi; avvip 
■rcaxpY)!; iv l^a02oi,<; d'psciv, ituxTw iStto Tii[x6w, 
oOXdfAevov yiipa? itpotfuycbv [ijcdrr) svl •?i6i;i, 
alOspia? a(|/t8o; I'Syj [xaxaptov [i.£0' o'jtilov, 

5 ■redxpYjv xuSiQva? yepaffiv CTScpavoiai t£ ■reo'X'Xoti;, 
oO? ava8YicdjjL£V0(; Tcpw-uo? iiapsSwxs t£x£C(JI.. 
Tii; 6'8' av7]p; cpv^csi ti? dSixdwv irapidvTWV 
TC? [/.dxap oStwi; ectI, ti<; 6I6101; 6'v te ai) xeuGek;; 
TdvSs lyo) ciyfi te xal ou "XaXkouaa. 8'.8d^ci) • 

(ipiyEvoui; spvoi; yluxspov, Kdtfto? [iupoTtciT^irii;. 

EuTti^Et, 682. AAAO. 

A}JLU.wvi.ov 9£6[v] iv 5^pY]tJ-:u [AEjjt.E'XTjaEvov eISov. 
IXaOi, ypTQCTE irdTEp, ypijcEOv yivo; dv6uii;o^i(^,va?. 

683. AAAO. 

T6v cocpdv i'Xl(5[yiaov] xal -TtaiSs^ffavxa icpi^Soui;, 
t6v 6pi[d'av]xa Ppoxo5q xal iv axipvoiai BvkolIok; 
■rcapOsvixd? XE'XEcavx' d[^]t.a vuacpi8([ou, 
xal ^Y]cavxa xalw<; §68o(/.Vixovxa extj* 
Kaxdypacpo(; ivOdSs XEtxai. 

684. AAAO. 

KoupiStO'j; 6a'Xd[xoi»[i;] PpdirxYi 'Xucaaa •jrp[o]l£CT:t<) 
'lavoudpiv xov [i[i]dv 5(^p-/]cx6xaTov yajiixav • 

fiv Gu, Seoc K[i3]-T:pi , [jLOi cpi-'Xioii; c5v xw -aaxpl [K]ai[x]a, 
TExva 8£ [xoi xaOxov cti^oixs, [0£ol], Ixexeuw [xwv. 
TO'jxou; yip irpoTwiTCOus' U7cd[y]a) ixdvxwv ^Tclp aO- 

685. AAAO. 

ir,v GUVETTiv SXojoy Aioviioiotv ivOdSs XEicOai 
x6jjL6a) xu8' 67:' ipiol, Sv irdin; VjyXdiSEV 

o-n:sw; xot? itaptouffi tteXoi [AVYi[;.7]ia xauxa, 
xat? Ccavat? d'X(5)(^oi; [xapxupCa TxpocpEpsi. ipse qui omnia-domat cum rapuit ad Orcum. 
terra arenge-similis, quale corpus circumtegis 

involucmm animcB Abbani felicissimi. 
Non enim inhonoratus fuit civitate, sed et imperio 

publico ob genti-peculiarem ornatus est sapien- 
— Duobus enim locis praefectus ipse colebare [tiam. 

bipartitum sumptum cum-confecisses gratis. 
Omnia autem tibi /"uere quae, anima, esse par-fuit 
[antequam tectus fueris tumulo. 

et natorum bonorum auctus es in progenie. 
Sed tu, viator, vise probi viri tumulo, 

ei bona verba dicens, abito, talia locutus : 

« terram habeas levem in omne tempus ! » 

681. ALIUD. 

Matri terrae corpore relicto diis-similis vir, 
patrice in divinis montibus, complicato sub tumulo, 
perniciosa senectute vitata, media in juventute, 
aetherium fornicem petiit beatorum in coetum, 
postquam patriam illustraverat prsemiis coronis- 

[que mullis, 
quibus cum cinctus-esset primus, tradidit liberis. 
Quis hicce vir? dicet aliquis viatorum praetereun- 

[tium ; 
Quis beatus ita est, quis fortunatus, quern tu celas? 
Hunc ego taciteque et non locuta docebo : 
Origenis soboles dulcis, Casius unguentarius. 
Felix esto. 

682. ALIUD. 

Ammonium deum in bono versatum vidi. 
Contentus esto, bone pater, qui aureum genus 

[pro-te-edideris. 

683. ALIUD. 

Sapientem nobilem et qui docuit ephebos 
et aluit mortales et in pectore justo 

virgine peregit digna sponsa 

et vixit pulcre septuaginta annos, 
Catagraphus hie jacet. 

684. ALIUD. 

Legitimes thalamis solutis Grapte ego relinquo 

Januarium meum optimum maritum : 
quern tu, Dea Cypri, mihi ames cum patre Caeca, 
liberosque mihi et eum servate, dii, precor. 
His enim relictis, abeo omnium eorum gratia. 

685. ALIUD. 

Prudentem uxorem Dionysiam hie jacere 
hocce subter tumulo me, quem conjux ornavit 

ut praetereuntibus sint monumenta haec, 
venerandis uxoribus testimonium profert. 206 ANTHOLOGIZE GREECE APPENDIC[S 686. AAAO. 

687. AAAO. 

©dpcsi, TsBvYjxai; yap aTCEvOViTOi? im texvoi?, 

688. AAAO. 
Mtvaxo) AiSuoi; j^pTj^Tio. 

E'i Ti? 60^(0? ysyovev j^pYjaTY) yuvv), -fiS' £yw £i[j.t, 
Tipd? T£ 8ixaioci5v7)v xal toii; &Xkoi<i S-nraaiv ' 
o5aa 8s ToiauTT) j^dcpiv oO Sixaiav XEx6vi<T[iai 

OUTS 7:ap' oiv ^[iYiv out' a7:6 8ai[j.ov(ou. 
Ou8'd7rd]Tt[i.O(;(i'7r6 [XYiTpo^ijiY^i; xaiTra-cpo? aTueijXi, 
0'j8' dvTippCjitxw ol'a? ^(^dpiTa? [xoi airsSwxav, 
xiaxi Qi^ii; Toxlai; Tcjapa TcaCSwv xojJLCffadSai. 

689. AAAO. 

Al; 0£xa xal 8t(j<jo{)!,' ■rtliqaa? ^biriz ^.uxdSavxa? 

xal ■xo6£(7a? ap£Tr,v cT£pyo{i£v7)v dT^Cyoi? 
fJ'XuGE; tlq A'tSviv ^YjTouiisvo? oli; dTr£)i£tit£(; • 

Tra5'. ydp dXyTjSwv ia^'ko^ 0:^:01^6 \lz'^oi;. [vdvTwv, 
5 El §£ Ti? £v cp6i,p.£voi(; xpici?, d)? Idyoi;, djx^pl 6a- 
Stoysvs?, olxYiCsti; £l? 86{iOv euasS^tdv. 

690. AAAO. 

'fiv 6't£ IJ.OUVOV TyEivov dSET^cpsov of jxe t£x6'/T£s 

ttevOeov, -^vix' lyw irEVTasTi^oiJLfvYi 
irapG£vo? Iv yov££(j(jiv eOtjXeov • t^ 8' Ayair/j-cV) 
iQlu9a TTiv (ppixTT?iv £l(; At'Sao irdT^iv. 
5 U 8s ixs y£iva[JL£vYi [xiqTTip irsvOst, XapiTWvo? 
^ro'XT.dxi pow[j.Evoic Xatps, np6x)>a 6iiyaT£p. 

691. AAAO. 

Hp.r,v OToldp)(^Yi(; ITovtixcov v£wv lyo) 

I^TipsTixo'.; iTTspu^iv T^ylaiafx^vtov, 
avd Gxpardv Kpicr-jrtvoi; eCixIey)!; dviQp* 
Pa6svva 8' "Piv [xoi Tca-rpl;, dpj^aCa 1:6X11;. 
5 Eyvwi; ti'i; •^[/.yiv, xal tiwoq y£vou(; xupw. 
Aonrov (fukdaaov, tj.Y^ Ttv' Iv0"»^cnr)i; Tcicpw 
Six-rjv 6' tSipslY); •rtapavdfxw? Tuji^copuj^wv, 
oL'jVm ts 8a)(jTri<; * * ,^ xal tti -rtdlsi. * * ^a. 692. AAAO. 

Etc' a)xu[j.oCpw olxov Aox'XYiirioSdTw 

~xT-rip Nd7]T0? jSkjz^ £UEpx"?i xdcpov, 
xal ^stjTov olxTpoO itai,8ds iXvo) (nQjAaxt, 
sO'r]X£ ^a){ji.dv, irsvTalTOU? t' slxo) texvou 
5 xsvriv 6'vY)(jiv djjLfjLdTWv )(^apd^aTO, 

TTiv iracav ilc, yy^v iXiriScov xpii^/ai; J^apdv ' G86. ALIUD. 

[fruslra, 

Exiguum in olio qui vixittempusprobatis-moribus 

Zoilus hie sepultus est, Alexandri dilectus filius. 

687- ALIUD. 

[post liberos, 
Macte animo, utpote qui mortuus es non deflelos 
et viva relicta, quam diligebas, conjuge. 

688. ALIUD. 

Minaco Libys conjux s. filia bona. 

Si qua omnino fuit bona mulier, ea ego sum 

quoad justitiam et in ceteris omnibus ; 
qualis cum essem, praemio non justo pulvere tecta 
neque a quibus sperabam neque a deo. [fui 
Noninhonorataproculamatremeaetpatrediscessi, 
neque vicissim-mitto quales gratias mihi dederunt, 
et est justum parentes a liberis ferre. 

689. ALIUD. 

Bis decern et duos postquam implevisti vitee annos 
atque amavisti virtutem dilectam paucis, 

ivisti in Orcum desideratus illis quos relinquebas : 
omnibus enim dolori est bonus abiens. [mortuis, 

Si quod apud defunctos judicium est, ut fama, de 
Sogenes, habitatum-ibis in sedem piorum. 

690. ALIUD. 

Erat quando unum Hyginum fratrem qui me genuere 
lugebant, cum ego quinquennis-natu 

puella inter parentes florebam : dilecta autem et 
deveni horrendam in Orci civitatem. [ego 

Et ea quae me peperit mater luget, Charitone 
saepe clamante : Va!e, Procla filia. 

691. ALIUD. 

Eram classiarius-dux Ponticarum navium ego 
sex-remorum alis gaudentium, 
in exercitu Crispinus inclitus vir : 
Ravenna autem erat mihi patria, antiqua civitas. 
Nosti quis essem, et cujus gentis sim. 
Ceterum cave ne quem inferas hoc sepulcro, 
poenamque subeas eorum qui contra-legem se- 

[pulcra effodiunt, 
fiscoque des denariorum duo millia et civitati 

[denarios mill 

692. ALIUD. 

Qui brevis-aevi fuit Asclepiodoto domum 
pater Noetus aggessit bene-septum sepulcrum, 
et politam miserabilis filii super monumentum 
posuit aram, quinquennisque imaginem pueri 
inane subsidium oculis exsculpsit, 
omne in terra spei suse qui abdidit gaudium ; CAPUT 11. EPIGIIAMMATA SEPULGllALIA, 207 693. AAAO. 

Av]8[pa] ■rto).ux>.auTOv xoiv6(;[[ilv] dcveCXairo SaCiiwv, 
xaX).eC4'a"^"' ^^-oyoy AY)[i.yiTptav iroT^tiSaxpuv • 
ToS Se xa-ra^0t|i^vou (jX7)vo? [jl^'Xeo? X*^^ t'J[x6o;, 
tdv vijv 8yi X($<jtJLYj<j£ irspCcppwv XxpaTdvixo;, 

S5 YVWTwv el? A[(p]£(o[u] <j[vi]v dcSslcpw dSelcpiS^w te. 
AlSotai 8' dyaiTYiTal iwi^ousi cpO^ov xi^p Buyax^ps? xdcffio? it [i(5pov iraTpdi; ts 

694. AAAO. 

f'ouotva KlT-spo; 1^ Apt.5TivY)(; t' scpuv, 
I^WY) 8s ir'XeCwv [JLVjTpo? Iv cii'XdYjrvoi.i; ij/.!?), 
«t)8tva ^OirYi? 8' Y) TEXoOu' -fiWd^ixxo ' 
■jrpcoTYjv 686v 8s (jT^)Ao[JLai. irpoi; AtSav, 
x'Xvipov 8s [XYjxpoi; Tw8£ xlYipouj(_i5 TacfW 
CTT^T^Tfl 8s <pa)vc5 avTaytovCa; ^Cou. 

695. AAAO. a^l' 6'Te [ioipatov Tp'.irlou; aC-ro; s^exeva)6[T, 
xal ).0'.7t6v GavaTO) [iSTa touto to cpw; iA£T^6ai.[vov, 
i^M^/ri [JLsv Trpdi; 01u[j.-7:ov dcv/^XlaTO, cw[j.a 8e 'rcp['i? 
xal).u9sv i^s-iroGv) xal oOSsv Ej(_fc) •7r),£ov o'aTwv. [yfjv 
\li ouv xaip6v EXSt?! louffai, [/.tipioai, (jiuaraXiricov 
xal ^(^dp'.aai,, SaitdvYjcov, Sirsp 8iiva(jat.* xCvirripEt; 696. AAAO. 

J l-:£}i.(jLaT', dt^' (Sv itToiYi, xal 7:pT|^i£(; al XEvsao^st?, 
if/j.wv C7][i.a'c' i'j(_oiT£, 8ixaGTto)aai; -c' Ivetcoite, 
T/,-/.c86va; ^iOTri<; xal 8oul£irjV spiTitAov. 
Mo'jvov 8' "/iiJ-^TEpov ^aiY] [).i6o?] ouvo[ia cptovot. 

5 A)iqav8poi; 6'8' ?(jxl, Ba).£v-:CvY) 8^ suvEiiSsi 
zi'.v Iv^pwv ).i[/.£V£cs'. [jLsy' alvTiTiri TcapaxoiTEt.. 

To'j; 8' (i[i.^w j(^api.£v T£),o? £).)waj(^£v • o'3? xT£p£i$e 

/£p5l cpilat.? Suydrifjp yluxsp-fj Dau^tva -rox'^a?, 
TiSv) ol GaTvEOovxa xoxov xaxd 8w[x.a Xt,Ti6vTa(;, 
tpixTijo? i^ atj-ri)?, ol' pLsu [jLsXaSptov [jls8601ev. 
Nr,lT|i; cj Gdvaxo?, TzoXh 8yj aoi dxatpio? -fixe^. 
XpYJv yap ix' (t)8Cve(JCt.v I'j^Eiv x^^pa xal x6x' dXsccai* 

vuv 8^ [jLSTa ■7CTo'X£[xou; xpuEpwv T£ ^a^iiypLata 

[voOffuv 
\t\i^(ikio\)<^ T£ <p(56o'j; xal 6ii[JLo6(5poU(; aslsSwva? materque in aedibus misora lugct 
vincens lamentis luctuosam lusciniam. 

693. ALIUD. 

Virum multum-deflendum communis sustulit sors, 
relicta conjuge Demetria multum-lacrimosa : 
defunctique corpus miser cepit tumulus, 
quem nunc ornavit prudens Stratonicus, 
consanguineorum unus Aphii cum fratre et fratruele . 
Venerandaeque dileclae dolore-adficiunt suum cor 
filiae, fratrisque fatum patrisque 

694. ALIUD. 

Rufina Celeris ^lia ex Aristina nata fui 
vitaeque major pars mihi fuit in visceribus matris ; 
sed parturientis dolorem luctu mutavit parens : 
primamque viam ingredior ad Orcum, 
sortitionemque matris hocce quod me sortitum 
cippoque clamo adversitates vitae. [est sepulcro 

69o. ALIUD. sed ubi parcarum triplum stamen exinanitum est 
et postremo ad mortem post banc lucem transii, 
anima auidem ad Olympum exsiluit, corpus autem 

[terra 
dissolutum exhaustum est, et nihil habeo praeter 

[ossa. 
Dum igitur tempus habes, balneis, unguentis, de- 

[liciis utere, 
et te amabilem-prsebe, splendide-vive, quoad po- 
ntes : cuinam servas? 

696. ALIUD. ^ , . . 

[superbia-plena, 

Stemmata, ex quibus stupor est, et facinora inani- 

aliorum monumenta habeatis, judiciaque dicite, 

vitae tabem et servitutem pretiosam. 

Solum autem nostrum parvus lapis nomen clamet. 

Alexander hicce est, cumque Valentina dormit, 

etiam in mortuorum perfugiis valde laudabili con- 

[juge. 

His ambobus gratus obtigit finis : quibus justa- 

[solvit 

manibus amicis filia dulcis Paulina parentibus, 

qui jam ei florentem sobolem in domo reliquerunt, 

ternione ex ipso, qui meas aedes curarent. 

Immisericors o mors, sane mihi importuna venisti. 

Oportebat enim in doloribus manum habere et 

[tunc perdidisse : 

nunc autem post bella, dirorumque haustus mor- 

[borum, 

exitiososque metus, et animum-exedentes curas, 208 ANTHOLOGI^ GRMGJE APPENDICIS 15 xal Sixa? (i[;.cpi'X(jyou<;, ^ixvov xal xciSiov a^si?, 
).u7rpYiv SaiTa Xaptovf vewv 8' lyirv]!; -iiscpiSYjao. 

697. AAAO. 
0. K. 

Swaa |xev •fJSs xdvi? xsiiOsi G£op.viQ<JTopoi; dv5p6?, 
NapxiafJiwvoi; irivuTOtJ, 4"JX''l ^^ ciSvsSpoc 
dSavaTWV Pto{j.dv yap i8a>u.-r]aavT0 xalacpptov 
jjLYJTYjp SaXSCa MaTptiva StoTai; ts dSsX^tf?. 

698. AAAO. 

El 8s T0l[JL1QC£l Tt? TOliTU CUv6a7tT£JX.£V (XXloV, 

9y^<j£i tw cpCffxo) TpU 8t5o ■^ikiA^a.z' 
Tds(ja<; xal HopTO) xaxaSY^csTaf dOCka. xal aOT?i; 
Ticsi dTaffSaKY)? P'k<x'i^i':i(fO\j y.6'k(x.a\y. 

699. AAAO. 

rdios Oue[v]ou(t[to;. 

naT8d jie icevTa^TY) dlCyY) Ixpiit^axo xpwcffo? 

aJlUcTOU Taj(^£a)(; dvTidaavx' Ai8£to * 
ou]vo[Aa 8' [£l]8(CiO<Jai, £vl irptixoKJi Mevy)? [-^jV. 

700. AAAO. 

SaTopvTvoi; syw xix)v-iqcxo[xai, c:'. 8£ \t.t 7:aio6<; 
eI? Aioviiaou (Xyali;.' sSscav p-v^nrip t£ irarr^p te. 

701. AAAO. 

SwTYip{[j(^av [[!.]£ [t]ij[ji.[6o(;] iv9d8£, ^£tv£, 
o5to? xal^TCTEi.' fi); yap -^OeT^sv 8aC[i.wv, 
Tpli; Ssxa Tiapaij^wv 'i-zti. [loi [xdvov ^7i(ja[i. 

702. AAAO. 

SY][ia t68' elcopdoK; eTCi,Tii[ii.6iov, ci 'rtapoSt-ra • 

Eljfiapxdv iradiv, oiij^l 8' ijxol Se [xdvov. [xpcjaai;, 
El 8' ESE^kEi.? <ji) [xaOEiv, [c!) ^sXv',] 6'tii; egti |jl* 6 
Slcgwv cou xapawv u-n^aa? 'ij(voi; au p-aOs. 
^ OOx E^uyov 8' dxpExwi; Moipwv [jlitov, d'l; [xoi etce- 

x7vw<j9"iri • 
vaiixYi? ydp ■irpo'XiiTwv cfo^Epov 6ii[Ji.ti)[Aa x6 7:6vxou 
eI? £[X£ xyjv dpy-riv xou iTEXdyoui; eOexo. 

703. AAAO. 

TpcoilE , T^aips. KajjLcjv ■j:oHy|v axpouov j(^6dv' dv' 

[dvSpwv 
xal TrdvTou CTTSiJcac auvEj^-ri auyya. xtijxaxa ir^.Eij- 

w? I'va coC XI xijj(^Y) 8wTf) xaAov E^airivY)? 7:01), 
oux ET^aSEc /dpiv ix xajxdxwv, o08^ oe yata 
5 c-r) xaxEj^Ei Zirdpxv] 'rtoT.iJ cpO^xaxov, d)i.)td KoptivY] et causas ambiguas, rugosam et pellem abduces, 
tristes epulas Charonti : juvenibus autern omnino 

[parce. 

€97. ALIUD. 
D. M. 

Corpus quidem hicce pulvis tegit deorum-memoris 
Narcissionis prudentis, anima autem considet [viri 
inter immortales : aram enim ajdificarunt patienti- 

[animo praedita 
mater Salvia Matrona Sotasque frater. 

698. ALIUD. 

Si quis audebit hoc in tumulo consepelire alium, 

solvet fisco ter duo millia : 
totidem et Portum deferet ; sed et ipsius 

amentiae sepulcrum-laedentis dabit poenas. 

699. ALIUD. 
Gaius Venustus. 

Puerum me quinque-annorum parva texit urna 

inexorabilem celeriter qui adii Orcum. [erat. 
Nomen si quaesieris, in primis temporibus Menes 
Jam spes externis semper committimus oris. 

700. ALIUD. 

Saturninus ego vocor, a pueritia me 

in Bacchi honorem dicaverunt materque paterque. 

701. ALIUD. 

Sotericham me tumulus hie, hospes, 

iste tegit : ita enim voluit deus, 

cum ter decem dedit mihi annos modo vivendos. 

702. ALIUD. 

Monumentum hocce vides sepulcrale, 6 viator : 

fato-destinatum omnibus, non mihi solum. 
Si vis et tu discere, [0 hospes], quis sit qui me 

[vulneravit, 

duorum pedum tuorum sistens vestigium tu disce. 

Non effugi quidem vere Parcarum filum, quod 

[mihi netum est ; 
nauta enim, relicto metuendo furore ponti, 
in me maris iram imposuit. 

703. ALIUD. 

Troile, salve. Postquam laborasti multam indoci- 

[lem per terram hominuii) 

et ponti properasti continues crebro fluctus navi- 

[gare, 
ut tibi fortuna daret pulcrum ex-improviso aliquid, 
non accepisti gratiam ex laboribus, neque te terra 
tua tenet Sparta valde amicissimum, sed Corone CAPUT II. EPIGUAMMATA SEPULCRALIA. -209 ..77apaxovTa [/.dvou? C^r^Gavra y^pdvoui; ev.auTwv. 

70i. AAAO. 

\-:-:axiyj? yaiY]? Avtcovio; svGdlSs xstjxai* 
- /^OdvarrjvKsxpdirtov, w;; I'xcpspov evOaSs Motpai, 
'JwOeli; Ix Tcslayou? toutov ej^w liuiva. 
KevTpCxti; sv dCyvw olvoj^apY^i; ts ^£).oi.i;. 
* iLw^^uOci) £'.; iratpiSa ttS; 6 irXoiJ^djxsvo;. 

705. AAAO. 

Asuxspov el<; I'to? (£pTi •rtap£pj((5[i.ev(5v [/,£ xpaTa'.Y) 
ED^aSiv ElxovCou vouao? I'TcauaE ^lou. 

706. AAAO. 
0. K. 

TtjV (j£avc5c J^YjCxffav, dawu.rjT(3v t£ (Ji5v£Uvov, 
Ilaultvav cpOitx^vTiV ivvfa xal Sex' ixoiv 

AvSpdvLXO? '-rj-rpo? AvTjp, [jLV7]u.r,v ayidi^wv, 
TY]v8£ '7rav'j<j-aT[(]Y]v ffr^da-o [jLapTu[p(Yiv. 707. AAAO. 

T-^v 7:oX}.oiq 8Y)u.oi,5t, ■Tiapo; -zoXkotX^ T£ irdlEcc. 
8(5^av cpovaescav ivl axTjvaTci laSoOovi 
■KavTOiY)!; apsr?]; iv {jlijjloi?, slfa j^^opotci 
•koaIocxk; £v Guji-sT^ai;;, d)«V o'jj(^ oOtw 8s Savoucr, 
'r?! SexdTif] Mo'jfjYi to }va)>stv cocpdi; HpaxlsiSYis 
aiu,d8i. BacciXlir) (JT7^a-/]v 6£-:o ^io).(5yo? (pw?" 
f•^ 6-f\ xal v£xu; oOca it/jv [3(ou I'X'Xaj^^s ti[x-/iv, 
itoycixov £1; 8d7t£8ov cwfi' AvairauoaixsvY). 

708. AAAO. 

I'j-jpova KpYj(rx£vT£ivav zywy Tdcpo? svOdSs xeiiOw, 

T^jv ■rtd(iY](; dtpsTf]; X'jSo; lv£yxa[i.£VY)v * 
■/■jT'.^ £vl l^tooici. o'xto; AvsteD^ev Ewo?, 
I^buv 8'jv£i 8' uTio •^'Y]v Ecir£po; £v <p0i|JL£voi.(;. 709. AAAO. y9a8£ x£tjxa!. (Xva'jSov, octtvouv, ^evov , ivGdSs 
iraiSiov £X7rpo).!.mbv yluxspov (pdoijdE'Xiot.o, [x£tix.at. 
t,ria(xq [j.iv luxd6avTa<; iyo) 8uo xal 8iio [JLviva?, 
£68o[Ji.d8a<; Siffcd?, [tdvov oipa^-^ifxaTOi; 'i<y/o"^' 
Ixzpoliircbv itdcTpav Sivwtctjv twSs irpoxEiaai 
T>;.o(.)- Iitl (jTT(^')vYi(; x£jrapay[X£vov ouvo[xa tou[a6v terra te possidet tumulo, qui fatum non effugeris, 

quique quadraginta tanturn vixeris tempora an- 

[norum. 
704, ALIUD. 

Astacia terra oriundus Antonius hic jaceo : 

in tellure Cecropidarum, utme detulere hue Parcaj, 

servatus a pelago hunc teneo portum. 

Centricius signo et hilaris-potor apud amicos. 

Servetur in patriam ductus quisquis navigal. 

703. ALIUD. 

[lentus 
Secundum annum cum modo proeteribam, me vio- 
Helladium Iconu filium morbus depulit vita. 

706. ALIUD. 
D. M. 

Quae honeste vixit, maculae-expeitem conjugem, 
Paulinam exstinctam novem et decern annis sta- 

[fuit 

Andronicus medicus vir; memoriam consecrans, 
hoc ultimum posuit testimonium . 

707. ALIUD. 

Multis in populis antea multisque in urbibus 
gloriam ob-vocem in scenis assecutae 
omnigena de arte in mimis, deinde choris 
• sgepe in pulpitis^ sed non ita quidem mortua3 
decimae musae loquendi peritus Heraclides 
mimae Bassillae cippum posuit biologus vir : 
quae sane, jam defuncta, vitae parem nacta est 
cum musico in solo corpus reliquisset. [honorem 

708. ALIUD. 

ModestamCrescentinamtenenssepulcrum hic tego, 

quae omnis virtutis gloriam extulit : 
quaegue inter vivos sicut surgebat Aurora, 

nunc autem oecidit sub terra Hesperus intei 

[defunctos 

709. ALIUD. 

Hic jaceo infans, spiritu-carens, hospes; hic jacec 

puerulus, relicto dulci lumine solis, 

postquam vixi annos ego duos et duos menses, 

hebdomadas duas : modo boras diei habui : 

relicta patria Sinope, huicce praejaceo 

tumulo ; in cippo insculptum nomen meum 709. ALIt'D. 

Hic jaceo exanimis, sine voce, hic, heu ! jaceo, hospes, 
amissa solis praedulcis luce, puellus. 
Annos exegi vivens duo, adhuc duo menses, 
hebdomadas binas, aliquas vix insuper horas. 

ANTHOLOGIA lU. Deserui Sinopen patriam, projectus in istiim 
sum tumulum, in parvo hoc insculpto nomine cippc 
Cornutus, luctu his qui me genuere relicto, 
infantis lacrimis Acherontia stagna replevi. 

S. MAFP U 210 ANTHOLOGIZE GR^C^E APPENDICIS Ta[i,a 81 v7i'j:tdx,ou Saxpua 7:>.yi(j' Ax^EpovTiSalipYjV. 

710. AAAO. 

a. Tov Tuacriv -/jlixscffi. {j.£di)(^wTaTOV, 

Tov Tot? xalotffi, ^(^pTrjSTov, SuapvTi xaxot?, 
86^ai? 8' iv ocffTSi [xupiai; a5[|]ou[JL£VOV, 
doTotffi, xal ^svoiaiv olaiv £Uvo[[i.]ov, 
) jiap4'a(ja Motpa, awp.a nr]v8' utto ^Odva 
3[£]8wx[£]v, -^Top 8' o[5]pavw jj.[£T]a[pc]iov 
ToioG-cov '{[tBi] iT[avT]a NixoxpocTou? ^Cov. 

711. AAAO. 

^. ElxooiE^ dcviicavTa SucwviifJLOUi; IviauTOXJc 
ccp7]V dxpoTTO? Kla)9a) NixoxpdnQV pid-rou, 

NixoxpdTYiv xluTd [JLYiTiv, dccp' al'[x.aTO? dpj(_i£pVi(«)v, 
irdTTirou NixoxptxTOUi;, ut£a KalliTuj^ou. 712. AAAO. 

y.NixoxpdTOU(;[7v.]aY6v£(jatv U7:6 ^Goviaiai xfxpuTcxai. 
cc5|j:a, x^ap 8' dvdpoucs irpoi; al6£pa 8tav (i£p6£v. 
Sol 81 X'^P'-''' n).0UT£u, dxdxYi 0£w, £l'v£xa aoLpYjt;. 
ripTjUV ix]alY'Xux[ij6]u[iov dya'X'XoaEvov {id'Xa itaaiv 
5 uiov Ra'X'Xi.Tuj(^oio [jiv£i, 8tov cpdo? dl'Xo. 
riplv cTuysp-?]!; utto [yi^? i[JL£V dOavdTOiciv EdtoGir]. 713. AAAO. 

f*oucp(vou -rdcpo? outo;, Sv AdXEpidv ■j:ot IxlriJ^ov, 
6q irpo'XiTuwv Pw[x.rji; 8di:£8ov, NeO.ou zoT.iv i)^6ci)V, 
xal TiooxoTcat? )kd[j.'^ai;, •noT^^.otci. 8£ TzoXkot. napaa- 

tj.Yj8£va luTiT^cai;, dell' £11; to Sixaiov dOpTQca;, 
5 Moiowv oOx IcpuyEv Tpiacwv [xixov, aXka vexptoOEl? 
TTiV 4'^X^Yiv dcT:£8wx£v ic, d£pa, cwjxa Se tz^oc, yY]v. 
Alloc xal £0a£6iY]<; egj(_£v xpisiv ev cp6ip.£voiat., 
/cal -irdliv eISe to cpw? VExpo? wv, xal 7:6vtov 

[I'ttIeuge, 
xal x,^pvi? I81Y1? eueSt)* auv iraial 8£ xstTai, 
iO wv oux £I8£ teIo? OavdTOU, -TrpuTO? ydp eSvyictxe, 
'H 81 texvwv Sitjffwv Y-TiTf]^ c£[x.v' Y]8£ cpilavSpoi; 
xal TCElayoi; 8i,£7:l£U(j£, xal 'rjyay£ cw[xa jSuSoTai, 
xal xajjidTou? U7r£[X£i,v£, xal iv OpY^voi? Siejjlsive, 
/al TU[i6w xaT£G'r)X£, xal alwciv '7rap£8t»)X£. 
13 AajjLocTpaTEiai; TauTa vti<; ^(.lavSpia?. Cornutio, jaceo, qui reliqui, luctum parentibus ; 
et mese infantis lacrimae implevere Acherontiam 

[paludeni. 

7 JO. ALIUD. 

a. Omnibus aequalibus suavissimum, 
honestis bonum, malevolum malis, 
laudibus in urbe plurimis auctum, 
civibus et hospitibus suis justum, 
postquam cepit Parca, corpus huic terrae 
subdidit, animum autem coelo sublatum est : 
lalem scito fuisse totam Nicocratis vitam. 

7il. ALIUD. 

6. Sex-et-viginti perfunctum infaustis annis 
fraudavit nescia-flecli Clotho Nicocratem vita, 

Nicocratem inclitum-prudenlia, de sanguine maxi- 

[morum-sacerdotum, 
avo Nicocrate, filium Callitychi. 

712. ALIUD, 

c. Nicocratis visceribus sub terrenis obtectum est 
corpus, animus autem exsiluit ad aethera dium 

[elatus. 
Tibi ergo gratia, Pluto, innoxio deo, ob hoc fatum. 
Bonum et miti-animo-praeditum, decoratum-valde 

[ab omnibus, 
filium Callitychi manet dium lumen aliud. 
Priusquam tristem sub terram iret, inter immor- 
[tales certe collocatus-est. 

713. ALIUD. 

[vocabant, 
Rufini sepulcrum istud, quern Asterium quondam 
qui,relicto Romse solo, NilopoUn postquam adierat, 
etprogressibus clarus-factus-erat, multisquemulta 

[dederat, 
neminem molestia-affecerat , sed ad justum re- 

[spexerat, 
Parcarum non effugit trium filum, sed mortuus 
animam reddidit in aera, corpusque ad terram. 
Verum et pietatis habuit famam apud defunctos, 
et rursus vidit lucem, etsi mortuus erat, et mare 

[navigavit, 
et regionem propriam ingressus est; cum liberis 

[jacet, 
quorum non vidit mortalem finem, primus enim 

[moriebatur. 
Duorum autem liberorum mater veneranda atque 

[mariti-araans 
et pelagus trajecit, et corpus duxit per profunda 
et labores sustinuit, et in lamentis permansit, 
et in tumulum deposuit, et aeternitati tradidit. 
Demostratese amoris-in-maritum ar^umenta. CAPUT II. EPIGRAMMATA SEPULCRALIA. 211 7U. AAAO. 

Ea£jjLO<Jiv zuat&lavf Faiou louliou KapaxouTTiou. 
IXoiTjCEV Ka(Jia Tw ti[j.Cw xal a^iw avSpi. 
ndtai (fCkoc, OvY]Tot?, Els t' AOavaTOu; 5jiaiSa([/.wv 
xoi[y.aTai KapaxouTTii; l'j(^cov [xvtqjxyiv SiaravTo;, 
-rep^/ai; (niyx'XYjTOV, [xaxptiva? xal ^aai'X'iia;, 
EtjcppavOel; 2cp' 6'sov Motpai j(^p(5vov oipiaav ajTw, 
E'jasSi'^i; £V£X£V 8o|a(j6sl; 5ial asTa AtjOtjV. 715. AAAO. 

Tov XaoiTWV [lETsy^ovT' scopai; x).£iv6v XapiTwva, 

aotpav dva7i),7]aavT' Autjovi-rj ivl yf], 
TiXTE Se EapSoviY) U.E TtEpippuTO?* Ev 8' (xpa Tapaw 
TcCcTiv I'^ov Tafioulrj; j^pTjULaTOi; AOgovCo'J. 
5 AXV fip' EaaOpY]ca; cpcoTO? 8£xa Tpl; luxaSavxa? 

TTOO? •TTEVTE, CpOiaSVO; T7]v8' ETtCxElU-a!. XOVIV. XPISTIANQN EnirPAMMx\TA 

716. AAESnOTON. 

Ev6d8' EV Eipv^vYi XEiTai, Houcpivoi; (i[it3[i.a)v, 
OeioseSyic, "dtYiwv TE vdjxwv cjocpirji; te auviaxwo. 

717. AAAO. 
a. ^u)c, -TiaTpixov TroOsoutja, (itivai[;.£, cijveuve cocpVi 

[[XO'J, 

7.otJTpoi? j(^picaa£V7] XpioxoO a!3pov acpOiTOv, dyvov, 
Alwvwv EffTTEUffa? d6p-?i<jai Osta irpddcoTua, 
.^ouay]? TTJi; [xsydXYj; [xlyav ayyE^ov, utov d'XrjO-Ji, 
5 el? vuu-owva uLo7,ou5a xal zlc, xoXicou? dvopouaai; 
[Alwvwv irajxpixoui; xal 

p. Oux £ff)(^£v xoivdv Pii6to'j t^Xo^yiSe 6avouca* 
"X(i'c6av£ xal ^wei xal 6pa cpdo<; dcpOiTov ovtco?* 
^(i)£i. |i.£v ^too'C'71, 6dv£v 81 6avou(Jiv dlYiOwi;. 

FaXa, Ti 6auadJ^£i5 VEXuoi; ysvoi;; -^ TTEcpdSirjsai; 714. ALIUD. 

Piis Manibus Caii Julii Caracutlii. 
Fecit «dtiisia honorato et digno marito. 
Cunctis carus mortalibus, in immortales religiosus, 
requiescit ibi Caracuttius oblinens memoriam per- 

[omne-tempus, 
qui juvit senatum, matronas et reges, 
laetatus in quantum ParcjE tempus statuerunt illi, 
pietatis causa magni-aestimatus etiam post Lethen. 

715. ALIUD. , . , 

[vides, 

Gratiarum nomine socium inclitum Charitona 
qui fatum implevit Ausonia in terra. 

Peperit me Sardinia undis-circumdata : et Tarsi 
mihi creditae sunt tabulae pecunise Ausoniae. 

Sed poslquam videram lucis decem ter annos 
cum quinque, exstinctus huic subjaceo pulveri. CHRISTIANORUM 
EPIGRAMMATA 

716. ANONYMUM. 

Hie in pace jacet RuQnus inculpatus, [sciens. 
pius in-Deum, sanctarumque legum sapientiaeque 

717. ALIU.D. 

a. Lumen paternum desiderans, consanguinea, 
[conjux sapiens mea, 
lavacris uncta Christi unguento incorrupto, puro, 
iEonum properasti visura divinos vultus, 
consilii magni magnum nuntium, filium verum, 
in nupliale-conclave ingressa, etin sinus ascendisti 
.^onum paternos et 

6. Non habuit communem vitae fmem haecce mortua; 
et mortua est et vivit et videt lumen reipsa incor- 

[ruptum ; 
vivit quidem viventibus, mortua autem est mor- 

[tuis vere. 
Terra, quid mirare defunctae genus? An metuis? 714. ALixn). 
Piis manibus Caii Julii Caracuttii. 

Cassia fecit honorando dignoque marito. 
Omnibus acceptus, magno erga numina cultu, perpetuo dormit Caracuttus in hocce sepulcro, 
reges oblectans, matronasque atque senatum, 
postquam hilare vixit, dum fata diique sinebant, 
obtinet ob pietatem etiam post funera laudes. 212 ANTHOLOGIZE GWMCM APPENDICIS 

718. AAAO. '718. ALIUD. ij^Ouo;; o[upaviou fiyjiov yavoi;, "rj-ropi <7[sa]vw 
j_pr\aaLi' la6d)['v 7rY)yr)]v (3cp.6ooTOV iv ^poTsoii; 

GSacLv dsvdoi? -jtT.outoSotou cocpi*/]?" 
g SwT^po? [8]' dcy' ld)v [xsT^f/^Ssa ).d[j.63tv: fipwffiv, 
I'(t6i£ Tr£iv[d(«)]v, 1^0 uv 'iyioiw -iraXiaa'.?* 
rX[aG]i, ^^^[O* CI) yjap TakiXx'M, BicTzoxx, cwTYjp, 
sOdSo) IrjTTqp' (j£ TvtTd^oaai cpw; to GavdvTWV. 

A(J^dv8l.£ TldTEp, TtifiW x[£)rap]l(71Jl£V£ O'JtAW, 

[0 <iuv [jL[YiTpl yluxEp-f^ xal d8£).cp£!.]ot5iv Ijxotfftv 
l[j(9tio<; Iv SsCtivJw [jlvi(^C£o rhxxopiou. 719. AAAO. 

<I>WT10U TCat? <J>WT!.0; TOU 0? 

£/. Z(ot)vOi) Ouyaxpo? "^v A-/)[i.ocTpdTYii;" 

yq <7wixa xpurTEi tt|8£ y' • AW £l<; al6£oa 

Cjvjy] 8i£-jrTY] xal cuv£c-tv oli; to irpCv • 

TO ydp y^pa; Tpduou y£ toO j^pYjCTOu Xdj^sv, 720. AAAO. 

XxT^vo? ti£v cou TY]8£, SiOTpgcpE? Z(ijai[/.i.ave, 
xpud'£ yuvY) (jTov6£5(ja p.7)Tp6; yai-/); ivl y.6\'K[oi<;, 
£x C7T0 [jidTUv diralwv cpwvrjv '7:o}.u9pvivov l£t[(ja' 
auTdp TOi t^uj^Y) £i<; oupavdv E'jFOJ'j; dv/][x£]!. 
g^aipouc', I'v' dyy£0^£i.£ 6£co TuaTpl (Jtqv <pi.'X6[T7]Ta, 
ox; TrdvTai; cp[i}.]££GX£i;, 7ro6£t5[;.[£vo? auTo; airadtv. 

721. AAAO. 

•J- TutOov yEucajj-^vY] ^idxoi) cptoTo; Iv6d8£ Xctjxai. 

xal ccpETspwv Toxswv itausa TrapaicpaciYjv. 
AW I'lJ-TCY)?, 4"JX''^' [J^^ya yT^Oso • 8CxTua T^uypot 

xal yo£pd? TtayCSa? iTpou(f uyov d[/.7rlaxi-r|<;. 

722. AMO. 

My]X£ti (JW[/.a8£j(^ou, (rfjjxa, [/.£Ta tous8£ x'XiGEVxas, 
ol'8£ ydp dipxwaav u.£pd:i:a)v jA£Td7:i,c6£ yEveOXrjV 

p.YlX£Tl t6v8£ laaV XI.V£tv TlVa [I.Y]8£ cal£U£iv • 

[/.dpTUi; £(JtI Se tGvS' dTp£XYi; 6 dyio; jidpTUi; 
5 Jx; xal IttI xdpaTO? y' iypdcpYj axs o6pi[JLO? 6'pxo?. 

Mt^TCOTE X£p-rO[Jt.£(i)V ilti Cp6!.J/.£V0I.Gl y£ldl55Y)<; 
JJ1.Y)8' £X 6u[JL0U 8ol£pOU ^Y^ [J.d ITOt' £^£[Jl£(JY)? 

[x-^Se xaT' oux£t' I6vto; I'izo? (^£u87]yopov eittyii;* 
{xVj OE )^d6Y| irupdiCGa xpCffii; 8£ivfj£caa y££VVY)i; Piscis caelestis sanctum genus, corde casto 

ulere : accepto fonte immortali inter mortal! a 
divinarum aquarum, tuum, amice, fove animum 

aquis perennibus divitias-suppeditantis sapien- 
Salvatorisque, age, iens melleum cape cibum [tia) : 

comede esuriens, piscem qui habeas in manibus. 
Propitius esto, piscis; tu enim Galilaeo, domine, 

[salvator es 
bonam-viam-sequenti medicus; te precor lumen 
Aschandie pater, meo grate animo, [mortuorum. 
cum matre dulci et fratribus meis 

piscis in convivio memor-sis Pectorii. 

719. ALIUD. 

Photii filius Photius 

ex Zoili filia fuit Demostrata ; 
terra corpus tegit hie quidem, sed in cethcra 
anima pervolavit et una-est-cum illis qui prius 

[fuerc : 
mercedem enim morum bonorum sortitus-est. 

720. ALIUD. 

Corpus tuum hie, generosissime Zosimiane, 
condidit mulier gemebunda terrae matris in sinu, 
ex ore tenero voeem valde-querulam mittens : 
sed sane anima in caelum protinus ascendit 
gaudens, ubi nuntietdeo patri tuum amorem, 
quippe omnes amabas, dilectus ipse omnibus. 

721. ALIUD. 

t Paululum experta vitae lucem hie jaceo 
etmeorum parentum finem-posui monitis. 

Verumtamen, anima, magnopere gaude : retia 
et flebiles laqueos effugi peccati. [tristia 

722. ALIUD. 

[jacenles, 

Ne jam corpus accipe, monumentum, inter hosce 
hi enim jurejurando-adegerunt hominum poste- 

[rum genus 
ne quis unquam huncce lapidem moveat aut labe- 

[factet : 
testis est harum rerum certus sanctus martyr 

(testis); 
quippe et supra caput instTiptus est ut validum 

[jusjurandum. 
Ne unquam convicians defunctos irrideas, 
neve ex animo doloso vocem unquam eructes, 
neve in ilium qui jam non est verbum mendax 

[eloquaris, 
ne te capiat ignibus formidolosum gehennae judi- 

[ciuir.. CAPUT 11. EPIGRAMMATA SEPULCRALIA. 213 10 xal TapTapou zy. xpuipoO <^'jy^Y)(;7to'Xuw8uvov (D.yoi;. 
AvOowzs j;'-' uTispOsv £wv, [XY) irdT£iTou<; 'juevspOsv 
a-rjSs {jLiv aiJLTtau6ij.£V0(; sipit^ave Toti; cpOitji^voiaiv. 
ToTov yap xaC ce CY^jxa [jl£v£i 7)[jLaTi Tsls'jcpdptj) 
Twv 8' aOTwv xal ab [aeSs^ek; wv aOTOi; Spav oux 

15 o'idEii; Ss TaSs irdv-a i'xav at \A&rf z^yuyoc, v^w?. 
TaijTa. 

723. AAAO. 

MapiTiaa c£[xvy|, yluxspov ^do? oO xaT^T^eii^ai; • 
• i'fjyTEs yap [XExd cou irav dOdvaxov xara irdivTa' 

EUGiSia yap ffY) TcdvTOTE cs irpodyEi. 

724. AAAO. 

Ev6a5' Axylsivov xal (touSe) Ti[iaCav cuv(5[i.£Uvov 

yata (fCkt] xar^jrEt, 4''^X''i'» ^'^o''^['^]'^\>-^''f\'i 
oupavdv alvdpETOv atocppov e^ov tjSe -ttoOeivov, 
'6pY]cx[E]uovT£<; dcyvwi; 6e6v ^TEpa 6u[ai]Yi. 
5IcY]v £j(^ov (JTOo->,'TiV dspi] ^lu xal 6aoiia epyoc,.^. 

725. AAAO. . . . uLVYjaEiovj 8£iaaT0 MapxiavY) 
i*lcjv zoLi^zaaiv d[jn3|jL(oc£v te GuyaTEpwv 
aOrfji;, xu8aA([xwv i'Eox' ^'^ VjULEpioic* 
STwvTiva [XT) S^^aiTO veov iraXS', akXa. yspovxa, 
-rrlyjcavTa ^.iTrapw? xuxlov Itcov ExaTdv. 

726. AAAO. 
'E7rttO(/.6iov ETTi KwvffTavTtvw. 

nlrjp-/]c xa-Earriv xal jfpdvwv te xal irdvcav 
irEpiTp£5(^a)v-|'Yiv, TYjV tjypdv TZc^nzlioiy . 
AiOov 8e tov Tpi7rYij(^uv oi TiapaTp^j^^w • 
XEtjJLai 8e [xaxpwv ex xd-Tiwv -JTEzaupLEvo?, 

SlXTjV CppiXOlSvi "TTpOffLLEVCOV TrjV EO^dTYlV, 
COC tbOE, DcOTEp, O'.XETYli; K WVSTaVTlVO;. 

727. AAAO. 

a. Bd(7G0c, EY]? TrdTpTji; [i-EyaxuSfo? dy'Xadv 5[JL[xa, 

EX CtBETEpOU Xa[JLd~OlO yEWTTOVlYJi; TE [i' E'SEipLEV, 

01 t' aOxw TraCSECci 6' 6^u)q xeSvyj t£ yuvaixl 
[iv?i[A' dyavdv. BouXcdai 8' dEiJ^woio 0Eoto 
syTjoa'XEOu; irdvTa? [i-dla 8£^oijt.ai, eut' dv Exacxoi; 
TEpaa -rtOTi <j(j)£TEpov piorT\Q -TTETipwaEvov zk%r\. 
EuTUJ^El, BdccE. 

728. AAAO. 

p. AijTw xal TEX^ECci. xal -^ -reivur?) Se yuvaixl 

£^ l8ltOV XTEdvWV TTOAld TlOVYlcduLEVOi; 
BdcC0;TU[x60V ETE'J^EV, EpiaOEVEiJ £p}x.a TToT.'i^oi;, lartaroque ex horrendo animae a^rumnosus dolor. 
Homo qui superne adhuc es, ne calca qui sublus 
neve quiescens insidas defunctis. [sunt; 

Tale enim et te monumentum manet in die qui- 

[fincm-adfert, 
et earumdem rerum tu parliceps-eris quas ipse 

[non caveris, 

feresque omnia haec quando te ceperit nocturna 

^„„ [aurora. 

723. ALIUD. 

Maritima venerabilis, dulce lumen non reliquisli : 

habuisti enim tecum omnem immortalitatem in 

pietas enim tua semper te producit. [omnibus ; 

724, ALIUD. 

Hie Aquilinum et ejus Timeeam conjugem 

terra amica tenet ; anima evolavit 
in-eaelum : laudabilem prudentiam habuere et de- 

colentes pure deura alia hostia. [siderabilem, 

Parem habuere amorem semper in vita et similia 

[opera 

72o. ALIUD. . . . monumentum aedificavit Marciana 
filiorum filiarumque inculpatis liberis 

ipsius, gloriosis excellenter inter mortales ; 
quorum ne quemquam accipiat parvulum, sed se- 

impleto nitide orbe centum annorum. [nem, 

726. ALIUD. 
Epitaphium in Constantinum. 

Plenus constiti et annorum et operum 
circumcurrens terram, et aequor circumnavigans. 
Lapidem autem^ncwfii/wmnon possum Iranscur- 
jaceoque longis a laboribus quiescens, [rere : 
hon-endum exspectans ultimum judicium, 
tuus hie, salutis auctor, famulus Constantinus. 

727. ALIUD. 

[oculus, 
a. Bassus, suae patriae valde-gloriosae splendidus 
ex suo labore et agrorum-cultu me aedificavit, 
sibique ipsi hberisque pariter sedulaeque uxori 
monumentum probabile. Voluntate autem semper- 

[viventis Dei 
senes cunctos bene accipiam, donee quique 
ad terminum suae vitae destinatum venerit. 
Bona-fortuna-utere, Basse. 

728. ALIUD. 

6. Sibi-ipsi et liberis et prudenti conjugi suae 

ex propriis opibus postquam multa laboravisset, 
Bassus tumulum fecit, validum subsidium urbis, 2U ANTHOLOGIZE GRMCM APPENDICIS xdc[J.ou TYjlscpavY] Tctipyov api.Trptii£o;. 

729. AAAO. 

j'. Bdaaoc, A6oupioio irovir^aaTO Tot<; AyaOot<; [xsv 

j^^dpaaxa, Toti; 82 xaxot? supdcuLSVos o'Suvat; • 
dcUd [J.I.V TtatSdti; ts ioO? xal al8oiY)v xapaxot-rw 
Myj.0 yiripdtsavTai; i; A8ou, •7:6-rvia viijAcpv], 
5 xal <|uj(^a<; irpouTr£p.7C£, 6'9i, ^avSo; PaSijxavOu?. 

730. AAAO. 

A(JxlrjTrio8dTYii; Upov, cpCXs, 8£px£o xallo? 
'\iuyr\i dGavar/)i; xal (Jco[/.aTO?* Aij:.cpoT£poii; yap 
£v cpuGn; ojiraas xdUo? dcxY]paTOv * si Ss I [xoipa 
•ripTiaacv, ouxiSdii-acGE* Savouaaydpou 6dv£ [/.otivYj 

5 OU^t TTOCIV irpolsXo'.ltS, Xal£l),lTi:£,VUV 8£T!, jia)v).ov 

oOpavdOsv {/.iv opa xal TspitSTai. -^Ss cpuldcsei. 731 . AAAO. 

f AOrjVoSwpav nr)v oyaO-rjv rriv Attixyiv 
TTiv OaufAacCoi) yuvaXxa ty)V cpO^svOsov 
7cai8La T£xou<jav xal Tpscpoucav vVjTUta 
•^ yv] )ia6ou(ja tyiv veav rriv [/.viTspa 
5 -KOLii-^zi, ya.'kcLy.Toq 8eo|;.£vwv twv iraiSCwv. 

732. AAAO. 

A8' eyw Tj Tp!,Td).aLva, xal di^-cpoxspajv ^aaiV^wv 

TiSspiou 6uydTY)p, Maupixio'j 8s 8daap, 
•^ •jroTvUTca'.; ^acCXsia, xal Vj 8c{^ai7a Xoytii^, 

(I)? dyaOdv te'XeOei. xalitoXuxoipavr/], 
5X£t[/.ai. CUV Tsxlsdci xal -/^lasTlpcj) irapaxoCTY), 

8y][xou dxacOa^.'-Y) xal [xaviY) (Jipax'/^?. 
Tr|<; ExdS-/]? e'tItiv iro).)!; j^sipova, t?]<; t' loxd^TYi?, 

at a'i TY^<; Ni66-<)? £[j.ti:vo6(; slai vexui;. 
Nal val Tov ysvsryjv, xi [xdr/jv toc vsoyvd I'xxetvav, quem caperet longa senectute et liberis gauden- 
atque supra me columbis pulcram aedificavit [tern: 
ornatu magnifico turrim longe-apparentem. 

729. ALIUD. 

c. Bassus Aburii filius laboravit bonis quidem 

gaudia, malis autem inveniens dolores : 
sed eum liberosque ejus et pudicam conjugem 
accipe senes-factos ad Orcum, veneranda puella, 
et animas deducas, ubi flavus est Rhadamanthus. 

730. AXIUD. 

Asclepiodotse sacram, amice, aspice pulcritudinem 
animi immortalis et corporis : ambobus enim 
unam natura dedit pulcritudinem sincerara : si 

[earn parca 
rapuit, non domuit ; mortua enim non mortua est sola 
neque maritum prius liquit, et si liquerit, nunc et 
caelitus eum videt et gaudet alque custodit. [magis 

731. ALIUD. 

•J* Athenodoram, bonam Atticam 
Thaumasii uxorem numine-afflari-amantem 
puerulos quae peperit et nutriit infantes 
terra quae cepit juvenem matrem 
habet, lacte egentibus puerulis. 

732. ALIUD. 

Ilia ego ter-misera, et duorum regum, 

Tiberii filia, Mauriciique conjux, [partubus 

multos-liberos-habens regina, et quae monstravi 

quam bonum sit vel principum multitudo, 
jaceo cum liberis et meo marito, 

populi improbitate et furore militiae perempta. 
Multo quam Hecuba pejora, quamque Jocasta tuli, 

heul heu! Niobae spirans sum cadaver. 
Nae, nae genitorem, sed quid temere teneram sodo- 

[lem occiderunt, 723. ALIUD. 

Ilia ego sum infelix, regum modo dicta duorum 

Mauritii conjunx, filia Tiberii : 
quae docui foeta numerosis partubus alvo 

in multis aliquod regibus esse bonum : 
hie cum prole mea jaceo, cum conjuge : causa est 

perfidia in populo, militiseque furor. 
Non Hecube tarn saeva tulit mala, non Ificaste, 

ut Niobse, vivit post mea fata cinis. 
De patre praetereo. Sed cur rogo pignora csedi 

addita ab humanis libera flagitiis? 
Non ultra tibi, Roma, meis a frondibus umbra est, radicem ventus Thracius exsecuit. h. g: 

723. EJUSDEM EPIGRAMMATIS. 

Hier. Wolfii versio [Anth. lat. t. II. p. 46) 
ego mille modis regum miseranda duorum 

Mauritii conjux, filia Tiberii! 
Edocui regina satis, fecundaque mater, 

quam sint multorum commoda sceptra ducum* 
Militis infidi jaceo populique furore, 

et mecum conjux progeniesque jacet. 
Nae miserse Niobes ego sum vitale cadaver. 

Plurane Cisseis, plura Jocasta tulit? 
Esto : jure pater, cur pignora pai-va necantur, CAPUT W. EPIGRAMMATA SEPULGRALIA. 215 lO avOpoiTwWV xaxCr,; ij.-/i5£v £■::•. GTaaJva; 
•/,ij.£T£po!.? TTJTalot.c', xaTdcijxio? oux£-:!, Poj^jly), 
^j{^a yotp sxT^acOvj OpYil'xCo'.; dvEULois;. 

733. AAAO. 

floiiz-Evo; dtpiCTO'j Twv Oeooot^tow ).6yGJV 
?iv, irapoStTa, u.v?]aa rf)? u.vYjt/.r|? y^dcpiv 

AlV si? }J.£IW<JIV -^T-Os TU XP'^"'" TTOtI, 

•fluep cuvjTrapj(_£i. toT? j^^pdvoii; u»-i:yip£Tt,i;. 
8' Euv6u.£(.0(; xaivCaa? -nriv c'j5Ta<jiv 
(I)? cocp6(; uirapj(^t<>v laTpo? xal Y£vva5a? 
"^JyEipEV auTO -TipoyovixY]!; cpY^[/.Yi? X^P"-^' 
auTOij -TcpoSuuLw; x).Yipovoix7^(7a?, (I)? Tcalat,. 

734. AAAO. 

EvTaOSa xetxat 6 (JTpaTY)">p)<ja<; xa).w?, 
PwfjLTjv -C£ ^i))>a^a<; aSla^Y] xal rr)v Aiiaiv 
Tpl; £^ iviauToTi; xoX;; Yalr,voT; 8£(jic6Tai? 
Iijaaxio?, Twv Sasi^Ewv 6 cuaaaxo;, 
5 6 TTj? aTcacYji; Ap[J.£viac xdrrao? u-sya?' 
*Ap[X£V!.0(; -^v yap o'5to? £x lapLTrpou yivou?. 
TouTou OavdvTo? £ixl£a); -/j ciijxSioi; 
Swcavva ffwcppwv xpuydvoi; (J£av7i<; Tpdnw 

■rtUXVWi; (JT£vd!^£l, av8p6<; l(JT£pY)U.£VY), 

10 avSpdi; ).ax(2vT0(; ix xatxa-rtov £08o^(av 

£v Tat? avaToTvati; -fikio'j xal ttj 8ua£(,* 
crpaxou yap -^p^E ty); A'J(J£w; xal zr^c, Ew. 

735. AAAO. [m^w TO yap [x]£v cwjxa xptiivTETat xaTW, 
1 avo) Se 'jrp[6(; to Osiov Vi '^u^'^l F'-^'^^i., 
I^ToOouaa cp]w(; iXcpQapTov, S Tpavw? piiTzzi 

I iTo Tiav 6tj7r]o? cpuyouaa rf^i; djAapTia?, 
iflat; jjL£v yap] outo; '^v Itwv d); E'v8£xa, 
LTrayxaAo?, a.Tz'kou(;, EuyEvrj?, yluxu? ).(av • 
^iv Icaaxio;, 6'(Jti; I'^ap^o; [isya? 
£pyoi; i^ziy^p-i) twv IxaXciv CTpaT£UjxdTti)v, 

H sx'XaucE inxpcjc; ix ^dOoui; ir^q xap8ia(;, 
^; Trpo? iiaTpo? [i£v OeXo? aCiToD Tuyxdvwv, 
I'^oiv 82 T;p6; auTov c';c)^a-','xva naTpixoO ■k6^0'j. humani prorsus nescia turba doli ? 
NoQ jam, Roma, meis carpes a frondibus umbram, 
eruta Threicio stirps aquilone jacet. 

734. ALIUD. 

Hie est sepultus imperator optimus, 
secura per quem Roma tutusque Occidens. 
Annos per octo per decemque Isaacius 
manus serenis fida regum despotis, hominum malignitalis nequaqiiam scientem ? 
Nostris ramis obumbrata non jam Roma est : 
radix enim fracta est Thraciis ventis. 

733. ALIUD. 

Pastoris optimi a-deo-dictarum orationum 

erat, viator, monumentum memoriae gratia : 

Maximion exstruxerat id suis curis, 

Sedin deminutionem venerat per tempus o!im, 

quae additur temporibus famula. 

At Eunomius, renovata constructione, 

utpote qui sapiens sit medicus et generosus 

erexit id avitae famse gratia, 

ipselibente-animo hsereditatem-sortitus, utolim. 

734. ALIUD. 

Hie jacet qui exercitus-duxit pulcre, 

Romamque servavit illaesam et Occidentem 

ter senis annis serenis dominis 

Isaacius, regum in-bellis-socius, 

illud cunctae Armeniee decus ingens : 

Armenius enim erat hie e splendido genere. 

Eo mortuo gloriose, consors 

Susanna casta, turturis pudicae instar, 

crebra gemit viro orbata, 

viro adepto laboribus bonam-famam 

in oriente solis et in occasu : 

militiae enim praefuit et Occidentis et Aurorae. 

735. ALIUD. sepulcro enim corpus tegilur subtus, 

supra autem apud deum anima manet, 

amans lucem incorruptam, quam aperte tuetur, 

cunctis sordibus vitatis peccati. 

Puer enim iste erat annis circiter undecim natus, 

perpulcher, simplex, generosus, dulcis \alde : 

quem Isaacius, qui dux magnus 

gestis declaratus est Italicorum exercituum, 

deflevit amare ex intimo pectore, 

utpote patruus ipsius qui erat, 

habebalque in eum corda paterni amoris jaZeno. illustre tod vixit Armenise decus : 
nam genere claro natus Armenius fuit. 
Hunc morte quaraquam nobili raptum, tamen 
Susanna conjux, turturis castse modo, 
perenne luget, orba prsestantis viri, 
viri, labore cui reperta est gloria, 
qua Phoebus oritur, quoque se mergit marl, 
namque rexit Ortus agmina atque Vesperis. 

H. GROTIUS, 216 4NTH0L0GI.E GR.ECtE APPENDICIS 736. AAAO. 
EI; Tov MaXeTvov. 

spiv Sixaiav sSpov • (Xyys'Xov p.101;, 

•^ 5' a5 (f6Gic, SvYixdv CJ xal ppOTov 'kijtu, 

'7!Jvr,yopov laSouaa toutou tov Ta'^ov. 

737. AAAO. 

''A).'Xo? I'/^Ei 7t).ouTov, xdyw t68x cY]tj.' 6 yepaioc 
Epaiavo? ^apTocpi? I'cco xoO/^<; xaxa irsTpa;, 
TCavTijAOv, iro).!JT£uxTov, d'^rtsp -jzoL-qaa Tupoxpiva? 
aaT^^.ov i;x.^i.v 7c7.0!jtou, xal teGvew; ayaixat. 738. AAAO. 

Tov v£ov 6'vTa, cpO.01, t,r\v^six'zz, xal xa0io6vTi<; 
Tii[jL6ov iaov [/,' -^'pwv o'vop.a!^£T£' w cpds, xal gu 

£pj(^6[X£voc Trap' 68 w, col cpCXov ovTa vizi. 

Ilact Se X'^tps 7.£yw Totsi Trap£pj(^oa£vo'.<;. 

739. AAAO. 

El; Ty)v paffiXt'Sa 'EXevyjv. 

KouTCTEt. ce'Xt^vyjv, allot la[x.irp6<;, cpa)C(p(5po?. 
Nuv filsvYjv Ixpu'isv 6 CTuyvoi; Tacpo<;* 
olW tic, TOffoijTov U.Y) xaxicj^^OffY) Xapwv 
Tacpstca 8' aSTT) 7rp6<; voYixdv cpwccpdpov, 
avw irpo; auTov, cji; osIt^vy) irpoi; -rcdlov, 
- TO (fC>q acpfjxs* Tcpc? 81 tyjv ^66va ^p(6ov 
vs'Jsiv dvayxY) to cxiwSsi; Gapx(ov. 

,740. .AA.AO 

*AHy) i/£V (Xlloi Twv Tialai ^adilEwv 

TdTCOU? i:pOYlUTp£TCI,!TaV El; TacpTiv ^EVOUq' 

syo) 8s Bacilsio?, 7ropcptipa<; ydvo^, 
I'gtyjuli Tii[i,6ov iv p.£sw yv]? E68d[iou, 

.5 xal ca66aT(^c<) tou? a[ji.$TpTQT0U(; irdvoiK;, 
oOs £v [iLi^ai? I'aTEyov, oO? sxapTspouv. 
Ou ydp Ti? eISev YipEjjLouv iudv 8dpii, 
dcp' ou ^acilsa Geo? xexIyjxe [xe, 
xal [J-ap-upouct touto IlEpcai. xal SxijSai, 

" CUV oU A6acyo?, tcfxaifiX, l^Yjp, Apad/. 

741. AAAO. 

El; TOV lauTOu Si8a(7xa).ov NixT)ii6pov. 

'Aacpw xaliiiuTEi 7rpay[AaTa, NixYjcpdps, 
liOo? Tacpou as* J^wvTaq, dyvoia? I160S. 

742. AAAO. 

EvTau6a Tra? t'.? &<; dsl ctoci; slTudTo) • 
Eupov ydp ovTco? SiffivEicpov (?) euttIexy) 
-Trpd^s!,, Idyw xal xap8(a? suTa^ia* 
S? EijapEcrrjcavTi tw -TravTEpydTY) 736. ALIUD. 
In Malinum. 

Natura,' Michael, hic tua et tua vita 
justam contentionem invenere : angelum vita, 
natura autem mortalera te et hominem dicit, 
causae-defensore sumpto hujus sepulcro. 

737. ALIUD. 

[senex 
Alius habet divitias , et ego hocce monumentum 
Hermianus chartarius intus cava sub lapide, 
omnibus honoratum, bene-fabricatum, quod feci, 

[quia pra)tuli 
magis id habere quam divitias, et morfuus 

[magni-facio. 

738. ALIUD. 

Juvenis qui sum, me amici, quserite, et videntes 
tumulum meum, me heroa vocate : amice, et tu 

lens in via, tibi qui sum amicus, de me cogila. 

Omnibus et salve dico praetereuntibus. 

739. ALIUD. 

In reginam Helenam. 

Occultat lunam, sed fulgidus, lucifer. 
Nunc Helenam occultavit invisum sepulcrum 
sed in tantum ne praevaleat Charon : 
sepulta sane ipsa ad eum qui-mente-percipitur, 
sursum adipsum, ut luna ad cirlum, [luciferum 
lumen pervenit : ad terram autem grave 
vergere necesse est umbrosum corpus. 

740. ALIUD. ■ ■ 

Alibi alii veterum regum 

locos prseparaverunt ad sepulturam inusitatos : 

ego autem BasiHus, purpuraj soboles, 

statuo tumulum in medio terras Hebdomi, 

et ferior post immensos labores, 

quos in praeUis sustinui, quos toleravi. 

Non enim quisquam vidit quiescere meam hastam, 

ex quo regem deus appellavit me ; 

et testantur hoc Persae et Scythae, 

quibuscum Abasgus, Ismael, Iber, Arabs. 

741. ALIUD. 

In suum ipsius magistrum Nicephorum. 

Res duae contegunt, Nicephore, 

sepulcri lapis te; viventes, ignorantiae lapis. 

742. ALIUD. 

Hic quihbet sic semper stans dicat : 

inveni sane reipsa Sisiniphumbene-constitutur:! 

actione, oratione et animi bono-ordine : 

qui a clemente rerum-omnium-opifice CAPUT II. EPIGRAMMATA SEPULGRALIA. 217 743. AAAO. 

Al^viSiw:°;\pTru!,a yaXtTrf] itdTitou 
fiwpov a<p-/,pTCa(j£V • o) Seivou -rtdtOoui;' 
xavTxOGa suvExpud'Ev, dx; vtcpEi, KOu 
Tov £V yuvai^l Xay-irpdv S'X'Xov <pw<jcp(5pov, 
TYiV ij.SXkow dcTpai^acav ivOpaxo? Ai6ou, 
tYjV xaTdxo5[JLOV apjTwv TaX? iSsaii;, 
TOV Euysvo'j; 6'piTYixa SsvSpou xal xT-aSov, 
£ipY)vixov i^7^(ja<jav Elpv^vYjV ^lov 
•J^v Ya|X£rr]v I'o^Yjxe itafjL^assTarr.v 
Tewpyio?, cpp6vY]<Ji? (Xxpa xal y^pa?, 
aoyovTixoJv O-rcaTOi; ap/^wv TayfJia-wv 
}^ -rtpalto; tixYics yT^v d)i; ElpYJvr). 

Hi. AAAO. 

^vTauOa Aouxav, xlsivdv ap^iu.av8pCTr)v, 

TxiQ dpETatq Idfju^avTa cpwccpdpou SCxyjv, 
TzoXkoXi; ^avlv-ra irpd^svov cwTYjpCai;, 
[idvo) Oew vr|5avTa t6v -rcdcvTa ^pdvov 
, xal cwjJLa vsxpoxjavTa xal -rcpo Oavaxou, 
I'xpu^Li Idpva^, oj(J7t3p Y]Xiov vscpoi;, 
r^ -rtplv xalavSwv MapTiou jj.r,v6i; Tpinri • 
•J^v 5' -^[jLEpa <7d66aTOv, oipa ok TpiXY), 
S^ j^^i'Xidct. Twv TtapelOdvTwv ypdvwv, 
'wai? 8' ExaxovTaffiv apL9[xou[JLSVcov 
xal CUV 8£xa 7r3VTdct.v I68(5u.y) a6vri. 
A)kV, 6) xopucpY) xal irdxep twv -jraTspwv, 
vuv (I)? irapesTox; dcftlffwi; T-r^ TpidSi 
xal Tot^ d[xoi6a(; awv Trovwv SeSeyfi-lvoc 
u.vY)ffOYiTt iraiSwv TtVsup.axixwv wSivtov 

E^llswV TO OeTov UTtSp CWV TEXVCJV. 

»745. AAAO. 
xTwCOV {xsyiCTWv •^'Xiou 8po[j.-riaaTwv 
dSa 8i.Tr'X-?iv CUV [xovairX-i^ tcevtixSi 
TO Tou pCou T^Tpcapov liriTEucac [tdvov 
luaOXov eSpov tov ^paj^^J^v toutov XiOov 
61; T7]v IjjLYjv £VTau6a xaT^uTTTEi xdviv. 
01; eIcityitov ecti. toivuv £v6d8£, 
Euj^a; 86te ^U^L-KCLYlZq lx£T7]piou? 

TW TYjV CpiJCW {/.eT.'XovTI. Xptvai TWV ^pOTWV, 

tv' Heuv £{;poi[i.i xal irpo rri? Sixyji; 
xal ^acdvtjv ipuyoijii tyjv xaTaSixvjv. 

1 [JLeT; Se, CpQ.0t. CUV [JLOVaCTat; TlOliXEVE;, 
dcTWV {/.£ T7]pY^CaT£ TWV (xT^loTpiCOV 

olxTpdv 0EocnqptXTOv ex 0Eo8a)pou 
x).r,6EVTa 'XotcOov n£Traya)[iEva)v ysvou;. 
8e cTtapd^a; xav Ppaj^^O [jlou tov Td<pov rege Christo secundum Dei divinum verbum, 
depositus est in hoc tumulo 
mense Octobre, decimo die, in anno VI millesimo 
[quingentesimo sexagesimo primo indict, sext. 

743. ALIUD. 

Subito Harpyia dura fati 

immaturam abripuit : dirum dolorem ! 

et ibi contexit, ut nebula, lapide earn 

quae fuit inter mulieres fulgidus alter lucifer, 

quae plus splendebat carbonis lapide, 

quiE exornata erat virtutum pulcritudinibus, 

bene-nataj surculum arboris et ramum,* 

pacificam quae vixit, Irenen, vitara : 

quam maritam habuit prBeclarissimam 

Georgius, mens summa et honor summus 

principalium supremus princeps ordinum ; [pax]. 

quae clementer coluit terram tanquam Irene {i. e. 

744. ALIUD. 

Hie Lucam, inclitum archimandritam, 

qui virtutibus effulsit luciferi instar, 

raultis apparuititf conciliator salutis, 

uni Deo vixit per omne tempus 

et corpus mortuum-effecit vel ante mortem, 

texit loculus, tanquam solem nubes, 

ante calendas Martii mensis tertia die : 

erat autem sabbatum, horaque tertia, 

sex chiliadibus praeteritorum temporum {i. c. an- 

totidemque hecatontadibus numeratis [liorum) 

et cum decem pentadibus hebdomade una. 

Verum, caput et pater patrum, 

nunc ut adstans proxime Trinitati 

et mercede tuorum laborum donatus 

memento filiorum, qui torquent-animos,doIores, 

propitians deum pro tuis liberis. 

745. ALTUD. 

Orbium maximorum solis cursuum 

icada duplam cum una simplice pentade 

cum vitae quadrigam duxeram, solum 

praemium inveni parvum hunc lapidem 

qui meum hie tegit pulverem. 

Quibus igitur hue patet accessus, 

preces date omnes supplices 

illi qui naturam judicaturus est mortalium, 

ut propitium inveniam eum, vel ante judicium, 

et tormenta effugiam in-poenam-irrogata. 

Vos autem, amici, cum monachis pastores, 

ab ossibus me tuearaini alienis 

miserandum Theosterictum exTheodoro nalum, 

vocatum ultimum Pepagomenorum gentis. 

Si qiiis disturbaverit vel paulummeum sepulcrum , 218 ANTHOLOGI^ GRMCM APPENDICIS I'xTc-rwTOi; I'crTai tt]; ESIv xlYjpouy^Ca?, 
xal ■zac, aoa? Ssqai-ro toc? twv iraTspwv 
xal /^slp GeoO itoCv!.[ao? auTov -irpocpSacoi.. 

746. AAAO. 

Tov vaov offTi? TOUTOV slcui;, IsvE, 
Ssijpo TrpdcTslOs, xdvSs tov xacpov axd-rcsf 
avSol yap I'vSov oi xAfo? u-sya cpspsi, 
£X [/.Ev ysvou? yap ouxoc sOxlsou; I'cpu 
5 zr^q TtaTpixiojv sOcpuou; ^i^ifi? xlaSo? 
(juyx).-/]Tixwv T£ -TcaTspwv xal z'XotJsiwv * 
£x 8' au 4"^X''^^ TTEcpuxEv sOysvsGTspai;, 
iracraK; j^apwiv ipsxwv x£xa<j[A£VA)?. 
Exa'X).uv£ 5£ TYiv cpufj'.v Tipoaip£(j£t, 
10 "/.al xaT£x6<TU.£i. laii-rtpoTYixa tou y£VOU? 
Twv ap£Twv j(^api<J!. TtavTOio-pdiroi?, 
AW oOo£ 7r7.oui:o(; oiSs TvatjLupdTYi; vlvou?, 
oOx apETwv yapiT£?, ou 5d^a ^bu, 
li-jiyziy.-^ a'jTw -rou tIIou; TCEcpOaxdto? 
15 Oavaxov ajj-uvacSai tov ^poToxtdvov, 
(i)iAa cpOavEi xal toutov aips'. tou [xeoou 
xal Tw -rtapdvTt, xaTaxa)itj7CT£i tu Tatpw 
(pldya pa'Xwv aaSzcTOV iv ty] xapSia, 
xal GT:'k6if/yx T7]^a; tt]; TalaCv^i; su^uyou 
20 CT£pY)<7i.v dcvSpo? dyaOou luTtoup-EVYii; 
xal rrjv [idvwaiv, irpd<; Ss T-rjv aT£xv(av. 
Fe^tcove? ai^Tov Saxpuouct. xal cpO^oi, 
^YjTOUfJi TOV Tpocp"?]a TCTtoj(_ol xal ^£VOt. 
AXk' ouSe toc Saxpua Tot ttj; cj^'jyou, 
25 o5 Tou? dSupji-ou? twv cpO.wv xal twv ^evcov 
6dvaT0? olxTEip'^CEv, d^),a irapiSEv • 
ty(zi yap d[jL£ilixTOV ovtco<; xapSiav. 
lb 5' 6'aTti; eI xal Tdv8£ tov Tacpov i^XiTzzi^^ 
TO TOU ^101) jxaTaiov I'vOa [Aav6dv(ov, 

;iO TOO TeSvEWTO? UTTEpEU^OU TipOCppdvW?, 

OTTW? luciv EupoiTO TWV £7:Tat.a[/.£vajv 

xal aTdffEWi; tuj(^oito vr\(; Ss^iTEpa? 
£v T-^ Stxaia tou Oeou cppixr^ xpi(j£i, 

Oavcbv ETO? TpEJ^OVTO<; •^KOU TdTE 

35 TOU yupoxdc[/.ou j^^uioctov l^dxi<; 
CUV Tot? ixaTov dxo)vOu6ct)(; STTTdxi.? 
5(pdvoi<; -ird'Xiv e^ toigSe 7:po(JT£6£i,i/.£voi?. 
EvvaTov v^[xap "^v lavvouapiou, 

IvSlXTO? 1^ TCpWTY) §£ (JUVlCTajJ-EVY) , 

iO 6'te d>uj(^Y|v 8e8wx£ j^^Epolv dyy£).wv, 

747. rEQpnor. 

Ou 8o^ou.avwv dcppdvwi; E-rtYipjJLEvov 
£(JTY)ca xaxw? AiOocuvBetov Tacpov. 
Ti(; ydp Idyo? cxwIyjxo? EiTE^^EaTaTOU, 
xav £v TdTiw xpuTTTOiTO xoffjAitoTaTw ; 
SAUd GuvEiOwq, w; 5irdt|/ioi ).{6oi 
yv6!>[j.-riv Ep-Y^v xd[X(^ou(jiv eI? xArjpou [j.v7][jlyiv 
xal 8axpuo)v ^d9t.ov llxucoucC aoi, exsors erit Eden hereditatis, 
et imprecationes accipiat patrum 
et manus dei ultrix eum assequatur. 

746. ALIUD. 

Templum quisquis hocce ingrederis, hospes, 

hue accede, hoc sepulcrum aspics : 

viro nempe intus non gloriam magnam affert; 

e genere enim iste glorioso natus est 

patriciorutn bene-natse radicis ramus 

conscriptorumque patrum et divitum : 

rursus autem ex animo natus est generosiore, 

omnibus virtutum gratiis ornato. 

Ornabatque naturam studio 

et decorabat claritatem generis 

virtutum gratiis omnimodis, 

Verum neque divitise neque claritas generis, 

non virtutum gratiee, non gloria vitae, 

valuerunt ab eo, fine praeveniente, 

mortem defenders homicidam, 

sed aggreditur et hunc tollit de medio 

et praesenti occultat sepulcro, 

flamma quae-exstingui-nequit injecta in corde, 

et pectore tabescente miserae conjugis 

se privatam viro bono dolentis 

et in solitudine, insuperque in puerorum-orbitat 

Vicini eum deflent et amici, [relict am 

requirunt nutritorem pauperes et peregrini. 

Sed neque lacrimas conjugis, 

neque lamenta amicorum et peregrinorum 

mors miserta est, sed neglexit : 

immite enim reipsa cor habet. 

Tu autem quisquis es et hocce sepulcrum aspicis, 

vitae vanitatem hie edoctus, 

pro mortuo preeare benevole, 

ut solutionem inveniai delictorum, 

et sedem adipiscatur dexteram 

in justo tremendoque Dei judicio, 

mortuus annum percurrenti sole turn 

qui-circuit-mundum, millesimum sexies 

cum centum consequenter septies 

temporibus unnuis sex hisce additis. 

Nonus dies erat Januarii, 

indictioque prima constituebatur, 

cum animam tradidit manibus angelorum. 

747. GEORGII. 

Non gloria-insaniens dementer elatum 
statui male lapidibus-compositum sepulcrum. 
Quis enim sermo est de verme vilissimo, 
etsi in loco condatur ornatissimo? 
Sed conscius fore ut suspecti lapides 
notitiam mei flecterent in cleri memoriam 
et lacrimarum flumen attraherent mihi^ CAPUT II. EPiCillAxMftlATA SEl'ULCllALlA. 219 ^TTjia TOijTOV AlOoiUvOsTOV TOtCpOV. 

.1-z 'Xotirov xav xaxa cxpayya pssiv 
/.xp'jov U.OU, C'JifiraGsGTaTOi cpCXoi, 
, (j'jvOpYivciTe, cuvaipeaO^ [jloi 
: -rou; aTEvayfJ^oiJC, irpdi; toci; txenripCac;, 
mv Oeo; 8(8(i)Civ £ii[iapY] Xuciv 
/,wv, 6'(J0'ji; 7ul^xouct.v al irovYjpiai. 
T'jjTO [xoi jJisyiSTOv aiTYi[xa, cpiloi* 
£UT£pov 5s • xai [iY) -Ttapoi^scOs [/.OU* 
.-.-7. xtkvjvi]'/ xal TTjv £v Tacpii) 6£(jiv, 
:>. TO xaTdciraujia tcHv [/.axpwv -::6va)v, 
: iauSpa Twv Taitsivoiv o'stscov 
iTo; sc-w, [iYi TTpo; (X'X'Xo'.; o'(Jt£oi? 

.•.ixpiTOV (XTTo'XaSYl TYjV OeCIV. 

'/jj(l irapa^j^owSs nrjv [xixpav xapw; 

o'jyl uzdc^oiffSs Tov ^payjjv Idyov ; 
y.l zoo? TpidcSo?, val 7Cp6? auTwv xvjpiixwv 

-pocTaTotjvTWV rrjsSs Trj? ixxlYjcCai;, 
;,:■.; -TiapaluffYi [xoi toc pou'XYi'rsa. 
I ;rf,v ucjs^si TrjV iv 6(JT£pw Sixyjv, 
-iv 6 xoiv6(; xal xpirrji; xal o£5it6r/)(; 
-', -Aasu.' E'rtava^EUV £1? 6£Cav xpCdiv. 

'-■rio; yEypacsE, iroitxYiv K£pxupa?, 

-o/.iai; TTEa-rtTOV dvuiov j^povov. 

748. AAHAON. 

't,v £0'ru)(_w; TEXOucav avSpa ysvvaSa 
':woytOv, -TipwTWTOv ap)(_6vTa)v 6'Xwv, 
:|j.vr|V [XOvay^Yiv, eucsS-?] GsoSoi^'Xyiv, 
I A'lOo? o^TOi; ouyxaXiiiTTci. tw Tacpw 
xvoOffav £v y/ipa tw ^aOuTaxu. 
i o' iavvouapio? £l)(^£V -^jilpav 
r,v £(j;(_arriv T£ xal T£l£UTaiav p.ovY)V, 
/v.y.T'.wv 8' u7:y^pj(_£v -f] x^ivri ■z6t:z 

: SuziisiJOVTOi; axpiSssTdirtoi;, 
7.'.xopxu.o'j(rr); j^il'.dSwv l^aSo; 
T(Tjv, CUV au-rat; l^axosiwv d'Xwv, 
:':';aoaxo5TOu ffuv dy8od8t, iraT.i.v. 
.7'. youv asv auTf^i; svOaSs xpuT:-£'. xacpo;, 

o£ 4"^)(_Yiv cp^pousiv dc^fj-D^wv x.^p£<; 
vj.vTjV au.wu.ov, dlyCav tw 8£a7c6rri 
M vjixoaywyw xal xa6apw vuixcpCw. 

vxl VJV J(_Op£U£l VU[ACpi.XO}? ^(JTa).U.£V/J, 
'-■/ ioETWV TOV Tt^irloV •^{I.C5I.£C[X£Vr) 

Tot? xalot? 5cT:aaiv wpawaEVTrj 
/. Twv 6EIXWV dxTtvtov tzztcKt^g u.iyf\. 

Ir o' £U7rp(5(J!.T0? Xp£(j6l.? Ui:£p TWV T£XV(i)V 

.-a; -rtpoffdyei Tu 6ew icapp-rjcia. 

749. AAESnOTON. 

' -'-'j Ta TrdvTa xal cxid xoiSlv itlsov 
xp cpfpov Td irpwTa toO XajJLitpou y£vou? 
;.xGilv/.r\c, £X cpu'X'T]; xaTv^yixsvov 
' /■(]V(j6'Xa(jT0v x).-J)[i.a twv £x -rtopcpupai; statui hoc lapidibus-compositum sepulcrum. 

Sinile reliquam saltern gutlatim fluere 

lacrimam nieam, pariter-affecli amici, 

sinite, una-lamentemini, adjuvale me 

ad gemitus, ad supplicationes 

per quas deus dat facilem solutionem 

vinculorum, quae neclunt malilia). 

Unum hoc mihi maximum postulatum, amici : 

secundum autem id : et ne me neghgite ; 

post finem et in sepulcro compositionem, 

post cessationem iongorum laborum, 

pulvis exiHs humilium ossium 

non-mixtus esto, ne cum aHenis ossibus 

quae difficile discernatur, accipiat positionem. 

Nonne prsebueritis banc parvam gratiam? 

Nonne subjeceritis brevem sermonem? 

Nae per Trinitatem, nae per ipsos praecones 

qui praesident huicce ecclesise, 

ne quis infringat quae me velle-decuit. 

Sane subibunt in postero justitiam 

quando communis et judex et dominus [cium. 

formam [i. e. corpus) reduxerit in divinum judi- 

Georgius scripsit, pastor Corcyrae, 

sacerdotiicum quintum conficeret annwum tempus. 

748. INCERTUM. 

Quae feliciter peperit virum generosum 

Georgium, primum principum omnium, 

venerandam monacham, piam Theodulam, 

lapis isle conlegit sepulcro 

mortuam in senectute profunda. 

Januarius autem habebat diem 

ultimamque et finalem stationem, 

indictioque erat tertia tunc 

anni perequilantis diligentissime 

preeterlapsa chiliadum hexade 

annorum, cumque iis sexcentis totis, 

quadragesimo quoque cum ogdoade rursum. 

Et pulverem ejus hie tegit sepulcrum, 

animam autem ferunt angelorum man us 

sponsam maculae-expertem, sanctam domino 

qui-sponsam-ducit et puro sponso. 

Et nunc choros-ducit nuptiali-ritu deducta, 

virtutum peplo induta, 

et pulcris omnibus decorata, 

et divinis radiis impleta. 

Scilicet facili-accedens-legalione pro libei 

preces admovet Deo libera-voce. 

749. ANONYMUM. 

Somnium su7it cuncta et umbra et nihil amplius : 
qui enim prima ferebat splendid! generis 
et regia e stirpe productus \oriuntur 

e-Comnenis-nalus palmes eorum qui ex purpura 220 ANTHOLOGIZE GRJECJE APPENDICIS xdvic xaliJTUTSt xal BaT^aasusi cxo-ro?, 
xal Tacpov olxst ttii; xaxapa; /^wpCov 
Tupiyx-rjil/ MavouYi)., twv j^apiTwv t^ ^puci.?, 
TO Tpiaxoa-rdTTEfXTtTOV dviiwv I'xo?. 

10 Asxa? l'-<^v, iTTxa Ss tou loi)v(oi)- 
cpuTOV [Jiapaivsi tt^i; dcyaOoSpuaiai;, 
xara SicsirTapiGaov IvSiXTOU xuxlov 
xal xaxa ^(^i.'XioffTdv l^airT^ouv I'xoq 
Trpoc'XaSov exxd? xal j^pdvou irEpidSous 

15 iTTxaxoaia? ivvsa Tupo? xati; 8^xa. 

750. AAAW. 

El? xov xri; xpaTts^v]?. 

Tt]? y?l? 6 xdutj-o? 6 yluxui; Ktovsxavxtvo? 
IvxaOGa xstxai, cpsu -Trdao? ! cdoevei; xdcai ! 

751. AAAO. 

IIxcoj^cIjv xpausJ^a, Seotcoxwv -^ cpaiSodxY]?, 
xdffaoijS'jvacxwv, xa^stov supuQaia, 
xwv aoixwv irpoYpafiJJ^a, xwv xaTvWV d'oo;, 
Pcifx-r]!; xd y.ixk'ko(;, 86^a xwv Tcaxpixitov, 
5 XYjv xoa[j.iXYiv cuy^usiv d); lyvw Traliv, 
dcT-rilOEv £095? 6 y)^uxui; Kwvcxavxtvo?, 
iSstv xa TT'.xpa [ayj Gelv^uai; xoO ^lou. 

752. EniTTMBIA. 
Ei; xov TraxpidpxTiv Kupov iToWsuxxov. 

a'. T(vo; cu, xup.6£ ; — Twv xa^^wv Travxto? xacpo?. 
— To caj[i.a TTw? Se (fpouSov; — E^ daixCa?. 753. AAAO. 

P'. x'j[jl6o(; ouxd? (joi, IIolOEUXxe, x'XCixa^, 
£'^' "^(^ au ^aivwv I'Spa^isi; Trpdi; alOlpa. 

754. AAAO. 

y'. vouv GewOeI?, w; opei xpuSel? ^.COw, 
Sd^av jjpoxwv TtEcpsuysv, oO xISvyjxe coi. 

755. AAAO. 

8'. Tivo? cb, xtiiiSs; — My) ilolBok;, ItizI cppacsi.;- 

W TCOto? olov , ci -TldciO; XptJTTXEl TrdcOV. 

756. AAAO. 

t . U Trafft ^£uxxo<; euxxoi; taxi vuv xacDO?, 
xdv Euxxixdv yXriazi xe xal xpdTcoii; (psptov. 

757. AAAO. 

q'. ©VYjxd? Suclv ab, xw xdxu xal xw xaow 
Suclv 8' 5iu)iO(;, xoi ^iw xal xu ttovu. e terra surgens longe Siculi-regni, 

pulvis eum contegit et thalamo-habet nox; 

et sepulcrum habitat, exsecrationis locum, 

princeps Manuel, gratiarum fons, 

tricesimum-quintum peragens annum. 

Decas erat et insuper septem dies Junii : 

plantam marcidam-faeit bonae-stirpis 

per bis-septenarium-numero indicti cyclum 

et per millenarium sexies annum . 

insuper-assumptis, extra et temporis periodos 

septingentas, novem praeter decern. 

750. ALIUD. 
In quemdam a mensa, 

Terrarum decus dulcis ille Constantinus 
hic situs-est, heu quanlus ! mentes quants ! 

11)1. ALIUD. 

Pauperum mensa, dominorum nitor, 
decus principum, ordinum concinnilas, 
virtutum tabula, pulcrorum meta, 
Romae pulcritudo, gloria patriciorum, 
mundi confusionem ut novit rursus, 
abiit protinus dulcis Constantinus, 
videre qui noluit acerba vitce. 

752. EPITAPHIA. 
In patriarcham Cyrum Polyeuctum. 

a. Cujusnam tu.tumule? — Rerum-omnino-pulcra 

[rum sepulcrum 
— Corpus quomodo abiit? — Jejunio. 

753. ALIUD. 

6. Tumulus hic tibi, Polyeucte, scalse 
per quas tu gradiens cucurristi ad aethera. 

7o4. ALIUD. 

c. Iste cujus mens diva-facta-est, ut in montf 

[abditus saxo i. e. antro. 
Mortalium gloriam fugit, non tibi mortuus est. 

733. ALIUD. 

d. Cujusnam tu, tumule? — Ne didiceris, quippe 
qualis qualem ! o quantus tegit quantum ! [dices : 

736. ALIUD. 

[crum, 

e. Quod omnes fugiunt petunt omnes nunc sepul- 
petendum-aliquem et nomine et moribus afferens. 

757. ALIUD. 

f. Morlalis duobus tu et partu et sepulcr**^ 
duobus autem materiae-expers, vita et labore CAPUT II. EPIGRAMMATA SEPULCRALIA. 221 758. AAAO. 
. I'lvo; c'j, Ti>[i6£ ; — jXuxtI touto soicppacci), 

759. AAAO. 

. Ta j^p7]5Ta TtavTot tujjlSo; sI? I'v8ov cpipei* 
si; el)^i xal yap -ruavca iravTcov ev pCfj). 

760. AAAO. 

. I >j V£>cp6; st ab, irTvYjv xpuSel? ItQw [J.<5vov, 
Hso'j TcpdfftoTJOv, oux dTCiffOia ^X^irsii;. 

761. AAAO. 

i>/ vuxtI Y.'ki'i^ai;, jx-/) [/.(xtt^v auysi, Xdpwv 
oj/. -i^v c6(; ouTOi;, ou8s Mo(pa<; Tq^ xarto. 

76i>. AAAO. 

;'. Ev v'JXTi 0V7](5X£!.;, Yjliov 81 lavGolvsii;, 
g'-jtcoc cuveI; to -7rpaYi;.a p.-r) la[Jn|<Yi xaTto. 

763. AAAO. 

''. ooixoq ulo? irpoipOdca? tyiv -^[ilpav, 
'dv XptffTov sSpsv YJliov, cpw;, i^jxspav. 

764. AAiiO. 

•'. -ri3[jL6o? £1? Ti; — MaoTupst tsOv'/jxoti 
w; o'j8£v £(7^£ -hIyiv -rp''-rtY]j(uv vuv ),C6ov. 

765. AAAO. 

. MaTTjV 6 TU[i6o5' IT) cpij(5£i. [JLdpTU? [idvov 
TO'j \vf\ SoxYJaai ^atjpLa tov 'C£0vYix6Ta. 

766. AAAO. 

. irplv oTuyYjTOi;, vCv 7U£(pi).p.£vo? Td^o?. 
Kav yap cTuyvjTO?, A>.>.a tou '7C£(f i>.a£vou. 

767. AAAO. 

; . lol ^wv-CL cwpLa ti3{jl6o; • £v ti3[i.6(j 8s ys 

' Gil? TOUTO, vuv ^-i^?, TOV TacDov xpi3(^a5 Tdcpo). 768. AAAO. 

AiTrlou; 6 TiifiSoi;- sli; ^psvdi;, vooc, Xdywv, 
y.xkSyy T£ irdvTwv • sli; Ss tou T£6vyjx(5to<;. 769. AAAO. 

Kav oij8£v £a^£;, irlYjv icpcopdQ-/)?, Xdpwv, 
xaxoupyo? wv x).ajil/, vuxtI toutov dpirdsa?. 758. ALIL'D. 

1/. Cujusnam tu, tumule? — Noctu hoc tibi dicam, 
ne forte, cum-audierit, sol luceat infra. 

739. ALIUD. 

h. Quidquid bonum est tumulus unus intus fert : 
unus etenim habebat quidquid est omnium in vita. 

760. ALIUD. 

y. Non mortuus es tu, sed occultus saxo tantum, 
Dei faciem, non postica vides. 

761. ALIUD. 

h. Noctu furatus, ne temere gloriare, Charon : 
nou erat hie tuus, neque Parcse quae in-inferis est. 

762. ALIUD. 

I. Noctu moreris, solem autem fallis, 
ne, re intellecta, luceat infra. 

763. ALIUD. 

m. Lucis filius cum praevenisset diem, 
Christum invenit solem, lucem, diem. 

704, ALIUD. 

n. Tumalus ad quid esi? — Testis est mortuo 
eum nihil habuissepraeter fncitftiiMm nunclapidem. 

763. ALIUD. 

[tura 
9. Vanus est tumulus : solummodo testis est na- 
uon visum esse spectrum eum qui mortuus-est. 

766. ALIUD. 

p. Quod prius odio-erat, nunc dilectum sepulcrum 
Etsi enim odio-est, verumtamen est dilecti. [est. 

767. ALIUD. - , 

[mulo autem 
q. Tibi viventi corpus erat pro-tumulo; in tu- 
ut id composuisti, nunc vivis, sepulcrum postquam 

[celavisti sepulcro. 

768. ALIUD. 

r. Duplex tumulus : unus ingenii, mentis, elo- 

[quentiae, 
pulcrorum i. e. virtutumque omnium : unus au- 

[tem mortui. 

769. ALIUD. 

S. Etsi nihil habuisti, tamen deprehensus es, 

[Charon, 
ut maleficus fur, utpote qui hunc noctu rapueris ANTHOLOGIZE GRMCM APPENDICIS 770. AAAO. 

i6'. My) cuvOavsiv cot itavxa? aXiioc, rdcpoi;* 

Tp{7:Y)j(^'j? &v yap wavTa? ou xp^TcrEiv a9£v£i. 

771. NIKOAAOr TOY KAAAIKAEOYS. 

Tou (TOowTatou SioaffxdXou twv latpajv xupi'ou Nixo>,aou 
ToO Ka)ltx)it<); (sic) ditiT'j(jL6tot "laaSoi. — Ta upo- 
(TWTta" Sevo; xat Tij[i6oc. 

E, Meyav 6pw at, Tu[x6£, T. My) Tulavw, ^sve, 

Totffcol [i.£vou<Jiv I'vSov. S. Elizk xal tlvei;. 
T. MTJTYjp, Ttanfjp xal texvov, l'[jLT:ixpo<; ^^dyoc. 
E. Fsvoi; TO [/.YiTpo? otov; T. Ex Aouxwv, ^eve. 
5 H. <I>Yi(; TYjv csSacnfiv Avvav; T. A.^Tf\y (JOt T^lyw. 
S. NalxaiTO -rcaxpoi; cppaJ^s. T. Ila'Xaio'Xoyoe. 
E. Fscipyiov cpsij tov csSacTCjv u.oi AdyEii;. 

EltteTv e'x^i.? tov TtatSa ; T. Fvou? oeu SaxpiDceii;, 
E. Ap' •/['Xtwaav £l}(£v -i^ j^^pucY^v x6aY)v; 
10 T. XpucY^v. E. Ex'jjxaToij-co Trpo? tov auj(^Eva, 
T. Nal Tw J^EcpijpG) •rtapirvEOVTi Tto'Xlaxic. 
E. EcT7)Cia? Vj[JLtv Tcacav dpOriv tyiv Tpij^a. 
T. Av yvw? Toc 'Xoiitd. E. 4>pdl^£ ttooc tou xeijjlIvou, 
To ^'X£[X[xa TOiixou •rrotov; T. fll? t(5^ou 8(5va^. 
15 E. EtcXyitte TTpdi; Tot OTspva; T. Nal r^iv xapSCav. 
E. Myj TTixpov Y^v t6 Tpau|/.a; T. rXuxd^ov, ^£v£. 
S. To j^pwiJ-a TOiJTW Tcotov; T. OcpSa'Xu.ou Spdao;* 

(I)? ydla 'Xeuxo?, i|£pu6po? tlx; ^dSov. 
E. no(5<j9£<; TO )k£t::ov. T. ripoc^E; E^Yiyouji^vw. 
20 E. Td ^£t9pa TOUTOU TzSic, iyjXTO tou Aoyou ; 
T. ilz o\t.^^oc, 'f\^bi;, usTzto al9pia Spdco?. 
S. IloTaTro; Y^v Td OTspva ; T. SiSYjpou?, ^£vs. 
E. Oiroto; Y^v Td; ytt^ai;; T. Ap/^aio; Aouxa.;, 
(Jx; AvSpovtxo; aXkoc, -^ KcovcTavTivo?. 
23 E. E? dvSpdi; o5to<; -^ISev £VT£).Yi j^pdvov ; 
T. loulo? ouTTw TYjV y£vuv iJ^toypdoE'.. 
E. IIwi; -^v dpiCTEU? xal itpd ty^i; ■f\kv/.',o.(;\ 

T. Ex TWV ^.EdvTWV TlXTETat ^pE^O? T^EWV, 

E. H8y) vow tov 'rtavSa* xal Ti; -^v, IsyE. 
30 'Lz&aa'zoc, Av8povtxo<; ex Aouxwv ysvou?; 

T. AOtOV 'XEyEl? EXEtvOV, E, il 9v/^<JX£'. TpdiTG) ', 

T. Ex a\>yxoTzr\(;. E, AcpuxTa cpEu ! Td ty^? vdcou. 

My) xal Tipd TuaTpdi; outo; •^19£V zq Tdcpov ; 
T. Nal xal 7:pd p.Y]Tpdq, aXkoi xal ty]i; cu^ijyo'J. 
3o E. OlxTodv )i£yei<; t6 •Jtpayaa* hIyjv oto^oivTd [xot 
yi^v Tcpaltov (J); x^Yipov EicSESEy'tiEvoi,. 

T. Kai CE, ^EVE, 9pYlV0UVTa VEXpOU? TOlJi; (fCkoiXi 

xaTiSOvat, Td 9£iov zlc, ctoTYjpiav. 772. TOT AYTOr. 

El; TOV xdcpov tou ceSasTou jiaxapiTou xupiov) 
l\v5povtxou. 

IIixpov Tdcpo; irai;* eI Se xal texvou Tdmoc, 770. ALIUE, 

t. Non common tibi omnes auctor est sepulcruiu : 
quod ut tricubitum est, omnes non tegere valet. 

771. NICOLAI CALLICLIS FILIL 
Sapientissimi medicorum magistri D. Nicolai Cal- 
liclis Iambi sepulcrales. — Interloquuntur Hospej 
et Sepulcrum. 

H. Magnum te video, sepulcrum. S. Ne erres, 
tres manent intus. H. Die et quinam. [hospes, 
S. Mater, pater etpuer, amarulentum dictu. 
H. Genus matris quale? S. Ex Duels, hospes. 
H. Dicisne augustam Annam? S. Ipsam tibi dice. 
H. Nae et patris genus fare. S. Palaeologus. 
H. Georgium heu! augustum mihi dicis. 
Fari potes et puerum? S. Ubi-noveris, lieu! la- 

[crimabis. 
H. Subalbamne habebat an auream comam? 
S. Auream. H. Fluctuabat ad cervicem? 
S. Nae, sub zephyro leniter-spirante saepe. 
H. Effecisti ut starent nobis omnes recti capilli. 
S. Si novisses reliqua... H. Die per mortuum ! 
Intuitus ejusquis? S. Ut arcus arundo. 
H. Feriebatne pectora? S. Nae, cor ipsum. 
H. Num acerbum erat vulnus? S. Dulcescens 
H. Color ei quails? S. Oculorum ros, [hospes 
uti lac albus, ri'bicundus ut rosa. 
H. Adjice quod deest. S. Attende enarrantem. 
H. Flumina ejus quomodo effundebantur dicentis' 
S. Ceu dulcis imber, ceu matutinum ros. 
H. QuaUs erat peclore? S. Ferrous, hospes. 
H. Qualis erat manibus? S. Priscus Ducas, 
sicut Andronicus alter aut Constantinus. 
H. In viri venit ille perfeclum tempus? 
S. Lanugo nondum mentum pingebat. 
H. Quomodo fortissimus erat vel ante telatem? 
S. Ex leonibus nascitur catulus leo. 
H. Jam intelligo quis sitpuer : tamen quis erat? die 
Augustus Andronicus e Ducarum genere? 
S. Ipsum dicis ilium. H. Quo mortuus est mode' 
S. Animae defectu. H. Inevitabiha heu ! quae raorb 

[sunt 
Nonne et ante patrem iste devenit in sepulcrum' 
S. Nae, et antematrem, sed et ante conjugem. [mill 
H. Lamentabile aliquid dicis : sed serventur z<fina/? 
in terram bonorum, ut in hereditatem, accepti. 
S. Et te, hospes, qui luges mortuos amicos, 
dirigat numen ad salutem ! 772. EJUSDEM. 
In sepulcrum augusti defuncti domini Androni I Amarum quid sepulcrum omne : si vero et gnat CAPUT II. EPIGIIAMMATA SEPULGRALIA. i'23 .-'Xouv TO xaxdv • el Se xal ^prjCTOu xsxvou, 
/.:iov TO Ssivdv • el 8' apidT^wi; iraliv, 
/| 5'Jiicpopa irup • ti Si vuacpiou vsou, 
r, xaoSiat pd-^'7)9i xwv ysvvYjToptov. 
llooYjprdffai;, -rtai, Twv t£x6vtwv tov -cacpov, 
' : Tia-rpixdv Ti XT/^jxa xal x).T,pov [xfyav. 
Twv 5' acpuTtvoT? wa7i£p Ixxotcwv lewv, 
i.vv ).nr(bv TOV Opvivov cI)? x).Y)pov vlov 
-;::a)xatiev tto); xpaaa xdvSu TcixpCa?, 
hvjaxiLZ-^ Tcpo? itavTa TrdvO" Viji.iv xdvi;, 
Kxi Ovr](JXO!XEv TO [JLst^ov ' alV -i^fia; S£)(^oi) 
sol 5U[JL|xsvoi3vTa<; nfiv [Jiaxpav itapoixiav, 
';.:0' -f^v u.jTa(JTaiY)[ji.EV tlq touov X.^or,i;, 
:■.; roaEWV yriv, el; ava(|;uj(_-fii; uSwp. 773. Tor ATTOr. 

Et; TY)v eixova ttjv IfftajXEVTiv euavw xovi taooy 
( 'Avopovixou). 

X-:aj(^'jv TidOst, TjJLYjOevTa, xal pdxpuv vocw, 
-;-Aay^vwv ijicSv Td t^xvov dcpTraysv 3iou 
^'A vr^ iravdyvu vuv TTrapiaxw TrapOEvw. 
To'jTU yevou Ta irdvTa, cpw?, ctOTY^pia, 
I'.OEjjL, Tpucpy^? j^topCov, r\ x.^6v)(; T^Ttoii, 
/xl !^(5v uSwp, xal xdcjxo; eIi; OeTov ydp.ov. 
11 ToO iTEadvTOi; Tauxd aot, [i.Y)TY)p, xdpv), 

TOV <J0l TOTTOV X0(7JX0UCa, xd(J[/.E ToO yEvou;. 

774. NIKH<I>OPOY FPHrOPA. 
El; ©ioSwpov MsTOj^ixriv. 

< •; irdpo; £v cocpiY) Ovyjtwv u.£ya xuSo(; Evsyxs, 
^aio; w5l laa^ Touye x^xeuSe vexuv. 

Ar|U.o? (JEU.va»v Mouddwv d)>o)>ii^aT£ -^acai, • 
wXeto xetvoi; dtvi^p, oi^^ETO -reavcocpC-^, 

775. MASIMOT TOT HAANOTAH 

Zxiyoi emxaytoi el; 'Itodwr^v tov Xa[X;'av. 

T{ 501 TO ctiL^ov, w ^poTwv cpu(Ji(;, yEvoi;, 
1'. xal -ju -Tupoi; yfjV xal xoviv xaTacTpEcpEii;, 
y.xl •j:p6? TO fi-riSsv wq ti iipd; t£).o<; Tpsj^Eii;, 
": xal Ta 7,0 ma twv uicep yvj; §[ii,(^ijj(^(«)v. 

jj yap dvY)p oSto? Euxdcjiou ^Cou, 
'■':ou cp66ov (juvoixov iv '^'JX''(l ^^p'lJV 
/.xl twOe Tipd^iv •Tiacav a6Tou ^uBiLiaaq, 
y.xi [jiETpiov cpp6vY][jLa xal ypYjCTOv TpdTcov, 
r/J-r) TE j(_api£VTa cijv TouToi; ^'x,wv, 
xal ^aailixT^i; icxian; 6iuYip£TY)<;, 
/.5'j(;, irpocTjVYi?, TtidTO?, oIxeTo^; ulevwv, 
''7.1, (juvEAovTa irav S j^pr, cpdvai T^syEiv, 

~X^10; J^'^V JJt.Up(0U(; ETWV XUxTkOU?, 

; ioET^^ TcpdOufJLo; ovTtOi; EpydTYjc, 
i i'TiYilOev evOev xal irpo yv^pw? i^pTcdyTr), duplex est malum ; si et boni gnati, [sepulcrum, 
multiplex damnum; si et optimatis etiam, 
clades ignis edax est; si prseterea sponsi junioris, 
cor frangere parentum. 
Praeripuisti, fili, parentum sepulcrum, 
ut paternum quoddam praedium et magnam here- 

[ditatis partem. 
Cecidisti et obdormiscis ut defatigatus leo, 
relicto nobis plarictu, sortis novae instar : [uum, 
bibimus quasi barbarico-poculo amaritudinis vi- 
clausaque ad omnia nobis omnia tenemus, qui 

[pulvis sumus, 
et morimur majori parte; sed nos accipe 
tecum mansuros in diuturna habitatione, 
post quam utinam transferamur in locum virentem, 
in bonorum terram, ad refrigerationis aquam. 

773. EJUSDEM. 
In imagiuem positam super sepulcro (Andronici). 

Spicam dolore sectam et racemum morbo decer- 

e visceribus meis filium raptum e vita [ptum 

tibi castissimae nunc offero virgini. 

Illi sis omnia, lux, salus, 

Eden, voluptatis sedes, aut viridis-herbae locus, 

et viva aqua, et ornamentum in divinas nuptias. 

Illius qui occubuit haec tibi sit mater, o virgo, 

locum tibi dicatum exornans, ornamentum generis 

[nostri. 
774. NICEPHORl GREGOR.'E. 

In Theodorum Metocliitam. 

Qui prius in sapientia apud mortales magnam lau- 
parvus hie lapis hujus texit cadaver, [dem tulit 

Populus venerandarumMusarum, ingemiteomnes: 
periit ille vir, periit universa sapientia. 

77S. MAXIMI PLANUDiE 
Versus sepulcrales in Joannem Chameam. 

Quid tibi venerandum, o mortalium natura, genus, 

si et tu ad terram et pulverem vergis, 

et ad nihilum sicut aliquem ad finem curris, 

ut et reliqua quae terra sustinet animantia. 

Ecce enim vir iste bene-ornatae vitae, 

Dei timorem contubernalem in animo ferens 

et eo totam agendi-rationem suam moderatus, 

et modestos spiritus et probum ingenium 

moresque gratiosos cum illis habens, 

et regiae sedis minister, 

suavis, benignus, fidelis, amicus manens, 

et, si paucis verbis quidquid oportet dicere loquar, 

dignus qui viveret innumeros annorum orbes, 

ut qui erat reipsa virtutis studiosus opifex, 

inde abiit, et ante senectutera abreptus est. 5^>.i ANTHOLOGIZE GRMCJE APPENDICIS 2^ dpcpavwv cuCTYi[ia TzivTC] texvlwv 
AiTCwv, eTreiSvi Gava-rov i-qq a\iZ,(>you 
cpOaffai; [jLtxpu itplv ^ Gavstv i^xTjxdsi. 

IJpO? TW T^).£l irlviV Zal aTol-f) [X0V0Tp(j7CC0V 

TTodaeiGt, xal ty)v xXiiGiv dcvr' Iwdvvou 
7:p6(; T7)v Ia)(7Y)(P e^a^isiSsi yvYjCiwc, 
6 Ttaai yvwcTo; Xapi-la? IwdwYji; 
xal -rtaciv -/(Si;!; xal icoGsivdi;, ei ye Ti?. 
Uaii; o5v 6pwv CTsvai^E tov Gvyjtcov ^lov 
xal Tci GavdvTi <hv/j.Y.i\v coiTiQpCav 
EUjfOL), Ta xotva Tou.yevou; {/.spYjitlvo^. sex orborum cohorte filiolorum oinnino 

relicta, cum conjugis mortem [set. 

se pauIo praegressum, antequam morerelur audis- 

Ad finem sed enim sub indumento monachoruni 

accedit, et nomen , pro Joanne, 

Joseph! nomine commulat sincere, 

notus ille omnibus Chameas Joannes 

et omnibus placens et carus, si quisquam. 

Quisque igitur videns geme morlalium vitam 

et mortuo animi salutem 

precare, quippe qui generis communia memineris, "*-0-+- BREVIS ANNOTATIO m CAPUT II, I, Corcijrx. Editt. vide ap. Rossium Arch.Aiifs. II, 
i75 sqq. — Recenter repetiit G. Kaibelius in Epigr. 

■ lap. conl. n. 180. « In ArniaJis praelio iuter- 
umiilo fortasse posita fuerat leonis ima£:oquam 
,.,,.• inventam sepulcri £7ii8r,u.a fuisse aflirmant. 
j;f. Anth. pat. VII, 161, 426. » G. K. 

II. Corcyrx. Edidit inter alios Bergmannus Henn. 
,1. 1, 136. 

1 III. Ap. Diog. Laert. I, 4, 79 : £T£>,euTY)(T£ 6' iizi 

' - TTOfAEVOy; TW TplTOJ £T£t TY^; UEVTYlXOdTr,; OEUTEpa; 

i.-iiooc, pioy; CiTiEp Ityi ^66o(i.YixovTa, xai aOxw £7:1 
LvYiixaTo; ETtiYSYpa'^Tai tooe* Oly.stoi; x. t. >. 
■ depravatum in vulg. editt. emendavit v. cl. 
I ; prius autem sic legebatur : OixeTot SaxpOoicrt 
-ojiev, r\ xaTax).a(£i — £v9ao£ lIiTxaxov yio' kpa 
.;. Grot, ex editt. Basil, et Steph., vs. 1. Oixeioi; 
. -J. Y^ivaasva xaxaOdirTEi. Tentabat Menagius : 

OlxEtoi; SaxpOo'.; a yEivafiEva xaxaOaizTEt 
ivOaoE Ae'ffSo; uov HiTTaxov Tppaotoy. 

OixEi'ot; oaxpuotdi XiYaivoaEVY) xaraOaTrxEt 
EvOaoE Ae'(j6o; tpa lltTtaxov Tppaoioy. 

IV. Servaverunt Plutarchus De Malign. Herod. 

"^ XIX, 8, sine auctoris nomine et Die Chrysost. 

. XXXVII, p. 439, edit. F. Morell., qui hoc 

;■. Simonidi tribuit, et quasi lenama carminis 

ilit ita : £v SaXaa^vi Se ripiffTE-jaav (KopivOtoi) xotl 

.'■/.ri; ai'iot, xaTSCTYicav. 'HpoooTco yap ou npoaiyoi, 

'/y. Tto Ttiipa), xai tw SifAwviSY), 3; ETTEypaJ/Ev inl 

'>T;v£xpoT? Tfljv RoptvOtwv, T£9a[ji|jt,Evo'. ? £v 

" aalv." w ^eV, X. t. "/. — Vs. 1. Vulgo 'Q $e'v£. 

:-ov ; of. Tit. Liv. XLV, 28. — Vs. 2. Dio : \iiz 

//to;, recepit tamen Dindorfius i\i.\i'. — Vs. 3. 

lira legebatur ap. Dionem ^sTa 4>. vatic, cujus in 

xtu Reiskius Plutarchi lectionem posuit vvia;. — 

s. 4. Dio : *E»,a5' t6pu(7a(XE0a ; conjecit Reiskius 

1 /,>.ao' EpviffaasOa. Veneta edit, habet 'E).),aoi opucrd- 

-, Frobeniana (l.o42) py6[ji£8a; L. Dindorf. in 

Dionis edit. (1857) reposuit 'EXXdS' lopuffdjAEOa. 

V. Apud Thucyd. VI, 59 : 'ItcttoxXou youv tou Aapi- 
■xv.r^-io\) Tupdvvou AiavTiSr) tw Tcaiol OuyaxE'pa iauxoii 
\v/£oixr|V 'A9r,-/ato; wv (6 'iTtTiia;) Aapuj/axrivo) sow- 
-'. alaOavoij.Evo; auxou; (xsya Tcapa pacriXEi AapEiw 
i-jQai. Kai aOxr,; (JtjtAa £v Aaji'^axw Edxiv £Tciypa[ji,j/.a 

'ov xooE* 'Avopo; X. x. X. 

Apud PoUucem, V, 48, Brunck. Anal. I, 138 

ips. I, p. 71. Jacobs. Animadvv. t. I, P. I, 

sq.; ejusdem Append, n. 80. — Vs. 2. vulgo 

!fTa, quod dubitat Brunck. an feminino genere 

[>ossit; Grotius dypoxytja; emendavit Schneider. 

— Vs. 3. Append. Lips, xov, perperam; 

ipi6r,Xc;. — Vs. 4. cum transtulerit v. cl. 

« les cimes ve^'doyantes du Citheron, « legisse 

Tcoiovoaot. 

[. Juxta priscse Corcyrs rudera ; edidit v. cl. 

bgabes, Antt. hell. t. I, p. 382 sqq. n. 318, qui 

^!?o Peloponnesiaco posteriorem hunc titulum ar- 

■atur. « Menecrates quidam Tlasite (Tlesiaj) filius, i ANTHOLOGIA HI. QCanthe, Locrorum urbe, oriundus, Corcyrceorum 
Tipo^Evo?, cum banc insulam peteret, in fluctibus, 
non longe a littore, periit. Corcyrsei, recepto cor- 
pore, amico Locrensi sepulcrum exstruxere. Cujus 
frater Praximenes, nuntio accepto, cum properas- 
set, monumenti statuendi in partem venit. » Rh. — 
Vs. 3. rj? doric. pr. rjv. — Vs. 4. Rhangabis restitutio 
est, cui litterarum vestigiis quibusdam ducto et non- 
nuUa exempla conferenti certissima videtur. — Vs. 5. 
Philetas (Aid>,£?i; ixEpt xyj; ev KEpxOpa IVlEvExpaxEtou 
^Ttiypa^pY^;, £v Kspx. 1844) supplet yai'a;. — Vs. t>. 
TTovriOy] pro medio £7covir,(iaxo. Edidit et G. Kaibelius 
op. cit. n. 170. 

VIII. St. A. Cumanudes, 'Axx. STctyp. EitixujjLg. 
p. 327, n. 2732. — Vs. 1. Legebatur TEpmxXEo?, scd 
TsprnxXYi? grJBCum nomen esse negat post Wilamo- 
witzium G. Kaibelius n. 7. 

IX. « Inter Atticas. E schedis Mustoxidis Kirch- 
hofl". 473. » G. K. — Vs. 1. deest uxoris nomen, 
quod suppleri non potuit. Kirchoffii sunt supplementa. 

X. Ex Suida, sub v. x6 'HaiooEtov vopa;. — Cf. Pro- 
verb, ex cod. Vat. cent. IV, 3, p. 315 : 'ApiaxoxEXri; ev 

'OpjrojAEviwv TioXixEia 61; xExd(p6ai ipyjat xov 'Hai'ooov xai 
iTciypdixjiaxo; xoOoe vj-fiiy XaTpE... De Hesiodi sepul- 
cro vide Pausan. IX, xxxiii, et Anthol. pal. VII, 54 . — 
Vs. 2. Omnes habent |x£xpov sxwv, Grajvius in Lectt. 
Hesiod. c. vii, p. 34 ex ms. Vossiano... [xsxpa x^wv... 
Conjic. Jacobs. : d[ji.Spo(7iri; |j.E'xpov s/wv a. 

XI. « Sepolix. Kirchhoff. C. I. A. 463. — Vs. 1. 
Supplevit Kirchh. Herm. V, 53; clausula fere Home- 
rica, Od. H, 33, 52; P, 382. — Vs. 2. Tsxxixov res- 
tituit Kekule, Theseum, p. 159. » G. K. 

XII. In vico hodie dicto Liopesi pone Hymettum 
montem. Edidit v. cl. Rhangabes Antt. hell , t. I, 
p. 25, n. 27. Deinde St. A. Cumanudes, 'Axx. etc. 
ETiix. p. 358, n. 3083. Lapis habet litteris vetustissi- 
mis i^Ejxa xo5e : xuXov : natSoi etteOexev Oavoxot : 
!JLV£[xa (ptXE[Aoc'jv£c. Suspicatur editor scriptum fuisse 
in secunda pentametri parte sculptoris nomen, quod 
omnino evanuit. — G. Kaibel. n. 9. scripsit 7iatoot[vJ 
— 6av6[v]TOi[v... 

XIII. Athenis. Edidit v. cl. Rhangabes, Antiq. 
hell. t. I, p. 20, n. 22. Sic restituit : 

'Qoe] ©[iXriv aXo/ov Muptov] dvEQr,*£ Oavoyaav, 
Aa(j.7iix(b alSoiviv, yYi; d7c6 Ttaxpwtr)!;. 
Subscriptum est sculptoris nomen, sic : "EvSoto; 
£7toiv)(jEv. Inter 70 et 80 Olympiad, hunc titulum col- 
locat editor, qui de Endoeo statuario adire monet 
Pausan. I, xxvi, 2. — Vs. 2. « Maritum qui posuit 
monumentum ex lonica aliqua civitate oriunduni 
fuisse, e dialecto evicit Kirchhoff. Herm. V, 54. » 
G.K. 

XIV. Ceratix. Ex Rossii apographo edidit Kirch- 
hoff. 475, cujus sunt supplementa. 

XV. Athenis. Edidit St. A. Cumanudes, 'Axx. 
Eixiyp. tjtixy(x6. p. 379, n. 3312. — Vs. 1. dv£6Y]x£v 226 ANTHOLOGIZE GILEG.E APPENDICIS Ross., xaTe6r,xev Kirchhoff. Prioris AriP-aver,: conjec- 
tura est, Jalm Annal. 1833, II, 437, ubi lapis A so- 
lum liabet. — Vs. 2. lapis : xaOexet. 

XVI. Palseochorio Megaridis, qui locus videtur 
Rhus esse. Ex scliedis Fourmonti Boeckh. Corp. n. 
1051. <c To £7riYpa(j.(xa twv ev Ilepcrixu) ttoKi^xta otTtoSa- 
vovTwv xal v.etfjLevwv evTau6a ripwto'c a7toX6[ji.£vov 8e lo) 
ypovw 'EXXdoto; 6 apjijispeij? eTc[£jxsXr,9ri ypac^^'O" (?)]» 
etc. (eTt[srx£Oa<T£v] G. Kaib.) Cum poetaj Simonidis 
nomine h£ec leguntur in superiori parte lapidis quern 
Boeckhius arbitratur V vel VI post Christum sreculo 
scriptum fuisse. » Egg. — Schol. Theocr. XII, 27 ad 
V. Ntffoint... Kai I!i(j.wv:or,g eTratvet xoy; iMsyapEt;. — 
Cf. Simonid. fragm. 84, p. 772, ed. Lyric. Bergkii. 

— Vs. 3. Horn. //. B. 869, H. ad Ap. 31, 219. Find. 
01. XIII, 160, Pyth. I, 148 sqq. — Vs. 9. ToosxTepa; 
Bergk. Subscripsit Helladius epigrammatis restitu- 
tor quse correxit Blomfield. : Mjeypt? £9' rjiJitov Se i^ 
TioXi; [x]a[i] taupov £v[ri]Y[i]^£v . 

XVII. Servatum est hoc epigramma ab scholiasta 
yEschyli vita; auctore, qui Gelois id tribuere videtur : 

'AitoOavovTa FeXwoi TtoXuTEXto; £v tol? orjjxosiot; (xvi^- 
[Aadt 6(i4'2'''f£;, etij/.riffav [XEYaXoTtpETtw;, ETttypdtl'avTE; 
outw;. Ab Athenaeo vero (XIV, p. 627, D) qui poste- 
rius tantum disticlion exhibet, ipsi ^Eschylo imputa- 
tur : At(7/uXo;, lyiXixa-jTriv 66Eav iyutv Sia Trjv 7coiy)Tt- 
xriv, oOoEv YiTTOv £7:1 Tou tdooy ETttypaf-fivat yiEtwoE t/jv 
dvopEtav, iioiY;(7a;- dXy.r,v x. t. X. Cui consentire vide- 
tur, ut quidem Baylii fert sententia (Diet. Art. Es- 
chyle, not. I), Pausanias (lib. I, xiv, 4) : ... Als/uXo?, 
w; ol ToO piou TrpoffeSoxaxo i?i teXeutt), twv [j.£v dXXtov 
£[j.vri(x6v£yff£v oOSevo; 86?yic £? toctoutov r,x(i)v snl Ttoir,- 
criv, xat Tipo; !.\pTE[it(7tto xat ev SaXajj-Tvi vauixaxViffa;' 6 
oE TO TE ovo[j.a TcpoTEftEv xat xrjv TtoXiv £Ypa4'£v. xal wc 
ir\c, avopEia; [xapTupa; Eyo". to MapaOwviov oL^rso:, xat 
Myjowv Toil? E^auTO dnoSdvTa;. Cf. Plut. t. II, p. 604 E, 
edit. Didot III, p. 730, rispi cpuYri; XIII, ubi prius dis- 
tichon laudavit et in Cimone, VIII. — Vs. 2. IIupo- 
(popoto, « la fromenteuse. » Amyot. 

XVIII. Apud Plutarch, in Aristide, XX. Delphos 
ierat Platseensis Euchidas ut, ex oraculo Pythico, 
inde ignem purum Spartanis et Atheniensibus refer- 
ret ad sacra Jovi Libei'aiori facienda, post expulsos 
Grsecia Barbaros. 'Ayvidai; ok to awixa (ev AeX9oT:) 
xat ■jr£pippavd[X£Vo;, EdTEcpavwcaTO SdovYi' xat XaSwv 
dcTto TOU pwfjLoO TO Tcup, 6p6[Aq) TidXtv Etc Tot; nXaTatd? 
EywpEt, xat Tvpo fiXto'J Suc(;.wv E'JtaviiXOE, tyj; auTYJ; r,[j.£- 
pa; yiXtou; dTaoiou; avuaa;. ^(T7racrd[j.Evo; Ss tou; 
TcoXiTa;, xat to tcu? TiapaSou?, eu6v;; ettese, xai (;.£Ta 
(xixpov E^ETivEuaEv. 'ApdjjiEvot 0' aCiTov ol nXaTottET;, £6a- 
ij/av £v Tw tspw %-f\^ ECixXEta; i^pTEjxioo;, ETitypatliavTE; 
tpSe to TETpdjjLETpov Euj^iSa? X. T. X. — Erat et Tlie- 
bis Dianse Gloriosse delubrum cum signo quod Scopse 
erat opus, de quo vide Pausan. IX, xvii, 1. 

XIX. Atlienis. « In campo Academise (i. e. in Cera- 
mico), nunc in Museo Britann. Kirchhoff. 442 ; novum 
apographum ed. Hicks. Inscv.gr. Mus. Brit. I, 111. » 

— Vss. 1-4. G. Kaibelii (n. 21) supplementa; 3-12. 
Boeckhii. — u De re ipsa Thucyd. I, 63. » G. K. 
Boeckh. Corp. t. I, n. 170 : « Marmor Elginianum. 
Musei Britanii. Synops. n. 290. Primus ediderat Fr. 
Thierschius a. 1 81 6 folio singulari Monachi impresso. . ; 
prseterea Viscontus : Memoire sur une epigramme 
qrecque qui servait d'epitaphe au tombeau des guer- 
riers marts sous Potidee; quae Commentatio in classe 
hist, et litt. Instit. reg. Franc, lecta est a. 1815, et 
repetita in libro : A letter from the ehev. Antonio Ca- 
nova and two Memoirs read to the Royal histitut of France on the sculptures in tJte collection of the En 
of Elgin, by the chev. E. Q. Visconti. Vide ilu n. ( 
et p. 179 sqq. Ex Thierschianis et Viscontianis rep' 
tiit Jacobs. Anthol. palat. t. Ill, p. 971 et Adden" 
p. CIV. » — Dedit ipse v. cl. E. Egger. Specih 
Epigr.; recentius Cumanudes 'Attix. sutyp. ETtixuu- 
p. 7 sq. n. 9. et nuperrime Newton in Aneierit grc 
Inscriptt. in the Brit. Mus. p. 102 cujus texium n 
cepimus. — Vs. 1. Boeckh. et cet. : l^Odvaxov xXeo; 
oloE oiXyi HEpi TcaTptot Oslvai... Cui lectioni bene confere- 
bat V. cl. Egger. Simonid. in Anthol. pal. VII, 233 
'EXXaot £XEyO£pir,v TtEptGEivai, id. ibid. 251 : "hnZic.', 
xXeo; otSi 91X13 TtEpt iraTptot Oevte;. — Vss. 2-3. Supple. 
Thierschius : 

'\6dvaTov xXe'o; oioe (piXiriv itEpi ■rtaTpio' eOevto, 
oYijAaivEv OE \}.6.'(r\ SuafAEVEEdirt piviv... 

Pro tE'[j.Evoi quod scripsit, proponebat quoque Boeck- 
hius £(j(TO[X£vot vel [latotj.Evoi (Pind. Olymp. VIII, 5). 

— Vs. 3. Boeckh. tov 8u[jl6v evI uTrjQEaut 9£povT£;. 

— Vs. 4. Boeckh. |j.apvd[X£vot xAOeXov et postea in 
Addendis : (iviifj.' iXaSov (79ET£pov, e vestigiis scripturae 
quae servant schedae Fauvelianae, quod legerunt et 
Cumanudes et ipse Newtonius. — Vs. 5. extr. 6" 
uTtvov, Vise. — Vs. 6. Boeckh. litEffov, Cuman. loa- 
[XEv, Vise. Tovoc... IXayov. Duos versus illos restituit 
Thiersch, ita : 

aiBrip |x£v (j^'JX*' uitEOsSaTO, awp-aTa 5e yOwv 
twvSe IIoTEioaiai; y' a!J:9l uuXa; EXa^ev. 

Vs. 9. extr. odxputrt Tttia, Vise. Confert Eggerus EnnJi 
«Nemo me lacrumis decoret. » — Vs. 10. Idemlaudat 
Simonid. in Anthol. pal. VII, 512. — Vs. 12. ai wpa 
SavT* Viscontus, collato yEschinis :rpd|at ETttTr.oEijjjia- 
et Virgil. Ain. VI, 807 : Virtutem extendere facli 
£7rpd?avT' Thiersch.; yiXXd?avT' dpExViv virtutem, vi 
est laudem virtutis morte pacti sunt. — « Lapidi in 
Ceramico extra urbem olim in publicis sepulcris p^'- 
sito sex fuerant disticha elegiaca inscripta ex mx 
vulgo recepto. Vid. Pausan. 1, xxix, 9, Demosth. /' 
Coron. p. 322, cf. n. 174, atque etiam n. 166. His 
praedicantur non qui in obsidione Potidaea;, sed qui 
in prima apud Potidaeam pugna occisi sunt, 01. 87, 
1, quarto fere mense. » Bckh. 

XX. In Acarnania septentrionali, loco incerto titu- 
lum repertum Rossius edidit in Bullett. Inst. arrJiseol. 
Rom. a. 1840, p. 28, cum notis, et hinc Welckerus 
Nov. Mus. Rhenan. (1841), p. 206. — Repetiit Boeckh. 
Corp., Addend, n. 1794 h, inde et exhibuit v. cl. 
Rhangabes, Antt. hell. 1. 1, p. 380, 1 suppl., ubi vs. 1 
scripsit npoxXEiSri?; pra?ferebat Boeckhius HpoxXEiSa 
genitivum, quod damnat G. Kaibel. n. 182. 

XXI. Exstathoc epigramma ap. Aristophanis scho- 
liastam ad Nub. vs. 331 et Steph. Byz. in 0oyj>toi. 
« Herodotus, cum propter Lygdamiden tyrannum, 
qui Halicarnassi dominabatur, Samum commigrasset, 
indeque patriam reversus expulisset tyrannum, ma- 
gnam sibi apud cives concitavit invidiam, qua com-! 
motus Halicarnassum iterum reliquit, eI? to Boupiov, 
d7totxi!|6[x.Evov \jTzb 'AUyivattov, eOeXovty]? TiXOe, xAxe:; 
TsXEUT^o-a? £1X1 Tvi; ayopa? TsOaTiTat. » Jacobs, ex Suida.j 
— Vs. 3. Steph. Tw ydp quod retinuit Grotius, qui, 
ut apparet, legebat etiam Oouptov (pro Sousov aut' 
6oupt3a), bellicosam. 

XXII. Apud Plutarch, in Nicia XVII : 'O jaev yap; 
[j.Exd T/jv TjTTav aOxwv (xwv 'A6r,vata>v ev StxE/ia) xai 
xov oXEOpov, ypdcwv ETttxriOiiov, ETtoiYjfTEv • OloE i^upa- 
xootou? X. T. X. OOx oxxw vixa;, dXXd TrXsiova; dv xt; 
E'jpot Supaxoy(Jiou; vEvtxrj[j.£vou; Oit'aOxwv, Trpiv £x Geiov 1^ IN CAPUT II ANNOTATIO. 227 ir.l -XeTffTOv alpofjievot? SyvdfAiw;. 

Will. Prope Thespias. Ed. Rossius J?/3JS^ adBcPc- 
'«.Halisl850,p.ll.sqq.ExSclullbachiiapographo 
1 Zur Sylloge der bopot. Inschr. p. 1153, n. xxx. — 

"oXaFeiSa Rossii conjecturanon certaest. 'OXaiSa; 

I li"!>anus ap. Pausan. X, vii, 8, ubi Schubartus ex 

:il sententia 'Io).atoa;edidit.» G. K. — Vs.2.« Keil 

7;Xo; nomen invenit collato Coorum nomine "Oc- 

/o: ap. Ross. Hellen. I, 95, n. 18. » Id. 

X'XIV. Thisbse. Ex Rossii schedis ed. Keil Sijll. 
r. Boeot. p. 170. 

,KV. « Tanagrse fortasse repertus cippus in mu- 
riiebano adservatur. Edidi Hermse VIII, 122. » 
Gr. Kaibelius, qui rursus exhibuit in Epig)^\ gr., 
n. 488, et subjecit : « Tanagrseum lapidem esse 
conjeci, quod Tanagraei olim cum Megarensibus 
icleam coloniara deduxerunt (v. 2), faciliusque 

c\m apud amicos Tanagraeos obitus explicatur... 

:.s ex amicis, cujus nomen infra scriptum fuit, 
um ponendum carmenque inscribendum cura- 
!) Is est qui finiendo pro se loquitur, et cujus 

icn infra scriptum fuit...] av6po;. 

XXVI. « In lucem protraxit hoc carmen Gualterus 
!i hiscriptt. Sic. p. 27, ed. Panorm., p. 6, edit. 
Uessan. Hinc Muratorius in Thesaur. p. 748, 4, 

)ovs\\\. ad Chariton, p. 186, etc. Apte Gualterus com- 

■arai Pausaniam V, xxv, 2-4, ubi narratur naufra- 

:ium triginta quinque puerorum Messaniorum, qui 

Uiegium ad festum ibi celebrandum missi, una cum 

liori magistro in illo freto perierunt... » Jacobs. 

iijus auctoritate fretus « Brunckius hoc epigramma 

lippise tribuendum censuit. Conjectura probabilis, 

■ invis non omnino certa. » Id. — Opera, ait Pau- 

as, Elei Callonis erant imagines, cujus nomini 

~:ui alluditur in vs. 5 : o\t to xaXov... ouvojxa. 

XXVII. In Museo Ihebano. Edidit B. Haussoul- 
. Bidlet. de corr. hellen. 1879, p. 387, sine com- 
iiario, ini^v Epigr. Boeotic. u. 27. Litterse API- 

XXVIII. Apud Diogen. Laert. IV, v, 6. AeysTai oe 
■xi (KpavTtop) iroiT^jiaTa •<[oa.<^a.i, v.al ev t^ uaTpiot ev 
w '"hi 'AOyivS; t£pw ff9paYi(Ta[X£vo; aCiToc Oetvai* xai 
r,7i 6$aiTriTo; 6 tioiyityi? Tispt auxou oOxwcri' "Hvoavev 
. T. X. — Vs. 2. Confert Is. Casaubonus celebratam 
lenandri sententiam ov ol 6eot ©tXoucnv aTcoQvi^ffxEi 

:, quod Plautus sic imitatus est {Bacchid. IV, 7, 
. Quem di diligunt, adulescens moritur. — Vs. 3. 
a. editt. OnoSeSig ; conjiciebat Casaub. uTtsoe^w. 

XXIX. Argis. Ex apographis Fourmonti et Quineti, 
'it inter alios v. cl. Foucart. Inscrr. gr. et lat. 

^, Megar. et Pelopon. Ill, Argolid. n. 131. Supra 
am sunt anaglypha quibus repraesentantur vir 
per stantes ad aram. 

Servatum ap. Clement. Alexandr. in Cohor- 
48, 32,*repetiit Brunck. ediditque in Anal. Ill, 
lO, atque inde Jacobsius in Anthol. Lips. t. I, 
102, cum hoc lemmate : 'E7tiTa9tov, o exeXsuffEv 
^a?^vai Tw [xviijxaTt tw iauxoy. (vid. Animadd. 
P. I, p. 336.) et in Append, n. 44. Habemus 
ex cod. Bibl. patr. Paris, n. 1773, ubi est sub hoc 
mate 'EuiypajAjAa si; xacpov "Itvtiwvo;. « Non satis 
-tat quo tempoi'e floruerit Hippon ; sed satis an- tiquus fuit; c6rte ante Aristotelem vixit, qui eum 
commemorat. » Jac. 

XXXI. Athenis. Edidit v. cl. Rhangabes, Antt. 
Hell. t. II, p. 872, n. 1578. In superiore parte erant 
anaglypha, parvis figuris totum Dionysii genus re- 
prtesentantia, quorum pedes tantum supersunt. Ti- 
tuli litterse vetustissimae. — Vs. 1. vuatou pro dactylo 
habetur. « Pagi nomen (Olvatou) quod raro fit, ideo 
additum videtur ut tanquam vinosus Dionysius signi- 
ficaretur defunctus. Cf. Melanippidse fr. 5. l7twvy|j,ov 

— otvov Olve'to?. » G. K. — Vs. 3. tOuo; « bas-relief. » 
Rhang. 

XXXII. Athenis in necropoli Piraea. Edidit Rhan- 
gabes in Antt. Hell. t. II, p. 882, n. 1653. Repetiit 
Cumanudes 1\xt. eTiiyp. dmTuij.6. p. 159, n. 1261. 
Supra scriptum est Tr.XEfxaxo; STrouSoxpaTou; *Xu£u:, 
et infra, uxoris nomen 'IspoxXeta 'Otl»td5ou e? Ofou. 

— Cf. apud eumdem seqq. titulos s. n. 1654. sq. : 
iTtoyooxpaTYi? Ty)X£|xd)(Ou 4>Xu£u?, et MeXitvi iTxouSoxpd- 
Tou;yyvyi cJiXue'mi;. Epigramma hoc optima? setatis est, 
ait V. cl. Rhangabes. — Vs. 1. Prius editum fuerat 
aEtfivYJuTouc apETd?, quod carebat sensu; correxit 
Nauckius [Mus. Rh. 1848, p. 442). Corrigi tamen et 
possit dEtfivi^ffTou dpETa?. — Vs. 3 sq. Cum matre 
ante mortua colloquitur Telemachus. — Vs. 4 sic 
et verti possit : amicitia tua non deficiente, seu non 
relicta. 

XXXIII. Sub Lycabetto. Edidit Ross. Bullet. Archeo- 
log. 1840, p. 104. IV stecul. — Inde repetiit G. Kai- 
bel, op. cit. p. 24, n. 71 qui, « Pythocles, ait, puer 
Ephesi natus, Athenis altus et educatus est; nomen 
subscriptum Apiaaxi?, si sororis est, pater materque, 
simatris, pater prior obiisse putandus est. « — Vs. 2. 
« Ross, defunctum, cum prior esset, Satyrum, postea 
Pythoclem nominatum existimat, quod reprobatur 
aoristo loyf^. Utebatur Satyro cognomento nescio 
quam ob causam ei indito. » Id. Subscriptum est 
etiam cum lAptacrTii; nomine, II'j6oxXy\<;. 

XXXIV. Athenis. Ed. Ross. Intelligenzblatt 1837, 
p. 99 ; G. Kaibel. Epigrr. gr. e lap. conlect. p. 18, 51. 

XXXV. In Pirieo. Edidit v. cl. Cumanudes, 'Att# 
imy. ETttT. p. 176, n. 1412. Versibus subscripta sunt 
nomina quae praenuntiata sunt : npa?£vou? TEp£{a,At- 
YivTiTrj?. 

XXXVI. Pirseo. Edidit St. A. Cumanudes, 'Att. 
Emyp. ETiixOfig. p. 326, n. 2716. « Verba ou oTtavt; i<s-ci 
et 1^Jyfl•^ eadem quae epigr. xxxv, cui hoc Glycerae 
epitaphium similius est quam ut casu factum putes ; 
concinit et aetas et scriptura, eodem denique loco 
uterque cippus inventus. » G. K. 

XXXVII. « Supra anaglyphum viri sedentis et 
discos vel scuta tenentis , olim apud Fauveliuni 
Athenis; Museo Parisino intulit Forbinus ubi extat 
post n. 214. » Edidit Welckerus Spicil. epigr. I, 2, 
p. 4 et postea Bceckh. Corp. n. 837. — Repetiit nu- 
perrime v. cl. Cumanudes 'Att. Euiyp, £7f.TU(jL6. p. 201, 
n. 1638. XaXxoTCTTi; non videtur )(3tXxoxuuoc esse, sed 
o; ouTa Tov ■/jxl-x.oy, ut ffTtXayxvoKTYic;, qui aes coquit, 
temperat, fundit. Ita etiam Latini sbs, aurum, etc. 
coqui dicunt. Cf. Lucan. Pharsal. VI, 405 : immensis 
coxit fornacibus xra. — Vs. 2. « Genitivos revocavi 
(Swdtvou — dTto^QiiiEvou) ex lapidis fide. » G. K. 

XXXVIII. Athenis, \n necropoli Piraea. Edidit v. cl. 
Rhangabes, Antt. hell. t. II, p. 899, n. 1826. Sub- 228 ANTHOLOGI^ GR^Gi*: APPENDIGIS scrip turn est matris nomen MaV'/a ku6-/-ipta. — ■ Ad 
AiOYEtTou referri quoque possunt verba ex n£),oT;ov- 
v^CTOu. Rhang. C Olympiad, videtur esse titulus. — 
Dedit et hunc titulum Cumanudes in '\tt. STttyp. 
£7ciTiJ(J.S. p. 131, 1922, et G. Kaibelius n. 47 op. cit. 
— Cf. in Boeckh. Co7'p. n. 808, et ap. v. cl. Cumanu- 
dem, in !.4ttix. ETttyp. £7itTuiJ.6. p. 169, n. Ib49, Me- 
littae nntricis epitaphium , quod cum e versuum 
potius fragmentis quam e rectis versibus constet, 
referre supersedimus, quod ita est : ^TioXXoowpou 
i(70T£)vOu;6uYaxrip Ms).iTTa tit6yi. | 'EvGdos tyiv ypv)(7tr)v 
Tix6r,v xaTa yo^'o'- y.otXuTiTei. | 'litTtoaTpaxr,; y.ai vuvnoflEt 
ct. I Kai i^waav <s' e^tXouv, itTGr,, xai vvv <j' l\i Tt(j.u) , 
I oucav xat xaxa yric, xat TtfjirjiTW ce aypi av J^w. ] 
OlSa o£ cot 6x1 xai xaxa yvic, erTtep xpr,crxot; yEpa; 
eoTtv, I ixpwTYi ffot xtu.ai, xtx6rj, Ttapa nEpf7£96v7i IlXou- 
xwvi x£ XEivxat. 

XXXIX. Aihenis, ad ecclesiam catholicam. Boeckh. 
C. inscr. gr. 173 e Pocockio et Mustoxide. — Vs. 1. 
aOxTi: restituit Kaibel. Epigg. gr. conl. p. 9, 24. — 
Vs. 3. Idem confert^Eschyl.y4^flm. 110, Herm. edit. : 
GUV oopl xai yj-^i. — Vs. 4. Scribebat Boeckh. ID.ei- 
axoxptxov. 

XL. Vraonse. St. A. Cumanudes in 1\tx. ETtiyp. 
£7:ix0[ji6. p. 444, in Addend, n. 170. — Vs. 2. Suppl. 
G. Kaibei. 65 [v) xe (fO.oJv. Subscriptum estMvvjdtinxo; 
Xaptxaiou l\>,at£uc' Mvrjd 

XLI. Athenis. E Welckerl schedis edidit Keil. Miis. 
Rhen. XX, .558 et inde G. Kaibel. Epigrr. conl. p. 23, 
67. Keilii supplementa sunt. — Vs. 2. Confert G. 
Kaibelius Callimachi V, 117 : 'OX6i<Txav ipEst gz xai 
eOat'wva yEVEaOai. — Thorae, oyjjjlo? tribus Antiochidis 
Atlienarum. 

XLII. Dedit post alios Boeckh. Corp. n. 803. 
Nuperrime repetiit v. cl. Cumanudes iA.xx. STtiyp. 
£7itxu[i.6. p. 119, n. 928 et G. Kaib. n. 49. — « Ad 
scalam biblioth. S. Trinitatis Cantabrigise, super 
anaglypho sepulcrali vas atticum exhibente, in quo 
vir et juvenis manus jungentes. Athenis marraor al- 
latum I'uit ab H. V. Elliot et E. B. Elliot. » Bchh. 
Lin. 1. Legitur et 'HXtalo? in quo « litteraj H/.i 
omnino incertte sunt. » Id. 

XLIII. « In ara sepulcrali eleganter ornata, in- 
ter Pirseum et portum Phoronem in conspectu Sala- 
minis reperta et a Batavo De Lescluze Museo Lei- 
densi illata. In diario Messager des Sciences et dcs 
Arts a Gand, 1823, p. 377-389 edidit et commentatus 
est Leop. Van yEstein. '> BcBckh. Disticho prtescri- 
ptum est 4>t>,0(Txpdxr| tftXtovo;. <l>i).wv KaXXiTiTtou Al- 
^wv£u;, et subscriptum l\>.xi'^a},'ri Ka),),ijAdy_ou 'Avayj- 
pacriou. Epitaphium ergo habes trium mulierum et 
viri unius. Philostrata Phiionis qui secundo loco 
scriptus est, filia videtur ; ejusdem fortasse filia est 
Phanagora et uxor Alcimache. Edidit et Boeckh. in 
Corp. n. 800 b, et repetiit v. cl. Cumanudes in l\xx. 
eTiiy. £7itxu[j.6. n. 149 et G. Kaibel. n. 50. 

XLIV. Athenis. Edidit Cumanudes in 'Axxix. ETicyp. 
£7iiTU[j,6. 14, ex Palingen. 6 Aug. 1870. Arbitratur 
vir doct. ille monumentum hoc esse legatorum qui 
anno 373 ant. nat. Christ. Athenas venerant, « qui 
opem poscerent, etc. », ut Xenoph. in Hellnyiic. VI, 
2, 9, narrat. Vid. et Diodor. XV, 47. « Curtius autem 
Thersandrum et Simylum Athenas missos esse pulat 
ut ageient de Corcyrseis aliisque fosderi marino at- 
tico sociandis, ann. 378-7. » G. K. n. 37. 

XLV. Exstat ap. Steph. Byz. s. v. 4»a<yriXt;, 7i6),i; ITajj-^uXta; x. x. >,. Oeooexxti; o' r,v y£vo; 4>a(rvi/.iTYj; 

'ATiEOavEv AOrjVYiijt xai imyiy^aTz-:ai auxw £),£y£io\ 

TOOE- "HSe 7^9wv Vs. 3. Steph. £v Se x^'ov, Upal: 

xpeI; xai oExa atiiX. Ruhnken. in notis ad Timaj 
Lexic. p. 11, sq. s. v. dxripaxoi, conjiciebat aOxa^ 
ETtl yOovo.'; wv Upal; xptai xai oiy' a.\i.... Pined, ante; 
scripserat auxdp im, y%m euv x. x. X. quod recepi 
F. G. Wagner. Poet. Trag. fragm. ed. Didot p. li;! 
Tyrwhitti (ad Aristot. Poet. p. 193) quam post Ja 
cobs, (in Append, n. 194), dedimus, emendatio est 
— Vs. 4. Steph. dxrjpaxou;, Salmas. axYjoOxxou: 
Ruhnken. dyvipdvxou;. 

XLVI. Prius distichon liabctur ap. Diog. Laert. e 
Ambryone in lib. De Theocrito. Integrum dat Euseb 
in Prspar. Evang. XV, 2, p. 793, ubi pro (jt^aa (jivfi.u. 
legitur. — Vs. 1. Brunck edidit : 'EpixEiou euvou^o 
xe xai x. x. X. — Testante Plutarcho, Be Exit. IX 
deridet Theocritus philosophum quod apud Phili]; 
pum et Alexandrum Aristoteli vitam degere ])lacuii 
'Api(JXoxEXv,v 0£ xai )>£)o'.o6pr,xE Qsoxptxo; 6 XIo;, 5' 
xvjv Tiapa 4>iAi7tTiti) xai 'A),£^av6pw oia'.xav ayaTn^aa. 
£t),£xo vat'siv avx' AxaSriiJita; pop66poy £v Trpoyoal 
"E<jxi ydp uoxap.6;, T^Epi IIeWtiV, ov MaxEOovEq BopSopc 
xaXoiiff'.. « Acumen est in ambiguiiate vocis p6pCo 
quaj et lluvium Macedonise significat, secundum 1 
tarchum I. c.,et coeni voraginem, ubi jacere dicunii 
impii. » Jacobs. — Vs 2. Jacobs. : (ivrifAa... OyixeI 

XLVII. Athenis in necrop. Ceram. Edidit, ; 
Bidl. Inst. arch. 1864, p. 40, Bidl. de I'Ecol. fr. d'A 
1 vol p. 218, v. cl. Cumanudes, 'Axxix. ETiiyp. j- 
x0(x6. p.96, n. 733. Lin. 1. AaxidSr,:, oriuoxiq; Aaxts 
Aaxfa, Syjixo; xr,; Otvr,ioo; cuVo;. — Vs. 3. r,vtox 
X. xp. metaphora usitatissima. Cf. Simonid. Ani^ 
Plan. I, 2 : ria),atC)(j.oauva; oE^tov :?ivioyov; anon; 
epigr. Brunck Aiial. t. III. p. 26i : TiaoOcov, /. 
pa; oE^tov yivioy_ov, x. x. )>. « Macareus Iiistrio 
tragicus. » G. K. 

XLVIII. Athenis; necrop. Ceram. Bull, de I'l: 
fr. d'Athenes, 1 vol. p. 215; inde i-epetiit St. Cii; 
nudes Axx. Eirtyp. ETiixyjiS. p. HI, n. 838. — Vs. 
MeXixeu; a Melita, pago tribus Gineidis. — Vs. 
nihil nisi incerta vestigia superest. « Vetus ■ 
gramma in voc. xs'txai desinere adfinuo testis oc 
tus. » G. K. 

XLIX. Marmor Elginianum ubi repertimi 
non constat; edid. Viscont. Synops. tnus. i- 
p. 131, n. 172; Osann. Sijll. p. 142 sq. ; Jat 
Anlhol. Pal. t. Ill, p. 969, n. 400. Repetiit Bo-. 
Corp. inscr. gr., n. 3648. — Vs. 3. Lapis li 
AriNHIS 'Ayv/ii';, unde Ayvrj?. — Vs. 4. In lap 
x-?i; (TH2), quod retinendum. « Metriche mater I 
trephen et Periclem e Zoilo, deinde Hagneidem 
Demophontem e Metrodoro viro susceperat. Alter 
tamen distichon fortasse post matris mortem in^^c 
ptum. » G. K. 

L. Vari. St. A. Cumanud. 'Axx. Emyp. £;:itj 
p. 365, n. 3153. — Vs. 1. Scripsit Mvr,aay6fa. 
Vs. 2. d^EtXExo, prohibuit s. invidit. Lapis h 
A<I>EAETO. — Vs. 4, in lapide ESQ. — Clausula 
merica. 

LI. Athenis. Damus ex v. cl. Cumanud. !^ ■ 
ETttyp. imi\)\).S. p. 293, n. 2486, qui duo disth 
xExpdffxiya Eniypdpifiaxa, bonse quidem setatij 
Vs. 5. Chium vinum apud veteres celeberrif 
de quo vid. inter multos qui laudavere, Athl 
26 : 0c67rojj.7:o; ci sr.Tt, Tiapd Xi'oi; Ttpwxot; yei IN CAPUT II ANNOTATIO. 229 [jL£Xava otvov, xai to 9UTeuciv 5i xal OsfaTtsuctv 
::;>.oy; Xiou? npwTO'j;, |j,aOovTac T:ap' Oivouiwvo; 
. yj Aiovuijou, 8; xat ffyvfoy.iTs t^jv viiaov x. t. X. — 
1. Vict. Hugo, Ovie7it. XVIII << Chio, Tile des vins, 
. » — G. Kaihelius n. 88 : Vs. 6. « Mira Xio; no- 
is trocliaica mensura, qua tamon minime defen- 
ii- epiprammatis quod Siuioaideum dicitur 119, 
i. oOo' I'xev Xiov ic, d(X9tpuTr,v. — Ceterum Chius 
HIS quam Atheniensis poeta videtur fuisse. » 

1,11. Ap. Demosth. in orat. De Coron. 8!). — 

•"!. Vul<,'0 OitixaTo;, quod retinuit Grotius; Reisk., 

lor. cett. ex Walckenar. [Ad Amnion. Aniniadv. 

15), XiQjxaTo;. Conjic. Jacobs. apsTr; oi'ya Ssiaato;, 

1'. — Vs. 4. Vulg. ppaor.v. — Vs. 7. Grot. ex^l. — 

. 9-10. Omnes et ipse Reisk. distinguunt post ev 

./, • idem hie posuit £T3pov pro [xspoiKov, et oC xt 

o'jxt, hoc sensu : neque licet ut aliud quid effu- 

fatalem necessitatem. — Marckland., Taylor. 

. vv (ol Osot), vulg.sTtopev, quod defendi potest si in 

it>dente versu legis, ut est in quibusdam codici- 

OsoiJ pro Oemv. 

l.III. Athenis inter sepulcra ad urbem prope 

utam Acharnensein a. 1810 repertam hanc in- 
j'lionem edidit et explicuit Viscontus in Hist. 
■I. Franc. Class, hist, et litt. Ant. t. I (1815), 
iO sqq. Inde minusculis repraesentatur in gallica 
ineride Joiirn. des Sac. sept. 1816, p. 20. Dedit 
iis. Ant/iol. Palat. t. Ill, Addend, p. CI, dehinc 
Ich. Corp. t. I, n. 175, et nuperrime v. d. Cuma- 
s in i^xrixric oTr'.yp. £niTu(j.6. n. 16. — Vs. 1. 
i>nt., MvfjU.' iSe tout', G. Kaibel. Mva[/.a [too' ect' | 
— \&. 1. riu8iwv, dissyllab., est vir quilaudatur. I 

■c. 5a;?3tc, Joiam. des Sav. Sriioaa;. — Vs.. 7. Sea- | 
./;o'.; trissyllab. — Vs. 8. Viscont. corrigebat ouSsi; 

oO ■KTiii.avTo; ETT., in quo damni facti mentionem 
loramus; igitur Jacobs, scripsit. oOS. ■Kf\\i.. 6' 
-.. Sed in hoc quoque aliquid otFendit, et maxime 
. displicet in hac sententia. Versibus subject^um 
vs : <ty).ai aVo' Eidiv IlavSinOvt;, KsxpoTii:, '^VTioj^t':. 

V"CXX. (<Ha;c epigrammatae vetere quodam co- 

Bibl. Medicece primus edidit Stephanus ad cal- 

Antliol. p. 497-a02, cum lemmate : IIou ExasTo; 

'lO.Xr.vwv r.pwwv TsOaTiTat xat Tt STiiYEypaTiTai tw 

'. — Partem ea constituisse operis Aristotelei, 

i Peplum inscripserat, apparet ex Eustathio ad //. 

).i7, p. 28o, 20 : 'laTopE; oe 6 aCiTo; IIopcpupio? 

It crt 'Api(jTOT£},ri; aOYYpa!Au.a7rpaYu.aT£u(jd[JLEvoi;67t£p 

■■/■^,8r) IIetiXo;, -{Viz^loY^ix:, te ;?iYE[J.6vwv e^eOeto, xai 

(ov iXduTiov doi*Jjj.6v, xai £7riYpa[X|j:aTa Ei? auTou;, a 

It avaYpd^ETa-. 6 ITop^upto; £v toI; tie, tov "0(jLr,pov, 

-Ad o-/Ta xai o'JSev ti Tta^-j xat oXEYfAatvov i'yovTa. 

:r:-'.y% oE Ta ciXa EXEtva oiya tou pyjOevto; 51; tov 

y.. "I<TWi Yfl'P i-:i'.-xO'3.\>.\x'xioT.o:6::, E^tAOTijAYicTaTO 

'TiyvriisTo Heitz), ditEvavTta; eXOtbv tw Tioiy]Tr, 

1) Xaartpw ATavTt iroX'j/OYviffat, tou; 6e iXXoy; ^ttov 

.-vat. Alterum est de Peplo Aristotelico testimo- 

•■ ap. .Socratem in Hist. eccl. Ill, 23, p. 165, ed. 

, 1686. Ausonius Burdigalensis, qui bonam 

III epigrammatum partem in latinum sermonem 

rtit, eorum auctorem ignorasse videtur, cum 

■ofatione scripserit : Epitaphia — scilicet titulos 

'■rales, heroum qui bello Troja7io inter fiierunt. 

antiqua qumn apud philologwn quemdam repe- 

^^sfm, latino sermo7ie cojiverti. rU'TcXov, qui loTopiav 

PiAlitxTov complexus sit, inter Aristotelis opera me- 

' —it Biographus anonymus in Aristot. 0pp. t. I, 

', ed. Bipont Peplum hoc carmen sive potius 

inum contextum appellatum esse ab illo velo, 
: in Panathenaicis circumferebatur, cuique prte- 
['sius Minervae facinora res gestse intextse erant, docet Fabricius liihl. Gr. t. Ill, p. 275 sq. n. t. » 
Jacobs. — Cf. tietXov 7ta[ii:otxiXov quem Trojanas 
mulieres Minervre offorunt in Iliad. Z, 286-310, et 
in jEneid. I, 479-481. Alio ordine edita sunt ab 
H. Stephano haec epigrammata, quem secutus est 
M. Heitzius in Aristotelis fragm. edit. Didot, 
p. 312 sqq. et in hac nostra editione numeri uncinis 
inclusi significant. Ordinem Canteriana) edit. Ant- 
verp. 1571, post Jacobsium, dedimus. 

LiV.Peneleus, unus ex Boeotorum ducibus, srepe 
occurnt in Iliade B. 494; N. 92 ; S, 487 sqq. IT, 335; 
P, 597-600, cujus genus memorat Pausan. IX, v, 8. 

LV. De Ascalapho et Jalmeno ejus fratre, Orcho- 
meniorum ducibus, vid. Horn. //. B, 512, I, 82 et 
N, 478 sqq., ubi prior pugnat et occiditur. 

I LVI. « In Mycono sepultus esse dicitur Ajax, quod 

t Gyrse rupes, in quibus periit, pars liujus insula; 

fuisse dicuntur. » Jacobs. — Cf. Virg. Mn. I, 45. 

LVII. Elephenor^ Abantum dux. II. B, 540, ab 
Agenore occiditur, ibid. A. 403. 

LVrn.Menestheus, dux Athenie.nsium, //. B. 552, 
(■Jto; llsTEwo) et alibi. 

LIX.« Ex loco Eustathii supra laudato apparet 
falli qui hoc carmen Asclepiadse tribuunt. » Jacobs. 
Idcirco hoc epigramma in Peplum reposuimus, quod 
et exstat in collect. Florentina, quanquam jam edi- 
tum fuerit in Anthol. Pal. VII, 143, ubi vide notarn. 

— In hujus epigr. parodiam lusit Mnasalcas ap. 
Athen. IV, p. 163 A et Eustath. p. 285, 25. Vid. 
infr. hoc epigrammation inter Irrisoria. 

LX. « Teucer in insula Cypro, ubi urbem Sala- 
minacondiderat, obiit. Vid. schol. Pindari Nem. IV. 
77. » Jacobs. 

LXI. De Diomedis sepultura vid. Strab. VI, in, 9, 
p. 2:J5, ed. Didot, ubi legitur : 'Ev Se Trj TvXriffiov (ty;: 
'\7ioyXt'a;) 6aXdTTir) oOo i/tjaot Ato[xy;5i'.ot TipocaYopEuo- 
[AEvat, wv i] (XEv ctxEtTat, ttiv 5' £pi^(ji.Y)v ©atytv Etvai- £•/ 
Y) xat TOV A'.ofxfjOriV [xv)9£iJ0U(7tv dqjavtaOY^vat t'.ve;, x. t. /. 

— Ausonius, Epitaph. Her. VI, edit. Bipont. p. 107 : 

Conditur hie, genitore bono melior Diomedes, 
crimen ob uxoris pulsus dotalibus agris, 
Argyripani, clarosque viris qui condidit Arpos : 
Clarior urbe nova, patriae quam sede vetusta. 

Unde satis apparet Ausonium reperisse apud «plu- 
lologum » suum alia Heroum quam ea quibus con- 
textus erat Aristotelis Pephcs, epitaphia. 

LXII. In Iliad. B, 563 sqq. consociantur cum Dio- 
mede Sthenelus KaTiavfiO; dYaxXEiToy (ptXo; uSo;, et 
Euryalus : De his Ausonii epigr. (X) tetrastichum et 
aliud est atque hoc nostrum, ut cetera Pepli Aristo- 
telei, duobus versibus contentum. 

LXIII-LXIV Quod transtulit Ausonius de Agamcui- 
noneepitaphmm, id omnino ab Aristoteleis de eodem 
viro epitaphiis differt, neque adhuc repertum est. 

LXV. Si credisHomero, fatale eratMenelao trans- 
ferriin Insulas Beatorum. Od. A, 561 sqq. Aristotelis 
distichon plurimis verbis exaggeravit Ausonius 
{Epit. Her. II): 

Felix 6 Menelae, deum cui debitasedes, 

decretumque piis manibus Elysium. 
Tyndareo dilecte gener, dilecte Tonanti : 230 ANTHOLOGI^ GR^G^ APPENDICIS conjugii vindex, ultor adulterii : 
seterno pollens sevo, seternaque juventa, 
nee leti passus tempora, nee senii. 

LXVI -LXVII. ^ « Nestor, Neleifilius et Chloridis, 
inter -^^.tOeov;, ou; ex Oetoy xai avOpwTiivou crcofj-aTo; 
ouvat XEyouaiv, censeri non potest. Prseferenda igitur 
lectio, quam servavit Eustathius p. 206, 9£pTaTov 
ri[jL£p(wv [optimum unicm-diem-diircmtium]. Ad hcec 
enim duo in Nestorera epigrammata respicit, quaj 
memorise lapsu pro uno habef : ot)m 8e tyiv tou ye- 
povTo; dpETrjv, xat to £i; aOxov TiaXatov ETtiypajAjxa oTisp 
xal (pepTarov :^(i.£piwv Xe'ye". auTov, -/.ai paOOvouv, 
xat 4'yX'^^ ^'^ ffwaaxi Geiav lyoyxoi, xal ocvopaaY^" 
e6v. » Brunck. 

LXVIIIk Antilochus, patri in pugna cum Memnone 
auxilium ferens, occubuisse dicitur ap. Pindar. Py- 
thic. VI, 28 sqq. Sed diversa fuit apud veteres de 
Antilochi morte traditio. » Jacobs. Tria hsec epi- 
grammata, de Nestore duo priora, postremumque 
de Antilocho commiscuit in unum Ausonius (VIII) : 

Hoe tegor in tumulo, quarti jam prodigus iBvi, 

Nestor, consilio clarus et eloquio. 
Objeeit sese cujus pro inorte peremptus 

Alius, et nati vulnere vivo pater. 
Eheu ! cur fatis disponere sie placet sevum, 

tarn longum, ut nobis, tarn breve, ut Antilocho ? 

LXIX.De Agapenore, Horn. //. B, 609) : Twv (o'i 
s-^ov 'ApxaotVjV x. t. \.) vjpj^' 'AYxaioio Tti't;, xpetwv 
'AyaTirjVtop. 

LXX. Arapliimachus et Diores ap. Horn. II. B, 
620 sqq. sunt inter Grajcorum duces : quorum prior 
ab Hectore [II. N, 185), posterior a Piro (//. A, 517) 
interfectus est. 

LXXI. Thalpius et Polyxenus, Eleorum principes, 
in Iliad. B, 620, 623. 

LXXIL Meges, Phylei filius ex sorore Ulyssis, 
(lux Dulichius fortissimus, Iliad. B, 627-630 et alibi ; 
in Polygnoti tabula (Pausan. X, xxv, 2) vulneratur 
ab Admeto Meges. 

LXXIII-LXXIV. « Ulysses a filioTelegono inter- 
fectus, in insulam yEneam, quam v^aov t% TupprjVt'a; 
vocatschol. in Odyss. I, 32, deportalus ibique sepul- 
lus est, secundum Hyginum, Fab. cxxvii^ aliosque. » 

LXXV. Dederat Stephanus Euaiaovo?, sed ex Iliad. 
B, 638 reponendum fuit 'AvSpaifxovo; : AlTw),a)v 6' 
viYciTo 06a?, 'Avopai^ovoi; ulo;. 

LXXVI. Distichonhoc est apud Diodorum Siculum 
(V, 79), quo auctore, legebatur in monumento quod 
£v TV] KvcoCTw 6£txvuouaiv. Addit idem oxi toOtou; 
( 'I6o(A£v?ia xal MrjptoviQv) wc r,pwa; ETit^avEti; tijxwacv 
ol KpYiTE; otaijpEpovTWi;, eOovxe; xal xaxa xou? ev toi; 
7ro>.£(xoi; xivouvou; EitixaXoOjjLEVoi [ioTjOou;. — Vs. 1. 
Diod. habet opa, cum Vatic, cod. et Eyw xoipro tou, 
quod retinet Brunckius, positum pro aCixou seu 

XOUTOU. 

LXXVII. De Tiepolemo, Rhodiorumduce,prEeclare 
loquitur Hom. II. B, 655; a Sarpedone occiditur. 
II. E, 635 sqq. « Qua auctoritate Rhodi sepultus esse 
dicatur, ignoro. » Jacobs. 

LXXVIII. Deipylus, Stheneli amicus in Iliad. E, 
325, ab Aristotele 'OppiEvto; vocatus, sive ab Ormeno^ 
Amyntoris patre, oriundus, sive ex Ormenio, urbe 
Tiiessalise ab Ormeno condita. LXXIX. Homerus, //. B, 67 i, de Nireo . 

]N"tp£u;, 'AY^aiTQ; ulo; XapoTioto x' avaxxog, 
Ntpsy?, o? xd)>At(7xo? dvrjp Otco "iXiov v.Oev 
Twv a/.Xwv Aavawv, [xex' a.\x^i\i.o•^a. lI-r./EitDva. 

LXXX. Junguntur ap. Hom. II. B. 678, Phidipp 
et Antiphus QeaadXou \J[z Suw 'HpaxXEtoao dvaxxo;. 
Cf. Diod. sic. V, 54, 1. 

LXXXI. Lemma ap. Grotium : 'Eut 'AxiXXem; xei- 

[AEvoy EV TpocTT), x(u,W[AEVoy Se xal ev AeOxt;] x^ vrjaw. Ab 
Hom. Od. O, 15 sqq. Achillis mors narratu'r, et 
sepultura dxx^ etvI npou/ouar], sul ttXocteI 'EXX-o<ru6vxw 
(v. 82); secundum alios etArctin. /Ethiop. Horn'. 
Didot, p. 583b, quibus assentire videtur Aristoteles, 
sepultus a Thetide matre in insula Leuce in Propon- 
tide sita, de qua, ut Harpocrationi , s. v. Aeuxt, 
axxYJ;, videtur, mentio est ap. Lysiam, in Alcibiad.i 
p. 142. Cf. Suidam et Phot. lea-., Pausan. Ill, xix, 11. | 
— Vs. 2. Correpta media in IIpoTiovxt? syllaba viti*^' 
manifesto, conjecit verbum hoc Jacobsius ex glos^ 
mate iiTepsisse. 

LXXXII. 'EOp^Qviqaav 5' e. IT. Id ex Homero. Od. Q,[ 
60 sq. Idem et narrabat Arctinus, 1. c. LXXXni. Horn. ib. 
Achille esse conditum. 77 indicat Patroclum cui LXXXIV, Nusquam ap. Hom. memoratur Podar- 
ces, Actoris filius. In Iliad. B, 704 et alibi Podarcef 
est frater minor Protesilai, et Iphicli filius. 

LXXXV. De Philoct. Hom. II. B, 718 sqq. 

LXXXVI. De Eumelo id. ibid. 714. Ubi auten, 
sepultus fuerit, ignoratur; Plieris tamen verisimilt 
est, Thessalife urbe, quje hie loquitur. 

LXXXVII. Podalirius et Machaon, ^sculapii fili 
ap. Hom. II. B, 729 sqq. : o'l o' si^^ov Tpixxr^v... 

LXXXVIII. « Hie non '0^yo[i.i^M scripsitAri stole 
les, sed 'OpjiEviw, ut apparet ex Homer. Iliad. B 
734. » Jacobs. 

LXXXIX. In Iliad. B, 740 et 745 memorantur h 
viri duo. Vid. et in Noaxwv fragm. in Homer. Didot 
p. 584b., ubi, eversa Troja, cum sociis suis terrestr 
itinere Colophonem adveniunt. 

XC. Homer, II. B, 748, De Guneo vide Aus. 
Epit. XI : 

Gunea pontus habet, tumulus sine corpore nomen 
fama homines inter ; coslum animus repetit. 

XCI. De Prothoo, Magnesiorum duce, Horn 
ib. 756 sqq. — « Distichon hoc respexisse videtui 
Eustathius, p. 17, ubi, postquam diversas nominii 
•iipw; etymologias protulit, postremam hanc addit 
o! Se dTto xou aspo;, w; oriXouxat e'v xivi xwv nape 
Ilop^yptw £7iiYpo'f-P''*twv, EV w xEixai x6- 2w[xa u.£V h\ 
Ttovxw xEtxav, uvEUfAa 6' dr)p o5' E^et. Unde scribendun! 
videtur : 

Swfjia [ikv £v novxo) IIpo96ou TEvOpYiSovo? vlou 

xETxai dvoixTiorxov 7tveu(j.a 5' drjp £7t£y_EU » Brunei 

Sriiia Eustathius habet, quod tacite mutavit felicitt: 
tamen Brunckius, favente Eudocia quae (7wp.a ded; 
in hocce epitaphio, Viol. p. 219. 

XCII. Duo Talthybii monumenta memorat Pau IN CAPUT 11 ANNOTATIO. 231 <:\n. III. xii, 6, VII, xxiii, 7. unum Sparte, juxta 
llcllenium, allerum apiul /Epienses, in Achaia. 
Xtisquam alibi ejus scpulcrum Mycenis fuisse reperi. 

\CIII. « Automedon, Achillis auriga, in agro 
Irojano sepultus, Vixit tamen adhuc in Troja; exci- 
iiii. Virg. jEn. II, 477. » Jacobs. 

XCIV. Pausan. IX, xviii, 5 : « Est etiam ad earn, 

jiuie ffidipodia appeliatur, aquam Hectoris Priami 

lilii apud Thebanos monumentinn : illuc enira ejus 

■^<a ox quodam oraculo ab Ilio a Thebanis depor- 

I sunt. » — Cf. Ttetz. ad Lycophr. 1194 ei Homer. 

^!', qui etiara hoc epigramma hie exhibet. 

XCV. Pyraichmes, Pseonum princeps in Iliad. B. 
848 raemoratur : occisus est a Patroclo, ibid. II. 
287-292. 

XCVI. « Interpretatio hujus distichi petenda est ex 
Homer. //. E, 640 sqq. Hercules 

— — OEup' e),6wv £vey' iTtTrtov AaojxeSovTo?, 
£$ orri; ffOv vr,yffi xai avSpact uaupoTEpoiirtv, 
'IXtou £$aXaTca?£ TtoXtv, j^i^pwde 6' ayjid;. 

Apollod. II, 6. » Jacobs. 

XCIX. Vs. 1. Vid. Anth. Palat. Didot, VII, 617. 
epigr. de eodem iisdem verbis incipiens : 0pritxa 
XpwaoXupr)v... in quo Musse dicuntur poetam sepeli- 
visse, quem occiderat Jupiter. — Cf. Diog. Laert. 
Prooem. § .o; Pausan. IX. xxxet Hygin. Astro7i. II, T. 
Phanocles ap. Stob. Florig. tit. 64, Orphei mor- 
tem cecinit, ut « Bistonides eum, dolis circumfusis, 
occiderint, gladii acie bene parata; » utque Thraces 
muliebre scelus ulti sint. 

CI. De Atalantavid. Ileyn. ad ApoUoci. I, 8, p. 119. 

CII. Protesilaus jam mortuus erat temporibus 
Iliadis, ut testatur Homerus ibid. 699 sqq. ciijus 
(Vater erat Podarces. Horn. ib. 704 sqq, — Hoc et 

J use sequuntur epigrammata in sylloge Florentina 
esiderantur; addita sunt ex Tzetze et Eustathio et 
codd. Tzetzes p. 16Scliir. : 'O lIpwTsct/.ao; ev Xeppo- 
vVJCTW dvaipEOst; ETdtpr,- oepETai 6e aOTOu y.al E7itYpa[j,j;.a 
ToSe' Tovo' X. T. ).. Heitz. 

CHI. Pandai'um memorat ab Apolline ipso ar- 
cum accepisse Horn. ibid. B, 826 sq., qui a Diomede 
occiditur. ib. E, 167-296. Tzetz. p. 51 Schir. 

CIV. In Dolonem. Vs. 1 . Cui Troja patria erat. Vid. 
Iloni. //. K, 314 sqq. : ^Hv Ss ti; ev Tpweuat AoXwv, 
t jjxrjSio; uloc... Tzetz. ib. p. 65. 

CV, In Rhesum : id ex Iliad, K, 471 sqq. ductum : 
< )'. o' (0pr,x£;) £'j5ov xa[xdTw doorjXOTE;... 'I'viao? 6' ev 
jinoi) e'j&E... Tzetz. ib. p. 65. 

CVI. Carum reges erant Ampliimachus et Nastes, 
l.vciorum Sarpedon ipse et Glaucus. Hom. Iliad. B, 
T-876. Sarpedonis corpus Apollo e manibus Grse- 
rum tollit et in Lyciam transferendum dat Somno 
Morti, ibid. IT, 666-683. — Lyciae maj. fluvius Xan- 
us est. Tzetz. ib. p. 72. 

CVII. Inter illos fuit Glaucus qui occisi Sarpedonis 
I'pus defenderunt. Iliad. 11, 593 sqq. Euwoy]; xuTt. 
•mericum cupressi epitheton, Od. E, 64, quod imi- 
!us est Theocr. Epigr. IV, 7. ed. Boiss. Nusquam 
ibi, apud Grsecos, quod sciam, occurrit ut feralis 
I bor, cupressus. Tzetz. ib. p. 73. CVIII. Apud Arctin. in JElhiop. frag, in Homer. Di- 
dot, p. 583 a, Memnoni Aurora mater, cum ab Jove 
petiisset, inimortalitatom dat. Tzotz. Post/iom. v. 345. 
Jacobs. 

CIX-CXVII. Quaj sequuntur epigrammata servata 
sunt quoque a Tzetze ibid. p. 44, 54, 52; Posthom. 
207 Jacobs., Ante homer 257 Jacobs; Eustathio nd 
Iliad, p. 356, 30, ad Odgss. p. 1698, 25, Tzetze, 
Posth. 698. 

CXVIII-CXIX. « Ad Pepium hajc duo epigrammata, 
aSEOTtoTa in Anthol. Palat. VII, 143 et 144, retiilit 
Jacobsius. — Cf. Brunck. Analect. t. HI, n. dcxxii. 
De priori jure dubitat Bergkius. » Heitz. 

CXX. « In vasculo Neapolitano fig. rubr. coUectio- 
nis Carelli (Millingen, Aiic. unedit. Monum. t. 36), de 
quo conf. Letronn. Journ. des Sav. 1827, p. 501 
et Otto Jahn, Telephos und Troilos p. 91, visitur 
cippus sepulcralis, in quo inscriptio est ; utrinque 
Hgura virilis palliata baculum tenens ; in parte aversa 
adolescens nudus ramum tenens, ex adverso puella 
ornata, tunica longa induta, tsenias et cistum por- 
tans. » Ediderunt multi , inscriptionem repetiere 
Welcker. Syll. epigr.gr. ed. alt. n. 103; Franz. 
Corp. insc. gr. t. IV, p. 234. n. 8429. « Epi- 
taphium fictum ex numero eorum qu£e in heroas 
Ilomericos composita Aristoteles libro HeuXoc ins- 
cripto intexuit... Nam Porphyrium, quem constat 
epigrammata Aristotelia in commentarios Homericos 
ti-anstulisse suos (Eustath. Iliad. 285. 24, Rom.; 216, 
Basil.), nihil obstat quominus etiam hoc nostrum 
quod ad heroem Thebanum [Iliad. XXIII, 679 ; 
Odgss. XI, 270) pertinet, epitaphium ex eodem libro 
excerpsisse putemus... Quippe Eustathius cum alia 
ex Porphyrio delibavit ad librum Aristotelium refe- 
renda, tum epigramma illud apud Porphyrium exsti- 
tisse (Comment, ad Odgss. XI, 539, p. 454. Basil.; 
t. HI, p. 1698, Rom. 1542) significavit verbis hisce : 
EqsuTEiJETO EV Toi? Td^oi? (6 a(7!p66£Xo;), u>z SyiXoT xai Tt 
Twv iiapd Tw ITopyupiw iittYpaiJLfjidTwv XEyov w? aTto 
Tivoc xd^ou oTt vwTW (XEV [AaXd^vivxat daipooEXov 
TToXOpii^ov, xoXuw ok Tov oEiva syct). » Fr. — Cf. 
Ausonii epigr. XXI, in Hippothoum et Pykeum, quod 
ex eodem fonte haiisit, transtulitque in latinam 
linguam. « 

Hippothoum Pyleumque tenet gremio infiina tellus, 
Caulibus et malvis terga superna virent. 

CXXI. Pirseeo. Edidit v. cl. Cumanudes, 'Axt 
ETttyp. E'jziTupiS. p. 342, n. 2904. — Vs. 1. 07t£p9tdXou;, 
propr. superbas, hie ut interdum in laude positum 
est pro [j-EyaXocpu-^:, ut in Gallico sermone superhe. 
— Cf. in Aristotelis (?) Peplo 115 ( 'EtcI Kiixvou). 

CXXII. Atheiiis. RAiAeve multi ; primus, opinor, 
Rusopulus 'k^ya.\o\. 'Efir](i,Ep. 1862, Decemb. p. 298 
et tab!. 43; nuper v. cl. St. Cumanudes ('Att. smyp. 
E7:iTU[x6. p. 332, n. 2784) ex quo dedimus. — Versi- 
bus subscriptum KuJ[ao; j^aipE....; xai 6 ypd4'a;. — 
p. Vs. 2. sic saepe ap. poetasdictus est Jupiter. Eurip. 
Med. 1412 : IIoXXwv -rajiia; Ziu; ev 'OXuixTtw, ibid. 
470 : Ztjvd 6' o; opxwv Ovaioi; lafjiia; vi:v6[xi(TTat, et 
apud Platon. De Rep. II, p. 379, E. : ouS' w; xajjiia.^ 
^[xtv Zsy; dyaOwv te xaxtov xe xExuxxai. — Vs. 5. La- 
pis : PATPIAE^^HM. 

CXXIII. Ex Pausan. X, xii, 6. Repetierunt multi, 
inter quos Jos. Scalig. in Tibull. V, 19, 68 : 

Herophile Phosbo grataquc quod minuit 232 ANTHOLOGI^ GR/EC/E APPENDIGIS Bonada, Anth. p. 410, Brunck. Anal. Ill, p. 232, 
n. 479, Jacobs. Append. Anthol. n. 101. « Herophi- 
les sibyllse partes erant in Trojanis fabulis. » Jac. 
Vid. infr. in Oracul. « Tradebatur enim ApoUinis 
Sminthei fuisse sacerdos et Hecubaj explicasse illud 
somnium quo facem ardentem parere sibi visa erat. 
Ostendebalur ejus sepulcrum in ApoUinis luco, cum 
cippo, cui hoc epigramma insculptum. » Id. — 
Vs. 6. vulgo 'ExdTw perperam, quod optime vidit 
Brunckius, pro 'Exaxw, « qui casus est patrius do- 
ricus TYJ; avaxxopia; tou 'A7c6X).wvo?. » Namque, ut 
Strabo, XIII, iii, 5, ed. Did., monet, "Exaxo? 6 
lAnoXXwv. 

CXXIV. Ex Plutarcho, X Orat. vit. Ill, 18. Kr^oova 
Phrontida, dpexvi; xi^puxa, tumulo Lysise impositam 
orator ipse, ex suo ipsius sepulcro, alioquitur. — 
Vss. 1-2. Brunck. : 

KaXXioTcri; 6. it., 9povTtot Sst'^et; 
zi -zi qjpove'ii;, (TO^it)? 

Vs. 3. vulgo Tov Yotp e; a. (AeOapjxoaGevxa. — Vs. 5. 
eadem ratione Homerum appellat Antipat. Sidon. 
Anth. pal. VII, 6 : 'Hpwwv xdpux' dpexa;. — Vs. 6. 
Plut. vulg. (AucriSaijjivov) Sovxa xaTaj-OtfJievov y.at (jo^w 
aOdvarov; Brunck. xaTaj)9'.[ii£VM xost xapov a.; Reisk. 
pro ffo^w xXeo; sci-ibebat. — Jacobs, conjiciebat 
oo^av 4710^9. xai axeqpo; aQav. ; tandem emendationem 
edidit quam accepimus. — Vs. 7. Dabat Brunck. 
oet^ei pro vulg. oci^at quod servaviraus, mutato pro- 
nomine 8? in w; particulam. 

CXXV. In insula Chio^ in vico hodie dicto Kou- 
rounia. Edid. B. HaussouUier, Bullet, de Corr. hel- 
Uniq., 1879, p. 31G, n. 4, majusculis et vulgaribus 
litteris. Insculptum est epigr. cToiyjiSov. — Vs. 2. 
Notanda est forma xaTaTi6t[jL£vri? pro xaTaq50i[j.evYi;; 
in vetustissima attica inscriptione [Corp. insc. gr. 1) 
legitur (XTtSiTO pro d©6iTo. Cf. xaxaxSovtot; [Corp. 
916, 1). 

CXXVI. Athenis. De anaglypho superest muHer 
sedens et alteri figurse quae periit dextram jungens. G. 
Kaibelius, cui miserat amicus Leo, edidit in Epigi\ 
gr. c lap. conl. addend., p. ol7 sq. n. 33 a. Supra 
scriptum 

Avj(xr;Tpio[; 

OioSoTYi "L 

— Vs. o. Conf. G. Kaibelius epitaph. Dionysii ouSet; 
(/.65(6o? supr. n. 122. vs. 2. yjupyi-.at 6' aipGovo; euXoyta. 

— Vs. 7. Kaibelio videtur esse sententia eadem 
quse vs. 4, e. g. TEXEEOffiv ofAotw;, e scripturse, quse 
in lapide supersunt, vestigiis EPZI^TEl C| . 

CXXVII. Menidii in Attica repertum, nunc in 
Museo Varvacii (ev tw Kap6ax£tw). Edidit Mylonas, 
Bullet, de Corresp. hellen. 1879, p. 359 sq. Lapis 
TO^ APAOO^. — Vs. 3. extr. superest tantum 
EPTQI. 

CXXVIIL Thebis. Edid. Rhangabes, n. 2217. Ex 
Rossii apographo Keilius, Syllog., p. 174, melius 
Lebas. Ill, .553. Hos post omnes G. Kaibelius, n. 489. 

— Vs. 1. Lapis habet rOTETH. Correxit et 
supplevit Wilamowitz., nisi quod digamma addidit 
G. Kaibelius. — Vss. 4-5. Keilii sunt supplementa, 

CXXIX. Chii, in ecclesia D. Nicolao dicata. B. 
HaussouUier, Bullet, de Corresp. hellen., 1879, 
p. 327, n. 17. — Vs. 1. vaov, monumentum funebre. Cf. G. Kaibel. Epigr. gr. etc., 109, 1 (?). EuypaTiTov 
Oe'to (Aopqjdv. Cf. id., ibid., n. 97, 1, vss. 1-2 : st/ova 
(j.£v Ypaicxdv... 9/)xaiJ.£v. — Vs. 2. Cf. epigr. Chium, 
ab eodem editum, in eadem sylloge [Bull. etc. 
n. 4), supr. n. 123 : 'EctXyi; xouxo yuvaixo;... (vs. 3. 
opyt); 6' dvx' dyaO-?};.) 

CXXX. Quanquam saepe editum est vulgatissimum 
hoc epigramma, vel in nostro capite XVI,27,quod conf. , 
et in cap. VII, 325-326, tamen rursus referre libuit, 
ex schol. Aristoph. Av. 1022, quia illic, ut notat Ja- 
cobsius, cum insigni varietate habetur. Atque ab eo- 
dem monitus, non omittendam censui Chrysippi 
parodiam quse ab Athenseo VIII, 337, A. servata est. 
Idem lib. XII, 529 docet hocce sepulcrale epigr. lit- 
teris chaldaicis lapideo cippo insculptum a Chcerilo 
versibus grsecis translatum fuisse. — Athen. var. 
lectt. vs. 5. AEXuvxai. — Vs. 6-7. IlapaivEerti;' oOoeuot' 
aOxYJ; \-r\ao\s.'xi. 'Exx^qctOw 6' 6 OeXwv xov dTtEipova ypy- 
(iov. — Versiculos 4 et 5. in latinum sermonem sic 
vertit Cicero Tuscul. Qua>st. V, 35 : 

Hsec habeo, quDe edi, quoequo exsaturata libido 
hausit : at ilia jacent multa et prseclara relicta. 

CXXXI. Hsec parodia Crateti a Plutarcho attribui- 
tur, qui vs. 4, pro (xexoc xouxwv melius exhibet (AEva 

CXXXII. ^ i/te7n'5. Edidit Cumanudes in 'Axxix. imyc,. 
£TrtT0[x6. n. 15, jam editum in Pa^/??^e?i. 13, mens.aug. 
1870. — Vs. 4. -aXu6pta rara forma est pro IriXuSpia 
sen ly)X"j(ji.6pta. KExX'/jxai anb SriXuo;, Steph. Byzant. ex 
Strab. VII, vi, 1. — Supra scriptum est nuOayopou. 

CXXXIII. Athenis, in arce. Ex St. A. Cumanud. 
'Axx. imyp, EKixOag. p. 331, n. 2777. — Vss. 2 et 4. 
G. Kaibel. verba tantummodo dXX' — xovSe xd^ov 
dat sine supplementis. 

CXXXIV.Servavit Athen. IV, 176 C,sed valde depra- 
vatum. — Vs. 2. Grot, ex vulg. [liiuo. — Vs. 2. 
Brunck. ex Casaubono et Toupio,... Yvipto?- Ety.Ev xov 
SxipTiaXo;; u'tov. Grot. idem. — Vs. 4. Athen. v^iriov 
6vx' EX.; Brunck. vir,7:. oux ez. ; Casaubon., Grot, vr,- 
TTiayov x' EX. — Vs. 5. Casaub. dEiowv ; Grotius, Brunck. 
Athen. edit. nov. dcWEiv, sublata post EuTrdXafxov 
virgula. ToiJx. v. eItie, Casaub. — Vs. 6. Casaub. 
xoiivo[Ji,a, xav '(XOATiav Yjoyijia a. — Athen. Ttdv [AapTtav 
•i^oyffjxa a. Toup., Brunck., Grotius xouxo ■navYiixEptwv 
7)50 [j.d(jYi!ia vEwv. — Vs. 7. Casaub., Toup., Brunck. 
■/■('jX. Se yXsuxou?. 

CXXXV. Inscriptum fuerat Cypri in columna de 
Demonassa, muliere reipublicse gerendaj perita, quse, 
liberis misere amissis, sibi mortem consciverat. Die. 
Chrysost. Orat. LXIV, 

CXXXVI. In Pirweo. Edidit v. cl. St. A. Cumanudes, 
Axx. imy. ettix. p. 355, n. 3037. Suprascriptum est 
KaXXicxw et infra versus EuxoXivy). — Vs. 1. Confert 
G. Kaibel. n. 56. Speusippi in Platonem epigr. : 
CTwjxa [x£v EV xoXtioi; xaxs'yEi xoSs yata nXdxwvo?. — Cf. 
etiam seq. titulum. 

CXXXVII. In Pir^eo. Super anaglyphis figuris qu 
sunt mulieris sedentis inter virum stantem, cujus 
dexterse dexteram jungit, et quem maritum ipsum : 
esse Diphilum facile credas; et senem a tergo stan- 1 
tem, maesto habitu, reposito dexterae capite. Edidit i 
V. cl. Rhangabes, Antt. hell. t. II, p. 933, n. 2209;' 
repetiit postea St. A. Cumanudes in 'Axx. Itt-.-; 
enixufxiS. p. 333, n. 2796, et inde Kaibel. ibid. L\ CAPUT U ANNOTATIO. 233 iXXXVlll. Athcjiis. G. Kaibel. /i'/^/'/r. r/r. e Inpid. 
ih^ct. p. 20, 59 : « Sui)ra ana}>:lyi)lio unus .ad mi- 
mm hexameter scriptus fuit, nunc quidem deper- 

is. « — Vs. 2. malini Moipaq, Parcx, propter ap- 

ita oai(Jiovo; iyOpoy. 

KXXIX. St. A. Cuinanud. 'Attix. euiyp-ertiTujAg. 
-'21, n. 1825, — Vs. 1. hujus structural nullum 
III exemplum reperisse dicit editor, qute ad ap- 
itionem referenda est. — Vs. 3. pro Ou[jl6xou 
ouyo'j reposuit, quod poscebat metrum; ceterum 

lenaliunde ignotum. » Pessime insculptum,quam- 

vK l)onis temporibus, titulum hunc emendavit resti- 
mitque Eustratiades. « Cuman. Idem exordium tituli 
liosii quod infra vid. n. 249. 

XL. Athenis, in urbe. St. A. Cumanudes, ib. 
li84. u pro or scriptum, quo non perspecto, 
luanudes [scripsit] xa/./ttrxo; te 90.ri; te. •> G. Kaib. 

XLI. In Piiwco. Edidit v. cl. Rhangabes, 

'/. Iiell. t. II, p. 932, n. 2203. — Supra scriptum 

'Epffy-;-;. — Vs. 2. id. nom. pro spondeo nume- 

iMtur, ut supra 49 lAyvr.ir, pro qua forma scripsimus 

W'-ir,z. Recentius dedit St. A. Cumanudes 1\tt. £7:ty. 

TJtig. p. 338, n. 285G et inde Kaibel. n. 91. — 

1 .legit Cumanudes oT'sOav. — Vs. 2. id. -j'vwTotdtv. 

(JXLII. Athenis; sub anaglypho reprsesentante 
mulierem sedentem, cui mamim porrigit altera figura. 
\ . Dodwell. Uin. I, p. 442; tractavit Welcker. Spi- 
':U. epigr. II, n. 40, p. 18. Dehinc Boeckh. C. i. gr. 
II. 954, et nuper St. A. Cumanudes '\tt. ir.. stut. 
[K 349, n. 2980. « Epigramma non malum est, nee 
vitiiperem quod antepcenultima vocis OsocpiXri produ- 
(itur. Sed cum poeta Theophilam non satis lau- 
();is.se mulieris familiaril)us visus esset, illi contra 
iiK'trum addiderunt istud xat epydTt?. » Bckh. 

XLIII. ^^/jew/s. Edidit V. cl. Cumanudes, !.\T'tix. 
•0. im-xi^Q. p. 92, n. 699. — Lin. 1. K£(?a)YiecV. 
•I RscpaXri otjfjio; tvi; 'AxajjiavTiSo;, acp' y); 6 Syiixott,; 
/:■ i-3tt KeqsaXrieev. « Harpocr. — Vss. 3 et 4. lapis 
IhoTsyovet, (p9i(A£v£t, pro IlEpffEoov/i'., 98t[j.£'vYit, sicut 
.-upra est diii. 

CXLIV. Athenis. Vid. Boeckh. Corp. t. I, p. 310, 
n. 174, ubi male legitur Nix66ouXo;; melius dedit 
V. cl. Cumanudes ( 'Att. e'retyp. etiit. p. 59 sq. n. 420), 
qui multas inscriptt. atfert ubi occurrit nomen 
I EtTEalo; (vid. nn. 423-430), de quo adi Harpocr. v. 
'lT£a^o;" Af,|j.6; iai'. t-^; 'Axajj.avTioo; 'ItEa, a^' y)? 6 
OYijxoTri; 'lT£ato;, to; 9r,<7t At6S6)poc. — Vs. 2. G. 
Kaibel. ■iii\)y;a'\q, [ffjjoioc, ex lapide, quem credit 

YYXAI^aiO^ habere. 

CXLV. Athenis. Edidit v. cl. St. A. Cumanu- 
des, in 'Att. ETTtyp. ETttTuiig. p. 358, n. 3076. — Vs. 1. 
lapis : Kpio pro Kpiou, ut Tovo[xa pro Touvo[jLa, Sixaio- 
TttTo pro StxatoTttTou, quod ssepissime fit : attamen 
scripsimus Kptov quod usitatius sane est. Supra 
scriptum KpTo;. 

CXLVI. Athenis, ad Dipylon. Ex v. cl. Cumanude, 
in 'Att. Emyp. duitujig. p. 374, n. 3264, G. Kaibel. 
76, qui ex imagine photographica descripsit : « Ana- 
glypho exsculpta feminasedens capite velato et manu 
dextra inniso, a dextra puellula matris genua am- 
plexa, a sinistra ancilla manu mento admota. » IV 
sseculi titulum esse existimat. — Vs. 1. xouptSi'w 
TtoffEi epitheton Homericum quo significatur qui ma- 
trimonio junctus est. CXLVII. Athenis in necrop. Cer. Damns ex Cu- 
manude, in 'Att. irayp. imTu^S. p. 340, n. 2873. — 
Vs. 2. lapis : te'xvei proTE'/vYji. — Vs. 3. xwfi.o'.S{a. — 
Vs. 4. lapis habet £9^, omissa <7 littera, quani neces- 
sariam non esse credidit lapicida. 

CXLVIlI.ExAlcidamantisdeclamationeKaxaTTotXa- 
UTiOO'j: Ttpoooerta;, in Oi^at. grxc. ed. Reisk. t. VIII, 
p. 75 : YpdjjLjjLaTa (xsv or\ irpwTos; '()p9Eu; ESrjVEyxE 
Ttapa Moycrwv (xaOwv, w? xat Ta isiX tw pLvrijAaTt a'JToO 
6ri)oi £7:typa;A(xaTa" Mouddwv 

CXLIX. Orei Euboese. Ex Papasliotis apogr. in 
Diar. arcA. 1856, p. 270. — Vs. 5. Sic legendum 
vidit Baumeister, pro viri nomine proprio MTtKojxa- 
Xwv. — Vs. 7. Papasl. Osoowpo;, Nauck. Osostoi;. 
BeoxXyj; G. Kaibelius restituit. — Vs. 8. aituvridTot; 
correxit Nauckius. 

CL. Editum in D. Bernardi de Montfaucon. 
Diar. Hal. p. 423, a Murator. p. 1433, Bonada, t. I, 
p. 340, Mustoxyd. llluslr. Corci/r. t. II, p. 109 sqq. 
repetierunt Brunck. A7ml. t. Ill, p. 309, n. 728, Ja- 
cobs. {Animadd. vol. Ill, P. II, p. 314) in Append. 
n. 201 et Boeckh. Coty. n. 1914. — Vs. 2. 'AXxt[/.« 
dorice restituit Mustoxydes pro aXxifiv) quod Ruhn- 
kenio placuerat et inde aliis.G. Kaibel. n. 183 lAXxy][v]; 
« nomen defuncti fuisse eo magis credo quod illic 
terrarum cum in Corcyra Alcinoi insula, tum apud 
Amphilochios quorum '^/xjj-ewv est -opw; xt:<tt-(i;, plu- 
rima nomina ab aXx/j derivata inveniuntur. » — Vs. 4. 
£v vdffM : va<jo; est Corcyra, ubi reperta hsecinscriptio 
est. 

CLI. Citii in Cypro. Boeckh. 2613. — In oppido 
Larnaka, ex parietinis Cz7n repertum edidit Hammer. 
Topogr. Ansichten auf einer Reise in die Lev. p. 177, 
n. 43, et ex hoc Welckerus in Miis. Rhe7i. Ann. I, 
Fasc. II, p. 290. Titulus est £etate Ptolemsei 1 
Lagi f. vel paulo post scriptus. — Vs. 3-4. 'HyEjiwv 
ETt' avSptov non esse poeticam dictionem notat 
Bceckhius, sed nomen prsefecti militum. Cf. C. i?7scr. 
gr. 2621, ■;?jy£[i.6va xat lmzdpyr,w etc' avopwv. 

CLII. In Pir/eeo. Edidit v. cl. St. A. Cumanudes 
'Att. ETttyp. ettit. p. 348, n. 2961. « Intelligendum 
sic fere videtur : flores et serta imponunt, monu- 
inenta qux sint et virtutis defuncti et superstitum 
amicitix. » G. K. 

CIJII. Ex Strabone IX, 4, dedere Grotius cum 
lemmate ET? Tiva? twv ev ©EppioTtuXat; iiEffovTwv, 
Brunck. Anal. t. Ill, p. 283, u. 625. (Vid. Jacobs. 
Animadv. t. Ill, P II, p. 212 sq.) et Jacobs. Appe?id. 
364. Hsec Strabo : « 'O Ss 'Oi:ou; ecti [ayitpottoXi?, 
xa6d~£p xat to £7:typa(/.(ia 6r,XoT, to ev xf] TtpwTT) twv 
TCEVTE oTr,Xtov, TWV TTEpl 0£p[xo7iuXa?, £7iiy£ypa(i(j.£vov 
7tp6; Tto TtoXuavSpto). — Vs. 2. vulgo 'OTTOuvTia, sup- 
plente Xylandro yij, quod probat mutatum in ya 011- 
vetus ad Cicer. Tusc. Disp. I, 42. Palmerius in Geogr. 
ant. p. 529, conjiciebat yewv. Sed e codicibus qui 
depravatam lectionem (ir,Tp67toXiv A. xeOGei v6(xwv 
'Otcoeic, habent, veram scripturam eruere facile fuit, 
quam post multos dedimus. 

CLIV. Ex PoUuc. Onom. V, p. 502 : Kat yap tq 
TEyEaTi!; I^vuty] Aoxptoa 6&?yi; EiJ,7i£'uXr,x£v, £9' rj; tw 
Td9w 9E'po\ja'' d'/£ypa4'£v"QX£o oviiiote x. t. X. — Vs. 1. 
Hesych. Maipa, xuwv. — Vs. 2. Vulgo wxyTdxtov. 

CLV. Ex Athen. XIII, p. 589, qui « ex Pole- 234 ANTHOLOGI^ GR^G^ APPENDICIS mone periegeta narrat Laidem a Thessalo quodam 
juvene amatam, Thessalicarum mulierum succu- 
buisse invidise, et ab iis in Veneris tempio interfectam 
esse. Eadem fere narrat Plutarch, t. II, p. 768, A. 
(ed. Didot. Mo7\ 938, 33, Amator. XXI, 12). Suidas 
in XsXwvri. « Jac. Ato xal to t£(;.evo; XAriOt^vai 'Avoat'a; 
(avopo<p6voiJ Plut.) 'A9poS(Tr,?. A£{y.vya9at S' auTYJ^Tdcpov 
Tiapa TW Ilrjveiw, cryi[A£iov h/ipv-za. CiSpi'av Xi8ivr|V xal etti- 
Ypa[JitAa'T6oe-TYi<JO£7ioO'i?i (a... — Vs. 2. Comp. Jacob- 
sias Propert. II, 5, 2 : Lais — ad cujus jacuit Graecia 
tota fores. 

CLVI. Apud Athen. XI, p. 465 : Otoa oi T-.va; 
v.ai (Jsy* cppovrjcravTa; ou)^ ouxw; em uXoOtw, w; etii tw 
■/exTTiffOai 7io).Aa £X7ia)[xaTa apyvpa xai xp^^^a- '^^ £'- 
£aTi xai lluOEa? 6 lApxdci; ax <i>iYaX£ta;, 8; xai aTroOvrj- 
(7XWV oOx wxv^aev £7tt0£ff9at toT? olx£iot? £7tiypdJ^ai au- 
Tou Tw [j.vf,(/.aTi Tao£' lluOEa (AVYJaa... 

CLVII. In promontorio insulse /I wor^'i (vid. Boeclih. 
n. 2264 v.). Ed. Rossius, 1. c. n. xn, atque liinc 
Welckerus Nov. Mus. Rhenan. 1841, p. 208. — 
Vs. 1. Lapis POAIIAO^EXEn... no>.[u]t5o; 
'¥.yz\yXrio(\, G. Kaib. ex Bueclielero. — Vs. 2. atopoc, 
immaturus, iitapud Propert. IV, xi, 17, ubi Cornelia 
de se : Immatura licet, tamen hue non noxia veni. 

CLVIII. Pa/^jsopAt. Ex apographo suo ediditv. cl. 
Waddington., biscriptt. rec. etc. n. 2802, — Vs. 2. 
lapis : TATPriMIAlTAM, propr. nom. insoli- 
lum, quod diligenter exscripsisse affirmat v. cl. 
Waddington. — Vs. 4. lapis ATEMONON, Cy- 
prica, ut videtur, forma, pro riyEjxovwv, nisi credere 
mavis esse lapicidee mendam. Recepit G. Kaibel. 
aY£[j,6vwv. — « De Agamemnone ac Menelao, quos 
traditum est ilium Amathuntis conditorem fuisse, 
liunc in insulam appulisse, vid. Engel. Kypros I, 
p. 228. » Wadd. 

CLIX. InPirseeo. EdituminP/u7w<. I, p. 327, repetiit 
A. Cumanudes 'Att. ircyp. ettit. p. 78, n. 585. Supra 
scriptum erat [XaipeaTpaTri M£v]£xp[aTou; 'Ixapiew;. 
— Cheerestrata qusedam, Atheniensis, jam occurrit 
in Corp. Boeckh. n. 155. — Cf. Anth. lat. t. II, p. 150. 
Aeon. Fab. Paulinee epitaph, vs. 41 sqq. — Vs. 3. 
£(TXEpy£v Cuman. ; aoristus in lapide est £<7T£p?£v. 

CLX. Athenis. Edidit v. cl. Cumanudes in 'Att. 
£7tiyp.£7ttTij[x6. p. 388, n. 3407. — Vs. l.Ex hoctitulo 
apparet, quod jam aliunde compertum est, mulie- 
res fuisse apud veteres quse medicinam profiterentur. 
Phanostrata nostra et obstetrix et medica fuit, ut 
constat et vocibus conjunctis ^ala xat laxpo;, quarum 
altera, iaxpos, cum sola est, idem valet ac [xata. — 
Cf. Hesych. s. v. Mata et Hellad. ap. Phot. Bibl. 
p. 531, 7, Eustath. p. 859, 51. Sic Latine medica 
usurpatur ap. Apul. Met. 5, et in inscriptt. ap. Grut. 
633, 9, 636, 1, 2 et 3, etc. 

CLXI. Athenis., sub anaglypho. Ex schedis D. St. 
Martin edidit Boeckh. C. insc. gr. n. 930. De nomine 
dubitat Kaibel. n. 46. 

CLXII. Triccse. Lebas, Rev. archeoL, 1844, 1, 313; 
Ussing, Inscr. ined. gr. (1847), p. 33, ex suo apogra- 
pho ; G. Kaibel. Epigr. gr. etc., 505. — Tertii ante 
n. Chr. SEeculi esse arbitrabatur primus editor. Prse- 
scriptum est tetrasticho IIo-jTaAa Uovzalela. xopa, Ti- 
cupEta yuva, quse patris IloyTaXou, maritique Ttxypou 
rhessalica dialecto prsebent nomina. — Subscriptum 
*Ep[J.aou XOoviou. CLXIII. In insula Telo repertura edidit 0. Piayet, 
Bullet, de Corresp. hell., 1879, I-II, Jan. et Febr.. 
p. 42 sq. Quo ex pravo carmine apparet Cimonem 
Didymandri filium fuisse quemdam ex mercede con- 
ductis sagittariis qui, domino sfepe mutato, diu or- 
bem pervagatus est ut Cretenses illi quibus se ipse 
comparat, et magnas partes in exercitibus successo- 
rum Alexandri tenuerunt. 0. R. 

CLXIV. In Salamine insula. Ediditv. cl. St. A. Cu- 
manudes '\.TT. ETttyp. £7ttTU[A6. p. 347, u. 2958, qui 
credebat duo excidisse versus. — Vs. 1. lapis habere 
videtur A E A i P I H S . — Vs. 2. Bursian. Acta So- 
ciet. Saxon. XII, 202, s'pya SaEvxa; Cuman. Ipya 
T£)>oiJvTa — Kaibelii (Epigr. gr. e lap. co?il. p. 11 sq.) 
restitutionem recepimus. « Leo occidit circa 01. 137, 
cujus anno primo coloni attici insulam occupave- 
runt. » G. K. 

CLXV. Olim in insula Ithaca. Vid. Jacobs. Prt?'a^2p. 
p. 813. Ediderat prior Pocockius in Inscriptt. antiq. 
p. 42; rursus tractavit Breckh. in Coi^p. inscr. gr. 
n. 1925, qui talia : « Non potuerant, ait, critici hoc 
bonse ajtatis et elegans epigramma restituere, quod 
primum et tertium versum in heroicum carmen con- 
stringendum putabant : at poeta, quod nomina pro- 
pria heroico versui aptari nequibant. non sine arte 
aliud metrum elegit Archilochium asynartetum. Quem morem in epigrammatis contexendis obser- 
vatum esse docent vel Theocritea. » — Vs. 1. Jacobs. 

TrivwTw wuraa' 6 oa[jLo;; Buttmann. (SpuEv 6 oa[;,o;. 

— Vs. 2. Jacobs. TTpaxo; avrjp; Buttmann. Eyivx' 
'16. quod recepit Boeckh. — Vs. 3. Lapis habet 

TIMEAI. 

CLXVI. Inmuseo Swz.y»'nc'!?o.EdiditHirschfieId.ic^ 
acad. Berol. min. 1874, p. 727. — Inde G. Kaibelius 
Epigr. gr. e lap. caul. p. 87, n. 234. Qui confert 
vs. 4. Simmise epigr. Anth. pal. VII, 193 de locusta 
TEpTiva 6t' ay^MffcfOu 99£yyou.£va (jxojjiaToc. — Vs. 5. 
xEVE'wjjia non est in Thesauro. 

CLXVII. In museo Smyrneo. Edidit Gelzerus Mtis. 
Rheti. XXVII, 461 et Gelzeri nescius Hirschfeld. 
Act. acad. Berol. min. 1874, p. 727. — Post hos re- 
petiit G. Kaibelius, n. 233, qui pro editorum xs vs. 1, 
reposuit y£. Priorum vs. 1 supplementum est. 

CLXVIII. Mgiss. Edessse, qua? nunc BoSsva, in ca- 
pulo. Edidit Leakius, Diar. Class, t. XIII, p. 334; 
t. XV, p. 164, unde petierunt Eoissonad. ad Luc. 
Holsten. Epist. p. 452; Welcker. Epigr. spec. I, n. 9, 
et in Syllog. ed. alt. p. 33, atque Boeckh. Corp. 
insc. gr. 1998. — Vs. 3. Lapis habet, ut ssepe fit, 
T70AEITAIZ, utque infra vs. 3. Et(j.£pTr;v. 

CLXIX. Ephesi. J. T. Wood. Discoveries, etc. In- 
scriptt. from tombs, etc. p. 16, n. 19. — Vss. 1-2. e 
conjectura nomina restituta sunt. Wood, supplebat 
'Ai5r,;. — Vs. 3. perspicue legitur... HTETN^- 
THTE. De quo confert Woodus Hesych. : yvwxr,. 
doEX^y) Y) £pa)[A£v/i; scribebat idem Txavaiootv] ixpaxo- 
vixv). — Vs. 4. idem yEtvax'. — Vs. 8. Idem y.zv.'k<.\xi 
vwv. Supplementa G. Kaibelii recepimus, qui con 
I'ert cum vs. 3 Leonidse Tarentini {Anth. Palat. VII. 
440) locum huncce : rfii\ xat HeEvokh xat EvSi^txcict 
TcpoarivEa — EpOE'.v. 
IN CAPUT II ANNOTATIO. 23;; CLXX. Edidit ex v. cl. Scordele Syllogus Constan- 

tinoi). t. VIII (1873-74), p. 170. Vs. 1. Myrsinon s. 

lyrrhinon, lit nomen prop, nusquam alibi occur- 

||t, neque etiam Myrsinus, sou Myri'hinus, quam- 

»am vulgo innotuit mulieris proprium nomen Myr- 

line, MuppivT); quo vocatur Hippife conjux ap. 

'lucyd. VI, .^5, et mulier quajdam ap. Aristoph. 

jsistr. 70, etc., et in schol. ejusdem Nub. 109, me- 

Itrix qutedam, Equit. 447, Pisistrati uxor, etc. — 

Btacidis nomen reperitur in Callimachi epigr. 23 : 

yTaxC6r,v tov KptJTa... 

■ CLXXI. Edidit in insula Syro repertum Lebas {Rev. 

ch. 1844, I, p. 44, et postea in Rheinische Museum, 

J48, 1, 83 et tertiiim in Voyage; Inscr. des lies, 

1896). Ilepetiit Clon Stephanus in 'AOTivaiw, 

|75, p. 6u9 et seorsim in volumine sub titulo 'eWi- 

x^ai TYJ; vrjooy iOpoy, in-8°, 1875, p. 54. — Vss. 1 

i4 iambici sunt. — Vs. 4. eOx-XsYJ habere lapidem 

^tavit diligens editor Clon Stephanus, quam vulga- 

formam recepit G. Kaibel. 

iCLXXII. Athenis ad Dipylon. « Anaglypho exscul- 
T^us homo mortuus in lecto recubans, cujus capiti a 
sinistra leo imminet; a dextra juvenis nudus homine 
major opem fert stricto gladio ; juxta navis rostrum 
«!ffictum est. » Post alios edidit v. cl. Cumanudes 'Att. 
dmYp. emTUjxS. p. 198, n. 1607. Versibus prsescriptum 
est : l\vTtiraTpoj 'AcppoStatov 'Acrxa'AJwviTrj;- AojxffaXw; 
Ao[j.avd) S'.Swvco; av£6Tr;xev. Deinde versus duo Phoeni- 
ceis litteris. — Vs. 3. ExOpoXe'wv neque (77topa(jat, a 
(jTropalJa) in Thesawo reperiuntur. 'E^^GpoXe'wv inimi- 
cus est qui, leonis instar, irruit ut membra hominis 
dilacei-aret. — Vs. 4. Cumanud. f([iyvav, legimus 
(xauvav, notata penultima, quee pro correpta nume- 
ratur ; scripsit idem outy)., qua verbi et sensus ratione 
non video, pro irfit barbarum, ex outo;, ut censet 
Kaibelius, n. 96. — Vs. 5. Cumanud. ou? lOeXov, quod 
quid significet non liquet. — 'lepa; ajro vr|d; \mxzc,- 
Xavis, ut videtur, sacra ad quoddam templum ferebat. 

CLXXIII. Athenis. Edidit v. cl. Rhangabes, Aiitt. 
hell. t. II, p. 933, n. 2206. — Vs. 1. Non pro certo 
datur ab editore mulieris nomen ITaiSaTo), ut cujus in 
lapide tantum supersunt vestigia MA A TO. St. Cu- 
manudes 'Att. ETtiyp. £utTij(i6. p. 337, n. 3074, scripsit 
llaTSa Toi quod cum G. Kaibelio recepimus, Kpa- 
TiffTav pr. nomen habentes. Pittaces qui primus 
ediderat in 'ApyatoX. e9Via£p. 1840, p. 361, n. 456, 
scripserat [liajiioa Tpr,cp6t{Jiav. — Vs. 3. GTovosvTa. 

CLXXIV. Pholegandri, in anaglypho senemreprse- 
sentante, cui adstat cauis. Edidit Boeckh. in Corp. 
inscr. gr. n. 2445. Unde G. Kaibel Epigr.gr. e lap. 
c07il. p. 69, n. 190, qui non recepit in vs. 6. Boeckhii 
emendationem Xa6a ( A A A j , nee supplementum (x' 
£xp\;'{/£ Td(pov ; nihil tamen proposuit. 

CLXXV. Nuper in Venetia. Editum in Corp. inscr. 
gr. n. 568 repetiit Cumanudes in 'Attix. eiriyp. em- 
TUU.6. n. 147. Lin. 1. quam legit sic G. Kaibelius <E>av. 
'E5. Al^wvew; yuvy), Ai?(ovc1[;, cpviXeTai s. orjiJioTai tyj? 
Ai5wvYi(5o; 9uXy^;. — Sub disticho legitur : 'E|yixe- 
CTTiOY); nowTiovo; A".|tov£u; dv[£'6rix]f . — Vs. 1 . Fortasse 
legendum two' , qui ap. G. Kaibelium sic est : Tw 
xXuJTw ylwvoi ((Ac nomen defuncti) TyjS' av. 

CLXXVI. Olim Corcyrx, ubi cum esset, primum 
edidit Almoro Albrizzi {Foglietti lett. mart. 26, an. 
1715); tum Murator. t. II, p. mxli, 5 ; hinc minuscu- 
lis Dorvillius ad Chariton, p. 332, ed. Lips. Post- 
quam ann. 1759, marmor in museum Nanianum translatum est, tori incisum dedit Paciaudus, Afonum- 
Pelop. V. II, p. 189. Ex aliis habent Bonada, t. II, 
p. 532, Brunck. Anal. Ill, p. 305, n. 714, Jacobs 
(v. Animad. t. Ill, P. 11, p. 293), Append, n. 231 et 
Boeckh. Corp. 1886. — Vs. 3. Dorvill. tvjS' ejit yata; 
Bceckh. Ta5£ uuo yai'a. — Vs. 5. « tcrTopa, et artium 
liberalium imbutum, et sagittandi peritum. Hujus 
artis specimen dederat in Strophadibus, ubi latrones 
sagittis peremerat. » Jac. « Scriptum est epigramma 
hoc in Alexandrum Corey rseum, Satyri et Calliopse 
filium, » Id. « Ante ann. 227, quo anno Romani Illy- 
riorum lalrocinia sustulerunt. » G. K. 

CLXXVII. Athenis. Edidit St. A. Cumanudes in 
'AOYivatw, 1875, p. 596, ad Macedonica tempora 
referendum. Cf. seq. n. 178 : Et ti? ^v av6pa)7roi;. 
Versibus subscriptum legitur ... ptXri EavOmTitSyi; 

.. 6]oOXou Iixa(i6u)viori;. 
Quse sunt noraina defunctae et patris et demi. 

CLXX VIII. Athenis. St. A. Cumanudes in 'A9r,- 
vatM, 1875, p. 393, qui id epigramma refert ad 
tempora Macedonica. Supra versus defuncti nomen 
legitur 'l\pyi7r7ro; IxajjLgwviSyi;. 

CLXXIX. In vico quodam dicto KaTw 'Axaia. 
Ex apographo Th. Hypitis v. cl. Rhangabes, 
Antt. hell. p. 935 sq. Versus esse videntur iambici 
trimetri hypercatalecti. « Epitaphium esse putat 
editor juvenis cujusdam qui in circo, armis obtusis, 
decertare solitus, cum ense acuto voluisset uti, in 
certamine interfectus est, multis cruentisque fortasse 
reportatis victoriis. » Hsec Rhangabes, qui arbitratur 
id accidisse postquam Grsecia gladiatorios ludos a 
Romanis victoribus accepisset. — Vs. 1. G. Kaibel. 
XatpE] (jLot. — 2. id. aXxt(x]w. — 3. id. o; r.ila.:. — 4. 
id. Tcuxvov 'AXx. — 3. id. 'i^yjai^ 6$]uva?, ffioripM. — 
6. id. aXX' £6vYicrx£!;- ex o'] ap'. — 7. id. 'HpaxXsT xa- 
TYJXJOe. — 8. id. yaXxe'w j^aiTr^v S' octcXjExtov d(7xu6i|£ 
(paffyavw. — • De Molinidis vid. Pausan. II, xv, 1. 

CLXXX. Olim Athenis prope turrim Andronici Cyr- 
rhestte, Herma a Dawkinsio Oxonium delatus. Est 
apud Brunck. Anal. Ill, p. 314, n. 747, Jacobs. 
{Animad. vol. Ill, P. II, p. 333), Append, n. 273, et 
Bo3ckh. Corp. n. 427. In titulo ex schedis Fourmont., 
ante versus legitur : Tricpt(7a[j.£vri; tyj; 1% 5\p£tou udyoy 
PouX-fii; Tov vilov Tou xofffAviToy AOp. 'Af9tav6v (Appia- 
num) XpyjaTov MapaOwvtov oi TtEpl to Aioysvetov duvdp- 
J^OVTE? dpET-^; EVExev. 

CLXXXI. fl^ofl'i.EdiditRossius Dzar.arcA^o/. 1844, 
p. 133, n. 12. — Repetiit G. Kaibel. Epigr. gr. e lap. 
conlect. p. 72, n. 197. 

CLXXXII. Tela in insula. Rossius in Hellenic. 
I, 66; indeque G. Kaibel. n. 199. — Vss. 1-2 Her- 
manni ap. Rossium sunt supplementa, nisi quod v. 1 
KaXXipoY); ydp prsetulit. — Vss. 3-4 restituit Bueche- 
lerus. — Vs. 6 incerta sunt supplementa. — « Gdcraw 
[vs. 5] fortasse ad anaglyphum spectat. » G. K. 

CLXXXIII. Prope Miletum, in muro veteris aquse- 
ductus. Boeckh. Corp. insc. gr. n. 2892. — Vs. 4. 
Pleiades pro cselo dicuntur, sicut ap. Antipatrum 
Sidon. Epigr. 51 : xei[xevov iTTTauopwv a.^;yjjbt IlXr/id- 
5tii<i. Anth. palat. ed. Didot VII, 748. — Vs. 7. yu[/.- 
vdoo? est yu[;.va(7tou, ut in Anthol. pal. append. 103 
et 127. In hac syllog. infr. n. 273 : "AB' 'HpaxXEi- 
Stiv... et n. 197 : "ApTi ae tov 6dXX. 

CLXXXIV. In Corci/ra insula repertum edidit in 236 ANTHOLOGIZE GH.EC^ APPENDIGIS "Opa , 24 sept. 1877, v. cl. Joannes Romanus, cujus 
sunt supplementa; repetitum est sub titulo siSriTei; in 
Tw Ilapvauffw (30 sept. 1877), p. 716 sq. Ex littera- 
rum forma arguitur esse epigramma rctatis Macedo- 
nicse. — Vs. 1. verborum ■zzkzioxoy.u)^ Evia-jTwv liaud 
satis patet sensus; fortasse intelligendum j^e?-/(°c^o- 
rum annorum, nisi potius legas T£).EiOTp6xwv, orbem, 
seu cursum perficientium ; nullo, fateor, simili exem- 
plo probatum. — Vs. 7. 3\yvi; s. 'Hyr,; nomen pro- 
prium usque adhuc ignotum. 

CLXXXV. In Therse vice Epaiiachori. — Rossius 
in biscriptt. ined. 118. Emendavit Keil. lahnii 
Annal. LX, p. 282, alii etiam tractaverunt, inter 
quos G. Kaibelius, 193. — Vs. 3. lapis servare vide- 
tur H K H E 5 « exspectares A H B H S ', at in titulo 
mutilo judicare difficile est. « — MouCToxsxva;, dorice 
pro aoyooTE/^vrj?, lexicis abest. 

CLXXXVI. Apud Cedren.//w^.com/)C7i(/.ed. Paris. 
p. 314 : ...dvai^riTouvTajv TivtLv to ffwixa tou paffiXew; 
(OOdXevTo;) eupEQY) sv w expijuTiTo otxri[j,xTt, Ti9o; dp- 
Xatou Tivo? STttyEYpaixjAivo; outw;* 'EvTaOOa ■/. M. M. 

CLXXXVII. Apud EroJiopolin Cretee. Edidit Sprat- 
tus Itin. Cret. II, 420 coll. tab. Sehvynis angli 
vs. 1-4, G. Kaibelii 5-6 supplementa sunt. Cf. infr. 
658-659 duorum Nicajensium epigrammatum initia : 
Tov 6pa(juv £v ffiaoiot; £(7opa; (X£ vey.yv, napootTa. 

CLXXXVIII.a. Pe/'^a??2irepertummarmoran.l874, 
missum est Berolinum ; primo niinusculis Uteris 
edltum est Smyrni, eod. ann. in '()[XY)pu), p. 383, 
sept. 1874, cum hac nota : i%\ (Aapixdpoy T£X£t)rt(T{J.evo'j 
im Tivog y.prjVY); Tvi; xaxd triv 656v Ktvtxtou, 07i£p ex6a- 
/wv 6 r£p[j.av6; Xou|j.av aueffxedEv £t; BEponvov, tou 
OTioioy dvTiypatpov 7:ap£)(wpri6y) tw XuXXoyw. Novissime 
6 lapide ipso repetiit Carol. Curtius et edidit simul 
epigraphicis et vulgaribus litteris, cum satis amplo 
commentario in Monatsbericht der koniglich Preiis- 
sischen Akadeniie dcr Wissenscliafte7i zii Berlin. 
Jun. 1876. — Vs. 2. '0(j.rip. \j[ac, sed in lapide nul- 
lum esse potest litterai 2 vestigium. — Vs. 4. FXuxwv 
et <I>tXdS£X9o; ejus pater et in arte medendi magister, 
cum Panthea, Glyconis conjuge, e familia medico- 
rum sunt, cujus fortasse monumentum habes in An- 
lipatr. Thessal. epigr. Aiitfi. pal. VII, 692, ubi Gly- 
con quidam dicitur to n£pya(j.Yivov 'Aaio; xXe'o; (sed 
Glycon iste athleta erat et idem forsan atque ille 
Glycon cujus membra laudat Horatius, Epist. I, 1, 
29) et certius quidem in Bruti Epist. ad Cic. ubi 
defenditur suspicione in quam venerat de morte 
PansEe, atque apud Sueton. in Oct. August. XI. 
— Vs. 5. Imitatur poeta Homerum, Iliad. FI, 856, 
X, 362, cf. C. i. gr. 6208, in nostra hac Anthol. Ap- 
pend, n. 529, l\v£p£i; otuep. 

CLXXXIX b. Pergami in eodem lapide in quo prior 
et posterior inscriptiones, ab iisdem hsec edita est et 
iisdem modis. — Vs. 2. Marmor : OION AE¥- 
n N n C , quod cum ex tou 'Ojxyjpou apographo supple- 
vissem sic : Oiov 61 uTtvwouo-iv, idem et nunc opinor; 
tamen cum Curtio et Kaibelio recepi uuvwovto?. — 
Vs. 5. Conjicit etiam Curtius vOv n\t vipwc]. — 
Vs. 7. legebatur in tw '0[jL7ipw aXX', male, quippe in 
lapide satis apparent hoec vestigia AAA. 

CXC. c. Pergami reperlum 1874, in eodem lapide 
ac duo priora epigrammata; vid. annotat. — Vs. 3. 
lapis habet TOIH ZVriHNlAEN, ubi !;uyiOv ad aXo-/_ov pertinere videtur. — Vs. 9. yuvi^ uep 
Eoijcra... Inde apparet non solitam a mulieribus exer- 
ceri mediciuam, etsi per leges id iis (ex quo tempore, 
quibus conditionibus, quibusve regionibus, incertum) 
licuerit, ut conjici potest ex nominibus Idtpia, laTpivr,, 
laxpo; yuvr) quse in communem usum venere, quorum 
primo usus est Alexis comicus (ap. Eustath. p. 859, 
51), altero Alex. Aphrod. Probl. II, 64; tertium au- 
tem prEeferebat ^lius Dionysius (Eust. ibid.). — 

— Vs. 12. G. Kaibel. x£iffO[i.' dTtoyOijjiEvo;. Tertiaj 
huic inscriptioni subjiciuntur nonnulla ex quibus 
sensum eruere baud potuimus, lirec : At x£ 6a... (rot 

exotvwv Y); xal wSe Se xat (?) Eyvriv yalav E^EffadjAE- 

vo?, qua3 sic restituit Kaibel : 

at' x[£] 6a[vwv, w; i|tov] tjoi Exoivwvvi(i[a... 
wSe 3e xa[t ?]uvv)v yaiav ESEaadixEvo;. 

CXCI. AlexandriseTroadis. Boeckh. n. 3588. « Mar- 
mor Choiseulianum est in Catal. Dubois, n. 177, et 
in Catal. Claraci n. 671... integrum monumentum 
edidit Bouillon., Miis. t. Ill, cipp. et inscr. sep. tab. I, 
5. Tractavit Welckerus Syllog. epigr. gr. ed. sec. 
n. 51, p. 75 sq. et in libello inscripto : Zu der Syl- 
loge Epigrammatum grxc. p. 55. » Bckh. — Vs. 2. 
aopwv, G. K. — Vs. 4. Conjic. v. cl. Egger. r^vTrsp 6 
Zbvz bliaa.1... — Vs. 5. lapis AYXHN, Kaibelius 
odayfow ex Jacobsii conjectura. — Vs. 6. lapis I A ZZ 
ubi libentius IX^e pro eV/.^e. legi quod propius ad tra- 
ditas litteras accedere videtur. De sensu quo Siaxo- 
SoATtdtv accipimus, conf. StaxEuEtv in Orpine. Argo?u 
1295, de Sirenibus : dTto Se ff^Ea; pwydooi; dxpvi; | 'f^: 
puffffov oi'crxEucrav dXtppoOioio OaXdcrar);. 

CXCII. Smyrnas. EdideruntPsLulus Lucas, Itiner. 1. 1, 
p. 152; Pocock. Inscriptt. ant. p. 24; inde alii, inter 
quos Brunck. Anal. t. Ill, p. 311, n. 735, Jacobs. 
(V. Animadvv. vol. Ill, P. II, p. 322), Append. 
n. 35a, Bojckh. n. 3256; nunc est in Museo Bi-itan- 
nico. Notandum est ante versus scriptum esse hinc 
'0 Ayjixo; AyijxoxXeyiv AriUoxXs'ouc, illinc 'O Atijio; 
AiQ(j.oxX£r,v 'AfAcptXoxou. — Vs. 3. Lucas vjyioio, 
Boeckh. id. ex lapide. — A's. 8. id. AriuoxXe'a, ut in 
marmore (jam Lucas Ar,vcaxXEa), antea AyjixoxXe'o:. 
« Passim defuncti iis, qui prtetereundo ipsos salutent, 
precantur ut viam sine offensa perficiant. » Jac. 

CXCIII. Chii, ev tktiv ipEcm'ot? TtaXaiou TiOpyo-j. 
Boeckh. Corp. n. 2237. Antea ediderant Gruterus 
in Thesauro, p. mxxxvi, 9 ex schedis Sylburgii, 
unde Brunck. Anal. t. Ill, p. 311, Jacobs. Anthol. 
Lips. t. IV, p. 279 (Vid. Animadd. t. Ill, part. 2, 
p. 320. Cf. Letronn. Journ. desSav. 1827, p. 475 sq. 

— Vs. 3. Gruter. a|Ji7ra),a, quem secutus est Grotius; 
correxit Maffeius XafXTtdoa, quod receperunt omnes. 
Akerblad. qui titulum vidit extra urbem Chium, « ad 
domum Tepegi Bachi, » Xa[xirdSa exscripsit, quod et 
se vidisse dixit Walpol.^/ewj.p. 471. — Vs. 4. Boeckh. 
ex Vidua (Inscr. Antt. tab. 41, 3) dedit oOxeti OeTv. 

— Vs. 5. id. EcprjSsiat? ex Vidua, Akerbl. et Walpol. 

CXCIV. Cleonis. Ex apogr. doctor. Bursian. edi- 
dit V. cl. Rhangabes, Antt. Hellen. t. II, p. 937, 
n. 2220 b. Suprascriptum est Noii-wvta M EyaXo7ioXt[Ti;] 
yalps. « Mulieris nomen inusitatum, quod videtur 
esse e latino translatum (Numenia?) » Rhang. Dedit 
et Keil., Melanges greco-rom., t. II, p. 37 et Epigra- 
phische Excurse, p. 370, et inde v. cl. Foucart. bi- 
scriptt. recueill., etc. Megarid. et Peloponn. n. 143 c. 

— Vss. 1-3. Rhangabis sunt supplementa, cetera au- 
tem Keilii. — Vs. 3. Keil. owi o' dp. ; Rhang. etc' 
alav. Kaibel. damnat Eiia'.vo;, scribitque E7ra[pxa)C. — IN CAPUT II ANNOTATIO. 237 , 4. id. Xi^vfb'i... oToaatoc. — Vs. 5. No(i«i>vioc, id. 
[aibel. AOtqc ap'] o5v kv.i[\]EW\(7Zv [oiv]a[$ (7]t, No- 

v[r] O')..- — Vs. 6. Rlianij. aTuyepa. Kaib. fawiAa 
Hpatvo(xe'vr|V. Notandum nomen Penelopa; semper 
Be apud Homerum llYivt^ozeeav, 

CXCV. Apiid